Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 9 juli 2008 - Straatsburg Uitgave PB

13. Welkomstwoord
Notulen
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Dames en heren, ik wijs u erop dat er op de officiële tribune een delegatie heeft plaatsgenomen van het parlement van de Republiek Zuid-Afrika, geleid door de heer D. Obed Bapela, voorzitter van de Commissie internationale betrekkingen, die bij ons allen bekendstaat om zijn vriendschap met Europa en om zijn betrokkenheid bij de strijd tegen de apartheid.

(Applaus)

Ik heet onze gasten welkom bij deze twaalfde interparlementaire vergadering Europees Parlement/parlement van Zuid-Afrika. Dit is een bijzonder belangrijk bezoek. De frequentie van deze bezoeken bevordert de politieke dialoog, die een essentieel onderdeel is van het in mei vorig jaar door ons aangenomen gezamenlijk actieplan voor de uitvoering van het Strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en Zuid-Afrika.

De versterking van onze samenwerking met het oog op een grotere internationale veiligheid en stabiliteit is nu ongetwijfeld meer dan ooit noodzakelijk gezien de huidige gespannen regionale situatie in zuidelijk Afrika en met name de crisis in Zimbabwe, waarvan wij allemaal op de hoogte zijn.

Ik heet onze vrienden uit Zuid-Afrika dan ook welkom.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid