Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 18. junij 2008 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Priprava na Evropski svet po irskem referendumu (razprava)
 3.Čas glasovanja
  3.1.Odobritev novih pooblastil podpredsednika Evropske komisije Jaquesa Barrota (glasovanje)
  3.2.Odobritev imenovanja Antonia Tajanija za člana Evropske komisije (glasovanje)
  3.3.Pogrešane osebe na Cipru - nadaljevanje (A6-0139/2008, Ewa Klamt) (glasovanje)
  3.4.Skupni standardi in postopki v državah članicah za vračanje državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU (A6-0339/2007, Manfred Weber) (glasovanje)
 4.Dobrodošlica
 5.Slavnostna seja - 2008, evropsko leto medkulturnega dialoga
 6.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  6.1.Notranji trg z električno energijo (A6-0191/2008, Eluned Morgan) (glasovanje)
  6.2.Pogoji za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije (A6-0228/2008, Alejo Vidal-Quadras) (glasovanje)
  6.3.Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (A6-0226/2008, Giles Chichester) (glasovanje)
  6.4.Zaščita pešcev in drugih izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu (glasovanje)
  6.5.Prilagoditev nekaterih aktov regulatvinemu postopku s pregledom, uredba „Omnibus“, prvi del (A6-0088/2008, József Szájer) (glasovanje)
  6.6.Prilagoditev nekaterih aktov regulatvinemu postopku s pregledom, uredba „Omnibus“, tretji del (A6-0086/2008, József Szájer) (glasovanje)
  6.7.Avtonomne tarifne kvote Skupnosti za uvoz nekaterih ribiških proizvodov na Kanarske otoke (A6-0213/2008, Gerardo Galeote) (glasovanje)
  6.8.Statut evropskega varuha človekovih pravic (A6-0076/2008, Anneli Jäätteenmäki) (glasovanje)
 7.Obrazložitev glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik.
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 10.Sestava Parlamenta: glej zapisnik
 11.Ukrepi proti večanju cen nafte (razprava)
 12.Kriza ribiškega sektorja kot posledica povečanja cene dizelskega goriva (razprava)
 13.Priprave na vrh EU/Rusija (26. in 27. junij 2008) (razprava)
 14.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 15.Sestava odborov in delegacij: glej zapisnik
 16.Notranji prevoz nevarnega blaga (razprava)
 17.Izboljšanje varnosti cestne infrastrukture (razprava)
 18.Prihodnost sektorjev ovčjereje in kozjereje v Evropi (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 20.Konec seje
Razprave
Edition JOIzdaja UL (728 kb)
 
Razprave
Edition JOIzdaja UL (1729 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov