Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/0130(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0264/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0264/2008

Debates :

PV 08/07/2008 - 17
CRE 08/07/2008 - 17

Balsojumi :

PV 09/07/2008 - 5.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0342

Debašu stenogramma
Otrdiena, 2008. gada 8. jūlijs - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

17. Noteikumi gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija) (debates)
PV
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētāja. – Nākamais punkts ir kopējas debates (A6-0264/2008) par Arūnas Degutis Transporta un tūrisma komitejas vārdā iesniegto ieteikumu otrajam lasījumam par kopējiem noteikumiem gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija) (16160/4/2007 – C6-0176/2008 – 2006/0130(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis, referents. – (LT) Šīs regulas mērķis ir ES tiesību aktu efektīva īstenošana starptautiskajā gaisa transporta tirgū. Tas ir ļoti būtiski gaisa transporta pakalpojumu tirgus efektīvai un ienesīgai darbībai atbilstīgi saskaņotiem un koordinētiem noteikumiem.

Šī regula aizvieto un apvieno trīs esošas regulas: Regula par darbības licenču piešķiršanu gaisa transporta pārvadātājiem un gaisa kuģu nomu, Regula par Kopienas gaisa transporta pārvadātāju brīvu piekļuvi Kopienas gaisa maršrutiem un Regula par braukšanas maksas liberalizēšanu.

Tās regulas pamatā, ko šodien izskatām, lielākoties ir pieredze, ko ieguvām attiecīgo spēkā esošo regulu ieviešanas gaitā.

Parlaments pabeidza regulas pirmo lasījumu 2007. gada jūlijā. Padome pieņēma tās kopējo nostāju 2008. gada 18. aprīlī.

Es kā referents kopā ar ēnu referentiem noorganizēju plašas diskusijas ar ieinteresētajām pusēm un iestādēm. Turklāt pēc pirmā lasījuma Parlamentā mums bija vairākas tikšanās ar tās valsts pārstāvjiem, kas pašlaik ir Padomes prezidējošā valsts, lai nodrošinātu to, ka jautājumi, pie kuriem strādājām, tiktu atspoguļoti kopējā nostājā.

Pēc tam, kad es pamatīgi izanalizēju kopējo nostāju, es varu apstiprināt, ka tā ievēro politisko vienošanos, ko pagājušajā decembrī pieņēma Padome, un diezgan labi atspoguļo mums būtiskos jautājumus.

Lai nodrošinātu pienācīgu sociālo tiesību īstenošanu, dokumenta pielikumā ir atsauce, kuras pamatā ir Komisijas un Padomes nostāja, ka dalībvalstīm jānodrošina nodarbinātības noteikumu un nosacījumu piemērošana, arī maksimālie nodarbinātības termiņi un minimālos atpūtas periodi.

Turpmāk atbilstīgi Parlamenta paziņojumam tiks nodrošināta gaisa transporta pakalpojumu maksas pārredzamība, arī tās publicēšana internetā.

Priekšlikumi par ,,slapjo” un ,,sauso” gaisa kuģu nomas līgumu, ko pieņēma Parlaments, kā arī nostāja par ierobežojumiem attiecībā uz ,,slapjo” gaisa kuģu nomu, arī tika pieņemti.

Parlamentam arī ir izdevies sasniegt nostāju, ka gaisa satiksmes maršrutu sadalīšanai ir jābūt atkarīgai no tiešas saziņas starp attiecīgajām lidostām.

Padome bez iebildumiem pieņēma 29 Parlamenta grozījumus un noraidīja 8, galvenokārt speciālās terminoloģijas dēļ.

Tāpēc, dāmas un kungi, es uzskatu, ka mēs varam pieņemt Padomes kopējo nostāju. Es nedomāju, ka turpmāki grozījumi vai trešais lasījums dos nozīmīgus rezultātus. Mēs esam sasnieguši iecerēto. Tāpēc es vēlos ieteikt pieņemt Padomes kopējo nostāju, jo tās pamatā ir Parlamenta pirmais lasījums.

Šī nostāja Transporta un tūrisma komitejā tika pieņemta ar balsu vairākumu.

Šīs regulas tūlītēja pieņemšana dotu iespēju aviācijas nozarei pielāgoties atjauninātai tiesiskai videi, jo trīs regulu vietā būtu tikai viena.

Es uzskatu, ka šie būtiskie sasniegumi dos iespēju deputātiem atbalstīt kopējo nostāju bez grozījumiem un balsot par šo rezolūciju.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. − (FR) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, priekšlikums, par ko jūs šovakar debatējat, ir ļoti būtisks, jo tas mums dos iespēju modernizēt un papildināt 1992. gada regulu, kas izveidoja vienotu aviācijas tirgu.

Tās galvenais mērķis ir vienkāršot un konsolidēt spēkā esošos tiesību aktus. Es uzskatu, ka vienošanās, ko izskatām, pēc Parlamenta pirmā lasījuma 2007. gada jūlijā un Padomes kopējās nostājas pieņemšanas novembrī, dod mums iespēju sasniegt galvenos mērķus.

Pirmkārt, tā ,,iztīra” dokumentu, izslēdzot novecojušās sadaļas par pāreju uz liberalizētiem tirgiem. Dokuments ir attīrīts un trīs regulas konsolidētas vienā dokumentā.

Otrkārt, tā nodrošina efektīvu un vienādu Kopienas noteikumu piemērošanu, nosakot skaidrākus un stingrākus kritērijus, piemēram, attiecībā uz darbības licenču piešķiršanu un uzraudzību. Tā arī ierobežo gaisa transporta pārvadātāju finansiālās dzīvotspējas kontroli.

Treškārt, tā veicina koordināciju starp dalībvalstīm saistībā ar pakalpojumiem Kopienas teritorijā.

Ceturtkārt, kas ir ļoti būtiski, tā uzlabo pasažieru tiesības: tiesības uz pilnu informāciju par biļetes faktisko cenu, ieskaitot nodokļus un nodevas, un tiesības, pērkot biļeti, netikt diskriminētam tautības vai dzīvesvietas dēļ.

Man jo īpaši jāizceļ pasažieru tiesības, jo, ja mēs vēlamies aizstāvēt Eiropas debates, mums vienmēr jāatceras, ka Eiropas pilsoņi ir mūsu darba centrā. Tāpēc man ir liels prieks vērot, ar kādu ātrumu jautājums tiek virzīts uz priekšu, un es vēlreiz vēlos izcelt referenta Degutis kunga un Transporta komitejas paveikto darbu saistībā ar šo dokumentu, kas tika būtiski uzlabots.

Ņemot vērā to, ka starp abām iestādēm ir tikai nelielas viedokļu atšķirības, es ceru, ka mēs varēsim pieņemt šo jauno dokumentu ļoti drīz un ka tas nekavējoties stāsies spēkā.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle, PPE-DE grupas vārdā.(DE) Priekšsēdētājas kundze, komisār, dāmas un kungi, es vēlos sirsnīgi pateikties Degutis kungam par labo sadarbību saistībā ar šīs paketes liberalizāciju. Mēs esam panākuši labus kompromisus un rīt atbalstīsim viņa ziņojumu. Vienprātība par tās aviācijas regulas vispārīgo formulējumu, par ko balsosim rītdien, tika panākta ātri.

Trīs spēkā esošās regulas tika apvienotas vienā viegli saprotamā tiesību aktā. Pateicoties šai kopējai nostājai, spēkā esošie ES tiesību akti par gaisa transporta pakalpojumiem tika saskaņoti ar esošo praksi. Papildus aviolīniju licencēšanai regula attiecas uz tehniskiem jautājumiem un cenas pārredzamību, kas ir temats, kuru es savas grupas vārdā jo īpaši vēlos izskatīt.

Mēs no paša sākuma mudinājām beidzot pārtraukt maldinošās reklāmas, kas piedāvā aplami zemas lidošanas maksas. Mēs vēlamies patērētājiem paredzēt būtiskus vienkāršojumus, ko jau sen vajadzēja pieņemt. ES regula izbeigs reklāmas trikus un stimulus, kas bieži patērētāju apmulsina. Aviolīnijas vairs nedrīkst apkrāpt patērētājus, reklamējot lidojumus — jo īpaši internetā — par smieklīgu braukšanas maksu, piemēram, 9,99 EUR, un tad piemērot viņiem lielu papildmaksu nodokļu un nodevu veidā.

Turpmāk lidojumu maksa jānosaka saprotamā un pārredzamā veidā. Patērētājam jāspēj noteikt, kāda cenas daļa pienākas valstij un cik paliek aviolīnijas un lidostas kabatā. Tas galvenokārt attiecas uz interneta piedāvājumiem. Tāpēc mēs arī prasījām, lai cenas būtu pārredzamas. Mēs ar prieku rīt balsosim par ziņojumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrich Stockmann, PSE grupas vārdā.(DE) Priekšsēdētājas kundze, komisār, dāmas un kungi, vispirms es vēlos pateikties Degutis kungam par viņa labo darbu un, protams, par labo sadarbību. Mēs beidzot pieņemam vajadzīgo atjauninājumu trešajā liberalizācijas paketē. Šis pārstrādātais dokuments sniedz jaunu skaidrību un efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz atļauju pakalpojuma piedāvāšanai, gaisa kuģu nomu, satiksmes izplatību un gaisa transporta pakalpojumu drošību. Tajā arī skaidri noteikts, ka ES un valsts tiesību akti sociālajā jomā jāpiemēro pienācīgi, neņemot vērā dalībvalsti, kurā atrodas aviolīnijas operatīvā bāze. Tomēr sociālie un darba apstākļi Eiropas aviācijas nozarē joprojām ir problemātiski un atkal jāiekļauj dienaskārtībā. Dokuments arī nevarēja atrisināt jautājumu par apdrošināšanas modeli aviolīnijas bankrota gadījumā tā sarežģītības dēļ. Tas ir vēl viens Komisijas uzdevums.

Noteikumu par cenas pārredzamību ir liels sasniegums. Turpmāk vairs nebūs iespējams apkrāpt Eiropas iedzīvotājus ar kārdinošiem piedāvājumiem. Visiem pircējiem tagad būs iespēja ne tikai redzēt gala cenu, bet arī to cenas daļu, kas paliek aviolīnijai, lidostai un valstij. Tas ir liels ieguldījums patērētāju aizsardzībā.

Es vēlreiz izsaku pateicību referentam par labo sadarbību.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain, UEN grupas vārdā. – (GA) Priekšsēdētājas kundze, es atzinīgi vērtēju šo ziņojumu. Tas parādā, kā iestādes var kopīgi strādāt, ieviešot grozījumus, kas aizsargā pasažierus, kā arī patērētājus un uzņēmēju kopienu.

Gaisa satiksme ir krasi mainījusies ļoti īsā laika posmā, sniedzot pasažieriem priekšrocības pasaulē, kas kļūst arvien globalizētāka. Pašlaik pieejamo lidojumu dažādība atspoguļo milzīgās pārmaiņas sabiedrībā attiecībā uz uzņēmējdarbības praksi un atpūtu. Pieaugošā konkurence starp aviolīnijām vienkāršajiem pasažieriem sniegusi vairāk un lētākus lidojumus.

Mēs pieredzējām, kā tas pēkšņi notika manā mītnes zemē Īrijā pēc tam, kad tika atcelts aviācijas nozares regulējums un izveidots Ryanair. Pastāvīga konkurence nozarē ir radījusi lielāku izvēli un lētākus lidojumus. Tas, protams, ir radījis jaunas darbavietas un dažos gadījumos ir uzlabojis reģionu ekonomiku.

Tomēr mēs būtu nolaidīgi, ja neņemtu vērā Eiropas aviācijas nozares lielās attīstības negatīvos aspektus, kas radījuši atsevišķus sociālus un drošības jautājumus.

Aviolīniju peļņai nevajadzētu mazināt pasažieru un personāla drošību vai citus sociālus aspektus. Es atzinīgi vērtēju Parlamenta un Padomes ieteikumus saistībā ar šiem aspektiem. Starp dalībvalstīm jābūt lielākai sadarbībai un sapratnei un efektīvākam tirgum, lai gaisa ceļojumu tirgus attīstītos ilgtspējīgā veidā. Mēs jau redzam to, kā cenas pārredzamība sniedz priekšrocības pasažieriem.

Gaisa transports pastāvīgi mainīsies atbilstīgi pārmaiņām dzīvē un sabiedrībā. Tomēr mums jābūt vienotai pieejai, lai visi notikumi būtu ilgtspējīgi un lai tie sniegtu priekšrocības visiem tiem, kas ir atkarīgi no nozares. Es izsaku atzinību referentam Degutis kungam par viņa darbu un no visas sirds atbalstu Parlamenta un Padomes sadarbību. Mēs rīt balsosim par šo ziņojumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček, GUE/NGL grupas vārdā. – (CS) Šī regula nosaka kārtību, kādā pārvadātājiem tiek izsniegta licence gaisa kuģa nomai (ar un bez komandas) un pārvalda brīvu piekļuvi Kopienas gaisa satiksmes maršrutiem, arī dažus ierobežojumus, jo īpaši attiecībā uz valsts sektora pienākumiem. Papildus finanšu stabilitātes prasībām regula paredz piešķirt lielāku nozīmi atbilstībai drošības standartiem attiecībā arī uz nomu. Regulā paredzēto ierobežojumu mērķis jo īpaši ir samazināt sociālā dempinga iespēju un nodrošināt to, lai Eiropas Ekonomiskajā zonā pārvadātāji darbotos pārredzamāk. Es absolūti nepiekrītu iepriekšējam runātājam, ka Ryanair ir ideāls piemērs tam, kā jāizmanto gaisa satiksmes apstākļi. Es izsaku atzinību referentam par panākto vienošanos ar Komisiju un Padomi un es atbalstu iznākumu, neņemot vērā to, ka vēl nav panākta kopēja vienprātība attiecībā uz atsevišķiem sociāliem nosacījumiem (darba laiks un maksimālais darba stundu skaits). GEU/NGL grupa atbalsta šo regulu.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE). - Priekšsēdētājas kundze, es vēlos patiekties Degutis kungam par izcilo ziņojumu un darbu, ko viņš paveicis pēdējo nedēļu laikā.

Neņemot vērā lidojumu kavēšanos, vairums sūdzību, ko saņemu par aviolīnijām, attiecas uz to, kā tās pievilina cilvēkus ar šķietami zemām cenām un ērti informē viņus par patieso cenu paša procesa beigās. Zemo cenu lidsabiedrības pēdējo gados izkopušas šo mākslu līdz pilnībai.

Tagad pasažieri ne tikai redzēs patieso cenu, bet atsevišķi būs jāizceļ arī drošības nodokļi, ko uzliek valstu valdības. Šai pārredzamībai jāsniedz priekšrocības, un es ceru, ka tā izbeigs to, kas pēdējos gados bija kļuvusi par dažu to aviolīniju viltības izpausmi, kas cenšas apkrāpt ceļotājus, liekot viņiem noticēt, ka viņi pērk ļoti lētu biļeti, lai gan patiesība ir pilnīgi pretēja.

Man arī jāpiemin ziņojuma ,,slapjās nomas” noteikumu ierobežošanu attiecībā uz gaisa kuģiem ārpus ES robežām un tās apņemšanos nodrošināt to, ka gadījumos, kad aviolīnijas iznomā gaisa kuģi, sociālais dempings nav pieņemams — atkal kaut kas, kas ir noticis pagātnē.

Ir bažas, ka daudzi ,,slapjās nomas” gaisa kuģi ārpus ES ir nepieņemamā stāvoklī, ne tikai pilnā mērā neievērojot mūsu tiesību aktus sociālajā jomā, bet arī mūsu drošības tiesību aktus un graujot mūsu pašu civilās aviācijas nozari; mūsu referents šo jautājumu ir aplūkojis ziņojumā.

Šis ir izcils ziņojums patērētājiem, aviosabiedrību personālam un Eiropas aviācijai. Tas patiesībā ir tik labs, ka es esmu diezgan pārliecināts, ka aviosabiedrības jau būs sākušas meklēt caurumus likumdošanā — atkal kārtējā lieta, kas notikusi pagātnē, un vēl viens mākslas veids, ko līdz pilnībai izkopušas mūsu sabiedrības

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE).(PT) Priekšsēdētājas kundze, komisār, laikā, kad gaisa transporta nozare pārdzīvo vienu no sarežģītākajām krīzēm vēl nebijuša degvielas cenu pieauguma dēļ, ir ļoti būtiski, lai mēs vērstu mūsu uzmanību un centienus uz pasākumiem, kas palīdzēs saglabāt šīs nozares spēku un dinamiku.

Šajā saistībā saistībām uzlabot kopējos noteikumus par gaisa transporta pakalpojumu sniegšanu Kopienā jāattiecas uz dažiem pamatpunktiem: pirmkārt, finanšu spējas prasību pastiprināšana attiecībā uz aviolīnijām, ņemot vērā iespējamo attiecību starp gaisa transporta pārvadātāju finanšu stabilitāti un drošību; otrkārt, biļešu cenu noteikšanas pārredzamība, papildus pamatcenai skaidri norādot nodokļus, nodevas un citas maksas, un visbeidzot, skaidrs sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību definējums, arī nosacījumi, ko paredz īpaši ierobežojumi visattālākajos reģionos, un vajadzība nodrošināt konkurenci.

Referents ierosina pieņemt Padomes kopējo nostāju. Tas nozīmē, ka papildus iepriekš minētajiem punktiem Parlamenta pirmajā lasījumā norādītie galvenie mērķi ir sasniegti. Būtībā šajā dokumentā tiek sniegts to noteikumu pienācīgs formulējums un definējums, kas attiecas uz darbības licenču jautājumiem, gaisa kuģu nomu, sabiedrisko pakalpojumu saistībām, un satiksmes sadalījuma noteikumi, pastiprinot iekšējo tirgu un pasažieru tiesības. Tāpēc tas dod Komisijai tiesības ar trešajām valstīm vienoties par satiksmes tiesībām Kopienas teritorijā un pastiprina nozarē strādājošo cilvēku nodarbinātības tiesības.

Tāpēc man jāizsaka Degutis kungam atzinība par viņa darbu šajā jomā un jāatbalsta Padomes kopējās nostājas pieņemšana bez turpmākiem grozījumiem. Abas likumdevēja rokas ir strādājušas, lai sasniegtu būtisku vienošanos. Vai iznākums palīdzēs pārvarēt krīzi? Man bija prieks dzirdēt komisāra atbildi. Vai tas palīdzēs nodrošināt labāku un efektīvāku aviācijas iekšējo tirgu, kas sniegs priekšrocības ekonomikai un cilvēkiem? Mēs tā ceram.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE).(DE) Priekšsēdētājas kundze, komisār, dāmas un kungi, vispirms es vēlos izteikt sirsnīgu atzinību Arūnas Degutis par šo līdzsvaroto ziņojumu. Mūsdienās, interneta laikmetā ir jo īpaši būtiski nodrošināt lielāku gaisa pārvadājumu maksas pārredzamību, novēršot maldinošus piedāvājumus, arī nodrošinot līdzvērtīgus konkurences nosacījumus. Tas ir vienīgais veids, kā sasniegt obligāto kvalitāti, un patērētāju aizsardzības vārdā aizsargāt cilvēkus, kam ir neliela pieredze ceļojumu rezervēšanā vai tās vispār nav, no maldinošo piedāvājumu vilinājuma. Tas zināmā mērā rada savietojamību.

Vajadzība ievērot sociālos tiesību aktus ir ziņojuma otrais nozīmīgākais punkts, un nav šaubu, ka dalībvalstīm jānodrošina tas, ka uz aviosabiedrību darbiniekiem attiecas Kopienas un valsts noteikumi sociālajā jomā, ja gaisa kuģis un tā apkalpe tiek iznomāta, lai nodrošinātu satiksmi labākajos gadalaikos vai kompensētu to aviosabiedrību operatoru dīkstāvi, kas atrodas citās valstīs. Tas apmierina aviolīniju operatoru, darbinieku un patērētāju vajadzības.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Es vēlos izcelt dažus punktus saistībā ar apspriežamo regulu, kas, manuprāt, ir ļoti būtiska mūsu pilsoņiem. Pirmkārt, tā attiecas uz pasažieriem, kā arī aviosabiedrībām, to īpašniekiem un lidojuma apkalpi.

Pirmkārt, paredzamie pasākumi ne tikai dod iespēju palielināt lidojumu maksas pārredzamību, bet palīdzētu arī apkarot maldinošu informāciju, kā jau tika minēts iepriekš, kā arī negodīgu konkurenci. Otrkārt, regula paredz pasākumus lidojumu drošības palielināšanai, kas ir ļoti būtiski. Treškārt, regula sniedz informāciju par lidojumu apkalpes sociālajām tiesībām un kā tās aizsargāt. Tāpēc arī es vēlos izteikt atzinību Degutis kungam par viņa darbu. Es ar prieku gaidu rītdienas balsojumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Saïd El Khadraoui (PSE). (NL) Komisār, dāmas un kungi, sākumā es vēlos izmantot iespēju pateikties referentam par viņa darbu un izteikt atzinību par panākto vienošanos ar Komisiju un Padomi. Tā attiecas uz noteikumu vienkāršošanu daudzās jomās.

Bet es vēlos pateikt daudz vairāk. Es vēlos apstiprināt to, ko jau pateica kolēģi deputāti par pārredzamības nozīmi attiecībā uz lidojumu biļešu cenām. Tas ir liels solis uz priekšu. Tā vienmēr bijusi būtiska Parlamenta prasība. Runāsim absolūti skaidri: mums nav nekas pret zemām cenām, bet patērētājam pārredzamā veidā jābūt iepriekšējam priekšstatam par lidojuma biļetes pirkšanas maksu, kurā iekļautas visas izmaksas. Tas pats attiecas arī uz papildu pakalpojumiem un apdrošināšanu, kas pasažieriem skaidri jāpieprasa. Tādējādi, Degutis kungs, es pieņemu, ka jūsu ziņojums rīt var rēķināties ar plašu Parlamenta atbalstu.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Priekšsēdētājas kundze, es vēlos turpināt tematu, par kuru runāja gandrīz visi iepriekšējie runātāji, proti, lielāka cenu noteikšanas pārredzamība, un uzsvērt to, ko Simpson kungs precīzi novēroja.

Katrs, kas ir rezervējis lidojumus internetā — un daudzi no mums ir — zina tās problēmas, kas var rasties ne tikai attiecībā uz cenu pārredzamību, bet arī tad, ja, rezervējot, neesat pareizi aizpildījis kādu mazu detaļu. Šādā gadījumā viss tiek saskaitīts, un beigās jums ir lielāka apdrošināšana nekā jūs patiesībā vēlējāties un nevis lēta biļete, bet tāda, kas ir pārmērīga papildu maksas un apdrošināšanas dēļ. Aviosabiedrībām pašām nevajadzētu veicināt šo praksi un jo īpaši Komisijai un mums Parlamentā vajadzētu uzraudzīt šādu rīcību. Tas ir vienīgais veids, kā organizēt saprātīgu, pircējam draudzīgu sistēmu mūsu pilsoņiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN). - (PL) Priekšsēdētājas kundze, es vēlos izteikt atzinību referentam par patiešām izcilu ziņojumu.

Šajā sesijā mēs esam daudzkārt apsprieduši aviācijas nozari. Šodien mēs vēlamies īstenot apmēram 16 gadus senu ieceri par regulām par kopējiem noteikumiem gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai Kopienā. Šiem grozījumiem vajadzētu palīdzēt uzlabot drošību un — es vēlos uzsvērt — aviācijas pakalpojumu kvalitāti, kā arī pasažieru aizsardzību. Skaidra informācija par lidojumu biļešu cenu noteikšanu ir jo īpaši būtisks jautājums. Ir labi, ka mēs arī apsveram jautājumu par atļaujām, lai nodrošinātu uzņēmumu uzticamību.

Ir arī labi, ka šodien šeit tika apspriestas lidmašīnu apkalpju tiesības. Pašlaik, kad aviācijas nozarei ir liela izaugsme, regulējums ir ļoti būtisks. Tam tomēr nevajadzētu kavēt jaunas iniciatīvas un jābūt pasažieru interesēs. Mums arī jāatceras, ka lidojumi tiek uzsākti un pabeigti lidostās, tāpēc laba apkalpes kultūra lidostās arī ir būtiska.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) - (RO) Regulas jaunā forma stiprina un uzlabo esošās tiesību normas par lidmašīnu ekspluatācijas licenču pārraudzību, nomu, satiksmes sadalījumu un cenu pārredzamību.

Es uzskatu, ka šādi tiek nodrošināta to sociālo tiesību aktu labāka īstenošana, kas attiecas uz atpūtas periodiem un darba laiku, un tiek ieviests nediskriminācijas princips starp lidojumu operatoriem un lidostu konsultēšanas princips attiecībā uz gaisa satiksmes sadalījumu.

Ierosinātajos grozījumos jaunajā regulā ir arī konurbācijas princips, kas apzīmē apvidu grupu, kuru apkalpo viena lidosta. Šo jēdzienu var lietot arī citu infrastruktūras veidu attīstībai.

Es uzskatu, ka pasažierus nedrīkst diskriminēt, pamatojoties uz viņu mītnes vietu vai tūrisma biroju atrašanās vietu. Lai cilvēki uzticētos gaisa transporta pakalpojumiem, visiem gaisa pārvadātājiem jāatbilst kvalitātes un drošības standartiem, un jo īpaši biļetē skaidri jānorāda visas piemērojamās maksas un tarifi.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. − (FR) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, es vēlos sirsnīgi jums pateikties par šī debatēm un Parlamenta apņemšanos pabeigt šo dokumentu, kas ir būtisks vienotas aviācijas nozares darbībai. Es uzskatu, ka tagad mums ir līdzsvarots dokuments, kas paredz visas būtiskākās izmaiņas un Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā ierosinātos galvenos grozījumus.

Es jo īpaši izsaku atzinību uzlabojumiem, kas tika ierosināti attiecībā uz atrašanās vietu un izmaiņām dokumentā par nosacījumiem licenču piešķiršanai un atcelšanai, sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām un satiksmes sadalījumu starp lidostām.

Tomēr es galvenokārt atbalstu to nostāju, ko pauda vairums šovakar runājušo deputātu attiecībā uz pārredzamību un pasažieru tiesībām. Es šajās debatēs vēlreiz atkārtošu to, ka mums ir ļoti būtiski aizstāvēt pasažieru tiesības, aizstāvēt pilsoņu tiesības. Tādējādi mēs stingri ievērojam pārredzamības principu. Es ceru, ka tad, kad regula tiks piemērota, to ievēros visas aviosabiedrības un visi tie, kas pārdod biļetes. Komisija nodrošinās, lai pasažieru tiesības vienmēr tiktu ievērotas.

Tāpēc man ir prieks par padarītā darba kvalitāti, un es uzskatu, ka referents ar Komisijas un visu debašu dalībnieku palīdzību ir paveicis izcilu darbu, lai galvenokārt aizsargātu pasažieru tiesības.

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis, referents. – (LT) Pat nezinot rītdienas balsojuma iznākumu, es vēlos pateikties maniem kolēģiem deputātiem un Komisijas pārstāvjiem. Man šis darbs šķita interesants, lietderīgs un pilns izaicinājumu un patīkamu mirkļu. Es vēlos novēlēt Komisijai veiksmi šīs regulas ieviešanā un uzraudzīšanā. Mums visiem ir zināms, ka augstas cenas radītu problēmas vairumam aviosabiedrību un tādā gadījumā mūsu prioritāte būtu pasažieru tiesību aizsardzība, kas būtu jo īpaši nepatīkami bankrota gadījumā. Es vēlreiz saku jums paldies par sadarbību.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Priekšsēdētājas kundze, es arī cerēju runāt par šo ziņojumu brīvā mikrofona procedūras laikā, bet es saprotu, ka tam laikam vairs neatliks laika. Es vēlos, lai protokolā vismaz tiktu norādīts, ka arī es vēlējos izteikties par šo ziņojumu par gaisa transportu.

 
  
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētāja.Roithová kundze, mums jāievēro laika kārtība. Jau pieci deputāti lūdza iespēju uzstāties, un jūs jau runājāt par iepriekšējo ziņojumu. Mēs cenšamies ievērot līdzsvaru, lai par visiem ziņojumiem nerunātu vieni un tie paši deputāti, jo pulkstenis iet uz priekšu.

Debates ir slēgtas.

Balsojums notiks rīt plkst. 12.00.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika