Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 19 czerwca 2008 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Bezpieczniejszy, bardziej ekologiczny i wydajniejszy transport dla całej Europy: Pierwsze sprawozdanie na temat inicjatywy „Inteligentny samochód” (debata)
 3.Głosowanie
  3.1.Transport lądowy towarów niebezpiecznych (A6-0227/2008, Bogusław Liberadzki) (głosowanie)
  3.2.Bezpieczeństwo infrastruktury drogowej (A6-0050/2008, Helmuth Markov) (głosowanie)
  3.3.Zwiększenie zdolności Unii Europejskiej do reagowania w przypadku katastrof (głosowanie)
 4.Powitanie
 5.Głosowanie (kontynuacja)
  5.1.1 lipca, czterdziesta rocznica ustanowienia Unii Celnej (głosowanie)
  5.2.W kierunku Europejskiej karty praw odbiorców energii (A6-0202/2008, Mia De Vits) (głosowanie)
  5.3.Import tusz drobiowych (głosowanie)
  5.4.Kryzys w sektorze rybołówstwa w następstwie rosnących cen paliw (głosowanie)
  5.5.Przygotowanie do szczytu UE/Rosja (głosowanie)
  5.6.Przyszłość sektora hodowli owiec i kóz w Europie (A6-0196/2008, Liam Aylward) (głosowanie)
  5.7.Bezpieczniejszy, bardziej ekologiczny i wydajniejszy transport dla całej Europy: Pierwsze sprawozdanie na temat inicjatywy „Inteligentny samochód” (A6-0169/2008, Zita Gurmai) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 9.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  9.1.Birma: nadal trwające przetrzymywanie więżniów politycznych
  9.2.Somalia: notoryczne zabójstwa ludności cywilnej
  9.3.Iran: egzekucje na nieletnich przestępcach
 10.Głosowanie
  10.1.Birma: nadal trwające przetrzymywanie więżniów politycznych (głosowanie)
  10.2.Somalia: notoryczne zabójstwa ludności cywilnej (głosowanie)
  10.3.Iran: egzekucje na nieletnich przestępcach (głosowanie)
 11.Składanie dokumentów: patrz protokół
 12.Przesunięcie środków: patrz protokół
 13.Informacja o wspólnych stanowiskach Rady: Patrz protokół
 14.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 15.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu): patrz protokół
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokół
 17.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 18.Przerwa w obradach
 ZAŁĄCZNIK (Odpowiedzi pisemne)
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (497 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (1268 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności