Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 8. juli 2008 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Miljømæssige virkninger af den planlagte gasledning i Østersøen (forhandling)
 5.Afghanistans stabilisering (forhandling)
 6.Inddragelse af luftfarten i kvoteordningen for drivhusgasemissioner (forhandling)
 7.Budgetkalender: se protokollen
 8.Afstemningstid
  8.1.Europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument (A6-0271/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (afstemning)
  8.2.Den fælles landbrugspolitiks ordninger for støtte (A6-0270/2008, Neil Parish) (afstemning)
  8.3.Sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr (kodificeret udgave) (A6-0290/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  8.4.Beskyttelse af vilde fugle (tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol) (A6-0259/2008, Miroslav Ouzký) (afstemning)
  8.5.Det fælles merværdiafgiftssystem (A6-0232/2008, Dariusz Rosati) (afstemning)
  8.6.Protokol om strategisk miljøvurdering til FN/EFE Espoo-konventionen af 1991 (A6-0221/2008, Bogusław Sonik) (afstemning)
  8.7.Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem EU, EF og Schweiz om Schengen-reglerne (A6-0246/2008, Ewa Klamt) (afstemning)
  8.8.Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem EF og Schweiz om asylansøgning (A6-0247/2008, Ewa Klamt) (afstemning)
  8.9.Protokol mellem EF, Schweiz og Liechtenstein til aftalen mellem EF og Schweiz om asylansøgning (A6-0261/2008, Ewa Klamt) (afstemning)
  8.10.Visumnummerering (A6-0268/2008, Gérard Deprez) (afstemning)
  8.11.Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde EF/Indien (A6-0254/2008, Christian Ehler) (afstemning)
  8.12.Anmodning om ophævelse af Witold Tomczaks immunitet (A6-0277/2008, Diana Wallis) (afstemning)
  8.13.Beskyttelse af Europa-Parlamentets prærogativer ved nationale domstole (A6-0222/2008, Giuseppe Gargani) (afstemning)
  8.14.Godkendelse af Kommissionen (ændring af forretningsordenen) (A6-0198/2008, Andrew Duff) (afstemning)
  8.15.Fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (A6-0179/2008, Åsa Westlund) (afstemning)
  8.16.Fødevaretilsætningsstoffer (A6-0180/2008, Åsa Westlund) (afstemning)
  8.17.Aromaer og fødevareingredienser med aromagivende egenskaber (A6-0177/2008, Mojca Drčar Murko) (afstemning)
  8.18.Fødevareenzymer (A6-0176/2008, Avril Doyle) (afstemning)
  8.19.Inddragelse af luftfarten i kvoteordningen for drivhusgasemissioner (A6-0220/2008, Peter Liese) (afstemning)
  8.20.Arbejdet i plenarforsamlingen og initiativbetænkninger (ændring af forretningsordenen) (A6-0197/2008, Richard Corbett) (afstemning)
  8.21.Samrådet i forbindelse med det foreløbige budgetforslag for 2009 (A6-0262/2008, Jutta Haug) (afstemning)
  8.22.Miljømæssige virkninger af den planlagte gasledning i Østersøen (A6-0225/2008, Marcin Libicki) (afstemning)
  8.23.Afghanistans stabilisering (A6-0269/2008, André Brie) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet - Det indre marked for naturgas - Den strategiske energiteknologiplan for EU (forhandling)
 13.Statsejede investeringsfonde (forhandling)
 14.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 15.Anmodning om uopsættelig forhandling: se protokollen
 16.Ændring af direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed i EU - Ændring af forordning (EF) nr. 881/2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur (forhandling)
 17.Fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) (forhandling)
 18.En ny kultur for mobilitet i byer (forhandling)
 19.Tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart / brug af fastspændingsanordninger til børn (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (803 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1897 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik