Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0338/2008

Rozpravy :

PV 09/07/2008 - 11
CRE 09/07/2008 - 11

Hlasovanie :

PV 10/07/2008 - 5.5
CRE 10/07/2008 - 5.5

Prijaté texty :


Rozpravy
Streda, 9. júla 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

11. Situácia v Číne po zemetrasení a pred olympijskými hrami (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom je vyhlásenie Rady a Komisie o situácii v Číne po zemetrasení a pred olympijskými hrami.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, úradujúci predseda.(FR) Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, dámy a páni, Čína je strategickým partnerom Európskej únie. Naše politické a obchodné vzťahy sú obzvlášť silné, zdôraznil by som, že Európska únia je najväčším obchodným partnerom Číny.

Angažovanosť Číny na medzinárodnej úrovni, napríklad pri riešení významných regionálnych a svetových problémov, má pre Európsku úniu veľký význam. Únia taktiež zamýšľa podporovať rozvoj a reformy v Číne nielen v prospech samotnej krajiny, ale s ohľadom na jej veľkosť taktiež v prospech celej planéty. Práve v tomto kontexte sme s vážnym znepokojením sledovali následky zemetrasenia, ktoré v máji postihlo provinciu Si-čchuan, a odhadovali rozsah katastrofy, pri viac než 70 000 mŕtvych a 18 000 nezvestných, bohužiaľ, konečný počet obetí pravdepodobne presiahne 80 000. Okrem toho viac ako 5 miliónov ľudí prišlo o svoj domov. Zemetrasenie a jeho veľké ľudské a hmotné straty viedli po niekoľkých týždňoch Čínu k mobilizácii všetkého štátneho aparátu a medzinárodné spoločenstvo uznáva úsilie, ktoré Čína vyvinula pokiaľ ide o rýchlu a účinnú reakciu na katastrofu.

Európska únia reagovala rýchlo, poskytnutím humanitárnej pomoci, dňa 13. mája bol okamžite aktivovaný mechanizmus civilnej ochrany Spoločenstva na koordináciu vecných príspevkov od členských štátov, pomoc poskytnutú Európskou úniou vrátane členských štátov, v celkovej hodnote 35 miliónov EUR – z ktorých 2,2 milióna EUR poskytla Komisia, je smerovaná prostredníctvom Červeného kríža.

Všeobecne povedané sa domnievame, že Čína zohrávala účinnú úlohu v priebehu záchranných operácií a že s pomocou medzinárodného spoločenstva vyvíja podstatné úsilie na zmenšenie dôsledkov katastrofy. Čínske úrady boli veľmi otvorené voči zahraničnej pomoci a spravodajstvu masovokomunikačných prostriedkov o tejto udalosti, preto vzdávame poklonu ich vynikajúcemu úsiliu pri záchranných prácach a obnove.

Na druhej strane, ako ste si vedomí, sme všetci sledovali pozorne a s určitým znepokojením udalosti, ktoré sa odohrávali v Tibete a naďalej pozorne sledujeme ďalší vývoj v tejto oblasti. Vo vyhlásení slovinského predsedníctva v mene Európskej únie zo 17. marca, vyjadrila EÚ hlboké znepokojenie nad správami o nepokojoch v Tibete a vyjadrila rodinám obetí svoje hlboké sympatie a sústrasť. Vyzvala všetky strany k zdržanlivosti, naliehala na čínske úrady, aby sa zdržali použitia sily, a na demonštrantov, aby upustili od násilností.

V našom posolstve čínskym úradom sme žiadali nadviazanie dialógu s dalajlámom na diskusiu o kľúčových otázkach, ako je zachovanie kultúry, náboženstva a tibetských tradícií. Naliehame sme taktiež, aby informácie boli transparentné a aby bol masovokomunikačným prostriedkom, diplomatom, turistom a agentúram OSN povolený voľný prístup do Tibetu. Tibet bol opätovne otvorený pre turistov v polovici júna.

Privítali sme taktiež neformálne stretnutie medzi čínskymi úradmi a vyslancami dalajlámu, ku ktorému došlo dňa 4. mája, domnievame sa, že je to krok správnym smerom a vyjadrili sme nádej, že bude viesť k ďalšiemu kolu konštruktívneho dialógu s dalajlámom. Čínske úrady a predstavitelia dalajlámu sa stretli opäť v dňoch 1.,2. a 3. júla v Pekingu. Na komentovanie tohto nedávneho kola rozhovorov je samozrejme príliš skoro, avšak, dúfame, že obe strany budú pokračovať pozitívnym spôsobom.

Čínske úrady potvrdili že ústredná vláda v Pekingu a predstavitelia dalajlámu sa dohodli pokračovať vo vzájomných kontaktoch a konzultáciách, vyjadrili taktiež nádej, že Tibet bude v blízkej dobe možné otvoriť pre turistov, novinárov a ďalších ľudí, hneď ako bude v provincii obnovený verejný poriadok.

Pokiaľ ide o účasť na úvodnom ceremoniáli olympijských hier, každý členský štát sa rozhodne, na akej úrovni si želá byť zastúpený. Dovoľte mi v tomto ohľade upozorniť, že Čína uviedla pri niekoľkých príležitostiach, že budú srdečne vítané všetky vedúce osobnosti Európskej únie.

Po konzultáciách so všetkými partnermi v Rade Európy oznámil prezident republiky svoj zámer zúčastniť sa úvodného ceremoniálu vo svojej dvojitej úlohe ako prezident Francúzska a ako úradujúci predseda Rady.

Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, dámy a páni, týmto končí oznámenie, s ktorým som vás chcel dnes oboznámiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, členka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, som presvedčená, že strategické vzťahy medzi EÚ a Čínou sú životne dôležité pre Európsku úniu, a verím, že sú rovnako životne dôležité pre Čínu, rovnako aj pre zvyšok sveta.

Pri spätnom pohľade bola táto jar skúškou vzťahov medzi EÚ a Čínou. Nepokoje v Tibete viedli k rozsiahlym protestom v Európe a k prerušeniu štafetového behu s olympijskou pochodňou v niekoľkých európskych hlavných mestách. Posledne zmienené udalosti zase viedli k zdvihnutiu nacionalistického cítenia v Číne. V dôsledku toho rástlo znepokojenie nad prehlbovaním rozdielov medzi názormi čínskej a európskej verejnosti a vo vzájomnom vnímaní.

Tento vývoj bol našťastie pomerne krátkodobý. K obratu začínajúceho trendu prispeli dve udalosti. Jednou z nich bola návšteva Komisie v Číne v dňoch 24.–26. apríla, na ktorej sa zúčastnil pán predseda Barosso. Druhou boli následky strašného zemetrasenia, ktoré v máji postihlo provinciu Si-čchuan.

Dovoľte mi, aby som sa zaoberala každou z nich po poriadku. Po prvé, naša návšteva v apríli bola zameraná na udržateľný rozvoj a zmeny prostredia, avšak poskytla rovnako príležitosť vyjadriť priamo čínskemu vedeniu znepokojenie EÚ nad situáciou v Tibete. Iste si spomínate, že keď som v tomto Parlamente hovorila dňa 26. marca, vyzývala som na obnovenie rozhovorov medzi zástupcami dalajlámu a čínskou vládou. Prezident Chu Ťin-tchao nám oznámil, že Čína onedlho obnoví rozhovory so zástupcami dalajlámu. To bola kľúčová požiadavka Európskej únie.

Tento výsledok našej návštevy v Číne dokázal, že dôsledný prístup komisie, ktorý spočíva v konštruktívnych stykoch s Čínou, priniesol hmatateľné výsledky a že je to správny prístup.

Druhá udalosť, ktorá znamenala bod obratu vo vzťahoch Číny so zvyškom sveta bolo, ako už povedal pán úradujúci predseda Rady, zemetrasenie v Si-čchuane. Miera ľudskej katastrofy, ktorú vyvolalo zemetrasenie, a ľudského utrpenia bola obrovská: bolo hlásených 70 000 mŕtvych a až 10 miliónov ľudí bolo vyhnaných z domovov.

To vyvolalo zdvihnutie medzinárodnej sympatie a podpory obetiam. Ešte dôležitejšie je, že čínska vláda reagovala na zemetrasenie rýchlo a koordinovane, nasadila cez 130 000 vojakov na záchranné práce a dovolila novinárom prístup do postihnutých oblastí. Táto reakcia vrhla na modernú Čínu priaznivejšie svetlo.

Úradujúci predseda Rady sa už zmienil o tom, koľko sme darovali my, Európska únia ako celok, a preto k tomu nemusím už nič dodať. Dovoľte mi, aby som hneď prešla na situáciu, aká je dnes.

Na vzťahy medzi EÚ a Čínou budú mať z čínskeho hľadiska, a ja si myslím, že rovnako aj pre nás, kľúčový vplyv tri udalosti ku ktorým dôjde do konca roka: Pekinská olympiáda, stretnutie ASEM na najvyššej úrovni, ktoré sa uskutoční v Pekingu v dňoch 24.—25. októbra, a stretnutie na najvyššej úrovni medzi EÚ a Čínou, ktoré sa má konať 1. decembra vo Francúzsku. V tom čase bude čínske vedenie obzvlášť citlivé na odkazy, ktoré prichádzajú zo zahraničia. Teraz viac ako kedykoľvek predtým sa musíme vyhnúť akémukoľvek nedorozumeniu a pokračovať v našej politike konštruktívnych vzťahov.

V týchto mesiacoch bude na seba naďalej sústreďovať pozornosť situácia v Tibete. Dnes môžeme povedať, že sme späť v pozícii pred 14. marcom, pretože začiatkom mája boli obnovené rozhovory čínskej vlády so zástupcami dalajlámu a nové kolo rozhovorov sa uskutočnilo minulý týždeň, avšak súhlasím s tým, že ešte nemáme úplné vyhodnotenie. Budeme naďalej povzbudzovať obe strany, aby v rozhovoroch pokračovali plodne a so zameraním na výsledok.

Minulý mesiac, dňa 24. júna, taktiež urobila Čína pozitívny krok opätovným otvorením prístupu do Tibetu pre zahraničných turistov. Hoci sa od marca konajú riadené návštevy diplomatov a zahraničných novinárov, naliehame na umožnenie plného prístupu pre zahraničných novinárov.

Pokiaľ ide o olympijské hry, všetci dúfame, že na nich bude príležitosť na vzájomné zblíženie Číny a sveta. Prajem v tom Číne úspech.

Októbrové stretnutie ASEM na najvyššej úrovni, ktorého sa zúčastním, bude dobrou príležitosťou na zdôraznenie našich vzťahov s Čínou a k súčasnému predneseniu dôležitých globálnych otázok.

Na záver dúfam, že obzvlášť pri našom budúcom stretnutí medzi EÚ a Čínou na najvyššej úrovni, môžeme dosiahnuť konkrétny pokrok v mnohých obojstranne dôležitých otázkach, akou je zmena klímy, pokračujúce rokovania o uzatvorení dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Čínou, ľudské práva, a hospodárske a obchodné otázky. To sú naše ciele v období do 1. decembra. Domnievam sa, že je životne dôležité, aby sa strategické partnerstvo medzi EÚ a Čínou naďalej rozvíjalo dlhotrvajúcim spôsobom, ktorý taktiež zohľadňuje existujúce znepokojenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski, v mene skupiny PPE-DE. –(DE) Vážený pán predsedajúci, vážený pán úradujúci predseda, vážená pani komisárka, moja skupina sa chce predovšetkým odvolať na uznesenia o prírodnej katastrofe v Číne a o situácii v Tibete, ktoré prijal Európsky parlament veľkou väčšinou dňa 22. mája tohto roku.

Skupina PPE-DE víta horlivú oddanosť čínskej vlády obnove oblastí postihnutých zemetrasením. Zároveň však očakávame, že čínska vláda zabezpečí, aby nové domy a nové budovy boli postavené tak, aby vydržali otrasy, pretože musíme pripomenúť smutnú skutočnosť, že konštrukčné nedostatky viedli k zrúteniu mnohých škôl a že prišlo o život mnoho žiakov. Očakávame, že táto záležitosť bude vyšetrená a že vinníci budú volaní na zodpovednosť.

Skupina PPE-DE zaznamenáva s vážnym znepokojením, že sa čínska vláda dosiaľ nechopila príležitosti, ktorú ponúka organizácia olympijských hier, na zlepšenie dodržiavania univerzálnych ľudských práv v Číne. Naopak zdá sa, že zastrašovanie čínskych občanov a obmedzovanie zástupcov masovokomunikačných prostriedkov sú s blížiacou sa olympiádou ešte častejšie.

Preto vyzývame čínsku vládu, aby v období olympijských hier uplatňovala univerzálne ľudské práva, predovšetkým slobodu tlače, a potom ju aj naďalej zaručovala.

(potlesk)

Na záver skupina PPE-DE vyzýva čínsku vládu, aby prejavila dobrú vôľu pri súčasných rozhovoroch s dalajlámom a doviedla ich k pozitívnemu koncu, ktorý by mal zahŕňať opatrenia potrebné ku kultúrnej autonómii Tibetu. Považovali by sme za neprijateľné, keby čínska vláda mala využiť tieto rozhovory len na to, aby prekonala obdobie olympijských hier, a potom ich prerušila.

Očakávame výsledok, ktorý posilní kultúrnu autonómiu a ľudské práva v Tibete.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček, v mene skupiny PSE. – (CS) Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som najskôr vyjadril obdiv nad spôsobom, akým sa čínske úrady vyrovnali a vyrovnávajú s následkami ničivého zemetrasenia, ktoré postihlo provinciu Si-čchuan a jej takmer 10 miliónov postihnutých občanov. Oceňujem, že Čína okamžite otvorila hranice pre zahraničnú pomoc a za sociálne demokratickú frakciu môžem sľúbiť, že aj naďalej sa budeme zasadzovať za to, aby táto pomoc Európy plynula rýchlo, účinne a efektívne. Pokiaľ ide o Tibet, vítam obnovenie kontaktov a konanie dvoch kôl rozhovorov medzi čínskymi úradmi a predstaviteľmi dalajlámu. Myslím, že toto je dobrý začiatok po marcových udalostiach a verím tiež, že sa v týchto kontaktoch a rozhovoroch bude aj naďalej pokračovať a postupne bude aj nájdené pre obe strany prijateľné riešenie. Čína opätovne nedávno otvorila hranice Tibetu alebo Tibet pre zahraničných turistov a podľa údajov denníka New York Times bolo už prepustených viac ako tisíc Tibeťanov zadržaných po marcových demonštráciách. Napriek tomu však by som chcel vyzvať čínske úrady, aby rodinám zadržaných, tých, ktorí sú doposiaľ zadržaní, bola minimálne poskytnutá informácia o tom, kde sa nachádzajú. A pokiaľ ide o olympiádu, želám Číne, ako aj Medzinárodnému olympijskému výboru, dobré hry, úspešné hry, pretože som presvedčený, že aj usporiadanie a úspech týchto hier pomôže prehĺbiť ľudské práva v Číne.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato, v mene skupiny ALDE. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, nikto tu by nespochybňoval význam všetkých druhov vzťahov a čínsku vládu, tým menej solidaritu, ktorá vzišla zo zemetrasenia. Avšak vyhlásenie úradujúceho predsedu vyvoláva problém. To vyhlásenie nehovorí absolútne nič o tom, akú úlohu môže a musí Európska únia zohrávať pri presadzovaní ľudských a politických práv každého, kto žije na čínskej pôde, v Tibete, a nielen Tibete.

(potlesk)

Chcel by som sa o tom vyjadriť, pretože inak privítanie faktu, že bol opätovne povolený vstup zahraničným turistom, bez zmienky o všetkom, čo sa udialo, o rozsudkoch, verejných súdoch, militarizácia Lhasy v čase, keď ňou prechádzala olympijská pochodeň, naďalej odopierané slobody, naďalej praktizované mučenie, je trochu jednostranný spôsob uchopenia problému. Reakciou na tento jednostranný prístup môže byť jeho označenie za vynaliezavý, idealistický a nezmyselný, pretože sú ľudia, ktorí myslia na dôležité veci, na dobré vzťahy s Čínou, a potom sú taktiež ľudia, ktorí myslia na ušľachtilé a nestále veci, a to sme my.

To je výsledok vášho vyhlásenia: nezmienili ste sa ani o ujgurskom národe jednoducho preto, že nemá nadnárodného vodcu, ktorý podporuje nenásilnú cestu, akým je dalajláma, a ja sa domnievam, že to je v prípade diskusie o Číne dôležité. Tá Európa je potom Európou, ktorá hovorí, zatiaľ čo sa toto všetko deje: „Je na každej hlave štátu, aby rozhodla, či pôjde, alebo nepôjde, a my Francúzi sme medzitým konzultovali s našimi partnermi a pôjdeme ako predsedníctvo Európskej únie.“ Aké je to predsedníctvo? Aká je to Európska únia? Je to únia štátov a Čína sa bude právom domnievať, že Európe štátov chýba schopnosť prísť s politikou, ktorá je schopná ju prinútiť urobiť čokoľvek pre dodržiavanie ľudských práv Číňanov a iných občanov.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Je veľmi ťažké prerušiť rečníka, predovšetkým keď je v plnom prúde, avšak ja sa pokúsim prinútiť vás, aby ste dodržali vymedzený čas.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanna Foltyn-Kubicka, v mene skupiny UEN. – (PL) Vážený pán predsedajúci, rada by som znovu obrátila vašu pozornosť na nepopierateľne katastrofickú politickú situáciu v Tibete. Ako sa blížia olympijské hry, úrady v Čínskej ľudovej republike zintenzívňujú svoju politiku vo vzťahu k provincii. Vyslanie armády do tibetských kláštorov pod zámienkou hľadania zbraní a teroristov sa stalo bežnou praxou. Dôsledkom týchto akcií je zhabanie umeleckých predmetov zhromaždených v týchto miestach, čo sprevádza ničenie náboženských predmetov. Informácie nezávislých výskumných inštitúcií a organizácií na ochranu ľudských práv hovoria o poslednej takejto udalosti, ku ktorej došlo v kláštore Tsendrok v provincii Amdo Maima. Hry začínajú o menej ako mesiac. Každý deň, ktorý uplynie, ukazuje, že bola neopodstatnená naša viera, že vďaka hrám dôjde k zmenám v čínskej vnútornej politike. Dúfam však, že záujem Európy o tieto záležitosti nezhasne spolu s olympijským ohňom v Pekingu.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Cohn-Bendit, v mene skupiny Verts/ALE. – (FR) Vážený pán predsedajúci, vážený pán úradujúci predseda, blahoželám k pokrytectvu, klamstvám a prázdnym frázam pri príležitosti olympiády. Čo je veľa, to je veľa! Správate sa rovnakým spôsobom, ako sa roky správali vlády voči sovietskej komunistickej totalite. Je to vždy rovnaký príbeh a sú to vždy rovnaké rozprávky, ktoré nám tu hovoríte.

Hovoríte o stave rokovaní. Keď sa opýtate Tibeťanov, ako rokovania prebiehali, povedia vám, že boli vystavení stálemu ponižovaniu a čelili pokračujúcemu vydieraniu – v tomto smere sa s dalajlámom a jeho predstaviteľmi zaobchádzalo rovnakým spôsobom, akým Brežnev zaobchádzal s Dubčekom – v zmysle „ak sa pohnete, všetkých vás postrieľame“. Práve to bolo povedané počas rokovaní, a teraz úradujúci predseda a prezident Francúzska hovorí: „Dobrá práca, Čína! Ukazuješ nám, čo robiť, keď sa niekto pohne.“ To je čínska prehnaná reakcia rovnako ako bola prehnanou reakciou Sarkozyho zmienka o „vyčistení predmestia vysokotlakovou hadicou“.

To je pravda, a potom hovoríte, že toto je Európa hodnôt. Na akom základe, kedy a ako? Nuž teraz, keď sú všetci prítomní – a to je čierny piatok pre tento Parlament – by som rád zablahoželal predsedovi socialistickej skupiny a predsedovi skupiny PPE, sú všetci tu. Aby povedali, čo presne? Aby tu dnes povedali čo? Každý mi hovorí, že „sa situácia zlepší vďaka olympijským hrám“.

V roku 2001 sme hovorili, že keď dáme olympiádu Číňanom, situácia sa zlepší. Od roku 2001 sa nestalo nič a situácia sa vyvíja od desiatich k piatim. Čo nám teda hovoríte? Že sa situácia zlepší za štyri týždne? Prečo by sa mala akokoľvek zlepšiť? Číňania víťazia. Komunistická strana Číny víťazí. Čím sú tvrdší, tým viac klesáte do kolien, a čím viac klesáte do kolien, tým viac triumfujú.

Prečo si myslíte, že by sa to malo zmeniť? Na olympijských hrách budú všetko kontrolovať. Budú kontrolovať rádiové stanice, budú kontrolovať televízne siete, ale nebudú kontrolovať Sarkozyho, to je pravda. Dokonca ho pozvú na večeru s jedálnymi paličkami. Bude to skutočne pekné. Budú mu lichotiť a budú sa správať podliezavo, citlivo a milo. Potom Sarkozy povie: „Tak tu sú tri nukleárne elektrárne a 36 vysokorýchlostných vlakov,“ a ja neviem čo ešte. To je hrozné. Je to odporné a domnievam sa, že ak sa Európa nezobudí, ak budeme naďalej premietať tento obrázok Európy obchodníkov, neschopných zastať sa najzákladnejších práv v Európe alebo inde na svete, nuž, potom nestojí za to budovať Európu, a to by sme mali povedať úradujúcemu predsedovi Rady.

(hlasný potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka, v mene skupiny GUE/NGL. – (CS) Ďakujem vážený pán predsedajúci, vždy je ťažšie vidieť triesku vo vlastnom oku ako brvno vo vlastnom zraku. Ja by som chcel predovšetkým vyjadriť sústrasť obetiam tohto veľkého nešťastia a tiež by som chcel vyjadriť obdiv, rovnako ako kolega Rouček, nad reakciou čínskej vlády, ktorá obetiam pomohla. Chcem poďakovať aj Komisii, ktorá nezvyčajne rýchlo poskytla finančnú pomoc, a chcem vyjadriť presvedčenie, že táto pomoc nebude limitovaná. Myslím, že vyjadrím názor väčšiny z nás, ak si želáme, aby olympijské hry prebehli bezpečne a v duchu fair play, a to nielen na štadiónoch. Máme iste rešpekt k historickým a kultúrnym zvláštnostiam Číny. Tieto dve udalosti nám otvárajú priestor, aby sme ešte intenzívnejšie viedli dialóg a mali reálne výsledky pokiaľ ide o rozhovory s našimi partnermi z Čínskej ľudovej republiky ako v oblasti ekológie, tak aj v oblasti ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder, v mene skupiny IND/DEM. – (NL) V stredu 18. júna popoludní som mal dohodnutú v jednom pekinskom hoteli schôdzku s troma váženými, mierumilovnými čínskymi občanmi. Ledva hodinu predtým, než sme sa mali stretnúť, som sa dozvedel, že dvaja z nich boli zadržaní bezpečnostnou službou a tretí bol oficiálne varovaný, aby so mnou nehovoril. Tí dvaja, ktorí boli zadržaní, boli prepustení po 31 hodinách. Oficiálna verzia bola, že neboli prepustení, pretože neboli zatknutí, len „sa podrobili výsluchu“.

Nech je tomu akokoľvek, čínske úrady jasne chceli zabrániť akémukoľvek osobnému stretnutiu medzi poslancom Európskeho parlamentu a spomínanými tromi čínskymi štátnymi príslušníkmi. Ale ja úplne rozumiem ich odpornému konaniu. Peking samozrejme nemohol očakávať, že traja vedúci predstavitelia rozkvitajúcich protestantských domových cirkví predvedú dobrú propagandu olympiády. V predvečer tohto veľkolepého športového predstavenia sú členovia protestantských cirkví, ktoré nie sú úradne registrované, vystavení krutému náboženskému prenasledovaniu.

Čínski pokrokoví vodcovia radšej držia trýznivé podrobnosti tejto represie pod pokrievkou. Prirodzene. Konečne, aká je česť v tom, odsúdiť jednoduchého služobníka pekinskej domovej cirkvi na nútené práce? Tri roky musel tráviť desať dvanásť hodín denne zhotovovaním futbalových lôpt pre nadchádzajúce olympijské hry. Dosť o čínskej forme nútených prác!

A čo si máme myslieť o čínskych úradníkoch, ktorí nechali zatknúť členov domových cirkví za to, že prišli s praktickou pomocou obetiam strašného zemetrasenia v provincii Si-čchuan, dobrovoľne a z hlbokého altruistického presvedčenia? To skutočne vybočovalo z medzí slušnosti. Vážený pán predsedajúci, dlho pred začiatkom olympijských hier v Číne by som chcel vyhlásiť, že Peking uhasil olympijský oheň svojím zjavným znevažovaním základných práv!

 
  
MPphoto
 
 

  Edward McMillan-Scott (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, chcem začať vyjadrením mojej sústrasti príbuzným tých, ktorí stratili svoje životy a tým, ktorí utrpeli zemetrasením.

Ale hlavne chcem, ak môžem, adresovať svoje poznámky pánovi Jouyetovi v súvislosti s jeho dnešným vyhlásením, že prezident Sarkozy, ktorý sem príde zajtra, sa zúčastní otváracieho ceremoniálu olympijských hier.

Chcel by som pripomenúť úvodník dnešného vydania miestnych novín, Les Derniéres Nouvelles d’Alsace: „L´Europe a capitulé“ – Európa kapitulovala. Nielenže prezident Sarkozy pôjde na olympijské hry, ale taktiež bolo dňa 16. júna prerušené vysielanie skupiny, ktorá je vysielaná do Číny prostredníctvom Eutelsatu so súhlasom francúzskej vlády. To sa už predtým stalo. Pri tejto príležitosti prosím francúzsku vládu, aby dovolila NDTV obnoviť vysielanie.

Dnes predkladám spravodajcom Spojených národov v súvislosti s mučením a náboženskou slobodou dokument, ktorý sa týka niektorých ľudí, s ktorými som bol v kontakte, keď som bol pred dvoma rokmi v Pekingu. Pán Cchao Tung je naďalej mučený vo väzení v severovýchodnej Číne. Pán Niou Ťinpching bol opäť zatknutý dňa 20. apríla 2008 a je mučený. Jeho manželka, pani Čang Lienjing, bola mnohokrát mučená a bola štyrikrát väznená. Dávam na svoju webovú stránku dokument o 50 spôsoboch mučenia, ktorými trpia. Viem, že predtým v tomto roku bolo veľmi zle zaobchádzané s pánom Kao Č´šengom, kresťanským právnikom v oblasti ľudských práv. Zostáva v domácom väzení. Pán Chu Ťia bol zatknutý po tom, čo svedčil v Podvýbore Európskeho parlamentu pre ľudské práva.

Je to svojvoľný, brutálny a paranoidný režim. Mali by sme oddeliť politiku od športu, mali by sme držať pána Sarkozyho preč od Pekingu.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE). – Vážený pán predsedajúci, ako mnoho tu prítomných ľudí som mal pred siedmimi rokmi vážne námietky, keď boli olympijské hry priznané Číne. Boli jej však priznané až po ubezpečení daných úradov o tom, že práva menšín budú dodržiavané, že skončí mučenie a zlé zaobchádzanie a že sa budú zaoberať dobre dokumentovaným porušovaním ľudských práv.

Prejdeme rýchlo do súčasnosti a vieme, že naše obavy sú rovnako veľké ako boli v minulosti, ak nie sú väčšie. O zlom zaobchádzaní hovorili iní. Pán Cappato bol zhovorčivý, o Tibete a hovorili taktiež pán Cohn-Bendit a ďalší. Vieme o porušovaní prirodzenej spravodlivosti. Čína popraví každoročne viac ľudí, ako všetky ostatné štáty sveta dokopy. Myslím, že to bude pre Európu budúci mesiac hanba, keď tam bude stáť prezident Sarkozy, rad hláv štátov EÚ, prezidentov a princov, podajú si ruky s čínskymi vodcami, dodajú im tým dôveryhodnosť, ktorú si nezaslúžia, a dajú im zelenú na to, aby pokračovali rovnakým spôsobom, ako to robili doteraz.

 
  
MPphoto
 
 

  Dirk Sterckx (ALDE).(NL) Ako predseda delegácie pre vzťahy s Čínou súhlasím s pani komisárkou, keď hovorí, že máme s Čínou strategické vzťahy a že sú dôležité pre obe strany. Samozrejme, že sa snažíme o hospodárske vzťahy, ale o viac než len o ne. Myslím, že to potrebuje byť zdôraznené.

Sú dve veci, ktoré považujem za dôležité: individuálne ľudské práva a slobodu prejavu. To sú problémy, ktoré opätovne predkladáme zakaždým, keď sme v kontakte s delegáciou alebo s členmi delegácie, s našimi čínskymi kolegami. Nezhodujeme sa, ale diskutujeme o nich a snažíme sa vymeniť si myšlienky a argumenty. Je to ťažké, je to niekedy ťažká práca, ale je to niečo, čo Parlament musí naďalej bez prestania robiť.

Dosiahli sme pokrok? Hádam príliš malý a príliš pomaly, ale domnievam sa, že sme pokrok urobili. Vyzývam Európsky parlament, aby nezabúdal, že potrebujeme udržiavať kontakt s Číňanmi a naďalej nastoľovať tieto problémy, akokoľvek je to ťažké, akokoľvek je to niekedy unavujúce a frustrujúce. Ale myslím si, že je to jediná cesta smerom dopredu. Pretože o osude Číňanov sa nerozhodne tu v tejto komore, ale v Číne a samotnými Číňanmi. Sú to oni, koho je potrebné presvedčiť, nie nás.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE).(DE) Vážený pán úradujúci predseda, nastala vlna sympatie k obetiam ničivého zemetrasenia v Číne zo dňa 12. mája. Do krajiny prúdi značné množstvo medzinárodnej pomoci, avšak vnútri jej hraníc sa robili rozdiely, antiseparatistické úsilie išlo ruka v ruke s úsilím o pomoc pri katastrofe. Je úplne jedno, či ľudia patria k menšine alebo k väčšine – určite potrebujú pomoc. Nemali by byť ďalšie výzvy na oslavu rozdielností, to je neuskutočniteľné poňatie. Čína by sa mala konečne otvoriť. To zahŕňa voľný prístup zahraničných pozorovateľov a novinárov do všetkých častí Číny. Musí byť neodkladne povolený prenos NTDTV, jedinej necenzurovanej televíznej stanice v Číne.

Mnohé hlavy štátov alebo vlád dosiaľ nereagovali na odporúčanie, ktoré vydal náš Európsky parlament, zdržať sa účasti na otváracom ceremoniáli olympijských hier. Podporujeme postoj pani Angely Merkelovej z Nemecka, britského predsedu vlády, pána Gordona Browna, nášho predsedu, pána Hansa-Gerta Pötteringa a ďalších popredných verejných činiteľov, ktorí sa rozhodli nezúčastniť ceremoniálu dňa 8. augusta. Prezident Francúzska, pán Nicolas Sarkozy, povedal, že jeho postoj bude závisieť od výsledkov rokovania medzi Číňanmi a zástupcami dalajlámu. Rokovanie bolo, a bude aj naďalej, neplodné, preto bude musieť ostať v Paríži.

(potlesk)

Dovoľte mi, aby som vám pred hrami pripomenul vážnosť situácie Tibeťanov. Po protestoch dňa 14. marca bolo viac ako 200 mŕtvych a 5000 Tibeťanov bolo uväznených, väčšina z nich bez súdu. Tisícky utrpeli zranenia v dôsledku fyzického násilia použitého v procese vlasteneckej prevýchovy. To myslím, vážený pán predsedajúci, ako pripomienku tým, ktorí sa ešte chcú vydať do Pekingu.

(potlesk skupiny Verts/ALE)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Dobolyi (PSE). - (HU) Ďakujem vám, vážený pán predsedajúci za udelenie slova. Organizácia olympijských hier je v každom ohľade výzvou, ale je to taktiež pre Číňanov mimoriadna príležitosť ukázať svetu, že porozumeli univerzálnym hodnotám a duchu olympiády. „Jeden svet, jeden sen“: toto heslo pekinských olympijských hier úplne vyzdvihuje a verne odráža základné zásady hier. Verím, že olympiáda nám zabezpečí skutočnú príležitosť prehĺbiť a rozšíriť našu spoluprácu a dialóg s Čínou v mnohých oblastiach.

Nesmieme však zabúdať na májové zemetrasenie, ktoré zanechalo desiatky tisíc mŕtvych a milióny bez domova. Musíme krajinu uistiť o našej podpore v ťažkých časoch, ale musíme vždy pripomínať jej vedeniu dôležitosť demokratických reforiem, a v mnohých oblastiach vyjadriť konštruktívnu kritiku.

Som jednou z tých, ktorí sú presvedčení, že na výsledky zameraný dialóg s Čínou o ľudských právach musí pokračovať, avšak musíme sa zmieriť s tým, že výsledky sa dostavia iba postupne. A skutočne, výsledky prichádzajú. Práve pred niekoľkými dňami bolo po mnohoročnej medzere nadviazané priame vzdušné spojenie medzi Čínou a Tchaj-wanom. Boli obnovené rozhovory s dalajlámom. Taktiež tu máme záujem o pragmatický dialóg zameraný na výsledok, dialóg, ktorý prihliada na tibetské a čínske hodnoty a ukazuje cestu do budúcnosti. Ďakujem vám.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis Visser (PPE-DE). - (NL) Vážený pán predsedajúci, olympijské hry sa začnú v Pekingu 8. dňa v 8. mesiaci roku 2008. Osmička j v čínskej kultúre šťastné číslo a je spájaná so šťastím a prosperitou. Dúfam, že tento dátum bude pre čínsky ľud šťastný. Hospodársky si Čína vedie skutočne veľmi dobre. „Nezáleží na tom, či je mačka čierna, alebo biela, hlavne že chytá myši,“ ako hovorieval Teng – Siaopching. Otvoril krajinu zahraničným kapitalistickým investíciám. Čínske hospodárstvo je krôčik za krôčikom liberalizované. Čína je teraz solídnym partnerom pre hospodársky rozvoj. Je šťastná napríklad preto, že jej mena nie je viazaná iba na dolár, ale taktiež na euro a ďalšie meny. Čína má konštruktívnu úlohu vo svetovom hospodárstve.

Pokiaľ ide o ľudské práva, situácia, bohužiaľ, nie je dobrá, a najmä nie, keď ide o ľudské práva vlastného obyvateľstva Číny. Považujem za sklamanie, že pri príležitosti takejto slávnostnej udalosti, akou sú olympijské hry, sú uvalené obmedzenia na satelitný vysielač v čínskom jazyku, ktorý vysiela zo zahraničia. Dúfam, že čínske úrady využijú príležitosť olympijských hier, aby svojím ľuďom ukázali, že pravidlá neplatia iba pre športovú arénu, ale predovšetkým pre úradom pripadajúcu povinnosť rešpektovať ľudské práva a slobodu prejavu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE).(PL) Vážený pán predsedajúci, v dôsledku zemetrasenia dňa 12. mája 2008 zomrelo 69 000 ľudí, okolo 18 000 je nezvestných a počet zranených presahuje 37 000. Táto udalosť otriasla nielen Číňanmi, ale taktiež celým svetom. Som pravdepodobne jediná osoba v tomto Parlamente, kto tam bol v tom čase prítomný: bol som v Pekingu a v Šanghaji a videl som solidaritu týchto ľudí, Číňanov, ktorí sa stotožnili s obeťami, a spomínanou katastrofou.

Chcel by som využiť túto príležitosť a vyjadriť svoj obdiv tisíckam záchranárom a dobrovoľníkom z celého sveta, z Tchaj-wanu, Japonska, Austrálie, a predovšetkým z Číny, ktorých solidarita a oddanosť si za týchto tragických okolností zaslúži zvláštnu pochvalu. Uznanie taktiež patrí akciám, ktoré podnikla Európska únia. Čínska vláda s podporou miestnych úradov pridelila sumu 10 miliárd EUR na pomoc obetiam katastrofy. Celková výška zahraničnej pomoci, ktorú dostal Peking, dosiahla 5 miliárd EUR. Väčšina týchto finančných prostriedkov prišla od čínskej diaspóry, ktorá žije v rôznych častiach sveta.

Domnievam sa, že aktivity zamerané na konkrétnu humanitárnu pomoc sú užitočnejšie a že dialóg je úspešnejší, ako výzvy na bojkot a protesty.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, tento Parlament musí presadzovať štátotvornosť, čo dnes, žiaľ, nerobí.

Desať miliónov ľudí bez domova je obrovská katastrofa – najhoršia na svete. Videli sme v akcii čínsku vládu a vedenie, ktoré sa starajú a sú zamerané na ľudí, v oblasti, ktorá má jeden z najvyšších počtov obyvateľov vrátane viac ako milióna Tibeťanov. Na rozdiel od Barmy, kde vládcovia boli a sú ľahostajní, čínska vláda sa preukázateľne stará o svoje obyvateľstvo. To bolo zjavné pre každého, kto videl záchranné úsilie.

O ľudských právach v Číne nemôžu rozhodovať iné krajiny, sily, organizácie alebo ľudia v ostatnom zvyšku sveta. Môže o nich rozhodnúť len samotných 1,3 miliardy čínskych obyvateľov. Dobre vieme, že toto obyvateľstvo dokáže prehovoriť jasne, vie prejaviť a ukázať svoj hnev, a preukazuje ho, keď niečo nie je v poriadku.

Situácia v oblasti ľudských práv v Číne sa zlepšuje a môže sa ďalej zlepšiť. Nebude záležať na tom, či o tom kričí Parlament a moji kolegovia. Ako zvyčajne si robíme ilúzie o vlastnej dôležitosti. Bude to čínsky ľud, ktorý po tom, ako bol pozdvihnutý z biedy, si pre seba vyžiada demokratickejší prejav. Z biedy bolo pozdvihnutých štyristo miliónov ľudí – čo je pozoruhodný úspech. Ale čínsky ľud sa bojí. Tým, že sa k nemu otočíme chrbtom, ako sme to urobili pri olympijskej pochodni, iba rozhneváme ľud Číny, ako aj jeho vládu. Tento rozdiel je dôležitý a mal by byť pochopený.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). - (ET) Vážení kolegovia, olympijské hnutie sa veky usilovalo o lepší svet. Veľká udalosť, ktorá má začať v Pekingu, pomohla obrátiť pozornosť na Tibet a na ľudské práva. Dialóg medzi Pekingom a dalajlámom musí rozhodne pokračovať. Keď Medzinárodný olympijský výbor poskytol Číne príležitosť byť hostiteľom tejto celosvetovej športovej udalosti, stanovil veľmi jasnú podmienku, že do roku 2008 bude Čína rešpektovať ľudské práva. Vieme, že sa to nestalo.

Olympijské hry nikdy neboli len o športe. Zásady olympijskej charty do značnej miery odrážajú zásady EÚ, má tu na mysli základné občianske práva a ľudské práva, kde nie je možnosť kompromisu. Charta stanovuje, že hostiteľská krajina musí podporovať ľudskú dôstojnosť a nesmie utláčať občanov z dôvodu národnosti alebo náboženskej viery. V dôsledku toho súhlasím s názorom, že miesto prezidenta Sarkozyho je v Paríži pred jeho televíznou obrazovkou, nie na olympijskom štadióne v Pekingu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein (Verts/ALE).(ES) Vážený pán predsedajúci, skúsenosť z olympijských hier, ktoré sa konajú v Číne, nám dala tvrdú lekciu: ak chcete systematicky porušovať ľudské práva, musíte byť veľký, hospodársky silný štát, nie Zimbabwe alebo Kuba. Ani Barma. Musíte byť štátom, v ktorom sú usadené stovky západných firiem, krajinou, kde pracujú milióny ľudí v podmienkach blízkych otroctvu. Musíte byť krajinou s veľkolepým a agresívnym štýlom, a potom sa pred vami Európa skloní a bude vám pochlebovať.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE). (FR) Vážený pán predsedajúci, ponúkam svoju sústrasť príbuzným obetí zemetrasenia a chcem vyjadriť svoj úprimný smútok. Avšak sú iné otázky, ktoré tu musíme prerokovať a hovorím to obzvlášť Rade, pretože si spomínam na poznámky, ktoré pred niekoľkými mesiacmi v čase incidentu v Tibete urobil prezident Sarkozy.

Práve sme si vypočuli návrh o premene športu na neprijateľnú politiku a politiku na smiešny šport a to je neprijateľné. Je neprijateľné, že prezident Sarkozy má zastupovať v Pekingu Európsku úniu, bez toho, aby tam navštívil politických väzňov. Bolo by pre našich predstaviteľov hanbou, keby išli do Pekingu bez toho, aby pustili jediné slovo o drsnej realite situácie. To by bolo hanbou a tí predstavitelia by už potom nemohli dôstojne vystúpiť pred európske inštitúcie. Je zásadne dôležité, aby sme sa k tejto otázke vrátili v decembri.

 
  
MPphoto
 
 

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE). (EL) Vážený pán predsedajúci, len mesiac pred pekingskými olympijskými hrami Čína ešte stále prežíva tragický dôsledok zemetrasenia. Pre vládu Čínskej ľudovej republiky bolo, žiaľ, potrebné zemetrasenie s tisíckami obetí a ľudí bez prístrešia, aby si vláda Čínskej ľudovej republiky uvedomila, že je mimoriadne dôležitá solidarita štátov, ktoré ponúkli podporu.

To prinútilo Čínu otvoriť jej hranice a umožniť tak, aby sa verejné masovokomunikačné prostriedky a agentúry humanitárnej pomoci dostali do miest, kam sa do toho času bolo sotva možné dostať aj len ako návštevník.

Udalosti, ktoré po zemetrasení nasledovali, viedli k zmäkčeniu, ktoré malo za následok, že sa teraz celý svet zaujíma o mierové spolužitie národov. Olympijská zástava a posvätný oheň starobylej Olympie budú zaujímať ideálne postavenie medzi tým, čo nás rozdeľuje, avšak predovšetkým taktiež medzi tým, čo nás spája.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, keď prezident Sarkozy hovoril v čase vypuknutia nepokojov v Tibete, pociťovala som veľký obdiv k Francúzsku a v jeho úlohe ochrancu ľudských práv. Odvtedy sa situácia omnoho zhoršila a počet zadržaných dosahuje rekordné úrovne.

Situácia v Tibete nebola nikdy predtým taká napätá. Cenzurovanie masovokomunikačných prostriedkov nebolo nikdy také prísne ako teraz. A podľa mňa je reakcia prezidenta fackou do tváre tých, ktorí vedú kampaň za ľudské práva. Rúcame nádeje tých ľudí v Číne, ktorí sa spoliehajú na náš tlak, aby sme im pomohli v ich snahe zaviesť v Číne demokraciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, Medzinárodný olympijský výbor zdôvodnil pridelenie olympijských hier 2008 Číne tvrdením, že to pomôže otvoriť krajinu pre zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv.

Čínske úrady však nevyhoveli medzinárodným výzvam, aby ukončili svoju reakciu na nepokoje v Tibete zo dňa 14. marca 2008. Účastníci protestu sú stále hľadaní, zadržiavaní a svojvoľne väznení a ich rodiny nedostávajú žiadne informácie o tom, kde sa nachádzajú, napriek tomu, že to čínske právo vyžaduje.

Vyzývam Čínu, aby dodržiavala svoje verejné záväzky, ktoré prijala s ohľadom na ľudské práva, demokraciu a právny štát. Taká bola predovšetkým dohoda, ktorú uzavrela s MOV, keď súhlasil s tým, aby Čína mohla hostiť hry.

Je to pre Čínu historická a jedinečná príležitosť, aby demonštrovala svetu ochotu zlepšiť svoju povesť v oblasti ľudských práv, avšak podľa môjho názoru nevidíme v tomto ohľade dostatočný pokrok.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes (PSE). – Vážený pán predsedajúci, podporujem konanie olympijských hier v Pekingu, avšak taktiež vyzývam európske vlády a inštitúcie, aby od Číny vyžadovali dodržiavanie svojich záväzkov s ohľadom na ľudské práva, konkrétne tie, ktoré prijala, aby pre Peking získala olympijské hry.

K tomu je potrebné, aby európski predstavitelia, ktorí navštívia – alebo nenavštívia – olympijské hry, využili každú príležitosť na to, aby obrátili pozornosť nastav ľudských práv v Číne. Je veľmi vážna. Mnoho ľudí je vo väzení vrátane Chu Ťiaa, ktorý bol uväznený po tom, čo s nami hovoril tu v Európskom parlamente prostredníctvom videokonferencie. Nemôžeme sa zmieriť s tým, že títo ľudia budú bezdôvodne čínskymi úradmi držaní vo väzení.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, mnohé krajiny a ich vodcovia vrátane európskych, prahnú po dobrých kontaktoch s Čínou, aby získali výnosný kontrakt alebo hospodárske dohody, a venujú pramalú pozornosť nedostatku demokracie a nedodržiavaniu ľudských práv v Číne. Svetová verejná mienkach, svetoví vodcovia a globálne inštitúcie by mali rokovať spoločne a vyvíjať rôzne formy tlaku na obranu takýchto hodnôt, ako sú sloboda, ľudské práva a demokracia. Pokiaľ budeme rozdelení, potom nebudeme schopní rokovať spoločne a budeme mať malý vplyv. Olympijské hry sú dobrou príležitosťou na takéto opatrenia. Medzinárodné spoločenstvo by malo rokovať a pomôcť obyvateľstvu, ktoré utrpelo v dôsledku tragického zemetrasenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, úradujúci predseda Rady. – (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, po prvé to nebola Európska únia, kto v roku 2001 rozhodol, že sa olympijské hry majú konať v Číne, bol to Medzinárodný olympijský výbor.

Po druhé, ako ste sa zmienili, olympijské ideály existujú ale nie sú to ideály o politike, sú o športe, to je niečo, čo Medzinárodný olympijský výbor nepretržite opätovne opakuje.

Po tretie, neviem, či tým najlepším spôsobom na boj za ľudské práva v Číne a na komplexný dialóg je uľaviť svojmu svedomiu tým, že poviem „nepôjdem, ale predsa len budem sledovať otvárací ceremoniál v televízii“, ako práve povedal jeden poslanec. Nemyslím si, že sa problém skutočne točí okolo tejto otázky. Navyše zaznamenávam, že mnoho poslancov z rôznych politických skupín a rôzneho presvedčenia taktiež vyjadrila vo vašom Parlamente svoj názor na dialóg, ktorý by sme mali viesť s čínskymi úradmi.

Nech sú súčasné ťažkosti akékoľvek, musíme naďalej čo najviac využívať styky EÚ s Čínou. Iba silná Únia umožní obom stranám, aby viedli otvorenú diskusiu – za ktorú sme sa všetci prihovárali – o akejkoľvek otázke, aj o tých, ktoré sa zdajú byť najtŕnitejšie, Európska únia nevyčkávala na začatie takéhoto dialógu na to, až sa prihodia udalosti v Tibete. Chceme začať s Čínou dialóg o stále väčšom počte otázok obojstranného a globálneho záujmu, ktorý nie je čisto obchodný – tvrdiť opak je hrubé skresľovanie.

Navyše by som rád zdôraznil, že budeme viesť strategický dialóg s Čínou, obzvlášť na samite, ktorý sa bude konať počas francúzskeho predsedníctva. Nebolo to francúzske predsedníctvo, kto vybral termín pre tento samit. Samit sa uskutoční v druhej polovici roku 2008. Musíme zabezpečiť, aby prípravy prebehli za najlepších možných okolností, a tento samit by mal poskytnúť príležitosť, aby sa partnerstvo medzi Čínou a Európskou úniou zaoberalo novými otázkami, predovšetkým tými, ktoré sa týkajú opatrení proti zmenám klímy, environmentálnych a sociálnych noriem – ako povedali mnohí z vás.

Odhodlanosť Číny zohrávať stále významnejšiu úlohu na medzinárodnej scéne musí byť sprevádzaná novými úlohami v oblasti ľudských práv a sociálnej sfére a vo vzťahu k ochrane životného prostredia. Sme si toho vedomí a sme pripravení pracovať na dosiahnutí tohto cieľa a Európska únia je nepochybne tým najvhodnejším partnerom, ktorý môže Číne na tejto ceste pomôcť.

V tomto zmysle po tom, čo konzultoval so svojimi kolegami a partnermi a získal ich súhlas, preberá prezident Sarkozy v úlohe predsedu Európskej únie zodpovednosť za nadviazanie komplexného dialógu medzi Európskou úniou a Čínou. Boli vyrieknuté mnohé porovnania, napríklad pánom Cohn-Benditom. Všimol som si prirovnanie k Brežnevovmu ZSSR. Chceme skutočne konflikt medzi dvoma antagonistickými blokmi? Nebol dosiahnutý určitý pokrok v dialógu, ktorý bol rovnako dosiahnutý s touto veľkou krajinou? Pri dosiahnutí tohto pokroku sme zohrávali kľúčovú úlohu a naše hodnoty zvíťazili, ako vždy, prostredníctvom dialógu a demokratického vývoja. Musíme viesť s Čínou podnetný dialóg, v ktorom žiadna téma nebude tabu, a musíme ju povzbudzovať, aby prijala záväzky vo všetkých oblastiach, v politike, v ľudských právach a v sociálnej oblasti.

Niektorí poslanci sa zmienili o treste smrti. Taktiež by sme sa mali týmto problémom Čínou zaoberať, ale mali by sme sa ním zaoberať taktiež spoločne so všetkými ostatnými štátmi, a ja dúfam, že tí istí konzervatívni poslanci, ktorí k tejto otázke teraz vystúpili, tak urobia. Rád by som vám pripomenul, že sú aj iné štáty, kde je uplatňovaný trest smrti a ktoré majú vzťahy s Európskou úniou, avšak nepotrebujeme viesť tento komplexný dialóg. Musíme postupovať opatrne, a ja úplne súhlasím s tým, čo povedala Komisia vo vzťahu k Rade, že by sme nemali podnecovať nacionalistické cítenie v Číne v čase, keď hostí udalosť veľmi dôležitú pre celú krajinu, krajinu, ktorá sa snaží o dosiahnutie integrácie do medzinárodnej arény.

Práve v tomto duchu prezident Sarkozy preberá zodpovednosť, ktorá je spojená s jeho úlohou, ide s plným vedomím povahy európskych hodnôt a navštívi Peking, aby tlmočil toto posolstvo a tiež aby demonštroval, že veríme v pozitívny vývoj tejto veľkej krajiny, pokiaľ ide o jej integráciu na medzinárodnej scéne. Už sme videli hmatateľné známky pokroku v Barme, v riešení rozporov s Iránom a so Severnou Kóreou, to sú všetko oblasti, kde rovnako potrebujeme čínsku pomoc. To jasne zahŕňa mnoho viac než len čisto komerčné záujmy.

Konečne by som chcel povedať pánovi poslancovi Cappatovi, že vo všetkých našich vzťahoch, či už v rámci EÚ, alebo pokiaľ ide o menšiny, alebo vo vzťahoch medzi Úniou a niektorými jej partnermi, musíme uplatňovať rovnaké požiadavky a musíme byť opatrní, predtým ako dáme celému svetu lekciu z morálky.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, členka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, budem veľmi stručná, pretože veľa toho bolo povedané.

Chcela by som len zopakovať, že vzťahy s Čínou majú mnoho stránok. To znamená, že tento strategický vzťah má obrovský rozmer. Vedľa životného prostredia, obchodu, kultúry – nech už máme akokoľvek odvetvové rozhovory a dialógy – máme taktiež starostlivosť o ľudské práva, o ktorých sa dnes predovšetkým hovorilo. Berieme ich vážne, či už ide o uväznených obrancov ľudských práv alebo osoby, ktoré predložili petície, alebo o uplatňovanie trestu smrti. Je pravda, že bolo popravených mnoho ľudí. Zmieňovali sme sa o tom vždy veľmi jasne, taktiež o údajných prípadoch mučenia a zlého zaobchádzania.

Vedieme tento dialóg o ľudských právach. Je pravda, že niekedy nie je uspokojivý, ale nemáme lepší nástroj. Budeme viesť naďalej dialóg s Čínou. Máme v nemčine príslovie: Steter Tropfen höhlt den Stein (Nie silou, ale vytrvalosťou prederaví voda kameň). Práve to sa snažíme uskutočniť.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. - Na záver tejto rozpravy bolo predložených päť návrhov uznesení v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční výnimočne zajtra o 9.00 hod., a to s ohľadom na predstavenie programu francúzskeho predsedníctva.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. (SK) S blížiacimi sa Olympijskými hrami v Pekingu sa podľa mojich informácií situácia v oblasti ľudských práv v Číne nezlepšila. Skôr naopak, čínsky režim stupňuje zatýkanie, aby zabránil prípadným demonštráciám počas Olympijských hier.

Sloboda médií je veľmi dôležitá, pretože práve nezávislé média poskytujú informácie o situácii ľudských práv v Číne bez cenzúry. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby mohli vysielať aj nezávislé televízne stanice ako napríklad NTD TV. Táto satelitná televízna stanica vysiela 24 hodín denne prostredníctvom družíc nad Áziou, Európou, Austráliou a Severnou Amerikou v čínskom a v anglickom jazyku. Francúzska firma Eutelsat, ktorá sprostredkúva satelitné vysielanie NTD TV náhle, zrejme pod tlakom čínskej komunistickej strany, 16. júna 2008 prerušila vysielanie tejto televízie nad Áziou.

Vážená pani komisárka Ferrero Waldner apelujem na vás v nádeji, že v mene Komisii využijete všetky dostupné prostriedky a vysielanie NTD TV bude nad Áziou opäť obnovené. Taktiež vyzývam francúzske predsedníctvo, aby ste v mene Rady zabránili obmedzovaniu slobody slova v Číne.

Vyzývam čínske úrady, aby dokázali svetu, že pridelenie Olympijských hier Pekingu zlepšilo situáciu v oblasti ľudských práv v Číne. Verím, že otvorenie Tibetu pre turistov, novinárov a médiá bude skutočným otvorením, ktoré umožní podať necenzúrované informácie o situácii v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE), písomne.(HU) Rozšírenie je jednou z najúspešnejších politík Európskej únie a zároveň pravdepodobne najefektívnejším známym nástrojom vonkajšej politiky. Každé rozšírenie do tohto času Úniu posilnilo a prispelo k stabilizácii a celkovému zaradeniu štátov, ktoré pristúpili. Štyri roky, ktoré ubehli od rozšírenia v roku 2004, skoncovali so všetkými nepodloženými obavami a zavádzajúcimi informáciami, ktoré mu predchádzali: Rozšírenie je ohromujúcim úspechom, z ktorého majú veľký osoh ako pôvodné, tak aj nové členské štáty. Nanešťastie, niektorí politici, vedome alebo z jednoduchej hlúposti, úspech rozšírenie popierajú a klamú občanov pôvodných štátov. Je preto nanajvýš dôležité, aby sme spoločnosť oboznámili s výhodami a prínosmi rozšírenia.

Odmietnutie Lisabonskej zmluvy v Írsku je skutočne zásadnou prekážkou v ďalšom rozširovaní Únie. Stále verím, že Európska únia rýchlo nájde riešenie na záchranu Lisabonskej zmluvy. Prístup Chorvátska by však nemal byť rukojemníkom: prístup Chorvátska je z právneho hľadiska možný aj bez prijatia Lisabonskej zmluvy. Chorvátsko by sa teda malo stáť členským štátom na konci roka 2009 alebo na začiatku roka 2010, podľa vývoja prístupových rokovaní.

Vzťah medzi stratégiou rozšírenia a európskou politikou susedstva je zložitá otázka. V podstate súhlasím s tým, že susedné štáty Európy, ktoré ešte nemajú vyhliadky na členstvo, by mali byť presunuté z jednej kategórie do druhej v súlade s tým, ako plnia merateľné ciele. Zároveň je dôležité, aby Únia bola schopná chrániť svoje geopolitické územie voľného pohybu, a s ohľadom na integračnú kapacitu by mala sama v konkrétnych prípadoch rozhodnúť o tom, aké možnosti navrhne svojim partnerom.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia