Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2008. gada 9. jūlijs - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

9. Eiropas satelītu radionavigācijas programmas (EGNOS un Galileo) (regulas parakstīšana)
Protokols
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs. − Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, dāmas un kungi! Publiski parakstot Galileo programmas juridisko instrumentu, mēs uzsveram to nozīmi, kādu piešķiram Eiropas satelītu radionavigācijas programmām EGNOS un Galileo. Regula, kas šodien tiek parakstīta, ir kā signāls un atgādinājums, ka daudzus mērķus var sasniegt tikai Eiropas Savienībā un nevis atsevišķās dalībvalstīs, kas rīkojas vienas pašas. EGNOS un Galileo var dot un dos Eiropas Savienībai līdzekļus Eiropas alternatīvas izveidei un citu sistēmu papildināšanai. Tajā pašā laikā tie ļaus uzlabot mūsu rūpniecības konkurētspēju galvenajās stratēģiskajās tehnoloģijas nozarēs.

Galileo izveidos tīklu ar 30 satelītiem un no zemes vadāmu infrastruktūru. Regulas teksts, ko šodien parakstīsim, ir iznākums starp Eiropas iestādēm notikušajām sarunām, kuras veiksmīgi īstenotas pirmajā lasījumā.

Iestādes atrada risinājumus, kas ļāva izveidot šādu ļoti sarežģītu tehnisku sistēmu, it īpaši vienojoties par Kopienas finansējumu EUR 3,4 miljardu apmērā. Tāpēc Galileo varēs sākt darboties vēlākais 2013. gadā.

Kā Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs es vēlos paust īpašu pateicību Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas priekšsēdētājai Angelika Niebler un Eiropas Parlamenta referentei Etelka Barsi-Pataky par veiksmīgi īstenotajām pūlēm, kā arī Slovēnijas prezidentūrai par nozīmīgo ieguldījumu šajā ļoti nozīmīgajā stratēģiskajā lietā.

(Aplausi)

Es arī ceru, ka šī publiskā parakstīšana skaidri parādīs to, ka mūsu nodoms ir turpināt strādāt ar sparu un apņēmību, lai panāktu redzamu progresu mūsu iedzīvotājiem. Pateicos, ka šodien bijāt šeit, un pateicos par jūsu uzmanību.

Tagad es aicinu Padomes pārstāvi Jean-Pierre Jouyet teikt uzrunu.

(Aplausi)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, priekšsēdētājs. – (FR) Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, dāmas un kungi! Tagad būs iespējams pārliecināties par precīzu pozicionēšanas un laika noteikšanas informāciju ar satelītu radionavigācijas sistēmu, ko palaidusi Eiropas Savienība un Eiropas Kosmosa aģentūra. Es vēlos pievienoties jums, priekšsēdētāja kungs, un paust cieņu Slovēnijas prezidentūrai, kas šo sarežģīto vienošanos ir novedusi līdz veiksmīgam iznākumam. Es vēlos pagodināt arī Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas priekšsēdētāju Angelika Niebler un tos Eiropas Parlamenta vadošos deputātus, kas šīs regulas pieņemšanu padarījuši iespējamu.

Šodien mēs pasperam lielu soli uz priekšu, pieņemot regulu par Galileo. Tas ļaus iedarbināt valsts finansēto globālo satelīta pozicionēšanas sistēmu. Kā teica Hans-Gert Pöttering, šī sistēma balstās uz 30 satelītiem un zemes stacijām, un tā sniegs lietotājiem daudzos sektoros informāciju par savu atrašanās vietu. Tāpēc daudziem mūsu pilsoņiem tas ir rādītājs īstam Eiropas panāktam progresam.

Tā ne tikai garantēs mums neatkarību, nodrošinot signālu, kas varētu aizvietot amerikāņu GPS signālu, piemēram, kad šis pakalpojums nedarbojas, bet arī daudz vairāk, jo tas nodrošinās pakalpojumus, ko GPS pašreiz nepiedāvā: briesmās nonākušu cilvēku atrašanu, kas ir arī Eiropas pienākums attiecībā uz saviem iedzīvotājiem, vai „dzīvo” pakalpojumu drošības garantēšanu, kas ir īpaši noderīgi satiksmes regulēšanā. Tāpēc Galileo dos redzamus rezultātus mūsu iedzīvotāju ikdienas dzīvē.

Eiropas Komisija, komisāre un Eiropas Kosmosa aģentūra ir sākusi atlases procesu uzņēmumiem, kas būs iesaistīti dažādo daļu izmantošanā, kuras piešķirtas šīs sistēmas ieviešanai; Galileo izveide acīmredzot ir arī ļoti svarīga Eiropas rūpniecības konkurētspējai.

Kopumā Galileo programmas pārvaldību politiskā ziņā uzraudzīs Parlaments un Padome. Jūs varat būt droši, ka Francijas prezidentūra ir apņēmusies strādāt cieši kopā ar Eiropas Parlamentu, un tā ierosina, lai Iestāžu Galileo komiteja (GIP), kas ietver trīs ES iestādes — Komisiju, Parlamentu un Padomi, tiekas pēc iespējas drīzāk un pārrunā nepieciešamos nosacījumus šīs programmas veiksmīgai īstenošanai, kas ir ļoti svarīga Eiropas Savienībai kopumā.

 
  
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs. − Liels paldies, ministra kungs! Tagad Jean-Pierre Jouyet un es parakstīšu Galileo regulu, un es vēlos lūgt komisāri Benita Ferrero-Waldner, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas priekšsēdētāju Angelika Niebler un referenti Etelka Barsi-Pataky iznākt priekšā un mums pievienoties.

(Galileo regulas parakstīšana)

(Aplausi)

 
  
  

SĒDI VADA: GÉRARD ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika