Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/0130(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A6-0264/2008

Razprave :

PV 08/07/2008 - 17
CRE 08/07/2008 - 17

Glasovanja :

PV 09/07/2008 - 5.5
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0342

Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 9. julij 2008 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

7. Obrazložitev glasovanja
PV
  

Ustne obrazložitve glasovanja

 
  
  

– Priporočilo za drugo obravnavo: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE)(LT) Danes smo v Evropskem parlamentu sprejeli resolucijo o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti na drugi obravnavi.

Spreminjamo uredbo, veljavno od leta 1992, in ponovno poudarjam predloge sprememb, ki so najpomembnejši za naše državljane ter predvsem za potnike in letalsko posadko. Govorim o obravnavanih ukrepih, s katerimi bi lahko dosegli preglednost letalskih prevoznin in postali dejavnejši pri prepovedi zavajajočega oglaševanja in nelojalne konkurence na področju letalskega prevoza.

Namen teh predlogov sprememb je bil zagotoviti večjo zavezanost standardom letalske varnosti, pri čemer so zelo pomembna tudi socialna jamstva za letalsko posadko. Zdi se, da so rešena vsa nesoglasja med Komisijo in Svetom, tako da lahko zadevna uredba začne veljati konec leta.

Resnično upam, da se bo spremenjena uredba ustrezno izvajala v vseh državah članicah EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Gospe in gospodje, danes smo po 16 letih končno dali zeleno luč poenostavitvi in združevanju ter hkrati strožjim omejitvam v zvezi z izdajo in odvzemom letalskih operativnih licenc. Upam, da ta uredba ne bo povzročila likvidacije malih športnih podjetij. Glasovala sem za to uredbo. Trdno sem prepričana, da bo ta uredba resnično omogočila odvzem operativnih licenc podjetjem, ki ne navedejo celotne cene letalskih vozovnic, ampak le svoje tarife brez vseh davkov, taks ali dodatnih dajatev za letalsko gorivo, s čimer zavajajo potrošnike. Upam, da se bo agencija za nadzor osredotočila tudi na diskriminacijo cen zaradi kraja bivanja. Menim, da bo spremenjena uredba izboljšala varnost delovanja letalskih storitev, zlasti s poenotenjem pogojev za zakup zrakoplova s posadko v EU, pa tudi iz tretjih držav.

 
  
  

– Poročilo: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE). - (HU) Gospod predsednik, najlepša hvala. Kot socialist, pristojen za to temo, sem podprl kompromisna priporočila gospoda Ouzkýja. Menim, da pomeni uspeh za Parlament in tudi skupino socialdemokratov, da je tudi Svet sprejel dejstvo, da moramo uporabo dveh glikol topil bolj omejiti, s čimer bomo zaščitili zdravje naših državljanov.

Če snov, imenovana DEGBE, pride v stik s kožo, je zdravju škodljiva. Znano je, da tudi škoduje reproduktivni zmožnosti, zato je velik uspeh, da smo prepovedali njeno uporabo v barvah in tudi v čistilih in izdelkih za nego tal. Komisija bi DEGBE prepovedala le v barvah, vendar smo s sodelovanjem vseh strank dosegli njeno prepoved tudi v čistilih.

Vdihavanje topila, imenovanega DEGBE, škoduje človeškemu zdravju. V skladu s poročilom Evropske komisije bi se prepovedalo le v barvah v spreju, vendar se je po priporočilu socialistov tudi to topilo omejilo v čistilih v aerosolnih razpršilnikih. Ker ni bilo plenarne razprave, sem želel omeniti vsebino kompromisnih priporočil.

 
  
  

– Poročilo: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE).(MT) Pomembno je, da se Evropski parlament zaveda položaja v moji državi glede cen vode in električne energije ter učinka današnje odločitve o tem. Zato podajam razlago svojega glasovanja. Odkar je vlada povišala ceno nafte, je z dodatnimi dajatvami povečala račun potrošnika. Ta mesec je razglasila, da se bo to povečalo na 96 %. S tem se bo povzročila nova revščina, revščina, ki bo poznana kot energetska revščina. Hkrati vlade ne predlagajo nobene kratkoročne ali dolgoročne rešitve. Politika alternativne energije ne obstaja, kljub dejstvu, da imamo v moji državi veliko sonca in vetra, prav tako ni politike v zvezi s čistejšo energijo, kot je plin, pri čemer ji vlada še vedno ne namenja nobene pozornosti. Zato sem glasoval, kot sem, in zato je delo, ki smo ga opravili danes, pomembno, če ne že zgodovinsko.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). (CS) Gospod predsednik, gospe in gospodje, naj razložim, zakaj sem glasoval, kot sem, o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/55/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom. Ključni del te direktive nedvomno zadeva predlog za ločevanje lastništva, ki bi izrecno preprečilo vertikalno integriranim podjetjem, da imela interese na področju oskrbe in prenosa plina. Glasoval sem za spremenjen kompromisni predlog, ker sem prepričan, da je treba upoštevati skrbi držav, ki so bile proti popolnemu ločevanju lastništva. Strinjam se s Komisijo, da je na evropskem trgu zemeljskega plina premalo naložb v infrastrukturo za prenos in nizka stopnja usklajevanja med posameznimi operaterji prenosnega sistema. Vendar menim, da moramo upoštevati strukturno raznolikost zemeljskega plina in trgov električne energije ter ju zato razlikovati. Liberalizacija trga s plinom se mora izvesti postopoma in simetrično. Osredotočiti se je treba zlasti na harmonizacijo stopnje odprtosti nacionalnih trgov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). - (IT) Gospod predsednik, vzdržal sem se končnega glasovanja in glasoval proti predlogu tako imenovane tretje možnosti v zvezi z ločevanjem dobaviteljev in omrežij na trgu s plinom, ker nismo izkoristili velike priložnosti, da bi potrdili načelo svobodne konkurence na trgu s plinom. Zgledovati bi se morali po tem, kar se je zgodilo na trgu električne energije; nasprotno ta tretja možnost v praksi ponuja jamstvo monopolom in nekdanjim monopolom v Evropi; na naših nacionalnih trgih zato še vedno ne bo primerljivosti, zaradi česar bo možnost za vzpostavitev resničnega evropskega energetskega trga še bolj oddaljena.

Še slabše pa je, da ta dvomljiva tretja možnost v praksi pomeni, da se bo nekdanjim monopolom namenjalo še več spodbude in pomoči pri doseganju sporazumov, kot so tisti z ruskim plinskim velikanom, Gazpromom.

 
  
  

– Poročilo: Jean Lambert (A6-0251/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Gospod predsednik, kot vsi v tem parlamentu vedo, od leta 2004 velja uredba ES o koordinaciji evropskih sistemov socialne varnosti, vendar na žalost ni izvedbene uredbe. Odločitev Evropskega parlamenta nam je končno zagotovila tudi izvedbena pravila, kar pomeni, da imamo instrument, s katerim lahko spodbujamo mobilnost v Evropski uniji, ne da bi se zmanjšala socialna varnost.

Vzpostavitev organov za sodelovanje nam prav tako omogoča, da zagotovimo praktično pomoč tistim, ki delajo izven svoje domače države, na primer z odgovori na vprašanja o tem, kje in kako naj zaprosijo za pokojnine. Povedano drugače, v Evropskem parlamentu smo zagotovili, da lahko ljudje dobijo resnično pomoč glede socialnega skrbstva.

 
  
  

– Poročilo: Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Glasovanja o poročilu gospel Bozkurt sem se vzdržal, čeprav načelno ne ugovarjam omejeni obliki koordinacije različnih sistemov varnosti držav članic EU, kar vsekakor zagovarjam, če evropskim državljanom, ki živijo v tuji državi članici, zagotavlja prednosti.

Vendar ponovno svarim pred harmonizacijo, ali še slabše, enotnostjo različnih sistemov socialne varnosti v različnih državah članicah. Kot Flamec sem tako rekoč privilegiran opazovalec popolnega nedelovanja sistema socialne varnosti v Belgiji za le dve skupini prebivalstva, Flamce in Valonce, pri čemer se dogajajo velike zlorabe. Za božjo voljo, dovolite vsaki državi članici, da svojo socialno varnost oblikuje in financira sama, v nasprotnem primeru boste zagotovo ustvarili sistem, ki ga poganjajo zlorabe, kar je slabše, dražje in manj učinkovito, poleg tega bo na koncu zmanjšalo solidarnost med narodi Evrope, namesto, da bi jo povečalo.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Gospod predsednik, želel sem razložiti tudi, da sem za to poročilo glasoval, ker namesto stare predlaga novo uredbo, s čimer zagotavlja, da bodo zdaj lahko naši sistemi socialne varnosti učinkoviteje koordinirani, ker so se zadevne pravne določbe poenostavile in spremenile. Poročilo gospe Lambertove nam tudi omogoča doseganje naših ciljev v zvezi z dodatnim prispevanjem k večji mobilnosti v Evropski uniji in zagotavljanjem, da so ljudje upravičeni do prejemkov, ko se zaposlijo v drugi državi članici.

To je prispevek k socialni varnosti v Evropski uniji.

 
  
  

– Poročilo: Richard Corbett (A6-0206/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Hvala, gospod predsednik. Danes smo torej na drugi stopnji prizadevanj gospoda Corbetta, da bi bil Parlament še bolj podrejen politično pravilni evrokratski kasti.

Včeraj se je sprejela odločitev, da se nam, poslancem, komaj dovoli predložitev parlamentarnih vprašanj, ter da se bo uvedel sistem samocenzure predsednika Parlamenta. Danes je oblikovanje skupin lažje in poročevalec odločno in do neke mere iskreno priznava, da je ta ukrep namenjen predvsem evroskeptični desnici v Parlamentu. Torej so stvari spet na začetku. Mnenje evroskeptikov v tem parlamentu, še posebej mnenje politične desnice, je treba utišati. Glas evroskeptikov na referendumih na Irskem, Nizozemskem in v Franciji se je kot običajno preprosto spregledal, kot da nikoli ni obstajal. To je evropska različica demokracije v stilu Mugabeja. Res odlična demokracija.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Gospod predsednik, naj dodam, da je poročevalec gospod Corbett izven odbora za ustavne zadeve dejansko v žaljivem jeziku izrazil svoje mnenje o politični družini, katere eden od predstavnikov sem v tem parlamentu, zaradi česar se pojavljajo resni dvomi o njegovi nepristranskosti.

Poročilo je zelo vprašljivo in v odboru se je njegova vsebina zelo skrajšala; vse, kar je ostalo, so dogovori za zagotavljanje preživetja politično pravilnih skupin, katerih skupno število članov ne bi doseglo minimalnega zahtevanega števila, pri čemer se je podtaknil predlog spremembe posebej za to, da se naši politični skupini prepreči oblikovanje skupine. Podani razlogi so popolnoma v nasprotju z dejstvi; že iz priloge poročila je jasno, da v nobenem nacionalnem parlamentu minimalno število članov, ki se zahteva za oblikovanje skupine, ni večje od 20. To število je sicer pogosto precej manjše, 15, 10 ali 8, v nekaterih primerih pa je za oblikovanje politične skupine dovolj ena sama oseba.

Poročilo gospoda Corbetta je zato napad na demokracijo in čisto preprosto na osnovna pravila poštene igre.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) To poročilo gospoda Corbetta ima en sam namen, in sicer utišati nacionalne glasove desnice v Evropske parlamentu. Predsednik skupine gospoda Corbetta tega dejstva sploh ne skriva. Ko se je januarja leta 2007 ustanovila skupina ITS, je čisto odkrito dejal, da se bo zadevna uredba spremenila posebej tako, da se bo v prihodnosti preprečilo oblikovanje desničarskih skupin.

Drugim skupinam se bo zaradi tega nedvomno povzročila določena škoda, vendar to gospoda Corbetta niti malo ne skrbi. Njegov predlog je verjetno namenjen skupini evroskeptikov. Jasno je, da gre za nasprotovanje socialistom v Parlamentu, da bi skupine vseh političnih barv imele enaka sredstva in politične pravice. Razmišljanje v stilu Mugabeja je znamenje pomanjkanja demokracije v Evropi, prav tako trmasto neupoštevanje demokratične odločitve volivcev v Franciji, na Nizozemskem in Irskem. Lahko ste prepričani, gospod predsednik, da bomo poskrbeli, da bo to naslednje leto na Flamskem volilno vprašanje.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - Gospod predsednik, dejstvo, da smo danes o tem sploh glasovali, se mi zdi kršitev Poslovnika tega parlamenta. Odbor je zavrnil to poročilo, ker menim, da je predsednik odbora napačno ocenil, kdo je bil prisoten, pri čemer preprosto ni upošteval Poslovnika in je nadaljeval v skladu z njegovo spremenjeno različico.

Zakaj smo šli tako daleč? Kaj je tako pomembno, da od nas zahteva, da tako izničimo naša pravila? Odgovor, ki ga seveda poznamo, in glede katerega je poročevalec jasen, je preprečiti evroskeptikom, da bi oblikovali skupino.

Vendar, zakaj vas tako skrbi? Kaj je to, zaradi česar ste tako nemirni? Le 50 nas je, mogoče največ 60 ljudi, od skupaj 785 poslancev. Ali je možno, da vas v resnici skrbijo vaši lastni volivci ter da prenašate in projicirate na nas svoj prezir in skrb do volivcev Evrope, ki so ob vsaki priložnosti glasovali z „ne“, da stresate na nas, ki smo njihovi vidni zagovorniki v tem parlamentu, kar si ne upate izraziti o ljudeh, ki vam omogočajo vrnitev na ta kraj.

Če se motim, mi to dokažite: izvedite referendume, ki ste jih nekoč obljubili. Pactio Olisipio censenda est. (O lizbonski pogodbi je treba glasovati.)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Pęk (UEN). - (PL) Gospod predsednik, glasoval sem proti poročilu gospoda Corbetta, ker menim, da pomeni zelo veliko diskriminacijo v samem temelju domnevno demokratičnega Evropskega parlamenta. To je dvojna diskriminacija, ker se upravne metode uporabljajo za preprečevanje oblikovanja skupin in se hkrati dodeljujejo velike vsote dodatne finančne podpore organiziranim političnim skupinam, s čimer imajo dodatno prednost. Ta diskriminacija je v nasprotju z osnovnimi načeli Evropske unije in temelji na katerih naj bi bila zgrajena EU. Tej potezi kar se da odločno nasprotujem; sprejeti morate dejstvo, da čeprav vam bo morda uspelo to izvesti, tega ne boste mogli uveljaviti pri narodih Evrope, ki bodo temu zagotovo ugovarjali.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – Gospod predsednik, malokdaj slišim takšen nesmisel, kot sem ga ravnokar slišal od strank Vlaams Blok in Nacionalna fronta ter Dana Hannana. To poročilo nikogar ne cenzurira, prav tako ta sprememba pravil nikomur ne odvzema glasu, pravice do besede in pravice do delovanja v vlogi poslanca Evropskega parlamenta.

Ta sprememba pravil zadeva naslednje: kako določiti prag za določitev števila, ki bo poslancem omogočal oblikovanje skupine ter s tem dostop do dodatnega davkoplačevalskega denarja in dodatnih virov za izvajanje političnih aktivnosti? Vsak nacionalni parlament, ki ima sistem skupin, določi ta prag. Imeli smo posebej nizkega, po odstotkih nižjega od skoraj vseh nacionalnih parlamentov. Prav je, da se umaknemo in ga preučimo.

Ugotavljam, da so na koncu skoraj vse skupine, velike in male, podprle kompromis. Ugotavljam, da je celo govornik za skupino Neodvisnost/demokracija, ki je skupina evroskeptikov IND/DEM, predlagal nadomestno možnost v višini 3 %: 22 poslancev Evropskega parlamenta. Torej sami priznavajo, da je treba naše trenutno število povečati in da je zdaj premajhno. Odkrito me zanima, ali je razlika med številom 22 in številom 25, ki se je sprejelo, resnično napad na demokracijo. Oh, dajte no.

 
  
  

– Poročilo: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). - (PL) Gospod predsednik, poročilo gospoda Buzeka podaja podrobno oceno vseh strateških ukrepov na področju energetske tehnologije. Na žalost je pomanjkanje finančnih sredstev za vse potrebne raziskave skupaj z nenadnim povečanjem cen plina in nafte pomenilo, da smo morali svoje raziskave usmeriti k vprašanjem v zvezi z zmanjšanjem njihove uporabe za proizvodnjo električne energije. Ta prednostna naloga bo tudi zmanjšala emisije CO2 in bi se morala vključiti v strategijo. Menim, da je pomembno spodbujati raziskave za gradnjo varnih in sodobnih jedrskih elektrarn, ki temelji na proizvodnji helija in vodika, pa tudi na tretji generaciji biogoriv, ki se lahko proizvajajo na lokalnih področjih, da se zmanjša preobremenjenost zaradi stroškov goriva. Med glasovanjem sem podprl predloge sprememb, ki so navajali te prednostne naloge.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Gospe in gospodje, sprejeli smo pomembno poročilo, ki ga je pripravil profesor Buzek. Vedno večja odvisnost Evropske unije od uvoza energije, ki naj bi leta 2030 dosegla raven 65 %, nas je prisilila, da smo izvedli ukrepe, s katerimi bomo zagotovili varnost oskrbe s surovinami, ki se uporabljajo za električno energijo in ki bo temeljila na načelu solidarnosti. Prav tako se morajo uvesti dodatni instrumenti, da se zmanjša tveganje za varnost oskrbe z energijo posameznih držav članic, ki ga povzroča liberalizacija energetskega sektorja, ki je v teku. Da bi dosegli cilje EU v zvezi s obnovljivimi viri energije in zmanjšanjem toplogrednih plinov, moramo spodbujati razvoj novih tehnologij, zlasti tehnologij zajemanja in skladiščenja ogljika. Pomembno je, da podpremo tehnologije čiste rabe premoga in okrepimo naše dejavnosti v zvezi z drugo in tretjo generacijo biogoriv, poleg tega moramo povečati raziskave jedrske energije. Prav tako je postalo veliko pomembnejše prizadevanje za izboljšanje učinkovitosti in varčevanja z energijo.

 
  
  

Pisne obrazložitve glasovanja

 
  
  

– Predlog resolucije (B6-0336/2008) – Letni akcijski program za Brazilijo in Argentino (2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), v pisni obliki. (IT) Gospod predsednik, glasujem za to resolucijo. Sem poročevalec odbora za razvoj o programu Erasmus Mundus in moje poročilo se je nedavno soglasno sprejelo. Upam, da bomo lahko podprli končno besedilo na septembrskem plenarnem zasedanju, tako da se bo nov program lahko začel januarja 2009.

Cilj je, da se odličnost našega univerzitetnega sistema prenese izven meja Unije, s čimer se bo tujim študentom omogočilo, da bodo prišli študirat na naše fakultete, ter jim bo EU s podporo ponudila priložnost, da pridobijo izkušnje v državi, ki ni članica EU. Menim, da je program Erasmus ključni instrument za trajnostni razvoj, ker mora, kakor je poudarjeno tudi v mojem poročilu, spodbujati vrnitev študentov v njihove države, v katerih lahko s pridobljenimi zamislimi, znanjem in mednarodnimi stiki prispevajo k rasti gospodarstev.

Znatni delež financiranja v zvezi s akcijo 2 izhaja iz sredstev, namenjenih razvoju. Menim, da je treba zagotoviti, da se bodo finančna sredstva za letne akcijske programe za Brazilijo in Argentino za leto 2008, ki so posebej namenjena spodbujanju gospodarskega razvoja in blaginje, dejansko uporabile za izobraževanje in konkretne ukrepe na tem področju ter zagotovile infrastrukturo in proizvodna sredstva za trajnostni razvoj.

 
  
  

– Poročilo: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0265/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. − (PT) Ker je nemogoče našteti vse pomembne točke tega poročila, poudarjam, da se Parlament po tem, ko so Irci lizbonski pogodbi odločno rekli NE, še naprej pretvarja in vede, kot da se nič ni zgodilo.

Vendar je to v velikem nasprotju z resnico, kot je pokazala neposredna ambicija tega poročila. Večina v Evropskem parlamentu med drugim meni, da:

– mora biti stališče vsake države, oziroma njihovih zunanjih politik, povezano z zavezujočo politično platformo, ki jo je oblikovala EU,

– mora EU preučiti možnost preoblikovanja in razširitve svojih uradov v ZN glede na „večje pristojnosti in odgovornosti, ki bi jih dobili predstavniki EU z ratifikacijo lizbonske pogodbe“,

– mora Svet čim prej opredeliti „delovni status opazovalcev EU pri Združenih narodih“,

– morajo države članice doseči „bolj usklajeno stališče v zvezi z reformo Varnostnega sveta ZN, in sicer tako, ki bo ob podpori končnemu cilju stalnega sedeža EU v okviru prenovljene organizacije ZN okrepilo težo Unije“.

Federalizem pod vplivom velikih sil, na čelu katerih je Nemčija, v enem od njegovih ambicioznih in jasnih izrazov ...

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), v pisni obliki. Laburistična stranka v Evropskem parlamentu podpira to poročilo in zlasti odločne pozive državam članicam EU, naj osredotočijo in okrepijo svojo zavezanost razvojnim ciljem novega tisočletja. Zelo se strinjamo, da se je treba osredotočiti na izpolnitev obstoječih obljub in povečanje števila obstoječih prizadevanj.

Vendar se laburistični evropski poslanci ne strinjajo s priporočilom za en sedež EU v Varnostnem svetu ZN in tega priporočila ne morejo podpreti. Menimo, da to ne bi bilo koristno za obseg evropskega predstavništva. V skladu s členom 19 evropski člani Varnostnega sveta ZN izrecno ne predstavljajo stališč EU v Svetu. Poleg tega že listina ZN navaja, da temu ni tako. Vendar obstaja zdrav neuraden proces sodelovanja v New Yorku in tudi širšem območju, ki ga je treba spodbujati.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE), v pisni obliki. (IT) Skupina Verts/ALE je vedno menila, da mora Evropska unija imeti stalni sedež v Varnostnem svetu Združenih narodov, kakor je določeno v poročilu gospoda Lambsdorffa. Vendar naša skupina ne sprejema „prednostnega“ statusa, ki se je omogočil pobudi, poznani kot „proces preseganja“, v skladu s katero bi se povečalo število stalnih nacionalnih članov in ki se mora po našem mnenju obravnavati le kot ena od vrste pobud.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Podpiram poročilo gospoda Lambsdorffa, ki določa prednostne naloge EU za 63. zasedanje Generalne skupščine ZN. Zlasti podpiram potrebo po nadaljnjem prizadevanju za ambiciozno predanost razvojnim ciljem tisočletja na tem vrhu. Program razvojnih ciljev tisočletja EU mora postaviti globalni zgled in prizadevati si moramo, da bo temu zgledu sledila tudi ostala mednarodna skupnost na Generalni skupščini ZN septembra. Glasoval sem za sprejetje tega poročila.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), v pisni obliki. Danes je bil predlog priporočila Evropskega parlamenta Svetu o 63 zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov gospoda Lambsdorffa na plenarnem zasedanju sprejet brez glasovanja. Ta postopek, ki ga upravičuje 90 člen, je zelo dvomljiv in tudi daje napačen vtis, da se celotni Evropski parlament strinja z vsebino poročila, kar zagotovo ne drži. Zavračamo priporočilo, da bi trenutni položaj lizbonske pogodbe zahteval, da glede na večje pristojnosti in odgovornosti, ki bi jih dobili predstavniki EU z ratifikacijo lizbonske pogodbe, Svet in Komisija preučita možnost preoblikovanja in razširitve uradov v New Yorku in Ženevi. To je žalitev za irske volivce, ki so z veliko večino na referendumu zavrnili lizbonsko pogodbo, in prav tako poskus, da bi se lizbonsko pogodbo razlagalo tako, da bi EU podeljevala pravno osebnost in jo tako oblikovala v superdržavo.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), v pisni obliki. (IT) Poročilo gospoda Lambsdorffa (in zadevno priporočilo) je jasno politično sporočilo za okrepitev profila Evropske unije znotraj Združenih narodov; Unija skupaj s Komisijo in državami članicami Združenim narodom določi 40 % svojih finančnih sredstev, vendar v zameno še vedno ni pridobila politične moči ali sposobnosti vpliva.

Vendar je del besedila zavajajoč in pristranski do razprav, ki potekajo v New Yorku o reformi Varnostnega sveta. Medtem ko poudarja, da je končni cilj stalni sedež za EU, priporočilo med različnimi pobudami za pogajanja navaja le tako imenovan proces preseganja, izvajanje katerega vodijo tiste države, ki so se zavezale, da podpirajo le enega od različnih obravnavanih predlogov, tj. predlog za večje število stalnih nacionalnih članic. Kot je izpostavil predsednik Generalne skupščine, se je navedeni predlog, ki ga je podprlo manj kot ena tretjina članstva, že od začetka zdel razdvojen in neuravnotežen.

Medtem ko poudarjamo, da se strinjamo, da Evropski parlament posveča veliko pozornosti celotni okrepitvi profila Evropske unije v Združenih narodih, menimo, da morajo biti naši zadržki in stališča glede priporočila o procesu preseganja vneseni v zapisnik.

 
  
MPphoto
 
 

  Pasqualina Napoletano (PSE), v pisni obliki. − (IT) Gospod predsednik, ustrezno bom komentiral poročilo gospoda Lambsdorffa, ki še enkrat poudarja obveznost Evropske unije, da okrepi svoj profil v Združenih narodih.

Vendar poudarjam, da poročilo glede reforme Varnostnega sveta izpostavlja sodbo o vrednosti, ki je pristranska do razprav, ki še vedno potekajo v New Yorku.

Med različnimi možnostmi predloženih reform se zlasti omenja proces preseganja (odstavek Q), ki je predlog za večje število stalnih nacionalnih članic Varnostnega sveta.

Navedeni predlog je do zdaj podprlo manj kot ena tretjina držav članic Generalne skupščine Združenih narodov.

Zato prosim, da v zapisnik vnesete moje pripombe o tem delu priporočila.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianni Pittella (PSE), v pisni obliki. − (IT) Poročilo gospoda Lambsdorffa je jasno politično sporočilo za okrepitev profila Evropske unije znotraj Združenih narodov; Unija skupaj s Komisijo in državami članicami Združenim narodom določi 40 % svojih finančnih sredstev, vendar v zameno še vedno ni pridobila politične moči ali sposobnosti vpliva.

Del besedila je zavajajoč in pristranski do razprav, ki potekajo v New Yorku o reformi Varnostnega sveta. Medtem ko poudarja, da je končni cilj stalni sedež za EU, priporočilo med različnimi pobudami za pogajanja navaja le tako imenovan proces preseganja, izvajanje katerega vodijo tiste države, ki so se zavezale, da podpirajo le enega od različnih obravnavanih predlogov, tj. predlog za večje število stalnih nacionalnih članic. Kot je izpostavil predsednik Generalne skupščine, se je navedeni predlog, ki ga je podprlo manj kot ena tretjina članstva, že od začetka zdel razdvojen in neuravnotežen.

Medtem ko poudarjam, da se strinjam, da Evropski parlament posveča veliko pozornosti celotni okrepitvi profila Evropske unije v Združenih narodih, menim, da morata biti moj zadržek in stališče glede priporočila o procesu preseganja vnesena v zapisnik.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), v pisni obliki. (PT) Zaskrbljujoče je, da se vprašanje o reformi Združenih narodov pojavi tako redno. Že nekaj let je znano, da je potrebna reforma, ampak tudi, da je tako reformo nemogoče izvesti. Ta brezizhodni položaj je resen zaradi dveh razlogov, tj., da še poslabša kar nekaj faktorjev, ki povzročajo propad organizacije in spodbuja pojav stalne razprave, ki je zaradi potreb po drugih možnostih upravičena.

Okrepitev sodelovanja med demokracijami je pametno spodbujati, čeprav to ne zadeva celovitega upoštevanja projekta zveze demokracij. Vendar moramo biti realistični. Zato morajo Združeni narodi sprejeti pristojnosti zaradi vprašanja obstoja in ne toliko zaradi vprašanja legitimnosti.

Kar zadeva vlogo Evropske unije moramo priznati, da se nobena država, ki ima sedež v Varnostnem svetu ali ga bo še dobila, ne strinja z njihovo zamenjavo z enim sedežem za EU.

Ugotovili smo, da svet Združenih narodov za človekove pravice še zdaleč ni rešil primanjkljaje svojih predhodnikov.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE), v pisni obliki. (ES) Glede na priporočilo o 63 zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov, ki bo septembra v New Yorku, člen 90(4) poslovnika navaja, da bo priporočilo znotraj okvira skupne zunanje in varnostne politike, o kateri se je glasovalo v odboru, sprejeto in vključeno na dnevni red za plenarno zasedanje brez, da bi moralo zasedanje ratificirati besedilo in brez kakršne koli razprave ter postopka spremembe.

Ker smo zadovoljni skoraj z vsemi dokumenti, razen z enim odstavkom, se bo moja skupina vzdržala pripomb o odstavku, ki zadeva spolne in reproduktivne zdravstvene storitve. Navedeni koncept, ki je nekoliko dvoumen, vključuje vprašanja, ki večinoma zadevajo posameznikovo zavest in moralo, pri čemer menimo, da NE smejo oblikovati teme katerih koli izjav s strani tega Parlamenta zlasti v povezavi z novimi zasedanji Združenih narodov. Naša skupina je prosila za ločeno glasovanje v odboru za zunanje zadeve in zaradi navedenih razlogov glasovala proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), v pisni obliki. Poročilo in priporočilo gospoda Lambsdorffa sta politično zelo pomembna, ker spodbujata krepitev Evropske unije znotraj Združenih narodov. Spomnimo se, da sta učinek in vpliv EU v Združenih narodih še vedno veliko manjša, kot bi morala biti, čeprav Komisija in države članice proračunu Združenih narodov zagotovijo več kot 40 % finančnih sredstev.

Vendar besedilo poročila vsebuje zavajajoč in pristranski del o razpravah, ki zdaj potekajo v New Yorku o reformi Varnostnega sveta. Medtem ko potrjuje dolgoročni cilj o stalnem sedežu za EU, priporočilo med drugim navaja le enega od različnih predlogov iz razprave, in sicer, tako imenovani proces preseganja. Kot je ugotovil predsednik Generalne skupščine je znano, da je ta predlog postal zelo razdeljen in dobil soglasnost manj kot tretjine članov Združenih narodov.

Medtem ko cenimo celotno vsebino in strukturo tega priporočila Evropskega parlamenta, menim, da je treba poudariti naš natančen zadržek in stališče o delu, ki omenja proces preseganja.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcello Vernola (PPE-DE), v pisni obliki. (IT) Poročilo gospoda Lambsdorffa (in zadevno priporočilo) je jasno politično sporočilo za okrepitev profila Evropske unije znotraj Združenih narodov; Unija skupaj s Komisijo in državami članicami Združenim narodom določi 40 % svojih finančnih sredstev, vendar v zameno še vedno ni pridobila politične moči ali sposobnosti vpliva.

Vendar je del besedila zavajajoč in pristranski do razprav, ki potekajo v New Yorku o reformi Varnostnega sveta. Medtem ko poudarja, da je končni cilj stalni sedež za EU, priporočilo med različnimi pobudami za pogajanja navaja le tako imenovan proces preseganja, izvajanje katerega vodijo tiste države, ki so se zavezale, da podpirajo le enega od različnih obravnavanih predlogov, tj. predlog za večje število stalnih nacionalnih članic. Kot je izpostavil predsednik Generalne skupščine, se je navedeni predlog, ki ga je podprlo manj kot ena tretjina članstva, že od začetka zdel razdvojen in neuravnotežen.

Medtem ko poudarjam, da se strinjam, da Evropski parlament posveča veliko pozornosti celotni okrepitvi profila Evropske unije v Združenih narodih, menim, da morata biti moj zadržek in stališče glede priporočila o procesu preseganja vnesena v zapisnik.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), v pisni obliki. (PL) Veseli me, da je danes Evropski parlament upošteval vprašanje prednostnih nalog Evropske unije za prihodnje zasedanje Združenih narodov. Predlog poročevalca omenja dejstvo, da Združeni narodi upajo na oblikovanje novih organov, temeljit pregled starih organov, spremenjeno upravljanje pri delovanju na terenu, reorganizacijo pošiljk pomoči in korenito reformo njegovega sekretariata. To je zelo pomembno.

Vendar ne smemo pozabiti, da je namen vseh teh dejavnosti človek in človekove pravice, ki izvirajo iz človeškega dostojanstva. Papež Janez Pavel II je o tem govoril pred nekaj leti na forumu Združenih narodov, kjer je povedal, da je bil prvi tip sistematične grožnje človekovih pravic povezan s področjem delitve materialnih dobrin, ki je bilo pogosto nepravično; da je drugi tip grožnje zadeval različne oblike nepravičnosti na področju duha in da je bilo mogoče škoditi osebi v njenem notranjem odnosu do resnice, zavesti, na področju tako imenovanih državljanskih pravic, do katerih so vsi upravičeni brez diskriminacije na podlagi njihovega izvora, rase, spola, narodnosti, vere ali političnih prepričanj. Menim, da bi morali glede na njegove besede usmeriti dejavnosti Združenih narodov.

 
  
  

– Priporočilo za drugo obravnavo: Paolo Costa (A6-0223/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. − (PT) Sedanji predlog sestavlja del paketa (skupaj s dvema predlogoma za direktive o interoperabilnosti in evropski agenciji za železniški promet), ki si prizadeva izboljšati prosti pretok lokomotiv v EU kot del liberalizacije železniškega prometa v EU.

Zato moramo, preden obravnavamo karkoli drugega, poudariti, da je glavni cilj te direktive, da z usklajevanjem zakonodaje o varnosti železniškega prometa v vsaki državi odstrani kar koli, kar bi oviralo liberalizacijo železniškega prometa.

Brez dvoma mora vsaka država sprejeti in uporabljati napredne standarde, ki regulirajo varnost železniškega prometa. Vendar se moramo spomniti, da so v nekaterih državah podvomili o liberalizaciji in privatizaciji železniškega prometa, na primer v Združenem kraljestvu, potem ko so slabše storitve in ostali resni razvoji povzročili ponovno obravnavanje obtožbe te javne storitve.

Poudarjam, da usklajevanje zakonodaje o varnosti železniškega prometa na ravni skupnosti nikoli ne sme ogroziti najbolj naprednih zakonov, ki so bili vzpostavljeni v vsaki državi in ne sme odpraviti pravico vsake države, da ohrani take zakone.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), v pisni obliki. (DE) Glasoval sem za sprejetje poročila gospoda Paola Coste o spremembi direktive 2004/49/ES o varnosti na železnicah Skupnosti.

Varnost evropskega železniškega omrežja ne moremo doseči s skupnimi cilji in ukrepi, zato se strinjam z železniškim paketom. Eden njegovih ključnih vidikov je odobritev železniških vozil; glede na proizvajalce in železniške izvajalce je za sedanje zahteve za odobritev, ki jih zahtevajo pristojni organi, malo tehnične utemeljenosti. Direktive, ki zadevajo interoperabilnost železniških sistemov morajo prav tako biti usklajene in združene.

Prav tako je pozitivno, da nov zakonodajni predlog zagotavlja jasna pravila glede vzdrževanja vozil. Zato je naslednji korak odločitev Komisije o sprejetju zavezujočega regulativnega sistema za vzdrževanje.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Glasoval sem za sprejetje poročila gospoda Coste o varnosti na železnicah Skupnosti. Priporočila poročevalca bodo pripomogla pri poenostavitvi zakonodaje in olajšanju prostega gibanja vlakov v EU. Ta priporočila bodo zmanjšala birokracijo in morala bi povečati razvoj železniškega prometa v Evropi.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), v pisni obliki. (PT) Bistveno je, da v državah članicah uskladimo postopke nacionalne varnosti. To vprašanje navaja še en primer tega, kako je treba vztrajati pri vlaganju v železniški promet. Če želimo stalni razvoj evropskega prometnega sistema in če bomo cilje dosegli ter spoštovali obveznosti do državljanov in v zadnjih letih tudi na mednarodni ravni, moramo vlagati v železnice in zagotoviti interoperabilnost evropskega železniškega sistema.

Ukrepi za poenostavitev in uvedba načela vzajemnega priznavanja sta temeljni točki v tem poročilu. Še ena zelo pomembna točka je uporaba bolj strogega usposabljanja in podeljevanja ukrepov za vse zainteresirane in odgovorne strani v železniškem trgu Skupnosti, od železniških družb do upravljavcev strukture.

Menim, da je to poročilo še en pozitiven korak v zvezi z našim iskanjem več načinov, ki so glavna os evropske prometne politike.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), v pisni obliki. − Glasoval sem, da območje te direktive izključuje dediščino železnic. To še naprej odraža moje spoštovanje zelo posebnega primera, ki ga predstavljajo te družbe. Če bi navedene družbe morale izpolnjevati pogoje te direktive, bi to povzročilo škodljivo serijo stroškov v organizacijah, ki so večinoma prostovoljne/subskripcijske. Take železnice, kot so železnice Romney, Hythe in Dymchurch ter železnica Kent in East Sussex Light (katere sem član), so del zgodovinske izdelave turistične industrije v jugovzhodni Angliji in v vsej EU. Škoda, da nekateri v tem Parlamentu, ki trdijo da so nacionalistični glede pristranskosti, niso mogli podpreti te izključitve.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), v pisni obliki. (PL) Oblikovanje skupnega železniškega trga za storitve prometa zahteva spremembe veljavnih pravil. Države članice so prvotno za nacionalne ceste oblikovale svoje standarde varnosti, ki temeljijo na nacionalno tehničnih in operativnih konceptih. Oblikovanje usklajenih regulativnih struktur v državah članicah, skupnih besedil za varnostna pravila, enotnih varnostnih dovoljenj za železniške družbe, podobnih odgovornosti in pooblastil za organe za varnost in za postopke preiskave v primeru železniških nesreč postaja nujno potrebno.

V vsaki državi članici se morajo ustvariti neodvisni organi za reguliranje in nadzor varnosti železnic. Da bi zagotovili primerno sodelovanje med temi organi na ravni EU, jim moramo zagotoviti isti najmanjši obseg dolžnosti in odgovornosti.

Zaščita javne varnosti in reda, ki vključuje vzdrževanje reda v železniških povezavah, določenih za javno uporabo, mora biti ena od osnovnih nalog, za katere je odgovorna EU.

 
  
  

– Priporočilo za drugo obravnavo: Paolo Costa (A6-0210/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), v pisni obliki. Podprl sem vse predloge sprememb za poročilo Odbora za promet in turizem o spremembi Uredbe (ES) št. 881/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za železniški promet.

V Združenem kraljestvu smo ugotovili, da se je število potnikov, ki potujejo z vlaki, povečalo za več kot petino. To je kratkoročno povzročilo velike težave, saj so prenapolnjeni vlaki povzročili veliko zastojev, pri čemer so se potniki v nekaterih regijah, vključno z mojo, jugozahod Anglije, naveličali in protestirali proti gibanju voznih sredstev v državi. Hkrati si kampanje, kot je kampanja Radstock Somerset, prizadevajo za ponovno odprtje dolgo zaprtih postaj in povezav, da bi se lahko soočile z zahtevo in potrebo po manjših emisijah ogljika.

Dolgoročno bodo nova naročila za železniška vozna sredstva zmanjšala krizo, vendar potrebujemo nekaj strateškega razmišljanja, ki naj bi ga zagotovila okrepljena Evropska železniška agencija, če želimo, da se evropske železnice še naprej razvijajo.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Sedanji predlog sestavlja del paketa ukrepov (skupaj s predlogi za direktive o interoperabilnosti in varnosti), za liberalizacijo železniškega prometa v EU, kjer agencija prevzame glavno vlogo regulatorja.

Ta politika bo spodbudila postopno poslabšanje železniškega prometa kot javne storitve in dala bolj dobičkonosne poti zasebnim družbam s privatizacijo (javno-zasebna partnerstva) na račun davkoplačevalcev in ne glede na interese in potrebe vsake države in njenih prebivalcev.

Kot smo čez čas ugotovili, je na Portugalskem izvajanje te politike povzročilo poslabšanje javnih storitev, manjšo mobilnosti in dražje vozovnice. To je povzročilo zaprtje več sto kilometrov železniške proge, zaprtje postaj, manjše število potnikov in manjšo kakovost storitve, manjše število zaposlenih delavcev v železniškem sektorju in slabše plače ter delavske pravice.

Železniški sektor je strateško pomemben za socialno-ekonomski razvoj. Potrebujemo politiko, ki spodbuja razvoj in izboljšanje javnih prometnih sistemov v naših državah.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), v pisni obliki. (DE) Glasoval sem za poročilo Paola Coste o spremembi uredbe (ES) št. 881/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za železniški promet.

Izboljšanje tehnološkega zakonitega okvira za železnice Skupnosti kot del tretjega železniškega paketa je bistven in dobrodošel razvoj, ki vključuje ukrepe za okrepitev Evropske agencije za železniški promet. Agencija mora kot osrednji organ zagotoviti, da enotno strategijo upoštevajo v vsej Evropi. V zvezi s tem je zlasti pomemben nadaljnji razvoj evropskega sistema za vodenje železniškega prometa, interoperabilnost in združljivost, ki mora biti zagotovljena za vsako ceno.

Oblikovanje postopka ES za verifikacijo je za zdaj primeren ukrep, vendar bo njegova učinkovitost odvisna od odločne in učinkovite Evropske agencije za železniški promet. Zato podpiram nadaljnji razvoj agencije, kot je predlagal poročevalec.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Poročilo Paula Coste o ustanovitvi Evropske agencije za železniški promet očitno podpira poziv za evropski sistem za vodenje železniškega prometa, ki vsebuje najbolj napredno tehnologijo za varnost železnic. Podpiram to pobudo, ki bo skupaj s poročilom o varnosti na železnicah Skupnosti omogočila bolj povezano evropsko železniško omrežje. Glasoval sem za sprejetje tega poročila.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE), v pisni obliki. – (FR) Vprašanje železniške interoperabilnosti je ključno za razvoj in uspešnost evropskih železnic. Zato sem zadovoljen, da smo lahko v interesu za izboljšanje zakonodaje Skupnosti v tem področju dosegli kompromis. Čeprav sem glasoval za sprejetje predlogov, ki jih je predložil poročevalec Paolo Costa, se zavedam omejitev tega kompromisa. Deset let, da smo dosegli dovoljenja za vse vrste železniških voznih sredstev, je veliko časa. Vloga Evropske agencije za železniški promet bi lahko bila bolj obsežna zlasti glede razvoja in izvajanja evropskega sistema za vodenje železniškega prometa. Države članice so se odločile drugače, ker se bojijo, da bodo železniške agencije in ostali na novo vzpostavljeni nacionalni organi dejansko postali zastareli. Vendar, če je zdaj tako stanje, potem je tako zato, ker leta 2004 niso imeli poguma dejansko spodbuditi evropske železnice. Tako se evropska integracija nadaljuje postopno in počasi. Vendar, če sprejmemo ta previdni pristop, bomo najverjetneje izpustili nekaj priložnosti, zato upam, da bodo države članice odločno upoštevale to, kar so same predlagale.

 
  
  

– Priporočilo za drugo obravnavo: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) S ponovno kritiko glavnega cilja, ki je liberalizacija zračnega prometa kot javne storitve znotraj EU, vas želimo spomniti na to, kar smo izpostavili pred enim letom. Namen je, da

– prikrijemo dejstvo, da je liberalizacija imela negativen učinek na zaposlovanje in delovne pogoje. Njeni učinki na varnost in vzdrževanje kakovostnih flot se mora oceniti,

– da se izognemo zaščiti celotnega upoštevanja pravic delavcev in izognemo omenjanju tega;

a) pogodbe in delovni pogoji kabinskega osebja bodo urejeni z zakonodajo, kolektivne pogodbe in zadevne pravice države v kateri delavci običajno opravljajo svoje delo, kjer začnejo in se po končanem delu vrnejo, tudi če so začasno razvrščeni v drugi državi;

b) zaposleni pri zračnem prometu skupnosti, ki zagotovi storitve iz delovne baze, ki se nahaja zunaj ozemlja držav članic, bo ustrezala socialni zakonodaji in kolektivnim pogodbam države, v kateri ima izvajalec dejavnosti glavno pisarno;

c) zagotovljeno bo sodelovanje organizacij delavcev predstavnikov pri odločanju glede sektorja zračnega prometa.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE) , v pisni obliki. (PL) Uredba, ki jo je predložil Evropski parlament spremeni zakonodajo, ki ureja odločbe zračnih storitev v Evropski uniji, za korist letalskih prevoznikov in potnikov. Uredba je pomembna za ustrezno delovanje notranjega trga. Oblikuje bolj konkurenčno okolje za dejavnosti evropskih prevoznikov, ki pomilujejo sami sebe v primerjavi z njihovimi mednarodnimi konkurenti.

Tako bodo vzpostavili iste pogoje za vprašanje in ukinitev operativnih licenc, ki bi morale odpraviti izkrivljanje konkurence, ki trenutno prevladuje na trgu in ki upoštevajo, med drugimi faktorji, različne uredbe glede zahtev za operativne licence, diskriminacijo do nekaterih prevoznikov EU zaradi njihove narodnosti ali drugače, diskriminacijo pri oskrbi poti tretjih držav.

Vendar bo imel potrošnik največjo korist zaradi uvedenih sprememb. Zaradi obveznega vključevanja davkov in dodatnih pristojbin pri cenah letalskih vozovnic bodo cene in podpora za načelo prostovoljnega oblikovanja dodatnih plačil bolj pregledne. To bo potrošnikom omogočilo, da jim ne bo treba plačati višjih tarif in da se premišljeno odločijo. Prav tako bo ukinitev letalskih prevoznikov, ki so finančno nezanesljivi, potnike osvobodila tveganja, do katerega pride zaradi možnosti, da njihovi letalski prevozniki bankrotirajo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), v pisni obliki. (DE) Glasoval sem za sprejetje poročila gospoda Arūnasa Degutisa o skupnih pravilih za delovanje zračnih storitev v Skupnosti.

Spodbujati se morajo ukrepi za okrepitev in izboljšanje veljavnih zakonitih odločb zlasti glede preglednosti letalskih prevoznin. Potniki so upravičeni do celotne razčlenitve cene njihovih letalskih vozovnic. Zaradi novega instrumenta bodo prevoznine bolj pregledne in razumljive. Tako se Evropska unija bori proti zavajajočemu oglaševanju in želi oblikovati enake konkurenčne pogoje, ki temeljijo na kakovosti in ne na očitni privlačnosti pogodb zlasti na internetu.

Ukrepi, ki zagotovijo usklajevanje s storitvami skrbstva predstavljajo še eno izboljšanje z novim instrumentom, ki zaposlenim omogoča boljšo zaščito in več enotnih delovnih pogojev. Skupna pravila bodo zaščitila pravice potrošnikov in zaposlenih ter zagotovila potrebno preglednost in razkritje podatkov s strani letalskih prevoznikov v Skupnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE) , v pisni obliki. (PL) Strinjam se z mnenjem poročevalca glede sprejetja skupnega položaja Sveta brez kakršnih koli predlogov sprememb. Prav tako menim, da ta uredba okrepi in izboljša veljavne zakonite določbe glede nadzora operativnih licenc, zakupa letal, porazdelitve zračnega prometa in preglednost cen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Poročilo gospoda Arűnasa Degutisa o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti bo zagotovilo, da bodo cene letov enake tudi, ko dejansko plačamo. Končne cene letov morajo zdaj vključevati prevoznine, davke, letališke pristojbine in druge takse. To je pozitivno za boljšo preglednost in letalski sektor ter zaščito potrošnika. Glede na predlog poročila bodo delavci v sektorju letalskih storitev prav tako deležni velike socialne zaščite. Zato sem glasoval za sprejetje priporočil iz poročila.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), v pisni obliki. V celoti podpiram to poročilo, ki bo odpravilo nepošten postopek oglaševanja letalskih prevoznikov glede prevoznin, ki ne vključujejo davkov, taks in širok obseg ostalih dodatnih stroškov. Sedanji položaj omogoča letalskim prevoznikom, da nekaznovano oglašujejo zavajajoče prevoznine, ki so enostavno napačne.

Zaradi tega resno primanjkuje preglednosti cen glede letalskih prevoznin, ki izkrivljajo konkurenco in vplivajo na možnost potrošnika, da sprejme premišljene odločitve. Na koncu ljudje večkrat plačajo veliko več kot so na začetku pričakovali, saj objavljena prevoznina ni podobna končnemu znesku.

Komisija in Parlament zagotavljata, da se bo to spremenilo. Cilj tega poročila je, da se letalske prevoznine oglašuje enostavno in jasno z vključenimi taksami in dodatnimi stroški. Evropska unija odpravlja ta postopek, kar je dobra novica za potrošnika.

 
  
  

– Poročilo: Christoph Konrad (A6-0240/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE) , v pisni obliki. (PL) Statistične podatke veliko uporabljajo institucije, ki so vključene v gospodarstvo in ne le podjetja. Pri načrtovanju ali spremljanju tržnih trendov imajo pomembno vlogo. Zato je pomembno, da so indikatorji, ki zbirajo te statistične podatke zanesljivi in primerno odražajo realnost ter spremembe na trgu. Veljavne indikatorje je treba pregledati, ampak nova področja zbiranja podatkov je prav tako treba upoštevati.

Statistične podatke je treba posodobiti tudi zaradi obstoja različnih sistemov in različnih statističnih postopkov v državah članicah, kar pogosto oteži primerjavo podatkov v celotni Evropski uniji.

Spremembe v tem področju ne smejo povečati bremenitev poročanja podjetij zlasti malih in srednje velikih podjetij. Napačen pristop, ki ga uporablja program za posodobitev evropske statistike podjetij in trgovine, mora spodbuditi racionalizacijo in tudi uskladitev metod, ki so bile uporabljene za pridobivanje statističnih podatkov iz različnih virov, pri čemer bo, kar je najbolj pomembno, to pomenilo, da podjetjem ne bo treba priskrbeti iste podatke različnim institucijam, ki so vključene v zbiranje podatkov.

Menim, da je program za posodobitev evropske statistike podjetij in trgovine pozitiven korak za manjše upravne obremenitve za podjetja, ki pripomorejo, da bi dosegli cilj Evropske komisije, da bi bile obremenitve do leta 2012 manjše za 25 %.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Potrjujem poročilo gospoda Konrada o programu za posodobitev evropske statistike podjetij in trgovine. Poročilo želi priskrbeti naložbo za izboljšanje učinkovitosti statističnega procesa, tako da se lahko izvede nove zahteve, medtem ko se obremenitve podjetij zmanjšajo. Glasoval sem za sprejetje tega poročila.

 
  
  

– Poročilo: Johannes Blokland (A6-0244/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), v pisni obliki. (PL) Glasujem za sprejetje tega poročila. Baterije in akumulatorji, ki ne izpolnjujejo zahtev iz Direktive 2006/66/ES, je treba umakniti s trga in ne sme se jih prodajati. Komisija je odločila, da baterije, ki so bile zakonito dane na trg Evropske unije pred 26. septembrom 2008, ne bodo umaknjene s trga. Menim, da je to zelo razumna rešitev.

Zaradi umaknitev baterij, ki ne izpolnjujejo zahtev, se bodo povečali odpadki. Menim, da je najenostavnejši in najboljši način, kako ravnati v tej situaciji ta, da na te baterije in akumulatorje nalepimo nalepke, ki opozarjajo, da ne izpolnjujejo pravil EU.

 
  
  

– Poročilo: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Glede na poročilo gospoda Ouzkyja bo uporaba dveh snovi 2-(2-metoksietoksi) etanola in 2-(2-butoksietoksi) etanola zelo omejena in v nekaterih primerih prepovedana pri proizvodih, ki se prodajajo splošni javnosti Glasoval sem za sprejetje poročila, katerega priporočila podpirajo zaščito potrošnikov.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), v pisni obliki. (PL) Strupene snovi, ki jih vsebujejo proizvodi za čiščenje, izpiranje in razkuževanje ter tudi v barvah in topilih, lahko ogrožajo človekovo zdravje, saj dražijo dihalne poti in oči ter povzročajo alergije.

Omejevanje dostopa do trga za proizvode, ki ne izpolnjujejo določenih varnostnih standardov, lahko znatno pripomore k zaščiti našega zdravja in okolja. Uporaba večine teh proizvodov lahko škodi, saj povzročajo različne neprijetne simptome. Če vstopijo v ekosistem, so lahko škodljivi tudi za okolje. Kjer onesnažujejo zemeljske in vodne vire, je nemogoče predvideti, kakšni bodo učinki.

Omejitev stopnje MEE in BEE v različnih vrstah detergentov ali čistilnih proizvodih je zelo pozitivno in zato menim, da si mora Evropska unija prizadevati in se obvezati, da odstrani te nezdrave snovi iz naših življenj in iz okolja.

 
  
  

– Poročilo: Atanas Paparizov (A6-0253/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Glasovali smo proti temu poročilu, ker je del paketa liberalizacije trga zemeljskega plina in izrazito podpira, da bi se notranji trg čim prej dopolnil, čeprav na splošno ne upošteva instrumente in pravila, ki jih je predlagala Evropska komisija.

Obstajajo nekatera zanimiva kritična opažanja glede učinka, ki so ga predložile ocene; občasna neuspešnost pri upoštevanju načela subsidiarnosti; in nedosledno podeljevanje pooblastil med evropskimi strukturami.

Vendar je cilj poročila, da pospeši dostop podjetja do prenosnih omrežij zemeljskega plina ter tako pospeši privatizacijo tistega, kar je ostalo od javnega sektorja, in jih nameni strategiji gospodarskih skupin, ki se želijo vključiti v trg.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Poročilo gospoda Atanasa Paparizova o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina bo pospešilo integracijo notranjega trga EU s plinom. Poročilo rešuje čezmejna vprašanja med državami članicami in bo povečalo regulativni nadzor na ravni Evrope. Pomembno je, da si EU prizadeva za notranji trg za plin, pri čemer sem glasoval za sprejetje poročila.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE) , v pisni obliki. (PT) To poročilo si zasluži moj glas in glas vseh kolegov, ki so verjeli, da je bila doslednost tretjega energetskega paketa odvisna od učinkovite in ne zgolj navidezne uredbe trgovine in zemeljskega plina.

Strinjam se, da vzpostavimo pogoje za večje naložbe v omrežjih za plin. To bo omogočilo potencialno večjo konkurenčnost in konkurenco v sektorju.

Strinjam se s prizadevanji za učinkovito liberalizacijo nacionalnih trgov s plinom in dostop tretje strani do omrežja, ki poveča stopnjo preglednosti.

Končno se strinjam s stalnimi cilji tega dokumenta, da na željo državljanov Evrope uveljavi bolj pregleden in manj monopoliziran energetski trg.

Tretji energetski paket in tudi naši državljani Evrope potrebuje sprejetje tega poročila.

 
  
  

– Poročilo: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), v pisni obliki. Moj položaj odraža moje mnenje glede pomembnosti zemeljskega plina in potrošnikove dostopnosti do njega po najnižji mogoči ceni. Plinovod bo združil Libijo in Sicilijo. Speljan bo v bližini Malte, zato se bo morala pridružiti plinovodu, če ne, bo treba za korist moje države, kot je bilo predlagano, speljati plinovod od Sicilije do Malte. Moja država nima velikega domačega trga in njena poraba se spreminja med 16 do 18 milijonov enot na leto. Če bo poraba zemeljskega plina postala bolj razširjena, bo nedvomno spremenila energetsko politiko Malte in otoka Gozo. To se lahko zgodi, če se plin uporablja pri proizvajanju same energije. Takratno nacionalistično vlado sem opozoril na pomembnost plinskih elektrarn pred 15. leti.

Vlada ni bila previdna in sčasoma namestila le eno majhno plinsko elektrarno izpostavo. Ker so razdalje na Malti majhne, je plin mogoče uporabiti za pogon zasebnih in poslovnih vozil. Zamenjava motorjev vozil ni težava. Prav tako je plin veliko cenejši in čistejši kot nafta in bencin. Vendar vlada in njena agencija, EneMalta, nista niti obravnavali potrebne infrastrukture glede njegove prodaje.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), v pisni obliki. – (EL) Predlog za direktivo o notranjem trgu s plinom predstavlja del tretjega energetskega paketa, ki dopolnjuje privatizacijo storitev oskrbe z zemeljskim plinom.

Cilj predloga za direktivo in poročilo je, da odstrani visoko raven centralizacije, ki še vedno obstaja v nekaterih državah, da bi zaključili prodor monopolov EU na trg in tako pospešili izvajanje liberalizacije, medtem ko bi tudi uvedli sankcije za tiste države članice, ki je niso še v celoti izvedle.

Paket ima dve ključni točki, ki sta ločevanje lastništva med aktivnostmi oskrbe s plinom in prevozom plina ter dejavnostmi skladiščenja, da lahko kapital učinkovito porabi javno infrastrukturo za proizvodnjo, skladiščenje in prevoz plina, ki ostaja v državah članicah in krepitev domnevno neodvisnih regulativnih organov, katerih cilj je odstraniti kakršno koli možnost držav članic, da vzpostavijo nacionalne prilagoditve ali državne intervencije, in ki zagotavlja popolno imuniteto za poslovne skupine, ki bodo prežale na sektor plina.

Ta politika EU bo imela isti grozen vpliv na zaposlene in privatizacijo ostalih energetskih sektorjev, tj. večje cene in slabša kakovost storitev. Boj proti interesom monopolov, da bi uničili to politiko, je edini način, ki upošteva potrebe delavske družine.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE) , v pisni obliki. − (PT) Ta ukrep nedvomno kaže našo pripravljenost, da bi dosegli cilj liberalizacije energetskega trga. Zato glasujem za sprejetje.

Menim, da je ločevanje lastništva sredstev za proizvodnjo zemeljskega plina in prenosnih omrežij potrebno za to, ampak ni kot tak zadosten pogoj.

Zato je treba oblikovati potrebne pogoje, da bi spodbudili mednarodna vlaganja v mrežno infrastrukturo.

Zato je treba zahtevati enako obravnavanje za tretje države, ki želijo vlagati v evropski energetski trg.

Zato je treba izboljšati usklajevanje med regulatorji nacionalnega energetskega sektorja.

Ta ukrep bo pripomogel konkurenčnosti trga in je zato v interesu potrošnikov, ki bodo koristili ugodnosti novih pravil bolj zdravega, svobodnega in preglednega energetskega trga.

 
  
  

– Poročilo: Jean Lambert (A6-0251/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), v pisni obliki. (SV) Glasujem za sprejetje tega poročila, ker bo olajšalo življenje ljudi, ki se preseljujejo in potujejo med državami članicami, brez pooblastil, ki bi jih premestili v EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), v pisni obliki. (RO) Glasoval sem za sprejetje poročila gospoda Lamberta, ker je rešitev za potrebe državljanov. Živimo v svetu globalizacije, kjer več tisoč ljudi dela v drugih državah kot v državi stalnega prebivališča in potrebujemo uskladitev sistemov socialne varnosti za vse ljudi, ki izkoriščajo svojo pravico do dela v drugih državah, da bi zagotovili in podprli mobilnost, ki je temeljna pravica v Evropski uniji.

Evropa nam omogoča svobodno gibanje, ampak bi prav tako morala zagotoviti več socialnih pravic, ki ne bi smele prenehati veljati pri nacionalnih mejah.

Podpiram pobudo za olajšanje svobode delavcev do gibanja v upanju, da bodo državljani Evrope upravičeni do enakega obravnavanja in nediskriminacije, iz vidika socialne varnosti. Odstraniti moramo vse ovire za mobilnost.

 
  
  

– Poročilo: Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), v pisni obliki. (SV) Glasujem proti sprejetju tega poročila, ker vsebuje predloge za podrobno uredbo na ravni EU glede takih zadev, kot so plačilo dodatkov staršem, kar bo povzročilo težave pri posameznem obdavčenju, pri čemer ima EU preveč moči.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), v pisni obliki. (PL) Cilj tega dokumenta je, da postanejo pravila EU v zvezi s koordiancijo sistemov socialne varnosti v posameznih državah članicah boljša in bolj učinkovita. Pravila, ki jih vsebuje, bodo nedvomno olajšala življenje povprečnega državljana EU, ki bo koristil ugodnosti svobode do gibanja v vsej Evropski uniji. Vsi, tj. nekdo, ki je zaposlen, uradnik v upravi, študent, upokojenec ali poslovnež, bodo lahko obdržali pravico do plačil socialne varnosti, potem ko bodo zamenjali svojo državo stalnega prebivališča. Zagotovo podpiram, da odstranimo še eno oviro za svobodno gibanje ljudi znotraj EU, pri čemer je ta dokument še en pomemben korak v pravo smer.

 
  
  

– Poročilo: Jean Lambert (A6-0209/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), v pisni obliki. (FR) Imam dve pripombi glede poročila in spremenjene uredbe gospoda Lamberta.

1. Kljub zanikanju poročevalca, osnutek uredbe določa, da tretje države koristijo svobodno gibanje, svobodo ustanavljanja in svoboden dostop do trga dela v vsej Evropski uniji; moram opomniti, da so vse to stvari, ki se še niso uresničile, hvala bogu. Osnutek še malo bolj omeji prednostne naloge držav članic na področju politike preseljevanja ali drugače povedano, države članice imajo pravico izbrati tujce, ki lahko vstopijo na njihovo ozemlje, in nadzorovati njihov vstop, prebivališče in obseg pravic.

2. Primerno je, da se državljanom držav članic EU omogoči, da koristijo ugodnosti iz koordinacije sistemov socialne varnosti in zagotovi, da na socialno zaščito, katero upravičeno pričakujejo (zaradi njihovega dela in prispevkov) mednarodna mobilnost, h kateri jo spodbujajo, da sodelujejo, ne vpliva negativno. Vendar v tem področju celotna zagotovitev za vse enakega obravnavanja med državljani Evrope in narodi tretjih držav, brez zagotovila katerega koli vzajemnega obravnavanja, zgolj služi kot odločna spodbuda za preseljevanje, ki že obstaja v obliki velikih, neomejeni in uničujoči velikodušnosti naših sistemov socialne varnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), v pisni obliki. (DE) Zaupanje ljudi v EU je v veliki meri odvisno od njihovega zaupanja v socialno stabilnost Evrope, pri čemer je to področje doživelo veliko sprememb v zadnjih nekaj letih in desetletjih. Dejansko zaradi polovičnega dela in novih pogojev zaposlovanja (McJobs), zaposleni v Evropi pogosto zaslužijo le malo več kot nekateri nezaposleni ljudje. Negativna stran neomejene gospodarske rasti in stalna blaginja prihrankov je večja revščina in socialna izključenost.

Leta 2005 je v enem najbogatejših delov sveta, v Evropski uniji, 16 % prebivalstva živelo pod pragom revščine. Zaradi večjih cen nafte in hrane je postopoma še več ljudi zdrsnilo pod prag revščine ali na rob revščine. EU se mora nujno posvetiti boju proti revščini svojega prebivalstva, pri čemer morajo prvotno Evropejcem omogočiti sistem blaginje.

 
  
  

– Poročilo: Richard Corbett (A6-0206/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Boursier (PSE), v pisni obliki. – (FR) Danes sem glasoval za sprejetje poročila gospoda Corbetta o spremembi člena 29 poslovnika Parlamenta – oblikovanje političnih skupin, in sicer zahteva, da član politične skupine predstavlja najmanj četrtino držav članic (namesto trenutne zahteve ene petine) in da je najmanjše število članov 25 (namesto 20), pri čemer sem tako storil zaradi nekaterih razlogov.

Najprej zato, ker menim, da je ta reforma absolutno potrebna, da lahko naša institucija bolj učinkovito deluje in da ustavimo zelo razdeljeno državo s pravili, ki so ostali nespremenjeni kljub postopnim širitvam in večanju naše skupščine od leta 2004.

Poleg tega menim, da je rešitev, ki jo je predlagal socialdemokratski kolega, saj smo zaradi njegovih neutrudnih prizadevanj dosegli kompromis z večino političnih skupin, zelo razumno primerljiva s tem, kar se opravlja na nacionalni ravni znotraj Evropske unije.

Menim tudi, da je jasna reprezentativnost, glede človeških in finančnih virov, ki jih je institucija omogočila političnim skupinam, dovolj, da upravičimo to spremembo.

Končno je cilj tega, da v celoti in enostavno spodbujamo nekatere doslednosti med političnimi silami na evropski ravni; naša demokracija lahko postane samo še močnejša.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), v pisni obliki. (PL) Ta dokument je še en poskus, kako bi večina prevzela nadzor na račun manjšine. Domišljavost največjih političnih skupin znotraj Evropskega parlamenta je dosegla nove skrajnosti. Cilj tega dokumenta je, da se poveča najmanjše število poslancev Evropskega parlamenta, ki so potrebni za oblikovanje politične skupine, ki šteje od 21 do 30 članov. Majhne skupine, kot na primer skupina neodvisnosti/demokracije, so s takimi pogoji resno ogrožene. Glasoval sem proti temu dokumentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Duff (ALDE), v pisni obliki. Skupina ALDE je glasovala proti reformi člena 29, ker

– obstoj sedanjih sedmih skupin ne povzroča dejanskih težav pri učinkovitosti;

– mnenja manjšine imajo prav tako pravico, da so strokovno urejena kot mnenja večine;

– spodoben Evropski parlament mora odražati širšo raznolikost političnega mnenja, ki ga ugotovimo v Uniji; treba je natančno posnemati nacionalne parlamente, katerih namen je oskrbeti vlado;

– ukinitev manjših skupin bi lahko prisililo nasprotne delegate, da se pridružijo večjim skupinam, kar poveča njihovo povezanost, ali večje število samostojnih, pri čemer se poveča neučinkovitost;

– v vsakem primeru je določeno, da velikost parlamenta pade od 785 na 751 (Lizbona) ali 736 (Nica).

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. − (PT) Naše glasovanje proti temu poročilu in zadevna obveznost je povezana z zaščito pluralizma, demokracijo in spoštovanjem do različnih mnenj. Nesprejemljivo je, da to poročilo spreminja pravila za oblikovanje političnih skupin in vsiljuje več ovir pri oblikovanju političnih skupin po naslednjih volitvah v Evropskem parlamentu.

Do zdaj je najmanj 20 poslancev Evropskega parlamenta iz šestih držav članic lahko oblikovalo politično skupino.

Predlog, ki je bil sprejet, zahteva 25 poslancev Evropskega parlamenta iz sedmih držav članic za oblikovanje politične skupine. Drugače povedano bo težje oblikovati majhne politične skupine v Evropskem parlamentu, kar je še ena ovira za zagotovilo položajev, ki se razlikujejo od tistih iz dominantne ideologije v tej večji neoliberalni, militaristični in federalistični Evropski uniji.

Še zadnja pripomba o postopku, kateremu je sledila večina skupin, in sicer skupini PPE-DE in PSE. Na začetku sta predložili predlog, ki zahteva 30 članov za oblikovanje politične skupine. Potem sta izsiljevali nekatere manjše skupine, da bi pridobile podporo za tako imenovan kompromisni predlog, ki je bil ravno sprejet. Kar zadeva nas, portugalsko komunistično stranko poslancev Evropskega parlamenta, smo od začetka ohranili skladen položaj proti oblikovanju katerih koli dodatnih ovir za oblikovanje političnih skupin.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), v pisni obliki. − (ES) Vzdržujem se glasovanja o tem poročilu, ker menim, da je predlagano število poslancev in držav članic preveliko, čeprav so pragmatična pravila za oblikovanje parlamentarnih skupin zagotovo nujna. Če mora ta parlament zaščititi različnost in raznolikost, je bolje za tiste, ki so samostojni, da oblikujejo politično skupino, kot da povečajo število samostojnih skupin, ki bi postale bolj heterogene in neučinkovite.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), v pisni obliki. (FI) Večje skupine so prvotno predlagale, da je potrebnih 30 članov iz sedmih držav članic za oblikovanje skupine. Na srečo je projekt propadel zaradi ožjega glasovanja odbora za ustavne zadeve v maju, ko je bil rezultat glasovanja 15 proti 14.

Prav tako sem zdaj glasoval proti predlogom sprememb, ker bodo majhne skupine pogosto ostale ob robu, ko se sprejema odločitve. Narobe je, da je raznolikost mnenj bolj omejena ali, da je delovanje majhnih skupin zdaj težje kot prej.

Čudno je tudi to, da so največje razlike v mnenjih pogosto znotraj skupin. Največja skupina, konservativci, so se glede veliko večjih vprašanj razdelili na dve ali celo tri skupine.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), v pisni obliki. − Konservativni poslanci so glasovali proti obema predlogoma sprememb gospoda Corbetta, da bi povišali prag za vzpostavitev političnih skupin v Evropskem parlamentu. Ravnotežje med učinkovitim delovanjem parlamenta in potrebo po prepoznavanju pluralizma glasov in mnenj znotraj parlamenta je treba pazljivo obravnavati. Z ohranjanjem praga za oblikovanje politične skupine kot trenutno so, bi to bilo bolje doseženo. Čeprav ugotovimo, da obstaja dejanski razlog za večje število poslancev, ki so potrebni za oblikovanje skupine, bi kakršno koli večje število držav članic nepravično in nepotrebno škodilo manjšim skupinam in delegacijam. Zato odbor za ustavne zadeve, po obravnavi poročila gospoda Corbetta, ni priporočilo nobenih sprememb za prage, ki so določeni v členu 29.

Vendar so konservativni poslanci glasovali za en predlog spremembe, ki ga je prvotno predložil gospod Kirkhope, ki ga je odobril odbor za ustavne zadeve. Ta predlog spremembe zagotavlja bolj pragmatičen in razumen pristop do posledic, v katerih lahko pade politična skupina pod zahtevani prag.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Podpiram poročilo Richarda Corbetta o spremembi člena 29 poslovnika Parlamenta – oblikovanje političnih skupin. Pravila EU s 27. članicami v zvezi s tem vprašanjem morajo biti posodobljena. Evropski parlament ne more upravičiti porabo milijonov evrov davkoplačevalskega denarja za financiranje razvrstitve strani zlasti fašistov, ki se združijo le zaradi finančne koristi.

Evropski parlament ima najnižji prag za oblikovanje skupin izmed skoraj vseh parlamentov. Nevarnosti za katero koli obstoječo skupino ni, pri čemer ni niti pravilo o spremembi poskus, da bi uničili euroskeptike, ki imajo več kot le novo najmanjše število. Zato sem glasoval za sprejetje poročila gospoda Corbetta.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), v pisni obliki. (NL) Dve največji skupini imata daleč najraje dvostrankarski sistem. Glavna značilnost takega sistema je, da imata dve strani skupen interes, in sicer tak, da druge, tretje in četrte strani ne morejo sodelovati pri političnem sprejemanju odločitev in zato so popolnoma nepomembne za volivce. Pomembne so le velike skupine; protesti in druge možnosti morajo biti potisnjeni ob stran. Izjemoma, če ostali še uspejo priti v parlament, dobijo najbolj neprivlačno mesto, kot posamezniki z omejenimi pravicami.

Nekateri poslanci v tem Parlamentu ne pripadajo skupini. To je ponavadi rezultat pritiska ostalih. Ta isti pritisk prisili ostale poslance, da se pridružijo skupini, z mnenji katere se le delno ne strinjajo. Zaradi lastnega interesa skupine vzamejo poslance tudi če vedo, da se mnenja tistih poslancev znatno razlikujejo od tistega v stranki. Razlog je, da tukaj ne moreš oblikovati skupine, razen če imaš najmanj 20 bolj ali manj isto mislečih poslancev. Če morajo biti vse strani mnenj v družbi demokratično predstavljene je bolje, da odstranimo navedeno najmanjše število, namesto da jo povečamo na 25 ali 30 in uvedemo toga pravila proti članom. Jaz sem povsem proti temu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), v pisni obliki. (DE) Menim, da ni tehtnega razloga za povečanje najmanjšega števila poslancev, ki je potrebno za oblikovanje politične skupine. Natančnejši pregled kaže, da so trditve, ki jih je zagovarjal poročevalec lažne zlasti njegovo sklicevanje na domnevno visoke prage za oblikovanje politične skupine v parlamentih držav članic. Če želimo narediti pošteno primerjavo z Evropskim parlamentom, se mora v enačbo vključiti le neposredno izvoljene parlamente. Drugi parlamenti na splošno obsegajo delegate iz federativnih držav ali regij, zato niso primerljivi. Povprečna vrednost, ki jo uporabljajo neposredno izvoljeni nacionalni parlamenti za oblikovanje političnih skupin je praktično enaka pragu, ki ga uporablja Evropski parlament.

V vsakem primeru je ta ukrep, da se zmanjšanje števila za oblikovanje političnih skupin poveča, očitno spodbudil drugačen dnevni red. V odboru je na primer poročevalec navedel, da je oblikovanje skupine Identiteta, tradicija in suverenost nezaželena posledica, pri čemer je poudaril, da je treba preprečiti vse prihodnje ponovitve. Zaradi tega napada na demokracijo in svobodo izražanja ter na enakost poslancev, ki je določena v Pogodbi, sem glasoval proti temu poročilu.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), v pisni obliki. – (EL) Poročilo v svoji končni obliki dopolnjuje nesprejemljive člene poslovnika Evropskega parlamenta, katerega cilj je nadzorovati in omejiti moč tistih, ki jih EU v celoti ne odobrava. To je nova nedemokratična in avtoritarna odločitev, ki nadaljnje ovira vzpostavitev političnih skupin. Politični cilj je jasen; izključiti želijo radikalne sile zlasti komunistične, da bi utišali vsa mnenja, ki so proti in vsako obliko izražanja, ki nasprotuje EU in njenim politikam.

To nedemokratično delovanje je spremljalo domnevno politično izsiljevanje koalicije skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov ter skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu, da bi tudi ostale sile prisilili, da sprejmejo to povečanje, pri čemer je grozilo, da bodo glasovali za predlog za še večje povečanje števila zahtevanih poslancev na število 30, če ne bodo popustili. Napredek glasovanja kaže, da so se sile evropske enosmerne obravnave dogovorile glede tega, kar je alibi za njihovo nedemokratično odločitev.

Nea Demokratia in poslanci skupine PASOK ter poslanci Synaspismosa so v celoti glasovali za ta podel predlog spremembe in odločitev, kar dokazuje, da so glede ključnih odločitev sile evropske enosmerne obravnave na isti poti.

Poslanci komunistične stranke Grčije smo glasovali proti povečanju števila na 25 in proti poročilu v celoti ter tako obtožujemo nedemokratične spletke in politične igrice.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), v pisni obliki. (PT) Prekomerne omejitve in oblikovanje ovir pri sestavljanju političnih skupin nikoli niso dobre za noben parlament. Poleg tega, da se to obravnava kot kršitev temeljnih pravic, je učinek takih korakov pogosto ravno nasprotno od tega, kar so želeli zagovorniki. Zato je to slaba reforma.

Evropski parlament se mora potrditi kot bistvena demokratična referenčna točka v Evropski uniji in v svetu. Tega ne bo dosegel, če ne more ohraniti zglednega položaja. Menim, da to ni prava pot.

Poleg tega mora Evropa še naprej ohranjati zaupanje vseh svojih državljanov in institucij bolj kot kdaj koli prej. Vsi Evropejci morajo imeti občutek, da jih nekdo predstavlja ne glede na njihova politična stališča. Zato je to slaba in prezgodnja reforma. Glasoval sem proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), v pisni obliki. (SV) Nasprotujem vsem poskusom manjše demokracije in raznolikosti mnenj v Parlamentu s takimi ukrepi, kot je spreminjanje števila poslancev in držav članic, ki so opravičeni do oblikovanja političnih skupin. Kljub takemu mnenju sem glasoval za kompromisni predlog spremembe v poročilu gospoda Corbetta Razlog je pragmatičen, saj je bil to edini način za glasovanje, da ne bi tvegali odločitve, ki bi bila še slabša od demokratičnega vidika in ki bi otežila oblikovanje politične skupine.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), v pisni obliki. (PL) Danes je Evropski parlament sprejel predlog spremembe poslovnika zaradi česar se bodo spremenile smernice za oblikovanje političnih skupin. Po volitvah junija 2009 bodo politične skupine v Evropskem parlamentu morale biti sestavljene iz najmanj 25. poslancev, ki bodo zastopali najmanj 7 držav članic.

V celoti podpiram to povečanje praga za oblikovanje političnih skupin v Evropskem parlamentu, saj bo to pripomoglo, da se izognemo prekomernim parlamentarnim sporom in da bo delo parlamenta bolj učinkovito. Zaradi prevelikega števila majhnih skupin v Parlamentu je bila oškodovana povezanost in učinkovitost Parlamenta. Da bi okrepili demokracijo, je treba majhne politične skupine zaščititi pred začasnim manjšim številom poslancev, če padejo pod zahtevani prag.

 
  
  

– Poročilo: Diana Wallis (A6-0224/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström in Ĺsa Westlund (PSE), v pisni obliki. (SV) Glasovali smo za sprejetje poročila, saj sta boljše sodelovanje in večja odprtost med nacionalnimi sodišči/sodniki ter Sodiščem Evropske skupnosti najbolj pomembna za delovanje evropskega pravnega sistema. Biti mora bolj pregleden in njegovo delovanje izboljšano z boljšim usposabljanjem in zmogljivostjo za omrežje in izmenjavo znanja. Vendar menimo, da razprava v odstavkih 26 in 27 glede pristojnosti Sodišča na določenih področjih zadeva Pogodbe, o kateri je Evropski parlament že navedel svoje mnenje.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Glasovali smo proti temu poročilu zaradi nesprejemljivega pritiska, ki ga bo izvajal na države članice vključno na naše nacionalne sodnike, ki so temelj pravnega sistema v kateri koli neodvisni državi.

To poročilo razjasni, kaj je bil namen tako imenovane evropske ustave in še ne veljavne lizbonske pogodbe, ki se poskuša obnoviti dejansko na protidemokratičen način. Poročilo samo potrjuje namen, da bi vzpostavili enoten evropski pravni red. Da bi to dosegli, želijo, da se državne sodnike bolj dejavno vključi v izvajanje prava Skupnosti in se jim dodeli večja odgovornost.

Državni sodniki imajo ključno vlogo pri zagotavljanju spoštovanja zakonodaje Skupnosti. Vendar načelo subsidiarnosti in ustavnih vprašanj vsake države članice ne sme biti vprašljivo v imenu primarnosti zakonodaje Skupnosti, neposrednega učinka, usklajenosti razlage in odgovornosti države za kršitve zakonodaje Skupnosti, kot je navedla Komisija in večina Evropskega parlamenta. Nesmiselno je nadaljevati s takim pritiskom zdaj, ko je bila Pogodba zavrnjena.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), v pisni obliki. (FR) To poročilo je povsem jasno. Že v 1. odstavku navede cilj, tj. vzpostavitev enotnega evropskega reda.

Dejansko to poročilo, ki je temeljni letak v korist zakonodaje Skupnosti, poskuša državne sodnike bolj dejavno vključiti v izvajanje prava Skupnosti in jim dodeliti večjo odgovornost. Zato naj bi zakonodaja Skupnosti in zadevna sodna praksa bile čim prej vključeni v državni kodeks.

Poročilo nadaljuje z zamislijo o združevanju državnih in pravnih sistemov Skupnosti kadarkoli, ter postavlja vprašanje o prekomernih standardih Skupnosti, in sicer, o njihovem zmedenem izražanju in pogostem pomanjkanju doslednosti.

Poskus poenostavitve in kodifikacije zakonodaje Skupnosti je zagotovo dobro. Isto velja za sprejetje pravil za zagotovitev pravne gotovosti, pri čemer zlasti mislim tiste, ki zadevajo usklajevanje pravil, ki upravljajo z nesoglasji z zakonodajo. Vendar se sodna praksa Sodišča pogosto izkaže kot nevarna za okrepitev državnih zakonodaj, ki temeljijo na zavezujočih načelih Sodišča in dogmah, tudi če jasno nasprotujejo najbolje vzpostavljeni zakoniti tradiciji držav članic.

 
  
  

– Predlog resolucije: Spori v zvezi z Airbusom in Boeingom (B6-0334/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) „Prijatelji, prijatelji, posel na stran“ ...

Opozarjam na še eno nasprotovanje med EU in Združenimi državami, tokrat na področju letalske industrije, kjer poskuša vsaka stran svoje interese kljub sporazumu v zvezi z vladno podporo iz leta 1992.

Evropski parlament se pritožuje, da „se je EU strogo držala celotnega sporazuma iz leta 1992 in je redno zagotavljala dokaze, da ga je upoštevala“, medtem ko „so ZDA v veliki meri prezrle svoje dolžnosti“ ter se „enostransko odločile odstopiti od sporazuma“ in „predložiti zadevo Svetovni trgovinski organizaciji zoper EU zaradi evropskega vračljivega financiranja, ki je v celoti v skladu s sporazumom iz leta 1992 in je podobno financiranju Boeinga“.

Hkrati ob ostrih napadih Boeinga in ameriškega kongresa zaradi pogodbe, ki je bila dodeljena skupini Northrop Grumman Corporation EADS za program dokapitalizacije zračnih tankerjev letalskih sil Združenih držav, Evropski parlament položaj še zaostruje, s tem ko poudarja, da je treba „doseči pragmatično ravnotežje med evropsko civilno podporo in ameriško vojaško-industrijsko shemo“.

Zdi se, da niso vse države upravičene do suverenosti in „proste trgovine“ …

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), v pisni obliki. − Glasoval bom za poročilo, ne zato, ker zagovarjam spore pred Svetovno trgovinsko organizacijo ali sem zaskrbljen glede Združenih držav, ampak zato, ker sem naveličan protekcionističnih ukrepov, ki jih Združene države izvajajo že več let, zlasti na področju civilnega letalstva.

Američani so mojstri v pritoževanju nad drugimi državami in pomanjkanju proste trgovine v teh državah, medtem ko so sami sprejeli ukrepe, ki letalskim družbam v stečaju omogočajo, da še naprej poslujejo, ter domnevno dodelili več milijonov dolarjev pomoči Boeingu.

Odbor za mednarodno trgovino ustrezno podpira sprožitev postopka EU proti Združenim državam pri Svetovni trgovinski organizaciji.

Zavzemati se moramo za pošteno in odprto konkurenco med proizvajalci letal ter svobodno izbiro za letalske družbe pri izbiri najboljšega letala po najugodnejši ceni.

Uradni slogan Združenih držav Amerike je „In God we Trust (Zaupamo v Boga)“. Mogoče bi morali ta slogan zamenjati s sloganom: „Delajte tako kot vas učim, ne tako, kot jaz delam.“

 
  
  

– Poročilo: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm (PSE), v pisni obliki. (SV) Švedski socialdemokrati smo glasovali za poročilo gospoda Buzeka o evropskem strateškem načrtu za energetsko tehnologijo.

Podpiramo zajem in shranjevanje CO2, vendar dvomimo, da je treba za nadaljnji razvoj te tehnologije podpirati tehnologije, kot je pretvorba premoga v plin. Podpiramo tudi raziskave in razvoj novih virov energije z nizkimi emisijami ogljikovega dioksida ali brez emisij.

Strinjamo se, da Unija sofinancira te raziskave, vendar menimo, da ne smemo prehitevati proračunskega postopka, tako da Komisijo zdaj pozivamo, da zagotovi določene zneske. Zato smo se odločili, da se vzdržimo glasovanja o teh dveh točkah.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), v pisni obliki. Glasujem proti drugemu delu odstavka 26, ker ne podpiram jedrske fuzije kot prednostne pobude. Kljub temu bom glasoval za poročilo, ker je njegov namen pospešiti inovacije na področju vrhunskih evropskih tehnologij z nizkimi emisijami ogljika. Bistveno je, da ima Evropa načrt za energetske raziskave za podpiranje njene ambiciozne energetske politike in ciljev v zvezi s podnebnimi spremembami.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE) , v pisni obliki. (PL) Strinjam se z gospodom Buzekom v zvezi z vprašanjem glede novih tehnologij za proizvodnjo električne energije ob upoštevanju izzivov, s katerimi se spopada Evropska unija, in sicer v zvezi z varstvom okolja, zagotavljanjem varnosti oskrbe z energijo in ohranjanjem visoke ravni konkurenčnosti Evropske unije.

Prav tako se strinjam s pripombo poročevalca, da za nove tehnologije za proizvodnjo električne energije v sedanjem finančnem okviru Evropske unije ni namenjenih dovolj sredstev. Ne smemo pozabiti, da je treba uspeh na področju tehnologij za proizvodnjo električne energije zagotoviti s partnerstvom med javnim in zasebnim sektorjem.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), v pisni obliki. (DE) Kot žal vemo, je imel cilj EU v zvezi s hitrim povečanjem deleža biogoriv negativne posledice. Zaradi monokultur, sečnje deževnega gozda ter konkurence v zvezi s poljščinami in krmo so morali ministri EU očitno spremeniti mišljenje, pri čemer je to ogrozilo tudi njihov cilj v zvezi s povečanjem deleža obnovljivih virov za proizvodnjo motornega goriva za 10 % do leta 2020.

Čeprav je dobrodošlo, da se biogoriva ne bodo več proizvajala iz poljščin ter da se na splošno želi počakati na drugo generacijo biogoriv, kot so tista, proizvedena iz odpadnih proizvodov, EU zaradi tega ne sme popustiti pri svojih prizadevanjih na področju obnovljivih virov energije. Zaradi zaskrbljujoče rasti cen nafte spodbujanje proizvodnje in uporabe energije, proizvedene iz obnovljivih virov, še nikoli ni bilo tako pomembno. Vse milijarde, ki se namenjajo za proizvodnjo sporne jedrske energije, je treba vložiti v obnovljive vire energije.

 
  
  

– Predlog resolucije (B6-0304/2008) – Državni premoženjski skladi

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), v pisni obliki. (FR) Ali so državni premoženjski skladi, ki se vlagajo po celem svetu, dobra ali slaba stvar? Če verjamemo tej resoluciji, so dobra stvar. Vendar je res, da Evropa, katere gospodarstvo zaradi njene gospodarske in monetarne politike stagnira, potrebuje več tisoč milijard eurov možnih naložb, ki jih ti skladi zagotavljajo.

Res je, da za zdaj državni premoženjski skladi ne ogrožajo finančnih trgov, ampak so celo pomagali bančnemu sistemu Združenih držav, pri čemer se osredotočajo na dolgoročne naložbe. Vendar se to lahko spremeni. Vsi se zavedamo nepreglednosti skladov v zvezi z obsegom njihov virov, porazdelitvijo sredstev, njihovo upravno strukturo, naložbenimi strategijami, ki obsegajo vse od etičnih naložb do prizadevanj za visoke donose, nadzornimi položaji in možnostjo, da v prihodnosti povzročijo veliko škodo. Niso vse države, ki imajo te sklade, naklonjene Evropi. Ena od njih je že zagrozila s „finančnim jedrskim orožjem“.

Vendar ne bomo glasovali proti temu besedilu, ampak se bomo glasovanja vzdržali, ker kljub podpiranju prostega pretoka kapitala v svetu previdno poziva k spremljanju teh skladov in zaščiti pred njimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), v pisni obliki. Ta resolucija obravnava pomembno vprašanje. Državni premoženjski skladi so na področju svetovne trgovine in vlaganja vedno pomembnejši. Vendar to ni vedno pozitivno, zlasti ko neodgovorne vlade sprejemajo odločitve v zvezi s povečevanjem kratkoročnih dobičkov na škodo držav, skupnosti in družin. Preučiti moramo načine za povečanje preglednosti in odgovornosti za tiste vire, ki pogosto prevladajo nad tistimi, ki jih imajo na voljo nacionalne države.

 
  
  

– Poročilo: Reinhard Rack (A6-0252/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), v pisni obliki. (FI) Gospod predsednik, poročilo gospoda Racka o novi kulturi mobilnosti v mestih, za katerega smo glasovali, je pomemben del novega celovitega pristopa paketa Komisije o energiji in podnebju: emisije v Evropi je mogoče znatno zmanjšati z razumnim in učinkovitim načrtovanjem prometa ter skupnosti.

Vendar je treba upoštevati, da se države članice med seboj razlikujejo po geografski legi in življenjskih razmerah. Zato sem glasovala za dva predloga sprememb, ki ju je predložila naša skupina. Prihajam iz države, za katero so značilne velike razdalje in sorazmerno majhna mesta. Jasno je, da so možnosti za zmanjšanje zasebne uporabe motornih vozil bistveno manjše na severu, na primer v redko poseljenih mestnih območjih Finskem, kot pa v gosto poseljenih območjih Srednje Evrope.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), v pisni obliki. (DE) Glasoval sem za poročilo gospoda Reinharda Racka o novi kulturi mobilnosti v mestih. Osnutek poročila o zeleni knjigi je pomemben prispevek k temi o razvoju mest. Gospodarski razvoj mesta in dostopnost mesta sta odvisna od dobre mobilnosti, vendar se slednja ne sme doseči na škodo blaginje ljudi ali okolja.

Zato bi moralo poročilo bolj upoštevati socialne dejavnike in politiko zaposlovanja. Prav tako mora upoštevati, da zaradi razlik med državami članicami enotna evropska rešitev ni mogoča, pri čemer je treba zato še naprej dosledno upoštevati načelo subsidiarnosti. Menim tudi, da je treba v državah, ki so liberalizacijo že izvedle, oceniti učinek te liberalizacije na okolje. Poleg tega pozivam k vzpostavitvi sistema potrdil za naknadno opremljanje avtomobilov, tovornih vozil in terenskih vozil s filtri trdnih delcev.

Čeprav je v zeleni knjigi izpostavljenih večina težav v zvezi z mobilnostjo v mestih ter predstavljenih nekaj novih inovativnih zamisli za rešitev teh problemov, veliko vidikov, ki jih je treba obravnavati, ni navedenih, zato je lahko zelena knjiga le izhodišče za razpravo o tem vprašanju.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE) , v pisni obliki. (PL) Najpomembnejše vprašanje, ki ga je izpostavil poročevalec, je določiti področja, na katerih mora Evropska unija sodelovati pri vprašanjih v zvezi z mobilnostjo v mestih.

Poročevalec je ustrezno poudaril, da se celotna Evropska unija spopada s podobnimi težavami na področju mobilnosti v mestih, vendar teh težav ni mogoče rešiti z enotno metodo. Podpiram razumno stališče poročevalca, da se morajo mesta sama odločiti, kako bodo dosegla zastavljene cilje.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), v pisni obliki. (NL) Mesta so gosto poseljena z malo odprtimi površinami in gostim prometom na kratke razdalje. Ker je prostor dragocen, se ga ne sme namenjati za gost promet motornih vozil, pri čemer sta prevelik hrup in onesnaževanja zraka dodatna razloga, da si prizadevamo čim bolj omejiti število avtomobilov v naših mestih. Seveda morajo biti mesta dostopna za gasilce, policijo, reševalne službe, službe za odvoz in vozila oseb z omejeno mobilnostjo, vendar je treba omejene odprte prostore nameniti predvsem za pešce, kolesarje, tramvaje, otroška igrišča, parke in vrtove. Le tako bo življenje v mestu prijetno.

Besedilo, o katerem danes glasujemo, tega jasno ne določa, ampak poskuša le uskladiti različne interese in zamisli. Na srečo EU ni pristojna za to področje. EU lahko le pomaga pri spodbujanju najboljših praks in dobrih izkušenj, ki so se nadgrajevala in izboljševala. Te izboljšave so pomembne za mesta, ki so jih naredila, ter so za vzgled drugim. Takšne izboljšave so na primer londonski sistem pristojbin za preobremenjenost, novi tramvajski omrežji v Strasbourgu in Bordeauxju ali prepoved prometa v središču mesta Groningen, ki že dolgo velja. Žal EU na podlagi tega poročila ne bo prispevala veliko.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner (PPE-DE), v pisni obliki. (DE) Glasovala sem proti temu poročilu, ker EU ni pristojna za obravnavanje teh vprašanj. Kadar Parlament na lastno pobudo pripravi poročilo o vprašanju, ki ni v pristojnosti EU, s tem ne krepi pravne gotovosti in ne približa Evrope ljudem.

 
  
  

– Poročilo: Olle Schmidt (A6-0241/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström in Ĺsa Westlund (PSE), v pisni obliki. − (SV) Glasovali smo za poročilo gospoda Olle Schmidt o letnem poročilu ECB. Vendar ob sklicevanju na odstavek v obrazložitvi, da mora Švedska uvesti euro, poudarjamo, da spoštujemo izid referenduma na Švedskem iz leta 2003, na katerem so se ljudje odločili za ohranitev krone kot nacionalne valute.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Glasovali smo proti temu poročilu, ker podpira delo Evropske centralne banke, ne kritizira zaporednega povečanja osnovne obrestne mere, čeprav ta znaša že 4,25 %, veliko več kot osnovna obrestna mera zveznih rezerv Združenih držav.

Poleg tega poročilo ne upošteva dejstva, da dejavnosti banke škodijo delavcem, prebivalstvu na splošno ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Banka služi le interesom velikih gospodarskih skupin in finančnega kapitala, tudi ko povzročajo težave šibkejšim in odvisnim gospodarstvom, kot je portugalsko.

Na primer, na Portugalskem stopnja dolga znaša 114 % BDP, pri čemer je to povečanje dodatno prizadelo mala in srednje velika podjetja ter vplivalo na povečanje primanjkljaja v trgovinski bilanci in odvisnosti države. Glede na to, da raven dolga portugalskih družin zdaj znaša 129 % njihovega razpoložljivega dohodka, bo veliko težje reševati vprašanja, kot so brezposelnost, priložnostno zaposlovanje, nizke plače in splošno povečanje cen.

Zato znova poudarjamo, da mora ECB prenehati z desničarsko politiko ter da je njena avtonomnost neustrezna, saj s tem le prikriva, da se zavzema za velik kapital.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), v pisni obliki. (FR) Poročilo gospoda Schmidta je letna pohvala Parlamenta Evropski centralni banki za njeno naklonjenost.

Vendar kot vedno ne upošteva bistva: zaradi pritiska na marže, za katerega sta delno kriva ECB in Evropska unija, se zmanjšuje kupna moč Evropejcev. Nihče ne verjame, da inflacija, ki naj bi v skladu s poročilom v letu 2008 znašala 3 %, kar je le skupinski indeks, izraža dejanske razmere v zvezi z rastjo življenjskih stroškov za državljane, zlasti stroškov za izdelke, energijo in stanovanja. Vsi se spominjajo izjav organov ECB v zvezi s svarili pred inflacijskimi učinki povišanja plač, kot da plače teh Evropejcev niso bile izpostavljene negativnemu pritisku zaradi nepoštene svetovne konkurence in politike priseljevanja, ki jo spodbuja Evropska unija.

V zvezi z visoko precenjenim deviznim tečajem eura je res, da nas varuje pred najhujšim zaradi rasti cen nafte. Vendar ogroža konkurenčnost veliko industrij, ki razmišljajo o preselitvi v območje dolarja, kot je to naredil Airbus.

Zato tega medsebojnega podpiranja ne moremo podpreti.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE) , v pisni obliki. (PL) Poročevalec se je v svojem poročilu o letnem poročilu ECB osredotočil na izzive, s katerimi se ECB spopada. V zadnjih mesecih so se evropska gospodarstva soočala z veliko zaskrbljujočimi informacijami, ki jih je žal veliko več kot v letu 2007. Zaradi krize na finančnih trgih ter nenadnega povečanja cen nafte in živil se zmanjšuje gospodarska rast ter povečuje inflacija, pri čemer obstaja nevarnost povečanja brezposelnosti. ECB je ena od glavnih institucij, ki se morajo spopadati s temi izzivi.

Ukrepi, sprejeti avgusta 2007, so zagotovili likvidnost finančnih trgov, vendar problema niso rešili. Euroobmočju se pridružujejo nove države. Slovaška bo prva srednje- in vzhodnoevropska država, ki bo prevzela euro. Vendar zagotovo ne bo edina. Euroobmočju se bodo pridružile tudi druge nove države članice EU. Slovaške izkušnje bodo zagotovo pozorno spremljale države v regiji, ki tudi razmišljajo o prevzemu skupne valute.

Poročevalec je ustrezno poudaril, da lahko ima ECB pri procesu odločanja težave zaradi različnih ravni gospodarske rasti, različnih kazalnikov rasti ali različnih ravni zapadlosti v gospodarstvih EU. Zato menim, da je predlog v zvezi s pregledom možnosti glede sprememb procesa odločanja smiseln. Ta pregled mora upoštevati sedanje, prihodnje in možne članice euroobmočja.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Pozdravljam poročilo gospoda Olla Schmidta o letnem poročilu ECB. Tako kot poročevalec tudi jaz pozivam ECB, da še naprej izboljšuje odnose z drugimi centralnimi bankami in zadevnimi institucijami. Prav tako se strinjam s priporočilom gospoda Schmidta, da je treba previdno razmisliti o nadaljnjem povečevanju obrestne mere, da ne bo ogrožena gospodarska rast. Glasoval sem za oceno poročevalca.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), v pisni obliki. – (EL) Resolucija, proti kateri smo glasovali poslanci grške komunistične stranke v Evropskem parlamentu, želi desetletno izvajanje ekonomske in monetarne unije ter uvedbo eura predstaviti kot velik „uspeh“, medtem ko se delavci in reven delovni razred družbe v državah EU, tudi v Grčiji, zaradi tega spopadajo z resnimi posledicami, kot so visoke cene, zamrznitev plač in pokojnin, brezposelnost, pretirana obdavčitev zaposlenih in samozaposlenih delavcev, odvzem socialnih in demokratičnih pravic ter pravic iz delovnega razmerja. „Uspeh“ je bil zagotovljen le za dobičke evropskih plutokratov ter je v celoti v nasprotju z interesi delavcev in ljudi. Evropska centralna banka, kot instrument evropskega kapitala, mora imeti dejavnejšo in učinkovitejšo vlogo v tej smeri s sprejemanjem nepriljubljenih ukrepov, ko je zvišanje obrestne mere itd.

Vendar pripombe in pomisleki resolucije v zvezi s vprašanji EU glede monetarnih „pretresov“ in „kohezije“, ki so in dejansko bodo vedno bolj razširjena, potrjujejo našo oceno v zvezi z neizogibno krizo kapitalističnega sistema in njegovo nesorazmerno rastjo ter potrebo po odpravi tega sistema, ki ga je treba zamenjati s planskim gospodarskim sistemom, kjer imajo moč ljudje, in potrebo po pretrganju stikov z imperialistično EU. Z dajanjem prednosti navadnim ljudem ni mogoče zagotoviti rasti v EU.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov