Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/0130(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0264/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0264/2008

Viták :

PV 08/07/2008 - 17
CRE 08/07/2008 - 17

Szavazatok :

PV 09/07/2008 - 5.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0342

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2008. július 8., Kedd - Strasbourg HL kiadás

17. A légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályok (átdolgozott változat) (vita)
Jegyzőkönyv
MPphoto
 
 

  Elnök. – A következő napirendi pont közös vita (A6-0264/2008) az Arūnas Degutis által a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályok második olvasatára tett javaslatról. (átdolgozás) (16160/4/2007 – C6-0176/2008 – 2006/0130(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis, előadó. – (LT) A rendelet célja a belső légi közlekedési piacra vonatkozó EU-s jogszabály hatékony végrehajtása. Ez döntő fontosságú, ha azt akarjuk, hogy a légi szolgáltatások piaca hatékonyan és gazdasági jelleggel működjön a harmonizált és összehangolt szabályok keretein belül.

A rendelet három meglévő rendeletet von össze és helyettesít: a légifuvarozók engedélyezéséről és a repülőgépek kölcsönbérletéről szóló rendeletet, a közösségi légifuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló rendeletet, és a légi közlekedési viteldíjak liberalizációjáról szóló rendeletet.

A ma előttünk lévő rendelet nagy részben a meglévő vonatkozó rendeletek végrehajtása során szerzett tapasztalataink alapján született.

A Parlamentben 2007 júliusában fejeződött be a rendelet első olvasata. A Tanács 2008. április 18-án fogadta el közös álláspontját.

Előadóként az árnyékelőadókkal együtt mélyreható megbeszéléseket folytattam az érdekelt felekkel és intézményekkel. Ezen felül az első olvasatot követően számos találkozót tartottunk a Parlamentben a Tanács soros elnökségi posztját betöltő ország képviselőivel, hogy biztosak lehessünk benne, az általunk tárgyalt kérdések a közös álláspontban is megjelennek.

Miután alaposan kielemeztük a közös álláspontot, megerősíthetem, hogy megfelel a Tanács által tavaly decemberben elfogadott politikai megállapodásnak, amely hűen tükrözi a bennünket is foglalkoztató kérdéseket.

Annak érdekében, hogy biztosítsuk a szociális jogok megfelelő végrehajtását, a Bizottság és a Tanács álláspontjának alapján a mellékletben utalást tettünk arra dokumentumra, amely szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell a foglalkoztatási szabályok és feltételek megfelelő alkalmazását, ideértve a maximális foglalkoztatási időszakot és a minimális pihenőidőszakokat is.

Mostantól kezdve, a Parlament kijelentésének megfelelően, biztosítani kell a légi közlekedési viteldíjak, és azok internetes megjelenítésének átláthatóságát.

Szintén elfogadásra került a repülőgépeknek a Parlament által elfogadott „wet-” és „dry” lízingjére-vonatkozó javaslat, valamint a „wet” repülőgépek bérbeadásának korlátozásairól szóló álláspont.

A Parlament sikeresen kialakította azt az álláspontot is, amelynek értelmében a légiforgalmi útvonalak megosztása csak az érintett repülőterek közötti közvetlen kommunikáció alapján történhet.

A Tanács fenntartások nélkül elfogadta a Parlament 29 módosítását, nyolcat pedig, elsősorban technikai okok miatt, elutasított.

Ezért úgy gondolom, hölgyeim és uraim, hogy elfogadhatjuk a Tanács közös álláspontját. Nem hiszem, hogy további módosítások vagy egy harmadik olvasat jelentős eredményekkel járnának. Ezért javasolni szeretném, hogy fogadjuk el a Tanács közös álláspontját, mivel az alapvetően a Parlament első olvasata alapján született.

Az álláspontot a Közlekedési és idegenforgalmi Bizottság többséggel elfogadta.

A rendelet gyors elfogadása lehetővé tenné a légi közlekedési szektor számára a megújult szabályozási környezethez való alkalmazkodást, hiszen három helyett csupán egy rendelet lenne érvényben.

Őszintén hiszem, hogy ezen alapvető eredmények fényében a képviselők további módosítások nélkül támogatják a közös álláspontot, és az állásfoglalás mellett szavaznak.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, a Bizottság alelnöke. − (FR) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Az Önök által ma esete megvitatott javaslat nagyon fontos, hiszen lehetővé teszi majd számunkra az egységes légi közlekedési piacot létrehozó 1992-es rendelet módosítását és kiegészítését.

Fő célja a meglévő jogszabályok egyszerűsítése és megerősítése. Meggyőződésem, hogy a Parlament 2007 júliusi első olvasatát és a Tanács közös álláspontjának novemberi elfogadását követően ma elénk került megállapodás segítségével elérhetjük fő célkitűzéseinket.

Először is, a javaslat a liberalizált piacokra történő átállásról szóló idejétmúlt szakaszok eltörlésével megtisztítja a szöveget.

Másodszor biztosítja a közösségi rendelkezések hatékony és egységes alkalmazását azáltal, hogy pontosabb és szigorúbb feltételeket határoz meg, például a működési engedélyek kiadására és felülvizsgálatára vonatkozóan. Emellett megszigorítja a légifuvarozók pénzügyi életképességének ellenőrzését is.

Harmadszor előmozdítja a tagállamok között a Közösségen belüli járatok koordinációját.

Negyedszer erősíti az utasok jogait, ami rendkívül fontos: az aktuális jegyárakról szóló teljes körű információhoz való jogot, ideértve az adókat, járulékokat és díjakat is, valamint annak jogát, hogy nemzetiségük vagy tartózkodási helyük alapján az utasokat jegyvásárláskor ne érhesse hátrányos megkülönböztetés.

Különösen fontosnak tartom kiemelni az utasok jogait, ha ugyanis védelmünkbe szeretnénk venni az európai vitákat, nem szabad elfelejtenünk, hogy munkánkat elsősorban az európai polgárokért végezzük. Ezért nagy örömmel tölt el, hogy ebben a kérdésben ilyen gyors haladást tapasztalhatunk, és még egyszer szeretném felhívni a figyelmet az előadónk, Degutis úr és a Közlekedési Bizottság által végzett munkára, amely jelentős mértékben javította a szöveget.

Mivel a két intézmény között kisebb véleménykülönbségek tapasztalhatók, remélem, hogy hamarosan elfogadhatjuk a szöveget, és az késlekedés nélkül hatályba léphet.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle, a PPE-DE képviselőcsoport nevében.(DE) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim. Először is őszintén köszönöm Degutis úrnak a liberalizációs csomaggal kapcsolatos kiváló együttműködését. Kedvező kompromisszumokat kötöttünk, és holnap támogatni fogjuk a jelentést. A holnap szavazásra kerülő légi közlekedési rendelet általános vonatkozásait illetően hamar konszenzusra jutottunk. Ahogyan előadónk is mondta, a rendelet nagy lépést tesz előre a bürokrácia csökkentése felé.

Három meglévő rendeletet foglaltunk egyetlen könnyen érthető jogszabályi szövegbe. A közös álláspontnak köszönhetően a légi járatokra vonatkozó meglévő EU-s jogszabályok összhangba kerültek a jelenlegi gyakorlattal. A légifuvarozók engedélyezésén kívül a rendelet műszaki kérdésekkel és az árak átláthatóságával is foglalkozik, és képviselőcsoportom nevében ez utóbbiról szólnék részletesen.

A kezdetektől fogva szorgalmaztuk, hogy vessünk végre véget az elképzelhetetlenül alacsony jegyárakat kínáló megtévesztő hirdetéseknek. Lényeges egyszerűsítéseket kívánunk bevezetni a fogyasztók számára, amelyek régóta időszerűek. Ez az uniós rendelet véget vet majd a fogyasztókat gyakran megzavaró hirdetési trükköknek és ajánlatoknak. A légitársaságok többé nem csaphatják be a fogyasztókat azzal, hogy – elsősorban az interneten – nevetségesen alacsony árakon, például 9.99 euróért hirdetnek járatokat, majd adók és járulékok formájában hatalmas összegű további díjakat számolnak fel.

A jövőben a légi közlekedési viteldíjakat átfogó és átlátható módon kell közzétenni. A fogyasztónak meg kell tudnia állapítani, hogy az ár mekkora hányada illeti az államot, és mekkora része gazdagítja a légitársaságot és a repülőteret. Ez mindenek felett az internetes ajánlatokra vonatkozik. Ezért ragaszkodtunk az árak átláthatóságához. Holnap örömmel szavazunk igennel a jelentésre.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrich Stockmann, a PSE képviselőcsoport nevében.(DE) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim! Először is köszönöm Degutis úrnak a kiváló munkát, és természetesen az együttműködést. Végre elfogadásra kerülnek a harmadik liberalizációs csomag szükséges módosításai. Ez az átdolgozott szöveg egyértelműbbé és hatékonyabbá teszi a rendszert, különös tekintettel a működésbe helyezésre vonatkozó engedélyekre, a repülőgépek kölcsönbérletére, a forgalommegosztásra és a légi közlekedés biztonságára. Azt is világossá teszi, hogy az EU-s és nemzeti szociális jogszabályokat megfelelően kell alkalmazni, függetlenül attól, mely tagállamban található az adott légitársaság működési telephelye. Mindazonáltal az európai légi közlekedésben tapasztalható szociális és munkakörülmények továbbra is problémát jelentenek, és ismét napirendre kell majd tűzni őket. A szöveg annak komplexitása miatt nem oldja meg a légitársaságok esetleges csődjére vonatkozó biztonsági modell kérdését sem. Ez újabb feladatot jelent a Bizottság számára.

Az árak átláthatóságát érintő szabályok elfogadása nagy siker. A jövőben nem lehet majd csábító ajánlatokkal megtéveszteni az európai polgárokat. Minden vásárló láthatja majd nem csupán a teljes árat, de arányos felépítését is, hogy mennyi ebből a légitársaságé, a repülőtéré és az államé. Ez jelentősen hozzájárul a fogyasztók védelméhez.

Még egyszer köszönöm az előadónak a kiváló együttműködést.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain, az UEN képviselőcsoport nevében. – (GA) Elnök asszony! Csak dicsérni tudom a jelentést. Arról tanúskodik, hogy az intézmények képesek együttműködni az utasok, a fogyasztók és az üzleti közösség védelmét szolgáló módosítások végrehajtásában.

A légi közlekedés nagyon rövid időn belül drámai változáson ment keresztül, ami egy egyre globalizáltabb világban az utasok érdekét szolgálta. A ma rendelkezésre álló járatok sokfélesége a társadalomban az üzleti gyakorlat és a szabadidő eltöltésének terén bekövetkezett hatalmas változást tükrözi. A légitársaságok között kiéleződő verseny eredményeképp a hagyományos utasok több járatot és olcsóbb járatokat vehetnek igénybe.

Láthattuk, hogyan zajlott le mindez egyik napról a másikra hazámban – Írországban – a légi közlekedési ágazat deregulációjának bevezetésével, és a Ryanair megjelenésével. Az ágazat állandó versenyhelyzetének eredményeképp szélesebb és olcsóbb lett a járatkínálat. Ez természetesen munkahelyeket teremtett, és néhány esetben fellendítette az adott régiók gazdaságát.

Mindazonáltal nemtörődömség lenne tőlünk, ha figyelmen kívül hagynánk az európai légi közlekedési ipar e hatalmas mértékű fejlődésének negatív aspektusait, amelyek bizonyos szociális és biztonsági problémákhoz vezettek.

Nem szabad, hogy az utasok és a személyzet biztonsága vagy egyéb szociális kérdések alárendelődjenek a légi társaságok nyereségének. Dicséret illeti a Parlament és a Tanács e szempontokra vonatkozó javaslatait. További együttműködésre és megértésre, valamint hatékonyabb piaci működésre van szükség a tagállamok között annak érdekében, hogy a légi közlekedési piac fenntartható módon növekedhessen. Már megtapasztalhattuk, milyen előnyökkel jár az utasok számára az árak átláthatósága.

A légi közlekedés az élet és a társadalom változásait követve folyamatosan változni fog. Ha azonban azt szeretnénk, hogy ez a növekedés fenntartható legyen, és hogy a változások az ágazattal kapcsolatban állók javára váljanak, egységes megközelítésre van szükségünk. Elismerésem Degutis úrnak az általa végzett munkáért, és nagy örömmel üdvözlöm a Parlament és a Tanács együttműködését. Holnap ugyanitt a jelentés mellett fogunk szavazni.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (CS) Ez a rendelet szabályozza a légifuvarozók számára a repülőgépek (személyzettel vagy személyzet nélkül történő) bérbe adásának engedélyezését, illetve a Közösségen belüli légi útvonalakhoz való szabad hozzáférést, bizonyos eltérésekkel, elsősorban a közszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozóan. A pénzügyi alkalmassági követelményeken túl a rendelet nagyobb hangsúlyt fektet a biztonsági előírásoknak való megfelelésre, a kölcsönbérlet tekintetében is. A rendeletben szereplő korlátozások célja elsősorban a szociális dömping valószínűségének csökkentése, és annak biztosítása, hogy az Európai Gazdasági Térség keretein belül a légifuvarozók átláthatóbban működjenek. Nem teljesen értek egyet az előttem szólóval abban, hogy a Ryanair lenne a légiforgalmi feltételek kezelésének iskolapéldája. Gratulálok az előadónak, hogy mind a Bizottsággal, mind pedig a Tanáccsal megállapodásra jutott, és annak ellenére is üdvözlöm az eredményt, hogy bizonyos szociális körülményeket (munkaidő és maximális munkaórák száma) illetően még nem valósult meg konszenzus. A GUE/NGLL képviselőcsoport üdvözli és támogatja a rendeletet.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE). - Elnök asszony! Köszönetet szeretnék mondani Degutis úrnak a kitűnő jelentésért, és az elmúlt hetek során végzett munkájáért.

A járatok késésétől eltekintve a légitársaságokkal kapcsolatos legtöbb hozzám beérkező panasz tárgya az az eljárási mód, amelynek során látszólag alacsony árakkal csábítják a vevőket, majd kényelmesen csak a folyamat végén közlik velük a valódi árat. A fapados légitársaságok az elmúlt években mindezt tökéletes művészi szintre fejlesztették.

Mostantól a vásárlók nemcsak hogy a valódi árat láthatják majd, de a nemzeti kormányok által kirótt biztonsági adókat külön kiemelve kell feltüntetni számukra. Ez az átláthatóság eredményes kell, hogy legyen, és remélem, hogy meg fogja szüntetni az elmúlt években tapasztalt, néhány olyan légitársaságra jellemző megtévesztő gyakorlatot, amelyek el akarták hitetni az utazóközönséggel, hogy igen olcsó jegyet vásárolnak, amikor ennek az ellenkezője volt igaz.

Szintén meg kell említenem a jelentésnek az EU-n kívüli repülőgépekre vonatkozó „wet” lízing szabályokat érintő szigorításait, illetve az az iránti elkötelezettségét, hogy a repülőgépeknek a légitársaságok által történő bérbeadása során elfogadhatatlan a szociális dömping – ami korábban szintén megtörtént.

Aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az EU-n kívülről „wet” lízinggel érintett repülőgépek száma elfogadhatatlan szinteket üt meg, ami nem csak szociális, de biztonsági jogszabályainkat is hiteltelenné teszi, és aláássa saját uniós polgári repülési iparunkat, amit előadónk említett is.

A jelentés a fogyasztók, a repülőgépek személyzete és az európai légi közlekedés szempontjából kiváló. Tulajdonképpen annyira jó, hogy meggyőződésem, a légitársaságok máris elkezdtek kiskapuk után kutatni – ami szintén megtörtént korábban, és amelynek művészetét légitársaságaink szintén tökélyre fejlesztettek.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE).(PT) Elnök asszony, biztos úr! Olyan időben, amikor az üzemanyagárak soha nem látott növekedése miatt a légi közlekedési szektor történetének egyik legnagyobb válságán megy keresztül, létfontosságú, hogy figyelmünket és jogalkotási erőfeszítéseinket olyan intézkedésekre koncentráljuk, amelyek segítségével fenntartható az ágazat ereje és dinamizmusa.

Ennek fényében a légi szolgáltatások Közösségen belüli működtetésére vonatkozó közös szabályok javítása iránti elkötelezettségnek ki kell terjednie néhány alapvető szempontra: először is a légitársaságokra vonatkozó pénzügyi alkalmassági követelmények megerősítésére, tekintve, hogy valószínűleg kapcsolat áll fenn a légifuvarozók pénzügyi stabilitása és a biztonság között; másodszor a jegyárak meghatározására vonatkozó átláthatóságra, amelynek értelmében az alapköltségen túl az adókat, illetékeket és egyéb járulékokat is egyértelműen fel kell tüntetni, és végül a közszolgáltatási kötelezettségek egyhangú meghatározására, ideértve a legkülső régiókat érintő korlátozásokból, illetve a verseny megőrzésének szükségességéből fakadó körülményeket is.

Az előadó azt javasolja, hogy fogadjuk el a Tanács közös álláspontját. Ez azt jelenti, hogy a már említett pontokon túl a Parlament által első olvasatban meghatározott fő célkitűzéseket elértük. A szöveg tulajdonképpen megfelelő szabályokat alkot és határoz meg a működési engedélyekre, a repülőgépek kölcsönbérletére, a közszolgáltatási kötelezettségekre és a forgalommegosztási szabályokra vonatkozóan, miközben megerősíti a belső piacot és az utasok jogait. Ezért felhatalmazza a Bizottságot, hogy harmadik országokkal tárgyaljon a Közösségen belüli forgalmi jogokról, és megerősíti a szektorban dolgozók munkavállalói jogait.

Ezért gratulálok Degutis úrnak az e tekintetben végzett munkájáért, és támogatom a Tanács közös álláspontjának további módosítások nélküli elfogadását. A jogalkotó hatóság mindkét ága azért sokat tett egy igen fontos megállapodás létrejöttéért. Vajon az eredmény átsegít majd bennünket a válságon? Örömmel hallottam a biztos úr válaszát. Mindennek segítségével jobb és hatékonyabb légi közlekedési piacot teremthetünk, amely a gazdaság és az emberek javát szolgálja majd? Reméljük.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE).(DE) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim! Először is hadd gratuláljak őszintén Arūnas Degutis úrnak a kiegyensúlyozott jelentésért. Ma, az internet korában különösen fontos, hogy növeljük a légi közlekedési viteldíjak átláthatóságát, és így elejét vegyük a megtévesztő ajánlatoknak, miközben biztosítjuk az egyenlő versenyfeltételeket is. Csak így garantálható egy minimális minőségi szint, és az, hogy a fogyasztóvédelem nevében megelőzzük a járatfoglalásban tapasztalatlan személyek megtévesztő ajánlatokkal történő becsapását. Bizonyos értelemben kölcsönös átjárhatóságot teremtünk.

A szociális jogszabályok tiszteletben tartásának szükségessége a jelentés második fő pontja, és a tagállamoknak kétségtelenül biztosítaniuk kell, hogy mind a közösségi, mind pedig a nemzeti szociális rendelkezések alkalmazhatók legyenek a légitársaságok alkalmazottaira, ha a repülőgépek és azok személyzete bérbeadásra kerül a csúcsszezon forgalmi igényeinek kielégítésére vagy a más országokban székhellyel rendelkező légifuvarozók hiányának pótlására.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Több pontot is ki szeretnék emelni a jelenleg tárgyalt rendelettel kapcsolatban, amelyek véleményem szerint rendkívül fontosak polgáraink számára. Mindenekelőtt az utasokra és a légitársaságokra, azok tulajdonosaira és személyzetére egyaránt vonatkozik.

Először is a felvázolt intézkedések nem csak átláthatóbbá teszik majd a légi közlekedési díjakat, de, ahogyan azt már korábban említették, elősegítik a megtévesztő információk és a tisztességtelen verseny elleni küzdelmet. Másodszor a rendelet a járatok biztonságának növelését célzó intézkedéseket tartalmaz, ami nagyon fontos. Harmadszor a rendelet információval szolgál a fedélzeti személyzet szociális jogairól, és azok védelméről. Ezért én is szeretnék gratulálni Degutis úrnak, és megköszönni a munkáját. Örömmel várom a holnapi szavazást.

 
  
MPphoto
 
 

  Saïd El Khadraoui (PSE). (NL) Biztos úr, hölgyeim és uraim! Először szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy megköszönjem előadónknak a munkát, és gratuláljak neki a Bizottsággal és a Tanáccsal elért megállapodáshoz. Ez jó néhány területen egyszerűsíti majd a szabályokat.

Ennél azonban sokkal többet tesz. Támogatni szeretném mindazt, amit képviselőtársaim a repülőjegyárak átláthatóságának fontosságáról mondtak. Nagy lépést teszünk előre. A Parlament részéről ez mindig is fontos követelmény volt. Fogalmazzunk teljesen világosan: semmi kifogásunk nincs az alacsony árak ellen, a fogyasztónak azonban előre egyértelműen tisztában kell lennie a repülőjegy-vásárlás összes költséget magában foglaló árával. És ha már itt tartunk, ugyanez vonatkozik a különleges szolgáltatások és biztosítás minden fajtájára, amelyet a fogyasztóknak kifejezetten kérniük kell. Következésképpen úgy sejtem, Degutis úr, hogy az Ön jelentése holnap a Parlament igen nagy mértékű támogatására számíthat.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Elnök asszony! Arról a témáról szeretnék beszélni, amelyről szinte minden képviselő szólt, vagyis az árképzés nagyobb átláthatóságáról, és hangsúlyozni szeretném, amit Simpson úr is igen helyesen megemlített.

Mindenki, aki foglalt már valaha interneten járatot – és sokan vagyunk ezzel így – tudja, hogy nem csak az árak átláthatóságával kapcsolatban merülhetnek fel problémák, hanem akkor is, ha a foglalás során valamely apró részlet kitöltését nem helyesen végezzük el. Ilyen esetben minden visszaáll alaphelyzetbe, és sokkal nagyobb értékű biztosítást kell fizetni, mint amennyit eredetileg akartunk, így pedig nem olcsó, hanem a különdíjak és a biztosítás által felduzzasztott árú jegyet vásárolhatunk. Maguknak a légitársaságoknak nem szabadna ezt a gyakorlatot szorgalmazniuk, és elsősorban a Bizottságnak, valamint nekünk, itt a Parlamentben szigorúan figyelnünk kell az effajta magatartást. Csak így szervezhetünk ésszerű, fogyasztóbarát rendszert polgáraink számára.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN). - (PL) Elnök asszony! Gratulálni szeretnék előadónknak az igazán kiváló jelentésért.

Számos alkalommal tárgyaltunk már a légi közlekedésről e részülés során. Ma valóra szeretnénk váltani a Közösségen belüli légi szolgáltatások működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, mintegy 16 évvel ezelőtti rendeleteket. Ezek a módosítások elő kell, hogy segítsék a légi közlekedési szolgáltatások biztonságának és – hangsúlyoznám – minőségének, valamint az utasok védelmének javítását. A repülőjegyárakról szóló világos információ különösen fontos kérdés. Örömömre szolgál, hogy az engedélyek kérdésével is foglalkozunk annak érdekében, hogy biztosítsuk a szolgáltatók megbízhatóságát.

Annak is örülök, hogy a személyzet jogai is vita tárgyát képezték a mai napon. Ma, amikor a légi közlekedés hatalmas mértékben növekszik, a szabályozás nélkülözhetetlen. Ugyanakkor nem szabad, hogy az új kezdeményezések útjába álljon, és az utasok érdekeit kell szolgálnia. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a járatok repülőterekről indulnak, és ide érkeznek, ezért a repülőterek megfelelő szolgáltatási színvonalának kialakítása is létfontosságú.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) - (RO) A rendelet új formájában megerősíti és javítja a repülőgépek működtetésére, bérlésére, a forgalommegosztásra és az árak áltáthatóságára vonatkozó engedélyek felügyeletét.

Úgy gondolom, hogy ily módon biztosított a pihenőidőszakokkal és a munkaidővel kapcsolatos szociális jogszabályok betartása, és bevezetésre kerül a légi szolgáltatók közötti hátrányos megkülönböztetés mentességének elve, illetve azaz elv, amely szerint a légiforgalom megosztásával kapcsolatban egyeztetni kell a repülőterekkel.

Az új rendelettel kapcsolatban javasolt módosítások között szerepel a konurbáció elve is, amely az egyazon repülőtér által kiszolgált helységek csoportosítására utal. Ez az elképzelés más típusú infrastruktúrák fejlesztésében is felhasználható.

Úgy gondolom, el kell kerülni az utasoknak vagy az utazási irodáknak a tartózkodási helyük alapján történő hátrányos megkülönböztetését. Annak érdekében, hogy az emberek bízzanak a légi szolgáltatásokban, minden légi szolgáltatónak teljesítenie kell a minőségi és biztonsági követelményeket, és különösen fontos, hogy a jegyen minden vonatkozó járulékot és díjat jól láthatóan fel kell tüntetni.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, a Bizottság alelnöke. − (FR) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Őszinte köszönettel tartozom Önöknek a mai vitáért, és a Parlament elkötelezettségéért, amellyel befejezéséig végigkísérte ezt, az egységes légi közlekedési piac működéséhez nélkülözhetetlen szöveget. Úgy gondolom, kiegyensúlyozott szöveget kaptunk, amely magában foglalja a legfontosabb változásokat, és az Európai Parlament első olvasatban megfogalmazott fő módosításait.

Különösen nagy örömmel töltenek el az alapítás helyével kapcsolatban javasolt módosítások, és a szövegnek az engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeire, a közszolgáltatási kötelezettségekre és a repülőterek közötti forgalommegosztásra vonatkozó változtatásai.

Mindenekfölött azonban a képviselők azon többsége által kifejtett álláspontot támogatom, akik ma az árak átláthatóságáról és az utasok jogairól beszéltek. A vita e pontján megismételném, hogy számunkra rendkívül fontos az utasok jogainak védelme, a polgárok jogainak védelme. Remélem, hogy a rendelet alkalmazásakor az összes légitársaság és mindenki, aki repülőjegyet árul, tiszteletben fogja azt tartani. A Bizottság biztosítani fogja, hogy az utasok jogai egyetlen esetben se sérüljenek.

Ezért örömmel látom, milyen jó minőségű munkát folytattuk, és úgy gondolom, hogy előadónk a Bizottság és a vita összes résztvevőjének segítségével kiváló munkát végzett, mindenekelőtt az utasok jogainak védelme érdekében.

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis, előadó. – (LT) Bár a holnapi eredményt még nem ismerjük, szeretnék köszönetet mondani képviselőtársaimnak és a Bizottság képviselőinek. Érdekesnek és hasznosnak találtam a munkát, amely tele volt kihívásokkal és kellemes pillanatokkal. Sok sikert kívánok a Bizottságnak is a rendelet végrehajtásához és ellenőrzéséhez. Ahogyan mindannyian jól tudjuk, a magas árak miatt a legtöbb légitársaság nehéz időket élne meg, és számunkra akkor az elsődleges cél az utasok jogainak védelme lenne, ami különösen kellemetlen lehet csőd esetén. Ismét köszönöm mindannyiuknak az együttműködést.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Elnök asszony! Reméltem, hogy felszólalhatok még a jelentéssel kapcsolatban a „catch the eye” eljárás során, de látom, hogy valószínűleg erre már nem lesz elég idő. Szeretném, ha legalább a jegyzőkönyvben megjelenne, hogy szerettem volna felszólalni a légi közlekedésről szóló jelentéssel kapcsolatban.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. –Roithová asszony, be kell tartanunk az időrendet. Már öt képviselő kért szót, Ön pedig az előző jelentéssel kapcsolatban már felszólalt. Megpróbáljuk megteremteni az egyensúlyt, hogy ne ugyanazok a képviselők beszéljenek az összes jelentésről, mert az óra ketyeg.

A vitát berekesztem.

A szavazásra holnap deli 12 órakor kerül sor.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat