Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 19 Ιουνίου 2008 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Προς ασφαλέστερη, καθαρότερη και αποδοτικότερη κινητικότητα στην Ευρώπη: Η πρώτη έκθεση σχετικά με τα νοήμονα αυτοκίνητα (συζήτηση)
 3.Ώρα των ψηφοφοριών
  3.1.Εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (A6-0227/2008, Bogusław Liberadzki) (ψηφοφορία)
  3.2.Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (A6-0050/2008, Helmuth Markov) (ψηφοφορία)
  3.3.Aύξηση της ικανότητας της Ένωσης στην αντιμετώπιση καταστροφών (ψηφοφορία)
 4.Υποδοχή
 5.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  5.1.1η Ιουλίου 2008, τεσσαρακοστή επέτειος της Τελωνειακής Ένωσης (ψηφοφορία)
  5.2.Προς ένα ευρωπαϊκό χάρτη δικαιωμάτων των καταναλωτών ενέργειας (A6-0202/2008, Mia De Vits) (ψηφοφορία)
  5.3.Εισαγωγή σφαγίων πουλερικών (ψηφοφορία)
  5.4.H κρίση του τομέα της αλιείας ως συνέπεια της αύξησης της τιμής του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (ψηφοφορία)
  5.5.Προετοιμασία της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (ψηφοφορία)
  5.6.Το μέλλον του κλάδου των αιγοπροβάτων στην Ευρώπη (A6-0196/2008, Liam Aylward) (ψηφοφορία)
  5.7.Προς ασφαλέστερη, καθαρότερη και αποδοτικότερη κινητικότητα στην Ευρώπη: Η πρώτη έκθεση σχετικά με τα νοήμονα αυτοκίνητα (A6-0169/2008, Zita Gurmai) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  9.1.Bιρμανία: Συνεχιζόμενη κράτηση πολιτικών κρατουμένων
  9.2.Σομαλία: συνεχείς δολοφονίες αμάχων
  9.3.Ιράν: Εκτέλεση ανηλίκων εγκληματιών
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Bιρμανία: Συνεχιζόμενη κράτηση πολιτικών κρατουμένων (ψηφοφορία
  10.2.Σομαλία: συνεχείς δολοφονίες αμάχων (ψηφοφορία)
  10.3.Ιράν: Εκτέλεση ανηλίκων εγκληματιών (ψηφοφορία)
 11.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (846 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (992 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου