Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 9. července 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

9. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dalším provádění evropských programů družicové navigace (EGNOS a Galileo) (podepsání aktu)
Zápis
MPphoto
 
 

  Předseda. - Pane úřadující předsedo, paní komisařko, dámy a pánové, tímto veřejným podpisem právních dokumentů k programu Galileo zdůrazňujeme význam, který přikládáme evropským satelitním navigačním programům EGNOS a Galileo. Nařízení, které se dnes podepisuje, je pozoruhodnou připomínkou toho, že mnoha cílů lze dosáhnout jen v rámci Evropské unie a nikoliv členskými státy, které jednají samostatně. EGNOS a Galileo mohou poskytnout, a také poskytnou, Evropské unii prostředky k zavedení evropské alternativy a doplňku k jiným systémům. Zároveň nám umožní zvýšit konkurenční schopnost našeho průmyslu v hlavních strategických technologických oblastech.

Galileo má zahrnout síť 30 družic a pozemních řídících infrastrukturních zařízení. Znění nařízení, které dnes podepíšeme, je výsledkem vyjednávání mezi evropskými institucemi, které bylo dovedeno k úspěšnému závěru v prvním čtení.

Instituce nalezly řešení, která umožnila založit tak vysoce složitý technický systém zejména tak, že se dohodly na financování ze zdrojů Společenství ve výši 3,4 miliardy EUR. V důsledku toho může Galileo fungovat nejpozději od roku 2013.

Jako předseda Evropského parlamentu chci vyjádřit zvláštní poděkování předsedkyni Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, paní Angelice Nieblerové a zpravodajce Evropského parlamentu, paní Etelce Barsiové- Patakyové za jejich úspěšné úsilí, stejně tak i slovinskému předsednictví za jeho významnou angažovanost v této velmi důležité strategické agendě.

(Potlesk)

Doufám také, že tento veřejný podpis zdůrazní, že chceme nadále pracovat s elánem a oddaností pro dosažení hmatatelného pokroku pro naše občany. Děkuji Vám za Vaši dnešní přítomnost zde a děkuji Vám za pozornost.

Nyní zvu představitele Rady, pana Jeana-Pierra Jouyeta, aby nás oslovil.

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, úřadující předseda. – (FR) Pane předsedo, paní komisařko, dámy a pánové, s  družicovým navigačním systémem, jehož provoz zahájila Evropská unie a Evropská kosmická agentura, bude nyní možné získat přesné informace o poloze a času. Rád bych se k Vám připojil, pane předsedo, a vyjádřil poklonu slovinskému předsednictví, které dovedlo tuto nesnadnou dohodu k úspěšnému závěru. Rád bych také složil poklonu paní Nieblerové, předsedkyni Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, zpravodajce a těm vedoucím poslancům Evropského parlamentu, kteří umožnili schválení tohoto nařízení.

Přijetím nařízení o Galileu dnes činíme velký krok vpřed. Umožní zavést globální družicový navigační systém financovaný z veřejných zdrojů. Jak řekl pan Pöttering, systém je založen na soustavě 30 družic a pozemních stanic a poskytne uživatelům z mnoha odvětví informaci o jejich poloze. Je proto pro mnoha našich občanů ukázkou skutečného pokroku, který Evropa činí.

Nejenom zajistí naši nezávislost tím, že poskytne signál, který by mohl nahradit americký signál GPS, například když služba nefunguje, ale jde také mnohem dále, protože poskytne služby, které nejsou v současné době prostřednictvím GPS k dispozici: vyhledávání lidí v tísni, které je také klíčové pro úlohu, jíž musí Evropa plnit vůči svým občanům, nebo zavedení služby zajištění bezpečnosti života, která je zvláště vhodná pro řízení leteckého provozu. Galileo proto přináší hmatatelné výsledky pro každodenní život našich občanů.

Evropská komise, komisařka a Evropská kosmická agentura zahájily proces výběru společností, které se zapojí do rozmístění různých částí určených k realizaci systému; zavedení Galilea má také zjevně velký význam pro konkurenceschopnost evropského průmyslu.

Celkově bude řízení programu Galileo podléhat politické kontrole Parlamentu a Rady. Můžete být ujištěni, že francouzské předsednictví je rozhodnuto úzce spolupracovat s Evropským parlamentem; navrhuje, aby se co nejdříve sešla interinstitucionální skupina odborníků pro Galileo, GIP, která zahrnuje tři instituce – Komisi, Parlament a Radu – k diskusi o podmínkách potřebných pro úspěšnou realizaci tohoto programu, který je velmi důležitý pro Evropskou unii jako celek.

 
  
MPphoto
 
 

  Předseda. - Děkuji Vám, pane ministře. Pan Jouyet a já nyní podepíšeme nařízení o Galileu, a prosím paní komisařku Ferrerovou-Waldnerovou, předsedkyni Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku paní Angeliku Nieblerovou a zpravodajku paní Etelku Barsiovou-Patakyovou, aby vystoupily a připojily se k nám.

(Podpis nařízení o Galileu)

(Potlesk)

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN ONESTA
Místopředseda

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí