Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 9. heinäkuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

9. Eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttaminen (säädöksen allekirjoittaminen)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (DE) Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, allekirjoittamalla julkisesti tämän Galileo-ohjelman oikeudellisen välineen korostamme merkitystä, jonka annamme eurooppalaisille satelliittinavigointiohjelmille EGNOS ja Galileo. Tänään allekirjoitettava asetus on merkittävä muistutus siitä, että monet tavoitteet voidaan saavuttaa vain Euroopan unionin puitteissa eikä yksittäisten jäsenvaltioiden erillisellä toiminnalla. EGNOS- ja Galileo-ohjelmilla voidaan antaa ja annetaankin Euroopan unionille keinot luoda eurooppalainen vaihtoehto ja täydentää muita järjestelmiä. Me voimme niiden avulla edistää samalla myös taloutemme kilpailukykyä tärkeimmillä strategisilla teknologisilla aloilla.

Galileo muodostuu 30 satelliitin verkostosta ja maa-asemainfrastruktuurista. Tänään allekirjoitettavan asetuksen teksti on tulosta EU:n toimielinten välisistä neuvotteluista, jotka saatiin menestyksekkääseen lopputulokseen ensimmäisessä käsittelyssä.

Toimielimet löysivät ratkaisuja, joiden nojalla oli mahdollista perustaa tällainen erittäin monimutkainen tekninen järjestelmä, erityisesti hyväksymällä 3,4 miljardin euron arvoisen yhteisön rahoituksen. Sen ansiosta Galileo on toimintakunnossa viimeistään vuodesta 2013 alkaen.

Euroopan parlamentin puhemiehenä haluaisin ilmaista erityiset kiitokseni teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puheenjohtajalle Angelika Nieblerille ja Euroopan parlamentin esittelijälle Etelka Barsi-Patakylle heidän menestyksekkäistä ponnisteluistaan sekä puheenjohtajavaltiolle Slovenialle sen merkittävästä sitoutumisesta tähän erittäin tärkeään strategia-asiakirjaan.

(Suosionosoituksia)

Toivon myös, että tällä julkisella allekirjoituksella korostetaan sitä, että aiomme jatkaa työskentelemistä tarmokkaasti ja antaumuksella saavuttaaksemme kouraantuntuvaa edistystä kansalaisiamme varten. Kiitos siitä, että olette täällä tänään, ja kiitos mielenkiinnostanne.

Kutsun nyt neuvoston edustajan Jean-Pierre Joyet’n puhumaan meille.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, neuvoston puheenjohtaja. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, nyt on mahdollista antaa tarkat paikan ja ajan määrittämistä koskevat tiedot Euroopan unionin ja Euroopan avaruusviraston käynnistämän satelliittiradionavigointijärjestelmän avulla. Arvoisa puhemies, haluaisin teidän laillanne kiittää puheenjohtajavaltiota Sloveniaa, joka on saavuttanut tässä vaikeassa sopimuksessa menestyksekkään lopputuloksen. Haluaisin kiittää myös Angelika Niebleriä, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puheenjohtajaa, esittelijäänne ja niitä Euroopan parlamentin johtavia jäseniä, jotka ovat tehneet tämän asetuksen antamista mahdollista.

Galileo-asetuksen allekirjoittaminen tänään on suuri askel eteenpäin. Siten voimme käynnistää julkisesti rahoitetun maailmanlaajuisen satelliittipaikantamisjärjestelmän. Kuten Hans-Gert Pöttering sanoi, tämä järjestelmä perustuu 30 satelliitin ja maa-asemien yhdistelmään, ja sen avulla toimitetaan monien alojen toimijoille tietoja heidän sijainnistaan. Siksi tämä on monille kansalaisillemme osoitus Euroopassa saavutetusta todellisesta edistyksestä.

Se ei vain takaa riippumattomuuttamme tarjoamalla signaalin, jolla voidaan korvata Yhdysvaltojen GPS-signaali esimerkiksi silloin, kun kyseinen järjestelmä ei toimi, vaan se menee vielä paljon pidemmälle, koska sen avulla saamme palveluja, jotka eivät tällä hetkellä ole GPS-järjestelmässä saatavilla: vaikeuksiin joutuneiden ihmisten jäljittäminen, mikä on olennaisen tärkeää sen tehtävän kannalta, joka Euroopan unionin on täytettävä kansalaistensa osalta, tai hengenpelastuksen turvallisuuden takaaminen, mikä sopii erityisesti lentoliikenteen hallintaan. Galileo vaikuttaa siten kouraantuntuvasti kansalaistemme jokapäiväiseen elämään.

Euroopan komissio, komission jäsen ja Euroopan avaruusjärjestö ovat käynnistäneet valintamenettelyn yrityksille, jotka osallistuvat niiden eri erien toteuttamiseen, joista tässä järjestelmässä tehdään sopimus; Galileo-järjestelmän perustaminen on ilmiselvästi erittäin tärkeää myös eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvylle.

Yleisesti Galileo-ohjelman hallinnointi on parlamentin ja neuvoston poliittisessa valvonnassa. Voitte olla varmoja, että puheenjohtajavaltio Ranska on päättänyt työskennellä hyvin tiiviisti Euroopan parlamentin kanssa; se ehdottaa, että Galileon toimielinten välinen paneeli, johon kuuluu EU:n kolme toimielintä – komissio, parlamentti ja neuvosto – tapaa mahdollisimman pian keskustellakseen ehdoista, joita tarvitaan tämän ohjelman menestyksekkääseen täytäntöönpanoon, joka on hyvin tärkeää koko Euroopan unionille.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (DE) Suuret kiitokset, ministeri. Jean-Pierre Jouyet ja minä allekirjoitamme nyt Galileo-asetuksen, ja haluaisin pyytää komission jäsentä Ferrero-Waldneria, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puheenjohtajaa Angelika Niebleriä ja esittelijää Etelka Barsi-Patakyä tulemaan tänne ja liittymään meihin.

(Galileo-asetuksen allekirjoittaminen)

(Suosionosoituksia)

 
  
  

PUHETTA JOHTI
varapuhemies Gérard ONESTA

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö