Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 19. júna 2008 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Cesta k bezpečnejšej, ekologickejšej a účinnejšej mobilite v celej Európe: prvá správa o iniciatíve Inteligentné vozidlo (rozprava)
 3.Hlasovanie
  3.1.Vnútrozemská preprava nebezpečného tovaru (A6-0227/2008, Bogusław Liberadzki) (hlasovanie)
  3.2.Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry (A6-0050/2008, Helmuth Markov) (hlasovanie)
  3.3.Posilnenie kapacít Európskej únie v oblasti reakcie na katastrofy (hlasovanie)
 4.Oficiálne privítanie
 5.Hlasovanie (pokračovanie)
  5.1.40 rokov colnej únie (hlasovanie)
  5.2.Smerom k európskej charte práv spotrebiteľov energie (A6-0202/2008, Mia De Vits) (hlasovanie)
  5.3.Dovoz jatočných tiel hydiny (hlasovanie)
  5.4.Kríza v sektore rybolovu (hlasovanie)
  5.5.Príprava samitu EÚ/Rusko (hlasovanie)
  5.6.Budúcnosť sektora oviec a kôz v Európe (A6-0196/2008, Liam Aylward) (hlasovanie)
  5.7.Cesta k bezpečnejšej, ekologickejšej a účinnejšej mobilite v celej Európe: prvá správa o iniciatíve Inteligentné vozidlo (A6-0169/2008, Zita Gurmai) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 9.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  9.1.Mjanmarsko (býv. Barma): pretrvávajúce väznenie politických väzňov
  9.2.Somálsko: banalizácia zabíjania civilistov
  9.3.Irán: poprava mladistvých páchateľov
 10.Hlasovanie
  10.1.Mjanmarsko (Barma): pretrvávajúce väznenie politických väzňov (hlasovanie)
  10.2.Somálsko: banalizácia zabíjania civilistov (hlasovanie)
  10.3.Irán: poprava mladistvých páchateľov (hlasovanie)
 11.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 12.Presun finančných prostriedkov: pozri zápisnicu
 13.Oznámenie spoločných pozícií Rady: pozri zápisnicu
 14.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 15.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 18.Prerušenie zasadania
 PRÍLOHA (Písomné odpovede)
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (504 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (1190 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia