Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 18 юни 2008 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Подготовка на Европейския съвет след референдума в Ирландия (разискване)
 3.Време за гласуване
  3.1.Одобряване на новите компетенции на зам.-председателя на Комисията г-н Jacques Barrot (гласуване)
  3.2.Одобряване на назначаването на г-н Antonio Tajani за член на Комисията (гласуване)
  3.3.Изчезнали лица в Кипър - действия, последващи резолюцията на Европейския парламент от 15 март 2007 г. (A6-0139/2008, Ewa Klamt) (гласуване)
  3.4.Връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (A6-0339/2007, Manfred Weber) (гласуване)
 4.Приветствие с добре дошли
 5.Тържествено заседание - 2008 г. - Европейска година на междукултурния диалог
 6.Време за гласуване (продължение)
  6.1.Вътрешен пазар на електроенергия (A6-0191/2008, Eluned Morgan) (гласуване)
  6.2.Условия за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия (A6-0228/2008, Alejo Vidal-Quadras) (гласуване)
  6.3.Агенция за сътрудничество между регулаторните органи в областта на енергетиката (A6-0226/2008, Giles Chichester) (гласуване)
  6.4.Безопасност на пешеходците и останалите уязвими участници в пътното движение (A6-0081/2008, Francesco Ferrari) (гласуване)
  6.5.Привеждане на някои актове в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета, изменено от Решение 2006/512/ЕО - Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол (част първа) (A6-0088/2008, József Szájer) (гласуване)
  6.6.Привеждане на някои актове в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета - Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол (част трета) (A6-0086/2008, József Szájer) (гласуване)
  6.7.Автономни тарифни квоти на Общността при внос на някои рибни продукти в Канарските острови (A6-0213/2008, Gerardo Galeote) (гласуване)
  6.8.Статут на Европейския омбудсман (A6-0076/2008, Anneli Jäätteenmäki) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
 8.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Състав на Парламента: вж. протокола
 11.Мерки срещу повишаването цените на петрола (разискване)
 12.Кризата в сектора на рибарството в резултат от повишаването на цените на бензина (разискване)
 13.Подготовка на срещата на високо равнище ЕС-Русия (26-27 юни 2008 г.) (разискване)
 14.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 15.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 16.Вътрешен превоз на опасни товари (разискване)
 17.Управление на безопасността на пътните инфраструктури (разискване)
 18.Бъдещето на сектори овцевъдство и козевъдство в Европа (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 20.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (917 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1137 kb)
Правна информация - Политика за поверителност