Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0338/2008

Rozpravy :

PV 09/07/2008 - 11
CRE 09/07/2008 - 11

Hlasování :

PV 10/07/2008 - 5.5
CRE 10/07/2008 - 5.5

Přijaté texty :


Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 9. července 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

11. Situace v Číně po zemětřesení a před olympijskými hrami (rozprava)
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Dalším bodem je prohlášení Rady a Komise k situaci v Číně po zemětřesení a před olympijskými hrami.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, úřadující předseda.(FR) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, Čína je strategickým partnerem Evropské unie. Naše politické a obchodní vztahy jsou zvláště silné; zdůraznil bych, že Evropská unie je největším obchodním partnerem Číny.

Angažovanost Číny na mezinárodní úrovni, například při řešení významných regionálních a světových problémů, má pro Evropskou unii velký význam. Unie také zamýšlí podporovat rozvoj a reformy v Číně nejen ve prospěch země samotné, ale vzhledem k její velikosti také ve prospěch celé planety. Právě v tomto kontextu jsme s vážným znepokojením sledovali následky zemětřesení, které v květnu postihlo provincii Se-čchuan, a odhadovali rozsah katastrofy; při více než 70 000 mrtvých a 18 000 pohřešovaných bohužel konečný počet obětí pravděpodobně přesáhne 80 000. Kromě toho více než 5 milionů lidí přišlo o svůj domov. Zemětřesení a její velké lidské a hmotné ztráty po několik týdnů vedly Čínu k mobilizaci veškerého státního aparátu a mezinárodní společenství uznává úsilí, které Čína vyvinula k rychlé a účinné reakci na katastrofu.

Evropská unie reagovala rychle poskytnutím humanitární pomoci; dne 13. května byl okamžitě aktivován mechanismus civilní ochrany Společenství ke koordinaci věcných příspěvků od členských států; pomoc poskytnutá Evropskou unií, včetně členských států, v celkové hodnotě 35 milionů EUR – z nichž 2,2 miliony EUR přispěla Komise, je směrována prostřednictvím Červeného kříže.

Obecně řečeno se domníváme, že Čína hrála účinnou roli v průběhu záchranných operací a že s pomocí mezinárodního společenství vyvíjí značné úsilí o zmenšení důsledků katastrofy. Čínské úřady byly velmi otevřené vůči zahraniční pomoci a zpravodajství sdělovacích prostředků o této události; proto skládáme poklonu jejich vynikajícímu úsilí při záchranných pracích a obnově.

Na druhé straně, jak jste si vědomi, jsme všichni sledovali pozorně a s určitým znepokojením události, které se odehrávaly v Tibetu a nadále pozorně sledujeme další vývoj v této oblasti. V prohlášení, které učinilo dne 17. března slovinské předsednictví jménem Evropské unie, vyjádřila EU hluboké znepokojení nad zprávami o nepokojích v Tibetu a vyjádřila rodinám obětí svoje hluboké sympatie a soustrast. Vyzvala všechny strany ke zdrženlivosti, naléhala na čínské úřady, aby se zdržely použití síly, a na demonstranty, aby upustili od násilností.

V našem poselství čínským úřadům jsme požadovali navázání dialogu s dalajlamou k diskusi o klíčových otázkách, jako je zachování kultury, náboženství a tibetských tradic. Naléhali jsme také, aby informace byly transparentní a aby byl sdělovacím prostředkům, diplomatům, turistům a agenturám OSN povolen volný přístup do Tibetu. Tibet byl znovu otevřen pro turisty v polovině června.

Přivítali jsme také neformální setkání mezi čínskými úřady a vyslanci dalajlamy, k němuž došlo dne 4. května; domníváme se, že je to krok správným směrem, a vyjádřili jsme naději, že povede k dalšímu kolu konstruktivního dialogu s dalajlamou. Čínské úřady a představitelé dalajlamy se setkali znovu ve dnech 1., 2. a 3. července v Pekingu. Na komentování tohoto nedávného kola rozhovorů je samozřejmě příliš brzy, avšak doufáme, že obě strany budou pokračovat pozitivním způsobem.

Čínské úřady potvrdily, že ústřední vláda v Pekingu a představitelé dalajlamy se dohodli pokračovat ve vzájemných kontaktech a konzultacích; vyjádřily také naději, že Tibet bude v brzké době možné otevřít pro turisty, novináře a další lidi, jakmile bude v provincii obnoven veřejný pořádek.

Pokud se týká účasti na zahajovacím ceremoniálu olympijských her, každý členský stát se rozhodne, na jaké úrovni si přeje být zastoupen. Dovolte mi  v tomto ohledu upozornit, že Čína uvedla při několika příležitostech, že budou srdečně vítány všechny vedoucí osobnosti Evropské unie.

Po konzultacích se všemi partnery v Radě Evropy oznámil prezident republiky svůj záměr zúčastnit se zahajovacího ceremoniálu ve své dvojí roli jako prezident Francouzské republiky a jako úřadující předseda Rady.

Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, tím končí sdělení, s nímž jsem Vás dnes chtěl seznámit.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, členka Komise. – Pane předsedající, jsem přesvědčena, že strategické vztahy mezi EU a Čínou jsou životně důležité pro Evropskou unii, a věřím, že jsou rovněž životně důležité pro Čínu, stejně tak i pro zbytek světa.

Při zpětném pohledu bylo toto jaro zkouškou vztahů mezi EU a Čínou. Nepokoje v Tibetu vedly k rozsáhlým protestům v Evropě a k přerušení štafetového běhu s olympijskou pochodní v několika evropských hlavních městech. Posledně zmíněné události zase vedly ke vzedmutí nacionalistického cítění v Číně. V důsledku toho rostlo znepokojení nad prohlubováním rozdílů mezi názory čínské a evropské veřejnosti a ve vzájemném vnímání.

Tento vývoj byl naštěstí poměrně krátkodobý. Ke zvratu počínajícího trendu přispěly dvě události. Jednou z nich byla návštěva Komise v Číně ve dnech 24.–26. dubna, které se zúčastnil pan předseda Barosso. Druhou byly následky strašlivého zemětřesení, které v květnu postihlo provincii Se-čchuan.

Dovolte mi, abych se zabývala každou z nich popořadě. Zaprvé, naše návštěva v dubnu byla zaměřena na udržitelný rozvoj a změny klimatu, avšak poskytla rovněž příležitost vyjádřit přímo čínskému vedení znepokojení EU nad situací v Tibetu. Jistě si vzpomínáte, že když jsem v tomto Parlamentu hovořila dne 26. března, vyzývala jsem k obnovení rozhovorů mezi zástupci dalajlamy a čínskou vládou. Předseda Chu Ťin-tchao nám oznámil, že Čína zakrátko obnoví rozhovory se zástupci dalajamy. To byl klíčový požadavek Evropské unie.

Tento výsledek naší návštěvy v Číně prokázal, že důsledný přístup Komise, spočívající v konstruktivních stycích s Čínou, přinesl hmatatelné výsledky a že je to přístup správný.

Druhá událost, která znamenala bod zvratu ve vztazích Číny se zbytkem světa bylo, jak již řekl pan úřadující předseda Rady, zemětřesení v Se-čchuanu. Měřítko lidské katastrofy, kterou vyvolalo zemětřesení, a lidského utrpení bylo obrovské: bylo hlášeno 70 000 mrtvých a až 10 milionů lidí bylo vyhnáno z domovů.

To vyvolalo vzedmutí mezinárodní sympatie a podpory obětem. Ještě důležitější je, že čínská vláda reagovala na zemětřesení rychle a koordinovaně, nasadila přes 130 000 vojáků na záchranné práce a dovolila tisku přístup do postižených oblastí. Tato reakce vrhla na moderní Čínu příznivější světlo.

Úřadující předseda Rady již zmínil, kolik jsme darovali my, Evropská unie jako celek, a proto k tomu nemusím nic dodávat. Dovolte mi, abych hned přešla k situaci, jaká je dnes.

Na vztahy mezi EU a Čínou budou mít z čínského hlediska, a já myslím, že stejně i pro nás, klíčový vliv tři události k nimž dojde do konce roku: pekingská olympiáda, setkání ASEM na nejvyšší úrovni, které se uskuteční v Pekingu ve dnech 24.—25. října, a setkání na nejvyšší úrovni mezi EU a Čínou, které se má konat 1. prosince ve Francii. V tomto čase bude čínské vedení obzvláště citlivé na vzkazy, které přicházejí ze zahraničí. Nyní více než kdykoliv předtím se musíme vyhnout jakémukoliv nedorozumění a pokračovat v naší politice konstruktivních vztahů.

V těchto měsících bude na sebe nadále soustřeďovat pozornost situace v Tibetu. Dnes můžeme říci, že jsme zpět v pozici před 14. březnem, protože začátkem května byly obnoveny rozhovory čínské vlády se zástupci dalajlamy a nové kolo rozhovorů se uskutečnilo v minulém týdnu; avšak souhlasím   tím, že ještě nemáme úplné vyhodnocení. Budeme nadále povzbuzovat obě strany, aby v rozhovorech pokračovaly plodně a se zaměřením na výsledek.

Minulý měsíc, dne 24. června, také učinila Čína pozitivní krok opětovným otevřením přístupu do Tibetu pro zahraniční turisty. Ačkoliv se od března konají řízené návštěvy diplomatů a zahraničních novinářů, naléháme na umožnění plného přístupu pro zahraniční novináře.

Pokud jde o olympijské hry, všichni doufáme, že na nich bude příležitost ke vzájemnému sblížení Číny a světa. Přejeme v tom Číně úspěch.

Říjnové setkání ASEM na nejvyšší úrovni, kterého se zúčastním, bude dobrou příležitostí ke zdůraznění našich vztahů s Čínou a k současnému přednesení důležitých globálních otázek.

Závěrem doufám, že zvláště při našem příštím setkání mezi EU a Čínou na nejvyšší úrovni, můžeme dosáhnout konkrétního pokroku v celé řadě oboustranně důležitých otázek, jako je změna klimatu, pokračující jednání o uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Čínou, lidská práva, a ekonomické a obchodní otázky. To jsou naše cíle v období do 1. prosince. Domnívám se, že je životně důležité, aby se strategické partnerství mezi EU a Čínou nadále rozvíjelo setrvalým způsobem, který také bere v úvahu existující znepokojení.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski, jménem skupiny PPE-DE. –(DE) Pane předsedající, pane úřadující předsedo, paní komisařko, moje skupina se chce především odvolat na usnesení o přírodní katastrofě v Číně a o situaci v Tibetu, které přijal Evropský parlament velkou většinou dne 22. května tohoto roku.

Skupina PPE-DE vítá horlivou oddanost čínské vlády obnově oblastí postižených zemětřesením. Zároveň však očekáváme, že čínská vláda zajistí, aby nové domy a nové budovy byly postaveny tak, aby vydržely otřesy, protože musíme připomenout smutnou skutečnost, že konstrukční nedostatky vedly ke zřícení mnoha škol a že přišlo o život mnoho žáků. Očekáváme, že tato záležitost bude vyšetřena a že viníci budou voláni k odpovědnosti.

Skupina PPE-DE zaznamenává s vážným znepokojením, že se čínská vláda dosud nechopila příležitosti, kterou nabízí organizace olympijských her, ke zlepšení dodržování univerzálních lidských práv v Číně. Naopak se zdá, že zastrašování čínských občanů a omezovaní zástupců sdělovacích prostředků jsou s blížící se olympiádou ještě častější.

Proto vyzýváme čínskou vládu, aby v době olympijských her uplatňovala univerzální lidská práva, zejména svobodu tisku, a poté je nadále zaručovala.

(Potlesk)

Závěrem skupina PPE-DE vyzývá čínskou vládu, aby projevila dobrou vůli při současných rozhovorech s dalajlamou a dovedla je k pozitivnímu závěru, který by měl zahrnovat opatření ke kulturní autonomii Tibetu. Považovali bychom za nepřijatelné, kdyby čínská vláda měla využít tyto rozhovory jen k tomu, aby překonala období olympijských her, a poté je přerušila.

Očekáváme výsledek, který posílí kulturní autonomii a lidská práva v Tibetu.

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček, jménem skupiny PSE. – (CS) Dámy a pánové, dovolte, abych nejprve vyjádřil obdiv nad způsobem, jakým se čínské úřady vypořádaly a vypořádávají s následky ničivého zemětřesení, které postihlo provincii Se-čchuan a jejich téměř 10 milionů postižených občanů. Oceňuji, že Čína okamžitě otevřela hranice pro zahraniční pomoc a za sociálně demokratickou frakci mohu slíbit, že i nadále se budeme zasazovat o to, aby tato pomoc Evropy plynula rychle, účinně a efektivně.Pokud jde o Tibet, vítám obnovení kontaktů a konání dvou kol rozhovorů mezi čínskými úřady a představiteli dalajlamy. Já myslím, že toto je dobrý začátek po březnových událostech a věřím také, že v těchto kontaktech a rozhovorech bude i nadále pokračováno a postupně bude i nalezeno pro obě strany přijatelné řešení. Čína opět nedávno otevřela hranice Tibetu nebo Tibet pro zahraniční turisty a podle údajů z deníku New York Times bylo již propuštěno více než tisíc Tibeťanů zadržených po březnových demonstracích. Přesto však bych chtěl vyzvat čínské úřady, aby rodinám zadržených, těch, kteří jsou doposud zadrženi, byla minimálně dána informace o tom, kde se nacházejí. A pokud jde o olympiádu, přeji jak Číně, tak Mezinárodnímu olympijskému výboru dobré hry, úspěšné hry, protože jsem přesvědčen, že i pořádání a úspěch těchto her napomůže k prohlubování lidských práv v Číně.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato, jménem skupiny ALDE. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, nikdo zde by nezpochybňoval význam všech druhů vztahů a čínskou vládou , tím méně solidaritu,která vzešla ze zemětřesení. Avšak prohlášení úřadujícího předsedy vyvolává problém.To prohlášení neříká absolutně nic o tom, jakou úlohu Evropská unie může a musí hrát při prosazování lidských a politických práv každého, kdo žije na čínské půdě, v Tibetu, a nejen v Tibetu.

(Potlesk)

Chtěl bych se k tomu vyjádřit, protože jinak přivítání faktu, že byl opět povolen vstup zahraničním turistům, bez zmínky o všem, co se událo, o rozsudcích, veřejných soudech, militarizaci Lhasy v době, kdy jí procházela olympijská pochodeň, nadále odpíraných svobodách, nadále praktikovaném mučení, je poněkud jednostranný způsob uchopení problému. Reakcí na tento jednostranný přístup může být označit jej za vynalézavý, idealistický a nesmyslný, protože jsou lidé, kteří myslí na důležité věci, na dobré vztahy s Čínou, a pak jsou také lidé, kteří myslí na vynalézavé a nekonzistentní věci, tj. my.

To je výsledek prohlášení, které jste učinila: nezmínila jste ani ujgurský národ jednoduše proto, že nemá nadnárodního vůdce, který podporuje nenásilnou cestu, jakým je dalajlama, a já se domnívám, že je to závažné, když mluvíme o Číně. Ta Evropa je potom Evropou, která říká, zatímco to všechno pokračuje: „Je na každé hlavě státu, aby rozhodla, zda pojede, nebo nepojede, a my Francouzi jsme mezitím konzultovali s našimi partnery a pojedeme jakožto předsednictví Evropské unie.“ Jaké je to předsednictví? Jaká je to Evropská unie? Je to unie států a Čína se bude právem domnívat že Evropa států postrádá schopnost přijít s politikou, která je schopna ji přinutit učinit cokoliv pro dodržování lidských práv Číňanů a jiných občanů.

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Je velmi obtížné přerušit řečníka, zejména když je v plném proudu, avšak já se pokusím přimět Vás k dodržení vymezeného času.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanna Foltyn-Kubicka, jménem skupiny UEN. – (PL) Pane předsedající, ráda bych znovu obrátila Vaši pozornost k nepopiratelně katastrofické politické situaci v Tibetu. Jak se blíží olympijské hry, úřady v Čínské lidové republice zintenzivňují svoji politiku ve vztahu k provincii. Vysláni armády do tibetských klášterů pod záminkou hledání zbraní a teroristů se stalo běžnou praxí. Důsledkem těchto akcí je zabavování uměleckých předmětů shromážděných v těchto místech, a to je doprovázeno ničením náboženských předmětů. Informace nezávislých výzkumných institucí a organizací na ochranu lidských práv hovoří o poslední takové události, k níž došlo v klášteru Tsedrok v provincii Amdo Maima. Hry začínají za méně než měsíc. Každý den, který uplyne, ukazuje, že byla neopodstatněná naše víra, že kvůli hrám dojde ke změnám v čínské vnitřní politice. Doufám však, že zájem Evropy o tyto záležitosti nezhasne spolu s olympijským ohněm v Pekingu.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Cohn-Bendit, jménem skupiny Verts/ALE. – (FR) Pane předsedající, pane úřadující předsedo, gratuluji k pokrytectví, lžím a prázdným frázím u příležitosti olympiády. Co je moc, to je moc! Chováte se stejným způsobem, jak se po léta chovaly vlády vůči sovětské komunistické totalitě. Je to vždy stejný příběh a jsou to vždy stejné báchorky, které nám zde vyprávíte.

Hovoříte o stavu vyjednávání. Když se zeptáte Tibeťanů, jak vyjednávání probíhala, řeknou Vám, že byli vystaveni stálému ponižování a čelili pokračujícímu vydírání – v tomto směru se s dalajlamou a jeho představiteli zacházelo stejným způsobem, jakým Brežněv zacházel s Dubčekem – ve smyslu „když se pohnete, všechny Vás zastřelíme“. Právě to bylo řečeno během vyjednávání, a nyní úřadující předseda a prezident Francouzské republiky říká: „Dobrá práce, Číno! Ukazuješ nám, co dělat, když se někdo pohne.“ To je čínská přemrštěná reakce stejně tak jako byla přemrštěnou reakcí Sarkozyho zmínka o ‘vyčištění předměstí vysokotlakou hadicí’.

To je pravda, a pak říkáte, že toto je Evropa hodnot. Na jakém základě, kdy a jak? Nuže, nyní, když jsou všichni přítomni – a toto je černý pátek pro tento parlament – bych rád poblahopřál předsedovi socialistické skupiny a předsedovi skupiny PPE, jsou všichni zde. Aby řekli, co přesně? Aby zde dnes řekli co? Každý mi říká, že „se situace se zlepší díky olympijským hrám“.

V roce 2001 jsme říkali, že když dáme olympiádu Číňanům, situace se zlepší. Od roku 2001 se nestalo nic a situace se vyvíjí od deseti k pěti. Co nám tedy říkáte? Že se situace zlepší za čtyři týdny? Proč by se měla jakkoliv zlepšit? Číňané vítězí. Komunistická strana Číny vítězí. Čím jsou tvrdší, tím více klesáte do kolen; a čím více klesáte do kolen, tím více triumfují.

Proč si myslíte, že by se to mělo změnit? Na olympijských hrách budou všechno kontrolovat. Budou kontrolovat rádiové stanice, budou kontrolovat televizní sítě, ale nebudou kontrolovat Sarkozyho, to je pravda. Dokonce jej pozvou na večeři s jídelními hůlkami. Bude to opravdu hezké. Budou mu lichotit a budou jednat podlézavě, citlivě a mile. Pak Sarkozy řekne: „Tak to jsou tři nukleární elektrárny a 36 vysokorychlostních vlaků,“ a já nevím co ještě. To je hrozné. Je to odporné a domnívám se, že jestli se Evropa neprobudí, jestliže budeme nadále promítat tento obrázek Evropy obchodníků, neschopných obrany nejzákladnějších práv v Evropě nebo jinde ve světě, nuže, pak nestojí za to budovat Evropu, a to bychom měli říci úřadujícímu předsedovi Rady.

(Hlasitý potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka, jménem skupiny GUE/NGL. – (CS) Děkuji pane předsedající, vždycky je těžší vidět třísku ve vlastním oku než trám ve vlastním zraku. Já bych chtěl především vyjádřit soustrast obětem toho velkého neštěstí a také bych vyjádřit obdiv, stejně jako kolega Rouček, nad reakcí čínské vlády, které obětem pomohla. Chci poděkovat i Komisi, která neobvykle rychle dala finanční pomoc, a chci vyjádřit přesvědčení, že tato pomoc nebude limitována. Myslím, že vyjádřím mínění většiny z nás, že si přejeme, aby olympijské hry proběhly bezpečně a v duchu fair play, a to nejen na stadionech. Máme jistě respekt k historickým a kulturním zvláštnostem Číny. Tyto dvě události nám otevírají prostor, abychom ještě intenzivněji vedli dialog a měli reálné výsledky při rozhovorech s našimi partnery z Čínské lidové republiky jak v oblasti ekologie, tak v oblasti lidských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder, jménem skupiny IND/DEM. – (NL) Ve středu 18. června odpoledne jsem měl domluvenou v jednom pekingském hotelu schůzku se třemi úctyhodnými, mírumilovnými čínskými občany. Sotva hodinu předtím, než jsme se měli setkat, jsem se dozvěděl, že dva z nich byli zadrženi bezpečnostní službou a třetí byl oficiálně varován, aby se mnou nehovořil. Ti dva, kteří byli zadrženi, byli propuštěni po 31 hodinách. Oficiální verze byla, že nebyli propuštěni, protože nebyli zatčeni, pouze „vyslýcháni“.

Ať je tomu jakkoliv, čínské úřady jasně chtěly zabránit jakémukoliv osobnímu setkání mezi poslancem Evropského parlamentu a zmíněnými třemi čínskými státními příslušníky. Ale já plně chápu jejich odporné jednání. Peking samozřejmě nemohl očekávat, že tři vedoucí představitelé vzkvétajících protestantským domovních církví předvedou dobrou propagandu olympiády. V předvečer tohoto grandiózního sportovního představení jsou členové protestantských církví, které nejsou úředně registrovány, vystaveni drsnému náboženskému pronásledování.

Čínští pokrokoví vůdcové raději drží trýznivé podrobnosti této represe pod pokličkou. Přirozeně. Konečně, jaká je čest v tom, odsoudit prostého služebníka pekingské domovní církve k nuceným pracem? Po čtyři roky musel trávit dvanáct hodin denně zhotovováním kopacích míčů pro nadcházející olympijské hry. Dost o čínské formě nucených prací!

A co si máme myslet o čínských úřednících, kteří nechali zatknout členy domovních církví za to, že přispěchali s praktickou pomocí k obětem strašlivého zemětřesení v provincii Se-čchuan, dobrovolně a z hlubokého altruistického přesvědčení? To opravdu vybočovalo z mezí slušnosti. Pane předsedající, dlouho před začátkem olympijských her v Číně bych chtěl prohlásit, že Peking uhasil olympijský oheň svým flagrantním znevažováním základních práv!

 
  
MPphoto
 
 

  Edward McMillan-Scott (PPE-DE). – Pane předsedající, chci začít vyjádřením mé soustrasti příbuzným těch, kteří ztratili svoje životy a těm, kteří utrpěli zemětřesením.

Ale zejména chci, pokud smím, adresovat moje poznámky panu Jouyetovi za jeho dnešní prohlášení, že prezident Sarkozy, který sem přijde zítra, se zúčastní otevíracího ceremoniálu olympijských her.

Chtěl bych připomenut úvodník dnešního vydání místních novin, Les Derniéres Nouvelles d’Alsace: „L´Europe a capitulé“ – Evropa kapitulovala. Nejenže prezident Sarkozy pojede na olympijské hry, ale také bylo dne 16. června přerušeno vysílání skupiny, která vysílá do Číny přes Eutelsat se svolením francouzské vlády. To už se dříve stalo. Při této příležitosti prosím francouzskou vládu, aby dovolila NDTV obnovit vysílání.

Dnes předkládám zpravodajům Spojených národů k mučení a náboženské svobodě složku, která se týká některých lidí, s nimiž jsem měl kontakt, když jsem byl před dvěma lety v Pekingu. Pan Cchao Tung je nadále mučen ve vězení v severovýchodní Číně. Pan Niou Ťin-pching byl znovu zatčen dne 20. dubna 2008 a je mučen. Jeho manželka, paní Čang Lien-jing, byla mnohokrát mučena a byla čtyřikrát vězněna. Dávám na svoji webovou stránku složku o 50 způsobech mučení, kterým trpí. Vím, že dříve v tomto roce bylo velmi špatně zacházeno s panem Kao Č'-šeng, křesťanským právníkem v oblasti lidských práv. Zůstává v domácím vězení. Pan Chu Ťia byl zatčen poté, co svědčil v podvýboru Evropského parlamentu pro lidská práva.

Je to svévolný, brutální a paranoidní režim. Měli bychom oddělovat politiku od sportu; měli bychom držet pana Sarkozyho pryč od Pekingu.

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE). – Pane předsedající, jako mnoho lidí zde jsem měl před sedmi lety vážné výhrady, když byly olympijské hry přiznány Číně. Byly jí však přiznány až po řadě ujištění daných úřady o tom, že práva menšin budou dodržována, že skončí mučení a špatné zacházení a že se budou zabývat dobře dokumentovaným porušováním lidských práv.

Přejděme rychle k současnosti a víme, že naše obavy jsou stejně velké jako kdy v minulosti, pokud ne větší. O špatném zacházení mluvili jiní. Pan Cappato byl výmluvný, o Tibetu a hovořili také pan Cohn-Bendit a další. Víme o porušování přirozené spravedlnosti. Čína popravuje každoročně více lidí, než všechny ostatní státy světa dohromady. Myslím, že to bude pro Evropu příští měsíc ostuda, jestliže tam bude stát prezident Sarkozy, řada hlav států EU, prezidentů a princů, podají si ruce s čínskými vůdci, dodají jim tím důvěryhodnost, kterou si nezaslouží, a dají jim zelenou k tomu, aby pokračovali stejným způsobem, jako to činili dosud.

 
  
MPphoto
 
 

  Dirk Sterckx (ALDE).(NL) Jako předseda delegace pro vztahy s Čínou souhlasím s paní komisařkou, když říká, že máme s Čínou strategické vztahy a že jsou důležité pro obě strany. Samozřejmě, že usilujeme o ekonomické vztahy, ale o více než jen o ně. Myslím, že to potřebuje zdůrazňovat.

Jsou dvě věci, které považuji za důležité: individuální lidská práva a svobodu projevu. To jsou problémy, které znovu předkládáme pokaždé, když máme kontakt s delegací nebo se členy delegace, s našimi čínskými kolegy. Neshodujeme se, ale diskutujeme o nich a snažíme se vyměnit si myšlenky a argumenty. Je to obtížné, je to někdy těžká práce, ale je to něco, co Parlament musí nadále bez ustání činit.

Dosáhli jsme pokroku? Snad příliš malého a příliš pomalu, ale domnívám se, že jsme pokrok učinili. Vyzývám Evropský parlament aby nezapomínal, že potřebujeme udržovat kontakt s Číňany a nadále nastolovat tyto problémy, jakkoliv je to obtížné, jakkoliv je to někdy unavující a frustrující. Ale myslím si, že je to jediná cesta vpřed. Protože o osudu Číňanů se nerozhodne zde v této komoře, nýbrž v Číně a Číňany samotnými. Jsou to oni, koho je zapotřebí přesvědčit, nikoliv nás.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE).(DE) Pane úřadující předsedo, nastala vlna sympatie k obětem ničivého zemětřesení v Číně dne 12. května. Do země plyne značné množství mezinárodní pomoci, avšak uvnitř jejích hranic se činily rozdíly, antiseparatistické úsilí šlo ruku v ruce s úsilím o pomoc při katastrofě. Je naprosto lhostejné, zda lidé patří k menšině nebo k většině – zajisté potřebují pomoc. Nemělo by být dalších výzev k oslavě rozdílností; to je nerealizovatelné pojetí. Čína by se měla konečně otevřít. To zahrnuje volný přístup zahraničních pozorovatelů a novinářů do všech částí Číny. Musí být neodkladně povolen přenos NTDTV, jediné necenzurované televizní stanici v Číně.

Mnohé hlavy států nebo vlád dosud nereagovaly na doporučení, které vydal náš Evropský parlament, zdržet se účasti na zahajovacím ceremoniálu olympijských her. Podporujeme postoj, který zaujala paní Angela Merkelová v Německu, britský předseda vlády pan Gordon Brown, náš předseda pan Hans-Gert Pöttering a další přední veřejní činitelé, kteří se rozhodli nezúčastnit se ceremoniálu dne 8. srpna. Prezident Francie, pan Nicolas Sarkozy, řekl, že jeho postoj bude záležet na výsledku jednání mezi Číňany a zástupci dalajlamy. Jednání bylo, a bude i nadále, neplodné, proto bude muset zůstat v Paříži.

(Potlesk)

Dovolte mi, abych Vám před hrami připomněl vážnou situaci Tibeťanů. Po protestech dne 14. března bylo více než 200 mrtvých a 5 000 Tibeťanů bylo uvězněno, většina z nich bez soudu. Tisíce utrpěly zranění v důsledku fyzického násilí použitého v procesu vlastenecké převýchovy. To míním, pan předsedající, jako připomínku těm, kteří ještě se ještě chtějí vydat do Pekingu.

(Potlesk ze skupiny Verts/ALE)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Dobolyi (PSE).(HU) Děkuji Vám , pane předsedající, za udělení slova. Organizace olympijských her je v každém ohledu výzvou, ale je to také pro Číňany mimořádná příležitost ukázat světu, že porozuměli univerzálním hodnotám a duchu olympiády. „Jeden svět, jeden sen“: toto heslo pekingských olympijských her plně vyzdvihuje a věrně odráží základní principy her. Věřím, že olympiáda nám zajistí výtečnou příležitost prohloubit a rozšířit naši spolupráci a dialog s Čínou v mnoha oblastech.

Nesmíme však zapomenout na květnové zemětřesení, které zanechalo desetitisíce mrtvých a miliony bez domova. Musíme zemi ujistit o naší podpoře v těžkých časech, ale musíme vždy připomínat jejímu vedení důležitost demokratických reforem, a v mnoha oblastech vyjádřit konstruktivní kritiku.

Jsem jednou z těch, kteří jsou přesvědčeni, že na výsledky zaměřený dialog s Čínou o lidských právech musí pokračovat, avšak musíme se smířit s tím, že výsledky se dostaví jen postupně. A skutečně, výsledky se dostavují. Právě před několika dny bylo po mnohaleté mezeře navázáno přímé vzdušné spojení mezi Čínou a Tchaj-wanem. Byly obnoveny rozhovory s dalajlamou. Také zde máme zájem na pragmatickém dialogu zaměřeném na výsledek, dialogu, který přihlíží k tibetským a čínským hodnotám a ukazuje cestu do budoucnosti. Děkuji Vám.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis Visser (PPE-DE). - (NL) Pane předsedající, olympijské hry budou zahájeny v Pekingu 8. dne v 8. měsíci roku 2008. Osmička je v čínské kultuře šťastné číslo a je spojována se štěstím a prosperitou. Doufám, že toto datum bude pro čínský lid šťastné. Ekonomicky si Čína vede opravdu velmi dobře. „Nezáleží na tom, zda je kočka černá, nebo bílá, hlavně že chytá myši,“ jak říkával Teng – Siao pching. Otevřel zemi zahraničním kapitalistickým investicím. Čínská ekonomika je krůček po krůčku liberalizována. Čína je nyní solidním partnerem pro ekonomický rozvoj. Je šťastná například proto, že její měna není vázána jen na dolar, nýbrž také na euro a další měny. Čína má konstruktivní úlohu ve světové ekonomice.

Pokud jde o lidská práva, situace bohužel není dobrá, a zejména ne, když jde o lidská práva vlastního obyvatelstva Číny. Považuji za zklamání, že u příležitosti tak slavnostní události, jakou jsou olympijské hry, jsou uvalena omezení na satelitní vysílač v čínském jazyce, který vysílá ze zahraničí. Doufám, že čínské úřady využijí příležitosti olympijských her, aby svým lidem ukázaly, že pravidla neplatí jenom pro sportovní arénu, ale především pro úřadům připadající povinnost respektovat lidská práva a svobodu projevu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE).(PL) Pane předsedající, v důsledku zemětřesení dne 12. května 2008 zemřelo 69 000 lidí, přes 18 000 je nezvěstných a počet zraněných přesahuje 37 000.Tato událost otřásla nejen Číňany, ale také celým světem. Jsem pravděpodobně jediná osoba z této sněmovny, kdo tam byl v onom čase přítomen: byl jsem v Pekingu a v Šanghaji a viděl jsem solidaritu těchto lidí, Číňanů, kteří se ztotožnili s oběťmi, a zmíněnou katastrofu.

Chtěl bych využít této příležitosti a vyjádřit svůj obdiv k tisícům záchranářů a dobrovolníků z celého světa, z Tchaj-wanu, Japonska, Austrálie, a především z Číny, jejichž solidarita a oddanost za těchto tragických okolností si zaslouží zvláštní pochvalu. Uznání také patří akcím, které podnikla Evropská unie. Čínská vláda s podporou místních úřadů přidělila částku 10 miliard EUR na pomoc obětem katastrofy. Celková výše zahraniční pomoci, kterou dostal Peking, dosáhla 5 miliard EUR. Většina těchto finančních prostředků přišla od čínské diaspory, která žije v různých částech světa.

Domnívám se, že aktivity zaměřené na konkrétní humanitární pomoc jsou užitečnější a že dialog je úspěšnější, než výzvy k bojkotu a protestům.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). – Pane předsedající, tato sněmovna musí prosazovat státotvornost, což bohužel dnes nečiní.

Deset milionů lidí bez domova je obrovská katastrofa – nejhorší ve světě.Viděli jsme v akci čínskou vládu a vedení, které se starají a jsou zaměřeny na lidi, v oblasti, která má jeden z nejvyšších počtů obyvatel, včetně více než milionu Tibeťanů. Na rozdíl od Barmy, kde vládci byli a jsou lhostejní, čínská vláda se prokazatelně stará o svoje obyvatelstvo. To bylo zjevné pro každého, kdo viděl záchranné úsilí.

O lidských právech v Číně nemohou rozhodovat jiné země, síly, organizace nebo lidé ve zbytku světa. Může o nich rozhodnout jen samotných 1,3 miliardy čínských obyvatel. Dobře víme, že toto obyvatelstvo dovede promluvit zřetelně, umí projevit a ukázat svůj hněv, a prokazuje jej, když je něco v nepořádku.

Situace v oblasti lidských práv v Číně se zlepšuje a může se dále zlepšit. Nebude záležet na tom, zda o tom křičí Parlament a moji kolegové. Jako obvykle si děláme iluze o vlastní důležitosti. Bude to čínský lid, který poté, co byl pozvednut z bídy, si pro sebe vyžádá demokratičtější projev. Z bídy bylo pozvednuto čtyři sta milionů lidí – což je pozoruhodný úspěch. Ale čínský lid se bojí. Tím, že se k němu otočíme zády, jako jsme to učinili u olympijské pochodně, jenom rozhněváme lid Číny, nikoliv jeho vládu. Tento rozdíl je důležitý a měl by být pochopen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). - (ET) Kolegové, olympijské hnutí po věky usilovalo o lepší svět. Velká událost, která má začít v Pekingu, pomohla obrátit pozornost k Tibetu a k lidským právům. Dialog mezi Pekingem a dalajlamou musí rozhodně pokračovat. Když Mezinárodní olympijský výbor poskytnul Číně příležitost být hostitelem této celosvětové sportovní události, stanovil velmi jasnou podmínku, že do roku 2008 bude Čína respektovat lidská práva. Víme, že se to nestalo.

Olympijské hry nikdy nebyly jen o sportu. Zásady olympijské charty do značné míry odrážejí principy EU, mám zde na mysli základní občanská práva a lidská práva, kde není kompromisu. Charta stanoví, že hostitelská země musí podporovat lidskou důstojnost a nesmí utlačovat občany z důvodu národnosti nebo náboženské víry.V důsledku toho sdílím názor, že místo prezidenta Sarkozyho je v Paříži před jeho televizní obrazovkou, nikoliv na olympijském stadionu v Pekingu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein (Verts/ALE).(ES) Pane předsedající, zkušenost z olympijských her, které se konají v Číně, nám dala tvrdou lekci: jestliže chcete systematicky porušovat lidská práva, musíte být velký, ekonomicky silný stát, nikoliv Zimbabwe nebo Kuba. Ani Barma. Musíte být státem, v němž jsou usazeny stovky západních firem, země, kde pracují miliony lidí v podmínkách blízkých otroctví. Musíte být země s velkolepým a agresivním stylem, a pak se před Vámi Evropa skloní a bude Vám poklonkovat.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE). (FR) Pane předsedající, nabízím svoji soustrast příbuzným obětí zemětřesení a chci vyjádřit svůj upřímný smutek. Avšak jsou jiné otázky, které zde musíme projednat a říkám to zvláště Radě, protože si vzpomínám na poznámky, které před několika měsíci v době incidentu v Tibetu učinil prezident Sarkozy.

Právě jsme vyslechli návrh na přeměnu sportu ve špatnou politiku a politiku ve směšný sport, a to je nepřijatelné. Je nepřijatelné, že prezident Sarkozy má zastupovat v Pekingu Evropskou unii, aniž by navštívil tamější politické vězně. Bylo by pro naše lídry ostudné, kdyby jeli do Pekingu aniž by udrolili jediné slovo o drsné realitě situace.To by bylo ostudné a ti lídři by pak již nemohli s důstojností stanout před evropskými institucemi. Je zásadně důležité, abychom se k této otázce vrátili v září.

 
  
MPphoto
 
 

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE). (EL) Pane předsedající, jen měsíc před pekingskými olympijskými hrami Čína ještě stále zakouší tragický důsledek zemětřesení. Bohužel bylo pro vládu Čínské lidové republiky zapotřebí zemětřesení s tisíci obětí a lidí bez přístřeší, aby si vláda Čínské lidové republiky uvědomila, že je stěžejně důležitá solidarita států, které nabídly podporu.

Nicméně to přimělo Čínu otevřít její hranice a umožnit tak, aby se veřejné sdělovací prostředky a agentury humanitární pomoci dostaly do míst, kam se do té doby bylo sotva možné dostat i jen jako návštěvník.

Události, které po zemětřesení následovaly, vedly ke změkčení, které mělo za následek, že se nyní celý svět zajímá o mírové soužití národů. Olympijská vlajka a posvátný oheň starobylé Olympie budou zaujímat ideální pozici mezi tím, co nás rozděluje, avšak především také mezi tím, co nás spojuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE). – (DE) Pane předsedající, když prezident Sarkozy hovořil v době vypuknutí nepokojů v Tibetu, měla jsem veliký obdiv k Francii v její roli ochránce lidských práv. Od té doby se situace mnohem zhoršila a počet zadržených dosahuje rekordní úrovně.

Situace v Tibetu nebyla nikdy předtím tak napjatá. Cenzurování sdělovacích prostředků nebylo nikdy tak přísné jako nyní. A podle mne je reakce prezidenta políčkem do tváře těch, kdo vedou kampaň za lidská práva. Boříme naděje těch lidí v Číně, kteří se spoléhají na náš tlak , abychom jim pomohli v jejich snaze zavést v Číně demokracii.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Pane předsedající, Mezinárodní olympijský výbor zdůvodnil přidělení olympijských her 2008 Číně tvrzením, že to pomůže otevřít zemi pro zlepšení její situace lidských práv.

Čínské úřady však nevyhověly mezinárodním výzvám, aby ukončily svou reakci na nepokoje v Tibetu ze dne 14. března 2008. Účastníci protestu jsou stále vyhledáváni, zadržováni a svévolně vězněni a jejich rodiny nedostávají žádné informace o tom, kde se nalézají, ačkoli to čínské právo vyžaduje.

Vyzývám Čínu, aby dodržovala svoje veřejné závazky, které přijala ohledně lidských práv, demokracie a právního státu. Taková byla především dohoda, kterou uzavřela s MOV, když souhlasil s tím, aby Čína směla hostit hry.

Je to pro Čínu historická a unikátní příležitost, aby demonstrovala světu ochotu zlepšit svoji pověst v oblasti lidských práv, avšak podle mého názoru nevidíme v tomto ohledu dostatečný pokrok.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes (PSE). – Pane předsedající, podporuji konání olympijských her v Pekingu, avšak také vyzývám evropské vlády a instituce, aby po Číně vyžadovaly dodržování jejích závazků ohledně lidských práv, konkrétně těch, které přijala, aby pro Peking získala olympijské hry.

K tomu je zapotřebí, aby evropští představitelé, kteří navštíví – nebo nenavštíví – olympijské hry, využili každé příležitosti k tomu, aby obrátili pozornost na stav lidských práv v Číně. Je velmi vážná. Mnoho lidí je ve vězení, včetně Chu Ťia, který byl uvězněn poté, co s námi mluvil zde v Evropském parlamentu prostřednictvím videokonference. Nemůžeme se smířit s tím, že tito lidé budou bezdůvodně čínskými úřady drženi ve vězení.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Pane předsedající, mnohé země a jejich vůdcové, včetně evropských, prahnou po dobrých kontaktech s Čínou, aby získali lukrativní kontrakt nebo hospodářské dohody, a věnují pramalou pozornost nedostatku demokracie a nedodržování lidských práv v Číně. Světové veřejné mínění, světoví vůdcové a globální instituce by měli jednat společně a vyvíjet různé formy tlaku na obranu takových hodnot, jako jsou svoboda, lidská práva a demokracie. Pokud budeme rozděleni, pak nebudeme schopni jednat společně a budeme mít malý vliv. Olympijské hry jsou dobrou příležitostí pro taková opatření. Mezinárodní společenství by mělo jednat a pomoci obyvatelstvu, které utrpělo v důsledku tragického zemětřesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, úřadující předseda. – (FR) Pane předsedající, dámy a pánové, zaprvé to nebyla Evropská unie, kdo v roce 2001 rozhodl, že se olympijské hry mají konat v Číně, byl to Mezinárodní olympijský výbor.

Zadruhé, jak jste se zmínili, olympijské ideály existují, ale nejsou to ideály o politice, jsou o sportu, to je něco, co Mezinárodní olympijský výbor neustále znovu opakuje.

Zatřetí, nevím, zda tím nejlepším způsobem pro boj za lidská práva v Číně a pro komplexní dialog je ulevit svému svědomí tím, že řeknu „nepojedu, ale přece jen budu sledovat zahajovací ceremoniál v televizi“, jak právě řekl jeden poslanec. Nemyslím si, že se problém opravdu točí kolem této otázky. Navíc zaznamenávám, že řada poslanců z různých politických skupin a různých přesvědčení také vyjádřila ve Vaší sněmovně svůj názor na dialog, který bychom měli vést s čínskými úřady.

Nechť jsou současné potíže jakékoliv, musíme nadále co nejvíce využívat styků EU s Čínou. Pouze silná Unie umožní oběma stranám, aby vedly otevřenou diskusi – za kterou jsme se všichni přimlouvali – o jakékoliv otázce, i o těch, které se zdají být nejtrnitější; Evropská unie nevyčkávala se zahájením takového dialogu na to, až se přihodí události v Tibetu. Chceme zahájit s Čínou dialog o stále větším počtu otázek oboustranného a globálního zájmu, který není čistě obchodní – tvrdit opak je hrubé zkreslení.

Navíc bych rád zdůraznil, že povedeme strategický dialog s Čínou, zvláště na summitu, který se bude konat za francouzského předsednictví. Nebylo to francouzské předsednictví, kdo vybral termín pro tento summit. Summit se uskuteční ve druhé polovině roku 2008. Musíme zajistit, aby přípravy proběhly za nejlepších možných okolností, a tento summit by měl poskytnout příležitost, aby se partnerství mezi Čínou a Evropskou unií zabývalo novými otázkami, zejména těmi, které se týkají opatření proti změnám klimatu, environmentálních a sociálních norem – jak řekli mnozí z Vás.

Odhodlanost Číny hrát stále významnější úlohu na mezinárodní scéně musí být provázena novými úkoly v oblasti lidských práv a sociální sféře a ve vztahu k ochraně životního prostředí. Jsme si toho vědomi a jsme připraveni pracovat k dosažení tohoto cíle a Evropská unie je nepochybně tím nejvhodnějším partnerem, který může Číně na této cestě pomoci.

V tomto smyslu poté, co konzultoval se svými kolegy a partnery a získal jejich souhlas, přejímá prezident Sarkozy v úloze předsedy Evropské unie odpovědnost za navázání komplexního dialogu mezi Evropskou unií a Čínou. Byla vyřčena mnohá přirovnání, například panem Cohn-Benditem. Povšimnul jsme si přirovnání k Brežňěvovu SSSR. Chceme opravdu konflikt mezi dvěmi antagonistickými bloky? Nebylo dosaženo v dialogu určitého pokroku, kterého bylo rovněž dosaženo s touto velkou zemí? V docílení tohoto pokroku jsme hráli klíčovou úlohu a naše hodnoty zvítězily, jako vždy, prostřednictvím dialogu a demokratického vývoje. Musíme vést s Čínou podnětný dialog, v němž žádné téma nebude tabu, a musíme ji povzbuzovat, aby přijala závazky ve všech oblastech, v politice, v lidských právech a v sociální oblasti.

Někteří poslanci se zmínili o trestu smrti. Také tímto problémem bychom se měli s Čínou zabývat, ale měli bychom se jím zabývat také společně se všemi ostatními státy, a já doufám, že ti samí konzervativní poslanci, kteří k této otázce vystoupili nyní, tak učiní. Rád bych Vám připomněl, že jsou i jiné státy, kde je uplatňován trest smrti a které mají vztahy s Evropskou unií; avšak nepotřebujeme vést tento komplexní dialog. Musíme postupovat opatrně, a já plně souhlasím s tím, co řekla Komise ve vztahu k Radě, že bychom neměli rozněcovat nacionalisté cítění v Číně v době, kdy hostí událost velmi důležitou pro celou zemi, zemi, která usiluje o dosažení integrace do mezinárodní arény.

Právě v tomto duchu prezident Sarkozy přejímá odpovědnost, která je spojena s jeho úlohou, jedná s plným vědomím povahy evropských hodnot a navštíví Peking, aby tlumočil toto poselství a také aby demonstroval, že věříme v pozitivní vývoj této velké země, pokud jde o její integraci na mezinárodní scéně. Již jsme viděli hmatatelné známky pokroku v Barmě, v řešení rozporů s Íránem a se Severní Koreou; to jsou všechno oblasti, kde rovněž potřebujeme čínskou pomoc. To jasně zahrnuje mnohem více než jen čistě komerční zájmy.

Konečně bych chtěl říci panu poslanci Cappatovi, že ve všech našich vztazích, ať již uvnitř EU, nebo pokud jde o menšiny, nebo ve vztazích mezi Unií a některými jejími partnery, musíme uplatňovat stejné požadavky a musíme být opatrní, než udělíme celému světu lekci z morálky.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Místopředseda

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, členka Komise. – Pane předsedající, budu velmi stručná, protože řečeno toho bylo mnoho.

Chtěla bych jen zopakovat, že vztahy s Čínou mají mnoho stránek. To znamená, že tento strategický vztah má obrovský rozměr. Vedle životního prostředí, obchodu, kultury – ať již máme jakékoliv odvětvové rozhovory a dialogy – máme také péči o lidská práva, o nichž se dnes zejména hovořilo. Bereme je vážně, ať se jedná o uvězněné obránce lidských práv nebo osob, jež předložily petice, nebo o uplatňování trestu smrti. Je pravda, že bylo popraveno mnoho lidí. Zmiňovali jsme se o tom vždy velmi jasně, také o údajných případech mučení a špatného zacházení.

Vedeme tento dialog o lidských právech. Je pravda, že někdy není uspokojivý, ale nemáme lepší nástroj. Povedeme nadále dialog s Čínou. Máme v němčině přísloví: Steter Tropfen höhlt den Stein (Nikoli silou, nýbrž vytrvalostí proděraví voda kámen). Právě to se snažíme činit.

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. - Na závěr této rozpravy bylo předloženo pět návrhů usnesení v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu.

Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat výjimečně zítra v 9:00, a to vzhledem k představení programu francouzského předsednictví.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písemně. – (SK) Blíží se olympijské hry v Pekingu, dle mých informací se však situace v oblasti lidských práv v Číně nezlepšila. Je tomu spíše naopak, čínský režim zatýká stále více osob, aby tak zabránil případným demonstracím v průběhu olympijských her.

Svoboda tisku je velmi důležitá, protože právě nezávislá média poskytují informace o situaci lidských práv v Číně bez cenzury. Z toho důvodu je nevyhnutelné, aby mohly vysílat i nezávislé televizní stanice jako je NTD TV. Tato satelitní televize vysílá čínsky a anglicky 24 hodin denně prostřednictvím družic nad Asií, Evropou, Austrálií a Severní Amerikou. Francouzská firma Eutelsat, která zprostředkovává vysílaní NTD TV dne 16. června 2008 náhle přerušila vysílaní této televize nad Asií, zřejmě pod tlakem čínské komunistické strany.

Vážená paní komisařko Ferrero Waldnerová, obracím se na Vás s nadějí, že jménem Komise použijete všechny dostupné prostředky k obnovení vysílání NTD TV nad Asií. Rovněž vyzývám francouzské předsednictví, aby jménem Rady zabránilo omezování svobody slova v Číně.

Vyzývám čínské orgány, aby dokázaly světu, že výsledkem přidělení olympijských her Pekingu je zlepšení situace v oblasti lidských práv v Číně. Věřím, že otevření Tibetu turistům, novinářům a tisku bude skutečným otevřením, které umožní necenzurované informace o situaci v této oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE), písemně. – (HU) Rozšíření je jednou z nejúspěšnějších politik Evropské unie a zároveň pravděpodobně nejefektivnějším známým nástrojem vnější politiky. Každé rozšíření do této doby Unii posílilo a přispělo ke stabilizaci a celkovému zařazení států, které přistoupily. Čtyři roky, jež uběhly od rozšíření roku 2004, skoncovaly se všemi nepodloženými obavami a zavádějícími informacemi, které mu předcházely: rozšíření je ohromujícím úspěchem, z něhož mají velký prospěch jak původní, tak nové členské státy. Naneštěstí někteří politikové, vědomě nebo z pouhé hlouposti, úspěch rozšíření popírají a klamou občany původních států. Je tedy nanejvýš důležité, abychom společnost obeznámili s výhodami a přínosy rozšíření.

Zamítnutí Lisabonské smlouvy v Irsku je opravdu zásadní překážkou v dalším rozšíření Unie. Stále věřím, že Evropská unie rychle najde řešení k záchraně Lisabonské smlouvy. Přístup Chorvatska by však neměl být rukojmím: přístup Chorvatska je z právního hlediska možný i bez přijetí Lisabonské smlouvy. Chorvatsko by se tedy mělo stát členským státem na konci roku 2009 nebo na začátku roku 2010, podle vývoje přístupových jednání.

Vztah mezi strategií rozšíření a evropskou politikou sousedství je složitá otázka. V zásadě souhlasím s tím, že sousední státy Evropy, které ještě nemají vyhlídky na členství, by měly být přesunuty z jedné kategorie do druhé v souladu s tím, jak plní změřitelné cíle. Zároveň je důležité, aby Unie byla schopna chránit své geopolitické území volného pohybu, a s ohledem na integrační kapacitu by měla sama v konkrétních případech rozhodnout o tom, jaké možnosti navrhne svým partnerům.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí