Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 9. júla 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

9. Európske programy satelitnej rádiovej navigácie (EGNOS a Galileo) (podpísanie aktu)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predseda. - Vážený pán úradujúci predseda, vážená pani komisárka, dámy a páni, týmto verejným podpisom právnych dokumentov k programu Galileo zdôrazňujeme význam, ktorý prikladáme európskym satelitným navigačným programom EGNOS a Galileo. Nariadenie, ktoré sa dnes podpisuje, je pozoruhodnou pripomienkou toho, že mnohé ciele možno dosiahnuť len v rámci Európskej únie a nie členských štátov, ktoré konajú samostatne. EGNOS a Galileo môžu poskytnúť, a aj poskytnú, Európskej únii prostriedky na zavedenie európskej alternatívy a doplnkov k iným systémom. Zároveň nám umožnia zvýšiť konkurenčnú schopnosť nášho priemyslu v hlavných strategických technologických oblastiach.

Galileo má zahrnúť sieť 30 družíc a pozemných riadiacich infraštruktúrnych zariadení. Znenie nariadenia, ktoré dnes podpíšeme, je výsledkom rokovania medzi európskymi inštitúciami, ktoré bolo dovedené do úspešného konca v prvom čítaní.

Inštitúcie našli riešenia, ktoré umožnili založiť taký vysoko zložitý technický systém najmä tak, že sa dohodli na financovaní zo zdrojov Spoločenstva vo výške 3,4 miliardy EUR. V dôsledku toho môže Galileo fungovať najneskôr od roku 2013.

Ako predseda Európskeho parlamentu chcem vyjadriť zvláštne poďakovanie predsedníčke Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, pani Angelike Nieblerovej a spravodajkyni Európskeho parlamentu, pani Etelke Barsiovej-Patakyovej za ich úspešné úsilie, rovnako aj slovinskému predsedníctvu za jeho významnú angažovanosť v tejto veľmi dôležitej strategickej agende.

(potlesk)

Dúfam tiež, že tento verejný podpis zdôrazní, že chceme naďalej pracovať s elánom a oddanosťou na dosiahnutie hmatateľného pokroku pre našich občanov. Ďakujem vám za vašu dnešnú prítomnosť tu a ďakujem vám za pozornosť.

Teraz vyzývam predstaviteľa Rady, pána Jeana-Pierra Jouyeta, aby nás oslovil.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, úradujúci predseda Rady. – (FR) Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, dámy a páni, s družicovým navigačným systémom, ktorého prevádzku spustila Európska únia a Európska kozmická agentúra, bude teraz možné získať presné informácie o polohe a čase. Rád by som sa k vám pripojil, pán predseda, a vyjadril poklonu slovinskému predsedníctvu, ktoré doviedlo túto neľahkú dohodu k úspešnému koncu. Rád by som tiež vzdal poklonu pani Nieblerovej, predsedníčke Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, spravodajcovi a tým vedúcim poslancom Európskeho parlamentu, ktorí umožnili schválenie tohto nariadenia.

Prijatím nariadenia o programe Galileo dnes robíme veľký krok vpred. Umožní zaviesť globálny družicový navigačný systém financovaný z verejných zdrojov. Ako povedal pán Pöttering, systém je založený na sústave 30 družíc a pozemných staníc a poskytne užívateľom z mnohých odvetví informácie o ich polohe. Je preto pre mnohých našich občanov ukážkou skutočného pokroku, ktorý robí Európa.

Nielenže zabezpečí našu nezávislosť tým, že poskytne signál, ktorý by mohol nahradiť americký signál GPS, napríklad keď služba nefunguje, ale ide taktiež omnoho ďalej, pretože poskytne služby, ktoré nie sú v súčasnosti prostredníctvom GPS k dispozícii: vyhľadávanie ľudí v tiesni, ktoré je taktiež kľúčové pre úlohu, ktorú musí Európa plniť voči svojim občanom, alebo zavedenie služby zabezpečenie bezpečnosti života, ktorá je zvlášť vhodná pre riadenie leteckej premávky. Galileo preto prináša hmatateľné výsledky pre každodenný život našich občanov.

Európska komisia, komisárka a Európska kozmická agentúra začali proces výberu spoločností, ktoré sa zapoja do rozmiestňovania rôznych častí určených na realizáciu systému, zavedenie projektu Galileo má taktiež zjavne veľký význam pre konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.

Celkovo bude riadenie programu Galileo podliehať politickej kontrole Parlamentu a Rady. Môžete si byť istí, že francúzske predsedníctvo je rozhodnuté úzko spolupracovať s Európskym parlamentom; navrhuje, aby sa čo najskôr zišla medziinštitucionálna skupina odborníkov na Galileo, GIP, ktorá zahŕňa tri inštitúcie – Komisiu, Parlament a Radu – s cieľom diskusie o podmienkach potrebných na úspešnú realizáciu tohto programu, ktorý je veľmi dôležitý pre Európsku úniu ako celok.

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. - Ďakujem vám, pán minister. Pán Jouyet a ja teraz podpíšeme nariadenie o programe Galileo, a prosím pani komisárku Ferrerovú-Waldnerovú, predsedníčku Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, pani Angeliku Nieblerovú, a spravodajkyňu, pani Etelku Barsiovú-Patakyovú, aby vystúpili a pripojili sa k nám.

(podpis nariadenia o projekte Galileo)

(potlesk)

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN ONESTA
podpredseda

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia