Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2201(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0206/2008

Predkladané texty :

A6-0206/2008

Rozpravy :

PV 07/07/2008 - 21
CRE 07/07/2008 - 21

Hlasovanie :

PV 09/07/2008 - 5.14
CRE 09/07/2008 - 5.14
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0351

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 9. júla 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

5.14. Utváranie politických skupín (zmena a doplnenie článku 29 rokovacieho poriadku) (A6-0206/2008, Richard Corbett) (hlasovanie)
PV
  

- Pred hlasovaním:

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). - (FR)Vážený pán predsedajúci, nebudem sa odvolávať na článok 151 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu o prípustnosti pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, pretože sa zdá, že návrh len vzdialene súvisí s pôvodným textom správy, ale radšej navrhujem, aby Parlament vrátil text späť výboru.

Tento návrh stručne vysvetlím. Hlavným cieľom správy pána Corbetta, aj podľa jeho vlastného názoru, je zabrániť poslancom, ktorí veria v obranu zvrchovanosti, suverenity a nezávislosti národa, aby vytvorili skupinu.

Rád by som zdôraznil škodlivý vplyv, ktorý táto správa môže mať. Jej výsledkom v nasledujúcom volebnom období Parlamentu by mohlo byť to, že sa veľký počet nezaradených poslancov, ktorí zistia, že majú spoločné východiská, rozhodne vytvoriť skupinu, ktorá by určite nebola politicky korektná, ale v skutočnosti by mala viac členov, ako sa obávame.

Sledujem teda túto absolútne protidemokratickú, zaujatú a sektársku logiku pána Corbetta a autorov tohto projektu a upozorňujem ich na škodlivý vplyv podobných textov. Navrhujem, aby sa možné následky takéhoto ustanovenia prebrali vo výbore.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. - Pán Gollnisch, predsedal som, keď bola vaša skupina rozpustená.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - Vážený pán predsedajúci, najhorším dôvodom pre zmenu poriadku je zamerať ju proti jednej konkrétnej osobe alebo skupine ľudí. Je to rozdiel medzi právnym poriadkom a zvoľou. V každom prípade sa domnievam, že táto správa je v súčasnom stave nelegálna, pretože výbor hlasoval proti jej pôvodnej forme. Pozmenená podoba predložená Parlamentu sa veľmi málo podobá tej pôvodnej, ktorá bola vo výbore zamietnutá, domnievam sa teda, že ak chceme riadne dodržiavať vlastný poriadok, nemáme inú možnosť, ako ju vrátiť na posúdenie späť do výboru alebo právnym službám.

 
  
MPphoto
 
 

  Jo Leinen (PSE), predseda Výboru pre ústavné veci. (DE) Vážený pán predsedajúci, nie je dôvod na to, aby sa správa vrátila výboru. Keby si pán Gollnisch želal predložiť svoje argumenty, mohol sa zúčastniť schôdze nášho výboru, ale neurobil to.

Všetky tieto záležitosti sme prebrali a chcel by som Parlament upozorniť na to, že po nedávnom veľkom rozšírení stúpol počet poslancov Parlamentu zo 626 na súčasných 785 a onedlho sa zvýši zo 732 na 751 a že ak dochádza k takýmto zmenám, musí sa prispôsobiť aj najnižší počet potrebný na vytvorenie politickej skupiny. Vždy sme to tak v minulosti robili a teraz to robíme znovu. Predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú kompromisné, ako iste viete.

Z tohto dôvodu sa, vážený pán predsedajúci, domnievam, že by sme mali hlasovať dnes a záležitosť výboru nevracať. Nevzišlo by z toho nič užitočného.

 
  
  

(Návrh vrátiť vec výboru bol zamietnutý.)

– Pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu č. 3:

 
  
MPphoto
 
 

  Hanne Dahl, v mene skupiny IND/DEM. – (DA) Vážený pán predsedajúci, chcela by som stručne uviesť dôvody môjho ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý sa vlastne týka pána Corbetta aj pána Leinena, ktorí uviedli ako jeden z dôvodov tejto zmeny veľkosť Parlamentu. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladám v mene svojej skupiny, je prirodzeným rozšírením pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré boli prijaté v roku 2002, keď bol spravodajcom pán Corbett. Presne teda vychádzam z jeho uvažovania, ktoré zohľadňuje rozšírenie Európskej únie z 15 na 25 štátov. Ak použijeme rovnaké podiely v Európskej únii, ktorú v súčasnosti tvorí 27 štátov, dospejeme k číslu 3 %, ktoré musí zastupovať jednu pätinu členských štátov, a výsledkom toho je nižšia minimálna hranica pre počet členov – 22. Dúfam, že môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa chápe tak, ako je, teda ako kompromisný text. Na včerajšom rokovaní zaznela prosba, aby sme hľadali kompromisné riešenie, teda také, ktorého text sa plne zhoduje s argumentmi uplatnenými pánom Corbettom v roku 2002. Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh má nasledujúce znenie: Prečítam ho po anglicky, mám pri sebe len anglickú verziu, ktorá bola dnes rozdaná poslancom.

„Politická skupina je tvorená poslancami zvolenými najmenej v jednej pätine členských štátov. Minimálny počet poslancov nevyhnutne potrebných na založenie politickej skupiny predstavuje 3 % poslancov Európskeho parlamentu.“

(DA) Naliehavo teda žiadam svojich kolegov, aby hlasovali pre tento ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, pretože by bol kompromisom, vďaka ktorému by sme my, ktorí nesúhlasíme s pôvodným návrhom, zostali verní uvažovaniu pána Corbetta.

 
  
  

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh nebol prijatý.)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia