Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2041(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0252/2008

Rozpravy :

PV 08/07/2008 - 18
CRE 08/07/2008 - 18

Hlasování :

PV 09/07/2008 - 5.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0356

Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 9. července 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

7. Vysvětlení hlasování
Zápis
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

– Doporučení pro druhé čtení: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE)(LT) Dnes jsme v Evropském parlamentu ve druhém čtení přijali usnesení o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství.

Měníme tak nařízení platné od roku 1992 a ráda bych znovu zdůraznila pozměňovací návrhy, jež mají největší důležitost pro naše občany a zejména cestující a osádku letadel. Mám na mysli zejména opatření, která nám umožní dosáhnout transparentnosti v cenách letenek a rozsáhlejší činnosti v zákazech klamavých reklam a nekalé soutěže v oblasti leteckých služeb.

Návrhy, jejichž cílem zajistit lepší dodržování leteckých bezpečnostních standardů i sociální jistoty pro zaměstnance leteckých společností, jsou velmi důležité. Vypadá to, že všechny neshody mezi Komisí a Radou byly objasněny, takže nařízení by mělo vstoupit v platnost na konci roku.

Opravdu doufám, že pozměněné nařízení bude patřičně prováděno ve všech členských státech EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Dámy a pánové, po šestnácti letech jsme dnes dali definitivně zelenou zjednodušení, sjednocení a současně i zpřísnění udělování a odnímání licencí pro letecké služby a doufám, že nařízení nepovede ke zrušení malých sportovních společností. Nařízení jsem podpořila. Umožní totiž, respektive věřím, že nařízení skutečně umožní odnímání licencí společnostem, které klamou zákazníky, když neuvádějí celkovou cenu letenek, ale své tarify bez daní, poplatků či příplatků za benzín. Doufám, že se agentura pro dohled zaměří i na cenovou diskriminaci kvůli místu pobytu. Věřím, že v pozměněné podobě nařízení lépe ochrání i bezpečnost provozu zejména sjednocením podmínek pronájmu letadel s posádkou v EU, ale i ze třetích zemí.

 
  
  

– Zpráva: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE). - (HU) Děkuji vám, pane předsedající.Jako zástupkyně socialistů zodpovídající za tuto záležitost jsem podpořila kompromisní pozměňovací návrhy, jež vyjednal pan Ouzký. Považuji za úspěch pro Parlament a pro skupinu sociálních demokratů, že také Rada přijala skutečnost, že bychom měli zakázat další dvě glykolová rozpouštědla a chránit tak zdraví našich občanů.

Látka nazývaná DEGME poškozuje zdraví při vstřebání přes kůži. Je známo, že také snižuje reprodukční schopnost, je tedy významným úspěchem, že jsme zakázali její používání nejen v barvách ale i v čistících prostředcích a podlahových materiálech. Komise by zakázala látku DEGME pouze v barvách, ale díky spolupráci všech stran jsme dosáhli také toho, že byla zakázána i v čistících prostředcích.

Vdechnutí látky nazývané DEGME je škodlivé lidskému zdraví. Podle zprávy Evropské komise by byla zakázána pouze v barvách nanášených stříkáním, ale opět na doporučení socialistů byla zakázána i v čistících prostředcích v rozprašovači. Chtěl jsem zmínit podstatu kompromisních pozměňovacích návrhů vzhledem k tomu, že neproběhla rozprava v plénu.

 
  
  

– Zpráva: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE).(MT) Je důležité, aby Evropský parlament byl obeznámen se situací v mé zemi co se týče cen za vodu a elektřinu a s dopadem dnešního rozhodnutí v tomto ohledu. Právě proto chci vysvětlit důvody svého hlasování. Od doby, kdy vláda zvýšila cenu za ropu, zvýšila i vyúčtování spotřebitelů tím, že zavedla přirážku. Tento měsíc oznámila zvýšení o 96 %. Bude to příčinou nové chudoby, chudoby energetické. Vláda přitom neprosazuje žádné krátkodobé nebo dlouhodobé řešení. Politika alternativních zdrojů energie neexistuje, přestože v mé zemi je mnoho slunce a větru, ani s ohledem na čistější energii, jako např. zemní plyn, do takové míry, že jim vláda stále nezačala připisovat jakýkoli význam. Proto jsem hlasoval takto a proto je to, co jsme dnes udělali, důležité, ne-li historické.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE).(CS) Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi vysvětlit mé hlasování k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 55 z roku 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem. Klíčová část této směrnice se nepochybně týká návrhu na oddělení vlastnictví, které by výsledně bránilo vertikálně integrovaným společnostem v držbě majetkového podílu na dodávkách a přepravě plynu. Při hlasování jsem podpořil pozměněný kompromisní návrh, a to zejména z toho důvodu, že jsem přesvědčen, že je třeba zohlednit obavy států, jež se vyslovily proti plnému vlastnickému oddělení. Souhlasím s tvrzením Komise, že evropský trh se zemním plynem trpí nedostatkem investic do přenosové infrastruktury a nízkou mírou koordinace mezi jednotlivými provozovateli přenosových soustav. Vzhledem ke strukturální různorodosti trhu se zemním plynem a trhu s elektrickou energií však podle mého názoru nelze tedy přistupovat k oběma odvětvím totožně. Trh s plynem je žádoucí liberalizovat postupně, symetricky. Je třeba se soustředit zejména na harmonizaci míry otevřenosti vnitrostátních trhů.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). - (IT) Pane předsedající, zdržel jsem konečného hlasování a hlasoval jsem proti tzv. „třetí možnosti“ ohledně oddělení činností v oblasti sítě a dodávek na trhu se zemním plynem, protože jsme ztratili významnou příležitost utvrdit zásadu volné soutěže na trhu se zemním plynem. Měli bychom následovat to, co bylo zavedeno na trhu s energií, a tato třetí možnost v praxi zaručí existenci monopolů a dřívějších monopolů v Evropě, našim vnitrostátním trhům bude dále chybět srovnatelnost, a tím jsou vyhlídky na opravdový evropský trh s energií ještě vzdálenější.

Ještě horší na této mnohoznačné třetí možnosti je to, že v praxi podpoří a napomůže dřívějším monopolům v tom, aby uzavíraly smlouvy spolu s takovými subjekty, jako je ruský energetický gigant Gazprom.

 
  
  

- Zpráva: Jean Lambert (A6-0251/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Pane předsedající, všichni v této sněmovně víme, že od roku 2004 máme nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ale naneštěstí žádné prováděcí předpisy. Rozhodnutí, jež Evropský parlament učinil, nám konečně poskytuje i prováděcí předpisy, což znamená, že máme k dispozici nástroj, jímž můžeme podpořit mobilitu v Evropské unii bez ztráty sociální jistoty.

Zavedení styčných orgánů nám umožňuje poskytnout praktickou pomoc těm, kteří pracují mimo svoji vlast, například při zodpovídání otázek jak a kde se mají přihlásit o důchod. Jinými slovy jsme v Evropském parlamentu zajistili, že lidé mohou obdržet v oblasti sociální péče obdržet skutečnou pomoc.

 
  
  

– Zpráva: Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Zdržel jsem se hlasování o zprávě paní Bozkurtové, přestože nejsem proti omezené formě koordinace různých systémů sociálního zabezpečení členskými státy EU, rozhodně ne, je-li to ve prospěch evropských občanů, kteří žijí v jiném členském státě, než v jejich vlastním.

Ještě jednou však varuji před harmonizací, a ještě hůře uniformitou, systémů sociálního zabezpečení v různých členských státech. Jako Vlám mám jedinečnou možnost pozorovat, jak je jednotný systém sociálního zabezpečení v Belgii, kde jsou dvě skupiny obyvatelstva, vlámská a valonská, naprosto neproveditelný a vede k ohromnému zneužívání. V zájmu všech nechme členské státy, aby své systémy sociálního zabezpečení organizovaly a financovaly samy, nebo tak či tak skončíme v systému plném zneužívání, který je horší, dražší a méně účinný a v důsledku vytvoří méně, ne více solidarity mezi evropskými národy.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Pane předsedající, také jsem chtěl vysvětlit, že jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože navrhuje nové nařízení místo starého, a tím zajistí, že naše systémy sociálního zabezpečení teď mohou být účinně koordinovány, díky tomu, že příslušná právní ustanovení byla zjednodušena a změněna. Zpráva pana Lamberta nám také dává možnost dosáhnout cíle přispět k větší mobilitě v Evropské unii, a lidem umožňuje vzít si nárok na dávky sociálního zabezpečení sebou, najdou-li zaměstnání v jiném členském státě.

To je přínos sociálnímu zabezpečení v Evropské unii.

 
  
  

– Zpráva: Richard Corbett (A6-0206/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Děkuji vám, paní předsedající. Dnes jsme se dostali do druhé fáze úsilí pana Corbetta udělat z Parlamentu ještě většího domácího mazlíčka politicky korektní eurokratické kasty.

Včera bylo rozhodnuto, že nám poslancům téměř nebude povoleno předkládat parlamentní dotazy a má být zaveden systém vlastní cenzury ze strany předsedy Parlamentu. Dnes je jednodušší vytvářet skupiny a zpravodaj důrazně a do jisté míry upřímně přiznává, že toto opatření je zaměřené v první řadě proti euroskeptické pravici v Parlamentu. Tím se kruh uzavírá. Euroskeptické názory v této sněmovně, zajisté ty na pravici politického spektra, musí být umlčeny. Euroskeptické výsledky referend v Irsku, Nizozemsku a Francii jsou jako obvykle jednoduše přehlíženy, jako by nebyly. Toto je evropská verze demokracie ve stylu Roberta Mugabeho.Jaká je to demokracie!

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Pane předsedající, zpravodaj pan Corbett se mimo výbor vyjádřil opravdu urážlivým způsobem o politické skupině, již v této sněmovně zastupuji, což samozřejmě vyvolává vážné pochyby o jeho nestrannosti.

Tato zpráva je velmi sporná a její obsah byl ve výboru drasticky omezen; jediné, co zbylo jsou opatření, jimiž bude zajištěno přežití politicky korektních skupin, jejichž celkový počet členů by nedosáhl minimální hranice, a byl nenápadně přidán pozměňovací návrh, který by konkrétně naší politické skupině zabránil ve vytvoření skupiny. Uvedené důvody jsou v naprostém rozporu s fakty; stačí poukázat na přílohu zprávy, abychom ověřili, že v žádném parlamentu členských států není stanovena minimální hranice pro vytvoření politické skupiny nad 20. Toto číslo je často mnohem nižší, 15, 10 nebo 8, v některých případech k vytvoření skupiny stačí jedna osoba.

Zpráva pan Corbetta je tedy útokem na demokracii a jednoduše i na základní zásady poctivé hry.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Zpráva pana Corbetta má pouze jeden a jediný cíl, a to umlčet národní hlasy pravice v Evropském parlamentu. Předseda skupiny pana Corbetta se tím nijak netají. Když byla v lednu roku 2007 vytvořena skupina ITS, otevřeně se vyjádřil, že nařízení bude pozměněno tak, aby v budoucnosti zabránilo vytváření skupin politické pravice.

Ostatní skupiny tím budou také poškozeny, ale to pana Corbetta nezajímá. Jeho návrh je zaměřen proti euroskeptické skupině. Socialisté v Parlamentu nemohou snést, že skupiny celého politického spektra by měly mít stejné prostředky a práva. Toto uvažování ve stylu Roberta Mugabeho je součástí demokratických nedostatků v Evropě, stejně jako skutečnost, že demokratické rozhodnutí voličů v Francii, Nizozemsku a Irsku je stále přehlíženo. Buďte si jist, pane předsedající, že to bude jedním z témat našich voleb ve Vlámsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - Pane předsedající, skutečnost, že jsme o této záležitosti dnes hlasovali, mi připadá jako porušení jednacího řádu tohoto Parlamentu. Dle mého výbor zprávu zamítl, protože předseda špatně spočítal počet lidí v místnosti, a v tom okamžiku jednoduše porušil řád a pokračoval s pozměněnou podobou návrhu.

Proč jsme zašli tak daleko? Jaká důležitá věc nás nutí takto porušovat vlastní řád? Odpověď je, jak samozřejmě víme, a zpravodaj se tím netají, že má zabránit euroskeptikům, aby vytvořili skupinu.

Proč se tak bojíte? Co vás tak znervózňuje? Je nás 50, možná maximálně 60 ze 785 poslanců. Je možné, že lidé, kteří vás skutečně znepokojují jsou vaši vlastní voliči a že vaše opovržení a obavy z voličů, kteří hlasují „ne“ kdykoli k tomu mají příležitost, přenášíte na nás, jejich zřejmé mluvčí v této sněmovně a že nám vracíte to, co se neodvážíte vyjádřit o lidech, kteří vás zvolili na toto místo.

Pokud se mýlím, dokažte mi, že se mýlím – vykonejte referenda, která jste slíbil. Pactio Olisipiensis censenda est! (O Lisabonské smlouvě se musí hlasovat!)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Pęk (UEN). - (PL) Pane předsedající, hlasoval jsem proti zprávě pana Corbetta, protože se domnívám, že je projevem krajní diskriminace uprostřed údajně demokratického Evropského parlamentu, jež se snaží použitím administrativních metod zabránit vytváření politických skupin, které nesmýšlí nebo nejednají způsobem, jež většina považuje za politicky koektní. Je to dvojitá diskriminace, protože použitím administrativních metod je znemožněno vytváření skupin a a zároveň jsou poskytovány značné částky na další finanční podporu organizovaným politickým skupinám, což jim dává další výhodu. Tato diskriminace je v rozporu s podstatou Evropské unie a se základy, na kterých by EU měla stavět. Ostře proti tomuto kroku protestuji; neměli byste si dělat iluze, že i když budete schopni jej prosadit zde, nepodaří se vám to přes evropské národy, které jistě budou mít námitky.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). - Pane předsedající, zřídka slýchávám takové nesmysly, jako teď od Vlámského bloku, Národní fronty a pana Dana Hannana. Tato zpráva nikoho nepodrobuje cenzuře, ani by tato změna pravidel nevedla k tomu, že by někdo ztratil svůj hlas, právo se vyjadřovat a jednat jako poslanec Evropského parlamentu.

Tato změna pravidel se týká toho, jakou stanovíme minimální hranici počtu poslanců nutného k vytvoření skupiny, a tím jejím členům umožníme přístup k dalším financím od daňových poplatníků a dalším prostředkům na jejich politické aktivity. Každý národní parlament využívající systému skupin má stanovenou hranici. My jsme ji měli velmi nízkou, percentuálně nižší než kterýkoli národní parlamentu. Je správné se ohlédnout a tuto záležitost přezkoumat.

Všiml jsem si, že nakonec téměř všechny skupiny tento kompromis podpořily, jak velké, tak malé skupiny. Všiml jsem si, že i sám mluvčí skupiny IND/DEM, euroskeptické skupiny IND/DEM, navrhnul kompromisní číslo 3%, tedy 22 poslanců. Takže oni sami uznávají, že naše současná hranice musí být zvýšena a že je v současné době příliš nízká. Upřímně, je rozdíl mezi jejich počtem 22 a počtem 25, jež byl schválen, skutečně útokem na demokracii? Přestaňte s tím!

 
  
  

- Zpráva: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). - (PL) Pane předsedající, zpráva pan Buzeka poskytuje podrobné hodnocení všech strategických opatření v oblasti energetické technologie. Naneštěstí pro nedostatek financí na všechen potřebný výzkum a náhlý nárůst cen plynu a ropy jsme museli výzkum zaměřit na otázky spojené s tím jak snížit jejich využití k výrobě energie. Tato priorita také sníží emise CO2 a měla by být zařazena do strategie. Domnívám se, že je důležité podporovat výzkum v oblasti výstavby bezpečných, moderních atomových elektráren a nejnovějších elektráren, jež využívají vodík, hélium i biopaliva třetí generace, která mohou být vyráběna lokálně, což sníží náklady na pohonné hmoty. Při hlasování jsem podpořil změny, které tyto priority zohledňují.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Dámy a pánové, přijali jsme důležitou zprávu, již připravil pan profesor Buzek. Závislost Evropské unie na dovozu energie, jež by v roce 2030 měla dosáhnout 65 %, nás přiměla k tomu, abychom přijali kroky k zajištění bezpečných dodávek surovin využívaných k výrobě energie, založených na zásadě solidarity. Měly by také být vytvořeny další nástroje, jimiž by se snížilo ohrožení energetické bezpečnosti v jednotlivých členských státech způsobené trvalou liberalizací energetického odvětví. Abychom dosáhli cílů EU ohledně energie z obnovitelných zdrojů a snižování skleníkových plynů, musíme podporovat rozvoj nových technologií, především zachycování a uchovávání uhlíku. Je důležité podpořit technologie čistého uhlí a zesílit naše činnosti v oblasti biopaliv třetí generace a výzkumu jaderné energie. Důležitější než dříve je práce na zlepšení energetické účinnosti a úspor energie.

 
  
  

Písemné vysvětlení hlasování

 
  
  

– Návrh usnesení (B6-0336/2008) – roční akční programy pro Brazílii a Argentinu na rok 2008 (2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písmně. - (IT) Pane předsedající, hlasuji pro toto usnesení. Jsem zpravodajem Výboru pro rozvoj k programu Erasmus Mundus a má zpráva byla nedávno jednomyslně schválena. Doufám, že se nám podaří podpořit konečné znění textu na plenárním zasedání v září, aby program mohl začít v lednu 2009.

Cílem je vývoz našeho jedinečného univerzitního systému za hranice Unie tím, že umožníme zahraničním studentům studium na našich fakultách a tím že studentům EU poskytneme prostředky a s nimi příležitost získat zkušenosti mimo státy EU. Domnívám se, že Erasmus je klíčovým nástrojem pro udržitelný rozvoj, protože, jak zdůrazňuje má zpráva, má podněcovat studenty k tomu, aby se vraceli do svých vlastních zemí a tím přispívali, skrze myšlenky, znalosti a mezinárodní kontakty, jež nabyly, ke rozvoji hospodářství jejich země.

Značné finanční částky v souvislosti s akcí 2 se získávají z částek vyhrazených na rozvoj. Dle mého názoru je důležité, abychom zajistili, že finanční částky vyhrazené na roční akční programy pro Brazílii a Argentinu na rok 2008, výslovně určené na podporu hospodářského rozvoje a prosperity, budou využity na oblast vzdělání a konkrétní činnosti v ní, a že budou vytvářet infrastrukturu a výrobní prostředky zaměřené na udržitelný rozvoj.

 
  
  

- Zpráva: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0265/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. - (PT) Protože není možné uvést všechny důležité body v této zprávě, rád bych zdůraznil, že poté, co občané Irska vyslovili rozhodné NE Lisabonské smlouvě, tento Parlament stále předstírá a jedná jako by se nic nestalo.

Nicméně je tomu právě naopak, jak ukazuje troufalý záměr této zprávy. Většina Evropského parlamentu má mimo jiné za to, že:

a) postoj každého států, tedy jejich zahraniční politika, by měl být spjat se závaznou politickou platformou ustanovenou EU,

b) EU by měla zvážit reorganizci a rozšíření svých kanceláří v OSN s ohledem na „zvýšené pravomoci a odpovědnosti, které budou za účelem ratifikace Lisabonské smlouvy očekávány od zástupců EU“;

c) Rada by měla definovat „co nejdříve pozorovací charakter statutu EU jako pozorovatele v Organizaci spojených národů“,

d) členské státy by měly zaujmout „jednotnější stanovisko k reformě Rady bezpečnosti OSN, přičemž by kromě hlavního cíle, jímž je i nadále snaha získat pro Evropskou unii stálé křeslo v reformované OSN, usilovaly o to, aby EU posílila své postavení“.

Federalismus, pod palcem velkých mocností a vedením Německa, v jednom ze svých ctižádostivých a jasných vyjádření…

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), písemně. - Socialistická strana v Evropském parlamentu vítá tuto zprávu, a zejména důrazný požadavek, aby se členské státy soustředily na posílení svého závazku ke splnění rozvojových cílů tisíciletí. Naprosto souhlasíme s tím, že je nutné se zaměřit na splnění již přijatých příslibů a na zdokonalení stávajících postupů.

Poslanci socialistické strany však nesouhlasí s doporučením na získání stálého křesla v Radě bezpečnosti OSN, a nemohou toto doporučení podpořit. Domníváme se, že by to pro evropské zastoupení nebylo dobré. V souladu s článkem 19 evropští členové Rady bezpečnosti OSN v ní výslovně nezastupují postoje Evropské unie. Kromě toho i Charta OSN stanoví, že tomu tak být nemůže. Existuje však prospěšný neformální postup koordinace v New Yorku i jinde, a ten by měl být podpořen.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE), písemně. - (IT) Skupina Verts/ALE se vždy domnívala, že by EU měla mít stálé křeslo v Radě bezpečnosti OSN, jak je to stanoveno ve zprávě pana Lambsdorffa. Naše skupina však nepřijímá přednostní postavení, jež je udělováno iniciativě označované jako „Overarching Process“ (zastřešující proces), díky které by došlo ke zvýšení počtu stálých členů a na niž se dle našeho názoru má pohlížet jako na jednu z mnoha dalších

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. - Vítám zprávu pana Lambsdorffa, jež stanovuje priority EU pro 63. zasedání Valného shromáždění OSN. Především podporuji nutnost na summitu pokračovat v prosazování náročného závazku ke splnění rozvojových cílů tisíciletí. Agenda EU pro rozvojové cíle tisíciletí by měla dát obecný příklad a my bychom na Valném shromáždění OSN v září měli prosazovat následování tohoto příkladu v celém mezinárodním společenství. Hlasoval jsem pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písemně. - Dnes byl návrh doporučení Evropského parlamentu Radě týkajícím se priorit EU pro 63. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů, jež předložil pan Lambsdorff, přijat bez hlasování na plenárním zasedání. Nejen že je tento postup – umožněný článkem 90 jednacího řádu – velmi pochybný, ale také vytváří klamný dojem, že s obsahem zprávy souhlasí celý Evropský parlament, čemuž tak zajisté není. Naprosto odmítáme doporučení, že současný charakter Lisabonské smlouvy vyžaduje „reorganizaci a rozšíření svých kanceláří v New Yorku a Ženevě s ohledem na zvýšené pravomoci a odpovědnosti, které budou za účelem ratifikace Lisabonské smlouvy očekávány od zástupců EU“. Nejenže to uráží irské voliče, kteří v referendu velkou většinou Lisabonskou smlouvu odmítly, ale je to také pokus vyložit Lisabonskou smlouvu tak, že by založila „právní subjektivitu EU“, a tím z ní učinila „nadstát“.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), písemně. - (IT) Zpráva pana Lambsdorffa (a její doporučení) je jasným politickým signálem k posílení postavení Evropské unie v OSN; Unie, počítáme-li Komisi a členské státy dohromady, poskytuje OSN více než 40 % jejích financí, ale stále za to nezískala žádný politický význam nebo vlivné postavení.

Nicméně jedna část textu je zavádějící a poškozuje právě probíhající rozhovory v New Yorku o reformě Organizace spojených národů. Doporučení, ačkoli zdůrazňuje hlavní cíl jako takový, jímž je snaha získat pro EU stálé křeslo, z mnoha různých iniciativ jednání, jež jsou k dispozici, uvádí pouze tzv. „Overarching Process“ (zastřešující proces), který je podporován těmi státy, jejichž záměrem je podporovat pouze jeden z různých návrhů na stole, např. zvýšení počtu národních členů. Tento návrh, jež byl podpořen méně než jednou třetinou členů, od počátku vypadal rozvratně a nevyváženě, jak to předseda Valného shromáždění sám zdůraznil.

Přestože bychom zdůraznili, že velmi vítáme politickou pozornost, již Evropský parlament zaměřuje na celkové posílení postavení Evropské unie v OSN, domníváme se, že naše výhrady a námitky vůči části doporučení týkající se tzv. „Overarching Process“ (zastřešujícího procesu) by měly být zaznamenány.

 
  
MPphoto
 
 

  Pasqualina Napoletano (PSE), písemně. - (IT) Pane předsedající, ráda bych se příznivě vyjádřila o zprávě pana Lambsdorffa, která znovu zdůrazňuje závazek Evropského parlamentu posílit postavení Evropské unie v OSN.

Chtěla bych však upozornit na to, že co se týče reformy Rady bezpečnosti, zpráva navrhuje hodnoty, jež poškozují stále probíhající rozhovory v New Yorku.

Především, z různých možností reformy, jež jsou k dispozici, je zmíněn pouze tzv. „Overarching Process” (odstavec Q), což je návrh zvýšit počet stálých národních členů Rady bezpečnosti.

Tento návrh dosud podpořila méně než jedna třetina členů Valného shromáždění OSN.

Proto žádám o zaznamenání svých výhrad ohledně této části doporučení.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianni Pittella (PSE), písemně. - (IT) Zpráva pana Lambsdorffa je jasným politickým signálem k posílení postavení Evropské unie v OSN; Unie, počítáme-li Komisi a členské státy dohromady, poskytuje OSN více než 40 % jejich financí, ale stále za to nezískala žádný politický význam nebo vlivné postavení.

Jedna část textu je zavádějící a poškozuje právě probíhající rozhovory v New Yorku o reformě Organizace spojených národů. Doporučení, ačkoli zdůrazňuje hlavní cíl jako takový, jímž je snaha získat pro EU stálé křeslo, z mnoha různých iniciativ jednání uvádí pouze tzv. „Overarching Process“ (zastřešující proces) podporovaný státy, jež by chtěly mít pouze jeden z návrhů na stole, např. zvýšení počtu stálých národních členů.

Tento návrh, jenž byl podpořen méně než jednou třetinou členů, od počátku vypadal rozvratně a nevyváženě, jak to předseda Valného shromáždění sám zdůraznil.

Přestože bych zdůraznil, že velmi vítám politickou pozornost, již Evropský parlament zaměřuje na celkové posílení postavení Evropské unie v OSN, domnívám se, že mé výhrady a námitky vůči části doporučení týkající se tzv. „Overarching Process“ (zastřešujícího procesu) by měly být zaznamenány.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. - (PT) Je znepokojující, že se tak často objevuje otázka reformy OSN. Nutnost reformy je známa již několik let, ale stejně tak i nemožnost takovou reformu provést. Vážnost této bezvýchodnosti má dva důvody. Za prvé, zhoršuje okolnosti přispívající k nedostatkům organizace, jichž není málo. Za druhé, podporuje vznik rozhovorů, jež jsou živeny a ospravedlňovány nutností hledat alternativy.

Posilování spolupráce mezi demokraciemi je jistě myšlenka hodná podpory, přesto z ní nevyplývá úplné zapojení do projektu Lig pro demokracii. Bylo by však moudré být realisty. To je důvod, proč je nutné, aby se OSN přizpůsobila realitě moci, ne až tak kvůli otázce oprávněnosti, ale spíše kvůli proveditelnosti.

Co se týče postavení Evropské unie, musíme uznat, že žádný ze států, jež mají křeslo v Radě bezpečnosti nebo by je mohly získat, nesouhlasí s tím, aby je nahradilo jedno křeslo Evropksé unie.

Na závěr, je zjevné, že nová Rada OSN pro lidská práva je stále vzdálena překonání nedostatků svého předchůdce.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE), písemně. - (ES) Ohledně doporučení pro 63. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů, jež se bude konat v září v New Yorku, stanoví čl. 90 odst. 4 jednacího řádu, že doporučení v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, o kterém bylo hlasováno ve výboru, jsou považována za přijatá a jsou zařazena na pořad jednání plenárního zasedání, bez nutnosti schválit text na plenárním zasedání a bez rozpravy a postupu přijímání změn.

Moje skupina je kromě jednoho odstavce s prakticky celým dokumentem spokojena, chtěla by si tedy vyhradit svůj názor na odstavec, jež se týká služeb sexuálního a reprodukčního zdraví. Tento koncept je poněkud nejednoznačný a obsahuje otázky, které jsou ve velké míře záležitostí osobního svědomí a morálky, a my se domníváme, že by neměly být předmětem jakýchkoli prohlášení ze strany tohoto Parlamentu, především v souvislosti s nadcházejícím zasedáním OSN. Naše skupina požádala o oddělené hlasování ve výboru AFET a hlasovala proti z důvodů, jež jsem právě uvedl.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), písemně. - Zpráva a doporučení pana Lambsdorffa jsou politicky velmi důležitá v tom, do jaké míry podporují posílení Evropské unie v OSN. Může být prospěšné si připomenout, že Komise a členské státy poskytují více než 40 % financí rozpočtu OSN, vliv EU v této organizaci je však stále slabší, než by měl být.

Text zprávy však obsahuje zavádějící část o právě probíhajících rozhovorech v New Yorku týkajících se reformy Rady bezpečnosti. Doporučení, ačkoli zdůrazňuje dlouhodobý cíl získat pro EU stálé křeslo, z mnoha různých návrhů, jež jsou k dispozici, uvádí tzv. „overarching process“(zastřešující proces). Je známo, že tento návrhl se ukázal velmi rozvratným a získal souhlas méně než jedné třeti členů OSN, jak poznamenal předseda Valného shromáždění.

Vyjadřuji tedy silné ocenění celkovému obsahu a struktuře tohoto doporučení Evropského parlamentu, považuji však za nezbytné zdůraznit naši výslovnou výhradu a námitku k části, jež zmiňuje tzv. „overarching process“ (zastřešující proces).

 
  
MPphoto
 
 

  Marcello Vernola (PPE-DE), písemně. - (IT) Zpráva pana Lambsdorffa (a její doporučení) je jasným politickým signálem k posílení postavení Evropské unie v OSN; Unie, počítáme-li Komisi a členské státy dohromady, poskytuje OSN více než 40 % jejich financí, ale stále za to nezískala žádný politický význam nebo nebo vlivné postavení.

Nicméně jedna část textu je zavádějící a poškozuje právě probíhající rozhovory v New Yorku o reformě Organizace spojených národů. Doporučení, ačkoli zdůrazňuje hlavní cíl jako takový, jímž je snaha získat pro EU stálé křeslo, z mnoha různých iniciativ jednání uvádí pouze tzv. „Overarching Process“ (zastřešující proces), který je podporován těmi státy, jejichž záměrem je podporovat pouze jeden z různých návrhů na stole, např. zvýšení počtu národních členů. Tento návrh, jež byl podpořen méně než jednou třetinou členů, od počátku vypadal rozvratně a nevyváženě, jak to předseda Valného shromáždění sám zdůraznil.

Přestože bych zdůraznil, že velmi vítám politickou pozornost, již Evropský parlament zaměřuje na celkové posílení postavení Evropské unie v OSN, domnívám se, že mé výhrady a námitky vůči části doporučení týkající se tzv. „Overarching Process“ (zastřešujícího procesu) by měly být zaznamenány.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písemně. - (PL) ) Jsem velmi potěšen tím, že Evropský parlament dnes zvažuje otázku priorit EU pro nadcházející zasedání OSN. Návrh zpravodaje uvádí skutečnost, že OSN zamýšlí „vytvoření nových a radikální reorganizaci stávajících orgánů, změnu řízení terénních operací, reorganizaci poskytování pomoci a zásadní reformu sekretariátu“. To je nesmírně důležité.

Neměli bychom však zapomínat na to, že cílem všech těchto aktivit je člověk a lidská práva vyplývající z lidské důstojnosti. Papež Jan Pavel II. před pár lety na fóru OSN mluvil o tom, že první typ systematického ohrožení lidských práv je spojený s rozdělováním materiálních statků, jež je často nespravedlivé; že druhý typ ohrožení je spojený s různými druhy nespravedlnosti v oblasti duchovní a že je možné člověku uškodit v jeho vnitřním přístupu k pravdě, v jeho svědomí, v oblasti jež je nazývána „občanská práva“, což jsou všechny oblasti, na něž má člověk právo bez diskriminace z důvodu jeho původu, rasy, pohlaví, národnosti, náboženství nebo politických přesvědčení. Dle mého názoru by jeho slova měla být ukazatelem pro činnosti OSN.

 
  
  

– Doporučení pro druhé čtení: Paolo Costa (A6-0223/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. - (PT) Současný návrh tvoří součást souboru opatření (spolu návrhy směrnic o interoperabilitě a o zřízení Evropské agentury pro železnice), jehož cílem je „usnadnění pohybu lokomotiv v EU“, jako součásti liberalizace železniční dopravy v EU.

Před zvážením jiných záležitostí musíme tedy zdůraznit, že hlavním cílem této směrnice je odstranit všechny překážky liberalizace železniční dopravy harmonizací právních předpisů o bezpečnosti železnic v jednotlivých státech.

Není pochyb, že musí být v každém státě přijaty a uplatňovány nejpokročilejší standardy pro bezpečnost železnic. Měli bychom však mít na paměti, že liberalizace a privatizace železnice byla v některých státech zpochybněna, například ve Spojeném království, po té, co zhoršení služeb a jiné vážné události vedly k přezkoumání útoku na tuto veřejnou službu.

Zdůrazňuji, že harmonizace právních předpisů o bezpečnosti železnic na úrovni společenství nesmí nikdy ohrozit nepokročilejší zákony stanovené v každém státě, ani odstranit právo každého státu si tyto zákony ponechat.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písemně. - (DE) Hlasoval jsem pro zprávu pana Paola Costy o změně směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství.

Bezpečnosti na evropských železničních sítích nelze dosáhnout bez společných cílů a aktivit, což je důvod, proč tento železniční balíček velmi vítám.

Jedním z klíčových aspektů je udělování povolení k uvádění železničních vozidel do provozu; dle výrobců a železničních provozovatelů jsou současné požadavky stanovené příslušnými orgány pro udělení povolení z technického hlediska málo ospravedlnitelné. Směrnice, které se týkají interoperability železničních systémů musí také být spojeny a sloučeny.

Dalším kladným bodem je to, že nový návrh na právní předpis poskytuje jasná pravidla ohledně údržby vozidel. Příštím krokem je tedy rozhodnutí Komise ve prospěch závazného regulačního systému o údržbě.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. - Hlasoval jsem pro zprávu pana Costy „bezpečnost železnic Společenství“. Návrhy zpravodaje napomohou usměrnit právní předpisy a usnadní pohyb vlaků v EU. Tato doporučení omezí byrokracii a měla by podpořit vývoj železniční dopravy v Evropě.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. - (PT) ) Harmonizace vnitrostátních postupů ohledně bezpečnosti v členských státech je nezbytná. Tato záležitost je dalším příkladem toho, jak je důležité trvat na investicích do železniční dopravy. Chceme-li dosáhnout trvalého rozvoje evropského systému dopravy a dbát na cíle a závazky učiněné v nedávných letech našim občanům i na mezinárodní úrovni, musíme investovat do železnic a zaručit interoperabilitu evropského železničního systému.

Základními body této zprávy jsou opatření na zjednodušení a zavedení zásady vzájemného uznávání. Dalším velmi důležitým bodem je zavedení pečlivějšího školení a opatření na udělování osvědčení pro všechny zúčastněné a odpovědné strany na železničním trhu Společenství, od železničních společností po manažery infrastruktury.

Domnívám se, že tato zpráva je dalším pozitivním krokem v našem hledání rozmanitosti jako hlavního zaměření evropské dopravní politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písemně. - Hlasoval jsem pro vyloučení historických železnic z působnosti směrnice. Odráží to mé vědomí toho, jak velmi zvláštní případ tyto společnosti představují. Pokud by tyto společnosti měly dodržovat podmínky směrnice, znamenalo by to řadu ochromujících výdajů pro z velké míry dobrovolnické/příspěvkové organizace. Železnice jako je v Romney, Hythe, Dymchurch a v Kentu a East Sussex Light Railway (jejímž jsem doživotním členem) jsou součástí historické struktury cestovního ruchu jihovýchodní Anglie a Evropy. Je hanba, že někteří v této sněmovně, jež mají údajně „nacionalistické“ sklony, tuto výjimku nemohli podpořit.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písemně. - (PL) Vytvoření společného železničního trhu pro dopravní služby vyžaduje změny současných předpisů. Členské státy vyvinuly vlastní bezpečnostní standardy primárně určené pro vnitrostátní tratě a založené na vnitrostátních technických a provozních koncepcích. Je čím dál důležitější vytvořit harmonizované regulativní struktury v členských státech, společné texty bezpečnostních předpisů, jednotná bezpečnostní osvědčení pro železniční společnosti, podobné zodpovědnosti a pravomoci bezpečnostních orgánů a vyšetřovací postupy v případě železniční nehody.

V každém členském státě by měly být vytvořeny orgány pro regulaci a sledování bezpečnosti železnic. Měly by mít stejný minimální rozsah povinností a zodpovědností, aby se zajistila jejich řádná spolupráce na evropské úrovni.

Ochrana veřejné bezpečnosti a pořádku, jejíž součástí je udržování pořádku na železničních komunikacích určených pro veřejnost, by měla být jedním ze základních úkolů spadajících do zodpovědnosti EU.

 
  
  

– Doporučení pro druhé čtení: Paolo Costa (A6-0210/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. - Podpořil jsem všechny změny ke zprávě Výboru pro dopravu a cestovní ruch o změně nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice.

Ve Spojeném království jsme zaznamenali nárůst počtu cestujících ve vlacích o více než pětinu. Z krátkodobého hlediska to vedlo k nesmírným obtížím, protože přeplněné vlaky způsobily velké zatížení, a cestující v určitých oblastech, včetně mé, jihozápadní Anglie, protestovali a stěžovali si na pohyb kolejových vozidel v zemi. Zároveň probíhají kampaně za znovuotevření zavřených stanic a drah, aby bylo možné zvládnout poptávku a nutnost snížit emise uhlíku, jako např. kampaně ve městě Radstock v oblasti Somerset.

s

Dlouhobě tuto krizi zmírní nová pravidla pro kolejová vozidla, pokud by však evropské železnice měly dále vzkvétat, potřebujeme myslet strategicky, což, jak doufám, může zajistit posílená Evropská agentura pro železnice.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. - (PT) Současný návrh tvoří součást balíčku opatření (spolu návrhy směrnic o interoperabilitě a bezpečnosti), jehož cílem je liberalizace železniční dopravy v EU, ve které „agentura“ přebírá ústřední regulativní roli.

Tato politika podpoří postupné zhoršování železniční dopravy jako veřejné služby a výnosnější tratě předá soukromým společnostem skrze privatizaci (veřejně soukromé partnerství), na úkor daňových poplatníků a bez ohledu na zájmy a potřeby každého státu a jeho občanů.

V Portugalsku, jak se postupem času ukázalo, vedlo uplatňování této politiky ke zhoršení veřejných služeb, omezení mobility a zvýšení jízdného. Jejím výsledkem bylo uzavření stovek kilometrů železničních tratí a stanic, snížení počtu cestujících a kvality služeb, nižšímu počtu zaměstnanců v železničním odvětví a ohrožení jejich práva na plat a na práci.

Železniční odvětví má strategické postavení pro socioekonomický rozvoj. Potřebujeme politiku, jež podporuje rozvoj a zlepšení systémů veřejné železniční dopravy v našich státech.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písemně. - (DE) Hlasoval jsem pro zprávu Paola Costy o změně nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice.

Zlepšení technického právního rámce pro železnice Společenství jako součást třetího železničního balíčku je důležitým a vítaným vývojem, jehož součástí jsou opatření k posílení Evropské agentury pro železnice. Agentura, jako ústřední orgán musí zajistit, aby v Evropě byla uplatňována jednotná strategie. Zvláštní důležitost v tomto ohledu připisuje stálému rozvoji Evropského systému řízení železničního provozu, jehož interoperabilita a slučitelnost musí být zajištěna za každou cenu.

Vytvoření ověřovacího postupu ES je k tomu vhodným prostředkem, jeho účinnost bude však záviset na silné a efektivní Evropské agentuře pro železnice. Z tohoto důvodu podporuji další rozvoj agentury tak, jak je navržen zpravodajem.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. - Zpráva pana Paula Costy o zřízení Evropské agentury pro železnice významně podporuje požadavek na Evropský systém řízení železničního provozu, složeného z nejpokročilejší technologie železniční bezpečnosti. Podporuji tuto iniciativu, jež spolu se zprávou o bezpečnosti železnic Společenství umožní soudržnější evropskou železniční síť. Hlasoval jsem pro zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE), písemně. – (FR) Otázka interoperability železnic je zásadní pro rozvoj a úspěch evropských železnic. Jsem tedy potěšen, že se nám podařilo dosáhnout kompromisu v zájmu zlepšení právních předpisů Společenství v této oblasti. Hlasoval jsem pro návrhy prosazované zpravodajem, panem Paolem Costou, přestože jsem si vědom omezení tohoto kompromisu. Doba deseti let na dosažení osvědčení všech typů kolejových vozidel je značné množství času. Co se týče role Evropské agentury pro železnice mohla být mnohem širší, především s ohledem na rozvoj a uplatnění Evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS). Členské státy rozhodly jinak, ze strachu, že by agentury pro železnice a další vnitrostátní orgány, a pravdou je, že nově založené, byly odsouzeny k zániku. Jsme-li však v této situaci dnes, je to proto, že již v roce 2004 neměly dostatek odvahy ke skutečně evropskému impulsu železnicím. Tak postupuje evropská integrace – pomalu, ale jistě. Pokud si však tento opatrný přístup osvojíme, pravděpodobně přijdeme o některé příležitosti, a proto doufám, že členské státy budou hrát hru tak, že budou dodržovat to, co samy navrhly.

 
  
  

– Doporučení pro druhé čtení: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. - (PT) Znovu potvrzujeme naši kritiku hlavního cíle zprávy, jímž je liberalizace letecké dopravy v EU a rádi bychom vám připomněli to, na co jsme poukázali před rokem. Pokusili jsme se o to zde:

– zakrýt skutečnost, že liberalizace měla negativní dopad na zaměstnanost a pracovní podmínky. Měl by být vyhodnocen dopad těchto skutečností na bezpečnost a údržbu kvalitního strojového parku,

– s cílem vyhnout se plného dodržování práv zaměstnanců a vyhnout se jejich připomínání:

a) smlouvy a pracovní podmínky osádky budou regulovány právními předpisy, kolektivními smlouvami a příslušnými právy státu, ve kterém zaměstnanci obvykle vykonávají práci, nebo ve kterém začínají a do kterého se vrací po skončení práce, i pokud jsou umístěni v jiném státě;

b) zaměstnanci letecké dopravy „Společenství“ poskytující služby z provozní základny umístěné mimo území členských států budou podřízeni sociálním právním předpisům a kolektivním smlouvám státu, ve kterém má provozovatel hlavní kancelář;

c) účast zastupujících organizací pracujících na rozhodnutích v odvětví letecké dopravy bude zaručena.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písemně. - (PL) Nařízení, jež bylo schváleno Parlamentem mění právní předpis upravující poskytování leteckých služeb v Evropské unii, ku prospěchu leteckých dopravců i cestujících. Nařízení je důležité pro správné fungování vnitřního trhu. Vytváří konkurenčnější prostředí pro činnost evropských dopravců, kteří se spolčují proti své mezinárodní konkurenci.

Díky němu budou stanoveny stejné podmínky pro udělování a rušení provozních licencí dopravcům, což by mělo odstranit narušení konkurence, jež na trhu v současné době převládá a jež je způsobeno, mezi jinými faktory, rozdílnými předpisy týkajících se požadavků na získání provozních licencí, diskriminací jistých dopravců EU kvůli jejich národnosti, nebo diskriminací v obsluhování leteckých tras do třetích zemí.

Nicméně největší prospěch přinesou předložené změny zákazníkovi. Tím, že bude povinné zahrnout veškeré daně a dodatečné poplatky do ceny letenek, budou ceny transparentnější a zásada dobrovolného placení dodatečných poplatků bude více podpořena. Zabrání tomu, aby zákazníci museli platit vyšší sazbu a umožní jim činit informovaná rozhodnutí. Navíc tím, že odstraní letecké finančně nespolehlivé společnosti, budou zákazníci zbaveni rizika, že jejich dopravci zkrachují.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písemně. - (DE) Hlasoval jsem pro zprávu pana Arūnase Degutise o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství.

Kroky k posílení a zlepšení platných právních předpisů je nutné podporovat, především co se týče transparentnosti cen letenek. Cestující mají nárok na úplný rozpis jejich ceny. Díky novému nástroji budou ceny letenek transparentnější a srozumitelnější. Tímto způsobem EU přispívá k potírání klamavé reklamy a k vytvoření stejných podmínek založených na kvalitě, ne na zdánlivé přitažlivosti nabídek, zejména na internetu.

Opatření zajišťující dodržování ustanovení o sociálním zabezpečení představují další zlepšení, jež nástroj zavádí, a poskytují zaměstnancům lepší krytí a jednotné pracovní podmínky. Společná pravidla zabezpečí práva zákazníků a zaměstnanců a zaručí nezbytnou transparentnost a zpřístupnění informací ze strany leteckých dopravců ve Společenství.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písemně. - (PL) Souhlasím s názorem zpravodaje ohledně přijetí společného postoje Rady beze změn. Také se domnívám, že toto nařízení posiluje a zlepšuje současné právní předpisy o sledování provozních licencí, pronajímání letadel, rozdělení leteckého provozu a transparentnosti cen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. – Zpráva pana Arūnase Degutise pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství zajistí, že cena za let, kterou vidíme, je cena, kterou ve skutečnosti zaplatíme. Konečné ceny za let nyní musí zahrnovat letenku, daně, poplatky na letišti a další poplatky. Je to pozitivní krok směrem k větší transparentnosti v leteckém odvětví a ochraně spotřebitelů. Pro zaměstnance v odvětví leteckých služeb to díky návrhům zprávy bude znamenat větší sociální ochranu. Proto jsem hlasoval pro doporučení zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), písemně. - Plně podporuji tuto zprávu, která skoncuje s nepoctivými praktikami leteckých společností, jež inzerují ceny bez započítání daně a celé řady dalších poplatků. Současná situace dovoluje, aby leteckým společnostem procházelo inzerování klamavých cen, které, velmi jednoduše, jsou nepravdivé.

Výsledkem je vážný nedostatek transparentnosti ohledně cen za let, což narušuje konkurenci a ovlivňuje schopnost zákazníka informovaně si vybrat. V mnoha případech lidé nakonec zaplatí mnohem více než původně očekávali, prootže inzerovaná cena se jen málo podobá konečné.

Komise a Parlament spolupracovali na tom, aby zajistili změnu této situace. Tato zpráva znamená, že ceny za let musí být inzerovány jednoduše a jasně, včetně veškerých daní a dalších poplatků. Zákrok Evropské unie proti těmto praktikám je dobrou zprávou pro zákazníky.

 
  
  

– Zpráva: Christoph Konrad (A6-0240/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písemně. - (PL) Statistiky jsou hojně používány, nejen ve společnostech a institucích v oblasti ekonomie. Hrají důležitou roli v plánování a sledování vývoje trhu. Z toho důvodu je důležité, aby ukazatele používané pro shromažďování údajů pro statistiky byly spolehlivé a řádně odrážely skutečnost a změny na trhu. Současné ukazatele by měly být přezkoumány, měli bychom se však zamýšlet nad novými oblastmi shromažďování údajů.

Nutnost modernizace našich statistických výsledků vychází také z toho, že v členských státech jsou používány různé systémy a statistické postupy, což často ztěžuje porovnání údajů v celé EU.

Samozřejmě by tyto změny neměly společnostem zvýšit zátěž při podávání zpráv, především malým a středním podnikům. Propracovaný přístup použitý v programu pro modernizaci evropských statistik v oblasti podniků a obchodu by měl podpořit racionalizaci a koordinaci metod používaných při získávání statistik z různých zdrojů, a co je nejdůležitější, bude znamenat, že společnosti nebudou muset poskytovat stejné údaje rozdílným institucím zapojeným do shromažďování údajů.

Domnívám se, že Program pro modernizaci evropských statistik v oblasti podniků a obchodu je dobrým krokem směrem ke snížení administrativní zátěže podniků, což napomůže dosažení cíle stanoveného Komisí, aby byla zátěž snížena do roku 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. - Podporuji zprávu pana Konrada o programu modernizace evropské statistiky podnikání a obchodu. Zpráva usiluje o poskytnutí investic na zlepšení efektivity vypracovávání statistik, aby mohly být splněny nové požadavky a zároveň snížena obchodní zátěž. Hlasoval jsem pro zprávu.

 
  
  

– Zpráva: Johannes Blokland (A6-0244/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písemně. - (PL) Jsem pro tuto zprávu. Baterie a akumulátory, jež neodpovídají směrnici 2006/66/ES by měly být staženy z trhu a jejich prodej zakázán. Komise rozhodla, že baterie uvedené na trh v souladu s právními předpisy před 26. zářím 2008 nebudou po tomto datu staženy z trhu. Domnívám se, že je to rozumné řešení.

Stažení baterií, jež neodpovídají požadavkům, vyústí v nárůst odpadů. Domnívám se, že nejlepším řešením této situace je na tyto baterie a akumulátory opatřit nálepkami s textem, že neodpovídají předpisům EU.

 
  
  

– Zpráva: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. - Díky zprávě pana Ouzkého bude používání látek 2-(2-methoxyethoxy)ethanolu (DEGME) a 2-(2-butoxyethoxy)ethanolu (DEGBE) značně omezeno a v některých případech zakázáno ve výrobcích prodávaných široké veřejnosti. Doporučení zprávy podporují ochranu spotřebitele a já jsem hlasoval pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písemně. - (PL) Toxické látky obsažené ve výrobcích určených na čištění, mytí, desinfekci a ve výrobcích a rozpouštědlech, mohou představovat riziko pro lidské zdraví drážděním dýchacích cest a očí a způsobováním alergií.

Omezení dostupnosti výrobků, které nesplňují bezpečnostní požadavky na trhu by významně napomohlo ochraně našeho zdraví a prostředí. Používání většiny těchto výrobků může být škodlivé a způsobuje různé nepříjemné příznaky. Mohou také být škodlivé životnímu prostředí, poté, co vstoupí do ekosystému. Znečistí-li půdní nebo vodní zdroje, je často nemožné předvídat následky.

Omezení použití látek DEGME a DEGBE v různých druzích mycích a čistících prostředků je pozitivním krokem a z toho důvodu věřím, že by EU měla vyvinout veškeré úsilí a zavázet se, že odstraní tyto nezdravé látky z našich životů a z životního prostředí.

 
  
  

- Zpráva: Atanas Paparizov (A6-0253/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. - (PT) Hlasovali jsme proti této zprávě, protože tvoří součást balíčku liberalizace trhu s plynem a výslovně podporuje kroky k co nejrychlejšímu dokončení vnitřního trhu, přestože z obecného hlediska neschvaluje nástroje a nařízení, jež navrhuje Evropská komise.

Některé zajímavé kritické připomínky jsou zaměřeny proti: předloženým posouzením dopadů, částečně nedostatečnému respektování zásady subsidiarity a nedůsledné rozdělení kompetencí v evropských strukturách.

Nicméně zpráva je zaměřena na usnadnění přístupu společností k přepravním soustavám, tedy usnadnit privatizaci toho, co zbylo z veřejného odvětví, a dát jej k dispozici strategiím hospodářských skupin, jež chtějí vstoupit na trh.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. - Zpráva pana Atanase Paparizova o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám usnadní integraci vnitřního trhu s plynem v EU. Zpráva se zabývá přeshraničními záležitostmi a zvýší regulační dohled na evropské úrovni. Pro EU je důležité úsilí směřovat k vnitřnímu strhu s plynem a já jsem hlasoval pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), písemně. - (PT) Tato zpráva zasluhuje hlas pro ode mě i od mých kolegů, kteří věří, že soudržnost třetího energetického balíčku závisí na efektivní a ne pouze kosmetické regulaci trhu s plynem.

Vítám vůli vytvořit podmínky ke zvýšení investic do plynárenských soustav. Toto opatření jako takové umožní potenciální nárůst konkurenceschopnosti a konkurence v odvětví.

Vítám úsilí vynaložené na efektivní liberalizaci vnitrostátních trhů s plynem a na zajištění přístupu třetích stran do plynárenských soustav, jež zvýší úroveň transparentnosti.

Nakonec chci uvítat vnitřní vůli tohoto dokumentu uvést přání Evropských občanů na transparentnější a méně monopolizovaný energetický trh do praxe.

Schválení této zprávy je nezbytné pro třetí energetický balíček i pro naše evropské spoluobčany.

 
  
  

– Zpráva: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písemně. - Postoj, který jsem zaujal, odráží můj názor na důležitost zemního plynu a jeho dostupnosti spotřebitelům za nejnižší možnou cenu. Plynovod propojí Lybii a Sicílii. Bude procházet v blízkosti Malty, tudíž, bude-li má země z ní chtít získat přínos, bude se muset připojit k potrubí, nebo, jak bylo navrhnuto, bude nutné postavit plynovod ze Sicílie na Maltu. Moje země nemá velký domácí trh a jeho spotřeba se pohybuje mezi 16 a 18 miliony jednotek ročně. Pokud by se používání zemního plynu rozšířilo, bezesporu by to ovlivnilo energetickou politiku na Maltě i na ostrově Gozo. Může se to stát při použití plynu ve výrobě energie jako takové. Zhruba před patnácti lety jsem na elektrárny poháněné zemním plynem upozornil tehdejší vládu Národní strany.

Vláda tomu nevěnovala pozornost a časem zřídila pouze jednu malou elektrárnu poháněnou zemním plynem jako rozšíření. Vzhledem k tomu, že vzdálenosti na Maltě jsou malé, je také reálné použít zemní plyn na pohon soukromých a komerčních vozidel. Přestavba motorů vozidel není problém. Zemní plyn je také mnohem čistší než benzín nebo nafta. Vláda a její agentura EneMalta se však ani nezabývaly infrastrukturou nutnou k jeho distribuci.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně. – (EL) Návrh směrnice o vnitřním trhu se zemním plynem tvoří součást třetího energetického balíčku, který dokončuje privatizaci služeb v oblasti dodávek zemního plynu.

Cílem návrhu směrnice a zprávy je odstranit vysokou úroveň centralizace, jež stále v některých státech existuje, aby bylo dokončeno proniknutí monopolů EU na trh, čímž se urychlí provádění liberalizace a zároveň členským státům, kteří ji ještě plně neprovedli, budou uloženy sankce.

Balíček má dva klíčové body: oddělení vlastnictví mezi dodavatelskou činností, přepravou zemního plynu a jeho skladováním, aby kapitál mohl využít veřejné infrastruktury pro výrobu, skladování a přepravu zemního plynu, jež je v členských státech. Pravomoci pravděpodobně nezávislých regulačních orgánů, zaměřené na to, aby členské státy neměly možnost vnitrostátních úprav nebo zásahů, zaručují naprostou imunitu obchodním skupinám, které budou mít zhoubný vliv na odvětví zemního plynu.

Tato politika EU bude mít stejně strašné důsledky pro zaměstnance, stejně jako privatizace v dalších energetických odvětvích: zvýšení cen a zhoršení kvality služeb. Potírání monopolních zájmů a převrácení této politiky je jediný způsob jak naplnit současné potřeby rodin pracující třídy.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), písemně. - (PT) Toto opatření jasně prokazuje naše sdílené odhodlání dosáhnout cíle liberalizace energetického trhu. Proto hlasuji pro.

Domnívám se, že oddělení vlastnictví majetku ve výrobě zemního plynu a přepravních soustav je k tomu nezbytné, není však jako takové dostačující podmínkou.

Z toho důvodu je nutné vytvořit potřebné podmínky pro povzbuzení nadnárodních investic do infrastruktury sítí.

Z toho důvodu je nutné žádat stejné zacházení se  třetími zeměmi, jež mají v úmyslu investovat do evropského energetického trhu.

Z toho důvodu je nutné zlepšit koordinaci mezi vnitrostátními regulátory v energetickém odvětví.

Toto opatření zvýší konkurenci na trhu a je tedy v zájmu spotřebitelů, kteří budou mít prospěch ze zdravějšího, svobodnějšího a transparentnějšího energetického trhu.

 
  
  

– Zpráva: Jean Lambert (A6-0251/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písemně. - (SV) Hlasuji pro tuto zprávu, protože usnadní život lidem, jež se přemisťují a cestují mezi členskými státy, aniž by přenášela pravomoci na EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), písemně. - (RO) Hlasoval jsem pro zprávu pana Lamberta, protože odpovídá potřebám občanů. Žijeme v globalizovaném světě, v němž tisíce lidí pracuje v jiné zemi než v té, kde mají trvalé bydliště a koordinaci systémů sociálního zabezpečení potřebujeme pro všechny, jež využívají svého práva pracovat v jiných státech, abychom podporovali mobilitu, jež je základním právem EU.

Evropa nám umožňuje volnější pohyb, měla by však také zajistit více sociálních práv, jež by neměla být omezena vnitrostátními hranicemi.

V důvěře, že evropští občané budou moci využít, z hlediska sociálního zabezpečení, rovného zacházení a zákazu diskriminace, podporuji iniciativu, která usnadní volný pohyb pracujících.

 
  
  

- Zpráva: Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písemně. - (SV) Hlasuji proti této zprávě, protože obsahuje návrhy na podrobnou regulaci na evropské úrovni takových záležitostí, jako jsou švédské rodičovské příspěvky, což způsobí potíže při individuálním posuzování a poskytuje EU příliš pravomocí.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. - (PL) Cílem tohoto dokumentu je zlepšení a zvýšení efektivity pravidel EU týkajících se koordinace systémů sociálního zabezpečení v členských státech. Předpisy, jež obsahuje, zajisté zjednoduší životy průměrných občanů EU, kteří využívají volného pohybu v celé EU. Zaměstnanci, úředníci, studenti, důchodci a podnikatelé, všichni si budou moci ponechat své nároky na dávky sociálního zabezpečení poté, co změní zemi svého trvalého pobytu. Rozhodně podpořím odstranění další překážky volnému pohybu osob v EU a tento dokument je dalším důležitým krokem tímto směrem.

 
  
  

– Zpráva: Jean Lambert (A6-0209/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Ke zprávě pana Lamberta a k nařízení, jehož se týká, mám dvě poznámky.

1. Přestože to zpravodaj popírá, návrh nařízení předpokládá, že příslušníci třetích zemí využívají volného pohybu, svobody usazování a volného přístupu na pracovní trh v celé EU. Je nutné si připomenout, že to všechno jsou věci, jež se naštěstí ještě nestaly skutečností. Návrh ve větší míře omezuje výsady členských států v oblasti přistěhovalecké politiky, jinými slovy jejich svrchované právo vybírat cizince, kterým bude povolen vstup a pobyt na jejich území a rozsah práv těchto cizinců.

2. Zdá se, že by bylo vhodné umožnit občanům členských států EU, aby využívali koordinace systémů sociálního zabezpečení a zajistit, aby sociální ochrana, kterou mají nárok očekávat, (vzhledem k jejich práci a příspěvkům) nebyla negativně ovlivněna „mezinárodní“ mobilitou, k níž jsou povzbuzováni. Nicméně snaha udělat vše pro to, aby v této oblasti bylo zajištěno stejné zacházení s evropskými občany a příslušníky třetích zemí, aniž by byl zaručen vzájemný přístup, slouží pouze jako silný podnět k přistěhovalectví, který již dáváme ve formě nesmírné, nerozlišující a sebevražedné štědrosti našich systémů sociálního zabezpečení.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. - (DE) Důvěra lidí v EU z velké míry závisí na tom, jak se mohou spolehnout na sociální stabilitu, což je jedna z oblastí, která prošla největšími změnami v nedávných letech a desetiletích. V praxi evropští občané, kvůli částečným úvazkům a novým podmínkám zaměstnání („McJobs“), často nakonec vydělávají jen o málo víc než někteří nezaměstnaní. Odvrácenou stranou prudkého hospodářského růstu a stálé úspory na sociální blahobyt je zvýšení chudoby a sociálního vyloučení.

V EU, jedné z nejbohatších oblastí světa, žilo roce 2005 16 % obyvatel pod hranicí chudoby. Následkem rostoucích cen ropy a potravin se pod hranici chudoby dostalo ještě více osob a nyní žijí na pokraji chudoby. EU musí neodkladně začít s potíráním chudoby mezi svým vlastním obyvatelstvem a systémy sociálního zabezpečení musí být na prvním místě přístupné evropanům.

 
  
  

- Zpráva: Richard Corbett (A6-0206/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Boursier (PSE), písemně. – (FR) Dnes jsem hlasovala pro zprávu pana Corbetta o změně článku 29 jednacího řádu Evropského parlamentu ohledně vytváření politických skupin, zejména pro požadavek, aby politická skupina zastupovala nejméně jednu čtvrtinu členských států (namísto současného požadavku na jednu pětinu) a aby nejnižší počet poslanců nutný k vytvoření politické skupiny byl dvacet pět (namísto dvaceti), a měla jsem k tomu několik důvodů.

Za prvé, protože tuto reformu považuji za naprosto nezbytnou pro účinnější fungování naší instituce a k tomu, aby její stav přestal být tak roztříštěný, s pravidly, která se nezměnila i přes postupná rozšiřování a zvětšení velikosti našeho shromáždění od roku 2004.

Kromě toho mi řešení navrhované mým socialistickým kolegou, díky jehož neúnavnému úsilí bylo s většinou politických skupin dosaženo kompromisu, připadá rozumné v porovnání s tím, co je běžnou praxí na národní úrodni v EU.

Navíc vzhledem ke zdrojům, jak lidským tak finančním, jež instituce politickým skupinám dává k dispozici, je pro mě také dostatečným důvodem k této změně i jasná symbolika.

Na závěr, cílem je jednoduše a jasně podpora jisté soudržnosti mezi politickými silami na evropské úrovni; naši demokracii může jen posílí.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), písemně. - (PL) ) Tento dokument je dalším pokusem většiny převzít kontrolu na úkor menšiny. Arogance větších politických skupin v Evropském parlamentu dosáhla nových rozměrů. Cílem tohoto dokumentu je zvýšit nejnižší počet poslanců nutný k vytvoření politické skupiny z 21 na 30. Malé skupiny, jako například skupina INDE/DEM, jsou touto podmínkou vážně ohroženy. Samozřejmě jsem hlasoval proti tomuto dokumentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Duff (ALDE), písemně. - Skupina ALDE hlasovala proti reformě článku 29 z následujících důvodů:

– existence současných sedmi skupin nezpůsobuje skutečné problémy v efektivitě,

– menšinové názory mají taková práva, že mohou být profesionálně zařazena jako většinové názory,

– odpovídající Evropský parlament musí být odrazem širší různorodosti politických názorů, kterou v Unii nalezneme, nepotřebujeme přesně napodobovat vnitrostátní parlamenty, jejichž úkolem je doplňovat vládu,

– zrušení menších stran by donutilo zbylé poslance, aby se připojili k větším skupinám, které by tím byly ztratily na soudržnosti, nebo aby zaplnili řady nezařazených poslanců, kteří by tím byli méně efektivní,

– velikost Parlamentu se v každém případě zmenší z 785 na 751 (Lisabonská smlouva) nebo 736 ( Niceská smlouva).

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. - (PT) Hlasovali jsme proti této zprávě a příslušnému závazku, což odpovídá tomu, že hájíme pluralitu, demokracii a ctíme rozdílné názory. Je nepřijatelné, aby tato zpráva změnila pravidla pro vytváření politických skupin a vytvořila více překážek vytváření politických skupin v Evropském parlamentu po nových volbách.

Dosud byl nejnižší počet poslanců nutný k vytvoření politické skupiny dvacet, z šesti členských států.

Návrh, který byl nyní schválen vyžaduje k vytvoření politické skupiny dvacet pět poslanců ze sedmi členských států. To znamená, že vytváření malých skupin  v Evropském parlamentu bude obtížnější, což je další překážkou potvrzení postojů, jež se liší od dominantní ideologie v této stále více neoliberální, militaristické a federalistické Evropské unii.

Poslední poznámka o postupu používaném většinovými skupinami, PPE-DE a PSE. Začali předložením návrhu, jež požaduje nejnižší počet třiceti poslanců nutný k vytvoření politické skupiny. Pak vydíraly některé menší politické skupiny, aby si zajistily jejich podporu pro tzv. kompromisní návrh, jež byl právě schválen. Co se týče nás, členů portugalské komunistické strany, zaujímáme od počátku soudržný postoj proti vytváření jakýchkoli dalších zábran vytváření politických stran.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), písemně. - (ES) V souvislosti s touto zprávou jsem se zdržel hlasování protože se domnívám, že, i když pragmatická pravidla pro vytváření politických jsou jistě nutná, navrhovaný počet poslanců a členských států je příliš vysoký. Má-li tento Parlament hájit pluralitu a různorodost, je pro dotčené lepší vytvořit politickou skupinu, než rozšířit řady nezařazených poslanců, která by se tím ztratila na sourodosti a efektivitě.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), písemně. - (FI) Větší skupiny původně navrhovaly, aby k vytvoření skupiny bylo třeba třicet poslanců ze sedmi členských států. Naštěstí tento projekt neuspěl v těsném hlasování Výboru pro ústavní záležitosti v květnu, kdy poměr hlasů byl 15 ku 14.

Nyní jsem také hlasovala proti navrhovaným změnám, protože malé skupiny často při rozhodování zůstávají na okraji. Není správné omezovat různorodost názorů nebo činit fungování malých skupin obtížnějším než dříve.

Také je to zvláštní vzhledem na skutečnost, že největší názorové rozdíly nalezneme často uvnitř skupin. Největší skupina, konzervativci, se ohledně mnoha větších záležitostí dělí na dvě nebo tři skupiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), písemně. - Konzervativní poslanci hlasovali proti oběma změnám navrhovaným panem Corbettem ke zvýšení nejnižšího počtu poslanců nutného pro vytváření politických skupin v Evropském parlamentu. Rovnováha mezi efektivní činností Parlamentu a potřebou uznat pluralitu hlasů a názorů v něm musí být pečlivě střežena. Toho bychom dosáhli lépe tím, že bychom ponechali nejnižší počet poslanců nutný k vytvoření politické skupiny tak jak je nyní. Uznáváme, že pro zvýšení počtu poslanců nutného k vytvoření politické skupiny existuje vážný důvod, jakékoli zvýšení tohoto požadavku by však nečestně a zbytečně znevýhodnilo menší skupiny a delegace. Proto tedy, po zvážení zprávy pana Corbetta, Výbor pro ústavní záležitosti nedoporučil žádné změny nejnižšího počtu stanoveného v článku 29.

Konzervativní poslanci nicméně hlasovali pro jednu ze změn, původně předloženou panem Kirkhopem, jež byla schválena Výbor pro ústavní záležitosti. Tato změna poskytuje pragmatičtější a rozumnější přístup k podmínkám, za kterých může skupina mít nižší než požadovaný nejnižší počet.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. - Podporuji zprávu pana Richarda Corbetta o změně článku 29 jednacího řádu Evropského parlamentu ohledně vytváření politických skupin. S počtem dvaceti sedmi států je třeba v této věci aktualizovat pravidla EU. Evropský Parlament nemůže omlouvat používání milionů euro z penez daňových poplatníků na financování skupin, především fašistických, jež se spolčují jen kvůli finančními zisku.

Evropský parlament má téměř ze všech parlamentů nejnižší hranici pro vytváření skupin. Žádná existující skupina není ohrožena, změna pravidla ani není pokusem usadit euroskeptiky, kteří mají více než nově požadovaný počet. Hlasoval jsem tedy pro zprávu pana Corbetta.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písemně. - (NL) Dvě největší skupiny dávají více přednost systému dvou stran. Hlavní charakteristikou takového systému je, že tyto dvě strany sdílí společný zájem, zejména ten, aby se druhým, třetím nebo čtvrtým stranám nepodařilo dostat k politickému rozhodovacími procesu a tak zůstat v očích voličů naprosto bezvýznamnými. Počítá se pouze s většími skupinami, protesty a alternativy musí jít stranou. Pokud se ostatním výjimečně podaří se do Parlamentu dostat, jsou jim v ideálním případě určena nejméně přitažlivá místa, jako jednotvlivcům s omezenými právy.

Někteří poslanci této sněmovny nepatří do žádné skupiny. To je obvykle výsledkem tlaku ze strany ostatních. Ten samý tlak nutí jiné poslanci k tomu, aby se přidali do skupiny, s jejímiž názory částečně nesouhlasí. Z vlastních zájmů skupiny přijímají poslance, přestože je známo, že jejich názory se významně odchylují od linie strany. Důvodem je skutečnost, že zde není možné vytvořit skupinu pokud nemáte nejméně dvacet poslanců, jež sdílí více méně podobné názory. Mají-li být všechny názorové odstíny demokraticky zastoupeny, je lepší se spokojit s tímto nejnižším počtem, místo jeho zvýšení na dvacet pět nebo třicet a zavádění .přísných pravidel proti opozici. S tím naprosto nesouhlasím.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. - (DE) ) Dle mého názoru pro zvýšení nejnižší počtu poslanců nutného k vytvoření politické skupiny není žádný přijatelný důvod. Argumenty, jež zpravodaj udává jsou z bližšího pohledu sporné, zejména to, že se odvolává na údajně vyšší hranice nutné k vytváření politické skupiny v parlamentech členských států. Pokud bychom je chtěli správně porovnat s Evropským parlamentem, měli bychom zahrnout pouze přímo volené komory. Druhé komory se většinou skládají ze zástupců federativních států nebo regionů, a z toho důvodu je nelze porovnávat. Průměrná hodnota, již vnitrostátní parlamenty používají pro vytváření politických stran je fakticky totožná s hranicí, již používá Evropský parlament.

Tento návrh zvýšit nejnižší počet poslanců nutného k vytvoření politické skupiny je v každém případě zjevným výsledkem jiného programu. Například ve výboru se zpravodaj odkazoval na vytvoření skupiny Identita, suverenita, tradice (ITS), jako na politováníhodný případ a zdůraznil nutnost zabránit jeho opakování v budoucnosti. Kvůli tomuto útoku na demokracii a svobodu projevu a na rovnost poslanců, jež je zakotvena ve Smlouvě a v jednacím řádu Evropského parlamentu jsem přirozeně hlasoval proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně. – (EL) Zpráva, v podobě, v níž byla schválena, doplňuje nepřijatelný Jednací řád Evropského parlamentu, jehož cílem je ovládat a potlačovat pravomoci těch, kteří plně nesouhlasí s EU. Je to nové nedemokratické a autoritářské rozhodnutí, jež ve větší míře zamezuje vytváření politických skupin. Politický záměr je jasný – vyloučit radikální síly, především komunistické, umlčet všechny opoziční hlasy a každý projev odmítnutí EU a jejich politik.

Tato nedemokratická činnost byla doprovázena údajným politickým vydíráním ze strany koalice skupin Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), Evropských demokratů a Skupinou sociálních demokratů v Evropském parlamentu, aby donutila další k přijetí tohoto zvýšeného počtu, pod pohrůžkou, že pokud se nepodřídí, hlasovali by pro návrh ještě výraznějšího zvýšení požadovaného počtu, na třicet. Vývoj hlasování ukazuje na to, že výsledek byl předem určen silami evropské jednosměrky jako alibi pro jejich nedemokratické rozhodnutí.

Poslanci skupin Nea Demokratia, PASOK a Synaspismos hlasovali pro tuto opovrženíhodnou změnu i rozhodnutí jako takové, což dokazuje, že v klíčových otázkách jsou síly evropské jednosměrky na denním pořádku.

My, poslanci řecké komunistické strany, jsme hlasovali proti zvýšení počtu na dvacet pět a proti zprávě jako takové, a tím odsuzujeme nedemokratické intriky a politické hry.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), písemně. - (PT) V jakémkoli parlamentu nikdy nemůže být dobré vytvářet přehnaná omezení a překážky pro vytváření politických skupin. Kromě toho, že to může být považováno za porušení základních práv, výsledek podobných kroků je často naprostým opakem toho, co jejich zastánci zamýšleli. Je to tedy špatná reforma.

Evropský parlament musí potvrdit svoji roli zásadně demokratického vztažného bodu, jak v EU tak ve světě. Toho nedocílí, pokud si neudrží své příkladné postavení. Nesouhlasím s tím, že toto je správný směr, kterým se vydat.

Evropa navíc potřebuje víc než kdy dřív stále udržovat důvěru všech svých občanů ve své instituce. Všichni Evropané musí cítit, že mají své zastoupení, nezávisle na svých politických postojích. Proto je to špatná a nevhodná reforma. Hlasuji proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písemně. - (SV) Jsem proti všem pokusům o oslabení demokracie a různorodosti názorů v Parlamentu skrze opatření, jako je změna počtu poslanců a členských států nutného k vytváření politických skupin. Přes tento názor jsem hlasoval pro kompromisní změnu zprávy pana Corbetta. Důvod k tomu je pragmatický– byla to jediná možnost, jak se při hlasování vyhnout z demokratického hlediska ještě horšímu rozhodnutí, jež by znesnadnilo vytváření politických stran.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. - (PL) ) Evropský parlament dnes přijal změnu jednacího řádu, jejímž výsledkem bude změna pravidel pro vytváření politických skupin. Po volbách v červnu roku 2009 se politické skupiny budou muset skládat z nejméně dvaceti pěti členů zastupujících nejméně sedm členských států.

Vyjadřuji svoji naprostou podporu tomuto zvýšení hranice pro vytváření politických skupin v Evropském parlamentu, protože zabrání nepřiměřenému parlamentnímu rozčlenění a zefektivní jeho činnost. Soudržnost i efektivita parlamentu utrpěly kvůli nadměrnému počtu malých skupin ve sněmovně. Pro posílení demokracie je však nutné malé skupiny chránit proti dočasným snížením počtu jejich členů, pokud nedosahují požadované hranice.

 
  
  

– Zpráva: Diana Wallis (A6-0224/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písemně. - (SV) Hlasovali jsme pro zprávu, protože lepší spolupráce a větší otevřenost mezi soudy/soudci jednotlivých států a Soudním dvorem evropského společenství jsou pro evropský soudní systém nanejvýš důležité. Musí být transparentnější a jeho uplatňování je nutné zlepšit skrze vzdělávání a příležitosti k vytváření sítí a výměnu znalostí. Domníváme se však, že rozprava o bodech26 a 27 ohledně pravomocí Soudního dvora Evropského společenství je v jistých oblastech záležitostí Smlouvy, o kterých Evropský parlament již vydal stanovisko.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. - (PT) Hlasovali jsme proti této zprávě kvůli nepřijatelnému tlaku, jež vytváří na členské státy, včetně soudců našich států, kteří jsou základním kamenem soudního systému  ve všech svrchovaných státech.

Tato zpráva objasňuje to, co bylo zamýšleno tzv. Evropskou ústavou a nepřijatou Lisabonskou smlouvou, kterou se snaží skutečně nedemokratickým způsobem oživit. Zpráva samotná potvrzuje záměr ustavit jednotný evropský právní systém. K jeho dosažení usilují „o aktivnější zapojení soudců jednotlivých států do uplatňování práva Společenství a zvýšení jejich pravomocí“;

Soudci jednotlivých států hrají zásadní roli při zaručování zásad právního státu, což zahrnuje i právo Společenství. Zásada subsidiarity a ústavní záležitosti nemohou být zpochybňovány ve jménu „přednosti práva Společenství a přímého účinku, důslednosti výkladu a odpovědnosti státu za porušení práva Společenství“, jak to má v úmyslu Komise a většina Evropského parlamentu. Je nepřijatelné s tímto nátlakem pokračovat nyní, když byla Lisabonská smlouva zmítnuta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Tato zpráva je k nám naprosto upřímná. Již v prvním odstavci určuje svůj cíl – vytvoření jednotného evropského právního řádu.

Tato zpráva, vskutku opravdový pamflet ve prospěch práva Společenství, usiluje o aktivnější zapojení soudců jednotlivých států a o zvýšení jejich pravomocí při uplatňování práva Společenství. V souladu s tím je také navrhováno, aby právo Společenství a s tím spojená judikatura byla co nejdříve začleněna do vnitrostátních zákoníků.

Zpráva pokračuje s myšlenkou sloučení vnitrostátních právních systémů a systému Společenství, aniž by se kdykoli zmínila o tématech nepřiměřených standardů Společenství, jejich matoucích formulacích a časté nedostatečné důslednosti.

Tento krok ke zjednodušení a kodifikaci práva Společenství je jistě přínosný. To samé platí pro přijetí předpisů, jež zajistí právní jistotu; mám na mysli především těch, jež se týkají harmonizace pravidel upravujících konflikty zákonů. Judikatura Soudního dvora se však často prokazuje jako nejistá v uplatňování vnitrostátních právních předpisů, jež jsou podřízeny závazným principům a dogmatům Soudního dvora, přestože jasně protiřečí pevně stanoveným právním tradicím členských států.

 
  
  

– Návrh usnesení: spor Airbus/Boeing (B6-0334/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. - (PT) „Přátelé, přátelé, obchod stranou“...

Poukazuji na další rozpor mezi EU a Spojenými státy, tentokrát v oblasti leteckého průmyslu, ve které se navzdory dohodě z roku 1992 o vládní podpoře každá strana snaží hájit své zájmy, protože to je způsob fungování kapitalistické konkurence.

Evropský parlament si stěžuje, že „EU soustavně dodržovala ducha i literu dohody z roku 1992 a pravidelně poskytovala průkazné materiály o plnění této dohody“, zatímco „USA do značné míry nedodržely své závazky“ a „jednostranně vyhlásily, že od dohody ustupují, a podaly na EU stížnost u WTO, přičemž uvedly jako důvod financování podmíněné splácením dluhu, jež bylo plně v souladu s dohodou z roku 1992 a jež bylo velmi podobné financování poskytnutému Boeingu.“

Zároveň se Parlament snaží, tváří tvář „prudkým útokům“ ze strany Boeingu a Kongresu Spojených států proti smlouvě s týmem EADS společnosti Northrop Grumman Corporation na rekapitalizační program pro cisternové letouny USA, přilévat olej do ohně tím, že zdůrazňuje nutnost „dosáhnout pragmatické rovnováhy mezi evropskou podporou poskytovanou civilnímu sektoru a vojensko-průmyslovým systémem USA.“

Zdá se, že ne všechny státy mají nárok na svrchovanost a „volný trh“…

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písemně. – Budu hlasovat pro tuto zprávu, ne proto, že mě těší spory se Světovou obchodní organizací (WTO), nebo proto, že jsem paranoidní ohledně Spojených států, ale protože již mnoho let mám dost protekčního chování USA, zejména v oblasti civilního letectví.

Američané dokonale ovládají umění nářků a stížností ohledně jiných zemí a jejich nedostatečném volném trhu, zatímco oni sami přijali opatření, jež umožňují zkrachovalým leteckým společnostem pokračovat v obchodování, a pravděpodobně daly miliony dolarů na pomoc společnosti Boeing .

Výbor pro mezinárodní obchod podpořil EU ve svém případu proti Spojeným státům u Světové obchodní organizace (WTO), a učinil správně.

Společným záměrem nás všech by měla být spravedlivá a otevřená konkurence mezi leteckými výrobci a svoboda volby leteckých společností při výběru letadel, jež by nejlépe odpovídala jejich potřebám za nejlepší cenu.

Oficiálním heslem Spojených států je „In God we Trust“ (Věříme v Boha.). Možná by se mělo změnit na „Don’t do as I do. Do as I say“ (Nedělej to, co dělám já. Dělej to, co říkám.).

 
  
  

– Zpráva: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm (PSE), písemně. - (SV) My, švédští sociální demokraté, jsme hlasovali pro zprávu pana Buzka o Evropském strategickém plánu pro energetické technologie.

Stavíme se kladně k zachycování a ukládání CO2, zpochybňujeme však, zda je nutné podporovat věci, jako je přeměna uhlí na plyn, pro další rozvoj této technologie. Máme také kladný postoj k výzkumům a rozvoji nových zdrojů energie s nízkými nebo nulovými emisemi CO2.

Podporujeme, aby se Unie podílela na financování tohoto výzkumu, nedomníváme se však, že bychom v tomto stadiu měli předjímat rozpočtový proces žádáním Komise o to, aby vyčlenila konkrétní částky. Proto jsme se rozhodli se ohledně těchto dvou bodů zdržet.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), písemně. - Hlasuji proti druhé části odstavce 26, protože nepodporuji atomovou enrergii jako jednu z upřednostňovaných iniciativ. Budu však hlasovat pro zprávu, protože jejím cílem je urychlit inovaci v evropských nízkouhlíkových technologiích. Je velmi důležité, aby Evropa měla energetický výzkumný plán, který by podpořil její náročnou energetickou politiku a cíle týkající se změn klimatu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písemně. - (PL) Souhlasím s názory pana Buzka ohledně zavádění nových technologií výroby energie v souvislosti s úkoly EU, především ochrana životního prostředí, zajištění bezpečnosti dodávek energie a udržování vysoké úrovně konkurenceschopnosti EU.

Také souhlasím s tím, co zpravodaj zmínil ohledně nedostatečné výše investic do nových technologií výroby energie v současném finančním rámci EU. Je třeba mít na paměti, že úspěch v oblasti nových technologií výroby energie by měl být dosažen partnerstvím mezi veřejným a soukromým odvětvím.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. - (DE) Jak je nám k vlastní škodě známo, záměr EU rychle zvýšit procento využívání biopaliv má škodlivé důsledky. Monokultury, kácení deštných pralesů a konkurence mezi potravinářskými a krmnými plodinami, jež přispěla k současné potravinové krizi, pravděpodobně pobídla ministry EU, aby změnili názor a uštědřili ránu svému cíli zvýšit podíl obnovitelných zdrojů ve výrobě motorových paliv o 10 % do roku 2020.

Měli bychom vítat skutečnost, že se biopaliva již nemají vyrábět z potravinářských plodin a že je všeobecným přáním, aby se počkalo na biopaliva druhé generace, tedy ta, jež jsou získávána z odpadu, což ale v žádném případě nesmí vést k ochabnutí úsilí EU v oblasti obnovitelných zdrojů. Znepokojující trend zvyšování cen ropy zvyšuje význam podpory výroby a používání energie z obnovitelných zdrojů. Miliardy, jež jsou investovány do výroby atomové energie se všemi jejími problémy, se musí použít na obnovitelné zdroje.

 
  
  

– Návrh usnesení (B6-0304/2008) - Státní investiční fondy

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Státní investiční fondy, tyto fondy, jež vlastní stát, do nichž se investuje po celém světě, jsou dobré nebo špatné? Spíše dobré, pokud máme věřit tomuto usnesení. Je však pravda, že si Evropa, jež kvůli svému vlastnímu hospodářství a měnové politice ekonomicky stagnuje, nemůže dovolit vzdát se miliard euro potenciálních investic, jež tyto fondy představují.

Je pravda, že státní investiční fondy prozatím nenarušují finanční trhy (dokonce napomohly bankovnímu systému USA) a jsou zaměřeny spíše na dlouhodobé investice. Všichni jsme si vědomi neprůhlednosti většiny těchto fondů co se týče jejich zdrojů, rozdělování aktiv, struktury řízení a investiční strategií, jejichž rozpětí je od etických investic až po sledování vysokého zisku, řídících pozic a případně i možnosti v budoucnosti způsobit vážné potíže. Státy, jež tyto fondy mají, nejsou všechny vůči Evropě přátelské, ba naopak. Jeden z nich již zmínil hrozbu své „finanční jaderné zbraně“.

Nicméně nebudeme hlasovat proti tomuto, ale zdržíme hlasování, protože zpráva sice podporuje volný pohyb kapitálu po celém světě, ale také prozíravě vyzývá ke sledování a ochraně proti těmto fondům.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. - Toto usnesení se dotýká důležité záležitosti. Státní investiční fondy hrají stále důležitější roli v globálním trhu a investicích. Některé aspekty jsou pozitivní, ale u některých tomu tak není, protože nevypočitatelné řízení činí rozhodnutí, jež na nejvyšší míru zvyšují krátkodobé zisky na úkor států, společností a rodin. Musíme prozkoumat způsoby jak zvýšit transparentnost a zodpovědnost za tyto zdroje, jež často převáží ty, které jsou dostupné v členských zemích.

 
  
  

- Zpráva: Reinhard Rack (A6-0252/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písemně. - (FI) Pane předsedající, zpráva pan Racka o nové kultuře městské mobility, pro níž jsme volili, je důležitou součástí nového komplexního přístupu Komise v souboru opatření v oblasti energetiky a klimatu: významné snížení emisí v Evropě může být dosaženo použitím citlivého, efektivního komunitního a dopravního plánování.

Musíme však zohlednit skutečnost, členské státy jsou rozdílně geograficky umístěny a mají různé životní podmínky. Přesně z toho důvodu jsem hlasoval pro dvě změny navržené mojí skupinou. Pocházím ze země s dlouhými vzdálenostmi v porovnání s malými městy. Je celkem jasné, že příležitosti k omezení soukromé dopravy jsou mnohem nižší například v řídce osídlených městských komunitách na severu Finska, než v hustě osídlené střední Evropě.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písemně. - (DE) Hlasoval jsem pro zprávu pana Reinharda Racka o nové kultuře městské mobility. Návrh zprávy k zelené knize je důležitým příspěvkem k tématu městského rozvoje. Hospodářský vývoj města a jeho přístupnost závisí na lepší mobilitě, ale přístupnost nesmí být dosahována na úkor dobrých životních podmínek lidí nebo životního prostředí.

V tomto ohledu by zpráva měla více zohledňovat sociální faktory a politiku zaměstnanosti. Také musí vycházet z vědomí toho, že různorodost členských států nedovolí existenci jednotného evropského řešení, a že tedy musí stále převládat striktní dodržování zásady subsidiarity. Také se domnívám, že ve státech, v nichž již proběhla liberalizace, by měl být zhodnocen její dopad na zaměstnanost. Dále žádám, aby byl zaveden systém udělování povolení na dodatečné vybavení aut, užitkových vozidel a terénních vozidel specifickými filtry.

Zelená kniha zdůrazňuje většinu problémů, které mají v současné době dopad na městskou mobilitu a také představuje nové a inovativní myšlenky k jejich řešení, nedotýká se však všech aspektů, jimž je třeba věnovat pozornost a může tudíž být považována pouze za východisko diskuze na toto téma.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písemně. - (PL) Nejdůležitější záležitostí, které se zpravodaj dotýká, je vymezení oblastí, ve kterých by se EU měla podílet na záležitostech týkajících se městské mobility.

Zpravodaj upozorňuje na podobné problémy v celé EU týkající se oblasti městské mobility, a činí tak správně, není však možné vyvinout jednotnou metodu, jež by tyto problémy vyřešila. V tomto bodu jsou názory zpravodaje ohledně toho, že si město může vybrat metodu, díky které by dosáhlo stanovených cílů, rozumné, a rád bych se vyjádřil v jejich prospěch.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písemně. - (NL) ) Města jsou hustě obydlena, s nemnoha otevřenými prostranstvími a rušnou dopravou na relativně krátké vzdálenosti. Považujeme-li prostor za nejcennější, nezbývá pro těžkou nákladní dopravu místo, a nadměrný hluk, znečištění vzduchu a další důvody by měly posílit naší snahu o snížení počtu aut ve městech na nejnižší možnou míru. Samozřejmě, že města musí být dostupná hasičské a zdravotní záchranné službě, policii, stěhovacím vozům a lidem se sníženou pohyblivostí, ale vzácná otevřená prostranství musí být přednostně určena pro chodce, cyklisty, tramvaje, dětská hřiště, parky a zahrady. Pouze tak bude město místem, kde je možné žít.

Text, o němž se dnes hlasuje, toto jasně nerozlišuje, ale prostě se snaží smířit protichůdné zájmy a úmysly. EU naštěstí v této oblasti nemá pravomoci. Vše, co může udělat, je podporovat osvědčené postupy a dobré zkušenosti, jež jsou zlepšovány a něž je možné se spolehnout. Tato zlepšení nejsou důležitá pouze pro město, které je již provedlo, ale také jako příklad ostatním. Mezi tyto příklady patří systém zpoplatňující vjezd do centrální části Londýna, nová tramvajová trať ve Štrasburku a v Bordeaux, nebo dlouho zavedená omezená doprava v centru města Groningen. Naneštěstí přínos EU pro tuto zprávu nebude téměř žádný.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner (PPE-DE), písemně. - (DE) ) Hlasovala jsem proti této zprávě, protože EU za tyto záležitosti nenese odpovědnost. Nemá žádný přínos pro právní jistotu a nepřináší Evropu blíž občanům, pokud Parlament vydává zprávy o záležitostech, jež nespadají pod regulatorní pravomoc EU.

 
  
  

- Zpráva: Olle Schmidt (A6-0241/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písemně. - (SV) Hlasovali jsme pro zprávu pana Olleho Schmidta o výroční zprávě ECB za rok 2007. Rádi bychom však zdůraznili, v souvislosti na část vysvětlujícího prohlášení, jež hovoří o nutnosti, aby Švédsko vstoupilo do eurozóny, že respektujeme výsledek švédského referenda v roce 2003, v němž bylo rozhodnuto, že si Švědsko ponechá svoji měnu „krona“.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. - (PT) Hlasovali jsme proti této zprávě, protože znovu potvrzuje podporu Evropské centrální bance, nevyjadřuje kritiku ohledně stálého navyšování základní sazby, přestože ta již dosáhla 4,25%, což je mnohem vyšší číslo než základní sazba Federální rezervy Spojených států.

Navíc zpráva přehlíží skutečnost, že činnost banky poškozuje pracující, obyvatelstvo jako takové a malé, střední a velké podniky. Pouze slouží zájmům velkých hospodářských celků a finančnímu kapitálu, i přestože způsobuje problémy více nestabilní a závislé ekonomice, jakou je Portugalsko.

Například v Portugalsku, kde výše dluhu dosáhla 114 % HDP, je toto navýšení, spojované s nadhodnoceným kurzem eura, dalším hřebíkem do rakve malým a středním podnikům, zhoršuje schodek v tržní rovnováze a zvyšuje závislost státu. Bude těžší řešit nezaměstnanost, podmíněnost, nízké platy a obecný nárůst cen, vzhledem k tomu, že výše zadlužení rodin v Portuglasku nyní dosáhlo 129 % jejich čistých příjmů.

Znovu tedy potvrzujeme nutnost zrušit tuto pravicovou politiku a falešnou autonomii ECB, jež slouží výlučně k zastírání skutečnosti, že sloužívelkému kapitálu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Zpráva pana Schmidta je každoročním poplácáním po zádech, jež Parlament dává ECB za svoji shovívavost.

Jako obvykle se zdá, že v ní chybí klíčový bod: obávané snižování marží, jež omezuje kupní sílu Evropanů a za které částečně nese vinu ECB a EU. Nikdo nevěří tomu, že oficiální míra inflace (3 % za rok 2008, podle zprávy), jež je pouhým složeným indexem, odráží skutečnost rostoucích životních nákladů občanů, zejména na suroviny, energii a bydlení. Každý se odvolává na sdělení orgánů ECB, ve kterých varují před inflačními dopady, jež vyvolá navýšení mezd, jako by platy stejných Evropanů nepodléhaly stálému snižování kvůli nespravedlivé globální hospodářské soutěži a přistěhovalecké politice, již EU podporuje.

Je pravdou, že vysoce nadhodnocený směnný kurz eura nás chrání od nejhoršího tváří v tvář stoupajícím cenám ropy. Nicméně ohrožuje konkurenci mnoha průmyslových odvětví, která láká přesídlení do zóny dolaru, jako tomu bylo v případě společnosti Airbus.

Nemůžeme tedy podporovat toto vzájemné poplácávání po zádech.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písemně. - (PL) Ve své zprávě o výroční zprávě ECB se zpravodaj změřil na úkoly, před nimiž banka stojí. V několika posledních měsících bylo dostupných mnoho znepokojujících zpráv pro evropské ekonomiky; a naneštěstí v mnohem větší míře než v roce 2007. Krize na finančních trzích a náhlý nárůst cen ropy a potravin zpomalují hospodářský růst a zrychlují inflaci a dochází k obavám o zvýšení počtu nezaměstnaných. ECB bude jedním z vůdčích orgánů, jež se bude muset pokusit tyto problémy vyřešit.

Kroky učiněné v srpnu 2007 poskytly likviditu finančním trhům, ale problém nevyřešily. Očekává se také narůst počtu zemí, jež vstoupí do eurozóny. Slovensko bude prvním státem ve střední a východní Evropě, jež tak učiní. Určitě však nebude posledním. Vstup ostatních nových států do eurozóny je pravděpodobně pouze otázka času. Zkušenosti Slovenska v tomto ohledu budou bez pochyby pečlivě pozorovány okolními zeměmi, jež také o přijetí jednotné měny uvažují.

Zpravodaj také správně zmiňuje, že by rozdíly v úrovních hospodářského růstu, ukazatelích růstu nebo úrovních vyspělosti mohly způsobit problémy v způsobu rozhodování ECB. Z toho důvodu považuji návrh vyhodnotit možnosti změn ve svém způsobu rozhodování za rozumný. Toto vyhodnocení by nemělo zahrnout pouze současné členy eurozóny, ale také budoucí a potenciální členy.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. - Vítám zprávu pana Olleho Schmidta o výroční zprávě ECB. Přidávám se k jeho požadavku, aby ECB dále podporovala vztahy  s ostatními centrálními bankami a dalšími institucemi. Také bych chci zopakovat doporučení pana Schmidta postupovat s obezřetností ohledně dalšího zvýšení úrokových sazeb, aby nebyl ohrožen hospodářský růst. Hlasoval jsem pro vyhodnocení zpravodaje.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně. – (EL) Usnesení, proti němuž jsme my, poslanci řecká komunistická strana, hlasovali, se provokativně snaží vylíčit deset let existence hospodářské a měnové unie a ustavení eura jako „velký úspěch“, zatímco pracovníci a chudá pracující třída v evropských zemích, včetně Řecka, zažívají tvrdé následky, jako vysoké ceny, zmrazení mezd a důchodů, nezaměstnanost, nadměrné daně zaměstnanců a chudých podnikatelů na volné noze a odebrání zaměstnaneckých, sociálních a demokratických práv. Jakýkoli „úspěch“ se vztahuje pouze na prospěch a přebytek zisku evropských plutokratů a je naprosto v rozporu zájmů pracovníků a občanů. Evropská centrální banka, jako jasný nástroj evropského kapitálu, by měla v tomto směru sehrát aktivnější a efektivnější roli skrze nepopulární opatření, jako je navýšení úrokových sazeb atd.

Nicméně poznámky a znepokojení usnesení ohledně neklidu na finančních trzích a záležitostí „soudržnosti“ EU, jež zůstávají a jsou rozšířenějšími, potvrzují náš odhad ohledně pokračující a nevyhnutelné krize kapitalistického systému a jeho nesouměrném růstu, i ohledně nutnosti jej svrhnout a nahradit systémem plánovaného hospodářství, s mocí danou lidem a potřebou přerušit vazby s imperialistickou EU. V rámci EU nemůže existovat způsob růstu, jež upřednostňuje běžné lidi.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí