Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 9. júla 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
PV
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia