Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 8 юли 2008 г. - Страсбург Редактирана версия

1. Откриване на заседанието
Протокол
  

(Die Sitzung wird um 9.00 Uhr eröffnet.)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). – Herr talman! När man gick i korridorerna i parlamentet i går fanns det en mängd klisterlappar från kemikalielobbyisternas organisation i Europa på golven, och några av dem finns fortfarande kvar i dag. Jag undrar om kvestorerna när de gav tillstånd till utställningen gav organisationen tillstånd att sätta klisterlappar överallt på våra golv. Jag tycker i så fall att det beslutet vore fel. Om kvestorerna inte har gett något sådant tillstånd, tycker jag att Cefic tydligt har brutit mot sina lobbyåtaganden och därmed borde fråntas sina tillträdespass eller åtminstone få en kraftfull reprimand. Jag hoppas att ni kan titta på vad som egentligen har hänt och se till att alla dessa klisterlappar genast avlägsnas.

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − In Ordnung, wir werden der Sache nachgehen, Herr Schlyter.

 
Правна информация - Политика за поверителност