Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2008. július 8., Kedd - StrasbourgHL kiadás
 1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 4.A Balti-tengeren tervezett, Oroszországot és Németországot összekötő gázvezeték környezetre gyakorolt hatásai (vita)
 5.Afganisztán stabilizálása: kihívások az EU és a nemzetközi közösség számára (vita)
 6.A 2003/86/EK irányelv módosítása a légi közlekedési tevékenységeknek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei kereskedelmi rendszerébe történő felvétele érdekében a Közösségen belül (vita)
 7.Költségvetési ütemterv: lásd a jegyzőkönyvet
 8.Szavazások órája
  8.1.Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (A6-0271/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (szavazás)
  8.2.A KAP keretébe tartozó támogatási rendszerek (A6-0270/2008, Neil Parish) (szavazás)
  8.3.A munkaeszközök használatára vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelmények (A6-0290/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (szavazás)
  8.4.A vadon élő madarak védelme (az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelő kiigazítás (A6-0259/2008, Miroslav Ouzký) (szavazás)
  8.5.Közös hozzáadottértékadó-rendszer (A6-0232/2008, Dariusz Rosati) (szavazás)
  8.6.Stratégiai környezeti vizsgálatra vonatkozó vonatkozó jegyzőkönyv az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991. évi Espoo-i Egyezményhez (A6-0221/2008, Bogusław Sonik) (szavazás)
  8.7.Lichtenstein csatlakozása az Európai Unió, az Európai Közösség és Svájc közötti, Svájcnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz (A6-0246/2008, Ewa Klamt) (szavazás)
  8.8.Lichtenstein csatlakozása az Európai Közösség és Svájc közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározásáról szóló megállapodáshoz (A6-0247/2008, Ewa Klamt) (szavazás)
  8.9.Az Európai Közösség és Svájc közötti, a tagállamban, Svájcban vagy Liechtensteinben benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározásáról szóló megállapodáshoz csatolt, az Európai Közösség, Svájc és Liechtenstein közötti jegyzőkönyv (A6-0261/2008, Ewa Klamt) (szavazás)
  8.10.A vízumok számozása (A6-0268/2008, Gérard Deprez) (szavazás)
  8.11.Az EK és India közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás meghosszabbítása (A6-0254/2008, Christian Ehler) (szavazás)
  8.12.Witold Tomczak képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A6-0277/2008, Diana Wallis) (szavazás)
  8.13.Az Európai Parlament előjogainak védelme a nemzeti bíróságok előtt (A6-0222/2008, Giuseppe Gargani) (szavazás)
  8.14.A Parlament eljárási szabályzatának a Bizottság jóváhagyása tekintetében való módosítása (A6-0198/2008, Andrew Duff) (szavazás)
  8.15.Az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszer-ipari enzimek és az élelmiszer-aromaanyagok egységes engedélyezési eljárása (A6-0179/2008, Åsa Westlund) (szavazás)
  8.16.Élelmiszer-adalékanyagok (A6-0180/2008, Åsa Westlund) (szavazás)
  8.17.Aromák és aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők (A6-0177/2008, Mojca Drčar Murko) (szavazás)
  8.18.Élelmiszerenzimek (A6-0176/2008, Avril Doyle) (szavazás)
  8.19.A 2003/87/EK irányelv módosítása: a repülési tevékenységnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerébe történő bevétele (A6-0220/2008, Peter Liese) (szavazás)
  8.20.A Parlament eljárási szabályzatának módosítása a parlamenti reformmal foglalkozó munkacsoportnak a plenáris ülés munkájára és a saját kezdeményezésű jelentésekre vonatkozó javaslatai fényében (A6-0197/2008, Richard Corbett) (szavazás)
  8.21.2009. évi költségvetés: a 2009-es EKT-ban szereplő egyeztetési megbízatással kapcsolatos első gondolatok (A6-0262/2008, Jutta Haug) (szavazás)
  8.22.A Balti-tengeren tervezett, Oroszországot és Németországot összekötő gázvezeték környezetre gyakorolt hatásai (A6-0225/2008, Marcin Libicki) (szavazás)
  8.23.Afganisztán stabilizálása: kihívások az EU és a nemzetközi közösség számára (A6-0269/2008, André Brie) (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet: lásd a jegyzőkönyvet
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 12.A földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételei - A földgáz belső piaca - Európai stratégiai energiatechnológiai terv (vita)
 13.Az EU válasza az állami befektetési alapok jelentette kihívásra (vita)
 14.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 15.Sürgősségi eljárásra irányuló kérelem: lásd a jegyzőkönyvet
 16.A közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv módosítása - Az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló 881/2004/EK rendelet módosítása (vita)
 17.A légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályok (átdolgozott változat) (vita)
 18.A városi mobilitás új kultúrája felé (vita)
 19.A kereskedelmi célú repülőgépes közlekedési szolgáltatásokra alkalmazandó műszaki előírások és közigazgatási eljárások (EU OPS)/ gyermekrőgzítő eszközök használata (OPS 1.730) (vita)
 20.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 21.Az ülés berekesztése
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (880 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (1884 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat