Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 18 czerwca 2008 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przygotowanie Rady Europejskiej po referendum irlandzkim (19-20 czerwca 2008 r.) (debata)
 3.Głosowanie
  3.1.Zatwierdzenie nowego przydziału kompetencji wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Jacques`a Barrot (głosowanie)
  3.2.Zatwierdzenie nominacji Antonio Tajani na czonka Komisji Europejskiej (głosowanie)
  3.3.Osoby zaginione na Cyprze - działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. (A6-0139/2008, Ewa Klamt) (głosowanie)
  3.4.Wspólne normy i procedury odsyłania nielegalnych imigrantów pochodzących z państw trzecich (A6-0339/2007, Manfred Weber) (głosowanie)
 4.Powitanie
 5.Uroczyste posiedzenie - 2008, Rok Europejski Dialogu Międzykulturowego
 6.Głosowanie (ciąg dalszy)
  6.1.Wewnętrzny rynek energii (A6-0191/2008, Eluned Morgan) (głosowanie)
  6.2.Warunki dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (A6-0228/2008, Alejo Vidal-Quadras) (głosowanie)
  6.3.Agencja ds. Współpracy pomiędzy Organami Regulacji Energetyki (A6-0226/2008, Giles Chichester) (głosowanie)
  6.4.Ochrona pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg (A6-0081/2008, Francesco Ferrari) (głosowanie)
  6.5.Dostosowanie niektórych aktów w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - część pierwsza (A6-0088/2008, József Szájer) (głosowanie)
  6.6.Dostosowanie niektórych aktów w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - część trzecia (A6-0086/2008, József Szájer) (głosowanie)
  6.7.Autonomiczne wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie (A6-0213/2008, Gerardo Galeote) (głosowanie)
  6.8.Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (A6-0076/2008, Anneli Jäätteenmäki) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 10.Skład Parlamentu: patrz protokół
 11.Środki mające zaradzić wzrostowi cen ropy (debata)
 12.Kryzys w sektorze rybołówstwa spowodowany wzrostem cen oleju napędowego (debata)
 13.Przygotowanie szczytu UE/Rosja (26-27 czerwca 2008) (debata)
 14.Czas na zapytania (zapytania do Rady)
 15.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 16.Transport lądowy towarów niebezpiecznych (debata)
 17.Bezpieczeństwo infrastruktury drogowej (debata)
 18.Przyszłość sektora hodowli owiec i kóz w Europie (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 20.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (819 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (1919 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności