Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 8. júla 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

2. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
PV
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia