Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 8. juli 2008 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : A6-0270/2008

  John Attard-Montalto (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg henviser til min holdning til fastlæggelsen af fælles kriterier, der er klar med hensyn til støtteordninger direkte under den fælles landbrugspolitik. Jeg vil også gerne henvise til fastsættelsen af støtte og rettigheder og pligter for landmænd og kvægavlere.

Formålet med det fremsatte forslag, er at udkrystalisere kriterier, så medlemsstaterne vil få tilladelse til at videregive støtten til kvægavlere, der producerer oksekød og kalvekød.

Denne ordning benævnes rent teknisk som "koblet", og da Malta har valgt at gennemføre fuldt afkoblede betalinger, stemte jeg for på grundlag af et spørgsmål, som er af national interesse.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik