Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0144(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0176/2008

Rozpravy :

PV 07/07/2008 - 19
CRE 07/07/2008 - 19

Hlasovanie :

PV 08/07/2008 - 8.18
CRE 08/07/2008 - 8.18
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0332

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 7. júla 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

19. Spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm - Prídavné látky v potravinách - Arómy a zložky potravín s aromatickými vlastnosťami – Potravinárske enzýmy (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Ďalším bodom je spoločná rozprava týkajúca sa týchto odporúčaní do druhého čítania, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín:

– (A6-0179/2008) o spoločnom postupe schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (16673/2/2007 - C6-0138/2008 - 2006/0143(COD)) (spravodajkyňa: pani Westlundová);

– (A6-0180/2008) o prídavných látkach v potravinách (16675/2/2007 - C6-0141/2008 - 2006/0145(COD)) (spravodajkyňa: pani Westlundová);

– (A6-0177/2008) o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadení Rady (EHS) č. 1576/89 a (EHS) č. 1601/91, nariadenia (ES) č. 2232/96 a smernice 2000/13/ES (16677/3/2007 - C6-0139/2008 - 2006/0147(COD)) – (spravodajkyňa: pani Drčarová Murková);

– (A6-0176/2008) o potravinárskych enzýmoch a o zmene a doplnení smernice Rady 83/417/EHS, nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999, smernice 2000/13/ES a smernice Rady 2001/112/ES (16676/1/2007 - C6-0140/2008 - 2006/0144(COD)) (spravodajkyňa: pani Doylová).

 
  
MPphoto
 
 

  Åsa Westlund, spravodajkyňa. − (SV) Pán predsedajúci, chcem začať poďakovaním Komisii, pani komisárke Vassiliouovej a jej vždy nápomocným zamestnancom, slovinskému predsedníctvu, Rade ministrov, mojim kolegyniam spravodajkyniam, pani Avril Doylovej a pani Mojci Drčarovej Murkovej a, samozrejme, tieňovým spravodajcom zo všetkých strán za vynikajúcu spoluprácu v priebehu niekoľkých rokov, počas ktorých sme spoločne pracovali na týchto záležitostiach.

Som rada, že sme sa dohodli na kompromisnom riešení, ktoré prináša priemyslu zjednodušenie a zároveň posilňuje ochranu spotrebiteľa v mnohých oblastiach. Predtým sa, napríklad, alergici v právnych predpisoch ani neuvádzali. Budú v nej však uvedení, ak zajtra prijmeme kompromis; v budúcnosti bude potom jednoduchšie brať do úvahy to, aký vplyv majú prídavné látky na alergikov.

Som hrdá aj na to, že my z Parlamentu sme zabezpečili tri zásadné zmeny nových pravidiel. Prvá sa týka takzvaných azofarbív. Tieto farbivá sa nachádzajú napríklad v nealkoholických nápojoch a cukrovinkách napriek tomu, že sa vedecky dokázalo, že určité azofarbivá môžu spôsobiť u detí nadmernú aktivitu. Z toho dôvodu bolo pre mňa a parlamentný Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín dôležité zakázať tieto látky.

Neuspeli sme v tom, pretože členské štáty sú dôrazne proti zákazu aj zvláštnym označeniam. Napriek tomuto negatívnemu stanovisku sa nám podarilo dosiahnuť aspoň záväzok, že potraviny obsahujúce tieto azofarbivá bude sprevádzať text s jasným upozornením.

Druhá zmena sa týka účinkov prídavných látok na životné prostredie. Príkladom prídavných látok s možným účinkom na životné prostredie je sladidlo sukralóza. Bolo zistené, že sukralóza prechádza telom priamo a že ju čistiace systémy v našom tele nespracovávajú. Ak sa príjme kompromis, bude jasné, že pri prijímaní rozhodnutí o prídavných látkach musíme brať do úvahy životné prostredie.

Tretia zmena sa týka nanotechnológie. Podľa kompromisu, ak sa prídavná látka, ktorá už bola schválená, nahradí nanotechnológiou, musí sa považovať za novú prídavnú látku a musí sa podrobiť novému postupu schvaľovania.

Pokiaľ ide o nariadenie týkajúce sa spoločného postupu schvaľovania, v prvom rade vítam skutočnosť, že sme teraz pred dosiahnutím tohto spoločného postupu. Po druhé, bolo dôležité zabezpečiť, aby Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) mal dosť času na svoje vyhodnotenia rôznych látok.

Zelení predložili doplňujúci a pozmeňujúci návrh týkajúci sa zákazu azofarbív, čo je v rozpore s kompromisom, ktorý sa dosiahol s Radou vzhľadom na prídavné látky. Zelení svojím postupom riskujú všetky uvedené zlepšenia vlastností látok vrátane textu s osobitným upozornením pre azofarbivá. Rada by som, aby sme zaviedli zákaz, ale nie je možné dosiahnuť, aby ho prijala Rada ministrov. Mám preto v úmysle hlasovať proti zákazu, lebo inak riskujeme, že nedosiahneme ani zákaz, ani text s upozornením, čo naozaj nie je v záujme detí.

Nakoniec vyzývam všetkých poslancov, ktorí sú prítomní v tejto rokovacej sále, aby zajtra podporili kompromis a hlasovali proti všetkým ostatným pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.

 
  
MPphoto
 
 

  Mojca Drčar Murko, spravodajkyňa. − Vážený pán predsedajúci, aromatické prísady sú definované ako arómy alebo príchute pridávané do jedál a väčšinou sú zmesou množstva aromatických prípravkov.

Európsky parlament trvá na pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, o ktorých sa domnieval, že budú základom pre vyvážené a uplatniteľné nariadenie s prihliadnutím na vedecko-technický rozvoj. Je známe, že Rada a Parlament zaujali rôzne stanoviská k otázke bylín a korenín. Parlament bol toho názoru, že sa doteraz bez akýchkoľvek pochybností nepotvrdilo, že hotové jedlá, v ktorých sa prirodzene nachádzajú niektoré neželateľné zložky, majú taký istý toxikologický potenciál, ako keby sa skúšali samostatne. Byliny a koreniny sa už oddávna používajú bez toho, aby boli známe ich akékoľvek nepriaznivé účinky.

Ako spravodajkyňa som sa nesnažila o dosiahnutie úplných výnimiek pre byliny a koreniny z obmedzení uvedených v prílohe III. Požadovalo sa udelenie primeraných výnimiek len v prípade, ak vedecký dôkaz nie je úplný, a preto situácia pravdepodobne ešte nedozrela na zosúladenie na európskej úrovni.

Kompromis z druhého čítania preto obsahoval primerané záruky udelené niektorým bylinám a koreninám, ktoré ich vyňali z obmedzení uvedených v prílohe III. Pomáha to ponechať obmedzenia v podobe, v akej ich navrhla Rada: 4 z 11 aktívnych zásad čistenia týkajúcich sa 30 zo 40 potravinových kategórií. Je to najviac, čo sa dalo dosiahnuť, a preto žiadam Európsky parlament, aby zaň hlasoval.

Ako poslankyňa EP sa však stále zaujímam o niektoré záležitosti, o ktoré sa, dúfam, Komisia postará počas etapy implementácie. Kompromis uvedený v poznámke pod čiarou sa neuplatní, ak sa byliny a koreniny vyskytnú v spolu s arómami v potravinovej zložke. Nežiaducim účinkom toho by mohlo byť to, že potravinársky priemysel by prestal používať byliny a koreniny, pretože výťažky a arómy sa dajú oveľa ľahšie štandardizovať. Z dôvodu meniacich sa hladín aktívnych zásad v bylinách a koreninách by výrobcovia potravín museli meniť svoje recepty na základe každej jednotlivej dávky, a to by bolo veľmi nákladné. Priemysel bylín a korenín by mohol byť z európskeho trhu dokonca úplne odstránený.

Nesmie k tomu dôjsť, pretože európski spotrebitelia nechcú tieto obmedzenia svojho práva výberu, a ani z dôvodu verejného zdravia. Spotrebiteľ by paradoxne v tomto prípade konzumoval vyššie hladiny aromatických látok, ktoré sú podľa takzvanej hierarchie čistenia bližšie k nežiaducim aktívnym zásadám, ako byliny a koreniny. Uvítala by som to, keby ma pani komisárka mohol znova ubezpečiť, že možné negatívne vývoje sa budú riadne sledovať a v prípade potreby sa zastavia.

 
  
MPphoto
 
 

  Pilar Ayuso, v zastúpení spravodajkyne. (ES) Pán predsedajúci, budem hovoriť v mene spravodajkyne pani Doylovej. Ospravedlňujem ju v jej mene, že tu nemôže teraz byť, pretože je práve na ceste do Štrasburgu. Pani Doylová víta dosiahnutý kompromis s Radou s ohľadom na súbor opatrení týkajúcich sa prípravkov na zlepšenie vlastností potravín, ktorý je taký dôležitý.

Enzýmy sa pridávajú do potravín s cieľom plniť širokú škálu technologických funkcií vo výrobe, spracovaní, príprave, úprave, balení alebo skladovaní týchto potravín. Najbežnejšie sa používajú pri pečení, výrobe piva, syrov a výrobe alkoholických a iných nápojov. Zohrávajú stále významnejšiu úlohu vo výrobe potravín a môžu sa použiť ako náhrada chemických látok pri zlepšovaní štruktúry, vzhľadu, nutričnej hodnoty a chuti potravín. Pomáhajú aj v niektorých výrobných procesoch.

Tento návrh je v skutočnosti prvým špecifickým právnym predpisom Európskej únie, ktorý sa zameriava na potravinové enzýmy. V súčasnosti neexistujú zosúladené pravidlá na úrovni Spoločenstva, ktoré by slúžili na kontrolu používania enzýmov, čo vytvára prekážky nielen obchodu a nedostatok právnej istoty, ale aj rôznym normám ochrany spotrebiteľa v 27 členských štátoch. Len tri členské štáty majú svoje vlastné postupy hodnotenia rizika: Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Dánsko.

Podľa nových právnych predpisov, o ktorých budeme zajtra hlasovať, budú v Európskej únii stanovené zosúladené pravidlá na posudzovanie, schvaľovanie a kontrolovanie enzýmov používaných v potravinách.

Pani spravodajkyňa sa domnieva, že toto všetko je veľmi dôležité, pretože sa zvýši bezpečnosť potravín, rozšíri sa výber spotrebiteľa a spotrebitelia budú mať viac informácií o tom, čo sa nachádza v potravinách, ktoré konzumujú.

Víta najmä skutočnosť, že Rada súhlasila s tým, že dva postupy schvaľovania pre akúkoľvek látku vyrobenú z geneticky modifikovaných organizmov sa môžu uskutočniť súčasne, čím sa zabráni zdvojeniu povolenia týchto výrobkov.

Tiež je veľmi potešená tým, že Rada súhlasila so želaním Parlamentu mať na vnútornom trhu jednotnú právnu základňu, a to článok 95 Zmluvy o ES v súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktorý predložila pri prvom čítaní. Pre priemysel je osobitne užitočné aj to, že Rada poskytla jednoročné prechodné obdobie od dátumu nadobudnutia platnosti navrhnutého nariadenia, v priebehu ktorého sa potraviny právoplatne predávajú alebo sú v danom roku označené, sa takéto potraviny môžu predávať minimálne do doby skladovania alebo do doby skončenia trvanlivosti.

Na záver by sa pani spravodajkyňa chcela poďakovať svojim kolegyniam za ich podporu a spoluprácu, najmä pani Westlundovej a pani Drčarovej Murkovej, tieňovým spravodajcom, ako aj slovinskému predsedníctvu za ich náročnú prácu. Úspešne sme koordinovali štyri legislatívne návrhy, a preto v tejto oblasti zlepšíme jednotný trh, ktorý podporuje európsku inováciu a konkurencieschopnosť, pričom zároveň zabezpečíme vysokú úroveň bezpečnosti potravín a ochrany životného prostredia.

 
  
MPphoto
 
 

  Androula Vassiliou, členka Komisie. − Pán predsedajúci, predovšetkým by som sa chcela poďakovať Parlamentu a najmä trom spravodajkyniam – pani Drčarovej Murkovej, pani Doylovej a pani Westlundovej – za významné úsilie, ktoré vynaložili a čas, ktorý venovali tomuto dôležitému súboru legislatívnych opatrení. Oceňujem predovšetkým snahu o udržanie návrhov spolu v jednom súbore opatrení, na základe čoho bol dosiahnutý konzistentný prístup k týmto podobným prípadom.

Tento súbor legislatívnych opatrení významne prispieva k programu Komisie na zjednodušenie. Zabezpečuje zosúladenie v rámci príslušných oblastí a tiež podporuje konzistentnosť medzi tromi oblasťami. Spoločný postup schvaľovania zavedie systém na posúdenie a schválenie prídavných látok, enzýmov a aromatických látok konzistentným spôsobom.

Toto je najdôležitejšie pre bezpečnosť spotrebiteľa a konkurencieschopnosť potravinárskeho priemyslu. Operátori by plne vyťažili najmä z výhody centralizovaného, transparentného a časovo obmedzeného postupu.

V súvislosti s návrhom týkajúcim sa prídavných látok v potravinách je dôležitá regulácia týchto látok s cieľom zaistiť bezpečnosť potravín a tiež preto, aby sa zabezpečilo, že spotrebiteľ nebude klamlivo informovaný. Tieto kritéria spolu s dôkazom o technologickej potrebe používania prídavných látok v potravinách sú dôležitým predpokladom pre používanie prídavných látok v potravinách. Napriek tomu, že tieto zásady sú zavedené v súčasných právnych predpisoch, vítam tieto zmeny a ďalšie vyjasnenia, ktoré sa zaviedli s cieľom posilniť tieto významné aspekty. Je to aj požiadavka, aby sa právne predpisy aktualizovali z hľadiska vedecko-technického rozvoja.

V tomto ohľade môžem podporiť najmä pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré boli predložené na základe posúdenia výsledkov southamptonskej štúdie, ktoré uskutočnil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Budú si vyžadovať označenie možných nepriaznivých účinkov na detské zdravie, ktoré sa spájajú s niektorými potravinárskymi farbivami. Toto označenie zabezpečí, aby sa poskytli primerané informácie spotrebiteľom, ktorí sa môžu chcieť vyhnúť týmto farbivám.

Počas rokovaní o tomto návrhu sa vyskytli aj určité obavy týkajúce sa možných alergických účinkov niektorých potravinárskych farbív, ktoré sa môžu spoločne označovať ako “azofarbivá”. Na potenciálne alergénne potraviny sa uplatňujú špecifické postupy a právne predpisy a môže sa preto veľmi jasne vyhlásiť, že Komisia bude požadovať, aby sa Európsky úrad pre bezpečnosť potravín v priebehu nového hodnotenia týchto prídavných látok v potravinách výlučne venoval potenciálnym účinkom azofarbív. V prípade potreby Komisia na základe nového hodnotenia posúdi prijatie primeraných opatrení na zmenu a doplnenie prílohy II časť A smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES na poskytovanie primeraných informácií spotrebiteľom trpiacich potravinovými alergiami.

Pokiaľ ide o enzýmy, tradične sa využívajú na výrobu takých potravín, ako je chlieb, syry, pivo a víno. Enzýmy môžu zlepšiť štruktúru, vzhľad a nutričnú hodnotu potravín a môžu sa používať ako náhrady v chemických technológiách. Doteraz právne predpisy týkajúce sa potravinárskych enzýmov neboli plne zosúladené s právnymi predpismi EÚ, v dôsledku čoho tento nedostatok zosúladenia vytváral prekážky obchodu a bránil rastu v tejto oblasti.

Úspešné zavŕšenie tohto navrhnutého nariadenia preklenie súčasnú regulačnú medzeru vytvorením zosúladených pravidiel pre vedecké hodnotenie, schvaľovanie a používanie potravinárskych enzýmov v Spoločenstve.

Rada by som uvítala zmeny, ktoré posilnia zásadu preventívnej opatrnosti a kritériá klamlivého informovania spotrebiteľov, ktoré sú základnými zásadami navrhnutého nariadenia. Tiež vítam zmenu, ktorá ďalej vyjasňuje súhru medzi nariadením týkajúcim sa enzýmov, geneticky modifikovanými potravinami a právnymi predpismi týkajúcimi sa potravín.

Pokiaľ ide o arómy, návrh poskytuje spotrebiteľovi vysokú úroveň ochrany, pričom umožňuje priemyslu ďalej vyvíjať nové arómy a nové aplikácie s cieľom reagovať na zvyšujúci sa dopyt zákazníkov po vhodnejších potravinách. Tento rámec umožní európskemu priemyslu udržať a konsolidovať svoje vedúce postavenie na globálnom trhu.

Arómy sa používajú na doplnenie alebo úpravu aróm alebo príchutí do potravín v prospech spotrebiteľa. Používanie aróm by nemalo viesť k nesprávnym informáciám pre spotrebiteľov o povahe alebo kvalite jeho alebo jej potravín. Nové pravidlá pre označovanie aróm budú spotrebiteľa skutočne lepšie informovať a pomôžu zabrániť tomu, aby bol spotrebiteľ klamlivo informovaný.

Na rokovaniach boli prezentované rôzne názory na potrebu zahrnúť koreniny a byliny do rámca pôsobnosti tohto nariadenia. Komisia víta dohodu, ku ktorej sa dospelo, ktorá zvýši ochranu spotrebiteľov a zároveň bude brať do úvahy možný vplyv na tradičné použitia.

Pozorne som si vypočula príspevok pani Drčar Murkovej a chcela by som ju uistiť a tiež potvrdiť, že od nadobudnutia platnosti nariadenia Komisia bude na základe informácií poskytnutých od členských štátov veľmi starostlivo sledovať vývoj v príslušnom využívaní korenín, bylín a prírodných aromatických výťažkov. Na základe týchto informácií a po zohľadnení najnovších vedeckých vývojov v súvislosti s toxikologickými obavami a vystavenia spotrebiteľov ich účinkom Komisia prípadne navrhne zmeny a doplnenia k prílohe III časť B.

 
  
MPphoto
 
 

  Pilar Ayuso, v mene skupiny PPE-DE.(ES) Pán predsedajúci, pani komisárka, hovorím teraz vo svojom mene a rada by som začala poďakovaním spravodajkyni, pani Drčarovej Murkovej, za náročnú prácu, ktorú vykonala, a ďalším tieňovým spravodajcom, ako aj slovinskému predsedníctvu a Komisii za ich ochotu rokovať s cieľom dosiahnuť dohodu na druhom čítaní tejto správy. Tiež by som chcela poďakovať spravodajkyniam za ďalšie správy v rámci súboru opatrení, pani Westlundovej a pani Doylovej, ako aj tieňovým spravodajkyniam za ich pomoc a spoluprácu pri hľadaní horizontálnych riešení problémov, ktorých vznik podnietili tieto návrhy.

Najspornejší predmet, ktorý bol predložený v tomto návrhu týkajúcom sa aróm, boli biologicky aktívne zásady, ktoré sa prirodzene nachádzajú v bylinách a koreninách a ktoré spôsobujú výrobcom bylín a korenín najväčšie problémy, pretože zistili, že nie sú schopní splniť požiadavky návrhu z dôvodu osobitnej povahy svojich výrobkov: rôzne miesta zberu a ročné obdobia, počas ktorých sa byliny a koreniny zberali, stravovacie návyky v rôznych krajinách atď.

Po zohľadnení tohto hľadiska by som chcela povedať, že to, o čo sa od začiatku snaží skupina Európskej ľudovej strany (kresťanskí demokrati) a Európskych demokratov, je ochrana spotrebiteľa. Preto sa domnievam, že je pozitívne, že sa dosiahla dohoda s Radou a Komisiou, že sa nebudú uplatňovať maximálne úrovne na niektoré látky, ak potravinová zložka neobsahuje prídavné arómy a ak jedinými prísadami v potravinách s aromatickými vlastnosťami, ktoré boli pridané do potravín, sú čerstvé, sušené alebo mrazené byliny a koreniny.

Na záver by som rada uvítala skutočnosť, že o týchto legislatívnych návrhoch na súbor opatrení týkajúcich sa látok na zlepšenie vlastnosti potravín sa bude zajtra hlasovať, pretože nielenže budú legislatívu aktualizovať, ale na ich základe bude možné aj posúdiť riziká predaja aróm na trhu, čo poskytne európskym spotrebiteľom veľmi veľkú ochranu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela, v mene skupiny PSE.(PT) Pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, predovšetkým by som chcela v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente poďakovať spravodajkyni za jej prácu, za to, že sa usilovala dospieť k zhode s tieňovými spravodajkyňami a za jej úsilie o dosiahnutie požadovanej dohody medzi stranami.

Cieľom návrhu nariadenia týkajúceho sa aróm je vyjasniť a aktualizovať pravidlá týkajúce sa používania aróm a potravinových prísad s aromatickými vlastnosťami po zohľadnení vedecko-technického pokroku v oblasti aróm, vývojov v právnych predpisoch týkajúcich sa potravín v Európskej únii a zároveň požiadaviek na ochranu ľudského zdravia.

Nariadenie stanovuje všeobecné podmienky používania aróm alebo prísad v potravinách s aromatickými vlastnosťami, zahŕňa jasnú definíciu aróm, všeobecných pravidiel ich používania, pravidiel týkajúcich sa označovania a maximálnych hladín látok, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie. Kompromis dosiahnutý v priebehu druhého čítania je výsledkom spolupráce Komisie, Rady a Parlamentu. Uskutočnilo sa niekoľko stretnutí, prediskutovali sa viaceré sporné body a všetky strany urobili ústupky. Dohoda napriek tomu zohľadňuje zásady rôznych doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov predložených Parlamentom, ktoré zohľadňujú dva kľúčové ciele: informovanie spotrebiteľov a ochranu ich záujmov, ako aj ochranu verejného zdravia.

Arómy a aromatické látky musia byť bezpečné a spotrebitelia nesmú byť klamlivo informovaní o ich použití. V tejto súvislosti nové právne predpisy stanovujú maximálne úrovne pre niektoré látky v arómach a potravinových prísadách s aromatickými vlastnosťami, ktoré sú potenciálne toxické a predstavujú riziko pre ľudské zdravie, pričom sa berú do úvahy vedecké expertízy Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín. Tieto maximálne úrovne sa neuplatňujú na tri látky: estragol, safrol a metyleugenol, ak sa nachádzajú v potravinových zložkách, do ktorých neboli pridané žiadne arómy a ak boli do nich pridané len potravinové prísady s aromatickými vlastnosťami vo forme bylín a/alebo korenín. Napriek tomu sa táto výnimka bude preskúmavať, ak sa objaví vedecký dôkaz, ktorý potvrdí, že ich konzumácia predstavuje zdravotné riziká.

Pojem prírodný je pre spotrebiteľov stále zavádzajúci, ale nový návrh označovania prírodných aróm efektívnejšie zodpovedá očakávaniam spotrebiteľov, keďže použitie termínu prírodný sa obmedzuje na arómy získané z prírodných aromatických látok, pričom aspoň 95 % aromatickej zložky sa musí získať z uvedeného prírodného zdroja.

 
  
MPphoto
 
 

  Mojca Drčar Murko, v mene skupiny ALDE. – Pán predsedajúci, pokiaľ ide nariadenie týkajúce sa prídavných látok, moja skupina uvítala návrh na modernizáciu a zosúladenie európskych právnych predpisov a podporila spravodajkyňu pani Westlundovú v jej úsilí o zabezpečenie trvalo udržateľnej ochrany spotrebiteľov a ich zdravia, najmä ohrozených skupín obyvateľstva.

Skutočnosť potvrdenou životom zostáva to, že výrobcovia potravín reagujú na zvyšujúci sa dopyt neustálym vývojom nových výrobkov a ich diverzifikácia sa väčšinou dosahuje pridávaním prídavných látok. Právne predpisy týkajúca sa potravín by mala byť primeraná a vyvážená a mala by slúžiť verejnému zdraviu a výrobcom potravín by mala zaručovať rovnaké podmienky.

Táto zásada je jednoduchá, ale zrejme existuje množstvo jej interpretácií. Kde môžeme významne získať z hľadiska verejného zdravia, ale zároveň nebrániť technickému rozvoju európskej potravinárskej výroby?

Domnievam sa, že sme sa dohodli na primeraných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch – ktorých cieľom je ochraňovať záujmy spotrebiteľov najmä presným označovaním – ale chceli sme prispieť aj k zvýšeniu povedomia spotrebiteľov. Som presvedčená, že informovaní, pozorní spotrebitelia môžu veľmi výrazne ovplyvniť výrobu pripravených potravín v Európskej únii. Podporili sme pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorých cieľom je posilniť návrh Komisie najmä v troch bodoch: zapojenie do postupu schvaľovania prídavných látok, transparentnosť schvaľovacieho postupu a špecifické podmienky schvaľovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter, v mene skupiny Verts/ALE. (SV) Pán predsedajúci, naši voliči chcú dobré, bezpečné potraviny, ktorým môžu veriť. Dostanú ich prostredníctvom týchto nariadení? Parlament dosiahol prijatie niektorých úprav a zlepšení. Čím som ja osobne veľmi potešený je to, že najmä nanotechnológie budú konečne regulované a že sa už nemôžu dostať na trh bez riadnej kontroly. Začlenenie životného prostredia ako jedného z hlavných kritérií schvaľovania prídavných látok je zlepšenie. Skutočnosť, že prítomnosť azofarbív musí byť uvedená na štítkoch, je zlepšenie. Takže existujú veci, z ktorých treba mať radosť. Okrem toho, pokiaľ ide o arómy, Parlamentu sa podarilo zabezpečiť, aby prírodne aromatizované výrobky neboli celkom znevýhodnené v prospech výrobkov pochádzajúcich z priemyslu umelých aróm.

Napriek tomu som prekvapený, že Rada vystupuje proti želaniu svojich voličov. Ako môžu naše vlády aktívne vystupovať proti zneniu, v ktorom sa hovorí, že prídavné látky nesmú klamlivo informovať spotrebiteľov, aby si mysleli, že potraviny obsahujú prísady iné, než tie, ktoré skutočne obsahujú? Ako môžu proti tomu aktívne vystupovať? Ministri aktívne vystupujú proti názoru, že musí existovať zvláštny dôvod na používanie farbív v inak bezfarebných látkach. Rada ministrov aktívne vystúpila proti zákazu azofarbív. Aktívne vystúpili proti požiadavke, že na štítkoch výrobkov sa musí uviesť, ak výrobky obsahujú pesticídy použité ako konzervačné látky, aby si spotrebitelia uvedomovali túto skutočnosť.

Domnievam sa, že ak schválime návrh Zelených na zákaz azofarbív vo výrobkoch pre deti, dosiahneme, aby Rada otvorene obhajovala svoju pozíciu vo verejnej rozprave. Koniec koncov pre Radu je jednoduché, aby sa pridŕžala svojej pozície v týchto záležitostiach, keď rokuje s nami za zatvorenými dverami, ale ktorá vláda vstane a schváli prídavné látky, o ktorých vieme, že u detí vedú k zvýšenej aktivite a o ktorých máme dôvod sa domnievať, že podporujú vznik detských alergií? Zaujímalo by ma, či by sa Komisia nemohla priamo snažiť o dosiahnutie zákazu. Farbivá sú nakoniec sotva dôležité a nenahraditeľné prídavné látky. Okrem toho existujú aj iné farbivá ako azofarbivá. Ak budeme trvať na uplatňovaní zásady preventívnej opatrnosti hneď, ako EFSA dokáže, že existujú riziká alergií a že je zvýšené riziko alergie, potom jediné, čo musíme urobiť, je zakázať ich. Potom už viac nebudeme musieť diskutovať o azofarbivách.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard, v mene skupiny GUE/NGL. – (NL) Chcela by som začať vyslovením svojho úprimného poďakovania spravodajkyniam za ich horlivú spoluprácu na tejto náročnej práci. Konečný výsledok možno nie je celkom taký, aký by som si priala, ale verím, že predstavuje najlepšie z toho, čo sa v týchto politických podmienkach dalo dosiahnuť.

Z môjho pohľadu sú dve veci, ktoré majú prednosť vo všetkých týchto zväzkoch dokumentov: maximálna ochrana spotrebiteľov a úplná transparentnosť. Čo sa týka mňa, ekonomické záujmy sú celkom druhoradé v porovnaní s týmito dvomi kľúčovými koncepciami. Maximálna ochrana spotrebiteľov znamená systematické uplatňovanie zásady preventívnej opatrnosti. Ak o niečom nie je so stopercentnou istotou známe, že je bezpečné, nemalo by sa mu udeliť schválenie na uvedenie na trh. Za každú cenu sa musí zabrániť klamlivému informovaniu spotrebiteľov v dobe nákupu. Maximálna transparentnosť znamená, že nepodľahneme tlaku nadnárodných potravinárskych spoločností, aby sme uchovali ich receptúry a výrobné metódy v utajení. Spotrebitelia majú právo presne vedieť, čo obsahujú ich potraviny ako aj podmienky, za akých boli vyrobené.

Po zhodnotení štyroch uvedených správ z hľadiska týchto dvoch zásad si uvedomujem, že aj keď nie sú vždy dokonalé, predstavujú očividné zlepšenie pôvodných návrhov. Podporujú ochranu spotrebiteľov a transparentnosť, a preto budem podporovať kompromisy. Škoda len, že sme nemohli priamo regulovať aj označovanie geneticky modifikovaných potravín.

Rada by som na záver dodala ešte jednu vec. Považujem za nanajvýš zvláštne, že v nových návrhoch, ako sú nové, neznáme potraviny, Komisia zahajuje jednotný postup ešte pred tým, než to schválil Parlament. Jemne povedané, nepripadá mi, že sa tým preukazuje veľmi veľká úcta európskej demokracii.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI).(SK) Na začiatku môjho vystúpenia chcem vyzdvihnúť prácu poslankyne Doyle a poďakovať sa za jej snahu o vyvážený dokument, ktorý má za úlohu predovšetkým ochranu zdravia občanov.

Potravinárske enzýmy sú obsiahnuté v mnohých výrobkoch, ktoré denne konzumujú všetky vrstvy spoločnosti, ako napríklad rožky a chlieb. Preto je veľmi dôležité, aby bola zabezpečená kontrola ich výroby. Veľmi dôležitá je kontrola ich zdravotnej nezávadnosti a harmonizácia tejto kontroly v rámci celej Európskej únie.

Získanie si dôvery občanov Európskej únie pri príprave európskych smerníc je veľmi dôležité hlavne v tomto období, keď Európou otriasa škandál s tzv. recykláciou skazených syrov a zdravotne závadných syrov, ktoré sa dostali do obehu. Aby sme podobnej situácii predišli, musíme sa zamerať nielen na prípravu smernice, ale hlavne aj na jej kontrolu implementácie v jednotlivých členských štátoch. Nakoľko vieme, že až 80 % potravinárskych enzýmov je vyrábaných štyrmi spoločnosťami, myslím si, že kontrola kvality produkcie by nemala byť problémom. Problémom sa ale môžu stať spôsoby výroby, a preto si myslím, že správa poslankyne Doyle poukazuje práve na tento kľúčový problém.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE).(FR) Pán predsedajúci, v dobe, keď v niektorých členských štátoch EÚ prepukol už ďalší potravinový škandál, o čom niet pochýb, lebo ide o podvod širokých rozmerov, niet divu, že spotrebitelia kladú otázky a vyjadrujú pochybnosti v súvislosti so všetkým, čo sa môže zdať „umelé”. Európa, ktorá poskytuje ochranu, tiež zaručuje bezpečnosť spotrebiteľa a verejné zdravie.

Prídavné látky v potravinách, arómy a enzýmy zohrávajú dôležitú úlohu vo výrobe našich potravín. Preto potrebujem jasné zosúladené pravidlá týkajúce sa bezpečnosti, schvaľovania a predaja týchto látok s cieľom chrániť spotrebiteľov a predovšetkým zvýšiť dôveru verejnosti v potraviny vyrábané s použitím týchto látok. Je preto dôležité, aby sa tieto pravidlá zakladali na spoľahlivom vedeckom posudku.

Potrebujem tiež vyplniť právne medzery, ktoré vždy existovali na európskej úrovni, pokiaľ ide o enzýmy, ktoré sa používajú napríklad pri výrobe chleba alebo v mliekarenskej výrobe. Teší ma preto, že sa zaviedli ďalšie záruky na zabezpečenie transparentnosti prostredníctvom jasného a zrozumiteľnejšieho označovania. Je to dôležité najmä vtedy, ak sa aj o týchto výrobkoch hovorí, že sú „prírodné”.

Kľúčové hľadisko legislatívneho návrhu spočíva v zavedení jednotného spoločného postupu schvaľovania pre prídavné látky, arómy a enzýmy v potravinách a posúdení bezpečnosti, ktoré vykoná Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) pre všetky tie látky, o ktorých je isté, že sa v stále väčšej miere používajú v potravinárskom priemysle.

Parlament bude samozrejme dozerať na to, aby sa tieto látky monitorovali. Prídavné látky v potravinách by za žiadnych okolností nemali ohroziť zdravie spotrebiteľov alebo ich klamlivo informovať, pretože je naozaj dôležité, aby sme zaručili ochranu spotrebiteľa a bezpečnosť potravín pri súčasnom zachovaní inovatívnosti a konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu.

 
  
MPphoto
 
 

  Linda McAvan (PSE). - Pán predsedajúci, chcela by som s pani komisárkou hovoriť o jednej zo správ týkajúcich sa prídavných látok v potravinách, najmä o potravinárskych farbivách, ktoré sú známe ako azofarbivá. Mimoriadne ma teší, že máme niektoré veľmi dobré správy: odteraz budú musieť byť azofarbivá označené na všetkých potravinárskych výrobkoch. Chcela by som zablahoželať pani Åse Westlundovej, ktorá veľmi tvrdo pracovala, aby sa to podarilo dosiahnuť. Keď začínala s touto prácou, nikto nepredpokladal, že by mohlo dôjsť k takému pokroku a teraz sme ho dosiahli. Je to skutočné zlepšenie súčasného stavu. Ale nemyslím si, že zlepšenie siaha dostatočne ďaleko.

Som si istá, že budete poznať štúdiu, ktorú minulú jeseň vykonala Southamptonská univerzita a ktorá poukazuje na spojenie medzi správaním detí, ktoré konzumujú zmes rôznych sladkostí, nealkoholických nápojov a azofarbív. Je to veľmi vážna štúdia, ktorá bola uverejnená v lekárskom časopise The Lancet. Bola odborne recenzovaná a je taká vážna, že Spojené kráľovstvo teraz prostredníctvom svojej Agentúry pre potravinové štandardy požiadalo o zákaz týchto farbív v potravinových výrobkoch. Veľa spoločností v Európe od nich odstupuje a skutočne ich dobrovoľne postupne vyraďuje.

Jednotný trh už v tejto oblasti zaznamenáva pokles. Je pomerne dobre známe, že tieto výrobky nemajú potravinovú hodnotu a že sú dostupné prírodné arómy. Videla som článok v jednom z našich časopisov, ktorý sa pýtal: „Potrebujeme, aby lentilky skončili?” (to sú cukríky zafarbené veľmi jasnými farbami), dostupné sú však vynikajúce prírodné náhrady týchto farbív. Tieto farbivá nemusíme používať.

Vítame, čo sa dnes udialo, ale dúfame, že budete ďalej spolupracovať s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín na urýchlení jeho práce s preskúmaním týchto látok. Nemyslím si, že ľudia v Európe chcú tieto umelé farbivá a domnievam sa, že by sme sa mali viac dívať na to, čo ľudia potrebujú mať vo svojich potravinách a nie na to, čo chcú do nich pridávať spoločnosti. Dúfam, že presadíte, aby úrad EFSA pracoval rýchlejšie a našiel riešenie tohto problému.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). - Pán predsedajúci, chcel by som hovoriť o návrhu potravinárskych enzýmov, ku ktorému som bol tieňovým spravodajcom. V tomto ohľade by som chcel zablahoželať pani Doylovej – dúfam, že sa sem dnes večer z Írska bezpečne dostane – k vynikajúcej správe.

Chcel by som tiež poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu poskytnutú tieňovým spravodajcom; spoluprácu, ktorá sa vždy uskutočňovala v duchu porozumenia, efektívnej výmeny politických, ako aj primeraných vedeckých vedomostí.

Táto spolupráca bola dostatočne dobrá na dosiahnutie veľmi žiadaného kompromisu, ktorý mal širokú podporu vo všetkých politických skupinách tohto Parlamentu a ktorý, dúfam, obsahuje veľa pozoruhodne praktických parametrov, ktoré posilnia legislatívny návrh, o ktorom sa rokuje, a ktoré prispejú k jeho väčšej efektívnosti a jednoduchšiemu uplatneniu.

S týmto súborom návrhov kompromisov na mysli sa domnievam, že cieľ navrhnutého nariadenia, – ktorým je, ako je dobre známe, zosúladiť právne predpisy kontrolujúce používanie enzýmov vo výrobe potravín v EÚ s primárnym cieľom chrániť ľudské zdravie ale druhotne aj podporovať spravodlivý obchod a hospodársku súťaž – sa z väčšej časti dosiahne.

Teší nás najmä to, že zásada preventívnej opatrnosti, ktorá sa považuje za posvätnú nielen v mojej skupine poslancov Parlamentu, ale všeobecne ju tak chápe aj veľká väčšina poslancov Parlamentu, má významne postavenie v tejto správe, čo by malo v európskych spotrebiteľoch vyvolať pocit, že sa pre zabezpečenie ochrany ich zdravia v súvislosti s potravinárskymi enzýmami vykonalo veľa.

Okrem toho sa osobitný dôraz kladie na zaručenie toho, aby informácie poskytované spotrebiteľom boli presné a užitočné.

Ako sa dalo očakávať, problém začlenenia geneticky modifikovaných organizmov je dosť kontroverznou oblasťou. Dosiahol sa v nej však dostatočný kompromis.

Na záver by som chcel povedať, že je to dobrá správa a moja skupina ju bude dôrazne podporovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Pán predsedajúci, veľa hovoríme o ochrane detí. Existujú dôkazy o tom, že umelé arómy a prísady sú pre zdravie detí v mnohých ohľadoch škodlivé. Po prvé, môžeme pozorovať 435 % nárast, ktorý vidíme v počte autistických detí za posledných 15 rokov a úroveň ADHD (porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou), ktorý v súčasnosti postihuje 3 – 5 % detí. Potom môžeme posúdiť symptómy, ktoré sa pripisujú arómam, ktorých je tak veľa, ale dovoľte mi vziať si ako príklad glutaman sodný, ktorý sa nachádza v detských cukrovinkách, nápojoch, rýchlych občerstveniach a obedoch. Existuje 92 symptómov, ale sú medzi nimi aj hyperkativita a poruchy správania.

Pre mňa, ako matku, je prvoradým záujmom mať v potravinách zaistenú bezpečnosť a transparentnosť. Domnievam sa, že urobíme vážny ústupok voči deťom a ich schopnosti učiť sa, ak povolíme zmes farbív, konzervačných prísad a prídavných látok v ich potravinách. Deti potrebujú dobré, čerstvé potraviny, ktoré sa pestujú podľa možnosti miestne a prírodným spôsobom. Začnime preto deti skutočne chrániť.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE).(DE) Pán predsedajúci, dámy a páni, veľmi pekne ďakujem všetkým spravodajkyniam, najmä pani Drčarovej Murkovej a pani Ayusovej za ich konštruktívnu spoluprácu a dôveru. Súbor návrhov týkajúcich sa prípravkov na zlepšenie vlastností potravín bude viesť k jednotným, zosúladeným pravidlám týkajúcim sa používania prídavných látok, ktoré sa začínajú uplatňovať v celej Európe. Aj v budúcnosti, keď sa prídavné látky a arómy budú používať v potravinách, bude existovať vysoký stupeň ochrany zdravia spotrebiteľov – čo je spôsob, ako by to malo byť.

Súbor opatrení prispôsobuje súčasné právne predpisy technickému a vedeckému rozvoju v oblasti prídavných látok v potravinách. Ak existuje vedecký základ, upozorňujúci na riziká, musia sa stanoviť hraničné hodnoty s cieľom predísť všetkým nebezpečenstvám.

Nesmieme sa však stať hysterickými alebo vyvolávať neodôvodnenú paniku. Existujú prídavné látky ako konjak, čo je stabilizátor vlhkosti a včelí vosk, prípravok proti zlepovaniu, ktoré sa už celé stáročia používajú na prípravu potravín a nápojov. Okrem toho niektoré druhy kôstkového ovocia ako sú čerešne, broskyne, marhule, ktoré prirodzene obsahujú malé množstvá kyseliny kyanovodíkovej, a už po tisícročia konzumujeme toto ovocie bez akýchkoľvek problémov. Rovnako aj niektoré bylinky a koreniny prirodzene obsahujú látky, ktoré vo veľkých koncentráciách môžu spôsobiť zdravotné problémy. Už od nepamäti bez problémov používame bylinky a koreniny ako bazalku, estragón a muškátový orech na prípravu svojich potravín, ale, samozrejme, len v malých a bezpečných dávkach.

Vítam preto kompromis v novom nariadení týkajúcom sa aróm a určitých prídavných látok v potravinách s aromatickými vlastnosťami na používanie v potravinách a na potravinách. Ak neexistuje dôvod na obavy, robia sa výnimky na hraničné hodnoty, hoci iba ak sa na prípravu potravín používajú výlučne čerstvé alebo sušené byliny. Týmto spôsobom podporujem používanie prírodných produktov a prírodných prísad s cieľom zachovať do budúcnosti recepty s tisícročnou históriou, ako je talianske pesto.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE). - (HU) Vítam skutočnosť, že po nariadení REACH a po nariadení týkajúcom sa regulácie pesticíd sa zaoberáme reguláciou používania často odsudzovaných chemických látok a prídavných látok v potravinách.

V dôsledku zvyšujúceho sa počtu škandálov vzbudzujú stále väčšie obavy v mienke európskej verejnosti týkajúcej sa týchto látok, ktoré sú pre spotrebiteľov podozrivé. Priemerná osoba každoročne spotrebuje približne 3 kg zhruba 2 600 rôznych prídavných látok s E číslami bez toho, aby mala jasné informácie o ich škodlivých účinkoch.

Už boli uvedené niektoré dobre zdôvodnené ospravedlnenia v súvislosti s významným podielom prídavných látok. Téma prídavných látok vytvára v mysliach spotrebiteľov mylné predstavy a látky samotné dodávajú potravinám živé, žiarivé farby, ktoré sa v prírode nenachádzajú. Okrem rizika, ktoré predstavujú pre zdravie, spôsobujú v prípade detí aj psychické poškodenie, tým, že v nich vyvolávajú návyk na syntetické potraviny, pričom práve návrat k prírodným potravinám, je to, čo musíme medzi mladými ako aj dospelými ľuďmi viac spopularizovať.

Chcem zablahoželať pani Westlundovej k jej správe; a čo sa jej podarilo dosiahnuť, je to, že podľa novej legislatívy sa v budúcnosti už nebudú môcť používať prídavné látky, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie a životné prostredie. Je dôležité, aby nebezpečné látky, ako sú azofarbivá v potravinách, ktoré v detstve spôsobujú nadmernú aktivitu, boli aspoň označené, hoci súhlasím so svojimi kolegami poslancami, že by sme mali prijať ich zákaz.

Ľutujem však tú skutočnosť, že napriek odporučeniam Parlamentu sa nemusia prísne označovať prídavné látky obsahujúce geneticky modifikované organizmy. Veľká časť európskych obyvateľov nechce konzumovať potraviny obsahujúce geneticky modifikované organizmy a podľa verejného prieskumu 90 % z nich očakáva, že sa dozvie, či dané potraviny obsahujú alebo neobsahujú geneticky modifikované organizmy. Nemôžeme v tomto ohľade nebrať na vedomie obavy našich občanov o svoje zdravie a ich právo na informovanosť.

Mimochodom niekoľko mojich kolegov a ja protestujeme vo vyhlásení Komisie, že chce v Európe tajne zaviesť nové geneticky modifikované organizmy. Musíme chrániť právo každého na prirodzené a zdravé potraviny.

 
  
MPphoto
 
 

  Horst Schnellhardt (PPE-DE).(DE) Pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, dlhujem naše poďakovanie spravodajkyni pani Westlundovej. Pracovala s veľkou zodpovednosťou a veľmi úzko spolupracovala s ostatnými. Vítam to a znamená to, že môžeme byť spokojní aj s výsledkom. Verím, že novým nariadením týkajúcim sa prídavných látok v potravinách sa dosiahol uspokojujúci výsledok pre výrobcov aj spotrebiteľov.

Súčasné právne predpisy týkajúce sa prídavných látok v potravinách majú takmer 20 rokov. Zmenou nových smerníc a dvoch rozhodnutí na nariadenia sa znenie zjednodušilo a aktualizovalo v súlade s novým technickým a vedeckým vývojom. Veľmi dobrý výsledok je mať pozitívny zoznam, v ktorom sa jasne uvádza, ktoré látky sa môžu používať. Domnievam sa, že je to dobrá vec a tiež súhlasím s používaním komitologického postupu, ak sa musia pridať nové látky. Tu by sme mali reagovať rýchlo.

Vyjadrujem svoju spokojnosť s pravidlami týkajúcimi sa geneticky modifikovaných výrobkov. Potrebujeme obidva schvaľovacie postupy – uskutočnia sa posudzovania – a tak nevidím dôvod, prečo by sme tu nemali podľa toho postupovať, ako sa vyjadrili niektorí poslanci. Na základe výsledkov, myslím tým o azofarbivách, southamptonskej štúdie, ktoré sú skutočne k dispozícii, si musíme uvedomiť skutočnosť, že Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vypracoval štúdiu, ktorá uverejnila počiatočný verdikt, v ktorom sa jasne uvádza, že štúdia Southamptonskej univerzity nie je neomylná. Nie je 100 % spoľahlivá. Nesmieme sa však stať hysterickými a začať sa podľa toho správať, lebo bol zavedený postup.

Postup udeľovania licencií prostredníctvom Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín je vynikajúci, avšak čo ma znepokojuje, a tu by som chcel požiadať Komisiu, aby o tom znovu uvažovala, je to, že dávame Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín deväť mesiacov na schválenie alebo analýzu rizík. Komisia tiež potrebuje deväť mesiacov na prijatie rozhodnutia o riadení rizík. Musí sa preto čakať 18 mesiacov na získanie povolenia na uvedenie výrobku na trh. Existuje tu dlhá cesta na zníženie byrokracie, a preto by sme sa mali naozaj zamyslieť nad tým, ako by sa dalo postupovať rýchlejšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Pán predsedajúci, nadobudnutie platnosti nových nariadení týkajúcich sa zásad používania umelých prídavných látok (enzýmov, aróm) v potravinách nielen zjednocuje právne predpisy v tejto oblasti, ale aj podporuje ochranu zdravia spotrebiteľov a zjednodušuje predaj potravín v rámci Európskej únie. Zosúladenie používania enzýmov v EÚ má podporu európskeho potravinárskeho priemyslu, ktorý je znepokojený nielen zjednotením zásad, ale predovšetkým tým, aby spotrebitelia nestratili dôveru v jeho výrobky.

Ako jeden z týchto spotrebiteľov by som si bol rád istý, že potraviny, ktoré kupujem, sú bezpečné. Stovky umelých prídavných látok a tisícky aróm, ktoré sa pridávajú do potravín, nemusia poškodzovať naše zdravie. Požiadavky kvality musia zabezpečiť, aby sa úplne dodržala bezpečnosť. Je dôležité, aby si potraviny zachovali svoj prirodzený charakter v najširšej možnej miere.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN).(PL) Pán predsedajúci, sú tri otázky v tejto rozprave, na ktoré by som chcel upozorniť.

Po prvé, musí sa podporiť úsilie Európskej komisie, ktoré vynakladá na zjednotenie postupov na vydávanie povolení na použitie prídavných látok v potravinách – enzýmov a aróm – v Európskej únii a musí sa zvýšiť najmä transparentnosť týchto postupov.

Po druhé, postupy na vydávanie týchto povolení sa musia orientovať na maximálnu ochranu zdravia spotrebiteľov. Spotrebiteľ by mal byť presvedčený, že európske aj národné inštitúcie sú pripravené zabezpečiť jemu alebo jej maximálnu ochranu zdravia a to, že vďaka ich fungovaniu bude dostávať zdravé potraviny, ktorá sú také prirodzené a bezpečné, ako je len možné.

Po tretie, a ako posledné, musia sa dodržiavať zásady úplnej informovanosti spotrebiteľa o prídavných látkach, ktoré obsahujú potraviny. Informácie týkajúce sa tohto predmetu musia byť jasne označené na balení a musia byť v jazyku, ktorý je spotrebiteľovi jasný a zrozumiteľný.

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE).(DE) Pán predsedajúci, veľmi rada by som podporila návrhy, ktoré predložila skupina zelených/Európska slobodná aliancia, pretože chceme dosiahnuť zákaz azofarbív. Európska spotrebiteľská politiku charakterizuje bezpečnosť ale aj uplatňovanie zásady preventívnej opatrnosti. Bez zákazu by bola zásada preventívnej opatrnosti pošliapaná. Navyše technicky nie sú azofarbivá potrebné, pretože existujú náhrady. Spôsobuje to zavádzanie spotrebiteľov; vedie to ľudí, aby verili niečomu, čo v skutočnosti nie je pravda.

Opäť vás naliehavo vyzývam, aby ste túto znepokojujúcu štúdiu brali vážne a skutočne uplatňovali zásadu preventívnej opatrnosti – ktorú sme nakoniec zahrnuli do európskeho práva. Tiež vás ešte raz naliehavo žiadam, aby ste odstránili rozdiely v označovaní prídavných látok, ktoré sa vyrábajú s použitím genetickej technológie – v súčasnosti sa snažíme odstrániť rozdiely v geneticky modifikovaných výrobkoch živočíšneho pôvodu a bolo by priam nezmyslom, keby sme nevyužili túto príležitosť.

To, čo potrebujeme, je správny postup schvaľovania, ktorý primerane zohľadňuje zásadu preventívnej opatrnosti, ale v ktorom nebudú rozdiely v označovaní a v ktorom majú spotrebitelia právo slobodne sa rozhodnúť o tom, čo konzumujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(SK) Oceňujem úsilie spravodajkýň dosiahnuť väčšiu transparentnosť v postupe schvaľovania potravinárskych prídavných látok, aróm a enzýmov a posilniť ochranu spotrebiteľa, zvlášť tých, ktorí sú alergickí na určité látky.

Prídavné látky v potravinách by sa mali nepretržite pozorovať a prehodnocovať na základe meniacich sa podmienok používania a nových vedeckých informácií. Mnohé z nich sú vyrobené na chemickej báze a pri dlhodobom používaní môžu mať negatívny vplyv na zdravie. Preto je veľmi dôležité ich označenie na výrobku, a to tak, aby bolo jasné a zrejmé pre spotrebiteľa. Ten je totiž konzumentom produktu a je vystavený prípadným následkom spojeným s nedostatočne alebo metúco označenými produktmi.

Tu by som rád zdôraznil aj môj názor, že napríklad geneticky modifikované potraviny by mali byť jednoznačne označené čitateľným spôsobom, ako je to napríklad v Kanade, keď konzumujú kanolu, čiže repku olejnú.

 
  
MPphoto
 
 

  Androula Vassiliou, členka Komisie. − Pán predsedajúci, vítam úspešné uzavretie tohto súboru návrhov a dúfam, že Parlament zajtra podporí kompromisný návrh. Tento súbor významnejšie posilní ochranu spotrebiteľov a bezpečnosť potravín. Pozornosť som venovala najmä niektorým zložitým otázkam, o ktorých sa diskutovalo, a oceňujem snahu o hľadanie kompromisu. V tejto súvislosti by som chcela ešte raz vyjadriť svoje poďakovanie trom spravodajkyniam za ich náročnú prácu a za veľmi dobrú spoluprácu s Komisiou, aby bolo možné dosiahnuť tento kompromisný návrh.

Konkrétne by som chcela poďakovať pani Westlundovej za jej úsilie týkajúce sa farbív. Vie veľmi dobre, že Komisia jej návrhy podporuje, ale vás uisťujem, že sa tým neuspokojíme. Už sme požiadali Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, aby prehodnotil všetky svoje povolené prídavné látky, a ak posudok EFSA ukáže túto orientáciu, nebudeme váhať a uplatníme nové pravidlá v súvislosti s týmito prídavnými látkami.

Chcela by som to povedať aj všeobecne, pretože, ako som povedala, EFSA znovu prehodnocuje všetky látky. Ak bude v stanovisku EFSA kedykoľvek a v prípade akejkoľvek látky bude uvedené, že existuje čo len minimálne riziko pre ľudské zdravie, nebudeme váhať a využijeme svoje právo a pozmeňujúci a doplňujúci návrh podporíme.

Bola položená otázka týkajúca sa enzýmov a geneticky modifikovaných potravín a nariadenia týkajúceho sa potravín. Ak je enzým získaný z geneticky modifikovaného organizmu, na ktorý sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách, jeho geneticky modifikovaný pôvod bude uvedený na štítku. Rozsah pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 však vylučuje potraviny vrátane enzýmov vyrobených fermentáciou s použitím geneticky modifikovaných mikroorganizmov. Účelom tohto návrhu je zachytiť tieto enzýmy pre povolenie posúdenia bezpečnosti ale nie pre špecifické označovanie GM.

Bola spomenutá poznámka týkajúca sa doby deviatich mesiacov, ktoré má Komisia na vykonanie manažmentu rizík. Návrh zabezpečuje Komisii deväť mesiacov na predloženie návrhu stálemu výboru na vyjadrenie. Je to maximálne navrhnutá doba a samozrejme v mnohých prípadoch budú návrhy na aktualizáciu zoznamu predložené v kratšom čase. Existujú však prípady, najmä prídavných látok v potravinách, kedy bude Komisia potrebovať deväť mesiacov na konzultáciu rôznych záležitostí s členskými štátmi a so všetkými príslušnými zúčastnenými stranami. Dá sa to dosiahnuť len vtedy, ak majú zúčastnené strany k dispozícii primeranú dobu na to, aby reagovali, a preto sa domnievam, že deväť mesiacov nie je príliš dlhá doba.

Chcela by som zakončiť ešte raz poďakovaním za vašu spoluprácu a teším sa na prijatie návrhu na zajtrajšom rokovaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Åsa Westlund, spravodajkyňa. − (SV) Pán predsedajúci, dovoľte mi znovu poďakovať pani komisárke Vassiliouovej za jej podporu týkajúcu sa azofarbív. Naozaj oceňujeme, že to bola jedna z prvých vecí, ktorými ste sa museli zaoberať po nastúpení do svojej funkcie. Potvrdilo sa, že ste pripravená prevziať svoju zodpovednosť v Komisii, nielen plniť odporučenia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, ale prevziať do vlastnej zodpovednosti nezávislé posúdenie všetkých hľadísk súvisiacich s právnymi predpismi. Skutočne ste preukázali, že ste pripravená prevziať túto zodpovednosť.

Domnievam sa, že dnešná večerná rozprava vyjasnila, že Európsky parlament bude samozrejme pozorne sledovať posúdenie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín týkajúce sa alergických účinkov azofarbív a bude pozorne dohliadať na pozíciu Komisie voči tomuto posúdeniu. Je samozrejmé, že budeme skúmať aj ostatné štúdie, ktoré budú prezentované v súvislosti s účinkami azofarbív na správanie detí, aby sme, napríklad, mali možnosť vrátiť sa k tejto otázke neskôr.

Nakoniec by som chcela tiež povedať, že navrhovať právne predpisy je jedna vec, ale právne predpisy sa musia aj uplatňovať. Domnievam sa, že veľa spotrebiteľov si rovnako, ako ja myslí, že nás v obchodoch často vlastne podvádzajú. Chcela by som, aby členské štáty – a myslím si, že je to oprávnená požiadavka – sprísnili svoje kontrolné systémy a spolu s Komisiou zabezpečili, aby sa skutočne sledovali a dodržiavali právne predpisy, o ktorých musíme zajtra hlasovať, aby spotrebitelia neprišli domov napríklad s pohárom ovocného jogurtu, o ktorom si myslia, že je plný ovocia alebo plodov a po pozornom preštudovaní obalu zistili, že neobsahuje nič iné okrem farbív.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI).(FR) Pán predsedajúci, v potravinárskom priemysle sa používa 300 prídavných látok v potravinách, 2 600 prírodných alebo umelých aróm, plus tradičné diastázy alebo enzýmy a tiež azofarbivá. Preto si naše zákony vyžadujú zosúladenie. Keďže sa to týka husacej a kačacej pečene, konzervovaných hľuzoviek a slimákov, môžeme jasne pochopiť, prečo sa so zoznamom výrobkov na spoločný schvaľovací postup predkladá tucet zákonov plus štyri nariadenia.

Áno, tieto prídavné látky v potravinách zvyšujú riziko niekedy vážnych alergií, ale možno sa tu so zásadou preventívnej opatrnosti zašlo priďaleko. V roku 2008, v roku, kedy sa veľmi rozšírila globálna potravinová kríza, kedy nám, pán predsedajúci, Taliansko predáva mozzarellu kontaminovanú dioxínom, obchod za 10 miliónov EUR, je pre mňa ťažké uveriť, že 15 miliónov nezamestnaných v Európe by sa malo nejako zvlášť znepokojovať enzýmami a arómami, aj keď pre Európsku úniu je typické, že ju znepokojujú nekonečne malé veci v nekonečne veľkom svete.

 
  
MPphoto
 
 

  Mojca Drčar Murko (ALDE). - Pán predsedajúci, okrem toho, čo sa tu dnes už povedalo, by som chcela znovu zopakovať, že arómy majú významnú trhovú hodnotu. Pri zosúlaďovaní národných pravidiel s cieľom zabezpečiť mikrobiologickú bezpečnosť pripravených potravín si musia európski prijímatelia právnych predpisov uvedomiť citlivosť tejto oblasti a snažiť sa zabrániť deformáciám trhu. Dúfam, že sa to teraz podarilo a ďakujem pani komisárke Vassiliouovej za jej dnešné vyhlásenie.

Spolu s Radou a Komisiou sme prešli dlhú cestu a vyjasnili si sporné oblasti, vylúčili podľa možnosti čo najviac nejednoznačností a dosiahli dohodu na druhom čítaní.

Okrem bezpečnosti potravín a posilnenia vnútorného trhu sa museli zohľadniť aj iné záujmy spotrebiteľov. Dominovala medzi nimi túžba, aby potraviny boli podľa možnosti čo najprírodnejšie. Nie vždy sú všetky arómy bezpečné z toxikologického hľadiska a zároveň aj užitočné pre spotrebiteľov. Parlament chcel zdôrazniť najmä právo spotrebiteľa na výber.

V schvaľovacom postupe pre arómy „primerané technologické potreby” napríklad riešia iné európske stratégie, ako boj proti obezite, pretože nadmerne účinné arómy môžu skrývať nízku kvalitu pripravených potravín. Domnievam sa, že sa to dostatočne jasne vysvetlilo v úvodnom ustanovení.

Na záver by som chcela poďakovať všetkým, ktorí boli zapojení do prípravy súboru opatrení týkajúcich sa zlepšenia vlastností potravín a pomohli nám pripraviť praktické a uplatniteľné nariadenia.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN COCILOVO
podpredseda

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), písomne. – V prvom rade by som chcel zablahoželať všetkým spravodajkyniam k týmto správam týkajúcim sa prídavných látok v potravinách, enzýmov a aróm. Je dôležité, aby náš Parlament venoval tú najväčšiu pozornosť týmto nariadeniam, pretože majú veľmi veľký vplyv na verejné zdravie, a preto by sme mali zabezpečiť, aby boli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sme predložili na prvom čítaní, zahrnuté do záverečného znenia.

Našimi prvoradými prioritami musí v tomto smere zostať ochrana záujmov spotrebiteľov a bezpečnosť potravín. V súlade so zásadou preventívnej opatrnosti by sme mali zabrániť používaniu niektorých zlúčenín, pre ktoré nám chýbajú spoľahlivé údaje a nezávislé vedecké posúdenie ich vplyvu na zdravie spotrebiteľa. Naozaj by sme mali zabezpečiť kvalitné a bezpečné potraviny pre našich obyvateľov, a preto by sme mali vyvinúť účinné metódy na zaznamenanie a sledovanie účinkov zlúčenín potenciálne nebezpečných pre zdravie spotrebiteľov.

Okrem toho musíme zvýšiť transparentnosť vo výrobe, označovaní a v schvaľovacích postupoch, ako aj zosúlaďovaní nariadení týkajúcich sa prídavných látok v potravinách, enzýmov a aróm s cieľom stanoviť koherentný regulačný súbor opatrení zabezpečujúcich lepšiu ochranu spotrebiteľa a verejného zdravia. Pri zabezpečovaní ochrany spotrebiteľa je skutočnou výzvou znovu získať dôveru spotrebiteľov a zabezpečiť kvalitnú výrobu potravín v ich prospech.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia