Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 18. juuni 2008 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine pärast Iirimaa referendumit (arutelu)
 3.Hääletused
  3.1.Euroopa Komisjoni asepresidendi Jacques Barrot’ uute pädevusvaldkondade heakskiitmine (hääletus)
  3.2.Antonio Tajani Euroopa Komisjoni liikmeks nimetamise heakskiitmine (hääletus)
  3.3.Teadmata kadunud isikud Küprosel - järelmeetmed (A6-0139/2008, Ewa Klamt) (hääletus)
  3.4.Ühised nõuded ja kord liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (A6-0339/2007, Manfred Weber) (hääletus)
 4.Tervitus
 5.Pidulik istung – 2008, Euroopa kultuuridevahelise dialoogi aasta
 6.Hääletused (jätkamine)
  6.1.Elektrienergia siseturg (A6-0191/2008, Eluned Morgan) (hääletus)
  6.2.Võrkudele juurdepääsu tingimused piiriüleses elektrikaubanduses (A6-0228/2008, Alejo Vidal-Quadras) (hääletus)
  6.3.Energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet (A6-0226/2008, Giles Chichester) (hääletus)
  6.4.Jalakäijate ja teiste vähem kaitstud liiklejate kaitse (A6-0081/2008, Francesco Ferrari) (hääletus)
  6.5.Teatavate õigusaktide kohandamine kontrolliga regulatiivmenetluse osas (esimene osa) (A6-0088/2008, József Szájer) (hääletus)
  6.6.Teatavate õigusaktide kohandamine otsusega 2006/512/EÜ muudetud nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas (III osa) (A6-0086/2008, József Szájer) (hääletus)
  6.7.Teatavate kalandussaaduste importi Kanaari saartele hõlmavad autonoomsed ühenduse tariifikoodid (A6-0213/2008, Gerardo Galeote) (hääletus)
  6.8.EEuroopa ombudsmani põhikiri (A6-0076/2008, Anneli Jäätteenmäki) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 11.Meetmed nafta hinna tõusu vastu (arutelu)
 12.Diislikütuse hinnatõusust põhjustatud kalandussektori kriis (arutelu)
 13.Ettevalmistused EL-Venemaa tippkohtumiseks (26.–27. juuni 2008) (arutelu)
 14.Infotund (küsimused nõukogule)
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 16.Ohtlike kaupade sisevedu (arutelu)
 17.Maanteede infrastruktuuri ohutus (arutelu)
 18.Lamba- ja kitsekasvatussektori tulevik Euroopas (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
Arutelud
EÜT väljaanne (745 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (1632 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika