Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 9. juuli 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

9. Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmid (EGNOS ja Galileo) (akti allkirjastamine)
PV
MPphoto
 
 

  President. − Härra eesistuja, volinik, daamid ja härrad, Galileo-programmi käsitleva akti avaliku allkirjastamisega rõhutame me Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmidele EGNOS ja Galileo omistatavat tähtsust. Täna allkirjastatav määrus on meeldetuletus sellest, et paljusid eesmärke on võimalik saavutada Euroopa Liidu raames, mitte liikmesriikide eraldi tegutsemise teel. EGNOS ja Galileo saavad anda ja annavad Euroopa Liidule vahendid muudele süsteemidele Euroopa alternatiivi loomiseks ja nende täiendamiseks. Samal ajal võimaldavad need meil tõsta oma tööstuse konkurentsivõimet peamistes strateegilistes tehnoloogiavaldkondades.

Galileosse hakkab kuuluma 30 satelliidist koosnev võrgustik ja maapealne juhtimisinfrastruktuur. Määruse tekst, mille me täna allkirjastame, on esimesel lugemisel eduka lõpuni jõudnud Euroopa institutisoonide vaheliste läbirääkimiste tulemus.

Institusioonid leidsid lahendused, mis võimaldasid luau sellise äärmiselt keeruka tehnilise süsteemi, eeskätt leppides kokku ühendusepoolses rahastamises 3,4 miljardi euro ulatuses. Tänu sellele saab Galileo hakata tööle hiljemalt 2013. aastal.

Euroopa Parlamendi presidendina tahaksin väljendada oma erilist tänu tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni esimehele, Angelika Nieblerile, ja Euroopa Parlamendi raportöörile, Etelka Barsi-Patakyle edukate jõupingutuste eest, samuti eesistujariik Sloveeniale märkimisväärse panuse eest sellesse väga tähtsasse strateegilisse toimikusse.

(Aplaus)

Loodan ka, et see avalik allkirjastamine rõhutab, et me kavatseme jätkata tarmukat ja pühendunud tööd, et saavutada meie kodanike jaoks käegakatsutavat edu. Tänan teid täna siin viibimast ning tähelepanu eest.

Kutsun nüüd meile kõnelema nõukogu esindaja, kelleks on Jean-Pierre Jouyet.

(Aplaus)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, eesistuja(FR) Härra president, volinik, daamid ja härrad, nüüd on võimalik Euroopa Liidu ja Euroopa Kosmoseagentuuri käivitatud satelliitraadionavigatsiooni süsteemi abil kindlaks teha täpne asukoht ajas. Tahaksin teiega ühineda, härra president, eesistujariik Sloveenia tänamisel, kes on selle keeruka kokkuleppe viinud eduka lõpuni. Sooviksin samuti kiita proua Nieblerit, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni esimeest, teie raportööri ja neid Euroopa Parlamendi juhtliikmeid, kes on muutnud selle määruse vastuvõtmise võimalikuks.

See on suur samm edasi, mille me täna astume selle Galileod käsitleva määruse vastuvõtmisega. See võimaldab käiku lasta avaliku sektori vahenditest rahastatava üleilmse satelliitpositsioneerimise süsteemi. Nagu härra Pöttering ütles, põhineb see süsteem 30 satelliidist koosneval võrgustikul ja maapealsetel jaamadel ning see annab paljudes valdkondades tegutsevatele kasutajatele teavet oma asukoha kohta. Seepärast on see paljude meie kodanike jaoks märk Euroopa tõelistest edusammudest.

See ei taga vaid meie sõltumatust, luues signaali, mis võib asendada Ameerika GPS-signaali, näiteks puhuks, kui see teenus on rivist väljas, vaid võimaldab ka palju enamat – teenuseid, mis ei ole hetkel GPSi kaudu saadaval: hädas olevate inimeste ülesleidmine, mis on hädavajlik ka seoses rolliga, mida Euroopa peab täitma oma kodanike ees, või ohutusteenuse loomine, mis sobib eriti õhuliiklusse juhtimiseks. Seetõttu toob Galileo käegakatsutavad tulemused meie kodanike igapäevaellu.

Euroopa Komisjon, volinik ja Euroopa Kosmoseagentuur on käivitanud nende ettevõtete väljavalimise, kes hakkavad osalema mitmesugustes selle süsteemi rakendamiseks vajalikes tegevustes; Galileo juurutamine on ilmselgelt suure tähtsusega ka Euroopa tööstuse konkurentsivõime seisukohalt.

Üldises plaanis jääb Galileo-programmi juhtimine parlamendi ja nõukogu poliitilise järelevalve alla. Võite olla kindlad, et eesistujariik Prantsusmaa on valmis tegema väga tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga; Prantsusmaa teeb ettepaneku, et Galileo institutsioonidevaheline toimkond, mis hõlmab kolme ELi institusiooni – komisjon, parlament ja nõukogu – peaks kokku tulema niipea kui võimalik, et arutada selle, Euroopa Liidu jaoks tervikuna väga tähtsa programmi eduka teostamise eeldusi.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Tänan teid väga, minister. Härra Jouyet ja mina allkirjastame nüüd Galileo määruse ning ma sooviksin paluda volinik Ferrero-Waldneril, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni esimees Angelika Niebleril ja raportöör Etelka Barsi-Patakyl tulla ja meiega ühineda.

(Galileo määruse allkirjastamine)

(Aplaus)

 
  
  

ISTUNGIT JUHATAB: Gérard ONESTA
Asepresident

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika