Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Marţi, 17 iunie 2008 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Decizia privind aplicarea procedurii de urgenţă
 3.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 4.Standarde şi proceduri comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe cu şedere ilegală (dezbatere)
 5.Adoptarea de către Slovacia a monedei unice la 1 ianuarie 2009 (dezbatere)
 6.Componenţa grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 7.Timpul afectat votului
  7.1.Agenția europeană pentru securitatea rețelelor informatice și a datelor (A6-0245/2008, Angelika Niebler) (vot)
  7.2.Dispozitivele de iluminat şi semnalizare luminoasă pe autovehicule cu două sau trei roţi (versiune codificată) (A6-0233/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vot)
  7.3.Dispozitive de iluminare şi de semnalizare luminoasă ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) (A6-0235/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vot)
  7.4.Dispozitive de protecţie în cazul răsturnării tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (încercări statice) (versiune codificată) (A6-0234/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vot)
  7.5.Fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni (versiune codificată) (A6-0236/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vot)
  7.6.Protecţia juridică a programelor pentru calculator (versiune codificată) (A6-0237/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vot)
  7.7.Recunoaşterea reciprocă a certificatelor de navigaţie pentru nave pe căi navigabile interne (versiune codificată) (A6-0238/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vot)
  7.8.Garanţiile impuse societăţilor în înţelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat (versiune codificată) (A6-0239/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vot)
  7.9.Controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare (versiune codificată) (A6-0243/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vot)
  7.10.Comercializarea materialului pentru înmulţirea vegetativă a viţei de vie (versiune codificată) (A6-0242/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vot)
  7.11.Procedura comunitară de ameliorare a transparenţei preţurilor la gaz şi energie electrică pentru utilizatorii finali din industrie (reformare) (A6-0217/2008, József Szájer) (vot)
  7.12.Transmiterea de către statele membre care pescuiesc în alte zone decât Atlanticul de Nord a statisticilor cu privire la capturile nominale (reformare) (A6-0218/2008, József Szájer) (vot)
  7.13.Statistici referitoare la capturile de peşte şi la activitatea piscicolă din Atlanticul de Nord-Vest (reformare) (A6-0219/2008, József Szájer) (vot)
  7.14.Datele statistice referitoare la capturile nominale ale statelor membre care practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (reformare) (A6-0214/2008, József Szájer) (vot)
  7.15.Denumirile textilelor (reformare) (A6-0215/2008, József Szájer) (vot)
  7.16.Aderarea Bulgariei și a României la Convenția privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu adaptarea profiturilor întreprinderilor asociate (A6-0194/2008, Mariela Velichkova Baeva) (vot)
  7.17.Schimbul de informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre (A6-0207/2008, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (vot)
  7.18.Protecţia monedei euro împotriva falsificării (A6-0230/2008, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (vot)
  7.19.Modificarea Regulamentului de procedură al Curţii de Justiţie privind regimul lingvistic aplicabil în cazul procedurii de reexaminare (A6-0211/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vot)
  7.20.Revizuirea directivei-cadru privind deşeurile (A6-0162/2008, Caroline Jackson) (vot)
  7.21.Standardele de calitate a mediului în domeniul apei (A6-0192/2008, Anne Laperrouze) (vot)
  7.22.Nivelul minim de formare a navigatorilor (reformare) (A6-0178/2008, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (vot)
  7.23.Stabilirea limitelor reziduurilor substanţelor farmacologic active în alimentele de origine animală (A6-0190/2008, Avril Doyle) (vot)
  7.24.Anul european de luptă împotriva sărăciei şi a excluderii sociale (A6-0173/2008, Marie Panayotopoulos-Cassiotou) (vot)
  7.25.Adoptarea de către Slovacia a monedei unice la 1 ianuarie 2009 (A6-0231/2008, David Casa) (vot)
  7.26.Impactul politicii de coeziune asupra integrării comunităţilor şi categoriilor vulnerabile (A6-0212/2008, Gábor Harangozó) (vot)
  7.27.Coerenţa politicii de dezvoltare şi efectele exploatării de către UE a anumitor resurse naturale biologice asupra dezvoltării Africii de Vest (A6-0137/2008, Frithjof Schmidt) (vot)
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 11.Piaţa internă a energiei electrice - Condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică - Agenţia de cooperare între autorităţile de reglementare din sectorul energetic - Către o Cartă europeană a drepturilor consumatorilor de energie (dezbatere)
 12.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 13.Componenţa Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 14.Importul de carcase de pasăre (dezbatere)
 15.Protecţia pietonilor şi a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor (dezbatere)
 16.Adaptarea anumitor acte în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control, Regulamentul „Omnibus” (prima parte) - Adaptarea anumitor acte în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control, Regulamentul „Omnibus” (a treia parte) (dezbatere)
 17.Contingente tarifare comunitare autonome la importul anumitor produse pescărești în Insulele Canare (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 19.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1077 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1149 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate