Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 9. julij 2008 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

9. Evropska satelitska navigacijska programa (EGNOS in Galileo) (podpis)
Zapisnik
MPphoto
 
 

  Predsednik. − Gospod predsedujoči Svetu, komisarka, gospe in gospodje, s tem javnim podpisom pravnega instrumenta o programu Galileo poudarjamo, kako pomembna sta za nas evropska satelitska navigacijska programa EGNOS in Galileo. Uredba, ki jo bomo danes podpisali, je opomin, da veliko ciljev posamezne države članice ne morejo doseči same, ampak jih lahko dosežejo le v okviru Evropske unije. S programoma EGNOS in Galileo bo lahko Evropska unija vzpostavila evropsko alternativo in dopolnilo drugim sistemom. Hkrati bomo lahko okrepili konkurenčnost naše industrije na glavnih strateških tehnoloških področjih.

Program Galileo bo sestavljen iz omrežja tridesetih satelitov in infrastrukture za zemeljsko kontrolo. Besedilo uredbe, ki ga bomo danes podpisali, je rezultat pogajanj med evropskimi institucijami, ki so se uspešno končala na prvi obravnavi.

Institucije so omogočile vzpostavitev tako zapletenega tehničnega sistema s sprejetjem rešitve, zlasti v zvezi z dodelitvijo sredstev Skupnosti v višini 3,4 milijona EUR. Zato bo lahko sistem Galileo začel delovati najkasneje leta 2013.

Kot predsednik Evropskega parlamenta se zahvaljujem zlasti predsednici odbora za industrijo, raziskave in energetiko gospe Angeliki Niebler in poročevalki gospe Etelki Barsi-Patakyjevi za njuna uspešna prizadevanja ter slovenskemu predsedstvu za pomemben prispevek k temu zelo pomembnemu strateškemu dokumentu.

(Ploskanje.)

Upam tudi, da bo ta javen podpis pokazal, da si nameravamo še naprej zavzeto in predano prizadevati doseči viden napredek za naše državljane. Hvala, da ste danes prišli in hvala za vašo pozornost.

Besedo predajam predstavniku Sveta gospodu Jean-Pierru Jouyetu.

(Ploskanje.)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, predsedujoči Svetu. (FR) Gospod predsednik, komisarka, gospe in gospodje, s satelitskim radionavigacijskim sistemom, ki ga bosta vzpostavili Evropska unija in Evropska vesoljska agencija, bo mogoče določiti natančne informacije o položaju in času. Gospod predsednik, tudi jaz se zahvaljujem slovenskemu predsedstvu, ki je bilo uspešno pri sklenitvi tega zahtevnega sporazuma. Prav tako se zahvaljujem gospe Niebler, predsednici odbora za industrijo, raziskave in energetiko, vaši poročevalki in tistim poslancem Evropskega parlamenta, ki so omogočili sprejetje te uredbe.

S sprejetjem te uredbe v zvezi s programom Galileo bomo naredili velik napredek. Ta uredba bo omogočila uporabo globalnega satelitskega sistema za določanje položaja, financiranega iz javnih sredstev. Kot je povedal gospod Pöttering, ta sistem sestavlja 30 satelitov in zemeljske postaje, pri čemer bo sistem uporabnikom v veliko sektorjih zagotavljal informacije o njihovem položaju. Zato je za veliko naših državljanov to dokaz, da je Evropa naredila dejanski napredek.

Zaradi programa Galileo ne bomo več odvisni od ameriškega signala GPS, pri čemer bo sistem Galileo zagotavljal signal, ki lahko zamenja ameriški signal GPS, ko ta ni na voljo, ter storitve, ki jih sistem GPS ne omogoča: določanje položaja ljudi v težavah, kar je tudi bistveno za vlogo, ki jo mora Evropa imeti v zvezi s svojimi državljani, ali storitev varovanja življenj, ki je zlasti primerna za upravljanje zračnega prometa. Zato bo Galileo zagotovil dejanske prednosti v vsakdanjem življenju naših državljanov.

Evropska komisija, komisarka in Evropska vesoljska agencija so začele s postopkom izbire podjetij, ki bodo sodelovala pri razporejanju številnih zemljišč, na katerih se bo izvajal ta sistem; vzpostavitev sistema Galileo je zelo pomembna tudi za konkurenčnost evropske industrije.

Upravljanje programa Galileo bo pod političnim nadzorom Parlamenta in Sveta. Zagotavljam vam, da bo francosko predsedstvo tesno sodelovalo z Evropskim parlamentom, pri čemer predlaga, da se medinstitucionalni odbor za Galileo, ki ga sestavljajo tri institucije EU, in sicer Komisija, Parlament in Svet, sestane čim prej, da bo razpravljal o pogojih, potrebnih za uspešno izvajanje tega programa, ki je zelo pomemben za celotno Evropsko unijo.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsednik. − Najlepša hvala, gospod minister. Z gospodom Jouyetom bova zdaj podpisala uredbo o programu Galileo, pri čemer pozivam komisarko Ferreo-Waldner, predsednico odbora za industrijo, raziskave in energijo Angeliko Niebler ter poročevalko Etelko Barsi-Patakyjevo, da se nama pridružijo.

(Podpis uredbe o programu Galileo.)

(Ploskanje.)

 
  
  

PREDSEDUJOČI: GOSPOD ONESTA
Podpredsednik

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov