Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Antradienis, 2008 m. birželio 17 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (pasiūlymų dėl pateiktų rezoliucijų skelbimas) – žr. protokolą
 4.Bendri valstybių narių standartai ir procedūros dėl nelegaliai jose gyvenančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo (diskusija)
 5.Bendros valiutos įvedimas Slovakijoje 2009 m. sausio 1 d. (diskusijos)
 6.Frakcijų sudėtis – žr. protokolą
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (A6-0245/2008, Angelika Niebler) (balsavimas)
  7.2.Apšvietimo ir šviesos signalo įtaisai dviratėse arba triratėse motorinėse transporto priemonėse (kodifikuota redakcija) (A6-0233/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsavimas)
  7.3.Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų sudedamosios dalies tipas (kodifikuota redakcija) (A6-0235/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsavimas)
  7.4.Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo (statinis bandymas) (kodifikuota redakcija) (A6-0234/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsavimas)
  7.5.Akcinių bendrovių jungimas (kodifikuota redakcija) (A6-0236/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsavimas)
  7.6.Kompiuterių programų teisinė apsauga (kodifikuota redakcija) (A6-0237/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsavimas)
  7.7.Vidaus vandenų laivų tinkamumo plaukioti liudijimų abipusis pripažinimas (kodifikuota redakcija) (A6-0238/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsavimas)
  7.8.Apsaugos priemonės, kurių reikalaujama iš bendrovių, apibrėžtų Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje (kodifikuota redakcija) (A6-0239/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsavimas)
  7.9.Veterinariniai patikrinimai, taikomi Bendrijos vidaus prekyboje (kodifikuota redakcija) (A6-0243/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsavimas)
  7.10.Prekyba vynmedžių vegetatyvine dauginamąja medžiaga (kodifikuota redakcija) (A6-0242/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsavimas)
  7.11.Bendrijos tvarka, leidžianti padidinti dujų ir elektros energijos kainų galutiniams pramonės vartotojams skaidrumą (nauja redakcija) (A6-0217/2008, József Szájer) (balsavimas)
  7.12.Statistikos duomenys apie nominalius sugavimus tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose (nauja redakcija) (A6-0218/2008, József Szájer) (balsavimas)
  7.13.Statistikos duomenys apie sugavimus ir žvejybą Šiaurės vakarų Atlante (nauja redakcija) (A6-0219/2008, József Szájer) (balsavimas)
  7.14.Nominalių sugavimų Šiaurės rytų Atlante statistikos duomenys (nauja redakcija) (A6-0214/2008, József Szájer) (balsavimas)
  7.15.Tekstilės pavadinimai (nauja redakcija) (A6-0215/2008, József Szájer) (balsavimas)
  7.16.Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną (A6-0194/2008, Mariela Velichkova Baeva) (balsavimas)
  7.17.Valstybių narių keitimasis informacijos ir nuosprendžių registro išrašais (A6-0207/2008, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (balsavimas)
  7.18.Euro apsauga nuo padirbinėjimo (A6-0230/2008, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (balsavimas)
  7.19.Teisingumo Teismo procedūros reglamentas, siekiant nustatyti peržiūros procedūrai taikytinas kalbų vartojimo taisykles (A6-0211/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsavimas)
  7.20.Pagrindų direktyvos dėl atliekų persvarstymas (A6-0162/2008, Caroline Jackson) (balsavimas)
  7.21.Aplinkos kokybės standartai vandens politikos srityje (A6-0192/2008, Anne Laperrouze) (balsavimas)
  7.22.Minimalus jūrininkų parengimas (nauja redakcija) (A6-0178/2008, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (balsavimas)
  7.23.Farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų likučių kiekio nustatymas gyvulinės kilmės maisto produktuose (A6-0190/2008, Avril Doyle) (balsavimas)
  7.24.Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai (A6-0173/2008, Marie Panayotopoulos-Cassiotou) (balsavimas)
  7.25.Bendrosios valiutos įvedimas Slovakijoje 2009 m. sausio 1 d. (A6-0231/2008, David Casa) (balsavimas)
  7.26.Sanglaudos politikos poveikis pažeidžiamų bendruomenių ir grupių integracijai (A6-0212/2008, Gábor Harangozó) (balsavimas)
  7.27.Vystymosi politikos darna ir tam tikrų ES biologinių gamtos išteklių eksploatacijos poveikis Vakarų Afrikos vystymuisi (A6-0137/2008, Frithjof Schmidt) (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai – žr. protokolą.
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas − žr. protokolą.
 11.Elektros energijos vidaus rinka – Prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygos – Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra – Europos energijos vartotojų teisių chartijos link (diskusijos)
 12.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 13.Parlamento sudėtis − žr. protokolą
 14.Naminių paukščių skerdienos importas (diskusijos)
 15.Pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių apsauga (diskusijos)
 16.Kai kurių teisės aktų suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu, „omnibuso“ reglamentas. Pirmoji dalis – Kai kurių teisės aktų derinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu. Trečioji dalis (diskusijos)
 17.Tam tikrų žuvininkystės produktų importo į Kanarų salas autonominės Bendrijos tarifinės kvotos (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 19.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (770 kb)
 
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (1620 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika