Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2208(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0269/2008

Συζήτηση :

PV 08/07/2008 - 5
CRE 08/07/2008 - 5

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2008 - 8.23
CRE 08/07/2008 - 8.23
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0337

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 8 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
Συνοπτικά πρακτικά
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Åsa Westlund (A6-0179/2008), (A6-0180/2008), Mojca Drčar Murko (A6-0177/2008), Avril Doyle (A6-0176/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, είμαι πολύ απογοητευμένη διότι δεν κατέστη δυνατό να συμπεριληφθεί στη σύσταση της κ. Westlund για δεύτερη ανάγνωση η απαγόρευση των αζωχρωστικών. Αυτό είναι πραγματικά πολύ απογοητευτικό γιατί η επισήμανση δεν εγγυάται την ασφάλεια. Τώρα το Κοινοβούλιο έχασε τον έλεγχο αυτού του τομέα και απλά υποχώρησε, και δυστυχώς δεν εφήρμοσε την αρχή της πρόληψης. Αυτό είναι πολύ λυπηρό.

Βρίσκουμε επίσης εξαιρετικά απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να συμπεριλάβουμε και να ρυθμίσουμε τα γενετικά τροποποιημένα πρόσθετα, πράγμα που θα έδειχνε πραγματικά πόσο σοβαρά παίρνουμε το ζήτημα της προστασίας των καταναλωτών. Το πιο λυπηρό ωστόσο είναι ότι δεν καταφέραμε να προστατεύσουμε τα παιδιά από τις αζωχρωστικές. Τα ανησυχητικά ευρήματα της μελέτης του Southampton καθιστούν σαφές ότι πρέπει να ζητήσουμε την απαγόρευση και ότι την χρειαζόμαστε.

Τι άλλο σημαίνει τελικά η αρχή της πρόληψης εκτός από το ότι πρέπει να δεχόμαστε τα συμπεράσματα όταν υπάρχει ένδειξη κίνδυνου; Στην προκειμένη περίπτωση, τα συμπεράσματα υποδεικνύουν σαφώς ότι χρειάζεται απαγόρευση. Επίσης, εφόσον η γενική απαγόρευση δεν επιτεύχθηκε τελικά, θεωρώ εξαιρετικά λυπηρό ότι δεν καταφέραμε ούτε καν να επιβάλουμε απαγόρευση για τα προϊόντα που προορίζονται κυρίως για παιδιά.

 
  
  

- Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Åsa Westlund (A6-0180/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, ενέκρινα την έκθεση αυτή διότι υποστηρίζω την προσέγγιση που υιοθετήθηκε.

Επιδοκιμάζω την εναρμόνιση της χρησιμοποίησης προσθέτων σε αρτύματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Ένας ενιαίος κανονισμός για τα πρόσθετα τροφίμων θα βοηθήσει στην παρακολούθηση, στην επικαιροποίηση και στην τροποποίηση της υφισταμένης νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα και θα συνεισφέρει στην αύξηση της ασφάλειας των τροφίμων.

Ανησυχώ πάρα πολύ για τον κίνδυνο που ενέχουν τέτοια πρόσθετα και αρτύματα για την υγεία και για τις επιπτώσεις τους στα παιδιά, καθώς ορισμένες ουσίες Ε βλάπτουν τη νοημοσύνη τους και μπορούν επίσης να προξενήσουν αλλεργίες και άλλες ασθένειες.

Ωστόσο μολονότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη επισήμανση των τροφίμων, πρέπει να θυμόμαστε ότι στην Ευρώπη ζουν διαφορετικοί πληθυσμοί που έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν συστατικά από ολόκληρο τον κόσμο, όπως βότανα και καρυκεύματα, των οποίων μπορεί να μην είναι εύκολο να βρεθούν όλα τα περιεχόμενα. Έτσι, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα περιορίσουμε τις επιλογές των καταναλωτών και θα επιτρέψουμε στους ανθρώπους να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν βότανα και καρυκεύματα που χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η έκθεση έχει τεράστια σημασία για την καθημερινή μας ζωή. Οι άνθρωποι θέλουν να έχουν υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα. Για τον λόγο αυτόν είναι σημαντικό να είναι διαφανείς οι διαδικασίες χορήγησης άδειας για τη χρησιμοποίηση προσθέτων ουσιών, ενζύμων και αρτυμάτων. Για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και ιδίως των ανθρώπων που έχουν τροφικές δυσανεξίες σε ορισμένες ουσίες, οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται πλήρως όταν οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να μπορούν να κατανοηθούν εύκολα οι πληροφορίες της ετικέτας από τον μέσο καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων και των αλλεργικών καταναλωτών. Εξουσιοδοτημένες, αρμόδιες αρχές πρέπει να αποφασίζουν εάν θα επιτραπεί ή όχι η χρησιμοποίηση ουσιών που βελτιώνουν το άρωμα, την εμφάνιση ή τις θρεπτικές ιδιότητες των προϊόντων βάσει επιστημονικών γνώσεων και αξιολογήσεων κινδύνου. Η συμμόρφωση με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και απαιτήσεις πρέπει να παρακολουθείται και να υπόκειται σε διαρκείς ελέγχους για το καλό των καταναλωτών στην ενιαία, κοινή μας αγορά.

 
  
  

- Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Mojca Drčar Murko (A6-0177/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Υποστηρίζω την πρόταση αυτή που έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τη σωστή και σαφή επισήμανση τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των αρωματικών πρόσθετων ουσιών.

Επίσης, υποστηρίζω πλήρως τον στόχο της προστασίας της υγείας των καταναλωτών. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ασφαλώς είναι ανάγκη να εμποδίσουμε τη διάθεση προϊόντων στην αγορά, τα οποία έχουν επικίνδυνη από τοξικολογική άποψη επίδραση. Εξίσου σημαντική είναι η προστασία του κοινού, και ιδίως των ευπαθών ομάδων, από τις αρνητικές επιπτώσεις της καθ’ υπερβολήν χρησιμοποίησης ορισμένων αρωματικών συστατικών, όπως η παχυσαρκία ή η αλλοίωση των γευστικών προτιμήσεων των παιδιών.

Θεωρώ ότι οι προτάσεις αυτές βελτιώνουν ποιοτικά τον κανονισμό, ενισχύουν την εσωτερική του λογική και κάνουν πιο πρακτική τη λύση. Αυτό ισχύει ιδίως για τη θέση της επιτροπής ότι τα μέγιστα επίπεδα περιεκτικότητας ορισμένων συστατικών δεν θα πρέπει να ισχύουν για τα σύνθετα τρόφιμα που περιέχουν μόνο βότανα και καρυκεύματα στα οποία αυτά τα συστατικά υπάρχουν από τη φύση και δεν έχουν προστεθεί εκ των υστέρων.

 
  
  

- Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Avril Doyle (A6-0176/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Η εναρμόνιση της νομοθεσίας για τη χρησιμοποίηση ενζύμων στην επεξεργασία τροφίμων είναι προς το συμφέρον ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Ο κύριος στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε μεγάλο βαθμό ασφάλειας στα τρόφιμα για να προστατεύσουμε την ανθρώπινη υγεία. Ταυτόχρονα είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν ίσοι όροι για όλους τους παραγωγούς και να υποστηριχθεί έτσι το δίκαιο εμπόριο στον τομέα των πρόσθετων ουσιών.

Υποστηρίζω θερμά τις διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών. Η χρησιμοποίηση ενζύμων στα τρόφιμα δεν πρέπει να παραπλανά τους καταναλωτές ως προς την ποιότητα, τη φύση, τη φρεσκάδα ή τη διατροφική αξία των προϊόντων. Οι καταναλωτές πρέπει να είναι ενήμεροι για την κατάσταση των τροφίμων ή τις ιδιαίτερες επεξεργασίες που έχουν υποστεί. Οι πληροφορίες για τα ένζυμα και τα πρόσθετα των τροφίμων πρέπει να περιλαμβάνουν μια ακριβή περιγραφή και να είναι ευανάγνωστα και εύκολα κατανοητά για τους καταναλωτές.

 
  
  

- Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Peter Liese (A6-0220/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). - (HU) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβαν κοινή απόφαση για περικοπή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% μέχρι το 2020 και στην πραγματικότητα στις διεθνείς συμφωνίες καθορίζεται μείωση κατά 30% και μετά 60% ή 80% μέχρι το 2050.

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι πρέπει να καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες από όλους τους πρόξενους εκπομπών, όλες τις βιομηχανίες, ακόμα και από εμάς τους ανθρώπους στο πλαίσιο του νοικοκυριού μας. Εάν ζούσαμε σε έναν τέλειο κόσμο όπου θα είχαμε στη διάθεσή μας απεριόριστα και φθηνά καύσιμα και δεν θα υπήρχαν διαρκώς διογκούμενα περιβαλλοντικά προβλήματα, δεν θα είχα εγκρίνει τη νομοθεσία αυτή.

Δεν θα το είχα κάνει επειδή είναι σαφώς περιοριστική και είναι αρνητική για τα νέα κράτη μέλη και για τις ουγγρικές αερογραμμές. Ωστόσο δεν ζούμε σε έναν τέλειο κόσμο, η ποσότητα των καυσίμων μειώνεται και η τιμή τους αυξάνεται, πρέπει όμως να κάνουμε σήμερα κάτι για να αναχαιτίσουμε την αλλαγή του κλίματος.

Έτσι, μολονότι γνωρίζω ότι αυτή η νομοθεσία θα βάλει σε δύσκολη θέση τις αερογραμμές των νέων κρατών μελών, ψήφισα υπέρ της νομοθεσίας αυτής γιατί πιστεύω ότι για χάρη του μέλλοντος πρέπει να επιτύχουμε τους στόχους που θέσαμε από κοινού. Πρέπει να αναχαιτίσουμε την αλλαγή του κλίματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Κύριε Πρόεδρε, επαινώ την εργασία του εισηγητή κ. Liese που κατάφερε διαπραγματευόμενος με το Συμβούλιο να περάσει τα περισσότερα από αυτά που είχε ήδη προτείνει το Σώμα στην πρώτη ανάγνωση πέρυσι τον Νοέμβριο. Το αποτέλεσμα είναι ένα ολοκληρωμένο κείμενο που είναι απόλυτα κατάλληλο για τη συμπερίληψη της αεροπλοΐας στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου καταργώντας έτσι μέχρι το τέλος του 2012 το σημερινό σύστημα που προσφέρει πλεονεκτήματα στις αερομεταφορές σε σύγκριση με τις χερσαίες μεταφορές. Επιπροσθέτως, η πρόταση ψηφίσματος είναι ευνοϊκή για τις νέες επιχειρήσεις χάρη στο 15% για τα έσοδα από εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων και διευρύνει το πρότυπο αυτό αναφορικά με τις πτήσεις προς και από την Ευρώπη. Συνεχίζοντας τις σκέψεις μου του περασμένου Νοεμβρίου θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι για να μειωθούν οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα πρέπει να πείσουμε τον υπόλοιπο κόσμο ότι υπάρχει ανάγκη ρύθμισης. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε σύντομα να υπογράψουμε συμφωνία με τις ΗΠΑ και με άλλες χώρες. Επιδοκιμάζω τον περιορισμό των παρεκκλίσεων. Προσωπικά, αδυνατώ να καταλάβω γιατί οι πτήσεις των αρχηγών κρατών ή των μοναρχών δεν πρέπει (σε αντίθεση με τις πτήσεις για σκοπούς διάσωσης) να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Christoph Konrad (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι για πολλούς και διάφορους λόγους ενάντιος στην κοινή θέση για τη συμπερίληψη των αερομεταφορών στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών.

Οι αερομεταφορές είναι υπεύθυνες για λιγότερο από το 5% των συνολικών εκπομπών του τομέα των μεταφορών και από αυτήν την άποψη ασκούμε εδώ σε κάποιο μέτρο μια συμβολική πολιτική. Άλλωστε, δεν καταφέραμε να βρούμε ως Ευρωπαίοι μια καθολική προσέγγιση για το θέμα αυτό, πράγμα που σημαίνει πως τα μέτρα μας θα βάλουν σε άδικα μειονεκτική θέση τις ευρωπαϊκές αερογραμμές και τους ευρωπαϊκούς αερολιμένες. Επίσης, βασικά δεν διεξαγάγαμε μια σωστή ανάλυση κόστους ωφελείας, που θα το καθιστούσε φανερό αυτό.

Αυτό σημαίνει πως τα μέτρα που συμφωνήσαμε σήμερα δεν είναι ούτε εύλογα ούτε απαραίτητα και πως δημιουργήσαμε μια κατάσταση που δεν είναι άνετη και είναι κατά βάσιν αντίθετη με τη στρατηγική της Λισαβόνας. Στην πραγματικότητα δεν ενισχύσαμε τη θέση της Ευρώπης, αλλά τη δυσκολέψαμε, και μάλιστα μονόπλευρα και γι’ αυτό δεν συμφωνώ με την κοινή θέση. Θα ήταν καλύτερα να είχαμε βελτιώσει την υποδομή μας και να είχαμε δημιουργήσει έναν κοινό ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Έτσι θα είχαμε επιτύχει εξοικονομήσεις που θα ήταν πολύ πιο ωφέλιμες από τα μέτρα που εγκρίναμε σήμερα εδώ.

 
  
  

- Έκθεση: Richard Corbett (A6-0197/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Sumberg (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως οι περισσότεροι συντηρητικοί θεωρώ κι εγώ ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη μεταρρύθμισης του Κοινοβουλίου αυτού.

Είχα στη ζωή μου το μεγάλο προνόμιο να υπηρετήσω όχι μόνο εδώ, αλλά και στη Βουλή των Κοινοτήτων και σε τοπικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρέπει να πω ότι σε αυτά τα άλλα σώματα – τις τοπικές αρχές και το εθνικό κοινοβούλιο - υπάρχει περισσότερη δημοκρατία και συμμετοχή από ό,τι εδώ στο Σώμα.

Αυτό που πρέπει να επιτύχουμε, είναι η συμμετοχή των μελών του Σώματος στις διαδικασίες των συζητήσεων. Εδώ δεν υπάρχει αντιπαράθεση, ούτε διαξιφισμοί, δεν υπάρχει πάθος ούτε ενθουσιασμός, και το πρόβλημα με αυτήν την έκθεση του κ. Corbett – που σίγουρα έχει τις καλύτερες προθέσεις - είναι πως θα δώσει ακόμα μεγαλύτερες εξουσίες στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι λάθος! Αυτό που θα ήταν εύλογο, είναι να δώσουμε για τα επόμενα χρόνια μεγαλύτερες εξουσίες στα μέλη και να μειώσουμε τις εξουσίες του Προέδρου. Αυτός είναι ο λόγος για την ψήφο μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η πλειονότητα των μελών του Σώματος παραπαίει σαν τους λέμμους από τη μια μεταρρύθμιση Corbett στην άλλη, και όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις Corbett σημαίνουν λιγότερη δημοκρατία και λιγότερα δικαιώματα για τα μέλη του Σώματος. Κι όμως, υποστηρίζεται το αντίθετο. Υποστηρίζεται ότι οι πολίτες θέλουν να βλέπουν περισσότερες συζητήσεις ενώ οι συζητήσεις για τις εκθέσεις πρωτοβουλίας καταργούνται και αντικαθίστανται από γραπτές δηλώσεις. Ωστόσο η λέξη Parliament (κοινοβούλιο) προέρχεται από το parlare και όχι από την «τήρηση πρακτικών». Αυτό είναι για τους γραφειοκράτες. Γίνεται λόγος για περισσότερο χρόνο για νομοθετική εργασία. Αυτόν θα μπορούσαμε να τον έχουμε τις Πέμπτες και τις Παρασκευές. Το πρόβλημα είναι ότι δεν τον αξιοποιούμε. Αυτός είναι ο λόγος που δεν έχουμε αρκετό χρόνο για νομοθετική εργασία.

Μια πραγματική κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση –εδώ συμφωνώ με τον κ. Sumberg - θα ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Στερούμε από τους εαυτούς μας τα δικαιώματά μας, μειώνουμε τον χρόνο ομιλίας, δεν μπορούμε πια να υποβάλλουμε τροπολογίες, δηλαδή παραιτούμαστε από τη δυνατότητά μας για συμβιβασμούς. Από δω και πέρα θα υπάρχουν μόνο ιδεολογικές αντιπαραθέσεις για άκαμπτα κείμενα.

Θεωρώ ότι αυτή είναι οπωσδήποτε μια μαύρη μέρα στην ιστορία αυτού του Κοινοβουλίου όπου εργάσθηκα για 29 χρόνια: 15 χρόνια ως συνεργάτης και δημοσιογράφος και 14 χρόνια ως μέλος του Σώματος. Θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία αυτοευνουχισμού του Σώματος δεν πρέπει να συνεχιστεί. Ακόμα και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων έχασε τώρα πολλές από τις εξουσίες και το δυναμικό της. Λυπάμαι βαθύτατα γι’ αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Με το πρόσχημα μεταρρυθμίσεων που θα κάνουν πιο αποτελεσματικές τις εργασίες του Κοινοβουλίου, η έκθεση Corbett θεσπίζει μια σειρά μέτρων που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Αντίθετα, πρόκειται για τροποποιήσεις του Κανονισμού που απλώς θα επιβάλουν περιορισμούς στις συνήθεις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες. Το πιο εμφανές παράδειγμα είναι η τροποποίηση του άρθρου 110 παράγραφος 4 που θα περιορίσει τον αριθμό των κανονικών γραπτών ερωτήσεων σε τρεις μηνιαίως. Στην αιτιολογική του σκέψη ο εισηγητής προβάλλει το επιχείρημα ότι το όριο αυτό τίθεται για την πρόληψη της επονομαζόμενης κατάχρησης του δικαιώματος των μελών να θέτουν ερωτήσεις.

Η υποβολή γραπτών ερωτήσεων είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα με τα οποία ασκούμε ως μέλη του Σώματος τον εποπτικό μας ρόλο. Το επιχείρημα ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κατάχρηση είναι προσβλητικό για κάθε μέλος του Σώματος που παίρνει σοβαρά τα καθήκοντά του. Αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα σοσιαλιστικής γκρίνιας είναι οπωσδήποτε ανάξιο αυτού του Κοινοβουλίου, αλλά και ανάξιο κάθε κοινοβουλίου!

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Το Κοινοβούλιο κάνει πραγματικά τα πάντα για να ενισχύσει την εικόνα της «ευρωκρατίας» ως μιας μορφής ολοκληρωτικού δόγματος που δεν ανέχεται πλέον καμία αντίδραση. Αυτή τη φορά το ζητούμενο είναι οι δραστικές περικοπές του δικαιώματος των μελών του Σώματος να απευθύνουν ερωτήσεις προς την Επιτροπή.

Προφανώς η Επιτροπή, αυτός ο γίγαντας με τους 10 000 υπαλλήλους που παρεμβαίνουν με ενοχλητικό τρόπο σε κάθε είδους θέματα, σε πάρα πολλά θέματα, παραπονείται για τον φόρτο εργασίας που συνεπάγονται αυτές οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Για το όνομα του Θεού, τι υπεροψία εκ μέρους ενός θεσμικού οργάνου όπως η Επιτροπή, η οποία αποκαλύπτει την ολοφάνερη περιφρόνησή της για κάθε μορφή δημοκρατικού ελέγχου απαντώντας με φειδώ σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, απαντώντας τις συνήθως με εντελώς ανεπαρκή τρόπο και πάντα εκτός θέματος. Το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο σκύβει μπροστά στους ηγεμόνες της ευρωκρατίας είναι απλά εξευτελιστικό!

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, ασφαλώς μπορεί να αναρωτιέστε γιατί προβαίνω σε επεξηγήσεις ψήφου για τα περισσότερα πράγματα εδώ μέσα: απλώς εξαιτίας πραγμάτων όπως οι μεταρρυθμίσεις Corbett. Ως άτομο με λίγο διαφορετικές απόψεις από τη μεγάλη Ομάδα στην οποία ανήκω, αποκλείομαι σε μεγάλο βαθμό από τις αγορεύσεις στο πλαίσιο της κύριας συζήτησης και αυτό ασφαλώς είναι ένας λόγος για τον οποίο θα έπρεπε να ενθαρρύνουμε το να υπάρχει εδώ μέσα περισσότερη δημοκρατία, περισσότερες πιο μικρές ομάδες και να δοθούν εξουσίες στα μεμονωμένα μέλη.

Κάθε φορά που βλέπω μια έκθεση Corbett, σκέφτομαι ότι στην πραγματικότητα ο Richard Corbett είναι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό που ήταν ο Φιδόγλωσσος για τον Θέοντεν στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Κάθε φορά που λέει ότι θα έχουμε περισσότερη δημοκρατία, πηγαίνουμε ένα βήμα πίσω. Αυτή τη στιγμή κάτι πάει πολύ στραβά εδώ στο Κοινοβούλιο, κάτι που είναι σκοτεινό, αντιδημοκρατικό και πολύ στραβό. Γι’ αυτό καταψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγους μήνες ένας αριθμός βουλευτών, στους οποίους συγκαταλέγομαι και εγώ, σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει την υπάρχουσα κοινοβουλευτική διαδικασία για να καθυστερήσει την ψηφοφορία για το σύνταγμα που έχει μεταμφιεστεί σε συνθήκη της Λισαβόνας. Τότε ο Πρόεδρος αγνόησε τους κανόνες για να περικόψει τις επεξηγήσεις ψήφου. Αργότερα έδωσε στον εαυτό του αυθαίρετες εξουσίες μέσω της Επιτροπής Θεσμικών Θεμάτων.

Τώρα η έκθεση Corbett επιδιώκει περαιτέρω περιορισμούς των δημοκρατικών δικαιωμάτων των μελών να υποβάλλουν ερωτήσεις στην Επιτροπή και το Συμβούλιο. Πώς μπορεί το Σώμα να ισχυρίζεται ότι καλύπτει το επονομαζόμενο δημοκρατικό έλλειμμα όταν περικόπτονται τα δικαιώματα των μελών από αντιδημοκρατικές δυνάμεις; Ασφαλώς, κάθε δημοκρατία δοκιμάζεται με κριτήριο την ανεκτικότητα απέναντι στις διαφορετικές απόψεις ή τις απόψεις της μειοψηφίας. Πρέπει να ρωτήσουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Ποιος θα σταματήσει το κατρακύλισμά μας σε αυτόν τον ολισθηρό γκρεμό στο όνομα της επονομαζόμενης αποτελεσματικότητας; Ίσως η εξωραϊσμένη δικτατορία να προτιμάται της δημοκρατίας. Σας παρακαλώ να ανοίξετε τα μάτια σας: ας αγωνιστούμε για τη δημοκρατία.

 
  
  

- Έκθεση: Jutta Haug (A6-0262/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Sumberg (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, ίσως προξενεί έκπληξη το ότι οι συντηρητικοί και εγώ είχαμε διαφορετικό αρχηγό γι’ αυτό και τελικά υιοθετήσαμε την άποψη πως παρόλο που όλοι είμαστε υπέρ ενός αυστηρού δημοσιονομικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – πραγματικά έχουμε υποφέρει πάρα πολύ από την άρνηση των ελεγκτών να υπογράψουν τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης - υιοθετήσαμε τελικά μια διαφορετική άποψη για την έκθεση αυτή. Γιατί; Διότι κάνει επανειλημμένα αναφορές στη συνθήκη της Λισαβόνας.

Πρέπει να δοθεί σε εκείνους που έχουν επιρροή στα θέματα αυτά το μήνυμα πως η συνθήκη της Λισαβόνας είναι νεκρή. Ο ιρλανδικός λαός απέρριψε με τη μεγάλη του σοφία αυτή τη συνθήκη με δημοκρατική ψηφοφορία και μολονότι οι άνθρωποι στις Βρυξέλλες και εδώ στο Στρασβούργο θα εργαστούν και θα κολακέψουν και θα δωροδοκήσουν και θα συνωμοτήσουν προσπαθώντας να πείσουν τους Ιρλανδούς να αλλάξουν γνώμη, η απόφαση του λαού πρέπει να επικρατήσει, και στην περίπτωση αυτή η Ιρλανδία αντιπροσωπεύει τους λαούς της Ευρώπης. Αφήστε τη φωνή τους να ακουστεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως θα σας πουν οι συνάδελφοί σας που βρίσκονται δίπλα σας, πάντα προσπαθώ να λάβω τον λόγο για δημοσιονομικά ζητήματα.

Εφέτος συνεργάστηκα με μεγάλη ευχαρίστηση με την εισηγήτρια για τον προϋπολογισμό Jutta Haug. Την τελευταία φορά που είχε εκείνη τον προϋπολογισμό, κατάφερα να υποβάλω σχεδόν 500 τροπολογίες για τον προϋπολογισμό που θα συζητούσε στην επιτροπή και ορισμένες από αυτές έφθασαν στην Ολομέλεια. Είναι καλή στη συνεργασία και καταλαβαίνει πολλά από τα προβλήματα που έχω με εκείνα τα στοιχεία της συνθήκης της Λισαβόνας που έχουν ήδη περιληφθεί στον προϋπολογισμό, υποτίθεται με νομική βάση τις δημοσιονομικές προοπτικές που συμφωνήθηκαν στο Συμβούλιο –μολονότι είμαι σχεδόν βέβαιος πως αυτό δεν είναι σωστό. Καταλαβαίνει πως έχω μεγάλο πρόβλημα με τη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Επιτροπής πολλών ΜΚΟ που προσπαθούν να πείσουν την Επιτροπή να κάνει περισσότερα πράγματα μέσα σε μια παράξενη σχέση συμβίωσης που δεν θα πρέπει να συνεχιστεί, και γνωρίζει πως έχω μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με την κίνηση για τους Special Olympics που πρέπει κάποια στιγμή στο μέλλον να έχει όφελος από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Για όλα αυτά τα θέματα εκτιμώ πολύ την εισηγήτρια, ωστόσο αναρωτιέμαι αν δίνει κανένας άλλος εδώ μέσα σημασία στον προϋπολογισμό, εκτός από τους λίγους μανιακούς του προϋπολογισμού που υπάρχουν εδώ σε λίγες μόνο επιτροπές.

 
  
  

- Έκθεση: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Όπως γνωρίζετε, πριν από παραπάνω από έξι μήνες αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες της ΕΕ υπέβαλαν αναφορά στο Κοινοβούλιό μας σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream και σήμερα, περισσότερο από ένα εξάμηνο αργότερα, έλαβαν την απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πληροφορήθηκαν τη θέση του σε αυτό το σημαντικό ζήτημα.

Ευχαριστώ όλους όσοι ψήφισαν υπέρ αυτού του κειμένου, ευχαριστώ πολύ τον κ. Libicki και τον κ. Beazley, καθώς και τους άλλους συναδέλφους μου για τη συμβολή τους στην προετοιμασία αυτού του κειμένου. Ευχαριστώ ειλικρινά όλους τους συναδέλφους που διασαφήνισαν με την ψήφο τους ότι, πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται φυσικό αέριο και δεύτερον, ότι οι πολίτες της ΕΕ που ζουν κοντά στη Βαλτική είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της θάλασσας αυτής για τις μελλοντικές γενιές.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Boştinaru (PSE). - (RO) Πρώτα απ’ όλα, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που ψήφισαν σήμερα υπέρ της έκθεσης Libicki. Η έκθεση δεν μιλά για ρωσοφοβία ή φοβία μπροστά στο φυσικό αέριο, παρά αναφέρεται στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αρνηθεί τα παράπονα των αναφερόντων και να τους γυρίσει την πλάτη όσον αφορά ένα ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα.

Το θέμα της κοινής ενεργειακής πολιτικής πρέπει να λυθεί με το να το φέρουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ωστόσο μέχρι τότε πρέπει να ενσωματωθούν διμερείς συμφωνίες σε μια γνήσια εσωτερική πολιτική στον ενεργειακό τομέα για να εξασφαλιστεί η επίτευξη δύο ουσιαστικών σκοπών:

1. το αποτέλεσμα όλων των διαπραγματεύσεων πρέπει να είναι ευνοϊκό για κάθε ένα από τα κράτη μέλη·

2. έτσι θα μπορούσε να αποφευχθεί να είναι ευάλωτα τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες.

Κατά τη γνώμη μου, αυτά απαιτούνται για κάθε ενεργειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή είναι η πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την επόμενη περίοδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE), γραπτώς. (CS) Κι εμένα με ανησυχούν οι φόβοι των δεκάδων χιλιάδων πολιτών που στην αναφορά τους υπογραμμίζουν τους κινδύνους που έχει η κατασκευή του μεγαλύτερου αγωγού φυσικού αερίου στον βυθό της ρηχής Βαλτικής.

Η αναφορά τους οδήγησε σε δημόσια ακρόαση και σε μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υπογράμμισε την ανάγκη να συμπεριληφθούν άλλες χώρες και ιδίως η ΕΕ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα προβλήματα οφείλονται στους περιβαλλοντικούς κινδύνους που είναι αποτέλεσμα της παρουσίας μεγάλων νεκροταφείων πολεμικών πλοίων και πυρομαχικών στον βυθό της θάλασσας και μιας επικίνδυνης χημικής μεθόδου που απαιτείται για τον καθαρισμό του αγωγού πριν τεθεί σε λειτουργία.

Δεν θα εκφέρω γνώμη για την εναλλακτική χερσαία διαδρομή, είμαι όμως βαθύτατα πεπεισμένη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να εκπληρώσουν το συντονιστικό τους καθήκον ζητώντας με συνέπεια – προς το συμφέρον των χωρών της Βαλτικής και άλλων χωρών - να αναλάβουν οι επενδυτές πλήρως την ευθύνη για πιθανές περιβαλλοντικές βλάβες. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει επίσης να ζητήσουν μια ανεξάρτητη εκτίμηση των επιπτώσεων και μια αξιολόγηση της εναλλακτικής χερσαίας διαδρομής.

Η βόρεια διαδρομή εφοδιασμού με φυσικό αέριο από τη Ρωσία είναι σημαντική. Ως εκ τούτου, η ΕΕ πρέπει οπωσδήποτε να υπογράψει συμφωνία με τη Ρωσία σχετικά με τους όρους παρακολούθησης της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου και της ασφαλούς λειτουργίας του. Στο κάτω-κάτω η Ρωσία δεν έχει επικυρώσει ακόμα τη σύμβαση Espoo. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα κοινή κοινοτική ενεργειακή πολιτική ή προδιαγραφές. Είναι σαφές ότι αντί για μια διμερή συμφωνία μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας οι Ευρωπαίοι χρειάζονται μια συμφωνία της ΕΕ και τη συναίνεση των χωρών της Βαλτικής για την κατασκευή του αγωγού. Το Κοινοβούλιο στέλνει τώρα ένα σαφές πολιτικό μήνυμα ως προς αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω απόλυτα την έκθεση του κ. Libicki. Δεν υπάρχει όφελος από τις τροπολογίες, οι οποίες απλά αποδυναμώνουν τα συμπεράσματα. Ο αγωγός φυσικού αερίου είναι επικίνδυνος για το περιβάλλον, για τη θάλασσα και για τις χώρες της Βαλτικής. Ένα άλλο θέμα είναι το κόστος κατασκευής που είναι πολλαπλάσιο του κόστους που θα προέκυπτε αν η Nord Stream κατασκεύαζε τον αγωγό στην ξηρά. Το πρόσθετο αυτό κόστος θα επιβάρυνε τους πληθυσμούς της Γερμανίας και της Ευρώπης, καθώς οι δαπάνες της κατασκευής θα προστίθενταν στην τιμή κάθε κυβικού μέτρου φυσικού αερίου που θα πωλείτο. Ποιος θα κερδίσει από αυτό; Τα λόμπυ, η κατασκευάστρια εταιρία και οι ρώσοι πολιτικοί. Με τα χρήματα αυτά θα μπορούσατε να κατασκευάσετε αρκετούς πυρηνικούς σταθμούς που θα περιόριζαν τη χρησιμοποίηση του φυσικού αερίου και τις εκπομπές CO2.

Φέρουμε την ευθύνη να φροντίζουμε για την ασφάλεια και τους πόρους των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ηθική μας ευθύνη, και λέω στον κ. Ματσάκη ότι είμαι αντίθετος με την κατασκευή αγωγού μέσω της Βαλτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση για την σχεδόν ομόφωνη έγκριση από το Σώμα της έκθεσης που αφορά την προγραμματισμένη κατασκευή του επονομαζόμενου αγωγού της Βαλτικής που θα συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία και θα διέρχεται μέσω του φυσικού περιβάλλοντος της Βαλτικής.

Η Βαλτική είναι μια χαρακτηριστική εσωτερική θάλασσα με ρηχή λεκάνη και περιορισμένη ανταλλαγή υδάτων με τους παγκόσμιους ωκεανούς. Επιπροσθέτως υπάρχουν μεγάλες ποσότητες χημικών όπλων στον βυθό της Βαλτικής και αυτό θα μπορούσε να επιφέρει περιβαλλοντική καταστροφή κατά την κατασκευή αγωγού σε αυτή τη λεκάνη, που είναι πολύ σημαντική από ευρωπαϊκή σκοπιά.

Ωστόσο, στην έκθεση θίγεται και ένα άλλο, σημαντικότερο ζήτημα. Οι ενεργειακές επενδύσεις στις οποίες συμμετέχουν κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο της προσοχής και της φροντίδας τόσο της Ευρώπης όσο και ολόκληρης της ΕΕ και των πολιτών της κι όχι μόνο μιας χώρας, εν προκειμένω της Γερμανίας. Πρέπει πρωτίστως να σκεφτούμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και να φροντίσουμε για την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα.

Ελπίζω ότι αυτή η έκθεση θα στείλει στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, ιδίως όμως στη γερμανική κυβέρνηση, το σαφές μήνυμα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι για τον αγωγό της Βαλτικής δεν πρέπει να λάβουν αποφάσεις μόνο δύο χώρες, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με συνεννόηση και συμφωνία του Σώματος και όλων των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα τη σημαντική έκθεση του κ. Libicki διότι ο αγωγός αερίου της Βόρειας Ευρώπης είναι ένα έργο που μπορεί να έχει επιπτώσεις σε οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ. Ως εκ τούτου πιστεύω ότι η Ένωση πρέπει να επεξεργαστεί τη δική της θέση για το ζήτημα αυτό. Για να γίνει αυτό, είναι σημαντική η διεξαγωγή αξιόπιστων και ανεξάρτητων ερευνών και αναλύσεων που θα παρουσιάσουν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και θα θεσπίσουν κατάλληλους μηχανισμούς παρακολούθησης των δραστηριοτήτων στον εν λόγω τομέα. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια κοινή και ενιαία ενεργειακή πολιτική στο πλαίσιο της οποίας δεν θα διατυπώνονται κατηγορίες ότι το κάθε κράτος κοιτάζει μόνο το εθνικό του συμφέρον σε βάρος ολόκληρης της Κοινότητας. Πρέπει να επεξεργαστούμε μια κοινή θέση για το ζήτημα αυτό, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και την ενέργεια και τις περιβαλλοντικές πτυχές, καθώς και θέματα που αφορούν την ασφάλεια καθενός από τα κράτη μέλη. Ειδικά στο ζήτημα αυτό, η Ευρώπη πρέπει να παρουσιάσει ενιαίο μέτωπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Gerhard Schröder, που τώρα πληρώνεται ως επικεφαλής της συμβουλευτικής επιτροπής για τον αγωγό της Βαλτικής, προωθούσε το έργο αυτό από τότε που ήταν ακόμα επικεφαλής της κυβέρνησης. Συμφώνησε ψυχρά για τις λεπτομέρειες της κατασκευής με τη Μόσχα αγνοώντας τους ευρωπαίους γείτονές του και με τον τρόπο αυτόν δεν προκάλεσε μόνο ιστορικούς φόβους, αλλά και απόλυτα δικαιολογημένα περιβαλλοντικά και οικονομικά ερωτήματα για τα οποία δεν υπάρχει ικανοποιητική απάντηση.

Ως εκ τούτου λέω ξεκάθαρα πως το έργο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μόνον εάν ληφθούν σοβαρά υπόψη οι φόβοι και οι ανησυχίες των γειτονικών ευρωπαϊκών χωρών και των εταίρων της ΕΕ κι αν είναι δεδομένη η συναίνεσή τους. Η λήψη τέτοιου είδους αποφάσεων πίσω από την πλάτη γειτονικών χωρών είναι αντιευρωπαϊκή και γι’ αυτό την θεωρώ απαράδεκτη. Επίσης, και μπορώ να διαβεβαιώσω γι’ αυτό τους πολωνούς και τσέχους συναδέλφους, το ίδιο ισχύει για άλλα θέματα όπως η εγκατάσταση πυραύλων ή οι θεωρήσεις.

Όλες οι πλευρές πρέπει να εξετάσουν τις θέσεις τους και να παραδεχτούν πως όταν πρόκειται για εξωτερικές υποθέσεις, εμείς στην Ευρώπη πρέπει να διατηρούμε την αλληλεγγύη σε αυτούς τους ζωτικής σημασίας τομείς της πολιτικής, γιατί μόνο έτσι θα μας παίρνουν στα σοβαρά οι διεθνείς εταίροι μας. Ως μέλος του Σώματος από τη Γερμανία ψήφισα ως εκ τούτου υπέρ της έκθεσης Libicki και κατά της απερίσκεπτης κατασκευής του αγωγού της Βαλτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Rainer Wieland (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι τώρα βρήκαμε επιτέλους ένα κείμενο που είναι εύλογο να εγκρίνουμε. Ωστόσο λυπάμαι διότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα συνοχής. Περισσότερο από όλα με λυπούν συγκεκριμένα οι ενέργειες εκείνων που παραπονέθηκαν σήμερα ότι δεν λειτουργούν οι οθόνες.

Πριν από τέσσερις εβδομάδες είδαμε στην επιτροπή να συνεχίζεται χωρίς ενδοιασμούς η ψηφοφορία μολονότι έλειπαν 22 γλώσσες. Ως εκ τούτου είμαι αντίθετος ιδίως στη διαδικασία που βρήκαμε. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με οικονομικά θέματα και με ιστορικά ζητήματα, και επίσης, ασφαλώς, με την ενέργεια και, πιθανόν, το περιβάλλον. Ωστόσο το περιβάλλον προβάλλεται επιδεικτικά και είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος που βασικά θα έπρεπε να είναι η πρώτη που θα ενεργούσε, δεν θέλησε καν να γνωμοδοτήσει.

Η διαδικασία που επιλέξαμε δεν ήταν σωστή. Έπρεπε να είχαμε καταφέρει να συντάξουμε ένα καλύτερο κείμενο. Για τον λόγο αυτό – και ειδικότερα για διαδικαστικούς λόγους και εξαιτίας των διαφόρων συναλλαγών στην Επιτροπή Αναφορών - δεν ψήφισα τελικά υπέρ της έκθεσης.

 
  
  

- Έκθεση: André Brie (A6-0269/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Sumberg (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να προβώ σε επεξήγηση ψήφου για το θέμα αυτό, απλώς και μόνο για να κάνω μια παρατήρηση. Σήμερα οι ΗΠΑ και η Βρετανία και μια -δυο άλλες χώρες ανθίστανται στο Αφγανιστάν. Ανθίστανται σε αυτό που θεωρώ τη μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή την απειλή της διεθνούς τρομοκρατίας.

Το πρόβλημα είναι πως υπάρχουν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες που δεν κάνουν το ίδιο. Ναι, βρίσκονται στο Αφγανιστάν, ναι, έχουν δυνάμεις εκεί, αλλά πρέπει να πω ειλικρινά ότι το κύριο βάρος των επιθέσεων το επωμίζονται τα βρετανικά και αμερικανικά στρατεύματα, και εκφράζω τον σεβασμό μου για τη γενναιότητα ιδίως των βρετανικών στρατευμάτων και για τους νέους άντρες και γυναίκες που θυσίασαν τη ζωή τους για την υπόθεση αυτή.

Στην Ευρώπη θα έπρεπε να έχουμε μάθει πως δεν μπορεί κανείς να κατευνάσει εκείνους που θέλουν να τον καταστρέψουν. Αυτό το μάθημα έπρεπε να το έχουμε μάθει τη δεκαετία του 1930· έπρεπε να το έχουμε μάθει σε συνάρτηση με τον σοβιετικό κομμουνισμό – φοβάμαι όμως ότι δεν το έχουμε μάθει ακόμα, και είναι σημαντικό να το μάθουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι πολλοί από εμάς κατανοούν τα προβλήματα που προκαλεί η χρήση ηρωίνης στο άτομο, την οικογένειά του και την κοινότητα όπου ζει, τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ευρώπη. Η Ευρώπη χρησιμοποίησε σε κοινοτικό επίπεδο πολλές προοδευτικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της χρήσης ηρωίνης και από πολλές απόψεις πρωτοστατεί σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος με θεραπείες και άλλα παρόμοια προγράμματα.

Ωστόσο, σήμερα, το 90% της ηρωίνης που φθάνει στους ευρωπαϊκούς δρόμους προέρχεται από το Αφγανιστάν. Πιστεύω ότι οι πολιτικές που εφαρμόζουμε τώρα εκεί δεν λειτουργούν πραγματικά. Η ανοιχτή οικονομία στο Αφγανιστάν και η εξέγερση ενισχύουν η μια την άλλη. Τα ναρκωτικά χρηματοδοτούν τους Ταλιμπάν ενώ η αναρχία και η βία που προκύπτουν, διευκολύνουν την καλλιέργεια της μήκωνος της υπνοφόρου. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να πεισθούν οι αγρότες να στραφούν σε άλλες καλλιέργειες, δυστυχώς όμως απέτυχαν.

Δεν προξενεί έκπληξη το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν στο Αφγανιστάν καλλιέργειες μήκωνος, ιδίως στο Helmand και την Κανταχάρ, καθώς αυτή η αποδοτική δραστηριότητα αποφέρει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως στους καλλιεργητές οπίου και περίπου 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στους λαθρεμπόρους και στις μονάδες επεξεργασίας. Όμως αν δεν αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το πρόβλημα αυτό στη ρίζα του και δεν προσφέρουμε βιώσιμες εναλλακτικές στους παραγωγούς οπίου, βλάπτουμε όχι μόνο τους πολίτες του Αφγανιστάν, αλλά και τους πολίτες της Ευρώπης. Δυστυχώς, σήμερα το Αφγανιστάν γίνεται άλλο ένα κράτος των ναρκωτικών, και βλέπουμε πόσα προβλήματα ανέκυψαν στην Κολομβία όταν αφήσαμε να συμβεί αυτό.

Παραδέχομαι πως δεν είναι εύκολο. Παραδέχομαι πως η προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτό εντός του Αφγανιστάν είναι ιδιαίτερα δύσκολη για όλους τους ανθρώπους που το επιχειρούν αυτό, πιστεύω όμως ότι οι πολιτικές που εφαρμόζουμε τώρα δεν λειτουργούν στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Διάβασα πολλά γι’ αυτό και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν εκεί άνθρωποι που διακινδυνεύουν τη ζωή τους στην προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος.

Πιστεύω ότι το πρόβλημα της ηρωίνης αρχίζει να διογκώνεται στην Ευρώπη. Εφέτος, οι αρχές της Ιρλανδίας κατέσχεσαν ποσότητες-ρεκόρ ηρωίνης και οι πρόσφατες αναφορές δείχνουν πως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη χώρα όσον αφορά νεαρές γυναίκες εθισμένες στην ηρωίνη. Ως πρώην υπουργός αρμόδιος για τα ναρκωτικά θεωρώ ότι απαιτείται μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ όλων των κρατών της ΕΕ, καθώς και με άλλα κράτη γύρω από το Αφγανιστάν, προκειμένου να καταπολεμήσουμε με επιτυχία την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης γιατί θα έπρεπε να είναι κανείς τυφλός για να μη βλέπει ότι στο Αφγανιστάν υπάρχει μια ύπουλη εστία εναντίωσης στον δημοκρατικό κόσμο. Ο δημοκρατικός κόσμος προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έχουν σημειωθεί σε πολλά μεγάλα κράτη του πλανήτη και, έπειτα από διάφορες νίκες ενάντια στους τρομοκράτες, αντιμετωπίζει σήμερα την καταπολέμηση του δηλητηριώδους κεντριού μιας οργάνωσης που πρέπει να σβηστεί από τον χάρτη και προσπαθεί τώρα να ανασυνταχθεί στο Αφγανιστάν μετά από την σημαντική ήττα της στο Ιράκ. Γι’ αυτό, η Ευρώπη πρέπει να συνταχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο ζήτημα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ο λαμπρός εκπρόσωπος της στρατηγικής της εξωτερικής πολιτικής Franz Josef Strauss, του οποίου τον θάνατο πριν από ακριβώς 20 χρόνια θα τιμήσουμε στις 3 Οκτωβρίου 2008, έλεγε πάντα ότι αν κουμπώσει κανείς στραβά τη ζακέτα του, θα πρέπει να την ξεκουμπώσει πρώτα για να μπορέσει να την κουμπώσει σωστά. Ακριβώς έτσι είναι η κατάσταση που έχουμε τώρα στο Αφγανιστάν, γιατί χρησιμοποιήσαμε τη λάθος πολιτική στρατηγική. Βασίσαμε τις προσπάθειές μας στις μειονότητες της Βόρειας Συμμαχίας και αγνοήσαμε τις αντιπροσωπευτικές δυνάμεις του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού, δηλαδή των Παστούν. Αυτός είναι ο λόγος για την αποτυχία της πολιτικής και της δημοκρατίας στη χώρα.

Αν δεν επιτύχουμε να φέρουμε την πλειονότητα της αντιπροσωπευτικής κοινότητας των Παστούν με την πλευρά της Δύσης, της δημοκρατίας και της αφοσίωσης στην επιδίωξή μας, τότε θα αποτύχουμε δραματικά στο Αφγανιστάν, μια πιθανότητα που αρχίζει τώρα να διαφαίνεται. Ως εκ τούτου δεν μπορώ παρά να απευθύνω έκκληση σε όλους τους εμπλεκομένους να ακολουθήσουν μια νέα πολιτική προσέγγιση στο Αφγανιστάν και να μην ωθήσουν τους Παστούν στην αγκαλιά των Ταλιμπάν που απέμειναν με το να τους βάζουν και τους δυο στο ίδιο τσουβάλι. Αυτό θα ήταν μεγάλο λάθος. Χρειαζόμαστε μια νέα πολιτική στρατηγική που θα κάνει μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις.

Ως Ευρωπαίοι γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα εθνικότητας, ίσως μάλιστα καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτήν την πείρα μας με σύνεση και γνώση στο Αφγανιστάν.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τους διερμηνείς γιατί έμειναν τόση ώρα εδώ χάνοντας το διάλειμμά τους για να ακούσουν τις επεξηγήσεις ψήφου μας. Αν δεν είχαμε την έκθεση Corbett και όλα αυτά που μας κάνουν να προβαίνουμε τέτοια ώρα σε επεξηγήσεις ψήφου, θα μπορούσαμε όλοι να έχουμε πάει για φαγητό πολύ ενωρίτερα.

Πρώτον, θα ήθελα να συμφωνήσω με όσα είπε ο κ. Eoin Ryan. Πιστεύω ότι έθεσε με ευγλωττία ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με το Αφγανιστάν. Επίσης, θα έλεγα τα ίδια με αυτά που είπε ο σοφός συνάδελφος κ. David Sumberg. Μου φαίνεται απίστευτα θρασύ ακόμα και να μιλούν εδώ για το θέμα αυτό αν λάβει κανείς υπόψη πόσα από τα κράτη μέλη μας είχαν δυνάμεις στην πρώτη γραμμή του Αφγανιστάν. Έχω πολλούς ψηφοφόρους, οι σοροί δύο από τους οποίους επέστρεψαν πρόσφατα από το Αφγανιστάν, σας διαβεβαιώ δε ότι κανένας δεν θέλει να κινδυνεύσουν στρατιώτες, όμως η υπόθεση αυτή είναι πραγματικά ζωτικής σημασίας για εμάς.

Με απωθεί ο γενικός αντιαμερικανισμός που επικρατεί εδώ. Ασφαλώς δεν καταλαβαίνω το αντιστρατιωτικό αίσθημα που επικρατεί, και υπάρχουν ορισμένοι εδώ που οι πράξεις τους είναι πολύ άνανδρες, που κατηγορούν από το απυρόβλητο ενώ άλλοι διακινδυνεύουν σήμερα τη ζωή τους για να βελτιωθεί η κατάσταση για όλους μας.

 
  
  

Γραπτές επεξηγήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0271/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση του αξιότιμου πολωνού συναδέλφου μου Jacek Saryusz-Wolski, ο οποίος προτείνει την έγκριση σε πρώτη ανάγνωση της διαδικασίας συναπόφασης την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό του 2006 για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης. Δεδομένων των αναγκών χρηματοδότησης ήταν σημαντικό να διευκρινιστούν οι υφιστάμενες διατάξεις για τους κοινοτικούς πόρους που διαχειρίζονται χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές επειδή το σημερινό κείμενο δεν είναι σαφές όσον αφορά τη δυνατότητα συνέχισης της επανεπένδυσης τέτοιων πόρων. Επιπροσθέτως φαίνεται λογικό να ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να επανεπενδύσει στο πλαίσιο του ευρωμεσογειακού φορέα επενδύσεων και εταιρικής σχέσης (FEMIP) τους πόρους από παλιότερες δράσεις. Καθώς οι προηγούμενοι κανονισμοί δεν προέβλεπαν τη δυνατότητα επανεπένδυσης των πόρων, οι επιστροφές πηγαίνουν πίσω στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Με την προτεινόμενη τροποποίηση, η ΕΤΕπ θα μπορεί να επανεπενδύει τέτοιους πόρους στο πλαίσιο του FEMIP μέχρι να αποφασίσει η Επιτροπή να σταματήσει τη δράση.

 
  
MPphoto
 
 

  Titus Corlăţean (PSE), γραπτώς. − (RO) Υποστήριξα την έγκριση των γενικών διατάξεων για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης.

Θεωρώ ότι το μέσο αυτό πρέπει να αναπτυχθεί και οι χρηματοοικονομικές και δημοσιονομικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προχωρήσουν προς την ανατολική διάσταση της πολιτικής γειτονίας που πρέπει να περιλαμβάνει και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Ουκρανία.

Υποστήριξα την έγκριση της έκθεσης για να μιλήσουμε περισσότερο για μια λύση αναφορικά με το ευρωπαϊκό πεπρωμένο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και την ενσωμάτωσή της στην ΕΕ, που προφανώς συνδέεται με δημοκρατικές προόδους στους τομείς της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, με μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη, με την κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην εκλογική αναμέτρηση του 2009.

 
  
  

- Έκθεση: Neil Parish (A6-0270/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. − (EN) Αναφέρομαι στη θέση μου σχετικά με την καθιέρωση κοινών κριτηρίων που θα είναι σαφή όσον αφορά τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στην καθιέρωση ενίσχυσης και δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους.

Η πρόταση που υποβάλλεται είναι να αποκρυσταλλωθούν κριτήρια προκειμένου τα κράτη μέλη να μπορούν να χορηγούν ενίσχυση σε κτηνοτρόφους που παράγουν βοδινό και μοσχαρίσιο κρέας.

Το σύστημα αυτό αποκαλείται στην τεχνική ορολογία «συνδεδεμένο» και καθώς η Μάλτα επέλεξε την εφαρμογή πλήρως αποσυνδεδεμένων πληρωμών ψήφισα θετικά για ένα θέμα που είναι εθνικού συμφέροντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. – (DE) Οι άνθρωποι αισθάνονται ανασφάλεια ως προς τα τρόφιμα εξαιτίας της ΣΕΒ, των σκανδάλων σχετικά με το κρέας κλπ, όπου η ΕΕ δεν έχει αφήσει πάντα τις καλύτερες εντυπώσεις. Εάν οι αρχές της Βαυαρίας είχαν μείνει πραγματικά για χρόνια στο σκοτάδι όσον αφορά την αποκάλυψη από την αστυνομία ότι ιταλοί εγκληματίες εμπορεύονταν χαλασμένο τυρί κι αν κατέρρευσε η συνεργασία στο πρόσφατο σκάνδαλο με τα κρασιά, αυτό δείχνει τις σοβαρές αδυναμίες του ευρωπαϊκού συστήματος ενημέρωσης που πρέπει να διορθωθούν άμεσα.

Η σημερινή κρίση στον τομέα των τροφίμων δείχνει επίσης καθαρά πόσο σημαντική είναι για κάθε χώρα η επάρκεια σε γεωργικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, πρέπει να προσφέρουμε μεγαλύτερη υποστήριξη στους μικρούς μας αγρότες και, κυρίως, στους βιοκαλλιεργητές. Η ανάγκη αύξησης της γεωργικής παραγωγής ασφαλώς δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για μια γενική προώθηση της γενετικής τεχνολογίας από την πίσω πόρτα σε ολόκληρη την ΕΕ. Εάν το κοινό απορρίψει τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, τότε η ΕΕ πρέπει να σεβαστεί αυτήν την απόφαση και όχι να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα λίγων μεγάλων ομίλων.

 
  
  

- Έκθεση: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0290/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. − (EN) Η παραδοσιακή βιομηχανία της Μάλτας είναι οι επισκευές πλοίων. Η εργασία στα ναυπηγεία είναι επικίνδυνη. Μαζί με την κατασκευαστική βιομηχανία, είναι οι δύο κύριοι τομείς που είναι επιρρεπείς σε ατυχήματα. Ενώ η κατασκευαστική βιομηχανία άργησε να καθιερώσει εξοπλισμό ασφαλείας στην εργασία, τα ναυπηγεία δίνουν μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια και την προστασία στον χώρο εργασίας.

Σήμερα τα ναυπηγεία της Μάλτας αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερή τους δοκιμασία. Η κυβέρνηση του Εθνικιστικού Κόμματος θέλει να τα ιδιωτικοποιήσει με κάθε τίμημα. Φαίνεται ότι δεν εξετάζεται καμία άλλη λύση. Η διαφοροποίηση, οι μικρές εξειδικευμένες βιομηχανίες ή η εξειδίκευση όπως η ανακαίνιση κρουαζιερόπλοιων δεν φαίνεται να τίθενται προς συζήτηση.

Κι αυτό παρόλο που το Εργατικό Κόμμα της Μάλτας και η Γενική Ένωση Εργαζομένων είπαν στην κυβέρνηση ότι είναι έτοιμα να συμμετάσχουν στην προσπάθεια διάσωσης των ναυπηγείων. Τα ναυπηγεία αυτά προσέφεραν πάντα εξαιρετικά εκπαιδευμένους εμπόρους όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για τη βιομηχανία της Μάλτας. Η υπεροχή τους είναι αδιαμφισβήτητη.

Αυτό το διαπίστωσα ο ίδιος όταν, προς το τέλος της θητείας της τελευταίας κυβέρνησης του Εργατικού Κόμματος, ο πρωθυπουργός μου ανέθεσε τον τομέα των ναυπηγείων. Επιτρέψτε μου να προσθέσω ακόμα ότι έχω προσωπική αδυναμία στα ναυπηγεία καθώς ο πατέρας μου εργαζόταν σε ναυπηγείο κατά τη δεκαετία του 1950.

 
  
  

- Έκθεση: Dariusz Rosati (A6-0232/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Επί τη βάσει της έκθεσης του πολωνού συναδέλφου μου Dariusz Rosati, υπερψήφισα το νομοθετικό ψήφισμα που τροποποιεί, σύμφωνα με τη διαδικασία διαβούλευσης, την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση διαφόρων διατάξεων της οδηγίας 2006/112/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 2006 για το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας. Βάσει του άρθρου 171 της συνθήκης ΕΚ, η Κοινότητα μπορεί να ιδρύει κοινές επιχειρήσεις ή κάθε άλλη απαραίτητη δομή για την αποτελεσματική διεξαγωγή κοινοτικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και προγραμμάτων επίδειξης και φαίνεται πως αυτό θα γίνεται ολοένα συχνότερα στο μέλλον. Ως εκ τούτου ήταν λογικό να οριστεί το κατάλληλο φορολογικό πλαίσιο για αυτές τις μορφές επιχειρήσεων βάσει του οποίου θα αντιμετωπίζονται ως διεθνή όργανα. Επιπροσθέτως δόθηκε στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, όπως και σε άλλα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της ένταξής τους η δυνατότητα εφαρμογής παρεκκλίσεων αναφορικά με την φοροαπαλλαγή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και το καθεστώς του ΦΠΑ που ισχύει για τις διεθνείς μεταφορές επιβατών. Για χάρη της διαφάνειας και της συνέπειας, οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει να ενσωματωθούν στην οδηγία για τον ΦΠΑ.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ως σκιώδης εισηγήτρια της Ομάδας μου υπερψήφισα την έκθεση Rosati για την τροποποίηση διαφόρων διατάξεων σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας. Οι τροποποιήσεις της οδηγίας για τον ΦΠΑ που προτείνει η Επιτροπή συνιστούν κατά τη γνώμη μου σημαντικές απλουστεύσεις και βελτιώσεις.

Η διασαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του συστήματος ΦΠΑ για την προμήθεια φυσικού αερίου, θέρμανσης και ψύξης θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ για την προμήθεια αυτών των αγαθών, όπως επιδιώκει η οδηγία. Πιστεύω ότι, ενόψει της έκρηξης των τιμών της ενέργειας, αυτό είναι ουσιαστικό για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να αντιδράσουν στις υπέρογκες αυξήσεις των τιμών της ενέργειας μειώνοντας τους έμμεσους φόρους. Το μέτρο αυτό βοηθά στη μείωση της πληθωριστικής πίεσης που έχει αρνητικές συνέπειες στην οικονομική κατάσταση και στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Επίσης, πρέπει να υπογραμμίσω ότι τα κράτη μέλη που θέλουν να μειώσουν τον συντελεστή ΦΠΑ για την προμήθεια ενέργειας είναι ελεύθερα να το κάνουν στο πλαίσιο των υφισταμένων οδηγιών, ιδίως όσον αφορά τους ελάχιστους συντελεστές. Δεν χρειαζόμαστε νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον τομέα αυτόν. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που θέλουν να ενεργήσουν γρήγορα, διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέσα γι’ αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω τις συστάσεις της έκθεσης Rosati. Η περαιτέρω διασαφήνιση στοιχείων της οδηγίας για τον ΦΠΑ όπως το δικαίωμα μείωσης θα ευνοήσει τις ΜΜΕ που με τις παλιές διατάξεις ίσως να αντιμετώπιζαν περιττή γραφειοκρατία. Ως εκ τούτου υπερψήφισα τις αλλαγές που προτείνονται στην έκθεση.

 
  
  

- Έκθεση: Bogusław Sonik (A6-0221/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Η έκθεση έχει ως στόχο την προώθηση του πρωτοκόλλου του 2003 για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση της Σύμβασης της ΟΕΕ/ΗΕ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο η οποία υπογράφηκε στο Espoo το 1991 (Πρωτόκολλο ΣΠΕ). Η Επιτροπή υπέγραψε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το πρωτόκολλο ΣΠΕ στις 21 Μαΐου 2003 στην πέμπτη υπουργική διάσκεψη «Περιβάλλον για την Ευρώπη» που διεξήχθη στο Κίεβο (Ουκρανία) τον Μάιο του 2003.

Σκοπός του πρωτοκόλλου ΣΠΕ είναι να προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, εξασφαλίζοντας ότι οι προβληματισμοί που αφορούν το περιβάλλον και την υγεία θα ενσωματωθούν σε μέτρα και μέσα με στόχο την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προτίθεται να εφαρμόσει το άρθρο 13 του πρωτοκόλλου ΣΠΕ της σύμβασης Espoo μέσω των διαδικασιών εκτίμησης των επιπτώσεων που αναφέρονται στις ανακοινώσεις για την εκτίμηση των επιπτώσεων, οι οποίες εξετάζουν κατά τρόπο ισορροπημένο τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Η έκθεση του Boguslaw Sonik σχετικά με το πρωτόκολλο για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση της Σύμβασης της ΟΕΕ/ΗΕ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο η οποία υπογράφηκε στο Espoo το 1991 πρέπει να υποστηριχθεί. Τα αιτήματα που αφορούν το περιβάλλον και την υγεία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Υπερψήφισα τις συστάσεις της έκθεσης.

 
  
  

- Έκθεση: Ewa Klamt (A6-0246/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Όταν υπογράφηκε η συμφωνία για τη σύνδεση της Ελβετίας με το κεκτημένο του Σένγκεν τον Οκτώβριο του 2004, δεν ήταν δυνατή η σύνδεση του Λίχτενσταϊν επειδή δεν υπήρχε συμφωνία για τη φορολόγηση των καταθέσεων (που συνήφθη μόλις μετά από ένα έτος).

Έχοντας υπόψη ότι για αρκετές δεκαετίες υπήρχε μια πολιτική ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων μεταξύ Ελβετίας και Λίχτενσταϊν, η σύνδεση του Λίχτενσταϊν με τη συμφωνία αυτή ήταν ζωτικής σημασίας.

Ως εκ τούτου υποστηρίζω την πρωτοβουλία αυτή που με ένα προσαρτημένο στη συμφωνία πρωτόκολλο συνδέει τη χώρα αυτή με το κεκτημένο του Σένγκεν. Το Λίχτενσταϊν θα πρέπει να δεχτεί και να εφαρμόσει στο σύνολό του το κεκτημένο, εκτός από διατάξεις νέων πράξεων ή μέτρων που αφορούν εντάλματα έρευνας και κατάσχεσης όσον αφορά έρευνα ή δίωξη αδικημάτων στον τομέα της άμεσης φορολογίας (τα οποία δεν τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του Λίχτενσταϊν).

Υποστηρίζω τη θέση της εισηγήτριας Ewa Klamt ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του, όπως συνέβη και σχετικά με τη συμφωνία στην οποία είναι προσαρτημένο το παρόν πρωτόκολλο. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιεσδήποτε τρέχουσες διεθνείς διαπραγματεύσεις προκειμένου να μπορέσει να ασκήσει τις αρμοδιότητές του σωστά και ενιαία.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − (EN) Καταψήφισα την έκθεση ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποτυχία της Επιτροπής και του Συμβουλίου να ενεργήσουν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των φορολογικών παραδείσων στην Ευρώπη. Φυσικά, το Λίχτενσταϊν δεν είναι ο μόνος φορολογικός παράδεισος στην Ευρώπη, ωστόσο ο μόνος τρόπος για να πειστούν αυτά τα μικρά κράτη να ενεργήσουν είναι η άσκηση πολιτικής πίεσης. Εμείς όμως εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε αυτά τα κράτη και τους πολίτες τους με το γάντι, ακόμα κι όταν οι κανόνες τους ως προς τις τράπεζες και το απόρρητο στερούν κάθε χρόνο από τα κράτη μέλη δισεκατομμύρια ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. – (DE) Η Ελβετία και το Λίχτενσταϊν διατηρούσαν ως τώρα μια προνομιακή εταιρική σχέση με την ΕΕ μέσω διαφόρων διμερών συμφωνιών, και αυτό είναι ασφαλώς κάτι που θα μπορούσε να το συστήσει κανείς σε κάθε κράτος που θέλει να διατηρήσει την κυριαρχία και την ταυτότητά του. Ασφαλώς δεν είναι πολύ κολακευτικό για την ΕΕ το γεγονός ότι εξαρτά τη συμμετοχή του Λίχτενσταϊν στο πρόγραμμα Σένγκεν από συμφωνίες για τη φορολόγηση των καταθέσεων. Αυτό θυμίζει την απειλή Σένγκεν-Δουβλίνου που είχε σκοπό να κάνει τους Ελβετούς να λογικευτούν.

Δεν μπορεί να είναι σωστό να χρησιμοποιεί κανείς εκατομμύρια ενισχύσεων και διάφορες εξωπραγματικές υποσχέσεις για να προσελκύσει νέα μέλη ή να συνδέσει στενότερα κάποιες χώρες με την ΕΕ προκειμένου να τους στερήσει την ευκαιρία να ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο εκτός της Κοινότητας.

 
  
  

- Έκθεση: Gérard Deprez (A6-0268/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Ο ισχύων κανονισμός θεσπίζει ενιαίο τύπο θεωρήσεων αλλά δεν οδήγησε σε μια ενιαία αρίθμηση των θεωρήσεων στα κράτη μέλη.

Ο αριθμός προστίθεται για την ταυτοποίηση της κάθε θεώρησης που χορηγείται σε υπήκοο τρίτης χώρας από ένα από τα κράτη μέλη. Υπάρχουν βέβαια κάποιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, μέχρι τώρα όμως δεν ήταν τόσο σημαντικές καθώς η θεώρηση επιθεωρείται μόνο οπτικά στα σύνορα ή ελέγχεται μόνο με μηχανική ανάγνωση της αντίστοιχης ζώνης.

Ωστόσο, αφού λειτουργήσει το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS), η επαλήθευση στους συνοριακούς σταθμούς πρέπει να γίνεται με τη χρησιμοποίηση του αριθμού της αυτοκόλλητης ετικέτας θεώρησης σε συνδυασμό με τα δακτυλικά αποτυπώματα του κατόχου.

Ως εκ τούτου, η αρίθμηση των θεωρήσεων πρέπει να αλλάξει για να έχουμε έναν και μόνο αριθμό αυτοκόλλητης ετικέτας θεώρησης που θα εξασφαλίζει στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης ότι θα ανακτάται μόνο ο αντίστοιχος φάκελος αίτησης, στον οποίο θα επαληθεύονται τα δακτυλικά αποτυπώματα του προσώπου που επιδεικνύει τη θεώρηση στα σύνορα.

Ως εκ τούτου υποστηρίζω την πρόταση εξασφάλισης ότι στο VIS θα γίνεται χρήση μιας μόνο, ενιαίας αρίθμησης των αυτοκόλλητων ετικετών θεώρησης, που θα εγγυάται ότι όταν τεθεί σε ισχύ αυτό το σύστημα ανταλλαγής στοιχείων για τις θεωρήσεις, θα μπορεί να λειτουργεί όσο πιο σωστά γίνεται, μειώνοντας έτσι τους κινδύνους περιττής πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα.

 
  
  

- Έκθεση: Christian Ehler (A6-0254/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), γραπτώς. − Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα την έκθεση και ελπίζω ότι η ανανέωση της συμφωνίας ΕΕ-Ινδίας για την επιστήμη και την τεχνολογία θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία γιατί μέχρι τώρα η επιστημονική συνεργασία δεν έχει εξαντλήσει το δυναμικό της. Μέχρι σήμερα ήταν μια συμφωνία στα χαρτιά και ελπίζω ότι η νέα συμφωνία θα φέρει συγκεκριμένη δράση και από τις δύο πλευρές.

Η επιστήμη και η τεχνολογία είναι καίριο στοιχείο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ινδίας και ένας από τους πολλά υποσχόμενους τομείς συνεργασίας στον οποίο και οι δύο πλευρές μπορούν να κερδίσουν από τη συνεργασία τους.

Η ενίσχυση της υπάρχουσας συμφωνίας είναι θετική, ωστόσο η νέα αυτή συμφωνία πρέπει να εστιαστεί στις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, και ιδίως στην κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή ασφάλεια και τις επιδημίες. Υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία συνένωσης των πόρων στην έρευνα και την ανάπτυξη για να επιτύχουμε κοινές λύσεις.

Τελειώνοντας, θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι η συμφωνία αυτή προσφέρει μια ευκαιρία όχι μόνο για συνεργασία σε μείζονα παγκόσμια ζητήματα, αλλά και για να φέρουμε μια σημαντική αλλαγή στη ζωή των ανθρώπων στην Ινδία που εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στη βασική τεχνολογία. Μεταφέροντας μέρος της υφιστάμενης τεχνολογίας της, η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ινδίας.

 
  
  

- Έκθεση: Diana Wallis (A6-0277/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN), γραπτώς. (PL) Υπό το φως της σύγχυσης που επικράτησε στην ψηφοφορία θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι πρόθεσή μου ήταν να υποστηρίξω τη διατήρησης της ασυλίας του κ. Witold Tomczak και έτσι πρέπει να θεωρηθεί η ψήφος μου, είμαι δηλαδή αντίθετη και όχι σύμφωνη με την έκθεση.

 
  
  

- Έκθεση: Giuseppe Gargani (A6-0222/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Η πρόταση αυτή είναι αντιφατική και αυτός είναι ο λόγος της αποχής μας. Παραδέχομαι ότι ορισμένες πτυχές είναι θετικές, ιδίως η πιθανή τροποποίηση του καταστατικού του Δικαστηρίου για να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα να παρουσιάζει τις παρατηρήσεις του στο Δικαστήριο σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες τίθενται άμεσα ή έμμεσα υπό αμφισβήτηση τα δικαιώματά του, προκειμένου η συμμετοχή του Κοινοβουλίου - όπου δεν συμμετέχει τυπικά στη διαδικασία - να μην παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου. Όμως είναι γεγονός ότι άλλες πτυχές απλώς ενισχύουν την ομοσπονδιακή δομή και γι’ αυτό διαφωνούμε με την πρόταση αυτή.

Επιπροσθέτως θεωρούμε βασική αρχή τον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών μελών, και ως εκ τούτου και των εθνικών δικαστηρίων, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεχόμαστε ότι μια πολιτική συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών δικαστηρίων μπορεί να είναι συμφέρουσα, πρέπει όμως να επιμείνουμε ότι η συνεργασία αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσβολή εθνικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας των εθνικών δικαστηρίων και της αρχής της επικουρικότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Η έκθεση του κ. Gargani διερευνά τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του στα εθνικά δικαστήρια. Σήμερα το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να υπερασπιστεί τις αποφάσεις του ενώπιον εθνικού δικαστηρίου. Επιδοκιμάζω αυτήν την έκθεση πρωτοβουλίας που έχει ως στόχο να βρει τρόπους βελτίωσης της συνοχής στην εφαρμογή της πολιτικής στα κράτη μέλη.

 
  
  

- Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Åsa Westlund (A6-0179/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), γραπτώς. − (ΕΝ) Το Κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα υπέρ της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ. Η προστασία των καταναλωτών και η υγεία των πολιτών μας βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της δέσμης για τα τρόφιμα που αφορά κανόνες για τα πρόσθετα, τα ένζυμα και τα αρτύματα και εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το Σώμα.

Τα πρόσθετα, τα ένζυμα και τα αρτύματα θα εγκρίνονται πριν προστεθούν στα τρόφιμα. Αυτό είναι καλό και για τη βιομηχανία γιατί θα υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή ως προς την εναρμόνιση και τη σαφήνεια στα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι χρωστικές τροφίμων σε προϊόντα θα επισημαίνονται με ακρίβεια. Δύο σημαντικά θέματα για τους καταναλωτές είναι η δυσανεξία σε ορισμένες ουσίες (π.χ. στα αζωχρώματα) και οι παραπλανητικές επισημάνσεις σχετικά με τη φύση, τη φρεσκάδα, την ποιότητα συστατικών, τη φυσικότητα και τη διατροφική αξία του προϊόντος. Όσον αφορά τα αρτύματα, τα τρόφιμα καλό θα ήταν να είναι όσο το δυνατόν πιο φυσικά. Το Σώμα ψήφισε υπέρ της προστασίας από κάθε περιορισμό στα βότανα και τα καρυκεύματα, που χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες χωρίς σαφή αρνητικά αποτελέσματα.

Όσον αφορά τις νέες επιστημονικές πληροφορίες από το Southampton που επιβεβαιώνουν ότι ορισμένα πρόσθετα τροφίμων είναι βλαβερά για τα παιδιά, θεωρώ σοβαρή την έκθεση και τα συμπεράσματά της και περιμένω να την υποστηρίξει η Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Επιδοκιμάζω την πρόταση της Asa Westlund σχετικά με τον κανονισμό που αφορά τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τα αρτύματα τροφίμων. Η βελτίωση της διαφάνειας στη διαδικασία έγκρισης τέτοιων συστατικών θα ενίσχυε περαιτέρω την προστασία των καταναλωτών στην Ευρώπη. Οι καταναλωτές πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να είναι ενήμεροι όταν επιλέγουν τρόφιμα από τα ράφια μας. Υπερψήφισα τις συστάσεις της έκθεσης.

 
  
  

- Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Åsa Westlund (A6-0180/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Αποφασίσαμε να καταψηφίσουμε τις τροπολογίες 14-19. Πρόκειται για απόφαση σε δεύτερη ανάγνωση. Τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο Υπουργών αντιτέθηκαν τόσο στην επισήμανση όσο και στην απαγόρευση των αζωχρωστικών, τελικά όμως υποχρεώθηκαν να δεχτούν έναν συμβιβασμό ως προς την επισήμανση. Αυτή είναι μια μεγάλη νίκη που δεν θέλουμε να τη διακυβεύσουμε ψηφίζοντας λαϊκίστικες τροπολογίες που δεν προσφέρουν καμιά προοπτική για πραγματική βελτίωση.

Εμείς οι σουηδοί δημοκράτες ασκήσαμε πίεση για να απαγορευθούν οι αζωχρωστικές και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, αλλά δεν έχουμε την πρόθεση να συνταχθούμε με λαϊκίστικες πρωτοβουλίες ή μια λαϊκίστικη ψήφο που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να κινδυνεύσει χωρίς λόγο η υγεία των παιδιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. — (PL) Κύριε Πρόεδρε, υποστήριξα την έκθεση της κ. Westlund διότι συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι οι νόμοι για τα πρόσθετα των τροφίμων πρέπει να ενοποιηθούν. Θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στη σαφή πληροφόρηση των καταναλωτών για τα συντηρητικά που περιέχουν τα τρόφιμα που αγοράζουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Πρέπει να επιδιώξουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία έγκρισης των προσθέτων στα τρόφιμα και να ενισχύσουμε την προστασία των καταναλωτών και ιδίως την προστασία εκείνων των καταναλωτών που παρουσιάζουν δυσανεξία σε ορισμένες ουσίες. Επίσης, η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι ένας από μια σειρά παραγόντων που θα λαμβάνονται υπόψη κατά την έγκριση της χρησιμοποίησης μιας πρόσθετης ουσίας.

Όπως συμφωνήθηκε στην πρώτη ανάγνωση, είναι ουσιαστικό να διευκρινιστούν οι συνέπειες της παραπλάνησης του καταναλωτή και να συμπεριληφθεί η προστασία του περιβάλλοντος στους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την έγκριση των προσθέτων ουσιών.

Οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν σε δεύτερη ανάγνωση έχουν βασικά ως στόχο την ενίσχυση αυτών των πτυχών στο τελικό κείμενο, την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος και τη διασαφήνιση των προϋποθέσεων έγκρισης των προσθέτων.

Μετά την έναρξη ισχύος αυτού του κανονισμού, τα πρόσθετα των τροφίμων θα πρέπει να πληρούν αυτούς τους όρους.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα την έκθεση της κ. Westlund για τα πρόσθετα των τροφίμων. Μια πρόσφατη μελέτη του πανεπιστημίου του Southampton προειδοποίησε το Σώμα για τους πιθανούς κινδύνους των αζωχρωστικών που χρησιμοποιούνται για να δώσουν χρώμα σε ορισμένα γλυκίσματα και ποτά. Η αναφορά αυτών των κινδύνων στην ετικέτα είναι ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των καταναλωτών από τις αρνητικές επιδράσεις που μπορεί να έχουν τα πρόσθετα αυτά, όπως η υπερκινητικότητα στα παιδιά. Ένας κανονισμός για τέτοια πρόσθετα που θα ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ είναι σημαντικός και συγχαίρω την εισηγήτρια για την έκθεσή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), γραπτώς. − (SK) Οι αζωχρωστικές προστίθενται σε τρόφιμα και ποτά για να αλλάξουν την εμφάνισή τους. Ωστόσο συνιστούν έναν περιττό κίνδυνο για την υγεία των πολιτών. Μια μελέτη του πανεπιστημίου του Southampton έδειξε ότι οι αζωχρωστικές είναι επικίνδυνες για την υγεία των παιδιών γιατί μπορεί να προκαλέσουν υπερκινητικότητα και να αυξήσουν τον κίνδυνο μαθησιακών δυσκολιών. Υποστηρίζω την πρωτοβουλία των ευρωπαίων παραγωγών της Δανίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου να καταργήσουν σταδιακά και εθελοντικά τη χρησιμοποίηση αζωχρωστικών σε τρόφιμα.

Η προστασία των καταναλωτών και ιδίως η προστασία των παιδιών, που είναι η πιο ευαίσθητη ομάδα, αποτελεί προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τον λόγο αυτόν επιδοκιμάζω και υπερψήφισα την έκθεση της κ. Åsa Westlund που προσφέρει μια νέα προσέγγιση στην ευρωπαϊκή πολιτική για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και την πρόληψη των νόσων, ειδικά όσον αφορά τα παιδιά.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. − (EN) Υποστηρίζω ολόθερμα τις προσπάθειες που γίνονται με αυτήν την έκθεση για την επισήμανση προϊόντων που περιέχουν πρόσθετα με αζωχρωστικές. Πιστεύω ότι η διαδικασία της επισήμανσης είναι ένας δίκαιος συμβιβασμός για να δοθεί στους καταναλωτές η επιλογή να σταματήσουν τη χρησιμοποίηση και την κατανάλωση τέτοιων προσθέτων στις οικογένειές τους.

Η συμβολή των αζωχρωστικών σε μια πιο κακή υγεία και σε πιθανά προβλήματα συμπεριφοράς καθίσταται φανερή. Είναι σωστό να δράσουμε τώρα για να προωθήσουμε τις καλύτερες προδιαγραφές που μπορούμε.

 
  
  

- Συστάσεις για δεύτερη ανάγνωση: Åsa Westlund (A6-0179/2008 και A6-0180/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − (EN) Η ανάγκη κατάλληλης επισήμανσης των προσθέτων τροφίμων και η σταδιακή κατάργηση ορισμένων από αυτά είναι σημαντική για την προστασία ιδίως της υγείας των παιδιών. Επιδοκιμάζω τις εκθέσεις της Åsa Westlund και συνιστώ την έγκρισή της στο Σώμα.

 
  
  

- Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Mojca Drčar Murko (A6-0177/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Η έκθεση αυτή δίνει ιδιαίτερη σημασία στις πτυχές που έχουν ως στόχο την ασφάλεια των τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα του καταναλωτή και πάνω απ’ όλα την επιθυμία να είναι τα τρόφιμα όσο πιο φυσικά γίνεται.

Είναι ευρύτατα γνωστό πως δεν ισχύει ότι όλες οι αρωματικές ουσίες που είναι από τοξικολογικής απόψεως ασφαλείς θα είναι και πραγματικά επωφελείς για τους καταναλωτές. και επομένως είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί το δικαίωμα επιλογής του καταναλωτή.

Στη διαδικασία έγκρισης των αρωματικών ουσιών η «εύλογη τεχνολογική ανάγκη» συνδέεται με άλλες στρατηγικές της ΕΕ, όπως ο αγώνας κατά της παχυσαρκίας, καθώς η προσθήκη υπερβολικά ισχυρών αρωματικών ουσιών είναι δυνατόν να αποκρύψει την κακή ποιότητα των προμαγειρευμένων τροφίμων.

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν διαφορετικές απόψεις για το θέμα ορισμένων συστατικών τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων και για τα ανώτατα επίπεδα των εν λόγω συστατικών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Γνωρίζουμε ότι η αρχή πως οι παραγωγοί βοτάνων και καρυκευμάτων οφείλουν να διαψεύδουν ένα νομικό τεκμήριο βλαπτικότητας για κάθε μεμονωμένο προϊόν είναι αμφισβητήσιμη. Πιο λογική φαίνεται να είναι η αντιστροφή της διαδικασίας. Το θέμα αυτό θα εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο διαφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Επιδοκιμάζω την έκθεση της Mojca Drčar Murko για τις αρωματικές ουσίες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων. Θεωρώ ότι η έκθεση διαφυλάσσει τις έννοιες της ασφάλειας των τροφίμων και της προστασίας του καταναλωτή. Είναι σημαντικό να μην εξαπατώνται οι καταναλωτές της Ευρώπης σχετικά με τη φύση των αρωματικών υλών που υπάρχουν στα τρόφιμά τους. Το «φυσικό άρωμα» πρέπει να σημαίνει ακριβώς αυτό που λέει και υποστηρίζω τις συστάσεις της έκθεσης για να εξασφαλιστεί αυτό. Υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
  

- Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Avril Doyle (A6-0176/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Η έκθεση αυτή αφορά έναν κανονισμό που έχει ως στόχο τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών έγκρισης ενζύμων σε τρόφιμα εκτός από εκείνα που θεωρούνται πρόσθετα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει πως η βιομηχανία άσκησε πίεση για εναρμονισμένη νομοθεσία για μια κοινοτική διαδικασία έγκρισης των ενζύμων τροφίμων επειδή η απουσία σχετικής νομοθεσίας έχει οδηγήσει σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Το Κοινοβούλιο επιμένει να συμπεριληφθούν διάφορες σημαντικές τροπολογίες που είχε υποβάλει στην πρώτη ανάγνωση για την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής. Για τον λόγο αυτόν επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η αρχή της πρόληψης πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε αξιολόγησης κινδύνου και ως εκ τούτου πρέπει να της δοθεί έμφαση στην πρόταση αυτή. Επίσης, είχε ενισχύσει προηγουμένως τις διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών για να εξασφαλιστεί πως η χρησιμοποίηση ενζύμων τροφίμων δεν θα παραπλανά τον καταναλωτή ως προς τη φύση, την ποιότητα και την ουσία ενός προϊόντος και γι’ αυτό επανέφερε την ιδέα αυτή.

Ακόμα, τα ένζυμα τροφίμων δεν είναι και δεν μπορεί να είναι γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί (ΓΤΟ). Πρέπει επίσης να αποφεύγουμε να παράγονται από ΓΤΟ. Ωστόσο, όταν συμβαίνει αυτό, πρέπει να επισημαίνεται καθαρά για να μην εξαπατώνται οι καταναλωτές. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Η έκθεση της κ. Doyle αποσκοπεί στην εναρμόνιση του ελέγχου των ενζύμων τροφίμων. Η υποχρέωση της βιομηχανίας και των κρατών μελών να ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε ενδεχόμενο ζήτημα ασφαλείας αναφορικά με τα ένζυμα είναι ένα θετικό βήμα για την εξασφάλιση των ανώτατων δυνατών προδιαγραφών για την ασφάλεια των τροφίμων στην Ένωση. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
  

- Έκθεση: Peter Liese (A6-0220/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. − Απείχα της ψήφου για να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι αυτή η έκθεση δεν λαμβάνει υπόψη τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ νησιωτικών και ηπειρωτικών κρατών.

Η Μάλτα δεν συνδέεται σιδηροδρομικά με την ηπειρωτική Ευρώπη και η μόνη της σύνδεση είναι είτε θαλάσσια είτε εναέρια. Επιπροσθέτως, η οικονομία της Μάλτας εξαρτάται πάρα πολύ από τον τουρισμό που προσελκύει κάθε χρόνο πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους που φθάνουν αεροπορικώς και σχεδόν μισό εκατομμύριο που φθάνουν με πλοίο. Υπολογίστηκε ότι οι συνέπειες της νομοθεσίας που θα ισχύσει θα είναι, για παράδειγμα, για οικογένειες από το Ηνωμένο Βασίλειο αύξηση κατά 160 £.

Ο έλεγχος των εκπομπών είναι σημαντικός, είναι όμως επίσης σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφορετικών προσδοκιών και πραγματικοτήτων στις χώρες που αποτελούν την ΕΕ. Η αρχή της γενίκευσης συνιστά υπό ορισμένες ειδικές συνθήκες διάκριση.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υποστήριξα την έκθεση του Peter Liese για τη συμπερίληψη των αερομεταφορών στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών γιατί πιστεύω ότι ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου είναι ισορροπημένος και ρεαλιστικός.

Είναι πλέον αδιαμφισβήτητη η ανάγκη να ενεργήσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά για να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ειδικότερα τις επιπτώσεις των μεταφορών στη θέρμανση του πλανήτη.

Ωστόσο για να επιτύχει αυτή η νομοθεσία ήταν σημαντικό να συμβιβάσουμε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις με την κινητικότητα των πολιτών.

Οι προσπάθειες που απαιτούνται από τον τομέα των αερομεταφορών πρέπει να είναι αρκετές προκειμένου να μην διακυβεύονται οι μειώσεις άλλων τομέων, αλλά και αρκετά ισορροπημένες ώστε να μην αναχαιτίσουν την ανάπτυξη του κλάδου.

Επιδοκιμάζω τη νομοθεσία που εγκρίναμε διότι πληροί αυτούς τους όρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. − (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του Peter Liese για τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της πρότασης να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό και επείγον να μειώσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στους +2°C.

Ο τομέας των αερομεταφορών επεκτείνεται. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα αεροσκάφη έχουν αυξηθεί κατά 87% από το 1990 και αναμένεται να διπλασιαστούν μέχρι το 2020. Ως εκ τούτου απαιτούνται μέτρα για να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα σε διεθνές επίπεδο ότι η ΕΕ επιδιώκει την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής έχοντας ως στόχο τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας πριν από τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης το 2009.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε, περιλαμβάνει πολλές θετικές πτυχές όπως: η εξαίρεση που θεσπίζεται για τις άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες, η χρησιμοποίηση των εσόδων από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αποψίλωσης των δασών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Η πρόταση για την οποία ψήφισε το Σώμα είναι ήδη ένας συμβιβασμός, αν και όχι ικανοποιητικός, επί της αρχικής πρότασης της Επιτροπής και δεν λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα των χωρών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, και ιδίως των άκρως απομακρυσμένων περιφερειών. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να μειωθεί η ρύπανση, πρέπει όμως και να λάβουμε υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χώρες με πιο ευάλωτες οικονομίες.

Ο συμβιβασμός που ψηφίστηκε σήμερα δεν αποφεύγει όλες τις αρνητικές συνέπειες αυτού του συστήματος εμπορίας, αλλά ελαχιστοποιεί αρκετές από αυτές, μεταθέτοντας την ημερομηνία έναρξης ισχύος σε σχέση με την αρχική πρόταση του Κοινοβουλίου και περιορίζοντας το εύρος των δημοπρασιών και την πίεση στις ασθενέστερες επιχειρήσεις.

Η διαπραγμάτευση εξαίρεσης για τις άκρως απομακρυσμένες περιοχές έχει γίνει πολύ σημαντικό ζήτημα εδώ στο Σώμα γιατί όπως γνωρίζετε, η αρχική πρόταση της Επιτροπής δεν προέβλεπε καμία εξαίρεση για τις περιοχές αυτές. Αυτό σημαίνει πως όλες οι πτήσεις από ή προς τις περιοχές αυτές θα καλύπτονταν από το γενικό σύστημα.

Στο κείμενο που εγκρίθηκε τελικά, διατηρήθηκε η δυνατότητα εξαίρεσης, όμως το πεδίο εφαρμογής της δεν είναι τόσο ευρύ όσο θα έπρεπε. Ως εκ τούτου επιμένουμε ότι πρέπει να εξαιρεθούν από αυτό το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων όχι μόνο οι πτήσεις μεταξύ νησιών, αλλά και οι πτήσεις μεταξύ νησιών και ηπειρωτικής χώρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), γραπτώς. − (RO) Είναι σαφές ότι για κάθε περίοδο δέσμευσης στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος, στην οποία θα συμπεριληφθούν οι αερομεταφορές, οι στόχοι που τίθενται για τις αερομεταφορές θα πρέπει να καθορίζεται στη βάση των στόχων που τίθενται κατά μέσο όρο σε όλους τους άλλους τομείς σταθερών πηγών σε όλα τα κράτη μέλη. Η μη συμμετοχή των αερομεταφορών στο σύστημα αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μακροπρόθεσμα σημαντικές αντισταθμιστικές δαπάνες.

Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης επειδή πιστεύω ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου είναι απαραίτητη για την Κοινότητα. Εφόσον οι αερομεταφορές συμβάλλουν στον παγκόσμιο αντίκτυπο της ανθρώπινης δραστηριότητας στην αλλαγή του κλίματος, είναι φυσικό αυτός ο κλάδος να έχει δίκαια μεταχείριση και εναρμονισμένους κανόνες και διατάξεις σε κοινοτικό επίπεδο.

Είναι σαφές ότι για κάθε περίοδο δέσμευσης στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος, στην οποία θα συμπεριληφθούν οι αερομεταφορές, οι στόχοι που τίθεται για τις αερομεταφορές θα πρέπει να καθορίζονται στη βάση των στόχων που τίθενται κατά μέσο όρο σε όλους τους άλλους τομείς σταθερών πηγών σε όλα τα κράτη μέλη. Η μη συμμετοχή των αερομεταφορών στο σύστημα αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μακροπρόθεσμα σημαντικές αντισταθμιστικές δαπάνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), γραπτώς. – (FR) Απείχα της ψήφου στην τελική ψηφοφορία για την έκθεση Liese. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ένα μονόπλευρο βήμα πέραν του πρωτοκόλλου του Κιότο που αποκλείει τους τομείς των εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών. Ακόμα κι αν υπάρχουν αρκετοί λόγοι εξέτασης του αντικτύπου των δύο σημαντικότερων για το εμπόριο τομέων στο κλίμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αλλάξει μονομερώς μια πολυμερή συμφωνία ζητώντας παράλληλα, για παράδειγμα να επικυρώσουν οι ΗΠΑ το πρωτόκολλο του Κιότο. Οι προτάσεις της ΕΕ για τις αερομεταφορές μπορούν στην καλύτερη περίπτωση να αφορούν την μετά το Κιότο περίοδο, δηλαδή το 2013, και πάλι μόνο μετά από διεθνή συμφωνία στην Κοπεγχάγη.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Επιδοκιμάζω την έκθεση του κ. Liese για την ένταξη των αερομεταφορών στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Το Κοινοβούλιο πρέπει να διασαφηνίσει τη δέσμευσή του σχετικά με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και να θεσπίσει μια φιλόδοξη περιβαλλοντική νομοθεσία. Οι αποφάσεις στις οποίες κατέληξαν οι συζητήσεις με το Συμβούλιο φαίνεται να ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Το 15% του εκπλειστηριασμού των δικαιωμάτων εκπομπών των αερομεταφορών με προοπτική αύξησης το 2013 φαίνεται ένας ικανοποιητικός συμβιβασμός.

Υποστηρίζω τις συστάσεις της έκθεσης, όμως το Σώμα πρέπει να συνεχίσει να θέτει φιλόδοξους στόχους για τις εκπομπές των αερομεταφορών στο ΣΕΕ της ΕΕ και να επιδιώξει να βασιστεί στις προτάσεις του κ. Liese για τη γενική αναθεώρηση του ΣΕΕ. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), γραπτώς. − (SK) Οι εκπομπές αερίων από αεροσκάφη διπλασιάστηκαν από το 1990 και συνεχίζουν να αυξάνονται. Εάν η ΕΕ θέλει πραγματικά να αντιμετωπίσει την αλλαγή του κλίματος, πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο στο ζήτημα αυτό. Δεν αρκεί να μιλάμε μόνο γι’ αυτό, πρέπει και να θεσπίσουμε νομοθετικά μέτρα. Θεωρώ θετικό βήμα την οδηγία που στοχεύει στην ένταξη των αεροπορικών δραστηριοτήτων στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας.

Η έκθεση του κ. Liese είναι μια ισορροπημένη και ρεαλιστική λύση, ένας συμβιβασμός μεταξύ αφενός της προστασίας του περιβάλλοντος και αφετέρου της εξασφάλισης της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των ευρωπαϊκών αερομεταφορών. Δεν πρέπει να κάνουμε διάκριση σε βάρος των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών, ιδίως δε των εταιριών των νέων κρατών μελών της ΕΕ, που προσπαθούν να καλύψουν την απόσταση που τις χωρίζει από τις γενικές τάσεις. Ως εκ τούτου οι κανόνες του υγιούς οικονομικού ανταγωνισμού πρέπει να εφαρμόζονται εξίσου και στις αεροπορικές εταιρίες τρίτων χωρών. Είναι ανάγκη να συναφθεί μια διεθνής συμφωνία και για τον λόγο αυτόν η ΕΕ πρέπει να διαπραγματευθεί με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα.

Πρέπει επίσης να θυμόμαστε πως ορισμένες φορές οι αερομεταφορές είναι ο μόνος δυνατός τρόπος μεταφοράς, που συνδέει την ΕΕ με απομακρυσμένες περιοχές, και συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη του τουρισμού. Επομένως δεν πρέπει να θεωρείται πολυτέλεια.

Θεωρώ ότι η κοινή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα συμβάλλει στο να έχουμε καθαρά αεροσκάφη και στη θέσπιση νέων τεχνολογιών στον τομέα των αερομεταφορών, και για τον λόγο αυτόν υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Με τη σημερινή έγκριση μιας οδηγίας με στόχο την ένταξη των αερομεταφορών στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να συγκεντρώνει πόντους στον αγώνα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Δεν είναι δυνατό να μην επιδοκιμάσει κανείς αυτή τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που θα επιτρέψει τη σταδιακή και πραγματική μείωση των αερίων θερμοκηπίου από το 2012 σε όλες τις πτήσεις από και προς το έδαφος της Ευρώπης.

Επιδοκιμάζω ιδίως την έγκριση δύο συγκεκριμένων μέτρων που, ευτυχώς, δείχνουν ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να θεσπίζει συχνά ισορροπημένη νομοθεσία που λαμβάνει υπόψη και τους μικρότερους ενδιαφερομένους: τα μισθωμένα αεροσκάφη, τα ερευνητικά αεροσκάφη και οι μικρές αεροπορικές εταιρίες θα μπορούν να συνεχίσουν τις πτήσεις τους χωρίς να ανησυχούν για τις δεσμευτικές διατάξεις της οδηγίας, ενώ τα έσοδα από τον εκπλειστηριασμό του 15% των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 θα χρησιμοποιηθούν για την έρευνα και την ανάπτυξη στον κλάδο των αερομεταφορών.

Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό επειδή εάν, όπως φαίνεται, η ΕΕ πρέπει να εναποθέσει τις ελπίδες της στην καινοτομία, οι μηχανικοί θα πρέπει να δείξουν μεγάλη εφευρετικότητα προκειμένου να μειώσουν τη ρύπανση εξαιτίας των αεροσκαφών σε μια περίοδο όπου οι εναέριες συγκοινωνίες αυξάνονται με ρυθμό 5% ετησίως.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς. − (EN) Θα υποστηρίξω σήμερα την έκθεση Liese γιατί είναι ισορροπημένη και πρακτική, αν και κάπως περίπλοκη.

Η πολιτική αεροπορία οφείλει να αναγνωρίσει ότι πρέπει να ενταχθεί σε ένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και οι υπερασπιστές του περιβάλλοντος πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οι άνθρωποι θέλουν να πετούν και ο κλάδος των αερομεταφορών συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική άνθηση πολλών από τις περιφέρειές μας, καθώς και των εθνικών οικονομιών.

Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η συμφωνία αυτή παρουσιάζει προβλήματα. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η διάταξη για τη δημοπράτηση κατά 100% μέχρι το 2020 θα μπορούσε να προξενήσει σοβαρά προβλήματα στις μικρές και τις περιφερειακές αερογραμμές.

Ωστόσο, αυτό που έχουμε εδώ είναι μια συμβιβαστική λύση. Εξακολουθώ να πιστεύω πως αυτός ο κανονισμός θα αντιμετωπίσει νομικές και άλλες προκλήσεις από χώρες εκτός ΕΕ και ιδίως από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, πράγμα που θα καταστήσει δύσκολη την επίτευξη μιας παγκόσμιας συμφωνίας. Όμως είναι μια αρχή και γι’ αυτό πρέπει να συγχαρούμε την Επιτροπή για το θάρρος και την προβλεπτικότητά της.

Ο κλάδος των αερομεταφορών δίνει σήμερα έναν αγώνα, κυρίως εξαιτίας των υψηλών τιμών των καυσίμων, και γι’ αυτό ήταν σημαντικό να γίνει συμβιβασμός για το ΣΕΕ. Γνωρίζω ότι οι αεροπορικές εταιρίες δεν είναι ευχαριστημένες. Γνωρίζω ότι οι υπέρμαχοι του περιβάλλοντος δεν είναι ευχαριστημένοι. Ίσως λοιπόν οι εισηγητές μας να έκανα το σωστό!

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. – (NL) Εάν η ΕΕ θέλει να επιτύχει τον κλιματικό της στόχο για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% μέχρι το 2020, τότε πρέπει να ενταχθεί και ο τομέας των αερομεταφορών στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Οι εκπομπές των αερομεταφορών αυξήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια κατά σχεδόν 90%.

Ταυτόχρονα, οι αερομεταφορές ξεφεύγουν χωρίς να καταβάλλουν ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα καύσιμα και ΦΠΑ για τα εισιτήρια. Ως εκ τούτου απαιτούνται νομοθετικά μέτρα. Στόχος της έκθεσης είναι να αρχίσει το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων από το 2011 για όλες τις πτήσεις από και προς ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Από το 2012, ο κλάδος θα πρέπει να μειώνει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που προξενεί κατά 1,5% ετησίως. Το προτεινόμενο ποσοστό δωρεάν διάθεσης δικαιωμάτων είναι υπερβολικά μεγάλο. Θεωρώ ότι ο τομέας των αερομεταφορών πρέπει να αρχίσει με δημοπράτηση τουλάχιστον 25%. Τελικά, ο στόχος δεν είναι η ίδια η εμπορία δικαιωμάτων, αλλά η μείωση των εκπομπών.

Το Κοινοβούλιο εξέφρασε επίσης άποψη για τη χρησιμοποίηση των εσόδων από τη δημοπράτηση: θέλει τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση της φορολογίας φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων μεταφοράς και για επένδυση στην έρευνα που αφορά τεχνολογίες αεροσκαφών που προκαλούν λιγότερη ρύπανση. Ο παρών συμβιβασμός απέχει πολύ από το ιδανικό, αλλά είναι ένα βήμα προόδου και έτσι μπορούμε κι εμείς οι Πράσινοι να υποστηρίξουμε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − (ΕΝ) Η ένταξη των αεροπορικών δραστηριοτήτων στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πρέπει να επικροτηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Λυπάμαι γιατί δεν εξαιρέθηκαν πλήρως οι άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες από την ένταξη της πολιτικής αεροπορίας στο ΣΕΕ, μολονότι η μεγάλη απόσταση που τις χωρίζει από την ηπειρωτική Ευρώπη θα το δικαιολογούσε αυτό σε μεγάλο βαθμό.

Ωστόσο χαίρομαι γιατί χάρη σε επίμονες προσπάθειες σημειώθηκε κάποια πρόοδος.

Έτσι, η συμφωνία που επιτεύχθηκε δίνει ιδιαίτερη σημασία στα μέσα περιορισμού ή και εξάλειψης των προβλημάτων πρόσβασης και ανταγωνιστικότητας που αντιμετωπίζουν οι απομακρυσμένες περιφέρειες. Επίσης, μετά από σκληρές αντιπαραθέσεις, θα δοθεί παρέκκλιση για τις πτήσεις μεταξύ απομακρυσμένων περιφερειών και δεν θα επηρεαστούν. Χαίρομαι διότι συμπεριλήφθηκαν οι απομακρυσμένες περιφέρειες στη διάταξη για την αναθεώρηση που αφορά την αξιολόγηση των επιπτώσεων του ΣΕΕ στις αερομεταφορές.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που άκουσε από την αρχή το αίτημά μου για ιδιαίτερη μεταχείριση των απομακρυσμένων περιφερειών, θέση που τελικά υιοθετήθηκε από τα κράτη μέλη. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου στον Jacques Barrot, τον ευρωπαίο Επίτροπο που ήταν προηγουμένως υπεύθυνος για τις μεταφορές, για τη συνεχή του υποστήριξη.

Τέλος, λυπάμαι διότι η τελική συμφωνία δεν συμπεριέλαβε προτάσεις προς όφελος των απομακρυσμένων περιφερειών που θα επέτρεπαν, ειδικότερα, τη χρησιμοποίηση των εσόδων από τις δημοπρατήσεις για την εξάλειψη των προβλημάτων που χαρακτηρίζουν τις απομακρυσμένες περιφέρειες.

 
  
  

- Έκθεση: Richard Corbett (A6-0197/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση του βρετανού συναδέλφου μου Richard Corbett σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις εργασίες της Ολομέλειας και τις εκθέσεις πρωτοβουλίας. Συμμερίζομαι το ενδιαφέρον που διατυπώνεται στην έκθεση για απλούστευση, εκσυγχρονισμό και επιτάχυνση των εργασιών του Σώματος. Παρόλα αυτά, τα μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν γραπτές ερωτήσεις προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο μολονότι συμφωνώ ότι είναι σημαντικό να εμποδίσουμε την κατάχρηση αυτού του συστήματος. Επιδοκιμάζω το γεγονός ότι τα μέλη που συμμετέχουν σε μία συνεδρίαση θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες να μιλήσουν. Η ιδέα ότι 40 μέλη μπορούν να υποβάλουν εναλλακτικό ψήφισμα ακριβώς όπως οι πολιτικές Ομάδες είναι κατά τη γνώμη μου επίσης ένα βήμα προς τη δημοκρατία.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Καταψηφίσαμε σήμερα την έκθεση που αφορά τις αλλαγές του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επιλέξαμε να το κάνουμε αυτό γιατί οι εκθέσεις πρωτοβουλίας που επηρεάζουν τη νομοθετική δραστηριότητα μπορεί να έχουν σημαντικό αποτέλεσμα στις εργασίες που διεξάγονται. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει επομένως να έχουν μια ευκαιρία να επηρεάσουν τέτοιες εκθέσεις στην Ολομέλεια σύμφωνα με τη διαδικασία που εφαρμόζεται στις νομοθετικές εκθέσεις.

Μολονότι χρειάζεται η αναθεώρηση των διαδικασιών που αφορούν τις γραπτές ερωτήσεις, εμείς θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία των μελών και το δικαίωμά τους να υποβάλλουν ερωτήσεις στα άλλα θεσμικά όργανα για τις αποφάσεις και τις ευθύνες τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Καταψηφίσαμε την έκθεση γιατί κεντρικός της στόχος είναι η αποδυνάμωση της δημοκρατικής και πλουραλιστικής λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξεκινώντας από μια αρχή που δεν ισχύει καν –την ύπαρξη της μεταρρυθμιστικής συνθήκης- μία πλειοψηφία του Σώματος στην ουσία θέλει να περιορίσει τα δικαιώματα των μελών και να τα εμποδίσει να δρουν με δική τους πρωτοβουλία, ενισχύοντας την εξουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως εκ τούτου περιορίζοντας την πολυφωνία στον κοινοβουλευτικό διάλογο.

Αυτή η επιθυμία αποδυνάμωσης της δημοκρατίας και της ικανότητας των μελών να ενεργούν φαίνεται επίσης καθαρά στη θέσπιση κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τη διαδικασία των γραπτών ερωτήσεων προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Ωστόσο αυτή η απόφαση δεν είναι παρά ένα μόνο στοιχείο της γενικής αντιδημοκρατικής γραμμής που ακολουθεί η πλειονότητα στο Σώμα, ιδίως στις μεγάλες πολιτικές Ομάδες (το ΕΛΚ και το ΕΣΚ). Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το αίτημα για νέα και πιο περιοριστικά κριτήρια σχετικά με τη δημιουργία πολιτικών Ομάδων που πρέπει επίσης να το απορρίψουμε και να αντιδράσουμε έντονα σε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Οι προτάσεις του κ. Corbett για τροποποίηση του Κανονισμού του Σώματος που αφορούν τις εργασίες της Ολομέλειας και τις εκθέσεις πρωτοβουλίας θα επιτρέψουν στο Σώμα να εργάζεται πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά. Υπερψήφισα τις συστάσεις του κ. Corbett.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. – (DE) Την προσοχή μου ως δημοκράτη τραβούν ιδίως δύο σημεία στις αλλαγές που προτείνει στην έκθεση του ο κ. Corbett, που δεν πιστεύω ότι μπορεί να τα εννοεί στα σοβαρά.

Στην ουσία, στα δημοκρατικά δικαιώματα ενός μέλους του κοινοβουλίου κάθε δημοκρατικής χώρας συγκαταλέγεται το να μπορεί να θέτει ερωτήσεις προς τους εκλεγμένους κυβερνήτες σχετικά με τη δικαιοδοσία και τις ευθύνες τους.

Ο περιορισμός του αριθμού και του περιεχομένου των ερωτήσεων αυτών έλκει ως ιδέα την καταγωγή του περισσότερο από τις διαδικασίες μιας δίκης παρά από τους κανόνες ενός θεσμικού οργάνου με δημοκρατική νομιμοποίηση και γι’ αυτό θα πρέπει να απορριφθεί κατηγορηματικά. Για τον λόγο αυτόν δεν μπορώ παρά να καταψηφίσω αυτήν την έκθεση.

 
  
  

- Έκθεση: Jutta Haug (A6-0262/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση της γερμανίδας συναδέλφου Jutta Haug σχετικά με τις: πρώτες σκέψεις σχετικά με το προσχέδιο προϋπολογισμού και την εντολή για τη συνδιαλλαγή, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο για σκέψεις σχετικά με τη δομή του μελλοντικού προϋπολογισμού της ΕΕ. Το προσχέδιο προϋπολογισμού ανέρχεται σε 134 395 δισεκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων που αναλογούν στο 1,04% του ΑΕΠ, δηλαδή σε αύξηση κατά 3,1% σε σχέση με το 2008, και 116,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών, αφήνοντας περιθώριο 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ στις αναλήψεις υποχρεώσεων και 7,4 δισεκατομμυρίων στις πληρωμές. Δεδομένου ότι χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική Ευρώπη, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι τόσο χαμηλό το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών. Πρέπει να εξασφαλίσουμε, εκτός των προτεραιοτήτων, ότι θα διατεθούν αρκετοί πόροι για την πολιτική συνοχής, τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τις εξωτερικές δράσεις. Τέλος, θα είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε τις μείζονες ευρωπαϊκές υποδομές (δίκτυα μεταφορών, ενέργεια, διάστημα, νερό, νέες τεχνολογίες, υγεία κλπ.), που υποχρηματοδοτούνται συστηματικά παρά το γεγονός ότι αποτελούν τη βάση για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στο πλαίσιο του παγκόσμιου οικονομικού και κοινωνικού ανταγωνισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), γραπτώς. − (PL) Σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την επικύρωσης της συνθήκης της Λισαβόνας, το 2009 το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έχουν ίσα δικαιώματα όσον αφορά τη θέσπιση νόμων και τα θέματα του προϋπολογισμού προκειμένου να δοθούν νέες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνουν θεμελιώδεις αλλαγές στη μέχρι τώρα δημοσιονομική διαδικασία.

Για τον λόγο αυτόν είναι ακόμα πιο σημαντικό να διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για να εφαρμόζει τις τρέχουσες πολιτικές και δραστηριότητες σε διάφορους τομείς, ενώ παράλληλα θα διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία για να αντιμετωπίζει νέες πολιτικές προκλήσεις. Για τον λόγο αυτόν προξενεί μεγάλη έκπληξη το ασυνήθιστα χαμηλό επίπεδο των πόρων για τις πληρωμές που υπάρχει στο προσχέδιο προϋπολογισμού (116 736 δισεκατομμύρια ευρώ), που αποτελεί το 0,90% του ΑΕΠ και συνιστά μείωση κατά 3,3% σε σχέση με το 2008. Επίσης, ανησυχία προκαλεί η μείωση του προϋπολογισμού που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ενημερωτικές εκστρατείες που είχαν προγραμματιστεί πριν από πολύν καιρό για το 2009, για τις ευρωεκλογές ή για την πιθανή έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας.

Η προτεραιότητα για τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής του Ιουλίου για τον προϋπολογισμό πρέπει να είναι η εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου πόρων για τις πληρωμές και για την ενημερωτική πολιτική της Ένωσης. Επίσης, είναι ζωτικής σημασίας να υποβληθούν στην Επιτροπή προτάσεις χρηματοδότησης πιλοτικών προγραμμάτων και προπαρασκευαστικών δράσεων για να αποφευχθεί η χρηματοδότησή τους από τα αποθεματικά πολυετών χρηματοδοτικών πλαισίων. Επιπροσθέτως, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν αρκετοί χρηματοδοτικοί πόροι για να μπορεί η ΕΕ να αντιδρά σε νέες προκλήσεις στον τομέα της «ανταγωνιστικότητας για ανάπτυξη και απασχόληση» χωρίς να μειωθούν οι υφιστάμενοι πόροι για σημαντικά προγράμματα που εκτελούνται σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman (NI), γραπτώς. − (EN) Θεωρώ ότι δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται από τη χώρα μου δημοσιονομικά προγράμματα, υπό οποιεσδήποτε σημερινές ή μελλοντικές συνθήκες. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και όλες οι άλλες πτυχές της συνθήκης της Λισαβόνας είναι κατά τη γνώμη μου κατάρες. Ως εκ τούτου, ενώ είναι ευπρόσδεκτη κάθε καθυστέρηση χρηματοδότησης τέτοιων προγραμμάτων, δεν μπορώ να υποστηρίξω μια τροποποίηση που δέχεται καταρχήν ότι πρέπει πραγματικά να χρηματοδοτηθεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και όλες οι άλλες πτυχές της συνθήκης της Λισαβόνας «αμέσως μόλις επικυρωθεί η συνθήκη και από τα 27 κράτη μέλη». Ανεξάρτητα από το εάν είναι πιθανό να γίνει η επικύρωση από όλα τα κράτη μέλη ή όχι, είναι ωστόσο δυνατό. Δεν μπορώ να εγκρίνω μια τροποποίηση που θεσπίζει ορισμένες συνθήκες υπό τις οποίες εκείνοι που διατυπώνουν την πρόταση αυτή θα θεωρήσουν καταρχήν νομιμοποιημένη τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και άλλων νέων δημοσιονομικών προγραμμάτων της συνθήκης της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα την έκθεση Haug για το προσχέδιο προϋπολογισμού 2009 και την εντολή για συνδιαλλαγή. Η έκθεση αυτή θέτει τις προτεραιότητες του Σώματος για το επόμενο έτος. Επιδοκιμάζω ιδίως το αίτημα για μια ικανοποιητική αντίδραση στις απαιτήσεις της επισιτιστικής βοήθειας και της επισιτιστικής ασφάλειας ενόψει της πολύ μεγάλης αύξησης των τιμών των τροφίμων και του κόστους παραγωγής σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Ελπίζω ότι η αντίδραση αυτή θα είναι μελετημένη, κατάλληλη και θα περιλαμβάνει ένα σοβαρό επενδυτικό πρόγραμμα για τον γεωργικό τομέα τόσο στις αναπτυσσόμενες χώρες όσο και στην ΕΕ.

Επίσης, ψήφισα την τροπολογία 15 που αναφέρεται στο περιθώριο που προβλέπεται στην κατηγορία 2.

Ωστόσο δεν μπορούν να υποστηριχθούν οι προσπάθειες συμπερίληψης μηχανισμών για τη μετακίνηση αδιάθετων πόρων από την ΚΓΠ σε άλλες κατηγορίες του προϋπολογισμού.

Το 2007 μετακινήθηκαν αδιάθετα ποσά από την ΚΓΠ στη χρηματοδότηση του προγράμματος Galileo. Δεν μπορεί να γίνει αυτό κανόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (NI), γραπτώς. − (EN) Δεν μπορώ να υποστηρίξω αυτήν την τροπολογία γιατί είμαι εντελώς αντίθετος στη δημιουργία και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και άλλων τέτοιων προγραμμάτων που βασίζονται στην επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας. Είναι πραγματικά σημαντικό να πούμε ότι προγράμματα που θα θεσπιστούν υπό την επονομαζόμενη συνθήκη της Λισαβόνας δεν θα έχουν νομική βάση μέχρι να επικυρωθεί η Συνθήκη και από τα 27 κράτη μέλη. Ωστόσο απορρίπτω όλα τα προγράμματα αυτά συνολικά και δεν πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργηθούν ή να χρηματοδοτηθούν ποτέ.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Η έκθεση της κ. Haug ζητεί ευρεία εντολή για τις δημοσιονομικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο με το σκεπτικό ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για τις δαπάνες που προτείνει η Επιτροπή. Φαίνεται ότι τα ποσά που προτίθεται να δαπανήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απεριόριστα. Αυτή κατά τη γνώμη μου είναι εσφαλμένη προσέγγιση. Αφετηρία θα έπρεπε να είναι το γενικό πλαίσιο που αποφασίστηκε. Μετά πρέπει να οριστούν οι απαραίτητες προτεραιότητες μεταξύ των διαφόρων δαπανών.

Απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υπάρχοντος πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου. Γι’ αυτό υποστηρίζω την άποψη ότι τα περιθώρια που εμφανίστηκαν στην πλευρά της γεωργίας πρέπει να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

 
  
  

- Έκθεση: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), γραπτώς. − (RO) Ως εισηγήτρια για τη συνέργεια του Ευξείνου Πόντου θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου στην έκθεση Libicki για τον απλό λόγο ότι το θέμα της είναι στρατηγικής φύσεως και ξεπερνά την περιοχή της Βαλτικής και τον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Στην πραγματικότητα συζητάμε για ένα θέμα που αφορά τόσο την περιοχή της Βαλτικής όσο και την περιοχή του Εύξεινου Πόντου και ενδιαφέρει ολόκληρη την Ευρώπη: το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και τη σχετική ευρωπαϊκή πολιτική.

Λαμβανομένης υπόψη της εξάρτησης της ΕΕ από περιορισμένο αριθμό πόρων, προμηθευτών και διαδρομών μεταφοράς, είναι ζωτικής σημασίας η διαφοροποίησή τους να εκφράζει τη θεμελιώδη αρχή της ευρωπαϊκής έννοιας της ενεργειακής ασφάλειας. Εξίσου σημαντική είναι η χάραξη μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της ενέργειας που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και τον συντονισμό προκειμένου να αποφευχθεί η σύναψη διμερούς συμφωνίας που μπορεί να πλήξει τα συμφέροντα άλλων κρατών μελών και ειδικότερα να υπονομεύσει μείζονα, ανεγνωρισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο έργα όπως το Nabucco.

Επομένως επαναλαμβάνω και επιμένω στο αίτημα προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επιτυχή υλοποίηση του Nabucco και για τη σαφή διατύπωση μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής. Η κατάσταση τόσο στην περιοχή της Βαλτικής όσο και στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου δείχνουν ότι επείγει να αναλάβουμε συγκεκριμένη και σταθερή δράση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Εμείς οι σουηδοί σοσιαλδημοκράτες επιλέξαμε να υπερψηφίσουμε την έκθεση Libicki για τον προγραμματισμένο αγωγό φυσικού αερίου στη Βαλτική, μολονότι θα θέλαμε να ζητηθεί πιο ξεκάθαρα η διερεύνηση μιας εναλλακτικής χερσαίας διαδρομής. Ωστόσο θεωρούμε ότι το Κοινοβούλιο διατύπωσε σαφή γραμμή ως προς την αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την οποία υποστηρίζουμε και επιδοκιμάζουμε. Περιμένουμε ότι οι περαιτέρω αποφάσεις θα εξαρτηθούν από μια διεξοδική και ανεξάρτητη έρευνα. Η Βαλτική είναι ευαίσθητη και υφίσταται ήδη σοβαρή περιβαλλοντική πίεση. Ως εκ τούτου, εάν δοθεί η άδεια κατασκευής του αγωγού, είναι απολύτως απαραίτητο να περιοριστεί στο ελάχιστο ο αντίκτυπος στο περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. — (PL) Κύριε Πρόεδρε, η κατασκευή του αγωγού Nord Stream θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα εξαιτίας των όπλων του τελευταίου πολέμου που βρίσκονται στον βυθό. Εκεί βρίσκονται περίπου 40 000-60 000 MT χημικών όπλων και η ακριβής θέση τους είναι άγνωστη. Η επαφή με τα απόβλητα αυτά θα μπορούσε να οδηγήσει σε τεράστια οικολογική καταστροφή.

Υπερψήφισα την έκθεση διότι συμφωνώ με τον εισηγητή ότι είναι σκανδαλώδες να αντιμετωπίζεται ένα διασυνοριακό έργο τέτοιας εμβέλειας σαν διμερές θέμα μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας. Η προστασία της Βαλτικής και των πληθυσμών των χωρών της πρέπει να είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Titus Corlăţean (PSE), γραπτώς. (RO) Χαιρετίζω τη θέση που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια ολοκληρωμένη, κοινή και συνεκτική ενεργειακή πολιτική, καθώς και μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα διασφαλίζει την ενεργειακή ανεξαρτησία των κρατών μελών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίζει τα περιβαλλοντικά και γεωπολιτικά ζητήματα που άπτονται της ενεργειακής ασφάλειας βάσει μιας συντονισμένης προσπάθειας όλων των κρατών μελών, και όχι βάσει διμερών συνθηκών που συνάπτουν ορισμένα κράτη μέλη με τη Ρωσία. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια ισχυρή θέση στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αποφεύγοντας τη μετατροπή των ενεργειακών πόρων σε μοχλό πολιτικής πίεσης, και για να καταστεί η ΕΕ ισότιμος εταίρος της Ρωσίας.

Έτσι μπορούμε επίσης να απαντήσουμε στη δικαιολογημένη απογοήτευση των ρουμάνων πολιτών για τη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας που έχει σημαντικές αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις για τους Ρουμάνους και το βιοτικό τους επίπεδο.

Ταυτόχρονα, η λύση μιας κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής θα μπορούσε να αναπληρώσει την ανικανότητα της δεξιάς κυβέρνησης του Βουκουρεστίου να προαγάγει τα ενεργειακά συμφέροντα της Ρουμανίας στο πλαίσιο της σχέσης με τη Ρωσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), γραπτώς. − (PL) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Marcin Libicki. Είναι μια σημαντική έκθεση. Θα ήθελα όμως να σας υπενθυμίσω ότι δεν είναι σωστό να λέμε πως το θέμα αυτό έφθασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξαιτίας αναφορών πολιτών. Ο συνάδελφός μου Bogusław Sonik είχε προτείνει να γίνει συζήτηση για τον αγωγό της Βόρειας Ευρώπης πολλούς μήνες πριν λάβουμε τις αναφορές.

Με εκπλήσσει η αντίδραση σε αυτήν την έκθεση. Μιλάμε συχνά για περιβαλλοντικά ζητήματα χωρίς να σημειώνεται καμία αντίδραση. Όμως στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση ορισμένοι συνάδελφοι δεν θέλουν να γίνει καμία διερεύνηση των επιπτώσεων του έργου στο φυσικό περιβάλλον. Γιατί; Η απάντηση είναι απλή: για ορισμένες χώρες και πολιτικούς, το συγκεκριμένο έργο είναι πιο σημαντικό από το περιβάλλον. Ίσως θα πρέπει ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο να εξετάσουμε το πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο της επένδυσης αυτής. Γνωρίζω το επιχείρημα πως πρόκειται για ιδιωτικό έργο. Δεν πρέπει ωστόσο να ξεχνάμε ότι στο συμβούλιο της εταιρίας που θα κατασκευάσει τον αγωγό υπάρχουν πρώην πολιτικοί. Η Ρωσία δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιήσει ιδιωτικά έργα για να προωθήσει πολιτικούς σκοπούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Καταψήφισα την τροπολογία αυτήν γιατί μεταβάλλει ουσιαστικά την ιδέα του αρχικού κειμένου. Η αρχική εκδοχή ζητεί να εξεταστούν εναλλακτικές για το έργο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου – εναλλακτικές που θα κόστιζαν τουλάχιστον τρεις φορές λιγότερο και δεν θα ενείχαν μεγάλο περιβαλλοντικό κίνδυνο. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με την τροπολογία που δίνει προτεραιότητα στο αίτημα για φυσικό αέριο αγνοώντας την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία και τις ανησυχίες των πολιτών. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι ο εν λόγω αγωγός φυσικού αερίου αρχικά επρόκειτο να παρακάμψει τις επτά άλλες χώρες της Βαλτικής και να εφοδιάζει μόνο ένα ή δύο κράτη μέλη της ΕΕ, και ως εκ τούτου το επιχείρημα της κάλυψης των αυξημένων αναγκών φυσικού αερίου δεν μπορεί να θεωρηθεί εύλογο.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), γραπτώς. (FI) Υποστηρίζω θερμά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream που προτείνεται στην έκθεση της επιτροπής. Ωστόσο το θέμα δεν είναι μόνο αυτό: δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις πτυχές του που αφορούν την ενεργειακή πολιτική. Δεν μπορούμε να ασκούμε ενεργειακή πολιτική χωριστά από την πολιτική για το κλίμα. Βασικά αυτές οι δύο είναι συνδεδεμένες, όπως η φορολογία και ο προϋπολογισμός ή η νομοθεσία και η δικαιοσύνη.

Δεν μπορεί να υπάρχει πια ενεργειακή πολιτική χωρίς χρηματοδοτικά ή άλλα μέσα που θα καθιστούν εφικτή την υλοποίηση των πτυχών που την αποτελούν. Οι Λευκές Βίβλοι για ενεργειακά ζητήματα της Ένωσης και των κρατών μελών της έχουν ζητήσει επανειλημμένα καθαρές, ανεξάρτητες και ανταγωνιστικές μορφές ενέργειας – όμως για το τελευταίο κριτήριο, την ανταγωνιστικότητα, υπάρχει μόνο ένας λειτουργικός μηχανισμός της αγοράς.

Εξακολουθώ να μη βλέπω μηχανισμούς της αγοράς που θα περιόριζαν την εξάρτησή μας ως προς την ενέργεια – και ιδίως την εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Αυτήν την εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Φόρουμ θα διεξαγάγει συζητήσεις με τον ΟΠΕΚ. Δεν είναι αδυναμία του ΟΠΕΚ το ότι αποτελεί απαραίτητο καρτέλ που έχει πάρα πολύ μεγάλη επιρροή στην οικονομία μας.

Η ενεργειακή εξάρτηση που οφείλεται στα σφάλματα προηγούμενων γενεών αφέθηκε να μεγαλώσει και να ανθήσει σε βάρος μας. Είναι ένας παράγοντας που πρέπει να τον θυμόμαστε όταν λαμβάνουμε αποφάσεις για μελλοντικές λύσεις, ακόμα και στην περίπτωση αγωγών φυσικού αερίου και άλλων οικονομικών εξαρτήσεων. Είναι αειφόρος ανάπτυξη και είναι η σωστή κατεύθυνση όταν επιδιώκουμε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα;

Η αλλαγή του κλίματος είναι μια πραγματικότητα, και οι ενεργειακές δαπάνες αυξάνονται. Η εξάρτηση από το φυσικό αέριο μεγαλώνει και δίνει στους γείτονες της ΕΕ τη δύναμη που είχαν χάσει πριν από 20 χρόνια.

Ασφαλώς δεν θέλουμε να επαναλάβουμε τα σφάλματα των προκατόχων μας στην πολιτική. Έχουμε να κάνουμε πολλά μέσα σε λίγο χρόνο.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. − (PL) Συμφωνώ απόλυτα με την άποψη του εισηγητή κ. Marcin Libicki ότι η υλοποίηση του έργου που είναι γενικά γνωστό ως «αγωγός της Βαλτικής» θα μπορούσε να αποτελέσει περιβαλλοντικό κίνδυνο για οκτώ χώρες της ΕΕ: τη Γερμανία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Εσθονία, τη Δανία και την Πολωνία. Επίσης, θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές εξαιτίας της αύξησης των τιμών για να καλυφθούν οι δαπάνες της κατασκευής του αγωγού.

Είναι σημαντικό ότι υπάρχει η εναλλακτική κατασκευής του αγωγού αυτού στην ξηρά, μέσω χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα πληρούσε όλους τους στρατηγικούς και οικονομικούς όρους της απόφασης 1364/2006/EΚ. Η εναλλακτική πρόταση είναι ασφαλέστερη από περιβαλλοντική άποψη και είναι και πιο φθηνή.

Συνηγορώ θερμά υπέρ της εκπόνησης ανεξαρτήτων εκθέσεων και της διερεύνησης του αντικτύπου της κατασκευής του αγωγού στο περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Ένα έργο τόσο μεγάλο όσο ο αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream απαιτεί πλήρη και διεξοδική εξέταση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων. Πριν καταστεί δυνατή η έναρξή του, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το έργο αυτό πληροί αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια. Αυτές οι απόψεις εκφράζονται με την ψήφο μου για την έκθεση του κ. Libicki σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του αγωγού φυσικού αερίου που προγραμματίζεται να κατασκευαστεί στη Βαλτική συνδέοντας τη Ρωσία με τη Γερμανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE), γραπτώς. − (PL) Σήμερα θα ψηφίσουμε για μια πολύ σημαντική έκθεση που αφορά τις επιπτώσεις της προγραμματισμένης κατασκευής του επονομαζόμενου αγωγού της Βαλτικής που θα συνδέει τη Ρωσία και τη Γερμανία μέσω του φυσικού περιβάλλοντος της Βαλτικής. Το έργο αυτό είναι ένα από τα πολλά έργα υποδομής φυσικού αερίου που απαιτούνται για την ικανοποίηση των αυξανομένων αναγκών της ΕΕ σε φυσικό αέριο. Πρέπει όμως να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε έναν αριθμό παραγόντων που αφορούν την κατασκευή του.

Αυτός ο μακρύτερος και ρηχότερος κύριος αγωγός μεταφοράς αερίου στον κόσμο συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τη βιοποικιλότητα και τα φυσικά ενδιαιτήματα, αλλά και για την ασφάλεια και την κυκλοφορία των πλοίων στην περιοχή, για να μη μιλήσουμε για τους σχεδόν 80 000 MT πυρομαχικών που είναι βυθισμένα εκεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι κάθε τέτοιου είδους επένδυση, που έχει διεθνή διάσταση, πρέπει να γίνεται μετά από διεξοδική διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερομένους. Πρέπει να δοθεί προσοχή στις αξιολογήσεις κάθε εναλλακτικής λύσης, όπως οι χερσαίες διαδρομές, που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το κόστος κατασκευής και την ασφάλεια του περιβάλλοντος.

Καθώς μεγαλώνει η εξάρτηση της ΕΕ από μικρό αριθμό ενεργειακών πόρων και τους προμηθευτές τους, είναι σημαντικό να υποστηριχθούν πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη διαφοροποίηση. Πρέπει να πάψουμε να σκεφτόμαστε αν η ρωσική εταιρία Gazprom που έχει το 51% των μετοχών της Nord Stream είναι σε αυτό το πλαίσιο η καλύτερη λύση.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − (EN) Επιδοκιμάζω το γεγονός ότι η Επιτροπή Αναφορών ανέλαβε την πρωτοβουλία να θέσει σε ψηφοφορία αυτήν την έκθεση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προγραμματισμένου αγωγού φυσικού αερίου στη Βαλτική. Τα μέλη του Σώματος πρέπει να ενημερωθούν για τις συνέπειες αυτής της πρότασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN), γραπτώς. − (PL) Υποστηρίζω την έκθεση του κ. Marcin Libicki εξαιτίας του σοβαρού περιβαλλοντικού κινδύνου που συνιστούν ο αγωγός της Βαλτικής, η προσπάθεια παράκαμψης της υποχρέωσης να εξασφαλιστεί η έγκριση όλων των παράκτιων χωρών και η απουσία ανεξάρτητης και θετικής αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αγωγού. Εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία η τήρηση της αρχής της αλληλεγγύης στην ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο αγωγός έχει προγραμματιστεί έτσι ώστε να κάνει τις χώρες της ΕΕ να εξαρτώνται πολιτικά από τη Ρωσία που θα χρησιμοποιήσει τους φυσικούς της πόρους για να ασκήσει πίεση στους αγοραστές. Θα ήθελα να σας επισημάνω επίσης ότι η επιλογή της θαλάσσιας διαδρομής για τον αγωγό σημαίνει αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, επειδή η διαδρομή αυτή έχει πολλαπλάσιο κατασκευαστικό κόστος από την χερσαία διαδρομή.

 
  
  

- Έκθεση: André Brie (A6-0269/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), γραπτώς. − (EN) Το Εργατικό Κόμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιδοκιμάζει αυτήν την κοινοβουλευτική έκθεση. Κατά την πτώση των Ταλιμπάν το 2001 υπήρχαν στα σχολεία μόλις 900 000 παιδιά. Τώρα ο αριθμός τους είναι 6 εκατομμύρια, και αυξάνεται. Πέντε εκατομμύρια πρόσφυγες επέστρεψαν στα σπίτια τους και το 82% του πληθυσμού έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, δηλαδή εννέα φορές περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι το 2002. Ωστόσο μοιραζόμαστε τη βαθιά ανησυχία του Σώματος για τα συνεχιζόμενα προβλήματα ασφάλειας και για το ότι χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή σε μια φυσιολογική ζωή.

Παρόλα αυτά απείχαμε της ψήφου για την έκθεση γιατί αρκετά σημεία δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα της κατάστασης στο Αφγανιστάν. Η αιτιολογική σκέψη Δ είναι στην ουσία εσφαλμένη γιατί η ανάπτυξη νέων δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν συνεχίζεται, και πρόσφατα τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και η Γερμανία ανακοίνωσαν την αύξησή τους. Επίσης, δεν συμφωνούμε με την κατάσταση για τα επίπεδα παραγωγής οπίου που περιγράφεται στην παράγραφο 32. Η έκθεση φαίνεται να αγνοεί τη σκληρή εργασία που γίνεται από την κυβέρνηση του Αφγανιστάν μέσω της μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής της για τον έλεγχο των ναρκωτικών, που οδήγησε σε πρόοδο ως προς τη μείωση του αριθμού των επαρχιών όπου καλλιεργείται η μήκων η υπνοφόρος.

Τέλος, θέλουμε να υποστηρίξουμε τη συνέχιση της συνεργασίας με τις αρχές επιβολής του νόμου στο Αφγανιστάν στο πλαίσιο της διαρκούς υποστήριξης της μεταβατικής μεταρρύθμισης του τομέα της δικαιοσύνης και της ασφάλειας στη χώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), γραπτώς(RO) Η σταθεροποίηση του Αφγανιστάν αντιπροσωπεύει μια βασική πρόκληση στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας για τη διεθνή κοινότητα και τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Σε περίπτωση αποτυχίας, οι χώρες της Δύσης ίσως να γίνουν πιο απρόθυμες να συμμετέχουν στο μέλλον σε επεμβάσεις πρόληψης και επίλυσης συγκρούσεων και σε επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης. Από την άλλη πλευρά, οι Αφγανοί, οι οποίοι σήμερα είναι αντιμέτωποι με μια τρίτη δεκαετία συγκρούσεων, και των οποίων η χώρα αποτελούσε ανέκαθεν εργαλείο στα χέρια εξωτερικών παραγόντων, οι οποίοι την χρησιμοποιούσαν για την εξυπηρέτηση δικών τους αναγκών, μπορεί επίσης να ωφεληθούν από την παρατεταμένη περίοδο ειρήνης.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αποτελούν αναγκαία, όχι όμως και ικανή προϋπόθεση για τη σταθεροποίηση του Αφγανιστάν. Σημαντική λύση στη διαδικασία αυτή θα έπρεπε επίσης να αναζητηθεί σε διπλωματικό επίπεδο, και η συνεργασία με το Ιράν, την Ινδία και το Πακιστάν είναι ουσιώδους σημασίας, ιδίως σε συνοριακές περιφέρειες όπου δραστηριοποιούνται ομάδες ανταρτών. Για τον σκοπό αυτό, η ενίσχυση των δημοκρατικών δομών είναι εξαιρετικά σημαντική και η διεθνής κοινότητα πρέπει να αγωνιστεί κατά της περιθωριοποίησης της αφγανικής κυβέρνησης, μέσω της ενίσχυσης της σημασίας του πολιτικού συστήματος και των δημοκρατικών φορέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στο Αφγανιστάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την εικόνα ανθρωπιστικής οργάνωσης αλλά, προκειμένου να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι η λύση στα προβλήματα της φτώχειας και της αστάθειας δεν είναι τα όπλα και η βία, αλλά ενέργειες που θα δημιουργήσουν ευημερία για τον αφγανικό πληθυσμό. Με την ελπίδα αυτή, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Brie.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Απείχα από αυτήν την ψηφοφορία. Η έκθεση του κ. Brie για τη σταθεροποίηση του Αφγανιστάν υπεραπλουστεύει την πολύ σύνθετη κατάσταση στη χώρα. Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να εξετάζει εξονυχιστικά τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, πιστεύω ότι η συμβολή του θα έπρεπε να είναι εποικοδομητική και να επιδιώκει την επίτευξη σταθερότητας στη χώρα. Δεν είμαι πεπεισμένος ότι η έκθεση μπορεί να προτείνει λειτουργικές λύσεις για μια πολύπλοκη κρίση στην οποία οι δυνάμεις μας σημειώνουν διαρκή και πραγματική πρόοδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Τα θετικά αποτελέσματα της πρόσφατης διάσκεψης δωρητών στο Παρίσι αποδεικνύουν ότι η ΕΕ και η διεθνής κοινότητα έχουν το βλέμμα προσηλωμένο στο Αφγανιστάν.

Η έκθεση αυτή, που παρουσιάζεται σε μια κρίσιμη περίοδο για το μέλλον της χώρας, δίνει έμφαση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά μια αποτελεσματική συνεισφορά της στη σταθεροποίηση στη χώρα. Επισημαίνει τις προσπάθειες ανασυγκρότησης που έχουν ήδη γίνει με σκοπό την ενίσχυση των θεσμών και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Από την άποψη αυτή, ενθαρρυντικά σημάδια είναι η σημαντική μείωση της βρεφικής θνησιμότητας και η αύξηση του αριθμού των παιδιών που πηγαίνουν στο σχολείο.

Για την επιτυχία στο Αφγανιστάν απαιτείται καλύτερος συντονισμός μεταξύ των δωρητών για τις διάφορες στρατηγικές. Ασφαλώς, η ασφάλεια πρέπει να εξακολουθήσει να έχει προτεραιότητα, όμως για τον λαό του Αφγανιστάν είναι επίσης σημαντικό να δει συγκεκριμένα τι του προσφέρει η ενίσχυση. Είναι ουσιαστικής σημασίας να δημιουργηθούν επιπλέον βασικές υποδομές, είτε πρόκειται για δρόμους, είτε για σχολεία, νοσοκομεία κλπ.

Για την επιτυχία της διαδικασίας θα χρειαστεί επίσης η «αφγανοποίηση» της διαδικασίας σταθεροποίησης: πρέπει να δοθούν στον λαό του Αφγανιστάν τα μέσα για να μπορέσει να αναλάβει την ευθύνη για το μέλλον του. Από αυτήν την άποψη, πολλές ελπίδες εναποτίθενται στην εθνική στρατηγική του Αφγανιστάν για την ανάπτυξη, που πρέπει να υποστηριχθεί από τη διεθνή κοινότητα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), γραπτώς. − (CS) Κατά τη γνώμη μου, η έκθεση για την κατάσταση στο Αφγανιστάν και για προτάσεις για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη χώρα είναι αντιφατική και δίνει υπερβολικό βάρος στη σημασία των στρατιωτικών επιχειρήσεων και του ρόλου του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Αφενός, η έκθεση λέει πως οι στρατιωτικές δραστηριότητες των Ταλιμπάν δεν συνιστούν άμεση απειλή για την κυριαρχία του Αφγανιστάν και αφετέρου προειδοποιεί πως το Αφγανιστάν βρίσκεται τώρα μπροστά σε μια κρίσιμη απόφαση.

Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Ο ίδιος ο πρόεδρος Karzai λέει ξεκάθαρα πως οι δυνάμεις του συνασπισμού δεν κερδίζουν τη μάχη κατά των Ταλιμπάν και προσθέτει – πολύ σωστά, θα έλεγα - πως η νίκη στον πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία θα είναι δυνατή μόνο εάν μερικοί από τους εταίρους της αφγανικής κυβέρνησης σταματήσουν να επιδιώκουν τα δικά τους (διαφορετικά) συμφέροντα. Ο πόλεμος που ξεκίνησε στο παρελθόν στο Αφγανιστάν από την πρώην Σοβιετική Ένωση έδειξε πως αυτή η χώρα δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί, πολύ δε περισσότερο να κυβερνηθεί, με στρατιωτικά μέσα. Πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά μέτρα που δεν θα επηρεάσουν μόνο το Αφγανιστάν, αλλά και γείτονες χώρες, είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για την επίτευξη σταθεροποίησης. Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι τα κυριαρχικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή είναι προφανώς η κύρια πτυχή αυτού του σοβαρού προβλήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – H έκθεση αποτελεί ωμή ιμπεριαλιστική πρόκληση. ´Oπως αναφέρει: "Στηρίζει τις προσπάθειες των δυνάμεων του NATO ... να πατάξουν την τοπική και διεθνή τρομοκρατία και θεωρεί την παρουσία τους ουσιαστική για τη διασφάλιση του μέλλοντος της χώρας". Kαλεί σε ενίσχυση των κατοχικών δυνάμεων HΠA-ΕΕ-NATO με "επιπρόσθετα στρατεύματα μάχης" και απαιτεί με κυνικό τρόπο να μην "περιορίζονται από εθνικούς περιοριστικούς όρους", να δρουν δηλαδή απροκάλυπτα και χωρίς προσχήματα ως δυνάμεις κατοχής. Tονίζει ότι η Ε.Ε. "πρέπει να χρησιμοποιήσει την πείρα και την εμπειρογνωμοσύνη των αποστολών της και των κρατών μελών που ήδη έχουν στρατιωτική ή πολιτική παρουσία στην επικράτεια του Aφγανιστάν". Nα αξιοποιήσει δηλαδή την δολοφονική δράση των στρατιωτικών δυνάμεών της στη χώρα ως ευκαιρία απόκτησης επιχειρησιακής εμπειρίας για τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις της και αλλού. Aυτό που ενδιαφέρει τους πολιτικούς εκπροσώπους του ευρωενωσιακού κεφαλαίου είναι η απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου στη διανομή της ιμπεριαλιστικής λείας στην περιοχή, γι’ αυτό τονίζουν ότι "η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει και να βοηθήσει τους ευρωπαίους επενδυτές να εμπλακούν στην ανοικοδόμηση του Aφγανιστάν".

Oι κυνικές ομολογίες της έκθεσης αποκαλύπτουν το ρόλο και τις ιμπεριαλιστικές επιδιώξεις της ΕΕ, επιβεβαιώνουν ακόμη μια φορά ότι " EE και NATO αποτελούν το ίδιο δολοφονικό συνδικάτο". O αγώνας των λαών πρέπει να είναι ενιαίος κατά του ιμπεριαλιστικού συστήματος συνολικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Kαταψήφισα την έκθεση για το Αφγανιστάν, όπως και η ομάδα της Aριστεράς στο σύνολό της, διότι επιμένει στην στρατιωτική εισβολή και παρουσία στη χώρα αυτή, που ταλανίζεται από τον πόλεμο, με περισσότερους από ενάμιση εκατομμύριο νεκρούς τα τελευταία 30 χρόνια. Tα προβλήματα στο Aφγανιστάν δε λύνονται με στρατιωτικά μέσα. O λαός της χώρας χρειάζεται την αλληλεγγύη της Ευρώπης. H συνέχιση και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατιωτικής παρουσίας αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους αστάθειας και ανασφάλειας στην περιοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Τώρα το Αφγανιστάν είναι πεδίο μιας μάχης για την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την ειρήνη και τη δημοκρατία και ταυτόχρονα μιας μάχης ενάντια στη διεθνή ισλαμική Τζιχάντ, που επιδιώκει τη νίκη για να μπορεί να επαναλάβει στην προπαγάνδα της τον ισχυρισμό ότι η αυτοκρατορία αρχίζει να καταρρέει. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντική η διεθνής και ιδίως η ευρωπαϊκή προσπάθεια. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι σύμμαχοι, και ιδίως εκείνοι που πιστεύουν ότι απαιτείται η ενδυνάμωση του ΝΑΤΟ, είναι να αντισταθούν στις εξαιρετικές δυσκολίες και να βοηθήσουν με δυνάμεις που θα δραστηριοποιηθούν επί τόπου – πράγμα που σημαίνει την αναγκαία μείωση των περιοριστικών όρων - γιατί η νίκη έχει σημασία.

Σε μεγάλο βαθμό, στο Αφγανιστάν παίζεται το μέλλον των συμμαχιών μας, όπως και το μέλλον της ειρήνης και της ασφάλειάς μας. Όσο έντονα και αν συνιστούν οι υποστηρικτές του συμβιβασμού και των παραχωρήσεων τον δρόμο αυτόν, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε μια απειλή εναντίον μας απλώς υποκρινόμενοι πως είναι κάτι διαφορετικό. Πρέπει να ενισχύσουμε επειγόντως την αποτελεσματική στρατιωτική ικανότητα στο Αφγανιστάν και όλα τα άλλα μέτρα, ιδίως την ανάπτυξη και την προαγωγή ενός δημοκρατικού κράτους δικαίου. Αν αποτύχουμε στο Αφγανιστάν, θα πρέπει ενδεχομένως να αγωνιστούμε ξανά αργότερα, πιο κοντά όμως στις πατρίδες μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. (SV) Η έκθεση υπογραμμίζει ότι, παρά τις κάποιες προόδους, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας για να επιτύχουμε ασφάλεια και σταθερότητα στο Αφγανιστάν. Για να βελτιωθεί η κατάσταση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει μια σειρά θετικών μέτρων. Δυστυχώς όμως το Κοινοβούλιο επέλεξε επίσης να υποστηρίξει μια πρόταση βάσει της οποίας θα σταματήσει ο ψεκασμός των φυτειών οπίου που υπάρχουν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Φυσικά πρέπει να ενισχυθεί ο αγροτικός πληθυσμός, αλλά η καλλιέργεια οπίου δεν μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα εναλλακτική λύση για την ανάπτυξη, τη δημοκρατία και την πολιτική σταθερότητα στο Αφγανιστάν. Βλάπτει τόσο τις ευκαιρίες του Αφγανιστάν όσο και την υγεία άλλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Οι επεξηγήσεις ψήφου ολοκληρώθηκαν.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου