Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/0130(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0264/2008

Predložena besedila :

A6-0264/2008

Razprave :

PV 08/07/2008 - 17
CRE 08/07/2008 - 17

Glasovanja :

PV 09/07/2008 - 5.5
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0342

Dobesedni zapisi razprav
Torek, 8. julij 2008 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

17. Pravila za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev) (razprava)
Zapisnik
MPphoto
 
 

  Predsednica. – Naslednja točka je skupna razprava (A6-0264/2008) o priporočilu za drugo obravnavo Arūnasa Degutisa, v imenu odbora za promet in turizem, o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev) (16160/4/2007 – C6-0176/2008 – 2006/0130(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis, poročevalec. – (LT) Namen te uredbe je učinkovito izvajanje zakonodaje EU na trgu notranjega zračnega prometa. To je izjemno pomembno za učinkovito in gospodarsko delovanje trga zračnih prevozov v okviru usklajenih in enakih pravil.

Ta uredba zamenjuje in vključuje tri obstoječe uredbe: uredbo o izdajanju licenc letalskim prevoznikom in zakup zrakoplovov, uredbo o prostem dostopu letalskih prevoznikov Skupnosti do letalskih prog znotraj Skupnosti ter uredbo o sprostitvi prevoznin za zračni prevoz.

Uredba, ki je danes pred nami, temelji predvsem na izkušnjah, pridobljenih v okviru izvajanja zadevnih obstoječih uredb.

Parlament je končal prvo obravnavo te uredbe julija 2007. Svet je sprejel skupno stališče 18. aprila 2008.

Kot poročevalec sem skupaj s poročevalci v senci pripravil temeljite razprave z zainteresiranimi strankami in institucijami. Poleg tega smo po prvi obravnavi v Parlamentu imeli več zasedanj s predstavniki države, ki predseduje Svetu, da bi zagotovili, da se vprašanja, ki jih obravnavamo, izražajo v skupnem stališču.

Po natančni analizi skupnega stališča lahko potrdim, da stališče zelo dobro ustreza političnemu dogovoru, ki ga je Svet sprejel decembra lani in izraža vprašanja, ki nas skrbijo.

Z namenom doseganja ustreznega izvajanja socialnih pravic je narejena referenca v prilogi dokumenta, ki temelji na stališčih Komisije in Sveta v zvezi s tem, da morajo države članice zagotoviti zadostno upoštevanje pravil in pogojev zaposlovanja vključno z največjim možnim zaposlitvenim časom in najmanjšimi možnimi počitki.

Kot je Parlament določil, bo od zdaj naprej preglednost zračnih prevoznin, vključno z njihovo navedbo v spletu, zagotovljena.

Predlogi o zakupu zrakoplova s posadko in zakupu zrakoplova brez posadke, ki jih je sprejel Parlament, ter stališča v zvezi z zakupno pogodbo za zrakoplov s posadko so bili prav tako sprejeti.

Parlament je prav tako uspel doseči, da je porazdelitev zračnih poti odvisna od neposredne komunikacije med zadevnimi letališči.

Svet je brez zadržkov sprejel 29 predlogov sprememb Parlamenta in jih zavrnil 8 predvsem zaradi tehničnih podrobnosti.

Gospe in gospodje, zato menim, da lahko sprejmemo skupno stališče Sveta. Menim, da nadaljnji predlogi sprememb ali tretja obravnava ne bi dosegli kakšnih pomembnih rezultatov. Dosegli smo, kar smo nameravali doseči. Zato priporočam, da sprejmemo skupno stališče Sveta, ker je nanj dejansko vplivala prva obravnava Parlamenta.

S tem stališčem se v odboru za promet in turizem strinja večina.

S hitrim sprejetjem te uredbe bi se letalskemu sektorju omogočilo prilagoditev na izboljšano pravno okolje, ker bi namesto treh uredb obstajala le ena.

Menim, da se s temi bistvenimi dosežki poslancem omogoča, da podprejo skupno stališče brez predlogov sprememb in glasujejo za to resolucijo.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, podpredsednik Komisije. − (FR) Gospa predsednica, gospe in gospodje, predlog o katerem razpravljate nocoj je zelo pomemben, ker omogoča posodobitev in dopolnitev uredbe iz leta 1992, ki je oblikovala enotni letalski trg.

Njegov glavni cilj je poenostaviti in konsolidirati obstoječo zakonodajo. Menim, da bo mogoče s predloženim dogovorom po prvi obravnavi Parlamenta julija 2007 in sprejetjem skupnega stališča Sveta novembra doseči glavne cilje.

Najprej, besedilo se prečisti s črtanjem zastarelih delov o prehodu na liberalizirane trge. Besedilo je prečiščeno in tri uredbe so konsolidirane v eno besedilo.

Drugič, zagotavlja učinkovitejšo in skladnejšo uporabo določb Skupnosti z določitvijo natančnejših in strožjih meril kot na primer v zvezi s podeljevanjem operativnih licenc in nadzoru nad njimi. Prav tako poostri spremljanje finančne sposobnosti letalskih prevoznikov.

Tretjič, spodbudi usklajevanje med državami članicami v zvezi s storitvami znotraj Skupnosti.

Četrtič, izboljšuje pravice potnikov, kar je zelo pomembno: pravico do celotnih informacij o dejanski ceni karte, vključno z davki, prispevki in pristojbinami ter pravico do nerazlikovanja na podlagi nacionalnosti ali kraja prebivališča ob nakupu karte.

Poudariti moram zlasti pravice potnikov, ker če želimo braniti evropske razprave, ne smemo pozabiti, da so državljani Evrope osrednji pri našem delu. Zato sem zelo zadovoljen glede hitrosti, s katero napreduje to vprašanje, pri čemer bi ponovno poudaril delo, ki ga je opravil poročevalec, gospod Degutis, in odbor za promet v zvezi s tem besedilom, ki se je znatno izboljšalo.

Glede na to, da obstajajo razhajanja v mnenju med obema institucijama, upam, da bomo lahko sprejeli to novo besedilo kmalu in da bo začelo veljati takoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle, v imenu skupine PPE-DE. (DE) Gospa predsednica, gospod komisar, gospe in gospodje, najprej se iskreno zahvaljujem gospodu Degutisu za dobro sodelovanje pri tem liberalizacijskem svežnju. Sprejeli smo dobre kompromise in njegovo poročilo bomo jutri podprli. Kmalu se je doseglo soglasje glede obsežnih smernic uredbe o letalstvu, o kateri bomo glasovali jutri. Kot je povedal, z uredbo se je naredil velik korak na poti k zmanjševanju birokracije.

Tri obstoječe uredbe so se združile v zakonodajno besedilo, ki je razumljivejše. Zaradi skupnega stališča se je obstoječa zakonodaja EU uskladila s sedanjo prakso. Poleg podeljevanja licenc letalskim prevoznikom uredba vključuje tehnična vprašanja in preglednost cen, ki je področje, ki ga želim obravnavati zlasti v imenu svoje skupine.

Od začetka smo pozivali k ukinitvi zavajajočega oglaševanja, ki ponujajo nesmiselno nizke letalske prevoznine. Želimo uvesti znatne poenostavitve za potrošnike, ki bi se morale že zdavnaj. S to uredbo EU se bodo ukinile oglaševalske zvijače in pasti, ki potrošnika pogosto zmedejo. Letalski prevozniki potrošnikov ne morejo več zavajati z oglaševanjem letov (zlasti v spletu) po smešnih cenah, kot je na primer 9.99 EUR, ter jih nato soočiti z visokimi dodatki v obliki davkov in prispevkov.

V prihodnosti bodo letalske prevoznine navedene na razumljiv in pregleden način. Potrošniku se mora omogočiti, da ugotovi, kakšen delež cene gre državi ter koliko gre v žepe letalskega prevoznika in letališča. To velja predvsem za spletne ponudbe. Zato smo prav tako pozvali k preglednosti cen. Za poročilo bomo jutri z veseljem glasovali.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrich Stockmann, v imenu skupine PSE. (DE) Gospa predsednica, gospod komisar, gospe in gospodje, najprej se iskreno zahvaljujem gospodu Degutisu za dobro opravljeno delo ter seveda za dobro sodelovanje. Končno sprejemamo potrebne posodobitve tretjega liberalizacijskega svežnja. S tem prenovljenim besedilom se dodaja nova jasnost in učinkovitost zlasti v zvezi z odobritvijo obratovanja, zakupom zrakoplova, porazdelitvijo prometa in varnostjo zračnih prevozov. Prav tako jasno določa, da se morata zakonodaja EU in nacionalna socialna zakonodaja ustrezno izvajati, ne glede na to, v kateri državi članici ima letalski prevoznik sedež delovanja. Kljub temu socialne in delavne razmere v evropskem letalstvu ostajajo težavne in jih je treba ponovno uvrstiti na dnevni red. Z besedilom se ne reši vprašanje modela zavarovanja v primeru stečaja letalskega prevoznika zaradi njegove zapletenosti. To je naslednja naloga Komisije.

Sprejetje pravil o preglednosti cen je velik uspeh. V prihodnosti evropskih državljanov ne bo več mogoče zavajati z mikavnimi ponudbami. Vsi potrošniki bodo zdaj lahko videli ne le končne cene, ampak tudi deleže stroškov, ki gredo letalskemu prevozniku, letališču in državi. To je velik prispevek k zaščiti potrošnikov.

Ponovno se zahvaljujem poročevalcu za dobro sodelovanje.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain, v imenu skupine UEN. (GA) Gospa predsednica, pohvalil bi to poročilo. Dokazuje, da institucije lahko sodelujejo pri izvajanju predlogov sprememb, ki ščitijo potnike ter tudi potrošnike in poslovno skupnost.

Letalsko potovanje se je znatno spremenilo v zelo kratkem času, kar koristi potnikom v svetu, ki postaja vedno bolj globaliziran. Raznolikost poletov, ki je danes na voljo, dokazuje pomembno spremembo v družbi na področju poslovnih praks in prostega časa. Z večjo konkurenčnostjo med letalskimi prevozniki je poletov več in so za običajne potnike cenejši.

Videli smo, da se je to čez noč zgodilo v moji državi, Irski, z uvedbo deregulacije v letalski industriji in ustanovitvijo prevoznika Ryanair. Stalna konkurenčnost v industriji je omogočila večjo izbiro in cenejše lete. To je dejansko ustvarilo delovna mesta in v nekaterih primerih izboljšalo regionalno gospodarstvo.

Kljub temu bi bilo od nas brezbrižno, da ne bi upoštevali negativnih vidikov tega velikega razvoja letalske industrije v Evropi, ki je pripeljal do nekaterih socialnih in varnostnih vprašanj.

Z dobički letalskih prevoznikov se ne sme razvrednotiti varnost potnikov ter osebja ali drugih socialnih vidikov. V zvezi s temi vidiki bi pohvalil priporočila Parlamenta in Sveta. Med državami članicami mora obstajati več sodelovanja in razumevanja ter učinkovitejši trg, da se bo trg letalskih potovanj razvil na trajnosten način. Videli smo že, da je preglednost cen koristila potnikom.

Zračni promet se bo vedno spreminjal s spreminjanjem življenja in družbe. Vendar moramo imeti enoten pristop, da bodo vsi navedeni razvojni dosežki trajnostni ter da bodo koristili vsem, ki so odvisni od te industrije. Pohvalil bi poročevalca, gospoda Degutisa, za njegovo delo, pri čemer iskreno podpiram sodelovanje Parlamenta in Sveta. Za to poročilo bomo jutri tukaj glasovali.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček, v imenu skupine GUE/NGL. (CS) Ta uredba ureja izdajanje licenc prevoznikom za zakup zrakoplova (s posadko ali brez posadke) ter prosti dostop do notranjih zračni poti Skupnosti vključno z nekaterimi odstopanji zlasti za obveznosti javnih služb. Poleg zahtev glede finančne sposobnosti uredba poziva k večjemu poudarku na pomembnosti usklajevanja z varnostnimi merili tudi pri zakupu. Omejitve v uredbi so namenjene zlasti zmanjšanju možnosti socialnega dampinga in zagotavljanju, da v okviru evropskega gospodarskega prostora prevozniki delujejo bolj pregledno. S prejšnjim govornikom se ne strinjam v celoti, da je prevoznik Ryanair vzoren primer obravnavanja pogojev zračnega prometa. Čestitam poročevalcu za sprejetje dogovora s Komisijo in Svetom in pozitivno sprejemam rezultat, kljub dejstvu, da se splošni dogovor v zvezi z nekaterimi socialnimi pravicami (delovni čas in največje dovoljeno število ur) še ni sprejel. Skupina GUE/NGL se s to uredbo strinja in jo podpira.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE). - Gospa predsednica, zahvaljujem se gospodu Degutisu za odlično poročilo in delo, ki ga je opravil v zadnjih tednih.

Razen zamud poletov največ pritožb glede letalskih prevoznikov zadeva način, s katerim ljudi zvabijo s cenami, ki se zdijo nizke, pri čemer jim pripravno povejo dejanski strošek le popolnoma na koncu postopka. Nizko cenovni letalski prevozniki so v zadnjih letih to umetnost izboljšali.

Zdaj bo potrošnik videl dejansko ceno, pri čemer bodo prispevki za varnost, ki jih nalagajo nacionalne vlade, posebej poudarjeni. Ta preglednost mora biti dobra stvar, pri čemer upam, da bo končala, kar je v zadnjih letih vaja v zavajanju nekaterih letalskih prevoznikov, ki poskušajo zavesti javnost, ki potuje, da kupujejo zelo poceni karto, čeprav drži nasprotno.

Prav tako moram omeniti poostritev pravil v poročilu v zvezi z zakupom zrakoplova s posadko zunaj Evrope in zavezanost k zagotavljanju, da socialni damping ni sprejemljiv, če letalski prevoznik zakupi zrakoplov – ponovno nekaj, kar se je dogajalo v preteklosti.

Zaskrbljujoče je, da je število zakupov zrakoplovov zunaj EU na nesprejemljivi ravni, kar ne ogroža le naših socialnih zakonov, ampak tudi naše varnostne zakone in slabi lastno industrijo civilnega letalstva EU, pri čemer je poročevalec to obravnaval.

To je odlično poročilo za potrošnike, osebje letalskih prevoznikov in evropsko letalstvo. Dejansko je tako dobro, da sem prepričan, da bodo letalski prevozniki že začeli iskati kakršne koli vrzeli – ponovno nekaj, kar se je že zgodilo v preteklosti, in ponovno še ena umetnost, ki so jo naši letalski prevozniki izboljšali.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE).(PT) Gospa predsednica, gospod komisar, zdaj ko sektor zračnega prometa prestaja eno do svojih najtežavnejših kriz zaradi neprimerljivega višanja cen goriva, je pomembno, da namenimo svojo pozornost in usmerimo naša zakonodajna prizadevanja v ukrepe, ki bodo pomagali ohranjati moč in dinamiko tega sektorja.

V zvezi s tem mora zavezanost k izboljšanju skupnih pravil za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti zajemati nekaj osnovnih točk: prvič, okrepitev zahtev glede finančne sposobnosti letalskih prevoznikov ob upoštevanju morebitne povezave med finančno trdnostjo prevoznikov in varnostjo; drugič, preglednost pri postavljanju cen vozovnic z jasnim označevanjem poleg osnovnih stroškov tudi davkov, obveznosti in drugih prispevkov ter, končno, jasna opredelitev obveznosti javnih služb vključno s pogoji, ki izhajajo iz določenih omejitev v najbolj oddaljenih regijah in potrebe po varovanju konkurence.

Poročevalec poziva, da sprejmemo skupno stališče Sveta. To pomeni, da so se poleg točk, ki so bile že omenjene, glavni cilji, ki jih je določil Parlament na prvi obravnavi, dosegli. S tem besedilom se dejansko oblikujejo in določajo ustrezna pravila za izdajo operativnih licenc, zakup zrakoplova, obveznosti javnih služb in pravila porazdelitve prometa, medtem ko se okrepijo notranji trg in pravice potrošnikov. Zato daje Komisiji pravico, da se pogaja o pravicah v prometu znotraj Skupnosti s tretjimi državami, pri čemer okrepi pravice iz delovnega razmerja tistih, ki delajo v sektorju.

Zato moram v zvezi s tem gospodu Degutisu čestitati za njegovo delo in podpreti sprejetje skupnega stališča Sveta brez nadaljnjih predlogov sprememb. Obe roki zakonodajnega organa sta si prizadevali sprejeti pomemben dogovor. Bo rezultat pomagal premagati krizo? Zadovoljen sem bil z odgovorom komisarja. Ali bo to pomagalo zagotoviti boljši in učinkovitejši notranji trg na področju letalstva, ki bo koristil gospodarstvu in ljudem? Upamo, da bo res tako.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). – (DE) Gospa predsednica, gospod komisar, gospe in gospodje, najprej iskreno čestitam gospodu Arūnasu Degutisu za uravnoteženo poročilo. Danes, v dobi spleta, je zlasti pomembno zagotoviti večjo preglednost cen pri letalskih prevozninah in s tem preprečiti zavajajoče ponudbe ter hkrati omogočiti enake pogoje konkurence. To je edini način za doseganje minimalne kakovosti in v imenu varstva potrošnikov ščitenja ljudi, ki imajo malo ali nimajo izkušenj z rezervacijo letov, da jih ne premamijo zavajajoče ponudbe. V nekem smislu je to oblikovanje interoperabilnosti.

Potreba po spremljanju socialne zakonodaje je druga pomembna točka poročila in nedvomno morajo države članice zagotoviti, da določbe Skupnosti in nacionalne socialne določbe veljajo za zaposlene pri letalskih prevoznikih, če je njihov zrakoplov s posadko zakupljen za prevoz v visoki sezoni ali za nadomeščanje letalskih operaterjev, ki imajo sedež v drugih državah. To odgovarja potrebam letalskih operaterjev, potrebam zaposlenih ter zlasti potrebam potrošnikov.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) V zvezi z uredbo, ki jo obravnavamo, poudarjam več točk, za katere menim, da so za naše državljane zelo pomembne. Najprej, to zadeva potnike, letalske prevoznike, njihove lastnike ter letalsko osebje.

Prvič, s pričakovanimi ukrepi se ne bo povečala le preglednosti letalskih prevoznin, ampak se bo borilo prozi zavajajočim informacijam, kot je bilo omenjeno prej, ter nepošteni konkurenci. Drugič, uredba določa ukrepe za večjo varnost letov, kar je zelo pomembno. Tretjič, uredba določa informacije o socialnim pravicah letalskega osebja in načine njihovega ščitenja. Zato čestitam gospodu Degutisu in se mu zahvaljujem za njegovo delo. Veselim se jutrišnjega glasovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Saïd El Khadraoui (PSE). (NL) Gospod komisar, gospe in gospodje, na začetku bi izkoristil to priložnost in se zahvalil poročevalcu za njegovo delo ter mu čestital za dogovor, ki sta ga sprejela Komisija in Svet. Gre za poenostavitev pravil na veliko področjih.

Čeprav je veliko več kot to. Potrdil bi besede kolegov poslancev o pomembnosti preglednosti v zvezi s cenami letalskih vozovnic. To je pomemben korak naprej. Prav tako je to vedno bila pomembna zahteva s strani Parlamenta. Bodimo popolnoma jasni: ne nasprotujemo nizkim cenam, vendar mora imeti potrošnik pri vsej preglednosti že v osnovi jasno predstavo o stroških nakupa letalske vozovnice vključno z vsemi stroški. V zvezi s tem velja enako za vse vrste dodatnih storitev in zavarovanje, ki ga morajo stranke izrecno zahtevati. Gospod Degutis, posledično predvidevam, da lahko jutri z vašim poročilom računate na veliko podporo Parlamenta.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Gospa predsednica, nadaljujem s področjem, ki so ga obravnavali skoraj vsi govorniki, tj. večja preglednost pri oblikovanju cen, pri čemer poudarjam pravilno navedbo gospoda Simpsona.

Kdor koli, ki je že kdaj kupil vozovnico za polet v spletu, in veliko nas je, ve, da se težave ne pojavijo le v zvezi s preglednostjo cen, ampak tudi, če podrobnosti nakupa ne izpolnite ustrezno. V takšnem primeru se vse spremeni, pri čemer plačate višje zavarovanje, kot ste ga dejansko želeli, in ne dobite poceni vozovnice, ampak vozovnico po prekomerno višji ceni zaradi dodatnih stroškov in zavarovanja. Sami letalski prevozniki ne bi smeli spodbujati te prakse, pri čemer bi morala zlasti Komisija in mi v Parlamentu spremljati takšno vedenje. To je edini način, da uredimo smiseln, ter uporabnikom prijazen sistem za naše državljane.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN) . – (PL) Gospa predsednica, poročevalcu čestitam za to resnično odlično poročilo.

Letalstvo smo obravnavali ob veliko priložnostih na tem delnem zasedanju. Danes želimo uresničiti uredbe, stare približno 16 let, o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti. Ti predlogi sprememb bodo pomagali izboljšati varnost ter, kar bi poudaril, kakovost zračnih prevozov in zaščito potnikov. Zlasti pomembno vprašanje so jasne informacije o oblikovanju cen o vozovnicah za polete. Ustrezno je, da prav tako obravnavamo vprašanje o dovoljenjih, da se zagotovi zanesljivost prevoznikov.

Prav tako je ustrezno, da danes razpravljamo o pravicah letalske posadke. Na tej točki, ko se letalstvo zelo širi, je ureditev ključna. Vendar ne sme ovirati novih pobud, pri čemer mora biti v korist potnikov. Prav tako ne smemo pozabiti, da se polet začne in konča na letališču, zato je tudi primerna kultura storitev na letališčih bistvena.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) - (RO) Nova oblika uredbe krepi in izboljšuje obstoječa pravna določila v zvezi z nadzorovanjem izdajanja licenc za delovanje zrakoplovov, najem, porazdelitev prometa in preglednost cen.

Menim, da se na ta način zagotavlja boljše izvajanje socialne zakonodaje v zvezi s počitkom in delovnim časom ter uvaja načelo nerazlikovanja med zračnimi prevozniki in načelo posvetovanja z letališči o porazdelitvi zračnega prometa.

S predlogi sprememb v novi uredbi se prav tako uvede načelo somestja, ki predstavlja združevanje krajev, ki uporabljajo isto letališče. Ta koncept se bo lahko uporabil tudi za razvoj druge vrste infrastrukture.

Menim, da se ne sme razlikovati med potniki na podlagi kraja prebivališča ali turističnega urada. Da bodo ljudje zaupali v zračne prevoze morajo vsi zračni prevozniki dosegati merila kakovosti in varnosti, pri čemer morajo zlasti vozovnice izrecno označevati vse veljavne stroške in tarife.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, podpredsednik Komisije. − (FR) Gospa predsednica, gospe in gospodje, iskreno se vam zahvaljujem za to razpravo in zavezanost Parlamenta za pomoč pri izvedbi tega besedila, ki je bistveno za delovanje enotnega letalskega trga. Menim, da zdaj imamo uravnoteženo besedilo, ki vključuje najpomembnejše spremembe in poglavitne predloge sprememb Evropskega parlamenta s prve obravnave.

Zlasti pozitivno sprejemam predlagane izboljšave v zvezi s položajem ustanove in sprememb besedila o pogojih za izdajanje in preklic licenc, obveznostih javnih služb ter porazdelitvi prometa med letališči.

Vendar predvsem podpiram stališče, ki ga je izrazila večina poslancev, ki je danes govorila, v zvezi s preglednostjo cen in pravicami potnikov. V zvezi s tem v tej razpravi poudarjam, da je zelo pomembno, da ščitimo pravice potnikov, ščitimo pravice državljanov. Zato smo vsi zavezani k preglednosti. Upam, da bodo vsi letalski prevozniki in vsi tisti, ki prodajajo vozovnice, uredbo z začetkom njene veljavnosti spoštovali. Komisija bo zagotovila, da bodo vedno spoštovali pravice potnikov.

Zato sem zadovoljen s kakovostjo dela, ki je bilo opravljeno, pri čemer mislim, da je poročevalec opravil odlično delo s pomočjo Komisije in tistih, ki so sodelovali v tej razpravi, predvsem za zaščito pravic potnikov.

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis, poročevalec. – (LT) Tudi brez poznavanja jutrišnjih rezultatov se zahvaljujem kolegom poslancem in predstavnikom Komisije. To delo se mi zdi zanimivo, uporabno ter polno izzivov in prijetnih trenutkov. Prav tako želim Komisiji, da je pri izvajanju in spremljanju te uredbe uspešna. Kot vsi vemo, bodo visoke cene povzročile težave večini letalskim podjetjem, pri čemer bo potem naša prednostna naloga zaščititi pravice potnikov, kar je lahko zlasti neprijetno v primeru stečaja. Ponovno se vsem zahvaljujem za vaše sodelovanje.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Gospa predsednica, tudi jaz sem želela o tem poročilu govoriti na podlagi prijave k razpravi, vendar razumem, da zdaj verjetno ne bo več dovolj časa. Želim, da se v zapisnik vsaj zabeleži, da sem tudi jaz želela govoriti o tem poročilu o zračnem prometu.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsednica. – Gospa Roithová, moramo se držati urnika. Pet poslancev je že zaprosilo za sodelovanje, pri čemer ste vi govorili že o prejšnjem poročilu. Poskušamo ohranjati ravnotežje, zato da isti poslanci ne razpravljajo o vseh poročilih, ker nas čas preganja.

Razprava je končana.

Glasovanje bo potekalo jutri ob 12.00.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov