Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
L-Erbgħa, 18 ta' Ġunju 2008 - Strasburgu Edizzjoni riveduta

11. Miżuri kontra ż-żieda fil-prezz taż-żejt (dibattitu)
Minuti
MPphoto
 
 

  La Présidente. – L'ordre du jour appelle le débat sur les déclarations du Conseil et de la Commission sur les mesures contre l'augmentation du prix du pétrole.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Svet se zaveda posledic naraščajočih cen za evropske državljane, zaveda se negativnega učinka teh cen na evropsko gospodarstvo. To pereče vprašanje je bilo obravnavano že na več nedavnih zasedanjih Sveta. O njem bodo razpravljali tudi voditelji držav in vlad na zasedanju, ki se začenja jutri. Analiza vzrokov visokih cen nafte kaže, da gre za strukturne vzroke. Ni pričakovati, da bi proizvodnja nafte lahko sledila trajno povečanemu povpraševanju. Vzroke visokih cen nafte je zelo dobro predstavila Evropska komisija v svojem nedavnem sporočilu, zato o tem ne bom podrobneje govoril.

Posledice takšnega gibanja cen nafte se v Uniji kažejo v višji inflaciji, višjih stroških gospodinjstev in v težavah v mnogih sektorjih: v kmetijskem, ribiškem, na področju prometa ter v različnih industrijah. Ob oceni, da so razlogi za naraščajoče cene nafte strukturne narave ter da se bo ta trend po vsej verjetnosti še nadaljeval, moramo v Uniji poiskati dolgoročne rešitve: spodbujanje konkurenčnosti na energetskih trgih, večja preglednost naftnega trga in predvsem izboljšanje energetske učinkovitosti in diverzifikacija oskrbe z energijo.

V zvezi z energetsko učinkovitostjo naj spomnim, da je Evropski svet marca lani postavil cilj, da bi do leta 2020 dosegli 20-odstotni prihranek v porabi energije. K uresničitvi tega cilja prispeva tudi direktiva o učinkovitosti končne rabe energije in energetskih storitvah, ki je bila sprejeta že leta 2006. Vendar samo z zakonodajo ne moremo doseči vsega. Veliko lahko dosežemo z racionalnejšim ravnanjem gospodinjstev, podjetij. K temu z rednim osveščanjem lahko vzpodbujata tudi Svet in Parlament.

Drugi omenjeni ukrep se nanaša na diverzifikacijo oskrbe z energijo. Naj spomnim, da je s tem v zvezi spomladanski Evropski svet lani sprejel akcijski načrt Energetska politika za Evropo. Ta med drugim določa cilj 20-odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov do leta 2020. Vse to omenjam zato, ker želim poudariti, da je Unija že v preteklih letih sprejela nekatere potrebne ukrepe, s katerimi bi lahko na daljši rok zmanjšali občutljivost evropskega gospodarstva na naraščajoče cene nafte. Seveda pa bo treba te obstoječe politike v prihodnje še nadgrajevati.

Svet za gospodarske in finančne zadeve, ECOFIN, je na svojem zadnjem zasedanju med drugim potrdil dogovor iz Manchestra leta 2005, v skladu s katerim bi se morali pri odzivih na visoke cene nafte izogibati posegom davčnih in drugih politik, ki izkrivljajo konkurenco, gospodarskim subjektom pa onemogočajo ustrezne tržne prilagoditve. Ukrepi, s katerimi naj bi omilili posledice višjih cen nafte za revnejše sloje prebivalstva, morajo biti kratkoročni in ciljno naravnani, da ne bi povzročali motenj v delovanju trga. O naraščajočih cenah nafte so prejšnji teden govorili tudi finančni ministri skupine G8. Med drugim so poudarili, da gre za svetovni problem in zato je treba rešitve iskati na globalni ravni.

Želel bi omeniti še, da smo na zasedanju Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose ta teden, ta ponedeljek, potrdili 18-mesečni program naslednjih treh predsedstev in med prednostnimi nalogami v tem programu je tudi učinkovito spopadanje z visokimi cenami hrane in nafte.

Naj sklenem: pri reševanju teh izzivov potrebujemo usklajene politike, tako znotraj Evropske unije kot tudi na mednarodni ravni. Ukrepe moramo sprejemati premišljeno, da ne bi z njimi povzročili novih neravnotežij in težav. Seveda pri nadaljnjem reševanju teh žgočih vprašanj računamo na tvorno sodelovanje tega parlamenta, zlasti pri obravnavi zakonodajnih predlogov.

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Member of the Commission. − Madam President, for me each day starts with a routine check of oil prices, and in recent times the news has been more or less in one direction: oil prices are getting higher and higher. Over the last three years, prices for oil in US dollars have more than tripled. For the EU, with a 37% share in energy consumption coming from oil, it is easy to understand the actual and potential impact of the high oil prices on our economies and citizens.

We have a constant decrease in our own production – and it is still substantial – but we have this decrease since the late 1990s. A continuing increase in imports consequently makes our oil dependency high and the amount that we are paying for buying energy resources is increasing all the time.

This has a direct effect on our citizens and businesses. Increased oil prices create inflation and that impact can be noticed already. The contribution of energy to the increase in the price index in the fourth quarter of 2007 averaged 0.8% in the euro area. This means direct, tangible impacts on households and on a lot of economic sectors, not least those who cannot pass on the price of energy to the final consumer.

The increase in prices of motor and heating fuels for households between April 2007 and April 2008 exceeded by far the overall growth of consumer prices. As an example, the prices of transport fuels rose on average by 12.7% as opposed to the inflation average of 3.6%. Our most vulnerable citizens are again amongst those most affected.

Back in September 2005, I was already talking to you about rising oil prices and I presented a five-point plan. Since then we have been working out a whole series of new proposals to begin to reply to the challenge of high and growing oil prices: on energy efficiency, on cars, on fuel quality, on renewable energy. As a result of these policies, we can expect a gradual decrease in oil consumption in the EU over the coming years. We now have roughly more or less stable consumption in the last three years and the beginning of the switch to cleaner, more efficient transport that uses renewable energy sources.

Whilst more needs to be done, and certainly we should not underestimate the problems resulting from high energy prices for our citizens, particularly the most vulnerable households as well as many businesses, this already provides a good basis on which to further develop the best possible policy response to the challenge. Indeed, the fact that oil prices have continued to rise does not mean that our policies have failed. I am convinced that without our ambitious climate and energy goals the situation would be even more difficult. But it is clear from the latest trends that we need to further step up our efforts.

So let me now consider the long-term factors affecting the oil market. Put simply, we are leaving the era of cheap oil, and cheap energy in general. Global energy demand is growing and the International Energy Agency estimates that it could increase by more than 50% by 2030. In particular, emerging economies are consuming more and more energy.

On the other hand, it is far from clear whether there will be sufficient oil production to satisfy global demand. Experts say that geologically there are still enough resources underground for the next 40-50 years. As the International Energy Agency has stated, it is far from certain whether the producing countries have the ability or willingness to step up production to meet seemingly inevitable and long-term continued increases in global oil demand.

The era of cheap energy is over, at a time when in any event we have an absolute obligation to future generations to move to clean, carbon-free energy sources for heat, power and transport due to climate change. This is the challenge facing us. This requires a clear response. But, before coming to the long-term and medium-term measures, I would like to mention some short-term steps alleviating the impact on consumers.

The effects on the most vulnerable groups must be mitigated in the shorter term, where necessary through social measures. Support to the poorest households can be justified and needed, but needs to be targeted. At the same time we should be very cautious as regards changes in the taxation regime. Experience has shown that such measures, whilst in many ways politically very attractive, in fact only make the longer-term transition to dealing with high energy prices and saving carbon more difficult. It is far better to target help where it is really most needed.

In terms of further developing the EU’s long-term approach to meeting the challenge, our existing energy policies are viewed by many as a ‘world leader’. The Commission has always insisted that its recent climate and energy package had the combined objectives of sustainability, security of supply and competitiveness, a fact becoming clearer by the day.

Let me recall in more detail the most important elements of these policies, already in place or under examination in this House: the draft directive guaranteeing 20% renewables in our final energy consumption by 2020; the new rules to expand and strengthen the EU’s Emissions Trading System (ETS), ensuring that we meet our target of a 20% greenhouse gas reduction by 2020 and establishing the ETS as driver for change; the proposal for reducing CO2 emissions from cars and the Fuel Quality Directive that will oblige oil suppliers to progressively reduce their CO2 and energy consumption in the products they sell; and, most importantly, the Energy Efficiency Action Plan, covering all sectors, at all levels, from the International Partnership for Energy Efficiency Cooperation to the Covenant of Mayors at the local level, to specific measures such as labelling of consumer goods or requirements for the energy efficiency of buildings.

Practically all the measures mentioned in the Energy Efficiency Action Plan are cost effective at USD 60 per barrel of oil.

This represents a start, but we need to do more. The Commission will therefore continue the work at international level, notably constructive dialogue between the main oil-producing and consuming countries, such as the Jeddah meeting which will be convened this week in Saudi Arabia, or the EU-OPEC dialogue next week. It will scrutinise the functioning of the oil and petroleum markets in the European Union and make suggestions for possible further policy action in the second Strategic Energy Review later this year. It will assist oil-importing developing countries to mitigate short-term impacts of high fuel and food prices and to bring about structural improvements in their energy efficiency performance and the use of alternatives fuels. It will lead efforts in an increased drive for energy efficiency.

This will remain my highest priority. This means better legislation internally in the EU. It also means pushing for a more effective international energy efficiency partnership, which was adopted last week at the G8 Energy Ministerial in Japan on the initiative of the European Union.

The existing legislation on energy efficiency and the improvements that I will table over the coming months on buildings, labelling and minimum product standards are truly important, but have to be seen as only one of many measures needed. The real challenge is the effective implementation of energy efficiency policies at national, regional and local level throughout the European Union. The Commission will play a greater role in assisting Member States in meeting this challenge.

I shall mention biofuels, because this issue is often discussed. In the Draft Renewables Directive we translate the commitment of the European Council to ensure that 10% of EU transport is powered by renewable fuel by 2020 into practice. It should be noted that this 10% can be covered by biofuels or electricity from renewable sources, or by increasing energy efficiency in the transport fleet.

I am convinced that the EU can and must generate the biofuels that it uses in a sustainable and responsible manner and not affect global food-production levels. This can be done in a sustainable way by using previous set-aside land in the EU, improving land yields in a sustainable way, investing in technology for second generation biofuels, and working together with developing countries to ensure that biofuels complement food production and not replace it. With such an approach, the development of alternative clean transport fuels must be part of the EU’s response to the challenges of oil prices and climate change.

The European Union will need to continue its international efforts and its dialogue with its main partners. The G8 last week and the Jeddah meeting on oil prices this weekend show that the issue tops the political agenda. We should use the credibility we are building and lead international action to exploit energy efficiency potentials and clean energy production around the globe, and enable the functioning of global efficient and trustworthy commodity markets.

However, action starts at home, and a renewed push for renewable energy and energy efficiency is beneficial not only for the climate but also for our economy.

There is an energy future for all of us. This future will most likely be organised around different patterns of production, consumption and behaviour. As with climate change, action is needed now and the Commission is fully involved in this.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy, au nom du groupe PPE-DE. – Madame la Présidente, Monsieur le ministre Président en exercice du Conseil, Monsieur le Commissaire, cher Monsieur Piebalgs, chers collègues, sur ce sujet, soyons imaginatifs. Toutes les idées, y compris celle du Président de la République française, Nicolas Sarkozy, qui vise à plafonner la TVA, sont respectables et doivent être étudiées. Je voudrais vous en soumettre une autre.

Le pétrole est une énergie fossile en quantité limitée et la hausse de son prix est irréversible et durable. Mais ce qui entraîne les difficultés, au-delà de la hausse elle-même, c'est la manière brutale avec laquelle les variations importantes du cours mondial du baril de pétrole brut impactent nos économies. Ainsi, je m'interroge si l'Union européenne, sans occulter les réalités liées à la hausse elle-même, ne pourrait pas assurer une stabilité des prix selon une périodicité annuelle, permettant aux budgets de la sphère publique, notamment ceux des États membres pour la fiscalité et ceux des collectivités locales, aux entreprises dans leurs relations contractuelles incluant le prix du pétrole et, plus généralement, aux citoyens pour leur budget de fonctionnement familial, de mieux prendre en compte les grandes évolutions relatives aux énergies sans subir la pression quotidienne des variations brutales du prix du pétrole brut liées aux cours mondiaux, à la spéculation et à la parité euro/dollar.

C'est dans ce contexte que je propose d'étudier, Monsieur le Commissaire, la création d'un instrument communautaire dont le but serait de garantir le prix du baril du pétrole brut selon le rythme budgétaire habituellement admis d'un an. Cet instrument pourrait utiliser des techniques financières d'achat/vente d'options sur le marché mondial et être utile au combat contre la spéculation.

En 2005, alors que le prix du baril était de 50 dollars, je vous avais demandé votre avis, cher Monsieur le Commissaire Piebalgs, et vous m'avez répondu que cette idée était intéressante, tout en considérant que la Commission n'était pas compétente pour réguler les prix du brut, notamment parce que le marché du pétrole est mondial. Je me permets d'insister, car un tel instrument communautaire, dont le fonctionnement est un jeu à somme nulle sur le long terme et ne nécessite pratiquement aucun financement, mériterait a minima d'être étudié, non pas, je le répète, pour combattre les lois du marché qui s'imposent à nous, mais pour réguler la brutalité de leur application et assurer un meilleur impact des hausses du pétrole brut dans la chaîne des prix de revient des secteurs concernés. L'exemple de la pêche, dont nous allons débattre tout à l'heure, est, à cet égard, tout à fait significatif.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda, im Namen der PSE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Ich schätze die beiden Redner von Rat und Kommission persönlich sehr. Nur glaube ich, dass die Vorschläge, die wir heute und in den letzten Tagen gehört haben, zu spät kommen und zu schwach sind. Zum Beispiel kommt im Papier der Kommission das Wort Spekulation überhaupt nicht vor. Nicht, dass das die Hauptursache der Preissteigerungen wäre, aber heute ein Papier zu veröffentlichen ohne Hinweise darauf – da ist ja die G8 sogar fortschrittlicher als die Kommission!

Was die Frage der hohen Gewinne, die natürlich auch nicht hier vorkommt, betrifft, habe ich mehrmals an Sie, Herr Kommissar, appelliert, wenn es schon keine Steuerungsmöglichkeiten gibt, wenigstens über freiwillige Vereinbarungen dafür zu sorgen, dass ein Teil dieser hohen Gewinne – wie das jetzt zum Teil in Frankreich diskutiert wird – in Energiesparmaßnahmen, in die Entwicklung von Alternativenergien und in die Forschung geht. Nichts davon haben Sie heute gesagt, und nichts wird gemacht.

Was das Energiesparen und den Konsumentenschutz betrifft, da sind wir im Prinzip einverstanden, nur waren die Vorschläge der Kommission sehr schwach. Es hat dieses Parlaments und dieses Beschlusses heute im Rahmen des Berichts Morgan bedurft, um die Rechte der Konsumenten, gerade was Energiesparen, was Smart Meter etc. betrifft, massiv auszudehnen. Die sozialen Maßnahmen, die Sie vorschlagen – das hätte man schon vor langer Zeit klar sagen können, dass die sozialen Maßnahmen notwendig sind.

Wir haben heute über Irland diskutiert. Etwas, was die Bürger unruhig macht, ist, dass von Brüssel – wenn ich das so einfach sagen darf – nichts ausgeht, was auf ihre konkreten Sorgen eingeht, dass sie keine Signale empfangen. Ob es die kleinen und mittelgroßen Fischer sind oder ob es die sozial schwachen Konsumenten betrifft – sie wollen von Brüssel etwas hören, das ihnen zumindest hilft, in dieser schwierigen Situation zu Rande zu kommen. Da erwarten wir klare Signale von Kommission und Rat, insbesondere in den nächsten Tagen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato, a nome del gruppo ALDE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non credo che bisogna seguire la strada proposta dal collega Audy. Non credo che sia il nostro compito quello di creare delle misure sul controllo dei prezzi. Credo che il Commissario abbia tracciato la linea di cui si può seriamente occupare l'Unione europea, cioè quella del nostro modello di sviluppo, delle energie rinnovabili e quindi semmai della necessità e dell'urgenza di rivedere gli obiettivi che sono stati fissati – del 20% sull'energia, del 10% sui trasporti – per farli ancora più ambiziosi, per occuparsene in tempi ancora più stretti.

Purtroppo, come per esempio le politiche sul gas, sulle quali abbiamo votato oggi, ci dimostrano, sono gli Stati nazionali a opporsi a una vera politica europea di concorrenza e di mix delle fonti energetiche. Questo è il problema. Allora esiste evidentemente una questione di speculazione che può essere affrontata. Per la verità, anche su questa materia gli Stati nazionali si rifiutano di consegnare all'Unione europea un vero potere di regole sui mercati finanziari, ma a questo punto non chiediamo all'Europa di trovare delle scorciatoie per risolvere i guai che le politiche nazionali hanno creato. Energie rinnovabili, piani strategici a lungo termine: questo è quello che chiediamo, più veloce di quanto non si sia programmato.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, je propose trois mesures.

Premièrement, taxer les spéculations. C'est incroyable! Nous croulons sous les coûts et les bénéfices de Total, d'Eon, d'Exxon et des spéculateurs n'ont jamais été aussi grands. Moi, je veux que M. Juncker, le Président ECOFIN, traduise ses paroles en actes. On peut parfaitement imposer une taxe sur ces bénéfices au niveau national, mais coordonnée au niveau européen, et, ces revenus-là, ce sont des millions d'euros qui vont servir à mon point deux.

Point deux: dans chaque pays, nous allons, avec ces revenus, créer des fonds pour compenser les cas extrêmes, les cas extrêmes de certains pêcheurs, les cas extrêmes de certains camionneurs et de la grande quantité de ménages qui ont aujourd'hui du mal à payer les coûts. Non pas en subventionnant l'énergie directement, mais en les aidant à avoir de l'argent pour les payer et, surtout, en faisant le lien avec l'efficacité énergétique. Ce sont les pauvres qui n'ont pas l'argent pour payer le réfrigérateur qui consomme le moins. C'est là où il faut intervenir.

Troisièmement, en leaders politiques nous devons être francs avec nos populations. La crise que nous connaissons n'est pas une petite crise politique autour du pétrole. C'est une crise structurelle. Nous avons un modèle économique qui a été conçu pour un milliard de personnes de la classe moyenne aux États-Unis, au Japon, en Europe. Ce modèle économique est en train de s'étendre à des millions d'autres personnes de la classe moyenne en Chine, en Inde, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Mexique, au Brésil. Ce modèle économique a un problème de système parce qu'il n'intègre pas les ressources et la pollution de l'environnement. Donc, Monsieur le Commissaire, il faut être plus ambitieux sur l'efficacité énergétique et la question que je vous adresse est la suivante: est-ce que le Conseil ne devrait pas charger la Commission de présenter tout un paquet de mesures en septembre en vue d'une grande initiative européenne d'investissement dans l'efficacité énergétique?

 
  
MPphoto
 
 

  Gintaras Didžiokas, UEN frakcijos vardu. – Europos Sąjungos energetinių produktų apmokestinimo politika buvo priimta 1993 m. Tuo metu naftos kaina buvo 16 dolerių už barelį. Šiandien, kuomet naftos kaina pasiekė 140 dolerių, iškyla klausimas, ar tokia Europos Sąjungos energetinių produktų apmokestinimo politika yra pateisinama. Europos Sąjungos piliečiai ir verslas už degalus moka kur kas daugiau, nei kitų pasaulio šalių gyventojai.

Kadangi, be PVM jie moka akcizo mokestį, kurį, beje, Europos Sąjunga verčia dar didinti, susidaro iš ties paradoksali situacija – kuo brangesnė nafta, tuo daugiau pinigų iš savo piliečių atima valdžia. Pastarosiomis dienomis visos Europos mastu vykę streikai aiškiai parodo augantį piliečių nepasitenkinimą, jog nesiimama veiksmų Europos Sąjungos lygiu. Tai labai aiškus signalas. Ar galima jo nematyti ir į tai nereaguoti?

Ar Komisija ir Taryba nemano, kad atėjo laikas peržiūrėti Europos Sąjungos energetinių produktų apmokestinimo politiką, ypač akcizo mokesčius, PVM ir importo muitus. Kaip Komisija pateisina griežtą žinią, kurią išsiunčia piliečiams, kad jie turi išmokti gyventi su nuolat augančiomis degalų kainomis? Ar Komisija nemano, kad be paliovos augančios kuro kainos kelia grėsmę piliečių pasitikėjimui Europos Sąjunga, nes ji trukdo vyriausybėms imtis efektyvių veiksmų? Argumentai, kuriais bandoma pateisinti nieko nedarymą arba nenorą daryti mokesčių srityje, neatlaiko jokios kritikos.

Pasakymas, kad sumažinus mokesčius situacija nepasikeis, ar net pablogės, nėra argumentas. Ne tik Europa perka naftą ir jos produktus pasaulyje. Nėra naftos Europai ir ne Europai. Naftos kaina ir rinka yra globali, tik Europa uždeda daug didesnius mokesčius ant naftos produktų, kurie užgula piliečių pečius. Importo muitai riboja konkurenciją.

Gal mokesčių politikos pakeitimas ir neišspręs visų problemų, bet leis lanksčiau reaguoti į rinkos pokyčius, leis lengviau išgyventi sunkų laikotarpį. O ar gi tai nesvarbu? Taip, mums reikia ir kitų ilgalaikių priemonių, ir aš, žinoma, joms pritariu, tik mums reikia ryžtingiau veikti. Šiandien Europos Sąjungos piliečiams reikia ne skambių žodžių. Jiems reikia gerų sprendimų, kurie leistų greitai reaguoti į problemas. Mokesčių politika, o ypač akcizo ir PVM politika, ne dievo duota, todėl ją būtina keisti, jei matome, jei ji paseno ir nebetinka.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κυρία Πρόεδρε, λυπάμαι, αλλά οι τοποθετήσεις και εκ μέρους του Συμβουλίου και εκ μέρους της Επιτροπής ήταν απογοητευτικές. Λόγια, λόγια, λόγια. Μέτρα συγκεκριμένα, καθόλου. Μην απορείτε, λοιπόν, που βγαίνει «όχι» από τα δημοψηφίσματα στην Ιρλανδία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία. Μην απορείτε που σε χώρες όπως το Βέλγιο, όπου σπάνια γίνονται διαδηλώσεις, χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν.

Η λέξη "κερδοσκοπία" δεν ακούστηκε ούτε από τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου ούτε από τον Επίτροπο. Τι θα κάνουμε για την κερδοσκοπία; Γιατί δεν φορολογείτε; Γιατί δεν εισηγείστε με ευρωπαϊκό συντονισμό την εθνική φορολόγηση και ένα μέρος από αυτά τα έσοδα να δοθεί για την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της καθαρής ενέργειας και για προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας;

Και κάτι ακόμη, κύριοι του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου κερδίζουν και τα κρατικά ταμεία, διότι αυξάνεται αναλογικά και ο φόρος που εισπράττουν τα κράτη μέλη. Και ο πληθωρισμός, η ακρίβεια χτυπάει ιδιαίτερα τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα. Ο πληθωρισμός του φτωχού είναι 40-50% ψηλότερος από το γενικό δείκτη πληθωρισμού. Ένα μέρος, λοιπόν, από αυτά τα αυξημένα έσοδα των κρατών μελών πρέπει να δοθεί για να στηριχθούν άμεσα, με συγκεκριμένα μέτρα και όχι με ευχές, τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα.

Περιμένω στις τελικές σας ομιλίες να μας εξηγήσετε γιατί σπεύσατε να απορρίψετε προτάσεις που κατατέθηκαν από κυβερνήσεις οι οποίες ανήκουν στην οικογένεια της Δεξιάς, όπως του κ. Σαρκοζί, και όχι στην οικογένεια της Αριστεράς. Θεωρείτε και τον κ. Σαρκοζί υπερβολικά κομμουνιστή; Αν κάτι προκύπτει από την κρίση αυτή με την κερδοσκοπία στις τιμές των τροφίμων και του πετρελαίου είναι ότι τελειώνει ο νεοφιλελεύθερος δογματισμός. Περιμένουμε να το καταλάβετε και εσείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE). – Madame la Présidente, Monsieur le représentant du Conseil, Monsieur le Commissaire, nous ouvrons ce débat aujourd'hui sur la base d'une communication qui est en réalité une note de circonstance de la Commission transformée en communication devant l'émoi que suscite, dans l'opinion publique, la réalité de la situation que vivent nos citoyens sur le terrain, jour après jour.

Au G8, on a évoqué la question de la spéculation sur les marchés pétroliers. La réalité de la situation que nous vivons, nous la connaissons bien, si nous voulons aller au bout des choses, et Claude Turmes en a dit un mot. La crise pétrolière dans laquelle nous nous débattons et face à laquelle nos citoyens éprouvent du désarroi est l'un des éléments, un des signes de ce deuxième âge de la globalisation dans lequel nous sommes entrés, où les déséquilibres mondiaux dans lesquels nous nous sommes installés, impuissants, ont conduit à un dérèglement du système, qui s'est manifesté d'abord par une crise financière aux États-Unis qui s'est propagée à une vitesse incroyable sur nos propres marchés et qui s'est traduite par un déplacement de la bulle spéculative qui sévissait sur les marchés immobiliers vers le marché des commodities, et notamment sur le prix du pétrole, mais aussi les prix alimentaires. Parallèlement, l'équilibre entre l'offre et la demande sur ce marché spécifique a fait le reste.

Face à cette situation, l'Union européenne a fort justement anticipé la situation l'année dernière en se dotant d'une stratégie que je qualifierais de stratégie des quatre-20 en 2020: moins 20% de consommation énergétique, plus 20% d'efficacité énergétique, plus 20% de renouvelables.

Mais derrière, nous avons, comme à chaque fois, manifesté la même carence. Lorsque nous mettons en œuvre le marché intérieur, nous oublions que pour qu'un marché intérieur soit acceptable, il lui faut une dimension sociale. Lorsque nous voulons mettre en œuvre un marché européen des services, nous oublions qu'il faut peut-être tenir compte de la réalité des droits sociaux dans les États membres, et lorsque nous voulons doter l'Union européenne d'une stratégie juste en matière énergétique sur le long terme, nous oublions que cela a, dans le langage des économistes, un coût de transition et qu'à la question de savoir quels sont les pouvoirs d'achat qui seront les plus affectés, on peut répondre que ce serait ceux des catégories les plus modestes, celles qui sont les plus désemparées face à la hausse du prix du pétrole.

Il y a aujourd'hui les catégories dont on parle beaucoup, les professions qui sont les plus exposées dans leur travail quotidien - les pêcheurs, les transporteurs routiers -, mais derrière elles, il y a aussi tous ces ménages modestes qui, dans leur budget quotidien, sont les premiers affectés parce que pour ces ménages-là, le budget logement ou le budget transport sont immédiatement affectés par la hausse du prix du pétrole, dans des proportions bien plus importantes que dans les poches des spéculateurs qui empochent la rente de la hausse du prix du pétrole.

 
  
MPphoto
 
 

  Jelko Kacin (ALDE). – Hitro rastoči stroški goriva ustavljajo promet po Evropi in po svetu. Prevozniki ogorčeno demonstrirajo, ribiči zahtevajo nadomestila, promet oziroma transport pa je vse dražji in dražji. Stroški dobesedno ustavljajo prevoz dobrin. Največja groza pri tem pa je, da so proizvodni stroški za nafto ob teh cenah pravzaprav minimalni. Proizvodni stroški so dobesedno zanemarljivi.

Osebni promet je bistvo prostega pretoka ljudi in predpogoj prostega pretoka blaga. Stroški goriva drastično ogrožajo predvsem letalski promet, ki je stroškovno najbolj ranljiv. Še posebej to velja za nizko cenovne prevoznike, ki so omogočili odkrivanje Evrope in sveta novim kategorijam državljanov. Kriza nizko cenovnih prevoznikov, ki nas lahko doleti jeseni, ne bo prizadela le turizma, prizadela bo letalsko industrijo, finančno industrijo in posledično celotno gospodarstvo.

Evropska unija mora v takih razmerah dokazati, da razume izzive in, da se nanjo operativno odziva. V teh razmerah lahko z ustreznim usklajenim delovanjem ugled inštitucij Evropske unije okrepimo in umirimo razmere na trgih. Trenutek finančne in gospodarske krize je priložnost, da se Evropska unija dokaže kot koristen, potreben in učinkovit okvir za naša gospodarstva, in predvsem, da so evropske inštitucije pravo in učinkovito orodje za naša gospodarstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – Madam President, high oil and gas prices are here to stay and I doubt very much whether we will see the price much below USD 80 per barrel ever again. The West was caught on the hop and underestimated the rise in Chinese and Indian consumption, the under-investment in exploration and extraction technologies, the inability – or unwillingness, perhaps – of Saudi Arabia to turn on its taps as a swing producer, and the geopolitical risks of countries like Venezuela, Nigeria or Iraq.

What is the answer, in my view? We must, of course, consume less, invest in renewables and new technologies like hydrogen-fuel-cell cars and look at whether biofuels, in terms of their overall effect, are good or bad in terms of global emissions and in food inflation for the developing world.

Those in this House, particularly on the Left, who believe it is all down to speculation are wrong, as you cannot hoard physical oil in large quantities as a speculator and take delivery. Only the United States of America has the facility to do that.

Lastly, I welcome Italy’s decision to build a nuclear reactor, which I hope other EU Member States will follow.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – Az olajár magas szintjével tartósan számolnunk kell. Az Európai Uniónak és a tagállamoknak föl kell készülnie minden eshetőségre. Jóval többet kell befektetnünk az alacsony fogyasztású, környezetbarát technológiák kifejlesztésébe, ahogyan Piebalgs biztos úr mondta, a megújuló energiaforrásokba és a biogáz-üzemek létesítésébe, mint ennek jelentéstevője is voltam. A tudatos energiamegtakarítás is fontos, például a jobb lakásszigetelés. Nincs csodaszer a birtokunkban, nem tudjuk föltartóztatni a határainkon, ugyanakkor rövid távon is kell megoldásokat keresni. Kérem az Európai Bizottságot, hogy engedélyezze a tagállamok számára, így Magyarország számára gázolaj jövedéki adójának átmeneti, legalább átmeneti csökkentését, mert az Egyesült Államoknak óriási versenyelőnye van ezen a téren. Köszönöm a figyelmet.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – Problemą iš tikrųjų gali išspręsti tik ilgalaikės priemonės. Tačiau kai kas gali tų ilgalaikių priemonių sprendimo nesulaukti. Pasiūlyta iš trumpalaikių priemonių tik parama skurdžiai gyvenančioms šeimoms. Tačiau jeigu bankrutuoja verslas, transportas, žuvininkystė, smulkus vidutinis verslas, žemės ūkis, tos priemonės reikalingos dideliam gyventojų skaičiui.

Akcizas buvo įvestas kurui, mineraliniam kurui, 1992 m. 2004 m. apmokestinta visa energetika. Ar tai reiškia, kad mokesčiai neturi jokios įtakos? Mokesčiai turi didžiulę įtaką ir leisti sumažinti akcizą, kol bus įgyvendintos ilgalaikės priemonės, manau, būtų svarbu.

Ir dar vienas momentas – aš negirdėjau minint naujos priemonės (ar atsinaujinančio ištekliaus) kaip vandenilis. Kinija, Kanada naudoja jį automobilių transporte, Japonija naudoja jį namų šildymui.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). – Face à escalada dos preços dos combustíveis e tendo consciência dos efeitos devastadores desta sobre as populações e a actividade económica, transportes, pescas, agricultura e indústria, não se pode escamotear que grandes empresas petrolíferas apresentam resultados líquidos exponenciais, fundamentalmente como consequência da prática de preços especulativos que têm por base a valorização especulativa dos stocks do petróleo, comprado a valores mais baixos.

Perante tais factos, impõem-se medidas de combate a esta escandalosa especulação, nomeadamente com uma proposta que apresentámos de criação de um imposto por cada Estado-Membro que incida exclusivamente sobre os ganhos especulativos pelo efeito de stock de forma a fazê-los reverter como receitas dos Estados. Receitas que deverão ser revertidas para os vários sectores económicos mais afectados de cada Estado-Membro.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Pani Przewodnicząca! Świat i Europa znalazły się w sytuacji, kiedy ceny ropy mogą zadecydować nie tylko o wzroście gospodarczym, ale o głębokości kryzysu, którego początki mamy na rynku żywnościowym, w rybołówstwie, za chwilę pojawią się problemy w sektorze transportu.

Jakie działania? Długookresowe, to budowa stabilnej polityki energetycznej, bardzo szeroko rozumianej, o czym tak dużo mówimy obecnie w Unii i w Parlamencie. Krótkookresowe działania: musimy skierować pomoc adresowaną do konkretnych obszarów, tj. określone wsparcie dla rolników, rybaków, a także transportowców i to już w drugiej połowie tego roku. Podkreślam: celowe skierowanie określonej pomocy w określonej części roku. Należy podjąć działania ograniczające spekulacje i praktyki monopolistyczne.

Wreszcie, powiedzmy sobie jasno, polityka podatkowa wymaga przeglądu tak na szczeblu unijnym, jak i w poszczególnych państwach członkowskich.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE). – Queria felicitar o Sr. Comissário pelas declarações que fez a favor da importância do nuclear e da sua transparência absoluta.

Os números não enganam, os preços do petróleo e do gás vão continuar a subir, a pressão do consumo mundial de energia vai continuar a aumentar, as nossas próprias necessidades de energia vão subir, e nós não podemos falhar ao mesmo tempo as nossas responsabilidades e o imperativo de combater as emissões de CO2.

Por isso o nuclear está na ordem do dia e não o podemos evitar. Não podemos desperdiçar nenhuma fonte relevante de produção de energia no cabaz energético que seja limpa e segura. É claro que precisamos de renováveis, mas não chega. Sim, precisamos de eficiência energética, mas não chega. Sim, precisamos de bons biocombustíveis, mas não chega.

E, das duas uma: ou o nuclear é mau e devia ser proibido, ou, se não é proibido, porque é seguro, porque a tecnologia e a ciência avançaram, todos devemos beneficiar da sua produção.

O que temos que ter é uma visão de futuro, ou então iremos de mal a pior e de pior ao desastre total.

 
  
MPphoto
 
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE-DE). – Efectele creşterii preţului la ţiţei şi la gazele naturale se resimt deja în toate activităţile economice ca şi în programele sociale şi vor ajunge la maximum în iarna ce urmează. Comisia Europeană, pe bună dreptate, discută despre soluţii structurale care ţintesc economisirea şi diversificarea energiei. Dar avem nevoie de nişte schimbări fundamentale în economia europeană, de fapt, noi discutăm de o nouă structură tehnologică a economiei europene care trebuie obţinută pe termen mediu şi lung. De aceea, eu consider că Comisia Europeană trebuie să revadă, să reanalizeze perspectiva financiară 2007-2013 în vederea măririi efortului pentru tehnologii noi şi investiţii în domeniul energiei.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Že v svojem uvodnem nastopu sem omenil ugotovitev pristojnih instanc, da so razlogi za višje cene nafte strukturne narave. To je pomembna ugotovitev.

V tej razpravi je bilo nekajkrat omenjen vpliv špekulacij. Ne želim ga ne zanikati ne minimizirati, poudarjam pa, da špekulacije same po sebi ne vodijo v višje cene energije, če niso za to podani strukturni razlogi. In ti so podani. Ti zahtevajo dolgoročnejše ukrepanje.

Obdobje poceni energije, vsaj tiste iz fosilnih virov, je verjetno končano za nekaj časa, verjetno za dolgo časa. In to terja od Evropske unije dolgoročno ukrepanje, ki sem ga že omenil in ki gre predvsem v dve smeri. Prvo, povečanje energetske učinkovitosti in s tem med drugim zmanjševanje naše porabe. In s tem zmanjševanje odvisnosti Evrope in evropskega gospodarstva od uvožene energije iz fosilnih virov. In drugič, diverzifikacija, predvsem usmeritev v obnovljive vire energije. In tukaj se strinjam z gospodom Papadimoulisom, da je treba več investirati v obnovljive vire energije, ampak več investicij spodbujajo ravno višje cene energije iz fosilnih virov. Če bo ta spet poceni, če jo bomo s takimi in drugačnimi rokohitrskimi ukrepi pocenili, bomo zmanjšali motiviranost za financiranje, za investiranje v obnovljive vire.

Ne glede na to, da obstaja široko soglasje o potrebi po dolgoročnih ukrepih, seveda ne smemo pozabiti na kratkoročne probleme, s katerimi se soočamo. Bili so omenjeni, jaz bi jih še enkrat poudaril tukaj. Visoke cene energije so poseben problem za revnejše sloje v naši Uniji, so poseben problem za ribiče, o tem bo debata v naslednji točki na dnevnem redu, so poseben problem za prevoznike. Tu je seveda smiselno preučiti in razmišljati in sprejeti ustrezne ukrepe.

Med njimi seveda ne izključujemo revizije obdavčitve v Evropski uniji. Lahko rečem, da bo Svet tukaj izrazil pričakovanje, da dobi v kratkem od Evropske komisije predloge glede tega vprašanja, glede obdavčitve energentov.

Naj končam z naslednjo mislijo. Mislim, da ta razprava poteka v zelo primernem času, dan pred začetkom zasedanja Evropskega sveta, na katerem bo ena od poglavitnih točk razprave, prav vprašanje visokih cen nafte.

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Member of the Commission. − Madam President, it has been a fascinating debate and I am very sorry that the time has passed so quickly.

As my job requires, I have been to the places where oil is being produced: the Caspian Sea, the Barents Sea, Saudi Arabia. I think one mistake we make is thinking that it is easy to produce. It costs billions, and in very difficult environments. Costs overrun, there is local damage to the environment and people are unhappy about a lot of projects. So it is very clear that, if we speak about oil issues, we should not be looking for those responsible but should try to find the appropriate responses in the European Union. If we believe that this same approach would help everybody, we should follow it.

There are no magical measures. Energy efficiency is the number one measure. Without this, the world will have much higher prices. It is very clear.

(Interjections from the floor)

Well, we are doing quite a lot. Renewable energy and also alternative energy sources like nuclear are important also to alleviate the problem. New technology investment is needed, and for the sectors it is important to address structural measures, not just subsidies: subsidy is taking from one pocket to put into another pocket. For example, regarding tonight’s fisheries debate, I would ask why fishermen cannot pass increased fuel prices on to the price of fish, because that is the basic question: what happens, what prevents it? This means that we should address sectoral measures.

On a global level I believe that it is very clear what we are trying to do, to try to remove the OPEC policy of capping supplies to the market, of not allowing, in many cases, Western companies to come with technology and knowledge to produce oil and thus create better supply. For developed nations we should lead the way in energy efficiency, and my proposal for international partnership has been adopted by the G8. But, as everybody expected oil prices to come down to USD 9 per barrel, the world was late, and now we know that we should follow this policy.

Concerning consumer protection, I believe that the Commission has always been very consistent on this. I have a lot of infringement cases where countries have not even informed the Commission, as is their duty, about public service obligations, meaning that legal documents adopted after the Commission proposal have all the necessary elements in them, and they should be implemented.

I believe that the Commission’s response and the Council’s response is measured and right. Each place in the market has its role. I know that nobody likes to defend speculators, but what is the future market’s role? It indicates where the price could go and allows investments to be made. Well, I could say, ‘Let’s tax everybody higher’ – we can increase tax to 100% for everybody, but it will mean that we lose the incentive to invest. Let us instead make the incentive to invest, let us allow positive ways to investment to be made. So that is what we need.

(Interjections from the floor)

Whether it is the companies of Saudi Arabia, Saudi Aramco, that we should tax, or Gazprom, we cannot tax them because they have national legislation on taxation. Concerning European companies, we do not have any company nowadays that has a huge windfall profit because of oil and gas.

(Interjections from the floor)

They also needed to invest in other projects as well, and if you know these companies, you should indicate them. If you know these companies that have such a beautiful life...

(Interjections from the floor)

E.ON does not work in oil. Eni works in oil but invests billions in projects, for example for South Stream, for the projects in Kashagan – they invest billions – and Libya. Each company has a role in the market.

Madam President, this is a fantastic debate. I am glad that we will have the possibility to come back to this debate, because there are no simple answers. But I believe our proposal is measured and it is the right one.

 
  
MPphoto
 
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Déclarations écrites (article 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE), schriftelijk. De dure olie doet ons allemaal pijn, maar zeker de meest kwetsbare bevolkingsgroepen met een laag inkomen worden zwaar getroffen. De Europese Top moet morgen een krachtig signaal uitsturen dat maatregelen voor de zwaksten in de samenleving wel degelijk verantwoord zijn en nodig.

Een BTW- of accijns-verlaging is niet meteen aangewezen, dat is verstaanbaar, want het zet de olieproducenten er eventueel toe aan om nog hogere prijzen door te rekenen.

Maar misschien kan het ook anders. Misschien moet er een verschuiving van heffingen komen, waarbij met name vliegtuigtickets (vanaf het najaar bvb) wat duurder worden, via een heffing, en dat de opbrengst daarvan wordt benut om de stookoliefactuur voor de lage en middeninkomens te verlichten.

De meeropbrengst kan worden aangewend om premies te verschaffen voor het isoleren van huizen. Dat is relatief het goedkoopst en het efficiëntst.

Investeren in hernieuwbare energie en energiebesparing, dat is de opdracht, zeker voor de middellange termijn. Maar intussen moeten er wel oplossingen komen voor wie het moeilijk heeft. Europa mag niet doof blijven aan die kant.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE) , in writing. – The recent exponential rise in oil prices and subsequent crippling fuel prices are having a hugely negative impact on business and industries across the EU. Of course, this situation also has serious consequences for the average consumer. Citizens are feeling the pinch with rising food and fuel prices and reduced purchasing power.

I agree with the Commission that we must aim to reduce our consumption and dependency on oil and focus our efforts on promoting energy efficiency and developing renewable energy sources.

However, this is a long-term solution. For the moment, practical and tangible steps must be taken to ease the pressure on groups such as farmers, fishermen and members of society who are most vulnerable to these price increases. Even if short-term measures such as tax reductions are outside the scope of EU competence, the Union must be seen to take the lead and encourage national governments to implement solutions. The current situation is unsustainable and efforts must be made to tackle it.

 
Avviż legali - Politika tal-privatezza