Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 18. června 2008 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Příprava Evropské rady po irském referendu (rozprava)
 3.Hlasování
  3.1.Schválení nových pravomocí místopředsedy Evropské komise Jacquese Barrota (hlasování)
  3.2.Schválení jmenování Antonia Tajaniho členem Evropské komise (hlasování)
  3.3.Pohřešované osoby na Kypru - následné kroky k usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2007 (A6-0139/2008, Ewa Klamt) (hlasování)
  3.4.Společné normy a postupy při vrácení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (A6-0339/2007, Manfred Weber) (hlasování)
 4.Přivítání
 5.Slavnostní zasedání - 2008, Evropský rok mezikulturního dialogu
 6.Hlasování (pokračování)
  6.1.Vnitřní trh s elektřinou (A6-0191/2008, Eluned Morgan) (hlasování)
  6.2.Podmínky přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou (A6-0228/2008, Alejo Vidal-Quadras) (hlasování)
  6.3.Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (A6-0226/2008, Giles Chichester) (hlasování)
  6.4.Ochrana chodců a dalších nechráněných účastníků silničního provozu (A6-0081/2008, Francesco Ferrari) (hlasování)
  6.5.Přizpůsobení některých právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou – první část (A6-0088/2008, József Szájer) (hlasování)
  6.6.Přizpůsobí některých právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou – třetí část(A6-0086/2008, József Szájer) (hlasování)
  6.7.Autonomní celní kvóty SpolečCSství pro dovoz určitých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy (A6-0213/2008, Gerardo Galeote) (hlasování)
  6.8.Statut evropského veřejného ochránce práv (A6-0076/2008, Anneli Jäätteenmäki) (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 10.Složení Parlamentu: viz zápis
 11.Opatření proti zvyšování ceny ropy (rozprava)
 12.Krize v odvětví rybolovu v důsledku zvýšení ceny ropy (rozprava)
 13.Příprava schůzky na nejvyšší úrovni EU/Rusko (26.–27. června 2008) (rozprava)
 14.Doba vyhrazená pro otázky (otázky na Radu)
 15.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 16.Pozemní přeprava nebezpečných věcí (rozprava)
 17.Bezpečnost silniční infrastruktury (rozprava)
 18.Budoucnost odvětví chovu ovcí a koz v Evropě (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 20.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (798 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (1754 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí