Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 18 juni 2008 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Voorbereiding van de Europese Raad na het Ierse referendum (debat)
 3.Stemmingen
  3.1.Goedkeuring nieuwe toewijzing van portefeuilles aan Jacques Barrot, vicevoorzitter van de Europese Commissie (stemming)
  3.2.Goedkeuring van de benoeming van Antonio Tajani tot lid van de Europese Commissie (stemming)
  3.3.Vermiste personen op Cyprus – Follow-up resolutie Europees Parlement van 15 maart 2007 (A6-0139/2008, Ewa Klamt) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  3.4.Gemeenschappelijke normen en procedures voor de terugkeer van illegaal in de lidstaten verblijvende onderdanen van derde landen (A6-0339/2007, Manfred Weber) (stemming)
 4.Welkomstwoord
 5.Plechtige vergadering – 2008, Europees jaar van de interculturele dialoog
 6.Stemmingen (voortzetting)
  6.1.Interne markt voor electriciteit (A6-0191/2008, Eluned Morgan) (stemming)
  6.2.Voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in electriciteit (A6-0228/2008, Alejo Vidal-Quadras) (stemming)
  6.3.Agentschap voor samenwerking van energieregelgevers (A6-0226/2008, Giles Chichester) (stemming)
  6.4.Bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers (A6-0081/2008, Francesco Ferrari) (stemming)
  6.5.Aanpassing van een aantal besluiten aan Besluit 1999/468/EG van de Raad, gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG – Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing (Deel 1) (A6-0088/2008, József Szájer) (stemming)
  6.6.Aanpassing van een aantal besluiten aan Besluit 1999/468/EG van de Raad, gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG – Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing (Deel drie) (A6-0086/2008, József Szájer) (stemming)
  6.7.Autonome communautaire tariefcontingenten bij invoer van bepaalde visserijproducten op de Canarische Eilanden (A6-0213/2008, Gerardo Galeote) (stemming)
  6.8.Statuut van de Europese Ombudsman (A6-0076/2008, Anneli Jäätteenmäki) (eindstemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Samenstelling Parlement: zie notulen
 11.Maatregelen tegen de olieprijsstijgingen (debat)
 12.Crisis in de visserijsector ten gevolge van de stijging van de dieselprijzen (debat)
 13.Voorbereiding van de Top EU-Rusland (26-27 juni 2008) (debat)
 14.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 15.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 16.Vervoer van gevaarlijke goederen over land (debat)
 17.Veiligheidsbeheer van wegeninfrastructuur (debat)
 18.Toekomst van de sector schapen- en geitenvlees in Europa (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 20.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (824 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (2057 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid