Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0130(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0264/2008

Keskustelut :

PV 08/07/2008 - 17
CRE 08/07/2008 - 17

Äänestykset :

PV 09/07/2008 - 5.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0342

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 9. heinäkuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

7. Äänestysselitykset
PV
  

Suulliset äänestyselitykset

 
  
  

- Suositus toiseen käsittelyyn: Degutis (A6-0264/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE)(LT) Olemme tänään Euroopan parlamentissa antaneet toisessa käsittelyssä päätöslauselman lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä.

Muutamme vuodesta 1992 asti voimassa ollutta asetusta, ja haluaisin jälleen kerran panna merkille tarkistukset, jotka ovat hyvin tärkeitä kansalaisillemme ja erityisesti matkustajille ja lentokoneiden miehistöille. Tarkoitan käsiteltävänä olevia toimenpiteitä, joiden avulla voisimme tehdä lentolipun hinnoista avoimempia ja toimia aktiivisemmin lentoliikenteen harhaanjohtavan mainonnan ja epärehellisen kilpailun kieltämisessä.

Näillä tarkistuksilla pyritään varmistamaan lentoturvallisuusnormien parempi noudattaminen sekä sosiaaliturvan takaaminen lentokoneiden miehistöille, mikä on erittäin tärkeää. Näyttää siltä, että jos kaikki komission ja neuvoston väliset erimielisyydet ratkaistaan, asetus tulee voimaan vuoden lopussa.

Toivon todella, että tarkistettu asetus pannaan asianmukaisesti täytäntöön kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Hyvät naiset ja herrat, tänään, 16 vuoden jälkeen, olemme viimeinkin näyttäneet vihreää valoa lentoliikenteen toimilupien myöntämisen ja peruuttamisen yksinkertaistamiselle, yhtenäistämiselle ja samalla tiukemmalle rajoittamiselle. Toivon, että asetus ei johda pienten vapaa-ajan ilmailua harrastavien seurojen tuhoamiseen. Äänestin asetuksen puolesta. Uskon vilpittömästi, että asetuksella todella mahdollistetaan niiden yhtiöiden toimilupien peruuttaminen, jotka huijaavat asiakkaita ilmoittamalla vain omat hintansa ilman veroja, muita maksuja ja polttoainelisiä, eivätkä siten ilmoita lentolippujen täyttä hintaa. Toivon, että valvontavirasto keskittyy myös asuinpaikasta johtuvaan hintasyrjintään. Uskon, että tarkistettu asetus johtaa lentoliikenteen toiminnan turvallisuuden parantumiseen erityisesti yhtenäistämällä ehtoja, joilla säädetään lentokonehenkilöstön vuokrauksesta EU:ssa sekä kolmansista maista.

 
  
  

- Mietintö: Ouzký (A6-0135/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE).(HU) Suuret kiitokset, arvoisa puhemies. Tästä aiheesta vastaavana sosiaalidemokraattisen ryhmän edustajana tuin Miroslav Ouzkýn välittämiä kompromissiehdotuksia. Katson, että on menestys parlamentille ja myös sosiaalidemokraattiselle ryhmälle, että myös neuvosto on hyväksynyt sen, että meidän pitäisi määrätä rajoituksia vielä kahdelle glykoliliuokselle ja suojella siten kansalaistemme terveyttä.

DEGME on aine, joka vahingoittaa terveyttä ihon läpi imeydyttyään. On hyvin tiedossa, että se myös rajoittaa lisääntymiskykyä, joten on suuri menestys, että olemme kieltäneet sen käytön maalien lisäksi puhdistusaineissa ja lattianhoitotuotteissa. Komissio olisi alun perin kieltänyt DEGMEn vain maaleissa, mutta kaikkien osapuolten yhteistyön tuloksena olemme saavuttaneet myös puhdistusaineita koskevan kiellon.

DEGMEn hengittäminen on haitallista ihmisten terveydelle. Euroopan komission kertomuksen nojalla se olisi kielletty vain spraymaaleissa, mutta jälleen kerran, sosiaalidemokraattisen ryhmän suosituksen perusteella sen käyttöä rajoitettiin myös aerosolipakkauksissa olevien puhdistusaineiden osalta. Koska tästä ei keskusteltu täysistunnossa, halusin mainita kompromissiehdotusten tärkeimmän sisällön.

 
  
  

- Mietintö: La Russa (A6-0257/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE).(MT) On tärkeää, että Euroopan parlamentti on tietoinen kotimaani veden- ja sähkönhintoja koskevasta tilanteesta ja siihen liittyvän tämän päivän päätöksen vaikutuksesta. Siksi selitän äänestyskäyttäytymistäni. Siitä asti, kun hallitus nosti öljynhintaa, se on kasvattanut kuluttajien laskuja lisämaksun säätämisen takia. Tässä kuussa se ilmoitti lisäyksestä 96 prosenttiin. Tämä aiheuttaa uutta köyhyyttä, köyhyyttä, joka tunnetaan energiaköyhyytenä. Hallitus ei kuitenkaan esitä mitään lyhyen tai pitkän aikavälin ratkaisuja. Vaihtoehtoisia energialähteitä koskeva politiikka on olematonta huolimatta siitä, että kotimaassani on paljon aurinkoa ja tuulta, eikä meillä ole edes kaasun kaltaisia puhtaampia energialähteitä koskevaa politiikkaa. Se on niin olematonta, että hallitus ei ole edes aloittanut harkita sitä. Siksi äänestin tällä tavalla ja siksi se, mitä olemme tänään tehneet, on merkittävää, ellei jopa historiallista.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE).(CS) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, haluan selittää, miksi äänestin niin kuin äänestin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, jolla muutetaan direktiiviä 2003/55/EY maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä. Direktiivin tärkein osa koskee epäilemättä ehdotusta omistajuuden eriyttämisestä, millä erityisesti estettäisiin vertikaalisesti integroituneita yrityksiä vastaamasta sekä kaasun tuotannosta ja toimittamisesta että sen siirtämisestä. Äänestin tarkistetun kompromissiehdotuksen puolesta, koska olen vakuuttunut, että täysimääräistä omistajuuden eriyttämistä vastustavien maiden huolet on otettava huomioon. Olen samaa mieltä komission kanssa siitä, että eurooppalaisilla maakaasumarkkinoilla ei investoida tarpeeksi siirtoinfrastruktuuriin ja että yksittäisten siirtoverkonhaltijoiden välinen koordinaatio on heikkoa. Minun mielestäni meidän on kuitenkin otettava huomioon kaasu- ja sähkömarkkinoiden rakenteellinen erilaisuus ja siksi tehtävä selvä ero niiden välille. Kaasumarkkinat on vapautettava asteittain ja symmetrisesti. Erityisesti on keskityttävä kansallisten markkinoiden avoimuustason yhtenäistämiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Arvoisa puhemies, äänestin tyhjää lopullisessa äänestyksessä ja äänestin kaasumarkkinoiden toimittajien ja verkostojen eriyttämiseen liittyvää niin kutsuttua kolmatta vaihtoehtoa koskevaa ehdotusta vastaan, koska olemme menettäneet tärkeän tilaisuuden vahvistaa vapaata kilpailua koskeva periaate kaasumarkkinoilla. Meidän olisi pitänyt seurata sitä, mitä sähkömarkkinoilla on tapahtunut. Sitä vastoin tällä kolmannella vaihtoehdolla käytännössä tarjotaan takuudet monopoleille ja entisille monopoleille Euroopassa. Kansalliset markkinamme eivät siten ole vertailukelpoisia, ja kaikki mahdollisuudet saavuttaa aidot eurooppalaiset energiamarkkinat ovat kauempana kuin koskaan.

Vieläkin pahempaa on se, että tämä sekava kolmas vaihtoehto tarkoittaa käytännössä sitä, että entisiä monopoleja rohkaistaan edelleen ja että niitä autetaan tekemään sopimuksia Venäjän kaasujätin Gazpromin kaltaisten toimijoiden kanssa.

 
  
  

- Mietintö: Lambert (A6-0251/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, kuten kaikki täällä parlamentissa tietävät, meillä on ollut vuodesta 2004 lähtien EY:n asetus eurooppalaisten sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta mutta ei täytäntöönpanoasetusta. Euroopan parlamentin tekemän päätöksen ansiosta meillä on viimein myös täytäntöönpanosäännöt, mikä tarkoittaa, että meillä on väline, jolla voimme rohkaista liikkuvuutta Euroopan unionissa menettämättä sosiaaliturvaa.

Yhteyselinten perustamisen ansiosta voimme myös tarjota käytännön tukea kotimaansa ulkopuolella työskenteleville, esimerkiksi vastaamalla kysymyksiin siitä, mistä ja miten heidän pitäisi hakea eläkkeitä. Toisin sanoen me Euroopan parlamentissa olemme varmistaneet, että ihmiset voivat saada todellista apua sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa.

 
  
  

- Mietintö: Bozkurt (A6-0229/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Pidättäydyin äänestämästä Emine Bozkurtin mietinnöstä, vaikka periaatteessa en vastustakaan EU:n jäsenvaltioiden erilaisten sosiaaliturvajärjestelmien rajoitettua yhteensovittamista enkä ainakaan silloin, jos se hyödyttää niitä Euroopan kansalaisia, jotka asuvat toisessa jäsenvaltiossa kuin omassaan.

Haluaisin kuitenkin jälleen kerran varoittaa yhtenäistämisestä tai mikä vielä pahempaa, eri jäsenvaltioiden erilaisten sosiaaliturvajärjestelmien samanlaisuudesta. Flaamina olen pystynyt niin sanoakseni etuoikeutetusti tarkkailemaan, miten Belgian vain kahden väestöryhmän, flaamien ja valloonien yhtenäinen sosiaaliturvajärjestelmä ei toimi ollenkaan vaan johtaa valtaviin väärinkäytöksiin. Antakaa herran tähden kaikkien jäsenvaltioiden järjestää ja rahoittaa itse oma sosiaaliturvansa, muuten päädytään joka tapauksessa väärinkäytösten vaivaamaan järjestelmään, joka on huonompi, kalliimpi ja tehottomampi ja joka lopulta vähentää eikä suinkaan lisää Euroopan kansojen yhteenkuuluvuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, minä myös halusin selittää, että äänestin tämän mietinnön puolesta, koska siinä esitetään uutta asetusta entisen tilalle ja siten varmistetaan, että sosiaaliturvajärjestelmiämme voidaan nyt sovittaa tehokkaammin yhteen, koska asiaankuuluvia oikeudellisia säännöksiä on yksinkertaistettu ja muutettu. Jean Lambertin mietinnön avulla voimme myös saavuttaa tavoitteemme, jotka koskevat suuremman liikkuvuuden edistämistä Euroopan unionissa ja sitä, että ihmiset voivat säilyttää sosiaaliturvaetuuksia koskevat oikeutensa, kun he löytävät työtä toisessa jäsenvaltiossa.

Tällä parannetaan Euroopan unionin sosiaaliturvaa.

 
  
  

- Mietintö: Corbett (A6-0206/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Kiitos, arvoisa puhemies. Nyt me sitten olemme toisessa vaiheessa Richard Corbettin ponnisteluja, joilla parlamenttia pyritään koulimaan vielä paremmin poliittisesti korrektin eurokraattiluokan sylikoiraksi.

Eilen päätettiin, että me Euroopan parlamentin jäsenet pystymme tuskin esittämään parlamentin kysymyksiä ja että parlamentin puhemiehelle tulee itsesensuurijärjestelmä. Tänään helpotetaan ryhmien muodostamista, ja esittelijä tunnustaa painokkaasti, ja jossain määrin rehellisesti, että tämä toimenpide on suunnattu ensisijaisesti parlamentin euroskeptistä oikeistoa vastaan. Olemme siis palanneet lähtökohtaamme. Tämän parlamentin euroskeptinen mielipide, ainakin poliittisen oikeiston puolelta, on vaiennettava. Irlannin, Alankomaiden ja Ranskan kansanäänestysten euroskeptinen tulos jätetään, kuten tavallista, yksinkertaisesti huomiotta aivan kuin sitä ei olisi. Tämä on eurooppalainen versio Mugaben tyylisestä politiikasta. Aikamoista demokratiaa!

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Arvoisa puhemies, esittelijä Richard Corbett todella ilmaisi näkemyksensä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan ulkopuolella siitä poliittisesta perheestä, jonka yksi edustaja minä tässä parlamentissa olen, ja voisin lisätä, että hän teki sen loukkaavaa kieltä käyttäen; tämä herättää ehdottomasti epäilyksiä hänen puolueettomuudestaan.

Tämä mietintö on erittäin kyseenalainen, ja sen sisältöä kavennettiin valiokunnassa radikaalisti; kaikki jäljelle jäänyt teksti on järjestelyjä, joilla varmistetaan sellaisten poliittisesti korrektien ryhmien selviytyminen, joiden kokonaisjäsenmäärä olisi alle vaaditun vähimmäismäärän. Mukaan on ujutettu yksi tarkistus, jonka tarkoituksena on erityisesti estää meidän poliittista perhettämme muodostamasta ryhmää. Annetut perustelut ovat täysin tosiasioiden vastaisia; tarvitsee vain katsoa mietinnön liitettä nähdäkseen, että ei ole yhtään kansallista parlamenttia, jossa ryhmän muodostamiseen tarvittava jäsenmäärä olisi enemmän kuin 20. Kyseinen luku on muuten usein paljon alhaisempi, 15, 10 tai 8, ja joissakin tapauksissa yksi ihminen riittää poliittisen ryhmän muodostamiseen.

Richard Corbettin mietintö on näin ollen hyökkäys demokratiaa ja, aivan yksinkertaisesti, reilun pelin perussääntöjä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Richard Corbettin mietinnöllä on vain yksi tavoite, yksi ainoa tavoite, ja se on Euroopan parlamentin oikeistosiiven kansallisten mielipiteiden vaientaminen. Richard Corbettin ryhmän puheenjohtaja ei salaile tätä tosiseikkaa. Kun ITS-ryhmä muodostettiin tammikuussa 2007, hän sanoi sangen avoimesti, että asetusta muutettaisiin erityisesti, jotta tulevaisuudessa voitaisiin estää oikeistosiiven ryhmien muodostaminen.

Muut ryhmät kärsivät tässä myös epäilemättä oheisvaurioita, mutta Richard Corbett ei sen takia menetä yöuniaan. Hänen ehdotuksensa on luultavasti suunnattu euroskeptiselle ryhmälle. Parlamentin sosiaalidemokraateista on selvästikin vastenmielistä, että kaikkia poliittisia värejä edustavilla ryhmillä olisi samat keinot ja poliittiset oikeudet. Tämä Mugaben tyylinen ajattelutapa on olennainen osa Euroopan demokratiavajetta samoin kuin se, että Ranskan, Alankomaiden ja Irlannin äänestäjien demokraattista tuomiosta ollaan päättäväisesti piittaamatta. Arvoisa puhemies, voitte olla varma, että teemme tästä vaalikysymyksen ensi vuonna Flanderissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI).(EN) Arvoisa puhemies, se, että edes äänestimme tästä tänään, näyttää minusta rikkovan parlamentin työjärjestystä. Valiokunta kaatoi mietinnön äänestyksessä, koska minun nähdäkseni valiokunnan puheenjohtaja oli laskenut väärin huoneessa olijat, jolloin hän yksinkertaisesti repi sääntökirjan ja jatkoi sen muutetulla versiolla.

Miksi olemme nähneet niin paljon vaivaa? Mikä on niin tärkeää, että meidän on tällä tavalla rikottava sääntöjä? No, tiedämme tietysti vastauksen, ja esittelijä on sanonut sen selvästi: estää euroskeptikkoja muodostamasta ryhmää.

Mutta miksi te olette niin peloissanne? Mikä teidät saa noin hermostuneiksi? Meitä on vain 50, ehkä enintään 60 ihmistä 785:stä Euroopan parlamentin jäsenestä. Voisiko olla niin, että ihmiset, joista te todella olette huolissanne, ovat teidän omia äänestäjiänne ja että te heijastatte ja projisoitte meihin sen halveksunnan ja pelon, jota te tunnette niiden eurooppalaisten äänestäjien takia, jotka äänestävät ”ei” aina, kun heille annetaan mahdollisuus, että sanotte meille, heidän näkyville edustajilleen parlamentissa, sen, mitä te ette uskalla ilmaista ihmisistä, jotka ovat tuoneet teidät tähän paikkaan.

Jos olen väärässä, osoittakaa se: järjestäkää kansanäänestykset, jotka kerran lupasitte. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Pęk (UEN).(PL) Arvoisa puhemies, äänestin Richard Corbettin mietintöä vastaan, koska minun mielestäni se on merkki äärimmäisestä syrjinnästä näennäisesti demokraattisen Euroopan parlamentin ytimessä, sillä siellä yritetään käyttää hallinnollisia menetelmiä sen estämiseksi, että muodostettaisiin poliittisia ryhmiä, joissa ei ajatella tai toimita niin kuin enemmistö katsoo olevan poliittisesti korrektia. Se on kaksinkertaista syrjintää, koska hallinnollisia menetelmiä käytetään pysäyttämään ryhmien muodostaminen ja koska samaan aikaan annetaan huomattavia määriä täydentävää taloudellista tukea järjestäytyneille poliittisille ryhmille, mikä antaa niille ylimääräistä etua. Tämä syrjintä on vastoin Euroopan unionin perustaa ja niitä perustuksia, joille EU:n pitäisi olla rakennettu. Vastustan hyvin vahvasti tätä toimenpidettä; teillä ei pitäisi olla minkäänlaisia harhaluuloja siitä, että vaikka saattekin tämän menemään läpi, te ette pysty saamaan sitä läpi kaikissa Euroopan maissa, jotka ovat ehdottomasti sitä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, olen harvoin kuullut sellaista hölynpölyä kuin juuri kuulin Vlaams Blokilta, Front nationalilta ja Dan Hannanilta. Tällä mietinnöllä ei sensuroida ketään, kukaan ei menetä tämän säännönmuutoksen takia ääntään, oikeuttaan puhua tai oikeuttaan toimia Euroopan parlamentin jäsenenä.

Tässä säännönmuutoksessa on kyse seuraavasta: minkä luvun asetamme rajaksi sille, että parlamentin jäsenet voivat muodostaa ryhmän ja saavat siten käyttöönsä veronmaksajien rahoja ja ylimääräisiä resursseja harjoittaakseen poliittista toimintaa? Jokainen kansallinen parlamentti, jolla on ryhmäjärjestelmä, asettaa rajan. Meillä raja oli erityisen matala – matalampi kuin melkein minkä tahansa kansallisen parlamentin prosenttiosuus. On aivan oikein, että me peräännymme ja tarkastelemme sitä.

Huomaan, että miltei kaikki ryhmät kannattivat lopuksi kompromissia – isot ryhmät ja pienet ryhmät. Huomaan, että Itsenäisyys/demokratia-ryhmän – euroskeptisen IND/DEM-ryhmän – puheenvuoron käyttäjä itse ehdotti vaihtoehtoista lukua, joka olisi kolme prosenttia: 22 Euroopan parlamentin jäsentä. He siis tunnustavat itse, että nykyistä lukua on nostettava, että se on tällä hetkellä liian matala. Suoraan sanoen, onko heidän esittämänsä luvun 22 ja hyväksytyn luvun 25 välinen ero todella hyökkäys demokratiaa vastaan? Älkää viitsikö!

 
  
  

- Mietintö: Buzek (A6-0255/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN).(PL) Arvoisa puhemies, Jerzy Buzekin mietinnössä arvioidaan yksityiskohtaisesti kaikkia energiateknologian strategisia toimenpiteitä. Valitettavasti rahoituksen puute kaikessa tarvittavassa tutkimuksessa ja kaasun ja öljyn hintojen äkillinen nousu merkitsivät sitä, että meidän piti suunnata tutkimustamme kysymyksiin, jotka liittyvät niiden sähköntuotantoon käytön vähentämiseen. Tällä painopistealalla vähennetään myös hiilidioksidipäästöjä, ja se pitäisi sisällyttää strategiaan. Minun mielestäni on tärkeää edistää tutkimusta turvallisten ja nykyaikaisten ydinvoimaloiden rakentamisesta ja heliumin ja vedyn tuotantoon perustuvien uusimpien voimaloiden rakentamisesta sekä kolmannen sukupolven biopolttoaineista, joita voidaan tuottaa paikallisesti, millä vähennetään kohtuuttomia polttoainekustannuksia. Äänestyksessä tuin tarkistuksia, joissa puhuttiin näistä painopistealoista.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Hyvät naiset ja herrat, me olemme hyväksyneet professori Jerzy Buzekin laatiman tärkeän mietinnön. Euroopan unionin lisääntyvä riippuvuus energiantuonnista on 65 prosenttia vuonna 2030, ja se on pakottanut meidät ryhtymään toimenpiteisiin sähköntuotannossa käytettävien raaka-aineiden toimitusvarmuuden varmistamiseksi solidaarisuusperiaatteen nojalla. Täydentäviä välineitä olisi myös luotava, jotta voitaisiin vähentää energia-alan jatkuvan vapauttamisen yksittäisten jäsenvaltioiden energiavarmuudelle aiheuttamia uhkia. Uusiutuvia energialähteitä ja kasvihuonekaasujen vähentämistä koskevien EU:n tavoitteiden saavuttamiseksi meidän on edistettävä uusien teknologioiden, erityisesti hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskevien teknologioiden kehittämistä. On tärkeää tukea puhtaita hiiliteknologioita ja tehostaa toimintaamme toisen ja kolmannen sukupolven biopolttoaineiden alalla sekä lisätä tutkimusta ydinvoimasta. Tehokkuuden ja energiasäästöjen parantamista koskeva työ on myös entistä tärkeämpää.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys (B6-0336/2008) – Brasiliaa ja Argentiinaa koskevien vuotuisten toimintaohjelmien laatiminen vuodeksi 2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. − (IT) Arvoisa puhemies, äänestän tämän päätöslauselman puolesta. Olen kehitysyhteistyövaliokunnan esittelijä Erasmus Mundus -ohjelmassa, ja mietintöni hyväksyttiin äskettäin yksimielisesti. Toivon, että voimme hyväksyä lopullisen tekstin syyskuun täysistunnossa, jotta uusi ohjelma voi alkaa tammikuussa 2009.

Tarkoituksena on viedä yliopistojärjestelmämme laadukkuus unionin rajojen ulkopuolelle antamalla ulkomaisten opiskelijoiden tulla opiskelemaan tiedekuntiimme – ja antamalla EU:n opiskelijoille tilaisuus tuen avulla saada kokemusta muista kuin EU:n jäsenvaltioista. Uskon, että Erasmus on kestävän kehityksen keskeisin väline, koska, kuten mietinnössäni korostetaan, siinä pitäisi edistää opiskelijoiden paluuta kotimaihinsa ja siten siirtää ajatusrahaston avulla heidän hankkimansa asiantuntemus ja kansainväliset yhteydet heidän kotimaidensa talouksien kasvun hyödyksi.

Huomattava osuus rahoituksesta toimeen 2 liittyen otetaan kehitykseen osoitetuista määrärahoista. Minun mielestäni on välttämätöntä varmistaa, että Brasiliaa ja Argentiinaa koskevien vuotuisten toimintaohjelmien vuoden 2008 määrärahoja, jotka on erityisesti osoitettu taloudellisen kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseen, käytetään todellakin sekä koulutukseen että konkreettiseen toimintaan kentällä, ja että niillä tarjotaan infrastruktuuri ja tuotantokeinot, jotka on suunnattu kestävään kehitykseen.

 
  
  

- Mietintö: Lambsdorff (A6-0265/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Koska on mahdotonta mainita kaikkia tämän mietinnön tärkeitä kohtia, haluaisin korostaa, että sen jälkeen, kun Irlannin kansa sanoi painokkaasti EI Lissabonin sopimukselle, tämä parlamentti on jatkanut teeskentelyä ja toimii aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Ja itse asiassa hyvin vastakkaisesti, kuten tämän mietinnön häpeämätön päämäärä osoittaa. Euroopan parlamentin enemmistö katsoo muun muassa, että

- kunkin maan kanta eli niiden ulkopolitiikka pitäisi yhdistää EU:n perustamaan sitovaan poliittiseen ohjelmaan;

- EU:n pitäisi harkita YK:n toimistojensa uudelleenjärjestämistä ja laajentamista ”silmällä pitäen lisääntyvää valtaa ja vastuuta, jotka EU:n edustajat saavat Lissabonin sopimuksen ratifioinnin jälkeen”;

- neuvoston pitäisi määritellä mahdollisimman pian EU:n tarkkailija-aseman toiminnallinen luonne Yhdistyneissä Kansakunnissa;

- jäsenvaltioiden pitäisi pyrkiä ”suurempaan yksimielisyyteen YK:n turvallisuusneuvoston uudistamisessa siten, että Euroopan unionin lopullisena tavoitteena on pysyvä paikka uudistetun YK:n turvallisuusneuvostossa ja että unionin painoarvoa lisätään”.

Suurvaltojen, eritoten Saksan edistämä federalismi on yksi sen kunnianhimoisista ja selkeistä ilmaisuista.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), kirjallinen. − (EN) Euroopan parlamentin työväenpuolue pitää tätä mietintöä myönteisenä ja erityisen myönteisenä se pitää jäsenvaltioille osoitettua voimakasta kehotusta keskittyä vuosituhannen kehitystavoitteita koskeviin sitoumuksiinsa ja vahvistaa niitä. Olemme vahvasti samaa mieltä siitä, että on keskityttävä tehtyjen lupauksien pitämiseen ja nykyisten menettelyjen parantamiseen.

Euroopan parlamentin työväenpuolueen ryhmän jäsenet eivät kuitenkaan ole samaa mieltä EU:n yhtä yhteistä YK:n turvallisuusneuvoston paikkaa koskevasta suosituksesta, eivätkä he voi kannattaa tätä suositusta. Meidän mielestämme se ei olisi hyvä asia Euroopan laajuiselle edustukselle. YK:n turvallisuusneuvoston eurooppalaiset jäsenet eivät 19 artiklan nojalla edusta yksiselitteisesti EU:n kantaa neuvostossa. YK:n peruskirjassakin säädetään, että näin ei voi olla. Sekä New Yorkissa ja laajemmin on kuitenkin terveen epävirallista koordinointia, ja sitä pitäisi kannustaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE), kirjallinen. − (IT) Verts/ALE-ryhmä on aina ollut sitä mieltä, että Euroopan unionilla pitäisi olla pysyvä paikka Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvostossa, kuten Alexander Graf Lambsdorffin mietinnössä esitetään. Ryhmämme ei kuitenkaan hyväksy ”painopistealan” asemaa, joka on annettu niin kutsutulle kaikenkattavalle prosessille, jonka nojalla lisättäisiin pysyvien kansallisten jäsenten määrää ja jota meidän mielestämme on pidettävä vain yhtenä monista aloitteista.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Pidän myönteisenä Alexander Graf Lambsdorffin mietintöä, jossa määritellään EU:n painopisteet Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 63. istuntoa varten. Minä tuen erityisesti sitä, että huippukokouksessa on edelleen vaadittava kunnianhimoista sitoumusta vuosituhannen kehitystavoitteisiin. Vuosituhannen kehitystavoitteita koskevan EU:n ohjelman pitäisi toimia maailmanlaajuisena esimerkkinä, ja meidän pitäisi vaatia YK:n yleiskokouksessa syyskuussa, että koko muu kansainvälinen yhteisö seuraa tätä esimerkkiä. Äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (EN) Alexander Graf Lambsdorffin ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle EU:n painopisteistä Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 63. istuntoa varten hyväksyttiin tänään äänestyksessä täysistunnossa. Tämä käytäntö – jonka 90 artikla mahdollistaa – ei ole ainoastaan hyvin epäilyttävä vaan sillä annetaan myös väärä käsitys, että koko Euroopan parlamentti on samaa mieltä mietinnön sisällöstä, vaikka asia ei selvästikään ole niin. Me vastustamme voimakkaasti sitä, että Lissabonin sopimuksen nykyisen aseman nojalla edellytettäisiin neuvoston ja komission New Yorkin ja Geneven toimistojen ”uudelleenjärjestämistä ja laajentamista silmällä pitäen lisääntyvää valtaa ja vastuuta, jotka EU:n edustajat saavat Lissabonin sopimuksen ratifioinnin jälkeen”. Tämä on loukkaus niitä irlantilaisia äänestäjiä kohtaan, jotka suurella enemmistöllä hylkäsivät Lissabonin sopimuksen kansanäänestyksessä, ja se on myös yritys tulkita Lissabonin sopimusta niin, että sen nojalla EU:lle annettaisiin oikeushenkilöys, jolloin siitä tulisi supervaltio.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), kirjallinen. (IT) Alexander Graf Lambsdorffin mietinnössä (ja siihen liittyvässä suosituksessa) annetaan selkeä poliittinen merkki Euroopan unionin aseman vahvistamisesta Yhdistyneissä Kansakunnissa. Komissio ja jäsenvaltiot yhteenlaskettuna unioni antaa yli 40 prosenttia YK:n varoista, mutta se ei ole saanut vielä vastineeksi minkäänlaista poliittista voimaa tai vaikutusvaltaa.

Yksi asiakirjan osa on kuitenkin harhaanjohtava ja vahingollinen New Yorkissa käynnissä oleville keskusteluille, jotka koskevat turvallisuusneuvoston uudistusta. Ehdotuksessa korostetaan lopullista tavoitetta EU:n pysyvästä paikasta, mutta samalla siinä viitataan monien neuvottelualoitteiden joukosta vain niin kutsuttuun kaikenkattavaan prosessiin, joka on niiden maiden aloite, jotka ovat sitoutuneet kannattamaan vain yhtä monista esitetyistä ehdotuksista eli pysyvien kansallisten jäsenten määrän lisäystä. Kyseinen ehdotus, jota tuki alle kolmannes jäsenistä, on alusta alkaen vaikuttanut erimielisyyttä aiheuttavalta ja epätasapainoiselta, kuten yleiskokouksen puheenjohtaja itse on pannut merkille.

Korostamme pitävämme hyvin myönteisenä poliittista huomiota, jota Euroopan parlamentti näyttää osoittavan Euroopan unionin aseman kaikenkattavalle vahvistamiselle Yhdistyneissä Kansakunnissa, mutta katsomme myös, että ehdotusta ”kaikenkattavasta prosessista” koskevat varaumamme ja vastustuksemme pitäisi kirjata pöytäkirjaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Pasqualina Napoletano (PSE), kirjallinen. − (IT) Arvoisa puhemies, haluaisin ilmaista kannattavani Alexander Graf Lambsdorffin mietintöä, jossa jälleen kerran korostetaan Euroopan parlamentin sitoumusta Euroopan unionin aseman vahvistamiseen Yhdistyneissä Kansakunnissa.

Haluaisin kuitenkin korostaa, että turvallisuusneuvoston uudistusta koskevan kysymyksen osalta mietinnössä esitetään arvottamista, joka on haitallista New Yorkissa edelleen käynnissä oleville keskusteluille.

Kaikkien erilaisten esitettyjen uudistusvaihtoehtojen joukosta mainitaan erityisesti ”kaikenkattava prosessi” (q alakohta), jossa ehdotetaan turvallisuusneuvoston pysyvien kansallisten jäsenten lisäämistä.

Alle kolmannes Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen jäsenvaltioista on tähän mennessä tukenut ehdotusta.

Pyytäisin siksi teitä kirjaamaan suosituksen tätä osaa koskevan varaumani pöytäkirjaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianni Pittella (PSE), kirjallinen. − (IT) Alexander Graf Lambsdorffin mietinnössä annetaan selkeä poliittinen merkki Euroopan unionin aseman vahvistamisesta Yhdistyneissä Kansakunnissa. Komissio ja jäsenvaltiot yhteenlaskettuna unioni antaa yli 40 prosenttia YK:n varoista, mutta se ei ole saanut vielä vastineeksi minkäänlaista poliittista voimaa tai vaikutusvaltaa.

Yksi asiakirjan osa on harhaanjohtava ja vahingollinen New Yorkissa käynnissä oleville keskusteluille, jotka koskevat turvallisuusneuvoston uudistusta. Ehdotuksessa korostetaan lopullista tavoitetta EU:n pysyvästä paikasta, mutta samalla siinä viitataan monien neuvottelualoitteiden joukosta vain niin kutsuttuun kaikenkattavaan prosessiin, jota tukevat ne maat, jotka haluaisivat toteuttaa vain yhden monista esitetyistä ehdotuksista eli pysyvien kansallisten jäsenten määrän lisäyksen. Kyseinen ehdotus, jota tuki alle kolmannes jäsenistä, on alusta alkaen vaikuttanut erimielisyyttä aiheuttavalta ja epätasapainoiselta, kuten yleiskokouksen puheenjohtaja itse on pannut merkille.

Korostan pitäväni hyvin myönteisenä poliittista huomiota, jota Euroopan parlamentti näyttää osoittavan Euroopan unionin aseman kaikenkattavalle vahvistamiselle Yhdistyneissä Kansakunnissa, mutta katson myös, että ehdotusta ”kaikenkattavasta prosessista” koskeva varaumani ja vastustukseni pitäisi kirjata pöytäkirjaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) On huolestuttavaa, että kysymys Yhdistyneiden Kansakuntien uudistuksesta tulee niin säännöllisesti esiin. Uudistuksen tarve on ollut tiedossa jo joitakin vuosia, mutta niin on ollut myös kyseisen uudistuksen toteuttamisen mahdottomuus. Tämä umpikuja on vakava kahdesta syystä. Ensinnäkin se vaikeuttaa niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat järjestön epäonnistumisiin, ja niitä on sangen paljon. Toiseksi se edistää keskustelua, jota ylläpidetään ja oikeutetaan vaihtoehtojen tarpeella.

Demokratioiden välisen yhteistyön vahvistaminen on selvästi arvokas ajatus, jota on edistettävä, vaikka se ei tarkoitakaan, että noudatettaisiin kattavasti demokratioiden liitto -hanketta. Olisi kuitenkin järkevää olla myös realistinen. YK:n on siksi mukauduttava vallan realiteetteihin, ei niinkään legitimiteetin vaan toimintakyvyn takia.

Euroopan unionin aseman osalta meidän on tunnustettava, että mikään maa, jolla on paikka turvallisuusneuvostossa ja joka voisi saada sen, ei suostu siihen, että se korvataan yhdellä EU:n paikalla.

Lopuksi, olemme nähneet, että uusi Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusneuvosto ei ole vielä läheskään korjannut edeltäjänsä puutteita.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE), kirjallinen. − (ES) YK:n yleiskokouksen syyskuussa New Yorkissa pidettävää 63. istuntoa koskevan suosituksen osalta työjärjestyksen 90 artiklan 4 kohdassa säädetään, että YUTP:n puitteissa annettu suositus, josta on äänestetty valiokunnassa, katsotaan hyväksytyksi ja otetaan istuntojakson esityslistalle ilman, että teksti on ratifioitava täysistunnossa ja ilman keskustelua tai tarkistusmenettelyä.

Koska me olemme tyytyväisiä käytännöllisesti katsoen koko asiakirjaan, yhtä kohtaa lukuun ottamatta, ryhmäni haluaisi esittää varaumansa kohtaan, joka koskee seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä palveluja. Tämä sangen monitulkintainen käsite sisältää asioita, jotka liittyvät paljolti yksilön omatuntoon ja moraaliin, ja me katsomme, että niiden EI pitäisi olla minkään tämän parlamentin antaman lausunnon osana eikä etenkään Yhdistyneiden Kansakuntien uuden istunnon yhteydessä. Ryhmämme pyysi erillistä äänestystä AFET-valiokunnassa ja äänesti vastaan juuri selitettyjen syiden takia.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), kirjallinen. − Alexander Graf Lambsdorffin mietintö ja suositus ovat poliittisesti erittäin tärkeitä, koska niillä edistetään Euroopan unionin vahvistamista Yhdistyneissä Kansakunnissa. Voi olla hyödyllistä muistaa, että vaikka komissio ja jäsenvaltiot antavat yli 40 prosenttia YK:n talousarviosta, EU:lla on silti vähemmän vaikutusta ja valtaa Yhdistyneissä Kansakunnissa kuin sillä pitäisi olla.

Mietinnössä on kuitenkin harhaanjohtava osa keskusteluista, joita New Yorkissa tällä hetkellä käydään turvallisuusneuvoston uudistuksesta. Mietinnössä vahvistetaan pitkän aikavälin tavoite EU:n pysyvästä paikasta, mutta siinä myös viitataan monien erilaisten esitettyjen neuvottelualoitteiden joukosta vain niin kutsuttuun kaikenkattavaan prosessiin. Tiedetään hyvin, että tämä ehdotus on aiheuttanut paljon erimielisyyksiä ja että sen on hyväksynyt alle kolmannes YK:n jäsenvaltioista, kuten yleiskokouksen puheenjohtaja pani merkille.

Siksi katson, että on välttämätöntä korostaa yksiselitteistä varaumaamme ja vastustustamme ”kaikenkattavaa prosessia” koskevan osan osalta, vaikka arvostankin suuresti tämän Euroopan parlamentin suosituksen yleistä sisältöä ja rakennetta.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcello Vernola (PPE-DE), kirjallinen. − (IT) Alexander Graf Lambsdorffin mietinnössä (ja siihen liittyvässä suosituksessa) annetaan selkeä poliittinen merkki Euroopan unionin aseman vahvistamisesta Yhdistyneissä Kansakunnissa. Komissio ja jäsenvaltiot yhteenlaskettuna unioni antaa yli 40 prosenttia YK:n varoista, mutta se ei ole saanut vielä vastineeksi minkäänlaista poliittista voimaa tai vaikutusvaltaa.

Yksi asiakirjan osa on kuitenkin harhaanjohtava ja vahingollinen New Yorkissa käynnissä oleville keskusteluille, jotka koskevat turvallisuusneuvoston uudistusta. Ehdotuksessa korostetaan lopullista tavoitetta EU:n pysyvästä paikasta, mutta samalla siinä viitataan monien neuvottelualoitteiden joukosta vain niin kutsuttuun kaikenkattavaan prosessiin, joka on niiden maiden aloite, jotka ovat sitoutuneet kannattamaan vain yhtä monista esitetyistä ehdotuksista eli pysyvien kansallisten jäsenten määrän lisäystä. Kyseinen ehdotus, jota tuki alle kolmannes jäsenistä, on alusta alkaen vaikuttanut erimielisyyttä aiheuttavalta ja epätasapainoiselta, kuten yleiskokouksen puheenjohtaja itse on pannut merkille.

Korostan pitäväni hyvin myönteisenä poliittista huomiota, jota Euroopan parlamentti näyttää osoittavan Euroopan unionin aseman kaikenkattavalle vahvistamiselle Yhdistyneissä Kansakunnissa, mutta katson myös, että ehdotusta ”kaikenkattavasta prosessista” koskeva varaumani ja vastustukseni pitäisi kirjata pöytäkirjaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjallinen. − (PL) Olen hyvin tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti on tänään käsitellyt Euroopan unionin painopisteitä tulevaa YK:n kokousta varten. Esittelijän ehdotuksessa mainitaan, että YK:ssa aiotaan perustaa uusia elimiä, saneerata toisia, uudistaa kenttäoperaatioiden hallintoa, järjestää avun toimittaminen uusiksi ja uudistaa sihteeristö perinpohjaisesti. Tämä on erittäin tärkeää.

Emme kuitenkaan saa unohtaa, että kaikkien näiden toiminen kohteena on ihminen ja ihmisoikeudet, jotka kumpuavat ihmisarvosta. Paavi Johannes Paavali II puhui tästä muutama vuosi sitten YK:ssa. Hän sanoi, että ensimmäinen ihmisoikeuksia koskevan järjestelmällisen uhan laji liittyi aineellisten hyödykkeiden usein epäoikeudenmukaiseen jakamiseen, että toinen uhan laji liittyi epäoikeudenmukaisuuden erilaisiin muotoihin hengellisellä alueella ja että ihmistä on mahdollista vahingoittaa heidän sisäisessä käsityksessään totuudesta, heidän omatunnossaan, sillä alalla, jota me kutsumme kansalaisoikeuksiksi, joihin kaikki ovat oikeutettuja ilman taustaan, rotuun, sukupuoleen, kansallisuuteen, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen perustuvaa syrjintää. Minun mielestäni hänen sanojaan olisi pidettävä suuntaviittana Yhdistyneiden Kansakuntien toiminnalle.

 
  
  

- Suositus toiseen käsittelyyn: Costa (A6-0223/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tämä ehdotus on (yhdessä yhteentoimivuudesta ja Euroopan rautatievirastossa annettavia direktiivejä koskevien ehdotusten kanssa) osa pakettia, jolla pyritään helpottamaan vetureiden liikkuvuutta yhteisössä osana raideliikenteen vapauttamista EU:ssa.

Ennen muita aiheita meidän on siksi korostettava, että tämän direktiivin päätavoitteena on poistaa kaikki esteet raideliikenteen vapauttamiselta yhtenäistämällä rautateiden turvallisuutta koskeva lainsäädäntö kaikissa maissa.

Ei ole epäilystäkään siitä, että kunkin maan kehittyneimmät rautateiden turvallisuutta sääntelevät normit on hyväksyttävä ja niitä on sovellettava. Meidän pitäisi kuitenkin muistaa, että rautateiden vapauttaminen ja yksityistäminen kyseenalaistettiin joissakin maissa, esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sen jälkeen kun palvelujen huononeminen ja muu vakava kehitys antoivat aiheen ajatella uudelleen tähän julkiseen palveluun kohdistunutta hyökkäystä.

Korostan, että rautateiden turvallisuutta koskevan lainsäädännön yhtenäistäminen yhteisön tasolla ei saa koskaan uhata kussakin maassa säädettyjä kehittyneimpiä lakeja eikä sillä saa poistaa jokaisen maan oikeutta säilyttää kyseiset lait.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjallinen. (DE) Kannatin Paolo Costan mietintöä yhteisön rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY muuttamisesta.

Euroopan rautatieverkossa ei voida saavuttaa turvallisuutta ilman yhteisiä tavoitteita ja yhteisiä toimia, ja siksi pidän rautatiepakettia hyvin myönteisenä. Yksi sen tärkeimmistä näkökulmista on raideajoneuvojen luvat; valmistajien ja rautateiden toimijoiden mukaan toimivaltaisten viranomaisten asettamille nykyisille lupavaatimuksille ei ole juuri teknistä oikeutusta. Rautatiejärjestelmien yhteentoimivuuteen liittyvät direktiivit on myös konsolidoitava ja yhdistettävä.

Toinen hyvä asia on, että uudessa lainsäädäntöehdotuksessa annetaan selkeät säännöt ajoneuvojen huollolle. Siksi seuraava vaihe on se, että komissio tekee päätöksen huoltoa koskevan sitovan sääntelyjärjestelmän puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Äänestin yhteisön rautateiden turvallisuudesta laaditun Paolo Costan mietinnön puolesta. Esittelijän tekemillä suosituksilla autetaan lainsäädännön yhdenmukaistamista ja edistetään junien vapaata liikkuvuutta koko EU:ssa. Näillä suosituksilla vähennetään byrokratiaa, ja niiden pitäisi parantaa raideliikenteen kehitystä Euroopassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Kansallisten turvallisuusmenettelyjen yhtenäistäminen jäsenvaltioissa on ensisijaisen tärkeää. Tämä kysymys on yksi lisäesimerkki siitä, miten välttämätöntä on vaatia investointeja raideliikenteeseen. Jos haluamme Euroopan liikennejärjestelmän kehittyvän kestävästi ja jos aiomme saavuttaa tavoitteet ja kunnioittaa kansalaisille ja kansainvälisellä tasolla viime vuosina annettuja sitoumuksia, meidän on investoitava rautateihin ja taattava Euroopan rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus.

Yksinkertaistamistoimenpiteet ja keskinäisen tunnustamisen periaatteen käyttöönotto ovat tämän mietinnön tärkeimpiä kohtia. Toinen hyvin tärkeä kohta on tiukempien koulutus- ja sertifiointitoimenpiteiden käyttö kaikkien yhteisön rautatiemarkkinoiden sidosryhmien ja vastuullisten ryhmien osalta rautatieyrityksistä infrastruktuurin hallinnoijiin.

Minun mielestäni tämä mietintö on jälleen yksi myönteinen vaihe pyrkimyksissämme saavuttaa multimodaalisuus Euroopan liikennepolitiikan tärkeimpänä toimintalinjana.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjallinen. − (EN) Äänestin sen puolesta, että museorautatiet jätetään tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä kuvastaa edelleen sitä arvostusta, joka minulla on näiden yhtiöiden edustamaa hyvin erityistä tilannetta kohtaan. Mikäli näiden yhtiöiden olisi pitänyt noudattaa tämän direktiivin ehtoja, se olisi merkinnyt, että pääosin vapaaehtoisesti tai tilausten pohjalta toimiville järjestöille olisi tullut paljon niiden toiminnan lamauttavia kustannuksia. Tällaiset rautatiet kuten Romney, Hythe and Dymchurch Railway ja Kent and East Sussex Light Railway (jonka elinikäinen jäsen olen) ovat osa Kaakkois-Englannin ja koko EU:n matkailuteollisuuden historiallista kudosta. On häpeällistä, että jotkut tässä parlamentissa väittävät olevansa kansallismielisiä mutta eivät voineet tukea tätä poikkeusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjallinen. − (PL) Yhteisten rautatiemarkkinoiden luominen liikennepalveluja varten edellyttää muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön. Jäsenvaltiot ovat kehittäneet pääasiassa kansallisille reiteille omat turvallisuusnorminsa, jotka perustuvat kansallisiin teknisiin käsitteisiin ja toimintaan liittyviin käsitteisiin. On ensisijaisen tärkeää luoda yhtenäiset sääntelyrakenteet jäsenvaltioissa, yhteiset asiakirjat turvallisuussäännöksiä varten, yhtenäiset turvallisuustodistukset rautatieyrityksiä varten, samanlaiset vastuualueet ja toimivaltuudet turvallisuudesta vastaavia viranomaisia ja rautatieonnettomuuksien tutkintamenettelyjä varten.

Jokaisessa jäsenvaltioissa pitäisi perustaa riippumattomat elimet rautateiden turvallisuuden sääntelyä ja valvontaa varten. Kyseisten elinten asianmukaisen yhteistyön varmistamiseksi EU:n tasolla niille pitäisi antaa samat vähimmäistehtävät ja -vastuualueet.

Yleisen turvallisuuden ja järjestyksen turvaamisen, myös yleiseen käyttöön tarkoitettujen rautatieyhteyksien ylläpitämisen, pitäisi olla yksi perustehtävistä, joista EU vastaa.

 
  
  

- Suositus toiseen käsittelyyn: Costa (A6-0210/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. − (EN) Tuin kaikkia tarkistuksia liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietintöön, joka koskee Euroopan rautatieviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 881/2004 muuttamista.

Meillä Yhdistyneessä kuningaskunnassa junamatkustajien määrä on kasvanut yli viidenneksellä. Tämä on lyhyellä aikavälillä johtanut suunnattomiin vaikeuksiin, koska liian täydet junat ovat aiheuttaneet ruuhkia ja koska matkustajat ovat tietyillä alueilla – myös omallani, Lounais-Englannissa – närkästyneet rautatiekaluston siirtämisestä ympäri maata ja vastustaneet sitä. Samaan aikaan kampanjoidaan kauan suljettuina olleiden asemien ja linjojen avaamiseksi uudelleen, jotta kysyntään voitaisiin vastata ja jotta hiilidioksidipäästöjä voitaisiin vähentää, esimerkiksi mainitsen kampanjan Radstockissa, Somersetissä.

Pidemmälle aikavälillä uudet rautatiekaluston tilaukset helpottavat kriisiä, mutta jos Euroopan rautateiden halutaan jatkavan kukoistustaan, tarvitsemme strategista ajattelua, jota vahvistettu Euroopan rautatievirasto voi toivottavasti tarjota.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Käsiteltävänä oleva ehdotus on yhdessä yhteentoimivuudesta ja turvallisuudesta annettavia direktiivejä koskevien ehdotusten kanssa osa toimenpidepakettia, joilla pyritään vapauttamaan EU:n rautatieliikennettä, missä ”virasto” toimii ”sääntelyviranomaisen” keskeisessä tehtävässä.

Tällä politiikalla edistetään rautatieliikenteen julkisen palvelun asteittaista huonontumista ja annetaan kannattavimmat reitit yksityisille yrityksille yksityistämisen nojalla (julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö) veronmaksajien rahoilla ja välittämättä kunkin maan ja niiden väestön eduista ja tarpeista.

Portugalissa on nähty, että tämän politiikan täytäntöönpano on johtanut julkisten palvelujen huononemiseen, rajoitettuun liikkuvuuteen ja nousseisiin hintoihin. Se on johtanut rautatieosuuksien sulkemiseen satojen kilometrien pituudelta, asemien sulkemiseen, matkustajamäärien vähenemiseen ja palvelun laadun huononemiseen, rautatiealalla työskentelevien ihmisten määrän vähenemiseen ja hyökkäykseen heidän palkkaansa ja työhön liittyviä oikeuksiaan vastaan.

Rautatieala on strateginen ala sosioekonomiselle kehitykselle. Tarvitsemme politiikkaa, jolla edistetään julkisen rautatiejärjestelmän kehittämistä ja parantamista maissamme.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjallinen. (DE) Kannatin Paolo Costan mietintöä, joka koskee Euroopan rautatieviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 881/2004 muuttamista.

Yhteisön rautateiden teknisten oikeudellisten puitteiden parantaminen osana kolmatta rautatiepakettia on ensisijaisen tärkeää ja myönteistä kehitystä, joka sisältää toimenpiteitä Euroopan rautatieviraston vahvistamiseksi. Viraston on keskeisenä elimenä varmistettava, että koko Euroopassa sovelletaan yhtenäistä strategiaa. Tässä yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmään, jonka yhteentoimivuus ja yhdenmukaisuus on taattava hinnalla millä hyvänsä.

EY:n tarkastusmenettelyjen luominen on tätä varten sopiva keino, mutta sen tehokkuus riippuu voimakkaasta ja tehokkaasta Euroopan rautatievirastosta. Tämän takia tuen viraston kehittämistä edelleen, kuten esittelijä on ehdottanut.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − Paolo Costan mietinnössä Euroopan rautatieviraston perustamisesta tuetaan erityisesti kehotusta luoda Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä, joka koostuu edistyneimmästä rautateiden turvallisuutta koskevasta teknologiasta. Tuen tätä aloitetta, jolla yhdessä yhteisön rautateiden turvallisuutta koskevan mietinnön kanssa luodaan yhtenäisempi eurooppalainen rautatieverkosto. Äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE), kirjallinen. (FR) Rautateiden yhteentoimivuutta koskeva kysymys on ratkaiseva Euroopan rautateiden kehitykselle ja menestykselle. Olen siksi hyvin iloinen siitä, että olemme pystyneet saavuttamaan kompromissin yhteisön tämän alan lainsäädännön parantamiseksi. Vaikka äänestin esittelijän, Paolo Costan, esittämien ehdotusten puolesta, olen hyvin tietoinen tämän kompromissin rajoista. Kymmenen vuotta kaiken rautatiekaluston sertifioinnin saavuttamiseksi on huomattavan pitkä aika. Euroopan rautatieviraston asema olisi voinut paljon laajempi erityisesti eurooppalaisen raideliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) kehityksen ja täytäntöönpanon osalta. Jäsenvaltiot päättivät toisin, koska ne pelkäsivät, että rautatievirastoista ja muista kansallisista elimistä – juuri perustetuista, se on totta – tulisi vanhentuneita. Se, että olemme nyt tässä tilanteessa, johtuu kuitenkin siitä, että vuonna 2004 niillä ei ollut rohkeutta antaa todella eurooppalaista sysäystä rautateille. Näin Euroopan yhdentyminen etenee: puuskittain ja pienin askelin. Jos me kuitenkin omaksumme tämän varovaisen lähestymistavan, me menetämme luultavasti joitakin mahdollisuuksia, ja siksi toivon, että jäsenvaltiot toimivat soveltaen ankarasti sitä, mitä itse ovat ehdottaneet.

 
  
  

- Suositus toiseen käsittelyyn: Degutis (A6-0264/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Toistamme arvostelumme päätavoitteesta eli julkisen palvelun lentoliikenteen vapauttamisesta EU:ssa ja haluaisimme muistuttaa teitä siitä, mistä huomautimme vuosi sitten. Nyt yritetään

- salailla sitä, että vapauttaminen vaikutti kielteisesti työllisyyteen ja työoloihin. Sen vaikutukset turvallisuuteen ja laadukkaiden koneiden huoltoon on arvioitava;

- välttää työntekijöiden oikeuksien täysimääräisen kunnioittamisen suojaamista ja yritetään välttää myös mainitsemasta, että

a) lentohenkilöstön sopimuksia ja työoloja säännellään lainsäädännöllä, työehtosopimuksilla ja sen maan asiaankuuluvilla oikeuksilla, joissa työntekijät tavallisesti suorittavat työnsä tai jossa he aloittavat työnsä ja jonne he palaavat työn jälkeen, vaikka he olisivat väliaikaisesti sijoittautuneina muuhun maahan;

b) jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella sijaitsevasta toimintakeskuksesta palveluja tarjoavan ”yhteisön” lentoyhtiön työntekijöihin sovelletaan sen maan sosiaalilainsäädäntöä ja työehtosopimuksia, joissa toimijalla on pääkonttori;

c) työntekijäjärjestöjen edustajien osallistuminen ilmaliikennealan päätöksentekoon taataan.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), kirjallinen. − (PL) Euroopan parlamentin hyväksymällä asetuksella muutetaan lainsäädäntöä, jolla säännellään lentoliikennepalvelujen tarjoamista Euroopan unionissa, mistä hyötyvät sekä lentoyhtiöt että matkustajat. Asetus on tärkeä sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan kannalta. Sillä luodaan kilpailukykyisempi ympäristö niiden eurooppalaisten yhtiöiden toiminnalle, jotka kilpailevat kansainvälisten kilpailijoidensa kanssa.

Sen avulla säädetään toimilupien myöntämiselle ja peruuttamiselle samat ehdot, joiden pitäisi hävittää markkinoilla tällä hetkellä vallitsevat kilpailun vääristymät, jotka johtuvat muun muassa toimilupavaatimuksia koskevista erilaisista säännöksistä, tiettyihin EU:n lentoyhtiöihin kansalaisuuden perusteella kohdistetusta syrjinnästä tai muusta syrjinnästä kolmansiin maihin suuntautuvilla reiteillä.

Kuluttaja hyötyy kuitenkin eniten toteutetuista muutoksista. Kaikkien verojen ja lisämaksujen pakollisella sisällyttämisellä lentolippujen hintaan lisätään hintojen avoimuutta ja tuetaan periaatetta, jonka mukaan lisämaksut suoritetaan vapaaehtoisesti. Sen ansiosta kuluttajien ei myöskään tarvitse maksaa korkeampia maksuja, ja he voivat tehdä tietoihin perustuvia päätöksiä. Taloudellisesti epävakaiden lentoreittien karsimisen ansiosta matkustajilla ei myöskään ole vaaraa siitä, että heidän lentoyhtiönsä saattaisi joutua vararikkoon.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjallinen. (DE) Kannatin äänestyksessä Arūnas Degutisin mietintöä lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä.

Pyrkimyksiä nykyisten oikeudellisten säännösten vahvistamiseen ja parantamiseen on rohkaistava erityisesti lentolippujen hintojen avoimuuden osalta. Matkustajilla on oikeus siihen, että lentolippujen hinnat eritellään täysimääräisesti. Uudella välineellä hinnoista tehdään avoimempia ja ymmärrettävämpiä. Tällä tavoin Euroopan unioni torjuu harhaanjohtavaa mainontaa ja luo tasapuoliset toimintaedellytykset, jotka perustuvat laatuun eikä erityisesti Internetissä tehtävien kauppojen selvään houkuttelevuuteen.

Toimenpiteet, joilla varmistetaan sosiaaliturvasäännösten noudattaminen, ovat toinen uuden välineen tuoma uudistus, jonka nojalla työntekijät saavat paremman vakuutuksen ja yhtenäisemmät työolosuhteet. Yhteisillä säännöillä suojataan kuluttajien ja työntekijöiden oikeuksia ja taataan yhteisön lentoyhtiöiden tarvittava avoimuus ja tiedottaminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), kirjallinen. − (PL) Tuen esittelijän näkemystä neuvoston yhteisen kannan hyväksymisestä ilman tarkistuksia. Minun mielestäni tällä asetuksella myös vahvistetaan ja parannetaan toimilupien valvontaa, lentokoneiden vuokrausta, lentoliikenteen jakamista ja hintojen avoimuutta koskevia nykyisiä oikeudellisia säännöksiä.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − Arūnas Degutisin mietinnöllä lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä varmistetaan, että lennoista ilmoitettu hinta on todella maksettava hinta. Lentojen loppuhintojen on sisällettävä matkalipun hinta, verot, lentokenttämaksut ja muut maksut. Tämä on myönteinen askel kohti suurempaa avoimuutta ilmailualalla ja kuluttajansuojassa. Mietinnön ehdotusten nojalla lentoliikennealan työntekijät saavat myös laajemman sosiaaliturvan. Siksi äänestin mietinnössä esitettyjen suositusten puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Tuen täysimääräisesti tätä mietintöä, jolla lopetetaan lentoyhtiöiden epäoikeudenmukainen tapa mainostaa hintoja, joihin ei ole sisällytetty veroja, maksuja ja monia muita lisähintoja. Lentoyhtiöt voivat tällä hetkellä mainostaa helposti harhaanjohtavia hintoja, jotka osoittautuvat aivan yksinkertaisesti valheeksi.

Siitä seuraa vakava avoimuuden puute lentolippujen hinnoissa, mikä vääristää kilpailua ja vaikuttaa kuluttajan kykyyn tehdä tietoon perustuvia valintoja. Ihmiset päätyvät monesti maksamaan huomattavasti enemmän kuin he alun perin olettivat, koska mainostetulla hinnalla on vain vähän tekemistä lopullisten kustannusten kanssa.

Komissio ja parlamentti ovat tehneet yhteistyötä varmistaakseen, että tämä muuttuu. Mietinnössä halutaan, että lentolippujen hintoja on mainostettava yksinkertaisesti ja selkeästi niin, että ne sisältävät kaikki verot ja ylimääräiset maksut. Euroopan unionin ”tehoisku” tähän käytäntöön on loistava uutinen kuluttajalle.

 
  
  

- Mietintö: Konrad (A6-0240/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), kirjallinen. − (PL) Tilastoja käytetään laajalti, ei pelkästään yrityksissä tai taloudessa mukana olevissa laitoksissa. Niillä on tärkeä tärkeä tehtävä markkinasuuntausten suunnittelussa tai valvonnassa. Tämän takia on tärkeää, että näiden tilastojen kokoamiseen käytettävät indikaattorit olisivat luotettavia ja että ne kuvastaisivat asianmukaisesti todellisuutta ja markkinoiden muutoksia. Nykyisiä indikaattoreita pitäisi tarkistaa, mutta uusiin tiedonkeruun aloihin pitäisi myös kiinnittää huomiota.

Meidän on ajanmukaistettava tilastomme myös siksi, että jäsenvaltioissa on erilaisia järjestelmiä ja erilaisia tilastokäytäntöjä, minkä takia koko Euroopan unionissa on usein vaikeaa vertailla tietoja.

Tämän alan muutoksilla ei tietenkään pitäisi lisätä yritysten, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten raportointitaakkaa. Euroopan yritys- ja kauppatilastojen uudenaikaistamisohjelmassa käytetyn kehittyneen lähestymistavan pitäisi kannustaa eri lähteistä saatujen tilastojen saamiseksi käytettävien menetelmien rationalisointia ja koordinointia ja mikä tärkeintä, sen ansiosta yritysten ei tarvitse toimittaa samoja tietoja tietojenkeruussa mukana oleville eri laitoksille.

Minun mielestäni Euroopan yritys- ja kauppatilastojen uudenaikaistamisohjelma on mainio askel liikeyritysten hallinnollisen taakan vähentämisessä, ja sillä autetaan saavuttamaan Euroopan komission asettama tavoite vähentää kyseistä taakkaa 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Tuen Christoph Konradin mietintöä Euroopan yritys- ja kauppatilastojen uudenaikaistamisohjelmasta. Mietinnöllä pyritään säätämään investoinneista tilastojen tuotannon tehokkuuden parantamiseksi, jotta uuteen kysyntään voidaan vastata samalla, kun liikeyritysten taakkaa vähennetään. Äänestin mietinnön puolesta.

 
  
  

- Mietintö: Blokland (A6-0244/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjallinen. − (PL) Kannatan tätä mietintöä. Paristot ja akut, jotka eivät ole direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaisia, on vedettävä pois markkinoilta eikä niitä saa myydä. Komissio päätti, että ennen 26. syyskuuta 2008 Euroopan unionin markkinoille laillisesti saatettuja nykyisten asetusten säännöksiä vastaavia paristoja ei vedetä pois markkinoilta. Mielestäni tämä on hyvin järkevä ratkaisu.

Jäte lisääntyy, mikäli markkinoilta vedetään pois paristot, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia. Minun mielestäni tämän tilanteen yksinkertaisin käsittelytapa on panna kyseisiin paristoihin ja akkuihin tarrat, joissa todetaan, että ne eivät ole EU:n säännösten mukaisia.

 
  
  

- Mietintö: Ouzký (A6-0135/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Miroslav Ouzkýn mietinnön nojalla kahden aineen, 2-(2-metoksietoksi)etanolin ja 2-(2-butoksietoksi)etanolin käyttöä rajoitetaan laajasti ja joissakin tapauksissa niiden käyttö kielletään kuluttajille suunnatuissa tuotteissa. Mietinnössä esitetyillä ehdotuksilla tuetaan kuluttajansuojaa, ja äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjallinen. − (PL) Puhdistukseen, huuhteluun ja desinfiointiin käytettävien tuotteiden sekä maalien ja liuottimien sisältämät myrkylliset aineet voivat aiheuttaa riskin ihmisen terveydelle, sillä ne ärsyttävät hengitysteitä ja silmiä ja aiheuttavat allergioita.

Terveytemme ja ympäristömme suojelua voitaisiin tukea huomattavasti rajoittamalla niiden tuotteiden markkinoille pääsyä, jotka eivät täytä asetettuja turvallisuusnormeja. Suurin osa näistä tuotteista voi olla käytettäessä haitallisia, ja ne voivat aiheuttaa erilaisia epämiellyttäviä oireita. Ne voivat olla haitallisia myös ympäristölle päästyään ekosysteemiin. On usein mahdotonta ennakoida tuloksia, kun ne saastuttavat maaperää tai vesilähteitä.

2-(2-metoksietoksi)etanolin ja 2-(2-butoksietoksi)etanolin tasojen rajoittaminen erilaisissa pesu- tai puhdistusaineissa on hyvin myönteinen askel, ja sen takia Euroopan unionin pitäisi minun mielestäni ryhtyä kaikkiin ponnistuksiin ja tehdä kaikki sitoumukset näiden epäterveellisten aineiden poistamiseksi elämästämme ja ympäristöstä.

 
  
  

- Mietintö: Paparizov (A6-0253/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestimme tätä mietintöä vastaan, koska se on osa kaasumarkkinoiden vapauttamista koskevaa pakettia ja koska siinä yksiselitteisesti tuetaan vaiheita, joilla sisämarkkinat toteutetaan mahdollisimman pian, vaikka siinä ei yleisesti hyväksytä Euroopan komission ehdottamia välineitä ja asetuksia.

Joitakin mielenkiintoisia kriittisiä huomioita on suunnattu tehtyihin vaikutustenarviointeihin, toissijaisuusperiaatteen noudattamisen ajoittaiseen laiminlyöntiin ja epäjohdonmukaiseen vallan jakamiseen eurooppalaisten rakenteiden välillä.

Mietinnössä omaksutulla ajattelutavalla kuitenkin helpotetaan yritysten pääsyä maakaasun siirtoverkkoihin eli helpotetaan yksityistämään se, mitä julkisella sektorilla vielä on jäljellä ja asetetaan se markkinoille haluavien taloudellisten ryhmien strategian palvelukseen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyn edellytyksiä koskevalla Atanas Paparizovin mietinnöllä edistetään kaasun EU:n sisämarkkinoiden yhdentymistä. Mietinnössä käsitellään jäsenvaltioiden välisiä rajatylittäviä asioita ja lisätään sääntelyä koskevaa valvontaa Euroopan tasolla. On tärkeää, että EU pyrkii luomaan kaasun sisämarkkinat, ja äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Tämä mietintö ansaitsee puoltavan äänen minulta itseltäni ja kaikilta niiltä kollegoiltani, joiden mielestä kolmannen energiapaketin johdonmukaisuus riippuu maakaasun tehokkaasta, ei pelkästään kosmeettisesta sääntelystä.

Pidän myönteisenä halukkuutta luoda ehdot, joilla investointeja kaasuverkkoihin lisätään. Se saattaa itsessään lisätä alan kilpailukykyä ja kilpailua.

Pidän myönteisenä pyrkimyksiä kansallisten kaasumarkkinoiden tehokkaaseen vapauttamiseen ja kolmannen osapuolen pääsyyn markkinoille, millä lisätään avoimuutta.

Lopuksi pidän myönteisenä tähän mietintöön olennaisesti kuuluvaa halukkuutta toteuttaa käytännössä Euroopan kansalaisten toive saada avoimemmat energiamarkkinat, joilla ei ole niin paljon monopoleja.

Tämän mietinnön hyväksyminen on välttämätöntä kolmannelle energiapaketille ja Euroopan kansalaisille.

 
  
  

- Mietintö: La Russa (A6-0257/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), kirjallinen. (EN) Omaksumani kanta kuvastaa näkemystäni siitä merkityksestä, joka on maakaasulla ja sillä, että kuluttajat saavat sitä mahdollisimman alhaiseen hintaan. Libya ja Sisilia aiotaan yhdistää kaasuputkella. Tämä tapahtuu lähellä Maltaa, joten kotimaani on hyötyä saadakseen joko liityttävä siihen tai, kuten on ehdotettu, Sisiliasta Maltaan on johdettava kaasuputki. Kotimaallani ei ole laajoja kotimaisia markkinoita, ja sen kulutus vaihtelee 16:sta 18 yksikköön vuodessa. Mikäli maakaasun käyttö laajenee, sekä Maltan että Gozon energiapolitiikka epäilemättä muuttuu. Näin voi tapahtua, jos kaasua käytetään itse energian tuotantoon. Kiinnitin noin 15 vuotta sitten silloisen kansallismielisen hallituksen huomion kaasuvoimaloiden merkitykseen.

Hallitus ei kiinnittänyt siihen yhtään huomiota ja perusti lopulta ainoastaan yhden kaasuvoimalan laajennusosana. Maltassa myös etäisyydet ovat pieniä, joten kaasun käyttäminen yksityisissä ja kaupallisissa ajoneuvoissa on toteuttamiskelpoinen ajatus. Ajoneuvojen moottorien muuntaminen ei ole ongelma. Kaasu on myös paljon edullisempaa ja puhtaampaa kuin bensiini tai diesel. Mutta hallitus ja sen asiasta vastaava virasto, EneMalta, eivät ole edes harkinneet kaasun jakelussa tarvittavaa infrastruktuuria.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Ehdotus kaasun sisämarkkinoita koskevaksi direktiiviksi on osa ”kolmatta energiapakettia”, jolla täydennetään maakaasun toimituspalvelujen yksityistäminen.

Direktiiviehdotuksella ja mietinnöllä pyritään poistamaan tietyissä maissa edelleen voimassa oleva keskittymisen korkea taso, jotta voidaan täydentää EU:n monopolien markkinoille pääsy, ja siten nopeutetaan vapauttamisen täytäntöönpanoa sekä määrätään pakotteita niille jäsenvaltioille, jotka eivät ole vielä panneet sitä täytäntöön täysimääräisesti.

Paketissa on kaksi tärkeää kohtaa: Omistajuuden eriyttäminen kaasun tuotannon ja toimittamisen ja kaasun siirtämisen ja varastoinnin välillä, jotta pääoma voi käyttää tehokkaasti hyödykseen jäsenvaltioissa jäljellä olevaa kaasun tuotantoa, varastointia ja siirtämistä koskevaa julkista infrastruktuuria. Valtuuksien antamisella oletettavasti riippumattomille sääntelyviranomaisille, millä pyritään poistamaan kaikki jäsenvaltioiden valmiudet tehdä kansallisia mukautuksia tai valtion toimia, taataan kaasusektorilla saalistavien liikeyritysryhmien täydellinen koskemattomuus.

Tällä EU:n politiikalla on samat kammottavat seuraukset työntekijöille kuin muiden energiasektorien yksityistämisellä: hintojen nousu ja palvelujen laadun huononeminen. Taistelu monopolien etuja vastaan tämän politiikan kumoamiseksi on ainoa tapa vastata työväenluokkaan kuuluvien perheiden nykyisiin tarpeisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), kirjallinen. − (PT) Tämä toimenpide osoittaa yksiselitteisesti yhteisen halumme saavuttaa energiamarkkinoiden vapauttamista koskeva tavoite. Siksi äänestin sen puolesta.

Minun mielestäni maakaasun tuotantovarojen ja siirtoverkkojen omistajuuden eriyttäminen on tätä varten välttämätöntä, mutta ei yksinään riittävä ehto.

Sen tähden on luotava tarpeelliset olot, jotta voidaan kannustaa kansainvälisiä investointeja verkkoinfrastruktuuriin.

Sen tähden on vaadittava yhdenvertaista kohtelua niille kolmansille maille, jotka aikovat investoida Euroopan energiamarkkinoille.

Sen tähden on parannettava kansallisten energia-alan sääntelyviranomaisten koordinointia.

Tällä toimenpiteellä markkinoista tehdään kilpailukykyisempiä, ja siksi se on kuluttajien etujen mukaista, sillä he hyötyvät terveempiä, vapaampia ja avoimempia energiamarkkinoita koskevista uusista säännöistä.

 
  
  

- Mietintö: Lambert (A6-0251/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), kirjallinen. (SV) Äänestän tämän mietinnön puolesta, koska se helpottaa jäsenvaltioiden välillä muuttavien ja matkustavien ihmisten elämää siirtämättä mitään valtuuksia EU:lle.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Äänestin Jean Lambertin mietinnön puolesta, koska se on vastaus kansalaisten tarpeisiin. Elämme globalisoituvassa maailmassa, jossa tuhannet ihmiset työskentelevät muussa kuin kotimaassaan, ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen on välttämätöntä kaikille niille ihmisille, jotka käyttävät oikeuttaan työskennellä muissa jäsenvaltioissa, jotta voidaan varmistaa liikkuvuus ja tukea sitä, sillä se on Euroopan unionin perusoikeus.

Eurooppa antaa meidän liikkua vapaasti, mutta sen pitäisi myös antaa meille enemmän sosiaalisia oikeuksia, joiden ei pitäisi päättyä kansallisille rajoille.

Toivon, että Euroopan kansalaiset voivat sosiaaliturvan näkökulmasta hyötyä yhdenvertaisesta kohtelusta ja syrjimättömyydestä, ja siksi tuen aloitetta edistää työntekijöiden vapaata liikkuvuutta. Meidän on poistettava kaikki esteet liikkuvuudelta.

 
  
  

- Mietintö: Bozkurt (A6-0229/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), kirjallinen. (SV) Äänestän tätä mietintöä vastaan, koska siinä on ehdotuksia, joiden nojalla EU:n tasolla säännellään yksityiskohtaisesti Ruotsin vanhempainetuuksien maksamisen kaltaisia asioita, mikä aiheuttaa vaikeuksia yksittäisissä arvioinneissa ja millä annetaan EU:lle liikaa valtaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. (PL) Tämän asiakirjan tarkoituksena on tehdä yksittäisten jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevista EU:n säännöistä parempia ja tehokkaampia. Sen sisältämillä säännöksillä yksinkertaistetaan ehdottomasti Euroopan unionin vapaata liikkuvuutta hyödyntävän tavallisen EU:n kansalaisen elämää. Riippumatta siitä, onko henkilö työntekijä, hallintovirkamies, opiskelija, eläkeläinen vai liikemies, kaikki voivat säilyttää oikeutensa sosiaaliturvamaksuihin vaihdettuaan oleskelumaataan. Tuen ehdottomasti sitä, että poistetaan vielä yksi este henkilöiden vapaalle liikkuvuudelta EU:ssa, ja tämä asiakirja on jälleen tärkeä askel siihen suuntaan.

 
  
  

- Mietintö: Lambert (A6-0209/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. – (FR) Minulla on kaksi huomiota Jean Lambertin mietinnöstä ja asetuksesta, jota sillä muutetaan.

1. Huolimatta siitä, että esittelijä kieltää tämän, asetusluonnoksessa oletetaan, että kolmannen maan kansalaiset voivat liikkua vapaasti, sijoittautua vapaasti ja päästä vapaasti työmarkkinoille koko Euroopan unionissa; on muistettava, että nämä kaikki ovat asioita, jotka, luojan kiitos, eivät vielä ole todellisuutta. Sillä kuitenkin murennetaan vielä vähän enemmän jäsenvaltioiden erioikeuksia maahanmuuttopolitiikan alalla, toisin sanoen niiden itsenäistä oikeutta valita ne ulkomaalaiset, jotka saavat luvan saapua niiden alueelle, ja valvoa näiden ulkomaalaisten saapumista, oleskelua ja oikeuksien laajuutta.

2. Näyttää asianmukaiselta, että EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten sallitaan hyötyä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta ja varmistetaan, että sosiaaliturvaa, jota he ovat oikeutettuja odottamaan (heidän työnsä ja maksujen takia), ei vahingoiteta ”kansainvälisellä” liikkuvuudella, johon heitä kannustetaan osallistumaan. Se, että tällä alalla tehdään kaikki mahdollinen Euroopan kansalaisten ja kolmansien maiden kansalaisten täysin yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi huolehtimatta lainkaan minkäänlaisen vastavuoroisen kohtelun takaamisesta, kannustaa vain vahvasti siirtolaisuuteen sosiaaliturvajärjestelmiemme nykyisen valtavan, syrjimättömän ja tyhmänrohkean avokätisyyden lisäksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Ihmisten luottamus EU:hun riippuu paljolti heidän uskostaan Euroopan sosiaaliseen vakauteen, ja se on yksi aloista, jossa on viime vuosina ja vuosikymmeninä tapahtunut suurimpia muutoksia. Osa-aikaisen työn ja uusien työsuhteiden (McJob-työt) takia eurooppalaiset työntekijät ansaitsevat usein käytännössä vähemmän kuin jotkut työttömät ihmiset. Rajattoman taloudellisen kasvun ja jatkuvien sosiaaliturvasäästöjen pimeä puoli on köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen lisääntyminen.

Euroopan unionissa, yhdessä maailman vauraimmista osista, 16 prosenttia väestöstä eli vuonna 2005 köyhyysrajan alapuolella. Öljyn ja elintarvikkeiden hintojen nousun takia jopa useammat ihmiset ovat sen jälkeen luisuneet köyhyysrajan alapuolelle ja elävät nyt köyhyyden partaalla. EU:n on omistauduttava kiireellisesti sen oman väestön köyhyyden torjunnalle, ja sosiaaliturvajärjestelmien on oltava ensisijaisesti eurooppalaisten saatavilla.

 
  
  

- Mietintö: Corbett (A6-0206/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Boursier (PSE), kirjallinen. – (FR) Kannatin tänään Richard Corbettin mietintöä, joka koskee Euroopan parlamentin työjärjestyksen 29 artiklan muuttamista poliittisten ryhmien muodostamisen osalta, erityisesti vaatimusta siitä, että poliittisten ryhmien jäsenet edustavat vähintään neljäsosaa jäsenvaltioista (sen sijaan, että tällä hetkellä vaaditaan viidennestä) ja että jäsenten vähimmäismäärä on 25 (20:n sijasta), ja tein sen monista syistä.

Ensinnäkin siksi, että minun mielestäni tämä uudistus on ehdottoman tarpeellinen, jotta toimielimemme voi toimia tehokkaammin ja jotta voidaan päättää sen suuri hajanaisuus, sillä sääntöjä ei ole muutettu huolimatta perättäisistä laajentumisista ja parlamenttimme kasvamisesta vuodesta 2004 lähtien.

Sosiaalidemokraattisen kollegani, jonka väsymättömien ponnistelujen ansiosta kompromissi saavutettiin useimmissa poliittisissa ryhmissä, ehdottama ratkaisu näyttää mielestäni lisäksi hyvin järkevältä verrattuna siihen, miten Euroopan unionissa on kansallisella tasolla toimittu.

Ottaen lisäksi huomioon toimielimen poliittisille ryhmille osoittamat inhimilliset ja taloudelliset resurssit tämän muutoksen oikeuttamiseksi riittää mielestäni selkeä edustavuus.

Lopuksi, tarkoituksena on vain ja yksinkertaisesti edistää tiettyä poliittisten voimien yhtenäisyyttä Euroopan tasolla: demokratiamme voi kehittyä vain vahvemmaksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), kirjallinen. − Tämä asiakirja on jälleen yksi enemmistön yritys kaapata valta vähemmistön kustannuksella. Euroopan parlamentin suurimpien poliittisten ryhmien ylimielisyys on ennätyslukemissa. Tämän asiakirjan liikkeellepaneva voima on poliittisen ryhmän muodostamiseen tarvittavan parlamentin jäsenten vähimmäismäärän lisääminen 21:stä 30:een. Tällainen ehto uhkaa vakavasti pieniä ryhmiä kuten Itsenäisyys ja demokratia -ryhmää. On itsestään selvää, että äänestin tätä asiakirjaa vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Duff (ALDE), kirjallinen. − ALDE-ryhmä äänesti 29 artiklan muuttamista koskevaa mietintöä vastaan seuraavista syistä:

– nykyisten seitsemän ryhmän olemassaolo ei aiheuta tehokkuudelle mitään todellisia ongelmia;

– vähemmistön mielipiteillä on yhtä suuri oikeus tulla organisoiduksi ammattimaisesti kuin enemmistönkin mielipiteillä;

– hyvän Euroopan parlamentin on kuvastettava unionissa esiintyvää poliittisten mielipiteiden laajempaa moninaisuutta: meidän ei tarvitse jäljitellä tarkasti kansallisia parlamentteja, joiden tehtävänä on täydentää hallitusta;

– pienempien ryhmien lopettamisella joko pakotettaisiin vastahakoiset edustajat liittymään suurempiin ryhmiin ja lisäämään niiden epäyhtenäisyyttä tai kasvattamaan sitoutumattomien joukkoja ja lisäämään tehottomuutta;

– parlamentin koko pienenee joka tapauksessa 785:stä 751:een (Lissabon) tai 736:een (Nizza).

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Se, että äänestimme tätä mietintöä ja siitä seuraavaa sitoumusta vastaan, on johdonmukaista sen kanssa, että puolustamme moniarvoisuutta, demokratiaa ja erilaisten mielipiteiden kunnioittamista. Ei voida hyväksyä sitä, että tällä mietinnöllä muutetaan poliittisten ryhmien muodostamista koskevia sääntöjä ja säädetään useampia esteitä poliittisten ryhmien muodostamiselle Euroopan parlamentissa seuraavien vaalien jälkeen.

Tähän mennessä vähintään 20 Euroopan parlamentin jäsentä kuudesta jäsenvaltiosta on saanut muodostaa poliittisen ryhmän.

Nyt hyväksytyn ehdotuksen mukaan tarvitaan 25 Euroopan parlamentin jäsentä seitsemästä jäsenvaltiosta poliittisen ryhmän muodostamiseen. Tämä tarkoittaa, että pienten poliittisten ryhmien muodostaminen on Euroopan parlamentissa vaikeampaa, mikä on yksi lisäeste sellaisten kantojen esittämiselle, jotka poikkeavat vallitsevasta mielipiteestä tässä koko ajan uusliberalistisemmassa, militaristisemmassa ja federalistisemmassa Euroopan unionissa.

Vielä viimeinen huomautus suurimpien ryhmien, PPE-DE-ryhmän ja PSE-ryhmän valvomasta prosessista. Ne aloittivat esittämällä ehdotuksen, jonka mukaan poliittisen ryhmän muodostamiseen vaaditaan 30 jäsentä. Sitten ne kiristivät joitakin pienempiä poliittisia ryhmiä saadakseen niiden tuen niin kutsutulle kompromissiehdotukselle, sille, joka juuri hyväksyttiin. Me, Portugalin kommunistisen puolueen Euroopan parlamentin jäsenet olemme alusta alkaen pitäneet kiinni johdonmukaisesta kannasta ja vastustaneet poliittisten ryhmien muodostamista koskevien lisäesteiden luomista.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), kirjallinen. − (ES)Vaikka parlamentaaristen ryhmien luomista koskevat pragmaattiset säännöt ovatkin varmasti tarpeen, minun pidättäytymiseni äänestämästä tämän mietinnön osalta johtuu siitä, että mielestäni ehdotettu jäsenten ja jäsenvaltioiden määrä on liian korkea. Jos tämä parlamentti aikoo puolustaa moniarvoisuutta ja erilaisuutta, on parempi, että ne, jotka haluavat, muodostavat poliittisen ryhmän kuin että kasvatetaan sitoutumattomien ryhmää, josta tulisi hajanaisempi ja tehottomampi.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), kirjallinen. (FI) Suurimmat ryhmät esittivät aluksi, että ryhmän muodostamiseen tarvittaisiin jopa 30 jäsentä seitsemästä jäsenmaasta. Hanke onneksi torpattiin perussopimusvaliokunnan tiukassa äänestyksessä toukokuussa äänin 15-14.

Äänestin myös nyt ehdotettua muutosta vastaan, sillä pienet ryhmät jäävät päätöksenteossa usein sivustaseuraajiksi. On väärin, että moniäänisyyttä rajoitetaan eli pienten ryhmien toimintaa vaikeutetaan nyt entisestään.

Se on outoa myös siinä valossa, että usein suurimmat näkemyserot löytyvät ryhmien sisältä. Suurin ryhmä konservatiivit on hajaantunut monissa suurissa kysymyksissä kahtia, jopa kolmia.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Euroopan parlamentin konservatiivijäsenet ovat äänestäneet niitä molempia Richard Corbettin ehdottamia tarkistuksia vastaan, joissa nostettiin kynnystä poliittisten ryhmien perustamiselle Euroopan parlamentissa. Parlamentin tehokkaan toiminnan ja parlamentin mielipiteiden ja näkökantojen moninaisuuden tunnustamisen tarpeen välistä tasapainoa on käsiteltävä huolellisesti. Se voitaisiin saavuttaa paremmin pitämällä poliittisten ryhmien muodostamista koskevat kynnysluvut nykyisellään. Vaikka tunnustamme, että ryhmän muodostamiseen tarvittavan jäsenten määrän lisääminen on oikeudenmukaista, kaikki jäsenvaltioiden määrän lisäämistä koskevat vaatimukset olisivat epäoikeudenmukaisia ja tarpeettoman haitallisia pienemmille ryhmille ja valtuuskunnille. Käsiteltyään Richard Corbettin mietintöä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta ei siksi suosittele mitään muutoksia 29 artiklalla säädettyihin kynnyksiin.

Euroopan parlamentin konservatiivijäsenet kannattivat kuitenkin yhtä tarkistusta, jonka alun perin oli esittänyt Timothy Kirkhope ja jonka perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta oli hyväksynyt. Tällä tarkistuksella säädetään pragmaattisemmasta ja järkevämmästä lähestymistavasta olosuhteisiin, joissa poliittinen ryhmä voi olla alle vaadittujen kynnyslukujen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Tuen Richard Corbettin mietintöä työjärjestyksen 29 artiklan muuttamisesta poliittisten ryhmien muodostamisen osalta. Tätä kohtaa koskevat säännöt on ajanmukaistettava 27 jäsenvaltion EU:ssa. Euroopan parlamentti ei voi perustella sitä, että miljoonia euroja veronmaksajien veroja käytetään rahoittamaan erityisesti fasististen puolueiden ryhmittymiä, jotka liittyvät yhteen vain taloudellisen hyödyn takia.

Euroopan parlamentin kynnysluku ryhmien muodostamiselle on alhaisempi kuin miltei minkään muun parlamentin. Mitään nykyistä ryhmää ei uhata – eikä säännön muuttamisella pyritä vaientamaan euroskeptikkoja, joiden lukumäärä ylittää vähimmäismäärän. Siksi äänestin Richard Corbettin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Kaksi suurinta ryhmää suosii kaksipuoluejärjestelmää. Kyseisen järjestelmän tärkein piirre on se, että kahdella puolueella on yhteiset edut eli, että toinen, kolmas tai neljäs puolue ei voi saada edes varvasta poliittisen päätöksenteon oven väliin, jolloin se pysyy täysin merkityksettömänä äänestäjille. Vain suurimmilla ryhmillä on väliä: vastalauseet ja vaihtoehdot on pidettävä poissa pelistä. Jos toiset ryhmät silti onnistuvat poikkeuksellisesti pääsemään parlamenttiin, niille annetaan ihannetapauksessa mahdollisimman vähän houkuttelevat paikat aivan kuin ihmisille, joilla on rajatut oikeudet.

Jotkut tämän parlamentin jäsenistä eivät kuulu ryhmiin. Tämä johtuu tavallisesti toisten painostuksesta. Samalla painostuksella muut jäsenet velvoitetaan liittymään ryhmään, jonka näkemyksistä he ovat osittain eri mieltä. Ryhmät ottavat oman etunsa takia jäseniä, vaikka ne tietävät, että kyseisten jäsenten näkemykset poikkeavat huomattavasti puolueen linjasta. Syy on se, että ryhmää on mahdotonta muodostaa, ellei enemmän tai vähemmän samanmielisiä jäseniä ole vähintään 20. Jos yhteiskunnan kaikkia mielipiteiden sävyjä on edustettava demokraattisesti, on parempi päästä eroon vähimmäisluvusta sen sijaan, että sitä nostettaisiin 25:een tai 30:een ja otettaisiin käyttöön ankarat säännöt toisinajattelijoita varten. Olen täysin sitä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Poliittisen ryhmän muodostamiseen tarvittavan Euroopan parlamentin jäsenten vähimmäismäärän lisäämiselle ei ole minun mielestäni mitään vakuuttavaa syytä. Tarkemmin tutkittaessa esittelijän esittämät perustelut ovat valheellisia, erityisesti hänen viittauksensa jäsenvaltioiden parlamenttien poliittisten ryhmien muodostamiseen näennäisesti vaadittuihin korkeampiin kynnyslukuihin. Jos niitä ja Euroopan parlamenttia vertaillaan oikeudenmukaisesti, vertailuun pitäisi ottaa mukaan vain suoraan valitut kamarit. Toiset kamarit koostuvat yleisesti liittovaltioiden tai alueiden edustajista, ja siksi niitä ei voida verrata. Suoraan valituissa kansallisissa parlamenteissa käytetty keskimääräinen arvo poliittisten ryhmien muodostamiselle on käytännössä sama kuin Euroopan parlamentin käyttämä kynnysarvo.

Tämän poliittisten ryhmien muodostamista koskevan raja-arvon nostamista koskevan toimenpiteen vaikuttimena on joka tapauksessa eri suunnitelma. Valiokunnassa esittelijä viittasi esimerkiksi identiteetin, perinteiden ja itsenäisyyden puolustajien ryhmään (ITS) valitettavana tapauksena ja korosti, että sellaisen toistuminen tulevaisuudessa on estettävä. Tämän demokratiaan ja ilmaisunvapauteen ja Euroopan parlamentin jäsenten yhdenvertaisuuteen, jotka on vahvistettu perustamissopimuksessa ja Euroopan parlamentin työjärjestyksessä, kohdistuneen hyökkäyksen takia minä luonnollisesti äänestin mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Tarkistetulla mietinnöllä täydennetään Euroopan parlamentin työjärjestystä, jota on mahdotonta hyväksyä, koska sillä pyritään valvomaan ja tukahduttamaan niiden valtaa, jotka eivät kannata täysimääräisesti EU:ta. Tämä on uusi epädemokraattinen ja autoritaarinen päätös, jolla vaikeutetaan enemmän poliittisten ryhmien perustamista. Poliittinen tavoite on ilmiselvä: radikaalit voimat, erityisesti kommunistiset, halutaan jättää ulkopuolelle, kaikki vastakkaiset mielipiteet ja kaikki ilmaisumuodot, joilla kyseenalaistetaan EU ja sen politiikka, halutaan vaientaa.

Tätä epädemokraattista toimintaa täydensi Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän, Euroopan demokraattien ryhmän ja Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisen ryhmän oletettu poliittinen kiristys, jossa ne painostivat muita voimia hyväksymään tämän lisäyksen uhkaamalla, että jos muut ryhmät eivät alistu sen edessä, ne äänestäisivät sellaisen ehdotuksen puolesta, jossa vaadittaisiin Euroopan parlamentin jäsenten määrän lisäämistä vielä enemmän, 30:een. Äänestyksen kulku osoittaa, että eurooppalaisen yksipuolisuuden kannattajat ovat järjestäneet tämän ottelun alibina epädemokraattiselle päätökselleen.

Nea Demokratia- ja PASOK-puolueiden Euroopan parlamentin jäsenet ja Synapismos-puolueen Euroopan parlamentin jäsenet ovat äänestäneet tämän halpamaisen tarkistuksen ja koko päätöksen puolesta osoittaakseen, että tärkeimmissä asioissa eurooppalaista yksipuolisuutta ajavat voimat ovat yhteisellä kurssilla.

Me, Kreikan kommunistisen puolueen Euroopan parlamentin jäsenet, olemme äänestäneet sitä vastaan, että määrää nostetaan 25:een ja koko mietintöä vastaan, ja siten paljastaneet epädemokraattiset vehkeilyt ja poliittiset pelit.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), kirjallinen. − (PT) Kohtuuttomien rajoitusten ja esteiden luominen poliittisten ryhmien muodostamiselle ei voi ikinä olla hyväksi millekään parlamentille. Sen lisäksi, että kyseessä saattaa olla perusoikeuksien rikkominen, tällaisten toimien vaikutus on hyvin usein täysin päinvastainen kuin kannattajat olisivat halunneet. Tämä on siksi huono uudistus.

Euroopan parlamentin on todistettava olevansa ensisijainen demokraattinen vertailukohta sekä Euroopan unionissa että maailmassa. Se ei pysty saavuttamaan tätä, jos se ei pysty pitämään yllä esimerkillistä asemaa. En ole samaa mieltä siitä, että tämä suunta on oikea.

Euroopan on lisäksi enemmän kuin koskaan pidettävä jatkuvasti yllä kansalaistensa, kaikkien kansalaistensa luottamusta, toimielimiinsä. Kaikkien eurooppalaisten on tunnettava, että heitä edustetaan riippumatta heidän poliittisista kannoistaan. Siksi tämä on huono ja huonosti ajoitettu uudistus. Äänestän sitä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjallinen. (SV) Vastustan kaikkia yrityksiä vähentää demokratiaa ja mielipiteiden moninaisuutta parlamentissa sellaisilla keinoilla kuin poliittisten ryhmien muodostamiseen oikeuttavan jäsenten ja jäsenvaltioiden määrän muuttaminen. Tästä näkemyksestä huolimatta, äänestin Richard Corbettin mietintöä koskevan kompromissitarkistuksen puolesta. Syy on käytännöllinen – se oli ainoa äänestystapa, joka ei johtanut vaaraan sellaisen päätöksen tekemisestä, joka olisi ollut demokraattisesta näkökulmasta vielä huonompi ja jonka nojalla olisi ollut vielä vaikeampaa muodostaa poliittista ryhmää.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. − (PL) Euroopan parlamentti hyväksyi tänään työjärjestyksen muutoksen, minkä seurauksena poliittisten ryhmien muodostamista koskevat suuntaviivat muuttuvat. Kesäkuussa 2009 pidettävien vaalien jälkeen Euroopan parlamentin poliittisissa ryhmissä on oltava vähintään 25 jäsentä, jotka edustavat vähintään seitsemää jäsenvaltiota.

Haluaisin ilmaista täyden tukeni Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien muodostamista koskevan kynnysluvun nostamiselle, koska sen avulla vältetään liiallisia parlamentaarisia jakoja ja tehdään sen työstä tehokkaampaa. Sekä parlamentin yhtenäisyys että tehokkuus ovat kärsineet siitä, että parlamentissa on liikaa pieniä ryhmiä. Demokratian vahvistamiseksi pieniä poliittisia ryhmiä on kuitenkin suojeltava jäsenten määrän väliaikaisia vähenemisiä vastaan, jos ne jäävät alle vaaditun kynnyksen.

 
  
  

- Mietintö: Wallis (A6-0224/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Äänestimme mietinnön puolesta, koska kansallisten tuomioistuinten/tuomarien ja EY:n tuomioistuimen välinen parempi yhteistyö ja suurempi avoimuus ovat erittäin tärkeitä Euroopan oikeusjärjestelmän toiminnalle. Siitä on tehtävä avoimempi ja sen soveltamista on parannettava parantamalla koulutusta ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja tiedonvaihtoon. Katsomme kuitenkin, että 26 ja 27 kohdan keskustelu EY:n tuomioistuimen toimivallasta tietyillä aloilla kuuluu perustamissopimuksen toimivaltaan, josta Euroopan parlamentti on jo antanut lausunnon.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestimme tätä mietintöä vastaan, koska siinä kohdistetaan ennenkuulumatonta painetta jäsenvaltioihin, myös kansallisiin tuomareihimme, jotka ovat jokaisen itsenäisen valtion oikeusjärjestelmän kulmakivi.

Tällä mietinnöllä tehdään selväksi se, mihin pyrittiin niin kutsutulla Euroopan perustuslailla ja kuolleella Lissabonin sopimuksella, jota siinä pyritään elvyttämään todella epädemokraattisella tavalla. Itse mietinnössä vahvistetaan aikomus perustaa yhdenmukainen eurooppalainen oikeusjärjestys. Tämän saavuttamiseksi halutaan ”lisätä kansallisten tuomareiden osallistumista ja antaa heille enemmän vastuuta yhteisön oikeuden soveltamisessa”.

Kansallisilla tuomareilla voi olla ensisijaisen tärkeä tehtävä oikeusjärjestyksen, myös yhteisön oikeuden takaajana. Toissijaisuuden periaatetta ja kunkin jäsenvaltion perustuslakiasioita ei voida kuitenkaan asettaa kyseenalaisiksi ”yhteisön oikeuden ensisijaisuusperiaatteen, välittömän vaikutuksen ja yhtenäisen tulkinnan sekä yhteisön oikeuden rikkomistapauksissa kyseeseen tulevan jäsenvaltion korvausvastuun” nimissä, kuten komission ja Euroopan parlamentin enemmistö haluavat. Tällaisen painostuksen jatkamista ei voida hyväksyä nyt, kun Lissabonin sopimus on hylätty.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. – (FR) Tässä mietinnössä ollaan täysin rehellisiä meitä kohtaan. Heti 1 kohdasta alkaen annetaan sen tavoite: yhdenmukaisen eurooppalaisen oikeusjärjestelmän luominen.

Tämä mietintö on todellakin varsinainen pamfletti yhteisön oikeuden puolesta, ja siinä pyritään lisäämään kansallisten tuomareiden osallistumista ja antamaan heille enemmän vastuuta yhteisön oikeuden soveltamisessa. Siten siinä ehdotetaan, että yhteisön oikeus ja siihen liittyvä oikeuskäytäntö sisällytetään mahdollisimman pian kansallisiin lakikokoelmiin.

Mietinnössä jatketaan ajatusta kansallisten oikeusjärjestelmien ja yhteisön oikeusjärjestelmän yhdistämisestä ottamatta koskaan esiin kysymystä kohtuuttomista yhteisön normeista, niiden sekavasta sanamuodosta ja johdonmukaisuuden yleisestä puutteesta.

Tämä yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamiseen ja kodifiointiin tähtäävä toimenpide on ehdottomasti hyvä asia. Sama koskee oikeusvarmuuden takaavien asetusten antamista: ajattelen erityisesti niitä, jotka koskevat lakien ristiriitaisuuksiin sovellettavien sääntöjen yhdenmukaistamista. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö osoittautuu kuitenkin usein epävarmaksi niiden kansallisten lakien täytäntöönpanossa, joihin sovelletaan yhteisöjen tuomioistuimen sitovia periaatteita ja dogmia, vaikka ne olisivat selvästi vastoin jäsenvaltioiden parhaita oikeudellisia perinteitä.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: Airbusin ja Boeingin väliset kiistat Maailman kauppajärjestössä (B6-0334/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Ei sekoiteta liiketoimintaa ystävyyteen.

Viittaan vielä toiseen ristiriitaisuuteen EU:n ja Yhdysvaltojen välillä, tällä kertaa lentokoneteollisuuteen, jossa vuoden 1992 hallituksen tukea koskevasta sopimuksesta huolimatta kumpikin osapuoli yrittää puolustaa omia etujaan, koska kapitalistinen kilpailu toimii sillä tavalla.

Euroopan parlamentti valittaa, että ”EU on johdonmukaisesti noudattanut vuoden 1992 sopimuksen henkeä ja kirjainta sekä toimittanut säännöllisesti asiakirjoihin perustuvia todisteita sääntöjen noudattamisesta”, kun taas ”USA on suurelta osin laiminlyönyt” velvoitteensa ja yrittänyt ”yksipuolisesti vetäytyä sopimuksesta” ja käynnistänyt ”WTO:ssa riita-asian EU:ta vastaan EU:n myöntämästä takaisinmaksettavasta ennakkorahoituksesta, vaikka rahoitus oli myönnetty täysin vuoden 1992 sopimuksen mukaisesti ja se oli samanluonteista kuin Boeingin saama rahoitus”.

Euroopan parlamentti pyrkii samaan aikaan valamaan öljyä laineille huomauttamalla, että on pyrittävä ”EU:n kansallisten tukien ja Yhdysvaltain sotateollisuusjärjestelmän välisen käytännöllisen tasapainon saavuttamiseen”, samalla kun Boeing ja Yhdysvaltain kongressi hyökkäävät sitä vastaan ”katkerasti” Northrop Grummanin ja eurooppalaisen ase- ja ilmailuteollisuusyhtymän (EADS) kanssa tehdyn Yhdysvaltain ilmavoimien ilmatankkerin uudelleen pääomittamista koskevan sopimuksen takia.

Näyttä siltä, että kaikki maat eivät ole oikeutettuja itsemääräämisoikeuteen ja ”vapaaseen kauppaan”…

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestän tämän mietinnön puolesta, en siksi, että nautin WTO:n kiistoista tai siksi, että olen vainoharhainen Yhdysvaltojen suhteen, vaan siksi, että olen kyllästynyt Yhdysvaltojen protektionistisiin toimiin monen vuoden aikana, erityisesti siviili-ilmailun alalla.

Amerikkalaiset ovat kehittäneet huippuunsa kiukuttelun ja valittamisen toisista maista ja vapaan kaupan puutteesta samalla, kun he itse ovat hyväksyneet toimenpiteitä, joilla vararikossa olevat lentoyhtiöt voivat jatkaa toimintaansa, ja ovat luultavasti siivilöineet miljoonien dollarien tukea Boeingille.

Kansainvälinen kauppakomitea on oikeassa tukiessaan WTO:ssa EU:ta sen asiassa Yhdysvaltoja vastaan.

Meidän kaikkien pitäisi nyt pyrkiä lentokonevalmistajien väliseen oikeudenmukaiseen ja avoimeen kilpailuun ja lentoyhtiöiden vapauteen valita niiden tarpeisiin parhaiten sopiva lentokone parhaaseen hintaan.

Yhdysvaltojen virallinen motto on ”Jumalaan me luotamme”. Ehkä se pitäisi muuttaa mottoon ”Älä tee niin kuin minä teen, tee niin kuin minä sanon”.

 
  
  

- Mietintö: Buzek (A6-0255/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm (PSE), kirjallinen. (SV) Me Ruotsin sosiaalidemokraatit äänestimme Jerzy Buzekin Euroopan strategisesta energiateknologiasuunnitelmasta laatiman mietinnön puolesta.

Suhtaudumme myönteisesti hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, mutta kysymys kuuluu, onko tarpeellista tukea sellaisia asioita kuin hiilen muuntaminen kaasuksi kyseisen teknologian tukemiseksi edelleen. Suhtaudumme myönteisesti myös uusien vähähiilisten tai hiilidioksidipäästöttömien energialähteiden tutkimiseen ja kehittämiseen.

Kannatamme sitä, että unioni osallistuu tällaisen tutkimuksen rahoittamiseen, mutta mielestämme meidän ei pitäisi estää talousarviomenettelyä kehottamalla komissiota vielä tässä vaiheessa panemaan syrjään tiettyjä varoja. Olemme siksi päättäneet pidättäytyä äänestämästä näistä kahdesta kohdasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), kirjallinen. − (EN) Äänestän 26 kohdan toista osaa vastaan, koska en tue sitä, että ydinvoima olisi yksi ensisijaisista aloitteista. Äänestän kuitenkin mietinnön puolesta, koska sen tavoitteena on nopeuttaa innovaatioita, jotta Eurooppa saisi etulyöntiaseman vähähiilisessä teknologiassa. On ehdottoman tärkeää, että Euroopalla on energian tutkimussuunnitelma, jolla tuetaan sen kunnianhimoista energiapolitiikkaa ja ilmastonmuutosta koskevia tavoitteita.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), kirjallinen. − (PL) Olen samaa mieltä Jerzy Buzekin kanssa kysymyksestä, joka koskee uusien sähköntuotantotekniikoiden käyttöönottoa Euroopan unionin kohtaamisen haasteiden, erityisesti ympäristönsuojelun, energian toimitusvarmuuden takaamisen ja Euroopan unionin korkean tason kilpailukyvyn ylläpitämisen takia.

Olen samaa mieltä myös esittelijän tekemästä huomiosta, että uusille sähköntuotantotekniikoille Euroopan unionin nykyisissä rahoituspuitteissa osoitetut varat ovat riittämättömiä. Meidän on muistettava, että uuden sähköntuotantotekniikan alalla saavutetaan menestystä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden avulla.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Kuten omasta kokemuksestamme tiedämme, EU:n tavoitteella lisätä nopeasti biopolttoaineiden prosenttiosuutta on ollut haitallisia sivuvaikutuksia. Yhden lajin viljely, sademetsien kaataminen ja elintarvikkeiden ja rehun tuotantoon tarkoitettujen kasvien välinen kilpailu, joka on edistänyt nykyistä elintarvikekriisiä, ovat nähtävästi saaneet EU:n ministerit ajattelemaan uudelleen ja saaneet heidät luopumaan tavoitteestaan lisätä uusiutuvien energialähteiden osuutta moottoripolttoaineiden tuotannosta kymmeneen prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Meidän olisi pidettävä myönteisenä sitä, että biopolttoaineita ei enää tuoteta elintarvikkeiden tuotantoon käytettävistä kasveista ja että yleisesti halutaan odottaa toisen sukupolven biopolttoaineita kuten jätetuotteista saatuja polttoaineita, mutta tämä ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että EU hellittää pyrkimyksistään uusiutuvien energialähteiden alalla. Öljyn hinnan hälyttävän nousevan suuntauksen takia on entistä tärkeämpää edistää uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian tuotantoa ja käyttöä. Kaikki ydinvoiman tuotantoon ja sen ongelmiin käytetyt biljardit on investoitava uusiutuviin energialähteisiin.

 
  
  

- Päätöslauselma (B6-0304/2008) – EU:n vastaus valtion sijoitusrahastojen asettamaan haasteeseen

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. – (FR) Valtion sijoitusrahastot, nuo valtion omistamat rahastot, joihin investoidaan ympäri maailmaa, ovatko ne hyvä vai huono asia? Pikemmin hyvä asia, jos uskomme tätä päätöslauselmaa. On kuitenkin totta, että oman talous- ja rahapolitiikkansa takia lamaantuvalla Euroopalla ei ole varaa jättää huomiotta niiden edustamia mahdollisia investointeja, joita on miljardien eurojen arvosta.

On totta, että tällä hetkellä valtion sijoitusrahastot eivät häiritse rahoitusmarkkinoita (ne ovat jopa tukeneet Yhdysvaltain pankkijärjestelmää) ja ne on pikemmin suunnattu pitkän aikavälin investointiin. Se saattaa kuitenkin muuttua. Olemme kaikki tietoisia useimpien näiden rahastojen vaikeaselkoisuudesta niiden resurssien laajuuden, niiden varojen jakamisen, niiden hallinnointirakenteiden, niiden eettisestä sijoittamisesta suurien voittojen hankkimiseen vaihtelevien investointistrategioiden, valvontaa koskevien kantojen ja niistä tulevaisuudessa mahdollisesti aiheutuvien vakavien haittojen osalta. Valtiot, joilla näitä rahastoja on, eivät kaikki ole Euroopan ystäviä, vaan kaukana siitä. Yksi niistä on jo ottanut esiin ”rahoitusydinaseensa” uhan.

Me kuitenkin pidättäydymme äänestämästä tästä asiakirjasta sen sijaan, että äänestäisimme sitä vastaan, koska vaikka siinä tuetaankin pääoman vapaata liikkuvuutta maailmanlaajuisesti, siinä kuitenkin varovaisesti kehotetaan näiden rahastojen jonkinlaiseen valvontaan ja suojeluun.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. − (EN) Tämä päätöslauselma koskee tärkeää aihetta. Valtion sijoitusrahastoilla on koko ajan tärkeämpi asema maailmanlaajuisessa kaupassa ja investoinnissa. Osa tästä on myönteistä, mutta niin ei ole aina, kun hallinnot, joilla ei ole vastuuvelvollisuutta, tekevät päätöksiä, joilla maksimoidaan lyhyen aikavälin voitot maiden, yhteisöjen ja perheiden kustannuksella. Meidän on tutkittava tapoja, joilla näitä varoja, jotka usein ovat suurempia kuin kansallisvaltioiden käytettävissä olevat varat, koskevaa avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta voidaan lisätä.

 
  
  

- Mietintö: Rack (A6-0252/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) , kirjallinen. − (FI) Arvoisa puhemies, äänestämämme Rackin mietintö uudesta ajattelusta kaupunkiliikenteeseen on tärkeä osa komission energia- ja ilmastopaketin uutta kattavaa lähestymistapaa: Euroopassa merkittäviä päästövähennyksiä voidaan saada aikaan järkevän ja tehokkaan yhdyskunta- ja liikennesuunnittelun avulla.

On kuitenkin otettava huomioon se, että jäsenvaltiot ovat maantieteellisen sijaintinsa ja elinolosuhteittensa puolesta erilaisia. Juuri tästä syystä äänestin ryhmämme tarkistuksen 2 puolesta. Tulen pitkien välimatkojen ja verraten pienten kaupunkien maasta. On aivan selvä, että mahdollisuudet vähentää yksityisautoilua ovat huomattavasti heikommat esimerkiksi harvaan asutuissa pohjoisen Suomen kaupunkiyhdyskunnissa kuin Keski-Euroopan tiiviydessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjallinen. (DE) Äänestin Reinhard Rackin uutta ajattelua kaupunkiliikenteeseen koskevan mietinnön puolesta. Mietintöluonnos vihreästä kirjasta edistää merkittävästi kaupunkikehitystä. Kaupungin tai suurkaupungin taloudellinen kehitys ja sen saavutettavuus riippuvat paremmasta liikenteestä, mutta jälkimmäistä ei saa yrittää saavuttaa ihmisten hyvinvoinnin tai ympäristön kustannuksella.

Tämän takia mietinnössä pitäisi käsitellä enemmän yhteiskunnallisia tekijöitä ja työllisyyspolitiikkaa. Tietoisuuteen on myös iskostettava, että jäsenvaltioiden erilaisuuden takia yhtenäinen eurooppalainen ratkaisu ei ole mahdollinen ja että toissijaisuusperiaatetta on siksi edelleen noudatettava tiukasti. Lisäksi minun mielestäni niissä maissa, joissa vapauttaminen on jo toteutettu, sen vaikutus työllisyyteen pitäisi arvioida. Kehotan lisäksi laatimaan sertifiointijärjestelmän autojen, tavaraliikenteen ajoneuvojen ja maastoajoneuvojen hiukkassuodattimien jälkiasennusta varten.

Vihreässä kirjassa korostetaan useimpia kaupunkiliikenteeseen tällä hetkellä vaikuttavia ongelmia ja esitetään myös joitakin uusia ja innovatiivisia ajatuksia niiden ratkaisemiseksi, mutta siinä ei kuitenkaan onnistuta kattamaan kaikkia näkökulmia, joita pitäisi käsitellä, joten sitä voidaan pitää vain lähtökohtana aiheesta käytävälle keskustelulle.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), kirjallinen. − (PL) Tärkein esittelijän esiin nostama asia on niiden alojen määrittäminen, joilla Euroopan unionin pitäisi osallistua liikenteeseen liittyvien kysymysten käsittelyyn.

Esittelijä on oikeassa huomauttaessaan, että kaupunkiliikenteessä on koko Euroopan unionissa samoja ongelmia mutta että näiden ongelmien käsittelemiseksi ei voida kehittää yhtenäistä menetelmää. Esittelijän näkemykset, jotka koskevat kaupungin tai suurkaupungin valmiutta valita menetelmä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, ovat tällä hetkellä järkeviä, ja haluaisin ilmaista tukeni näille näkemyksille.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Kaupungit ja suurkaupungit ovat tiiviisti asutettuja, niissä on vähän avoimia tiloja ja paljon liikennettä suhteellisen lyhyiden etäisyyksien sisällä. Koska tila on korkeassa kurssissa, raskaalle moottoriliikenteelle ei kerta kaikkiaan ole tilaa, ja liiallinen ääni- ja ilmansaaste on lisäsyy sille, että meidän pitäisi yrittää rajoittaa autojen määrää kaupungeissamme mahdollisimman paljon. Palokunnalla, poliisilla, ambulansseilla, muuttoautoilla ja liikuntarajoitteisten henkilöiden ajoneuvoilla on tietysti oltava pääsy kaupunkeihin, mutta niukat avoimet tilat on ensisijaisesti varattava jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön ja raitiovaunuja, lasten leikkikenttiä ja puistoja ja puutarhoja varten. Vain silloin kaupunki on todella paikka, jossa voi asua.

Asiakirjassa, josta tänään äänestimme, ei tehdä niin selvää valintaa vaan siinä pyritään pelkästään sovittamaan vastakkaiset edut ja ajatukset yhteen. Onneksi EU:lla ei ole toimivaltaa tällä alalla. EU pystyy pelkästään auttamaan hyvien käytäntöjen, perustana olleiden ja parannettujen hyvien kokemusten edistämisessä. Kyseiset parannukset ovat tärkeitä ne jo toteuttaneelle kaupungille mutta myös esimerkkinä toisille. Esimerkkeihin kuuluvat Lontoon ruuhkamaksujärjestelmä, Strasbourgin ja Bordeaux’n uudet raitiovaunuverkostot tai Groningenin keskustan kauan voimassa ollut rajoitettu liikenne. Valitettavasti EU tuskin edistää yhtään tämän mietinnön näkemyksiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner (PPE-DE), kirjallinen. (DE) Äänestin tätä mietintöä vastaan, koska EU ei vastaa näistä asioista. Oikeusvarmuus ei edisty eikä Eurooppa tule yhtään lähemmäksi ihmisiä, kun parlamentti tekee aloitteen mietintöjen tuottamisesta asioista, jotka eivät kuulu EU:n sääntelyyn liittyvään toimivaltaan.

 
  
  

- Mietintö: Schmidt (A6-0241/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Äänestimme Olle Schmidtin EKP:n vuosikertomusta koskevan mietinnön puolesta. Haluaisimme kuitenkin huomauttaa perustelujen sen kohdan osalta, jossa todetaan, että Ruotsin on otettava euro käyttöön, että kunnioitamme Ruotsissa vuonna 2003 järjestetyn kansanäänestyksen tulosta, jonka mukaisesti päätettiin, että Ruotsi säilyttäisi kruunun valuuttanaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestimme tätä mietintöä vastaan, koska siinä vahvistetaan tuki Euroopan keskuspankin työlle, eikä esitetä arvostelua peruskoron perättäisistä nostoista, vaikka se on jo tasolla 4,25 prosenttia eli paljon korkeammalla kuin Yhdysvaltain keskuspankin peruskorko.

Mietinnössä jätetään lisäksi huomioimatta se, että pankin toiminta haittaa työntekijöitä, väestöä yleisesti sekä mikroyrityksiä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Sillä palvellaan vain suurten taloudellisten ryhmien ja rahoituspääoman tavoitteita, vaikka ne aiheuttavat ongelmia Portugalin kaltaisille epävakaille ja riippuvaisille talouksille.

Esimerkiksi Portugalissa, jossa velkataso on jo 114 prosenttia BKT:sta, tämä euron yliarvostukseen liittyvä nosto on vielä yksi naula mikroyritysten ja pk-yritysten arkkuun, ja sillä huononnetaan kauppataseen alijäämää ja lisätään maan riippuvuutta. On paljon vaikeampaa käsitellä työttömyyttä, osa-aikaista työtä, matalia palkkoja ja hintojen yleistä nousua, koska portugalilaisten perheiden velkataso on nyt 129 prosenttia niiden käytettävissä olevista tuloista.

Siksi me toistamme, että tämän oikeistopolitiikan ja EKP:n valheellisen itsenäisyyden on muututtava, sillä niillä ainoastaan salataan se tosiasia, että tällä palvellaan suurta pääomaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. – (FR) Olle Schmidtin mietintö on parlamentin Euroopan keskuspankille antama vuotuinen onnittelu sen hyväntahtoisuudesta.

Kuten tavallista, näyttää, että siinä hukataan tärkein kohta: pelätty liikkumavaran väheneminen, joka tukahduttaa eurooppalaisten ostovoiman ja johon EKP ja Euroopan unioni ovat osittain syyllisiä. Kukaan ei usko, että viralliset inflaatioluvut (mietinnön mukaan kolme prosenttia vuonna 20008), jotka ovat vain yhdistettyjä indeksejä, kuvastavat kansalaisten elämän nousevia kustannuksia, erityisesti hyödykkeiden, energian ja asumisen osalta. Kaikki muistavat EKP:n viranomaisten antamat lausunnot, joissa varoitettiin palkankorotusten inflaatiota kiihdyttävistä vaikutuksista aivan kuin noiden samojen eurooppalaisten palkkoihin ei vaikuttaisi epäoikeudenmukaisesta maailmanlaajuisesta kilpailusta ja Euroopan unionin edistämästä maahanmuuttopolitiikasta johtuva alaspäin suuntautuva paine.

Huomattavasti yliarvostetun euron vaihtokurssin osalta on totta, että se säästää meidän pahimmalta öljyn nousevien hintojen edessä. Se uhkaa kuitenkin monien sellaisten alojen kilpailukykyä, joilla usein sijoitetaan tuotantoa uudelleen dollarialueelle, kuten Airbus on tehnyt.

Siksi emme voi tukea tätä keskinäistä selkääntaputtelua.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), kirjallinen. − (PL) Mietinnössään EKP:n vuosikertomuksesta esittelijä on keskittynyt pankin kohtaamiin haasteisiin. Viime kuukausien aikana eurooppalaisista talouksista on saatu paljon huolestuttavaa tietoa, ja valitettavasti sitä on paljon enemmän kuin vuonna 2007. Rahoitusmarkkinoiden kriisi ja öljyn ja elintarvikkeiden äkillinen hintojen nousu hidastavat taloudellista kasvua ja lisäävät inflaatiota, ja huolta aiheuttaa myös työttömyyslukujen nousu. EKP on yksi johtavista instituutioista, joiden on yritettävä käsitellä näitä haasteita.

Elokuussa 2007 toteutetuilla toimilla tarjottiin likviditeettiä rahoitusmarkkinoille, mutta se ei ratkaissut ongelmaa. Yhteisvaluuttaan liittyvien maiden määrä kasvaa myös. Slovakia on Keski- ja Itä-Euroopan ensimmäinen maa, joka tekee sen. Slovakia ei kuitenkaan varmasti ole viimeinen. Muiden uusien EU:n jäsenvaltioiden liittyminen euroalueeseen näyttää olevan vain ajan kysymys. Slovakian siitä saamia kokemuksia tarkkaillaan epäilemättä tarkasti niissä alueen maissa, jotka myös ajattelevat liittyvänsä yhtenäisvaluuttaan.

Esittelijä on oikeassa myös huomauttaessaan, että EU:n talouksien taloudellisen kasvun erilaiset tasot, kasvun erilaiset indikaattorit ja erilaiset kehittyneisyystasot saattaisivat aiheuttaa ongelmia EKP:n päätöksentekoprosessille. Siksi ehdotus päätöksentekoprosessin muutosvaihtoehtojen tarkistamisesta on minun mielestäni järkevä. Kyseiseen tarkistukseen pitäisi euroalueen nykyisten jäsenten lisäksi ottaa mukaan myös tulevat ja mahdolliset jäsenet.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Pidän Olle Schmidtin mietintöä EKP:n vuosikertomuksesta myönteisenä. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että EKP:tä kehotetaan jatkamaan suhteidensa parantamista muiden keskuspankkien ja asiaankuuluvien toimielinten kanssa. Haluaisin myös toistaa Olle Schmidtin suosituksen siitä, että korkojen nostamisessa olisi noudatettava varovaisuutta, jotta ei vaaranneta talouskasvua. Äänestin esittelijän tekemän arvioinnin puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Päätöslauselmalla, jota vastaan me Kreikan kommunistisen puolueen Euroopan parlamentin jäsenet olemme äänestäneet, talous- ja rahaliiton kymmenvuotinen täytäntöönpano ja euron käyttöönotto yritetään esittää provosoivasti suurena ”menestyksenä”, kun samaan aikaan EU:n jäsenvaltioiden, myös Kreikan työntekijät ja väestön köyhät työläisosat kokevat niiden suorat seuraukset kuten korkeat hinnat, palkkojen ja eläkkeiden jäädyttäminen, työttömyys, työntekijöiden ja köyhien itsenäisten ammatinharjoittajien kohtuuton verotus ja työhön ja demokratiaan liittyvien oikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien poistaminen. Kaikki saavutettu ”menestys” liittyy pelkästään Euroopan raharuhtinaiden voittoihin ja lisävoittoihin, ja se on täysin vastoin työntekijöiden ja ihmisten etua. Euroopan keskuspankkia vaaditaan eurooppalaisen pääoman selvänä välineenä toimimaan aktiivisemmin ja tehokkaammin kyseiseen suuntaan kansan vastaisten toimien kuten muun muassa koronnoston avulla.

Päätöslauselman huomiot ja huolet rahoitusalan ”kuohunnasta” ja EU:n ”yhteenkuuluvuutta” koskevista asioista ovat edelleen ja ovat itse asiassa tulevaisuudessakin yleisempiä, ja ne vahvistavat arviomme kapitalistisen järjestelmän jatkuvista ja vääjäämättömistä kriiseistä ja sen suhteettomasta kasvusta sekä tarpeesta kumota se ja korvata se suunnitelmallisella kansan talousjärjestelmällä, jossa valta annetaan ihmisille ja jossa on katkaistava siteet imperialistiseen EU:hun. EU:ssa ei ole tilaa kasvulle, jossa etusijalle asetetaan tavalliset ihmiset.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö