Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 9 lipca 2008 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

9. Europejskie programy nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) (podpisanie aktu)
Protokół
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Panie urzędujący przewodniczący, pani komisarz, panie i panowie! Podpisując akt w sprawie programu Galileo, pokazujemy wagę, jaką UE przykłada do europejskich programów nawigacji satelitarnej EGNOS i Galileo. Podpisywany dziś akt przypomina, że wiele celów osiągnąć można tylko w ramach Unii Europejskiej, a nie w indywidualnym działaniu poszczególnych państw członkowskich. Programy EGNOS i Galileo umożliwią Unii Europejskiej stworzenie europejskiego uzupełnienia i alternatywy dla innych systemów. Jednocześnie umożliwią nam one poprawę konkurencyjności europejskiego przemysłu w najważniejszych strategicznych gałęziach technicznych.

Galileo ma obejmować sieć 30 satelitów i naziemną infrastrukturę kontroli. Treść dokumentu, który będziemy dziś podpisywać jest wynikiem negocjacji między różnymi instytucjami europejskimi, które zakończyły się porozumieniem już przy pierwszym czytaniu.

Instytucje te znalazły rozwiązanie umożliwiające stworzenie niezwykle złożonego technicznie systemu, szczególnie dzięki zgodzie na wsparcie z budżetu Wspólnoty w wysokości 3,4 mld euro. W rezultacie, system Galileo zacznie działać najpóźniej w 2013 roku.

Jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego, chciałbym wyrazić specjalne podziękowania przewodniczącej Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, pani Angelice Niebler, oraz sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego, pani poseł Etelce Barsi-Pataky, za ich owocne wysiłki, a także słoweńskiej prezydencji za istotne zaangażowanie w ten strategicznie bardzo ważny dokument.

(Oklaski)

Mam też nadzieję, że podpisanie aktu jasno pokaże, że nadal zamierzamy z energią i oddaniem pracować w celu osiągnięcia widocznego postępu dla dobra naszych obywateli. Dziękuję za państwa obecność i dziękuję za uwagę.

Proszę, aby teraz głos zabrał przedstawiciel Rady, pan Jean-Pierre Jouyet.

(Oklaski)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, urzędujący przewodniczący. (FR) Panie przewodniczący, pani komisarz, panie i panowie! Odtąd możliwe będzie dokładne określenie pozycji i czasu przy pomocy systemu radionawigacji satelitarnej uruchomionego przez Unię Europejską i Europejską Agencję Kosmiczną. Chciałbym przyłączyć się do pana, panie przewodniczący, składając wyrazy uznania dla słoweńskiej prezydencji, która doprowadziła to trudne porozumienie do szczęśliwego zakończenia. Wyrazy uznania należą się też pani poseł Niebler, przewodniczącej Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, sprawozdawczyni Parlamentu i tym posłom, którzy umożliwili przyjęcie tego aktu.

Przyjmując akt w sprawie systemu Galileo, robimy dziś wielki krok do przodu. Umożliwi on rozwój globalnego systemu nawigacji satelitarnej finansowanego ze środków publicznych. Jak wspomniał pan przewodniczący Pöttering, system ten bazuje na 30 satelitach i stacjach naziemnych i będzie zapewniał informację na temat pozycji użytkownikom z różnych sektorów gospodarki. Dla wielu naszych obywateli jest to więc oznaka prawdziwego postępu Europy.

System ten nie tylko daje nam niezależność, zapewniając sygnał, który może zastąpić amerykański GPS, na przykład w przypadku jego awarii, lecz idzie znacznie dalej, gdyż umożliwia usługi, które obecnie są niedostępne w systemie GPS: lokalizacja ludzi cierpiących nędzę, co ma też zasadnicze znaczenie dla roli, jaką Europa musi odegrać w stosunku do swych obywateli, lub usługa bezpieczeństwa życia, która może być szczególnie przydatna w zarządzaniu ruchem lotniczym. Galileo przyniesie więc namacalne korzyści w codziennym życiu naszych obywateli.

Komisja Europejska, komisarz i Europejska Agencja Kosmiczna rozpoczęły proces wyłaniania firm, które zajmą się realizacją poszczególnych etapów przetargu ogłoszonego na wdrożenie systemu. Stworzenie Galileo jest niewątpliwie także bardzo istotne z punktu widzenia konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Ogólnie rzecz biorąc, zarządzanie programem Galileo znajdzie się w politycznej gestii Parlamentu i Rady. Zapewniam państwa, że francuska prezydencja jest zdecydowana na ścisłą współpracę z Parlamentem Europejskim; proponujemy, aby Międzyinstytucjonalny Panel Galileo (GIP), który obejmuje trzy unijne instytucje – Komisję, Parlament i Radę – spotkał się jak najszybciej w celu omówienia warunków koniecznych do pomyślnego wdrożenia tego programu, który jest bardzo ważny dla całej Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Bardzo dziękuję, panie ministrze. Pan Jouyet i ja podpiszemy teraz akt Galileo, chciałbym prosić panią komisarz Benitę Ferrero-Waldner, panią Angelikę Niebler, przewodniczącą Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz panią sprawozdawczynię Etelkę Barsi-Pataky o podejście i przyłączenie się do nas.

(Podpisanie aktu Galileo)

(Oklaski)

 
  
  

PRZEWODNICZY: GERARD ONESTA
Wiceprzewodniczący

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności