Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 18. júna 2008 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Príprava zasadnutia Európskej rady po referende v Írsku (rozprava)
 3.Hlasovanie
  3.1.Schválenie pridelenia nových právomocí podpredsedovi Európskej komisie, pánovi Jacquesovi Barrotovi (hlasovanie)
  3.2.Schválenie nominácie pána Antonia Tajaniho za člena Európskej komisie (hlasovanie)
  3.3.Nezvestné osoby na Cypre – postup po prijatí uznesenia Európskeho parlamentu z 15. marca 2007 (A6-0139/2008, Ewa Klamt) (hlasovanie)
  3.4.Spoločné normy a postupy pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt (A6-0339/2007, Manfred Weber) (hlasovanie)
 4.Privítanie
 5.Slávnostná schôdza – 2008, Európsky rok medzikultúrneho dialógu
 6.Hlasovanie (pokračovanie)
  6.1.Vnútorný trh s elektrickou energiou (A6-0191/2008, Eluned Morgan) (hlasovanie)
  6.2.Podmienky prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie (A6-0228/2008, Alejo Vidal-Quadras) (hlasovanie)
  6.3.Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov (A6-0226/2008, Giles Chichester) (hlasovanie)
  6.4.Ochrana chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky (A6-0081/2008, Francesco Ferrari) (hlasovanie)
  6.5.Prispôsobenie určitých aktov regulačnému postupu s kontrolou, nariadenie „omnibus“, prvá časť (A6-0088/2008, József Szájer) (hlasovanie)
  6.6.Prispôsobenie určitých aktov regulačnému postupu s kontrolou, nariadenie "omnibus", tretia časť (A6-0086/2008, József Szájer) (hlasovanie)
  6.7.Autonómne colné kvóty Spoločenstva pre dovoz určitých produktov rybolovu na Kanárske ostrovy (A6-0213/2008, Gerardo Galeote) (hlasovanie)
  6.8.Výkon funkcie ombudsmana (A6-0076/2008, Anneli Jäätteenmäki) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 11.Opatrenia proti zvyšovaniu ceny ropy (rozprava)
 12.Kríza v sektore rybolovu ako dôsledok zvyšovania cien nafty (rozprava)
 13.Príprava samitu EÚ/Rusko (26. – 27. jún 2008) (rozprava)
 14.Hodina otázok (otázky pre Radu)
 15.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 16.Vnútrozemská preprava nebezpečného tovaru (rozprava)
 17.Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry (rozprava)
 18.Budúcnosť sektora oviec a kôz v Európe (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (821 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (1760 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia