Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0338/2008

Keskustelut :

PV 09/07/2008 - 11
CRE 09/07/2008 - 11

Äänestykset :

PV 10/07/2008 - 5.5
CRE 10/07/2008 - 5.5

Hyväksytyt tekstit :


Puheenvuorot
Keskiviikko 9. heinäkuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

11. Kiinan tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympiakisoja (keskustelu)
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. (FR) Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat Kiinan tilanteesta maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympiakisoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, neuvoston puheenjohtaja. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, Kiina on Euroopan unionin strateginen kumppani. Poliittiset ja kaupalliset suhteemme ovat erityisen vahvat: haluaisin huomauttaa, että Euroopan unioni on Kiinan suurin kauppakumppani.

Kiinan kansainvälisen tason osallistuminen, kuten tärkeistä alueellisista ja maailmanlaajuisista kysymyksistä päättäminen, on hyvin tärkeää Euroopan unionille. Unionin tavoitteena on myös kehityksen ja uudistusten kannustaminen Kiinassa sekä maan itsensä että sen koko huomioon ottaen koko planeetan hyödyksi, ja tässä yhteydessä olemme seuranneet hyvin huolestuneena Sichuanin maakuntaan toukokuussa iskeneen maanjäristyksen seurauksia; yli 70 000 kuollutta ja 18 000 kadonnutta, ja valitettavasti lopullinen uhrien määrä on todennäköisesti yli 80 000. Yli viisi miljoonaa ihmistä on lisäksi menettänyt kotinsa. Maanjäristyksen ja sen suurten inhimillisten ja materiaalisten menetysten takia Kiinan piti ottaa monien viikkojen ajaksi käyttöön koko valtiokoneistonsa, ja kansainvälinen yhteisö on tunnustanut Kiinan ponnistelut katastrofiin vastaamiseksi tehokkaasti ja nopeasti.

Euroopan unioni vastasi ripeästi tarjoamalla humanitaarista apua: yhteisön pelastuspalvelumekanismi käynnistettiin välittömästi 13. toukokuuta koordinoimaan jäsenvaltioiden vapaaehtoisia avustuksia; Euroopan unionin, mukaan luettuna jäsenvaltiot, antama yhteensä 25 miljoonan euron arvoinen apu – josta komission osuus oli 2,2 miljoonaa euroa – kanavoitiin Punaisen Ristin kautta.

Yleisesti ottaen me katsomme, että Kiina on toiminut tehokkaasti avustusoperaatioiden aikana ja että se on kansainvälisen yhteisön avulla ponnistellut huomattavasti katastrofin seurausten lieventämiseksi. Kiinan viranomaiset ovat olleet hyvin avoimia ulkomaiselle avulle ja tämän onnettomuuden uutisoinnille; kiitämme siksi heitä heidän merkittävistä avustus- ja jälleenrakennusponnisteluistaan.

Toisaalta, kuten olette tietoisia, olemme kaikki seuranneet tiiviisti ja jonkin verran huolestuneina Tiibetin tapahtumia, ja aiomme jatkossakin seurata tarkkaavaisesti kehitystä alueella. Puheenjohtajavaltion Slovenian Euroopan unionin puolesta 17. maaliskuuta antamassa julkilausumassa EU ilmaisi syvän huolensa Tiibetin levottomuuksia koskevista jatkuvista raporteista ja välitti syvimmän osanottonsa ja surunvalittelunsa uhrien perheille. Se kehotti kaikkia osapuolia malttiin ja vaati Kiinan viranomaisia pidättäytymään voimankäytöstä ja mielenosoittajia luopumaan väkivallasta.

Viesteissämme Kiinan viranomaisille olemme pyytäneet aloittamaan dalai-laman kanssa vuoropuhelun tärkeimmistä kysymyksistä kuten Tiibetin kulttuurin, uskonnon ja perinteiden säilyttämisestä. Olemme myös vaatineet, että tiedon on oltava avointa ja että tiedotusvälineet, diplomaatit, matkailijat ja YK:n virastojen työntekijät pääsevät vapaasti Tiibetiin. Tiibet avattiin uudelleen matkailijoille kesäkuun puolivälissä.

Pidämme myös myönteisenä epävirallista kokousta, joka pidettiin 4. toukokuuta Kiinan viranomaisten ja dalai-laman lähettiläiden kesken; uskomme, että tämä on askel oikeaan suuntaan, ja olemme ilmaisseet toiveemme, että tämä johtaa uuteen rakentavan vuoropuhelun kierrokseen dalai-laman kanssa. Kiinan viranomaiset ja dalai-laman edustajat tapasivat uudelleen 1., 2. ja 3. heinäkuuta Pekingissä. On tietysti liian aikaista esittää huomioita tästä viimeisimmästä neuvottelukierroksesta, mutta toivomme, että molemmat osapuolet jatkavat rakentavasti.

Kiinan viranomaiset ovat vahvistaneet, että Pekingin keskushallinto ja dalai-laman edustaja ovat sopineet jatkavansa yhteydenpitoaan ja kuulemisiaan; he ovat myös ilmaisseet toiveen, että Tiibet voitaisiin avata toimittajille ja muille ihmisille lähitulevaisuudessa, kun maakuntaan on palautettu yleinen järjestys.

Olympialaisten avajaisiin osallistumisesta jokainen jäsenvaltio päättää, minkä tasoisen edustuksen se niihin haluaa. Haluan tässä yhteydessä huomauttaa, että Kiina on useaan otteeseen sanonut, että se toivottaa kaikki Euroopan unionin johtajat lämpimästi tervetulleeksi.

Kuultuaan kaikki kollegojaan Eurooppa-neuvostossa Ranskan tasavallan presidentti on ilmoittanut aikomuksestaan osallistua avajaisseremoniaan kaksoisasemassaan Ranskan tasavallan presidenttinä ja neuvoston puheenjohtajana.

Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, tässä kaikki tiedot, jotka halusin teille tänään välittää.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, olen vakuuttunut siitä, että EU:n ja Kiinan strategiset suhteet ovat Euroopan unionille ensisijaisen tärkeitä, ja uskon niiden olevan sitä myös Kiinalle ja muulle maailmalle.

Taaksepäin katsoessa huomaamme, että tämä kevät on ollut koetus EU:n ja Kiinan suhteille. Tiibetin levottomuudet johtivat laajoihin protesteihin Euroopassa ja olympiasoihtuviestin häiritsemiseen monissa Euroopan pääkaupungeissa. Nämä tapahtumat puolestaan johtivat kansallistunteen äkilliseen kasvuun Kiinassa ja Euroopan vastaisiin tunteisiin, jotka näkyivät Euroopan etujen vastaisina boikottikampanjoina Kiinassa. Tämän tuloksena syntyi huoli siitä, että Kiinan ja Euroopan kansalaisten mielipiteiden ja heidän toinen toistaan koskevien näkemyksien välinen kuilu vain kasvaa.

Tämä kehityskulku oli onneksi sangen lyhytaikainen. Kaksi tapahtumaa näytteli tämän suuntauksen kääntämisessä ratkaisevaa roolia. Yksi oli komission Pekingiin 24.–26. huhtikuuta tekemä vierailu, johon osallistuin puheenjohtajan Barroson kanssa. Toinen oli Sichuanin maakuntaan toukokuussa iskeneen hirvittävän maanjäristyksen seuraukset.

Käsittelen molempia vuorollaan. Ensinnäkin huhtikuun lopussa tekemällämme vierailulla keskityttiin kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen mutta siinä tarjottiin myös mahdollisuus ottaa esille EU:n Tiibetin tilannetta koskevia huolia suoraan Kiinan johdon kanssa. Muistatte, että kun puhuin täällä parlamentissa 26. maaliskuuta, kehotin aloittamaan uudelleen dalai-laman edustajien ja Kiinan hallituksen väliset keskustelut. Huhtikuussa käytyjen keskustelujen aikana presidentti Hu Jintao ilmoitti meille, että Kiina jatkaisi piakkoin keskusteluja dalai-laman edustajien kanssa. Se oli ollut Euroopan unionin tärkein vaatimus.

Tämä Pekingin-vierailumme tulos osoitti, että komission rakentavia suhteita Kiinan kanssa koskevalla johdonmukaisella lähestymistavalla oli kouraantuntuvia tuloksia, joten se oli oikea lähestymistapa.

Toinen tapaus, joka, kuten neuvoston puheenjohtaja jo sanoi, osoittautui käänteentekeväksi Kiinan ja muun maailman välisille suhteille, oli Sichuanin maanjäristys. Maanjäristyksen aiheuttaman inhimillisen katastrofin laajuus ja ihmisten kärsimysten määrä olivat suunnattomia: 70 000 ihmisen kerrottiin kuolleen ja jopa kymmenen miljoonaa joutui lähtemään kodistaan.

Tämä sai aikaan kansainvälisen sympatian aallon ja tuen uhreille. Mikä vielä tärkeämpää, Kiinan hallitus reagoi nopeasti ja hyvin koordinoidusti maanjäristykseen ja lähetti yli 130 000 sotilasta pelastustöihin ja salli tiedotusvälineiden vapaan pääsyn maanjäristyksen tuhoamille alueille. Tällaisen reagoinnin ansiosta nykyaikainen Kiina esiintyi myönteisemmässä valossa.

Neuvoston puheenjohtaja on jo maininnut, mitä me olemme koko Euroopan unionina lahjoittaneet, joten minun ei tarvitse sanoa siitä mitään. Menenkin suoraan tämän päivän tilanteeseen.

Kolmella vuoden loppuun mennessä tapahtuvalla asialla on ratkaiseva merkitys EU:n ja Kiinan suhteille Kiinan näkökulmasta ja minun mielestäni myös meidän näkökulmastamme: Pekingin olympialaiset, Pekingissä 24.–25. lokakuuta järjestettävä ASEM-huippukokous ja Ranskassa 1. joulukuuta järjestettävä EU:n ja Kiinan välinen huippukokous. Kiinan johto kuuntelee tänä aikana erityisen herkällä korvalla ulkomailta kantautuvia viestejä. Nyt, enemmän kuin koskaan, meidän on vältettävä kaikkia väärinkäsityksiä ja jatkettava rakentavien suhteiden politiikkaamme.

Tiibetin tilanne on näiden kuukausien aikana edelleen huomion keskipisteessä. Nyt voimme sanoa, että olemme jälleen maaliskuun 14. päivää edeltävässä tilanteessa, koska Kiinan hallituksen ja dalai-laman edustajien välisiä keskusteluja jatkettiin toukokuun alussa ja viime viikolla järjestettiin keskustelujen uusi kierros; olen kuitenkin samaa mieltä siitä, että emme voi vielä arvioida tilannetta täysimääräisesti. Meidän on edelleen kannustettava molempia osapuolia jatkamaan keskustelujaan menestyksekkäästi ja tuloksiin keskittyvästi.

Viime kuussa, 24. kesäkuuta, Kiina otti myös myönteisen askelen sallimalla ulkomaisten matkailijoiden päästä jälleen Tiibetiin. Vaikka diplomaattien ja ulkomaisten toimittajien valvottuja vierailuja on voitu tehdä maaliskuusta lähtien, kehotamme Kiinaa edelleen myöntämään ulkomaisille toimittajille täyden pääsyn.

Olympialaisten osalta me kaikki toivomme, että se olisi Kiinalle ja maailmalle mahdollisuus lähentymiseen. Toivomme siinä Kiinalle menestystä.

Lokakuussa järjestettävä ASEM-huippukokous, johon aion osallistua, on hyvä tilaisuus korostaa suhteitamme Kiinaan ja ottaa silloin esiin tärkeitä maailmanlaajuisia kysymyksiä.

Lopuksi toivon, että erityisesti seuraavassa EU:n ja Kiinan välisessä huippukokouksessa voimme saavuttaa konkreettista edistystä monissa molemmille tärkeissä kysymyksissä kuten ilmastonmuutoksessa, EU:n ja Kiinan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä meneillään olevissa neuvotteluissa, ihmisoikeuksissa ja talous- ja kauppakysymyksissä. Ne ovat tavoitteemme 1. joulukuuta mennessä. Minun mielestäni on ensisijaisen tärkeää, että EU:n ja Kiinan strategista kumppanuutta kehitetään edelleen vakaasti ja että siinä otetaan myös huomioon nykyiset huolenaiheet.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisat puhemies, neuvoston puheenjohtaja ja komission jäsen, ryhmäni haluaa aivan ensiksi viitata Kiinan luonnonkatastrofia ja Tiibetin tilannetta koskevaan päätöslauselmaan, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi laajalla enemmistöllä 22. toukokuuta tänä vuonna.

PPE-DE-ryhmä pitää myönteisenä Kiinan hallituksen vakavaa sitoumusta maanjäristyksen tuhoamien alueiden jälleenrakennukseen. Odotamme kuitenkin samalla Kiinan hallituksen takaavan, että uudet talot ja muut rakennukset rakennetaan kestämään maan vavahteluja, sillä meidän on muistettava se surullinen tosiasia, että rakenteelliset puutteet johtivat monien koulujen romahtamiseen ja siihen, että monet koululaiset menettivät henkensä. Odotamme, että tämä asia tutkitaan ja että siitä vastaavat tahot asetetaan vastuuseen.

PPE-DE-ryhmä panee hyvin huolestuneena merkille, että Kiinan hallitus ei ole vielä tarttunut olympialaisten myötä ilmenneeseen tilaisuuteen parantaa yleismaailmallisten ihmisoikeuksien kunnioitusta Kiinassa. Kiinan kansalaisten pelottelu ja tiedotusvälineiden edustajille asetetut rajoitukset näyttävät olevan Kiinassa jopa entistä yleisempiä olympialaisia edeltävänä aikana.

Tämän takia me kehotamme Kiinan hallitusta vakiinnuttamaan yleismaailmalliset kansalaisoikeudet, erityisesti lehdistönvapauden, olympialaisiin mennessä ja takaamaan ne kisojen jälkeenkin.

(Suosionosoituksia)

Lopuksi PPE-DE-ryhmä kehottaa Kiinan hallitusta osoittamaan hyväntahtoisuutta dalai-laman kanssa tällä hetkellä käytävissä keskusteluissa ja saattamaan ne myönteiseen päätökseen, johon pitäisi kuulua Tiibetin kulttuurinen itsemääräämisoikeus. Meidän mielestämme on mahdotonta hyväksyä sitä, että Kiinan hallitus käyttäisi näitä keskusteluja päästääkseen olympialaisten ajan yli vain lopettaakseen ne jälkeenpäin.

Odotamme, että keskustelujen tulos edistää kulttuurista itsemääräämisoikeutta ja ihmisoikeuksia Tiibetissä.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček, PSE-ryhmän puolesta. – (CS) Hyvät naiset ja herrat, ensiksi haluaisin ilmaista ihailuni siitä tavasta, jolla Kiinan viranomaiset ovat käsitelleen Sichuanin maakuntaa järisyttäneen ja miltei kymmeneen miljoonaan ihmiseen vaikuttaneen tuhoisan maanjäristyksen jälkiseurauksia. Pidän myönteisenä sitä, että Kiina avasi välittömästi rajansa ulkomaiselle avulle, ja voin PSE-ryhmän puolesta luvat, että teemme edelleen kaiken mahdollisen, jotta eurooppalainen apu toimitetaan nopeasti ja tehokkaasti. Tiibetin osalta pidän myönteisenä yhteyden uudelleen luomista ja kahta keskustelukierrosta, jotka on järjestetty Kiinan viranomaisten ja dalai-laman lähettiläiden kesken. Minun mielestäni tämä on hyvä alku ottaen huomioon sen, mitä maaliskuussa tapahtui, ja uskon myös, että nämä yhteydet ja keskustelut jatkuvat, kunnes molempien osapuolten hyväksymä ratkaisu löydetään. Kiina avasi äskettäin Tiibetin uudelleen ulkomaisille matkailijoille, ja New York Times -lehden mukaan yli tuhat maaliskuun mielenosoitusten jälkeen pidätettyä tiibetiläistä on jo vapautettu. Haluan silti edelleen kehottaa Kiinan viranomaisia antamaan edelleen pidätettyinä olevien perheille vähintään tietoa pidätettyjen olinpaikasta. Olympialaisten osalta toivotan sekä Kiinalle että kansainväliselle olympiakomitealle hyviä ja menestyksekkäitä kisoja, koska olen vakuuttunut siitä, että kisajärjestelyjen onnistuminen voi auttaa parantamaan ihmisoikeustilannetta Kiinassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato, ALDE-ryhmän puolesta.(IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, kukaan täällä ei kyseenalaista minkään Kiinan hallituksen kanssa solmitun suhteen tärkeyttä ja vielä vähemmän maanjäristyksestä tuloksena ollutta solidaarisuutta. Neuvoston puheenjohtajan esittämä julkilausuma saa kuitenkin aikaan ongelman. Julkilausumassa ei mainita sanallakaan asemaa, jonka tämä unioni voi ottaa ja joka sen täytyy ottaa kaikkien Kiinan maaperällä, Tiibetissä ja sen ulkopuolella asuvien ihmisten kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien edistämisessä.

(Suosionosoituksia)

Haluaisin sanoa muutaman sanan tästä, koska muuten, jos ei sanota sanaakaan kaikesta, mitä on tapahtunut, tuomioista, julkisista oikeudenkäynneistä, Lhasan militarisoinnista, kun olympiasoihtu kulki sen läpi, vapauksista, jotka edelleen evätään, edelleen määrätystä kidutuksesta, se, että ulkomaisten matkailijoiden Tiibetiin päästämistä pidetään myönteisenä, on melko yksipuolinen tapa käsitellä asiaa. Vastaus tähän yksipuoliseen lähestymistapaan voi hyvinkin olla sen leimaaminen viattomaksi, idealistiseksi ja merkityksettömäksi, koska jotkut ihmiset ajattelevat vakavia asioita, hyviä suhteita Kiinan kanssa, kun taas toiset ihmiset, eli me, ajattelevat viattomia ja ristiriitaisia asioita.

Teidän antamanne kaltaisen julkilausuman seuraus on tämä: te ette maininnut uiguurien kansaa pelkästään siitä syystä, että heillä ei ole dalai-laman kaltaista väkivallattomuutta kannattavaa kansainvälistä johtajaa, ja minun mielestäni se on vakavaa, kun puhumme Kiinasta. Silloin Eurooppa on Eurooppa, joka kaiken tämän meneillään ollessa sanoo, että kukin valtionpäämies päättää osallistuuko hän vai ei, ja me ranskalaiset olemme tällä välin kuulleet kumppaneitamme ja me osallistumme Euroopan unionin puheenjohtajavaltiona. Minkälainen puheenjohtajavaltio tämä on? Minkälainen Euroopan unioni tämä on? Se on valtioiden Eurooppa, ja Kiina arvioi aivan oikein, että valtioiden Euroopalla ei ole valmiuksia kehittää politiikkaa, jonka nojalla se voisi mitenkään pakottaa Kiinaa kunnioittamaan kiinalaisten ja muiden kansalaisten ihmisoikeuksia.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. (FR) On hyvin vaikeaa pyytää täydessä vauhdissa olevaa puhujaa lopettamaan puheenvuoronsa, mutta yrittäkää noudattaa puheaikaanne.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanna Foltyn-Kubicka, UEN-ryhmän puolesta.(PL) Arvoisa puhemies, haluaisin jälleen kerran kiinnittää huomionne Tiibetin poliittisen tilanteen kiistämättömään katastrofaalisuuteen. Olympialaisten lähestyessä Kiinan kansantasavallan viranomaiset tehostavat kyseistä maakuntaa koskevaa politiikkaansa. Armeijan lähettämisestä tiibetiläisiin luostareihin käyttämällä aseiden ja terroristien etsintää tekosyynä on tullut tavallinen käytäntö. Näiden toimien tuloksena on kyseisiin paikkoihin kerättyjen taide-esineiden pakkoluovutus sekä uskonnollisten esineiden tuhoaminen. Riippumattomilta tutkimuslaitoksilta ja ihmisoikeusjärjestöiltä saaduissa tiedoissa kerrotaan viimeisimmästä tällaisesta tapauksesta, joka tapahtui Tsendrokin luostarissa Amdo Maiman maakunnassa. Kisat alkavat alle kuukauden päästä. Jokainen kulunut päivä osoittaa, että uskomme siihen, että Kiinan sisäpolitiikka muuttuisi kisojen takia, on ollut perusteeton. Toivon kuitenkin, että Euroopan mielenkiinto tätä asiaa kohtaan ei sammu yhtä aikaa Pekingin olympiatulen kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Cohn-Bendit, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(FR) Arvoisa puhemies, hyvä neuvoston puheenjohtaja, onnittelut olympialaista tapahtumaa koskevista valheista, tekopyhyydestä ja hurskastelusta. Liika on liikaa! Te käyttäydytte samalla tavalla kuin hallitukset käyttäytyivät vuosien ajan Neuvostoliiton kommunistisen totalitarismin edessä. Se on aina sama vanha juttu ja aina samat vanhat tarinat, joita te täällä meille kerrotte.

Te puhutte neuvottelutilanteesta. Jos tiibetiläisiltä kysytään, miten neuvottelut menivät, he sanovat, että heitä nöyryytettiin koko ajan neuvottelujen aikana ja että heitä kiristetään jatkuvasti – tässä yhteydessä dalai-lamaa ja hänen edustajiaan kohdeltiin samoin kuin Brežnev kohteli Dubčekia – siihen suuntaan, että jos liikutte, ammumme teidät kaikki. Näin sanottiin neuvottelujen aikana, ja nyt neuvoston puheenjohtaja, Ranskan tasavallan presidentti aikoo sanoa: ”Hyvin tehty, Kiina! Te näytätte meille, mitä tehdä, kun joku liikkuu.” Tämä Kiinan vastaus on yhtä liioitteleva kuin oli Sarkozyn toteamus lähiöiden puhdistamisesta painepesurilla.

Tämä on totuus, ja sitten te sanotte, että tämä on arvojen Eurooppa. Millä perusteella, milloin ja miten? No, nyt kun kaikki ovat läsnä – ja tämä on musta keskiviikko tälle parlamentille – haluaisin onnitella sosiaalidemokraattisen ryhmän puheenjohtajaa ja PPE-DE-ryhmän puheenjohtajaa, he molemmat ovat täällä. Sanoakseen tarkalleen mitä? Sanoakseen täällä tänään mitä? Kaikki sanovat minulle, että asiat muuttuvat paremmiksi olympialaisten ansiosta.

Vuonna 2001 sanottiin, että jos olympialaiset annetaan Kiinalle, asiat muuttuvat paremmiksi. Mitään ei ole tapahtunut vuoden 2001 jälkeen, ja asiat ovat menneet huonosta pahemmiksi. Mitä te siis sanotte meille? Että neljä viikon kuluttua asiat ovat paremmin? Miksi ne olisivat yhtään paremmin? Kiinalaiset voittavat. Kiinan kommunistinen puolue voittaa. Mitä kovempia heistä tulee, sitä enemmän te putoatte polvillenne, ja mitä enemmän te putoatte polvillenne, sitä suurempia voittajia he ovat.

Miksi te uskotte, että tämä muuttuisi? He valvovat kaikkea olympialaisissa. He valvovat radioasemia, he valvovat televisioverkkoja, mutta he eivät valvo Sarkozya, se on totta. He kutsuvat hänet jopa syömään puikoilla. Se on todella mukavaa. He mielistelevät häntä, he hyväilevät ja kutittelevat. Sitten Sarkozy sanoo: ”Se tekee kolme ydinvoimalaa ja 36 suurnopeusjunaa”, ja vielä vaikka mitä. Se on kammottavaa. Se on halveksittavaa, ja minä uskon, että jos Eurooppa ei herää, jos me edelleen levitämme kuvaa kauppiaiden Euroopasta, joka ei pysty puolustamaan Euroopan ja muun maailman kaikkein perustavanlaatuisimpia oikeuksia, meidän ei kannata rakentaa Eurooppaa, ja tämä meidän pitäisi sanoa neuvoston puheenjohtajalle.

(Voimakkaita suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (CS) Kiitos, arvoisa puhemies. On aina vaikeampaa nähdä malka omassa silmässä kuin rikka jonkun toisen silmässä. Ensiksi haluaisin esittää myötätuntoni tämän valtavan onnettomuuden uhreille sekä ihailuni kollegani Libor Roučekin tavoin siitä, miten Kiinan hallitus reagoi uhreja auttaakseen. Haluan myös kiittää komissiota, joka oli epätavallisen nopea rahallisen tuen tarjoamisessa, ja sanoa, että olen varma, että tälle tuelle ei ole rajoja. Luulen puhuvani meistä suurimman osan puolesta, kun sanon, että me haluamme olympialaisten sujuvan turvallisesti ja reilun perin hengessä, eikä pelkästään stadioneilla. Tietenkin me kunnioitamme Kiinan historialle ja kulttuurille tyypillisiä näkökulmia. Näiden kahden tapahtuman ansiosta meillä on kuitenkin enemmän mahdollisuuksia käydä vielä tiiviimpää vuoropuhelua ja saavuttaa kouraantuntuvia tuloksia sekä ekologian että ihmisoikeuksien osalta keskusteluissamme Kiinan kansantasavallan kumppaneidemme kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder, IND/DEM-ryhmän puolesta.(NL) Minulla oli keskiviikkoiltapäivänä, 18. kesäkuuta tapaaminen kolmen kunniallisen ja sopuisan Kiinan kansalaisen kanssa eräässä hotellissa Pekingissä. Tuskin tuntia ennen kuin meidän piti tavata, sain kuulla, että turvallisuuspalvelu oli hakenut heistä kaksi ja että kolmatta oli virallisesti varoitettu puhumasta minulle. Kaksi pidätettyä vapautettiin noin 31 tuntia myöhemmin. Virallisen linjan mukaan heitä ei ollut vapautettu, koska heitä ei ollut pidätetty, vain ”kuultu”.

Oli miten oli, Kiinan viranomaiset halusivat selvästi estää kaiken henkilökohtaisen kontaktin Euroopan parlamentin jäsenen ja näiden kolmen Kiinan kansalaisen välillä. Mutta ymmärrän täysin heidän vastenmielistä käyttäytymistään. Peking ei selvästikään voinut olettaa, että kukoistavien protestanttisten kotikirkkoyhteisöjen kolme johtavaa edustajaa tulisivat esittämään olympialaisista hyvää propagandaa. Tämän mahtavan urheiluspektaakkelin aattona virallisesti rekisteröimättömien protestanttisten kirkkojen jäseniin kohdistetaan koko ajan ankarampaa uskonnollista vainoa.

Kiinan edistykselliset johtajat pitävät mieluummin tämän sorron raastavat yksityiskohdat tiukasti pimennossa. Luonnollisesti. Loppujen lopuksi, mitä kunniallista on siinä, että Pekingin kotikirkkoyhteisön tavallinen pastori tuomitaan pakkotyöhön? Kolmen vuoden ajan hänen on pitänyt käyttää 12 tuntia päivässä tulevien olympialaisten jalkapallojen valmistamiseen. Se on riittävästi sanottu kiinalaisesta pakkotyön muodosta!

Ja mitä sanomme kiinalaisista virkamiehistä, jotka ovat pidättäneet kotikirkkoyhteisöjen jäseniä, kun he ryntäsivät antamaan käytännön apua vapaaehtoisesti ja täysin pyyteettömästi Sichuanin maakunnan hirvittävän maanjäristyksen uhreille. Se oli todella täysin sopimatonta. Arvoisa puhemies, jo paljon ennen kuin olympialaiset alkavat Kiinassa, minä väittäisin, että Peking on sammuttanut olympiatulen laiminlyömällä räikeästi perusoikeuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward McMillan-Scott (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, haluan aloittaa ilmaisemalla osanottoni maanjäristyksessä kuolleiden sukulaisille ja niille, jotka kärsivät siitä.

Mutta haluaisin erityisesti osoittaa huomioni Jean-Pierre Jouyet’lle hänen tänään antamastaan julkilausumasta, jonka mukaan presidentti Sarkozy, joka tulee tänne huomenna, osallistuu olympialaisten avajaisseremoniaan.

Haluaisin muistuttaa Les Dernières Nouvelles d’Alsace tämän päivän pääkirjoituksesta: L’Europe a capitulé – Eurooppa on antautunut. Presidentti Sarkozy on menossa olympialaisiin, mutta sen lisäksi Kiinaan Eutelsatin kautta lähetyksiä Ranskan viranomaisten luvalla välittävän ryhmän lähetykset keskeytettiin 16. kesäkuuta. Näin on tehty aiemminkin. Pyydän nyt Ranskan hallitusta sallimaan NTDTV:n jatkaa lähetyksiään.

Toimitan tänään Yhdistyneiden Kansakuntien kidutusta ja uskonnollista vapautta käsitteleville esittelijöille asiakirjan, joka liittyy joihinkin ihmisiin, joiden kanssa olin yhteydessä ollessani Pekingissä kaksi vuotta sitten. Cao Dongia kidutetaan edelleen Koillis-Kiinassa sijaitsevassa vankilassa. Niu Jinping pidätettiin uudelleen 20. huhtikuuta 2008, ja häntä kidutetaan. Hänen vaimoaan Zhang Lianyingiä on kidutettu monesti, ja hänet on vangittu neljä kertaa. Panen Internet-sivulle asiakirjan 50 kidutustavasta, josta hän kärsii. Tiedän, että Gao Zhishengia, kristittyä ihmisoikeusasianajajaa kohdeltiin hyvin huonosti aiemmin tänä vuonna. Hän on edelleen kotiarestissa. Hu Jia pidätettiin sen jälkeen, kun hän oli antanut todisteita Euroopan parlamentin ihmisoikeusvaliokunnalle.

Tämä on mielivaltainen, julma ja vainoharhainen järjestelmä. Meidän olisi pidettävä politiikka poissa urheilusta; meidän pitäisi pitää Nicolas Sarkozy poissa Pekingistä.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, kuten monet täällä olevat ihmiset myös minä suhtauduin erittäin varauksellisesti, kun Kiinalle myönnettiin olympialaiset seitsemän vuotta sitten. Mutta ne myönnettiin vasta sen jälkeen, kun viranomaiset olivat antaneet lukuisia vakuutuksia siitä, että vähemmistöjen oikeuksia kunnioitettaisiin, että kidutus lopetettaisiin ja että todistettuja ihmisoikeusrikkomuksia käsiteltäisiin.

Tullaan pikakelauksella tähän päivään ja tiedetään, että huolemme ovat yhtä suuria kuin ennen, elleivät jopa suurempia. Jotkut ovat puhuneet pahoinpitelyistä. Marco Cappato puhui vaikuttavasti Tiibetistä, ja Daniel Cohn-Bendit ja muut puhuivat myös. Tiedämme luonnonoikeuden rikkomuksista. Kiina teloittaa joka vuosi useampia ihmisiä kuin kaikki muut maailman maat yhteensä. Minun mielestäni Euroopan on ensi kuussa hävettävä, jos presidentti Sarkozy ja rivi EU:n hallitusten päämiehiä ja presidenttejä ja prinssejä seisoo siellä ja kättelee Kiinan johtajia antaen heille uskottavuuden, jota he eivät ansaitse, ja antaen heille luvan jatkaa samalla tavalla kuin ennenkin. Olympialaisissa pitäisi olla kyse olympialaisesta ihanteesta, ja se, mitä Kiinassa tällä hetkellä tapahtuu, sotii sitä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Dirk Sterckx (ALDE).(NL) Suhteista Kiinaan vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajana olen samaa mieltä komission jäsenen kanssa siitä, että meillä on strategiset siteet Kiinan kanssa ja että ne ovat tärkeitä meille molemmille. Me pyrimme tietysti saamaan taloudelliset siteet, mutta myös enemmän kuin sitä. Mielestäni meidän on korostettava sitä jatkuvasti.

Pidän kahta muuta asiaa yhtä tärkeänä: yksilöiden ihmisoikeudet ja ilmaisunvapaus. Nämä ovat kysymyksiä, joita me otamme esiin joka kerran, kun valtuuskunta tai valtuuskunnan jäsenet ovat yhteydessä kiinalaisiin kollegoihimme. Emme ole aina samaa mieltä, mutta keskustelemme niistä ja yritämme vaihtaa parhaita ajatuksia ja perusteluja. Se on vaikeaa, se on joskus ankaraa työtä, mutta se on jotakin, jonka tekemistä parlamentin on jatkettava herkeämättä.

Olemmeko edistyneet? Ehkä liian vähän ja liian hitaasti, mutta mielestäni olemme edistyneet. Kehottaisin Euroopan parlamenttia muistamaan, että meidän on ylläpidettävä yhteyttä Kiinan kanssa ja nostettava edelleen esiin kysymyksiä huolimatta siitä, miten vaikeaa, väsyttävää tai turhauttavaa se joskus on. Mutta mielestäni se on ainoa tie eteenpäin. Sillä kiinalaisten kohtalosta ei päätetä tässä parlamentissa, vaan siitä päättävät Kiinassa kiinalaiset itse. Heidät meidän on vakuutettava, ei itseämme.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, Kiinassa 12. toukokuuta tapahtunut tuhoisa maanjäristys sai aikaan maailmanlaajuisen sympatian aallon. Maahan on virrannut huomattava määrä kansainvälistä tukea, mutta sen rajojen sisällä on kuitenkin tehty erotteluja, ja separatismin vastaiset toimenpiteet on liitetty katastrofin lievitystä koskeviin ponnisteluihin. On täysin epäolennaista, kuuluvatko ihmiset enemmistöön vai vähemmistöön – heidän on ehdottomasti saatava apua. Enää ei pitäisi kehottaa erilaisuuden ylistämiseen, se on toteuttamiskelvoton näkemys. Kiinaa pitäisi neuvoa perusteellisesti avautumaan viimeinkin. Siihen pitäisi kuulua ulkomaisten tarkkailijoiden ja toimittajien vapaa pääsy kaikkiin Kiinan osiin. Kiinan ainoan sensuroimattoman televisioaseman NTDTV:n pitäisi sallia aloittaa lähetyksensä uudelleen viipymättä.

Monet valtion ja hallitusten päämiehet eivät ole vielä noudattaneet Euroopan parlamentin suositusta pidättäytyä osallistumasta olympialaisten avajaisseremoniaan. Tuemme Saksan Angela Merkeliä, Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeriä Gordon Brownia, omaa puhemiestämme Hans-Gert Pötteringiä ja muita johtavia julkisuuden henkilöitä, jotka ovat päättäneet pysyä poissa 8. elokuuta järjestettävästä seremoniasta. Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy on sanonut, että hänen päätöksensä riippuu Kiinan ja dalai-laman edustajien välisten neuvottelujen lopputuloksesta. Neuvottelut ovat olleet tuloksettomia ja sellaisina ne pysyvät; hänen on siis jäätävä Pariisiin.

(Suosionosoituksia)

Haluan ennen kisoja muistuttaa tiibetiläisten ahdingosta. Maaliskuun 14. päivän mielenosoituksissa kuoli yli 200 ihmistä, ja 5 000 tiibetiläistä on vangittu, useimmat heistä ilman oikeudenkäyntiä. Tuhannet ovat saaneet vammoja, kun heihin on kohdistettu fyysistä väkivaltaa isänmaallisen uudelleenkoulutuksen aikana. Arvoisa puhemies, tämä on tarkoitettu muistutukseksi niille, jotka edelleen aikovat lähteä Pekingiin.

(Suosionosoituksia Verts/ALE-ryhmästä)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Dobolyi (PSE). - (HU) Arvoisa puhemies, kiitos puheenvuorosta. Olympialaisten järjestäminen on haaste kaikista näkökulmista, mutta se on myös poikkeuksellinen mahdollisuus Kiinan kansalaisille osoittaa maailmalle, että he ovat ymmärtäneet olympialaisten yleismaailmalliset arvot ja hengen. ”Yksi maailma, yksi unelma”: Pekingin olympialaisten tunnuslause korostaa täysimääräisesti kisojen perusperiaatteita ja edustaa niitä uskollisesti. Luotan siihen, että olympialaiset takaavat meille erinomaisen mahdollisuuden syventää ja laajentaa yhteistyötämme ja vuoropuheluamme Kiinan kanssa monilla aloilla.

Emme saa kuitenkaan unohtaa toukokuun maanjäristystä ja tuhoa, jossa kuoli kymmeniä tuhansia ihmisiä ja joka teki miljoonista kodittomia. Meidän on taattava maalle tukemme vaikeina aikoina, mutta meidän on aina muistutettava johtoa demokraattisten uudistusten merkityksestä ja annettava rakentavaa arvostelua monilla aloilla.

Minä olen yksi niistä, joiden mielestä Euroopan unionin on jatkettava Kiinan kanssa tuloksiin keskittyvää vuoropuhelua ihmisoikeuksista, mutta meidän on hyväksyttävä, että tuloksia saadaan vain askel kerrallaan. Ja kyllä, tuloksia on tulossa: vain muutama päivä sitten aloitettiin jälleen suora lentoyhteys Kiinan ja Taiwanin välillä monen vuosikymmenen tauon jälkeen. Keskustelut dalai-laman kanssa on jälleen aloitettu. Myös tässä meitä kiinnostaa tuloksiin keskittyvä ja pragmaattinen vuoropuhelu, jossa otetaan huomioon Tiibetin ja Kiinan arvot ja jolla viitoitetaan tietä tulevaisuuteen. Suuret kiitokset.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis Visser (PPE-DE).(NL) Arvoisa puhemies, olympialaiset avataan Pekingissä 8. kuukauden 8. päivänä vuonna 2008. Kahdeksan on onnennumero kiinalaisessa kulttuurissa, ja se liittyy hyvään onneen ja vaurauteen. Toivon, että tämä päivämäärä osoittautuu onnekkaaksi Kiinan kansalle. Taloudellisesti Kiinalla menee todella hyvin. Kuten Deng Xiaopingilla oli tapana sanoa: ”Ei ole väliä, onko kissa musta vai valkoinen, kunhan se pyydystää hiiriä”. Hän avasi maan ulkomaisen pääoman investoinneille. Kiinan taloutta on vapautettu vähitellen. Kiina on nyt vakaa kumppani taloudellisessa kehityksessä. Se on tyytyväinen esimerkiksi siihen, että sen valuutta on sidottu dollarin lisäksi euroon ja muihin valuuttoihin. Kiinalla on rakentava asema maailmantaloudessa.

Ihmisoikeuksien osalta tilanne ei valitettavasti ole hyvä, eikä etenkään Kiinan oman väestön ihmisoikeuksien osalta. Minusta on masentavaa, että olympialaisten kaltaisen riemukkaan tapahtuman takia kiinankieliselle satelliitin kautta länsimaista toimivalle televisioasemalle on asetettu rajoituksia. Toivon, että Kiinan viranomaiset käyttävät kisojen suomaa tilaisuutta osoittaa kansalleen, että sääntöjä ei sovelleta pelkästään urheiluareenoilla vaan ennen kaikkea niitä sovelletaan virkakoneiston velvollisuutena olevaan velvoitteeseen kunnioittaa ihmisoikeuksia ja ilmaisunvapautta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE).(PL) Arvoisa puhemies 69 000 ihmistä kuoli 12. toukokuuta 2008 tapahtuneen maanjäristyksen takia, yli 18 000 on kadoksissa ja loukkaantuneiden määrä on yli 37 000. Tämä tapahtuma on järkyttänyt kiinalaisten lisäksi koko maailmaa. Olen luultavasti ainoa tänään täällä parlamentissa oleva henkilö, joka oli tuolloin paikalla. Olin Pekingissä ja Shanghaissa ja näin noiden ihmisten, kiinalaisten, solidaarisuuden ja sen, miten he samastuivat uhreihin ja tragediaan.

Käytän tätä tilaisuutta hyväkseni ja ilmaisen ihailuni tuhansille koko maailman, Taiwanin, Japanin, Australian ja ennen kaikkea Kiinan pelastushenkilöstön jäsenille ja vapaaehtoisille, joiden näissä traagisissa olosuhteissa osoittama solidaarisuus ja sitoutuneisuus ansaitsevat erityistä ylistystä. Euroopan unionin toteuttamalle toiminnalle pitäisi myös antaa tunnustusta. Kiinan hallitus osoitti paikallisviranomaisten tukemana kymmenen miljardia euroa katastrofien uhrien auttamiseen. Pekingin saaman ulkomaisen tuen kokonaismäärä oli viisi miljardia euroa. Suurin osa näistä varoista tuli Kiinan ulkopuolella maailman eri osissa asuvilta kiinalaisilta.

Minun mielestäni erityiseen humanitaariseen apuun suunnatut toimet ovat hyödyllisempiä ja vuoropuhelu on hyödyllisempää kuin iskulauseet ja kehotukset boikotteihin ja protesteihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, tämän parlamentin on edistettävä valtiomiestaitoa, mitä se ei tällä hetkellä surullista kyllä tee.

Kymmenen miljoonaa koditonta ihmistä on valtava katastrofi – maailman pahin. Näimme, miten ihmisistä huolehtiva, ihmisiin keskittyvä Kiinan hallitus ja johto toimivat alueella, jolla on yksi maailman suurimmistä väestöistä, johon kuuluu yli miljoona tiibetiläistä. Toisin kuin Burmassa, jossa johtajat eivät välittäneet eivätkä välitä, Kiinan hallitus välittää selvästi omasta kansastaan. Tämä oli itsestään selvää kaikille, jotka näkivät avustusponnistelut.

Muun maailman maat, vallat, järjestöt tai kansat eivät voi päättää Kiinan ihmisoikeuksista. Vain 1,3-miljardinen Kiinan kansa voi päättää niistä itse. Tiedämme hyvin, että tämä kansa voi olla selväsanainen, se voi näyttää ja osoittaa vihansa, ja se todella näyttää sen, kun jokin on väärin.

Kiinan ihmisoikeustilanne paranee, ja sitä voidaan parantaa edelleen. Se, että parlamentti ja kollegani huutelevat siitä, ei muuta mitään. Kuten tavallisesti, petämme itseämme omasta tärkeydestämme. Kun Kiinan kansa nousee köyhyydestä, se vaatii itse suurempaa demokraattista ilmaisunvapautta. Neljä sataa miljoonaa ihmistä on noussut köyhyydestä – se on merkittävä saavutus. Mutta Kiinan kansa on peloissaan. Kääntämällä heille selkämme, kuten teimme olympiasoihdun takia, me raivostutamme vain Kiinan kansan, emme sen hallitusta. Tämä ero on tärkeä, ja se pitäisi ymmärtää.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE).(ET) Hyvät kollegat, olympialiike on kautta aikojen pyrkinyt saavuttamaan paremman maailman. Pekingissä pian alkava suurtapahtuma on auttanut huomion kiinnittämistä Tiibetiin ja ihmisoikeuksiin. Pekingin ja dalai-laman välistä vuoropuhelua on ehdottomasti jatkettava. Antaessaan Kiinalle mahdollisuuden järjestää tämä maailmanlaajuinen urheilutapahtuma kansainvälinen olympiakomitea määräsi hyvin selkeän ehdon, jonka mukaan Kiinan pitäisi kunnioittaa ihmisoikeuksia vuoteen 2008 mennessä. Tiedämme, että näin ei käynyt.

Olympialaisissa ei ikinä ole ollut kyse pelkästään urheilusta. Olympialaisten peruskirjan periaatteet myötäilevät suuressa määrin EU:n periaatteita, joilla tarkoitan kansalaisten perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia, joiden suhteen ei tehdä kompromisseja. Peruskirjassa todetaan, että isäntämaan on ylläpidettävä ihmisarvoa, eikä se saa sortaa kansalaisia kansallisuuden tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella. Tämän takia olen samaa mieltä sen näkemyksen kanssa, jonka mukaan presidentti Sarkozyn paikka on Pariisissa oman televisionsa edessä, ei Pekingin olympiastadionilla.

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein (Verts/ALE).(ES) Arvoisa puhemies, Kiinassa pidettävät olympialaiset ovat antaneet meille opetuksen: jos aikoo järjestelmällisesti rikkoa ihmisoikeuksia, on oltava suuri, taloudellisesti vahva maa, ei Zimbabwe tai Kuuba. Eikä ainakaan Burma. Maan on oltava sellainen, jonne sadat länsimaiset yritykset ovat sijoittautuneet ja jossa miljoonat ihmiset työskentelevät orjuuden kaltaisissa olosuhteissa. Maalla on oltava suurellinen ja aggressiivinen tyyli, ja sitten Eurooppa kumartelee ja raaputtelee sitä.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE).(FR) Arvoisa puhemies, esitän surunvalitteluni maanjäristyksen uhrien läheisille ja haluan ilmaista vilpittömän suruni. Meidän on kuitenkin keskusteltava muista asioista, ja tämän sanon erityisesti neuvostolle, sillä muistan presidentti Sarkozyn muutama kuukausi sitten, Tiibetin tapahtumien aikaan, tekemät huomiot.

Olemme juuri kuulleet ehdotuksen tehdä urheilusta huonoa politiikkaa ja politiikasta naurettavaa urheilua, eikä tätä voida hyväksyä. Ei voida hyväksyä sitä, että presidentti Sarkozy aikoo edustaa Euroopan unionia Pekingissä käymättä sikäläisten poliittisten vankien luona. Olisi johtajillemme häpeällistä mennä Pekingiin ja olla lausumatta yhtään sanaa tilanteen julmasta todellisuudesta. Se olisi häpeällistä, eivätkä kyseiset johtajat voisi sen jälkeen enää esiintyä arvokkaasti Euroopan unionin toimielimille. On ensiarvoisen tärkeää, että palaamme tähän kysymykseen syyskuussa.

 
  
MPphoto
 
 

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE).(EL) Arvoisa puhemies, vain kuukausi ennen Pekingin olympialaisia Kiina käy edelleen läpi maanjäristyksen traagista vaikutusta. Valitettavasti tarvittiin maanjäristys ja tuhansia uhreja ja kodittomia ihmisiä ennen kuin Kiinan kansantasavallan hallitus tajusi, että apua tarjonneiden kansojen solidaarisuus oli olennaista.

Se pakotti kuitenkin Kiinan avaamaan rajansa ja sallimaan kaikkien joukkotiedotusvälineiden ja humanitaarisen avun toimistojen päästä alueille, joille siihen saakka oli vaikeaa päästä edes vieraana.

Kiinan maanjäristyksiä seuranneet tapahtumat johtivat pehmenemiseen, joka puolestaan on johtanut siihen, että koko maailmaa huolestuttaa kansojen rauhanomainen yhteiselo. Olympialipulla ja muinaisen Olympian pyhällä tulella on ihanteellinen asema niiden asioiden joukossa, jotka erottavat meitä, mutta ennen kaikkea myös niiden asioiden joukossa, jotka yhdistävät meitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE).(DE) Arvoisa puhemies, kun presidentti Sarkozy puhui suoraan Tiibetin levottomuuksista, ihailin suuresti Ranskaa sen ihmisoikeuksien valvojan tehtävän takia. Sen jälkeen tilanne on muuttunut paljon huonommaksi, ja pidätettyjen määrä hipoo ennätyksiä.

Tilanne Tiibetissä ei ole koskaan ollut näin jännittynyt. Tiedotusvälineiden sensurointi ei ole ikinä ollut niin ankaraa kuin nyt. Ja minun mielestäni presidentin reaktio on isku vasten niiden kasvoja, jotka kampanjoivat ihmisoikeuksien puolesta. Me teemme tyhjiksi kaikkien niiden kiinalaisten toiveet, jotka luottavat siihen, että me harjoitamme painostusta auttaaksemme heitä, kun he yrittävät ottaa demokratian käyttöön Kiinassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, kansainvälinen olympiakomitea perusteli vuoden 2008 olympialaisten myöntämistä Kiinalle väittämällä, että se auttaisi avaamaan maata parannuksille sen ihmisoikeustilanteessa.

Kiinan viranomaiset eivät ole kuitenkaan ottaneet huomioon kansainvälisiä kehotuksia lopettaa Tiibetissä 14. maaliskuuta tapahtuneiden levottomuuksien seurannan jatkaminen. Mielenosoitukseen osallistuneita seurataan edelleen, pidätetään ja vangitaan mielivaltaisesti, eikä heidän perheilleen anneta mitään tietoja heidän sijainnistaan, vaikka sitä edellytetään Kiinan lainsäädännössä.

Kehotan Kiinaa noudattamaan sen ihmisoikeuksien, vähemmistöjen oikeuksien, demokratian ja oikeusjärjestyksen osalta tekemiä julkisia sitoumuksia. Tämä oli kansainvälisen olympiakomitean kanssa tehty sopimus, jonka nojalla Kiinalle ensisijaisesti myönnettiin olympialaiset.

Tämä on Kiinalle historiallinen ja ainoalaatuinen tilaisuus osoittaa maailmalle halukkuutensa parantaa ihmisoikeustilannettaan, mutta minun mielestäni tässä suhteessa ei ole tapahtunut riittävää edistystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, tuen sitä, että olympialaiset pidetään Pekingissä, mutta kehotan myös Euroopan hallituksia ja instituutioita vaatimaan, että Kiina noudattaa ihmisoikeuksiin liittyviä sitoumuksiaan, eli niitä, jotka se on tehnyt saadakseen olympialaiset Pekingiin.

Tämä edellyttää, että EU:n edustajat, jotka osallistuvat – tai eivät osallistu – olympialaisiin, käyttävät tämän tilaisuuden kiinnittääkseen huomion Kiinan ihmisoikeustilanteeseen. Tämä on hyvin vakavaa. Vankilassa on monia ihmisiä, myös Hu Jia, joka vangittiin sen jälkeen, kun hän puhui meille täällä Euroopan parlamentissa videon kautta. Emme voi hyväksyä sitä, että Kiinan viranomaiset pitävät edelleen kyseisiä ihmisiä vankilassa ilman mitään syytä.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Arvoisa puhemies, monet maat ja niiden johtajat, myös Euroopassa, ovat kiinnostuneita hyvistä yhteyksistä Kiinan kanssa saadakseen tuottoisia kauppoja tai taloussopimuksia, ja he kiinnittävät vain vähäistä huomiota demokratian puutteeseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen laiminlyöntiin Kiinassa. Maailman yleisesti, maailman johtajien ja maailmanlaajuisten instituutioiden pitäisi toimia yhdessä, ja niiden pitäisi soveltaa eri painostuksen lajeja puolustaakseen vapauden, ihmisoikeuksien ja demokratian kaltaisia arvoja. Jos olemme jakaantuneet, emme voi toimia yhdessä ja meillä on vain vähän vaikutusvaltaa. Olympialaiset ovat oiva tilaisuus sellaisiin toimenpiteisiin. Kansainvälisen yhteisön pitäisi toimia auttaakseen väestöä, joka on kärsinyt järkyttävästä maanjäristyksestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, neuvoston puheenjohtaja. – (FR) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin Euroopan unioni ei päättänyt vuonna 2001, että olympialaiset olisi pidettävä Pekingissä, päätöksen teki kansainvälinen olympiakomitea.

Toiseksi, kuten olette sanoneet, olympialaisten ihanteet ovat todella olemassa, mutta ne eivät koske politiikkaa, ne koskevat urheilua, kuten kansainvälinen olympiakomitea on sanonut yhä uudelleen.

Kolmanneksi, en tiedä, onko se, että sanotaan yhden parlamentin jäsenen tavoin, että ”en aio mennä avajaisseremoniaan, mutta aion katsoa niitä televisiosta” paras tapa edistää ihmisoikeuksia Kiinassa ja saada aikaan kattava vuoropuhelu. En usko, että ongelma todella koskee tätä asiaa. Huomautan lisäksi, että monet eri poliittisia ryhmiä ja eri vakaumuksia edistävät parlamentin jäsenet ovat myös ilmaisseet tässä parlamentissa näkemyksensä vuoropuhelusta, jota meidän pitäisi käydä Kiinan viranomaisten kanssa.

Olivatpa nykyiset vaikeudet millaisia tahansa, meidän on edelleen hyödynnettävä parhaalla mahdollisella tavalla EU:n suhteita Kiinan kanssa. Vain voimakas unioni voi saada kaksi osapuolta käymään avoimia keskusteluja – joita me kaikki kannatamme – mistä tahansa aiheesta, jopa kaikkein ongelmallisimmalta vaikuttavista. Euroopan unioni ei odottanut Tiibetin tapahtumien alkamista käynnistääkseen kyseisen vuoropuhelun. Haluamme aloittaa Kiinan kanssa vuoropuhelun yhä useammista kahdenvälisistä ja maailmanlaajuisista kysymyksistä, jotka eivät ole pelkästään kaupallisia – toisin väittäminen on valtavaa vääristelyä. Myös Benita Ferrero-Waldner huomautti tästä. Kattava vuoropuhelu Kiinan kanssa on välttämätöntä, koska Kiinalla on merkittävä asema kansainvälisessä yhteisössä, ja meidän on tehtävä kaikkemme – olympialaiset ovat myös siihen keino – varmistaaksemme, että Kiina integroidaan tehokkaammin kansainväliseen yhteisöön.

Haluaisin lisäksi huomauttaa, että meidän on käytävä Kiinan kanssa strategista vuoropuhelua erityisesti puheenjohtajavaltion Ranskan johdolla pidettävässä tulevassa huippukokouksessa. Puheenjohtajavaltio Ranska ei valinnut huippukokouksen päivämäärää. Huippukokous pidetään vuoden 2008 toisella puoliskolla. Meidän on varmistettava, että valmistelut tehdään mahdollisimman hyvissä olosuhteissa, ja tämän huippukokouksen pitäisi tarjota tilaisuus Kiinan ja Euroopan unionin kumppanuudelle, jotta voitaisiin käsitellä uusia kysymyksiä, erityisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ympäristö- ja sosiaalinormeihin liittyviä kysymyksiä – kuten monet teistä ovat sanoneet.

Kiinan vakaaseen haluun olla merkittävämmässä asemassa kansainvälisellä foorumilla on liitettävä ihmisoikeuksien alaan, sosiaalialaan ja ympäristönsuojeluun liittyviä uusia velvollisuuksia. Olemme siitä tietoisia ja olemme valmiita tekemään työtä kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi, ja Euroopan unioni on epäilemättä sopivin kumppani auttamaan Kiinaa tällä tiellä.

Tässä yhteydessä presidentti Sarkozy Euroopan unionin puheenjohtajana, kollegoitaan ja virkaveljiään kuultuaan, ottaa vastuun Euroopan unionin ja Kiinan välisen kattavan vuoropuhelun aloittamisesta. Jos Kiina haluaa olla merkittävämpi toimija maailmannäyttämöllä, sen on otettava harteilleen siitä johtuva vastuu. Vertailuja on tehty paljon, yhden teki Daniel Cohn-Bendit. Panin merkille vertailun Brežnevin Neuvostoliittoon. Haluammeko todella kahden toisilleen vihamielisen ryhmittymän ristiriitaa? Eikö siinä vuoropuhelussa, jota myös on käyty tämän suuren maan kanssa, saavutettu jotakin edistystä? Meillä oli tärkeä asema tämän edistyksen saavuttamisessa, ja kuten aina, arvomme tulevat esiin myös vuoropuhelun ja demokraattisen kehityksen kautta. Meidän on käytävä Kiinan kanssa haastavaa vuoropuhelua, jossa mikään aihe ei ole kielletty, ja meidän on kannustettava sitä tekemään sitoumuksia kaikilla aloilla, politiikassa, ihmisoikeuksissa ja yhteiskunnassa.

Jotkut parlamentin jäsenet ovat maininneet kuolemanrangaistuksen. Meidän pitäisi käsitellä tätä asiaa Kiinan kanssa, mutta meidän pitäisi käsitellä sitä myös kaikkien muiden kanssa, ja toivon, että ne samat konservatiivijäsenet, jotka juuri ovat puhuneet aiheesta, tekevät niin. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että kuolemanrangaistus on voimassa muissakin maissa, joilla on suhteet Euroopan unioniin. Joka tapauksessa me tarvitsemme tätä kattavaa vuoropuhelua. Meidän on edettävä varovasti, ja olen täysin samaa mieltä siitä, mitä komissio sanoi neuvoston osalta eli, että meidän ei pitäisi pahentaa Kiinan kansallistunnetta silloin, kun se toimii isäntänä tapahtumassa, joka on hyvin tärkeä koko maalle, maalle, joka pyrkii integroitumaan kansainväliseen yhteisöön.

Tässä hengessä ja vastaten kaikista asemaansa liittyvistä velvollisuuksista ja toimien täysin tietoisena eurooppalaisten arvojen luonteesta presidentti Sarkozy vierailee uudessa asemassaan Pekingissä välittääkseen tämän viestin ja myös osoittaakseen, että uskomme tämän suuren maan myönteiseen kehitykseen sen kansainväliseen yhteisöön integroitumisen osalta. Olemme jo nähneet todellisia merkkejä edistyksestä Burmassa ja Iranin ja Pohjois-Korean konfliktien ratkaisemisessa. Ne ovat kaikki aloja, joilla myös tarvitsemme Kiinan apua. Tähän kuuluu selkeästi muutakin kuin puhtaasti kaupalliset edut.

Lopuksi haluaisin sanoa Marco Cappatolle, että kaikissa suhteissamme, riippumatta siitä, ovatko ne EU:n sisäisiä, koskevatko ne vähemmistöjä tai ovatko ne unionin ja sen kumppaneiden välisiä, meillä on oltava samat vaatimukset ja meidän on varottava luennoimasta koko maailmalle moraalista.

 
  
  

PUHETTA JOHTI
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, puhun lyhyesti, koska paljon on sanottu.

Haluaisin vain toistaa, että suhde Kiinan kanssa on hyvin monitahoinen. Se tarkoittaa, että tämän strategisen suhteen ala on laaja. Ympäristön, kaupan, kulttuurin – kaikkien käymiemme erilaisten aihekohtaisten keskustelujen ja vuoropuhelujen – lisäksi käsittelemme myös ihmisoikeuksia, jotka erityisesti on tänään täällä tuotu esiin hyvin vakavasti. Me otamme ne vakavasti riippumatta siitä, koskevatko ne ihmisoikeuksien puolustajia tai vankilassa olevia vetoomuksen esittäjiä tai kuolemanrangaistuksen käyttöä. On totta, että hyvin monia ihmisiä teloitetaan. Olemme maininneet tämän aina selkeästi, myös oletetut kidutus- ja pahoinpitelytapaukset.

Käymme vuoropuhelua ihmisoikeuksista. On totta, että joskus se ei ole tyydyttävää, mutta meillä ei ole muuta välinettä. Meidän on jatkettava vuoropuhelua Kiinan kanssa. Meillä on Saksassa sanonta: Steter Tropfen höhlt den Stein, jokainen pisara muovaa kiveä. Tätä me yritämme tehdä.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (ES) Keskustelun päätteeksi, olen vastaanottanut viisi työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitystä.

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan poikkeuksellisesti huomenna kello 9.00 puheenjohtajavaltion Ranskan ohjelman esittelyn takia.

Kirjalliset kannanotot (142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjallinen. – (SK) Pekingin olympialaiset lähestyvät, mutta minun tietääkseni Kiinan ihmisoikeustilanne ei ole parantunut. Pikemminkin päinvastoin, sillä Kiinan hallinto pidättää yhä useampia ihmisiä estääkseen mahdolliset mielenosoituksen olympialaisten aikana.

Lehdistön vapaus on äärimmäisen tärkeää, koska riippumattomat tiedotusvälineet tarjoavat sensuroimatonta tietoa Kiinan ihmisoikeustilanteesta. Siksi on olennaista, että riippumattomat televisioasemat, kuten NTDTV, voivat myös lähettää ohjelmia. Tämä televisioasema lähettää ohjelmia ympäri vuorokauden kiinaksi ja englanniksi Aasiassa, Euroopassa, Australiassa ja Pohjois-Amerikassa satelliittien kautta. NTDTV:n ohjelmia lähettävä ranskalainen yhtiö Eutelsat katkaisi 16. kesäkuuta 2008 yllättäen NTDTV:n signaalin Aasiassa ilmeisesti Kiinan kommunistisen puolueen harjoittaman painostuksen takia.

Arvoisa komission jäsen Ferrero-Waldner, vetoan teihin siinä toivossa, että käytätte komission nimissä kaikkia mahdollisia keinoja NTDTV:n lähetysten palauttamiseksi Aasiaan. Pyydän myös puheenjohtajavaltiota Ranskaa estämään neuvoston nimissä ilmaisunvapauden rajoittamisen Kiinassa.

Kehotan Kiinan viranomaisia osoittamaan maailmalle, että olympialaisten myöntäminen Pekingille on johtanut ihmisoikeustilanteen parantumiseen Kiinassa. Uskon, että Tiibetin avaaminen matkailijoille, toimittajille ja kaikille tiedotusvälineille on todellista ja että sen avulla kyseisen alueen tilanteesta saadaan sensuroimatonta tietoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE) , kirjallinen. – (HU) Laajentuminen on yksi onnistuneimmista EU:n politiikanaloista, ja samalla se on ehkä yksi tehokkaimmista koskaan tunnetuista ulkopolitiikan välineistä. Kaikki tähän mennessä tapahtuneet laajentumiset ovat vahvistaneet unionia ja vakauttaneet ja yleisesti yhdistäneet liittyneitä maita. Vuoden 2004 laajentumisen jälkeen kuluneet neljä vuotta ovat hälventäneet laajentumista edeltäneet perustelemattomat pelot ja harhaanjohtavan tiedon. Laajentuminen on suuri menestys, ja sekä vanhat että uudet jäsenvaltiot ovat hyötyneet siitä paljon. Valitettavasti jotkut poliitikot, joko tietoisesti tai silkasta typeryydestä, kieltävät laajentumisen onnistumisen ja johtavat vanhojen jäsenvaltioiden kansalaisia harhaan. Siksi on erittäin tärkeää, että me tiedotamme yhteiskunnalle laajentumisen eduista ja hyödyistä.

Lissabonin sopimuksen hylkääminen Irlannissa on todella suuri este unionin laajentumiselle tulevaisuudessa. Luotan silti siihen, että EU löytää pikaisesti ratkaisun pelastaakseen Lissabonin sopimuksen. Kroatian liittymistä ei pitäisi kuitenkaan pitää panttivankina: Kroatian liittyminen on oikeudellisesti mahdollisesti, vaikka Lissabonin sopimus ei toteutuisikaan. Kroatiasta voisi siten tulla jäsen vuoden 2009 alussa tai vuoden 2010 alussa riippuen liittymisneuvottelujen edistymisestä.

Laajentumisstrategian ja Euroopan naapuruuspolitiikan välinen suhde on monimutkainen kysymys. Olen periaatteessa sitä mieltä, että niiden eurooppalaisten naapureidemme, joilla ei vielä ole mahdollisuutta jäsenyyteen, pitäisi siirtyä yhdestä kategoriasta toiseen sen mukaan, miten ne ovat täyttäneet mitattavissa olevat tavoitteet. Samaan aikaan on tärkeää, että unioni pystyy suojelemaan vapaan liikkuvuuden maantieteellistä aluettaan ja että sen pitäisi tietyissä tapauksissa itse päättää yhdentymisvalmiuksien osalta, mitä mahdollisuuksia se tarjoaa kumppaneilleen.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö