Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Rapporti verbatim tad-dibattiti
L-Erbgħa, 18 ta' Ġunju 2008 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Preparamenti għall-Kunsill Ewropew (dibattitu)
 3.Ħin tal-votazzjonijiet
  3.1.Approvazzjoni ta' l-għoti ta' kompetenzi ġodda lill-Viċi-president tal-Kummissjoni Jacques Barrot (votazzjoni)
  3.2.Approvazzjoni tal-ħatra ta' Antonio Tajani bħala membru tal-Kummissjoni Ewropea (votazzjoni)
  3.3.Persuni neqsin f'Ċipru - Segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Marzu 2007 (A6-0139/2008, Ewa Klamt) (votazzjoni)
  3.4.Standards u proċeduri komuni għar-ritorn ta' ċittadini minn pajjiżi terzi li jinsabu fil-pajjiż b'mod illegali (A6-0339/2007, Manfred Weber) (votazzjoni)
 4.Merħba
 5.Seduta formali - 2008, Sena Ewropea għad-djalogu interkulturali
 6.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  6.1.Suq intern fil-qasam ta' l-elettriku (A6-0191/2008, Eluned Morgan) (votazzjoni)
  6.2.Kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku (A6-0228/2008, Alejo Vidal-Quadras) (votazzjoni)
  6.3.Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-Enerġija (A6-0226/2008, Giles Chichester) (votazzjoni)
  6.4.Protezzjoni ta' persuni għaddejjin bil-mixi u utenti vulnerabbli oħra tat-triq (A6-0081/2008, Francesco Ferrari) (votazzjoni)
  6.5.Adattament ta' ċerti atti suġġetti għad-Deċiżjoni 1999/468/KE tal-Kunsill, hekk kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE - Adattament tal-proċedura regolatorja bi skrutinju (l-ewwel parti) (A6-0088/2008, József Szájer) (votazzjoni)
  6.6.Adattament ta' ċerti atti suġġetti għad-Deċiżjoni 1999/468/KE tal-Kunsill, hekk kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE - Adattament tal-proċedura regolatorja bi skrutinju (it-tielet parti) (A6-0086/2008, József Szájer) (votazzjoni)
  6.7.Kwoti tariffarji awtonomi tal-Komunità fuq importazzjonijiet ta' ċerti prodotti tas-sajd fil-Gżejjer Kanarji (A6-0213/2008, Gerardo Galeote) (votazzjoni)
  6.8.Statut ta' l-Ombudsman Ewropew (A6-0076/2008, Anneli Jäätteenmäki) (votazzjoni)
 7.Spegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 10.Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
 11.Miżuri kontra ż-żieda fil-prezz taż-żejt (dibattitu)
 12.Il-Kriżi fis-settur tas-sajd minħabba l-prezz tal-fjuwil (dibattitu)
 13.Preparazzjoni tal-Laqgħa Għolja UE/Russia (26-27 ta' Ġunju 2008) (dibattitu)
 14.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)
 15.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijet: ara l-Minuti
 16.It-trasport intern ta' oġġetti perikolużi (dibattitu)
 17.Ġestjoni tas-sikurezza ta' l-infrastruttura tat-toroq (dibattitu)
 18.Il-ġejjieni tas-settur tan-nagħaġ u tal-mogħoż fl-Ewropa (dibattitu)
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 20.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (917 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (1137 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza