Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 9 juli 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

13. Välkomsthälsning
Protokoll
MPphoto
 
 

  Talmannen. − Mina damer och herrar! Jag vill påpeka att vi i dag har en delegation från republiken Sydafrika på åhörarläktaren. Delegationen leds av ordföranden för utskottet för internationella förbindelser, Obed Bapela, välbekant för oss alla för sin vänskap gentemot Europa och sitt engagemang i kampen mot apartheid.

(Applåder)

Jag vill hälsa våra gäster välkomna till detta tolfte interparlamentariska möte mellan Europaparlamentet och det sydafrikanska parlamentet. Det är ett mycket viktigt besök. Besöksfrekvensen förstärker den politiska dialogen som är ett nödvändigt inslag i den gemensamma handlingsplan som antogs i maj förra året i syfte att genomföra ett strategiskt partnerskap mellan EU och Sydafrika.

Behovet av att öka samarbetet för att öka den internationella säkerheten och stabiliteten är utan tvivel större än någonsin i dag med tanke på de spända regionala förhållanden som nu råder i Sydafrika och då särskilt med tanke på den välbekanta krisen i Zimbabwe.

Jag vill därför välkomna våra vänner från Sydafrika.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy