Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2118(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0225/2008

Predkladané texty :

A6-0225/2008

Rozpravy :

PV 08/07/2008 - 4
CRE 08/07/2008 - 4

Hlasovanie :

PV 08/07/2008 - 8.22
CRE 08/07/2008 - 8.22
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0336

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 8. júla 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

8.22. Environmentálny vplyv plánovaného plynovodu v Baltskom mori (A6-0225/2008, Marcin Libicki) (hlasovanie)
Zápisnica
  

- Pred začiatkom hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu č. 23:

 
  
MPphoto
 
 

  Dirk Sterckx (ALDE). – (NL) Vážený pán predsedajúci, je nejaký problém s vašou zobrazovacou tabuľou. Stále ukazuje nulu ako výsledok hlasovania, takže nevidíme, koľko poslancov hlasovalo pre a koľko proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Dobre, ďakujem, pán Sterckx. Nevidím na ňu, keďže som k nej obrátený chrbtom, chápete.

Údržba hovorí, že v skutočnosti máme problém s elektronickým počítaním hlasov, a preto by som vás poprosil o trpezlivosť na zopár sekúnd, kým sa problém nevyrieši.

- Pred začiatkom hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu č. 50:

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). - Vážený pán predsedajúci, plne vám dôverujeme, ale bol by som veľmi vďačný, keby ste mohli vyhlásiť, koľko hlasov bolo za a koľko proti a koľkí sa zdržali hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Tak teda, keďže veľká obrazovka nefunguje, čísla vám prečítam, ak súhlasíte. Bude to pre vás lepšie riešenie.

(Hlasovanie bolo na niekoľko minút prerušené pre opravy, ktoré museli byť vykonané na obrazovkách zobrazujúcich výsledky hlasovania.)

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth (IND/DEM). - Vážený pán predsedajúci, práve teraz som sa pokúšal zachytiť váš pohľad, ale nezbadali ste ma. Keď sme overovali hlasovanie o návrhu č. 49, bolo 474 hlasov za a 181 proti, a vy ste povedali: „Schválené, ako som povedal“. Ale vy ste nepovedali „schválené“, vy ste to nazvali „zamietnuté“.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Nepamätám si. Ale keď hovoríte, dobre.

 
  
  

- Po ukončení hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu č. 51:

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki, spravodajca. − (PL) Vážený pán predsedajúci, myslím, že sa zhodneme, aj keď nechtiac, že monitory nefungujú. Je škandalózne, že v Európskom parlamente nemôžeme vidieť výsledky hlasovania. Za týchto okolnosti by som žiadal, aby ste nám po prekontrolovaní výsledkov poskytli presné výsledky, koľko hlasov bolo za, koľko proti, a koľkí sa hlasovania zdržali. Keď to nie je na obrazovkách, prosil by som vás, aby ste to prečítali a vaši spolupracovníci nech si to poznačia.

 
  
MPphoto
 
 

  Werner Langen (PPE-DE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, smiem poznamenať, že indikačný systém riadne funguje pri každom jednom poslaneckom sedadle, a že tieto záhadné obrazovky sme zaviedli pred rokom, že predtým všetko dobre fungovalo, a že naša dôvera predsedajúcemu rozhodne je nevyhnutnou podmienkou pre riadny výkon našej práce.

(potlesk)

 
  
  

- Pred začiatkom hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu č. 30:

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Beazley (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, je to veľmi jednoduché. Jednoducho nemôžeme hlasovať za návrh ako celok, inými slovami práve podľa slov „je veľmi dôležité, aby Rusko prejavilo dobrú vôľu pre spoluprácu v európskej energetickej politike,“. Želali by sme si možnosť hlasovať za jednotlivé časti oddelene. My, na tejto strane rokovacej sály, si myslíme, že je to nevyhnutné, a že prvá časť návrhu by mohla byť zle interpretovaná, no radi by sme podporili druhú časť, ktorá zdôrazňuje dôležitosť Ruska, ak ratifikuje energetickú chartu.

 
  
  

(Parlament schválil návrh)

- Pred začiatkom hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu č. 37:

 
  
MPphoto
 
 

  Andres Tarand (PSE). - Vážený pán predsedajúci, odôvodnenie Q sa týka populácie rias, ktorých bujnenie predstavuje určité riziko pre Fínsko, Švédsko a Nemecko. Myslím, že riasy nerozlišujú medzi Švédskom, Lotyšskom alebo inými krajinami, pretože sa prenášajú vetrom.

Takže text ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je takýto: „keďže vykonávanie prác za osobitných podmienok v Baltskom mori spôsobí náhly nárast populácie rias, čo predstavuje riziko predovšetkým pre Fínsko, Švédsko a Nemecko a pobaltské krajiny,“. Tu to končí. Je mi ľúto, že nie je zahrnuté Poľsko, ale to bolo z technických príčin.

 
  
  

(Parlament súhlasil s prijatím ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu)

- Po konečnom hlasovaní:

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki, spravodajca. − (PL) Chcel by som sa poďakovať všetkým tým, ktorí správu podporili. Dúfam, že komisár Dimas, Komisia, Rada a všetci veľkí a dobrí v Európskej únii tento názor Európskeho parlamentu zoberú do úvahy. Odznel tu jasným a transparentným spôsobom. Otázky energetickej solidarity, solidarity v širšom politickom kontexte, ako aj ochrany životného prostredia sú pre Európsky parlament extrémne dôležité. Táto správa a toto hlasovanie, v ktorom 90% hlasujúcich bolo za, by mali dať jasný signál orgánom Európskej únie, aby neignorovali názory Európskeho parlamentu, a že toto uznesenie, hoci formálne nezáväzné, by malo byť považované za záväzné.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia