Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 19 juni 2008 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.För ett Europa med säkrare, renare och effektivare rörlighet: Första rapporten om initiativet Den intelligenta bilen (debatt)
 3.Omröstning
  3.1.Transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (A6-0227/2008, Bogusław Liberadzki) (omröstning)
  3.2.Väginfrastrukturernas säkerhet (A6-0050/2008, Helmuth Markov) (omröstning)
  3.3.Förstärkning av EU:s insatskapacitet vid katastrofer (omröstning)
 4.Välkomsthälsning
 5.Omröstning (fortsättning)
  5.1.årsdagen för tullunionen (omröstning)
  5.2.Mot en europeisk stadga om energikonsumenters rättigheter (A6-0202/2008, Mia De Vits) (omröstning)
  5.3.Import av slaktkroppar av fjäderfä (omröstning)
  5.4.Krisen i fiskesektorn (omröstning)
  5.5.Toppmötet EU/Ryssland (omröstning)
  5.6.Framtiden för får-, lamm- och getsektorn i Europa (A6-0196/2008, Liam Aylward) (omröstning)
  5.7.För ett Europa med säkrare, renare och effektivare rörlighet: Första rapporten om initiativet Den intelligenta bilen (A6-0169/2008, Zita Gurmai) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  9.1.Burma: fortsatt fångenskap för politiska fångar
  9.2.Somalia: banalisering av mord på civila
  9.3.Iran: avrättning av underåriga gärningsmän
 10.Omröstning
  10.1.Burma: fortsatt fångenskap för politiska fångar (omröstning)
  10.2.Somalia: banalisering av mord på civila (omröstning)
  10.3.Iran: avrättning av underåriga gärningsmän (omröstning)
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Anslagsöverföringar: se protokollet
 13.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter: se protokollet
 14.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 15.Skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 18.Avbrytande av sessionen
 BILAGA (Skriftliga svar)
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (476 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1239 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy