Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0093(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0278/2008

Predložena besedila :

A6-0278/2008

Razprave :

PV 09/07/2008 - 21
CRE 09/07/2008 - 21

Glasovanja :

PV 10/07/2008 - 5.2
CRE 10/07/2008 - 5.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0359

Razprave
Sreda, 9. julij 2008 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

21. Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Mavretanijo za obdobje od 1. avgusta 2008 do 31. julija 2012 (razprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsednik. − Naslednja točka je poročilo (A6-0278/2008) gospe Carmen Fraga Estévez v imenu odbora za ribištvo o predlogu Uredbe Sveta o sklenitvi protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka v skladu s sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo za obdobje od 1. avgusta 2008 do 31. julija 2012 (KOM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, komisar. Gospod predsednik, najprej se zahvaljujem odboru za ribištvo in zlasti poročevalki gospe Fraga za njeno poročilo.

Ta revidiran protokol določa ribolovne možnosti in finančni prispevek za obdobje od 1. avgusta 2008 do 31. julija 2012. To je izid dolgega in zapletenega pogajalskega procesa med Evropsko komisijo in Mavretanijo, ki se je začel oktobra 2007, ker evropski lastniki plovil niso v celoti izrabili možnosti iz protokola o ribolovu glavonožcev in majhnih pelagičnih vrst.

Glavne spremembe, ki so določene v novem protokolu, so povezane z obdobjem veljavnosti protokola, ki smo ga razširili z dveh let na štiri leta, ter zmanjšanjem ribolovnih možnosti za glavonožce, ob upoštevanju znanstvenih nasvetov, in za majhne pelagične vrste, ob upoštevanju dejanske izrabe in napovedi za ladjevje Evropske unije. Spremembe so povezane tudi s splošnim zmanjšanjem finančnega prispevka za štiriletno obdobje, in sicer s povprečnih 86 milijonov EUR na leto na povprečnih 72,25 milijona EUR na leto, pri čemer se je v okviru tega prispevka delež, ki je namenjen za podporo mavretansko ribiški politiki, povečal z 11 milijonov EUR na leto za obdobje 2008–2009 na 20 milijonov EUR na leto za obdobje 2011–2012. Poleg tega je bil revidiran tudi postopek obravnavanja kršitev v mavretanskih vodah.

To je uravnotežen protokol, ki usklajuje različne interese, in sicer v zvezi s potrebo po prilagoditvi finančnega prispevka EU na zmanjšanje ribolovnih možnosti ladjevja EU ter pomenom večje podpore mavretanskemu ribiškemu sektorju, kar bi spodbudilo vključitev tega sektorja v mavretansko nacionalno razvojno strategijo.

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju prispeva 20 % proračuna mavretanske države, medtem ko je za obdobje 2004–2005 ta delež znašal približno 30 % do 35 %. Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju prispeva 80 % skupnih prihodkov iz ribiškega sektorja v okviru državnega proračuna. Ribolovni napor Evropske skupnosti v mavretanski izključni ekonomski coni predstavlja 20 % skupnega napora, vključno z priobalnim in industrijskim ladjevjem.

Med pogajanji je Mavretanija pozvala Komisijo k čim večjemu prizadevanju za plačilo prvega letnega finančnega prispevka do konca avgusta 2008. Ob upoštevanju tega, kar sem omenil prej, tj. da letna plačila v okviru sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju predstavljajo 15 % do 20 % proračuna države, je ta prispevek za mavretanski nacionalni proračun zelo pomemben. Ta prispevek je zelo pomemben tudi za upravljavce EU v mavretanski regiji, katerih dejavnosti bodo morda prikrajšane, če Skupnost do tega datuma ne bo plačala prispevka, tj. če ne bo ratificirala protokola.

Poudarjam tudi vprašanje relativne stabilnosti, na katerega je na junijskem zasedanju Sveta opozorila ena od držav članic, in vas opozarjam, da v okviru sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, tj. sporazuma, ki vključuje finančno nadomestilo in o katerem danes razpravljamo, Komisija ni pravno zavezana k uporabi prejšnje razdelitve ribolovnih možnosti (tj. relativne stabilnosti). Razlog za to je ta, da Komisija mora zagotoviti, da razdelitev izraža najboljšo možnost zagotavljanja vrednosti za denar (tj. optimizacije izrabe za finančni prispevek). V okviru teh sporazumov je treba ribolovne možnosti razdeliti v skladu z drugimi merili, kot so stopnja izrabe iz prejšnjega protokola, pogajalske zahteve držav članic, zgodovinske ribolovne pravice, dodeljene državam članicam, ter stanje/zmogljivost ladjevja.

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Fraga Estévez, poročevalka. (ES) Gospod predsednik, poudarjam, da smo si v odboru za ribištvo ponovno zelo prizadevali za to, da bi lahko Komisija in Evropska unija spoštovali svoje zaveze.

Razlog za nekatere kritike iz poročila na račun postopka po pogajanjih je morda prvotno pomanjkanje zanimanja Komisije, čeprav je Mavretanija še vedno ena od najpomembnejših partneric Evropske unije v ribiškem sektorju ter čeprav je finančni prispevek še vedno zelo velik in vključuje vedno več zavez k razvoju ribiškega sektorja Skupnosti.

Zato je nerazumljivo, zakaj besedilo, o katerem so potekala pogajanja, vključuje znatno zmanjšanje dovoljenega ulova za 25 % do 50 % za skoraj vse vrste rib ter zakaj so bili poleg tehničnih ukrepov sprejeti pogoji, ki so za nas nerazumljivi.

Kot smo že velikokrat povedali v tem forumu in kot je Europêche napisal v pismu gospodu Borgu, se je nesmiselno pogajati o izjemnih ribolovnih možnostih, kar za ta sporazum ne velja, če nato sprejemamo tehnične pogoje, ki nam preprečujejo, da te možnosti ustrezno izkoristimo.

Minimalna teža, določena za hobotnice, ni povezana s težo, določeno za sosednja območja; dodatno dvomesečno obdobje biološke obnovitve, glede katerega je bila odločitev sklenjena v zadnjem trenutku in praktično brez vednosti ribiškega sektorja, je temeljilo na nekakovostnem znanstvenem poročilu ter je bilo uvedeno na zahtevo mavretanske stranke brez potrebnega predhodnega posvetovanja s skupnim znanstvenim odborom; to obdobje temelji izključno na glavonožcih, čeprav zadeva vse kategorije. Vse to kaže na neustrezne pogajalske sposobnosti Evropske komisije, ki so razlog za zaskrbljenost.

Gospod predsednik, gospod Borg, zato ponovno vztrajamo, da večje sodelovanje Evropskega parlamenta, vsaj v vlogi opazovalca na zasedanjih skupnega odbora, mora biti minimalna zahteva v zvezi z institucionalno preglednostjo, ki bi jo bilo treba že zdavnaj izpolniti.

To ne bi bilo slabo ob upoštevanju novih pristojnosti, za katere upamo, da bo jih Evropski parlament prejel, ko začne veljati lizbonska pogodba, kar je neizogibno in potrebno za to, da se Svet in Komisija pripravita za vključitev Parlamenta v vlogo, ki bo jo prej ali slej moral prevzeti.

V poročilu smo tudi omenili, da smo razočarani, da Komisija ni spoštovala relativne stabilnosti iz sporazuma, saj si je dovolila ublažitev merila, ki ga je ob drugih priložnostih obravnavala kot praktično nedotakljivega, kar bomo v okviru svojih pristojnosti pozorno spremljali še naprej, pri čemer se v zvezi s tem žal ne strinjam z gospodom Borgom.

Upam, da se bodo v primeru, o katerem ste govorili, tj. v primeru glavonožcev, načela razdelitve, ki temeljijo na relativni stabilnosti in zgodovinskih ribolovnih pravicah na tem ribolovnem območju, spoštovala.

Z velikim zanimanjem bomo pričakovali izid zasedanj, ki bodo potekala v okviru različnih forumov in skupnih odborov ter katerih namen je rešitev nekaterih tehničnih vprašanj, ki sem jih omenila v poročilu in ki lahko tako kot v primeru Maroka onesposobijo ladjevje, ki nujno potrebuje dostop do ribolovnih možnosti, za katere plačuje veliko denarja.

Kot ste že povedali, ta protokol, vključno z dodatnim dvomesečnim obdobjem veljavnosti, kljub vsemu še vedno predstavlja najpomembnejši sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in državami v razvoju, zato pozivamo k zavrnitvi dveh novih predlogov sprememb in čimprejšnjemu sprejetju predloga Komisije.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis Visser, v imenu skupine PPE-DE. (NL) Sporazum o ribištvu z Mavretanijo, ki je bil sklenjen 1. avgusta 2006, naj bi se to leto podaljšal. Komisija je 14. decembra lani kar naenkrat predlagala, da bi bilo treba od tega sporazuma odstopiti, saj evropsko ribiško ladjevje ne izrablja ribolovnih možnosti v celoti, zlasti možnosti v zvezi z ribolovom majhnih pelagičnih vrst.

To nas je zelo presenetilo. Potekala so pogajanja o novem protokolu o ribištvu, h katerim je med drugim pozival tudi sam Parlament. Novi protokol, ki nam ga je zdaj predstavila Komisija, določa izrazito zmanjšanje ribolovnih možnosti v primerjavi s starim protokolom. Niso se zmanjšale le ribolovne možnosti za tiste vrste, ki v prejšnjih letih niso bile v celoti izrabljene, ampak za vse vrste, in sicer za 25 % za glavonožce, za 10 % do 50 % za pridnene vrste ter za 43 % za pelagične vrste, medtem ko finančno nadomestilo za Mavretanijo ostaja nespremenjeno ali pa se bo v prihodnjih letih nekoliko zmanjšalo. Sprašujemo se, ali je to zmanjšanje res potrebno in utemeljeno, saj se ribiški sektor trenutno sooča z velikimi težavami zaradi krize v zvezi s cenami goriva in zmanjšanja ribolovnih možnosti. Zato ne vidimo nobenega biološkega ali znanstvenega razloga za nadaljnje zmanjšanje ribolovnih možnosti.

Ribiški sektor potrebuje vse ribolovne možnosti, ki so trenutno na voljo. To bi lahko zagotovili tako, da bi ribolov tuna preselili iz Sredozemskega morja v Mavretanijo. Predlagane omejitve vplivajo tudi na nizozemsko ribiško ladjevje, zlasti v zvezi z ribolovom pelagičnih vrst, kot so vahnje, slaniki in skuše. Toliko o Mavretaniji.

Naj na kratko še omenim predloge Komisije. Zelo sem zadovoljen s predlogi Komisije, vendar ne s tistimi, ki zadevajo Mavretanijo. Menim, da ti predlogi vsebujejo številne koristne nasvete za prilagoditev ladjevja na krizo v zvezi z gorivom, in upam, da bodo ti novi ukrepi zadostovali za preprečevanje izgube delovnih mest v sektorju.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Miguélez Ramos, v imenu skupine PSE. (ES) Gospod predsednik, najpomembnejše dejstvo v zvezi s tem novim protokolom je to, da so se kljub podaljšanju obdobja veljavnosti protokola z dveh let na štiri leta ribolovne možnosti zmanjšale.

V skladu s protokolom za kategorijo 9 (ribolov glavonožcev) se bo Španiji dodelilo 24 dovoljenj, s čimer španska vlada nikakor ni zadovoljna, kajti to ni dovolj za izpolnitev potreb iz sektorja, na katerega ta kategorija neposredno vpliva.

Svet ima pristojnost, da se ob upoštevanju izrabe odloči za novo razdelitev dovoljenj. Vendar v tem primeru razdelitev ne temelji na povprečjih, ampak na obdobju med koncem leta 2007 in začetkom leta 2008, v katerem velika večina evropskega ladjevja zaradi sporov z Mavretanijo glede uporabe nekaterih tehničnih ukrepov ni želela skleniti tega sporazuma iz strahu pred zaplembo, kot se je zgodilo v prvi četrtini leta 2008.

Ker je novi protokol rešil tehnične težave in omogočil varnejši postopek reševanja tehničnih sporov med stranmi, se bo zagotovo povečalo število plovil, ki bodo želela imeti dostop do tega ribolovnega območja, ki je vedno varnejše in ki ponuja več zagotovil v primerjavi s prejšnjim protokolom.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin, v imenu skupine Verts/ALE. (FR) Gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje, naša skupina Zelenih sporazume o ribištvu obravnava nekoliko drugače kot druge skupine. Menimo, da sporazumi o ribištvu niso zgolj in izključno poslovne narave, ampak da spadajo tudi v okvir evropskih politik. Zato bom govorila o mnenju odbora za razvoj, ki med drugim poudarja tudi naše zaveze k zagotavljanju razvojne pomoči ter spodbujanju demokracije in odgovornega vodenja države.

Že med razpravo v okviru odbora za ribištvo nas je zanimalo, zakaj je Komisija grozila z odstopom od sporazumov o ribištvu z Mavretanijo skoraj eno leto po podpisu teh sporazumov.

Menimo, da sporazumi o ribištvu niso le sporazumi, v okviru katerih lahko nek vir izrabljamo in plačamo zanj, pri čemer je cena vira odvisna od izrabe. Ribolovne možnosti smo zmanjšali zato, ker evropsko ribiško ladjevje na zadevnih območjih ni v celoti izrabilo možnosti. Vendar ali je Mavretanija kriva za to, da je evropsko ladjevje nekatere ribolovne kategorije poiskalo drugje?

Vedno smo se zavzemali za to, da je treba ribolovne vire spoštovati tudi v drugih sporazumih o ribištvu, pri čemer smo vedno opozarjali na preveliko izrabo virov in na morebitno zmanjšanje virov v prihodnosti. Ravno temu smo trenutno priča. Strinjamo se s Komisijo, da je treba vire obnoviti na raven, ki omogoča učinkovit ribolov, kar je dobro. Vendar se v zvezi z enim vprašanjem nikakor ne strinjamo. Med razpravo, ki je potekala, nas je zanimalo, kaj se bo zgodilo, ko se bo nadomestilo zmanjšalo v skladu s stopnjo ribolova, tj. s 86 milijonov EUR na 70 milijonov EUR, s čimer bi se prihodek Mavretanije v treh letih zmanjšal za 40 milijonov EUR.

Povedali ste nam, da ne bo težav ter da ne moremo preiti z ribolovnih kvot na nekaj drugega in se namesto tega osredotočiti na razvoj. Tudi to razumemo, pri čemer ste se v imenu Komisije zavezali, da boste v okviru razvojne politike zagotovili nadomestilo za omenjenih 40 milijonov EUR. Vendar v tem sporazumu ni omenjeno nobeno nadomestilo, razen v opombi, v kateri je le navedeno, da obstaja možnost nadomestila. Zato ne verjamemo v to nadomestilo in menimo, da ste s tem sporazumom Mavretanijo nekoliko ogoljufali, saj dogovorjeno nadomestilo ni vključeno v nobeno določbo.

Dovolite mi, da vas spomnim, da se je Evropska unija v času, ko sem bila vodja misije EU za opazovanje volitev v Mavretaniji, zavezala, da bo podprla to mlado demokracijo, vendar naš prvi politični ukrep vključuje odstop od sporazumov o ribištvu. Menim, da to ni politika razvojne pomoči, pri čemer me zelo zanima, kakšna zagotovila nam lahko kot poslancem Evropskega parlamenta predložite v zvezi z dogovorjenim nadomestilom.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI). - (FR) Gospod predsednik, sporazum o ribištvu med Evropo in Mavretanijo, o katerem je naša kolegica poslanka gospa Fraga Estévez napisala poročilo, zajema eno od najbogatejših območij s staležem rib. Zato smo lahko na primer v Dahkli, ki se je v času španske vladavine imenovala Villa Cisneros, v tistem delu Zahodne Sahare, ki je zdaj pod maroškim nadzorom, lahko priča 40-kilometrskemu rokavu, ki se imenuje Rio de Oro ali „zlata reka“, pri čemer je ime dobila po sončnih žarkih, ki se odbijajo od ribjih lusk.

V preteklosti smo zaradi velikega števila rib dejansko imeli težave z Marokom. Zdaj smo soočeni s podobno težavo, ki pa zadeva ribolov v Mavretaniji za obdobje 2008–2012. Na tem območju lahko pride do zmanjšanja staleža hobotnic in glavonožcev, kar dokazuje potrebo po obdobju biološke obnovitve, zato je bistveno, da na tem območju poteka ribolov sardin, za katere so hobotnice plen.

Gospod predsednik, to v praksi pomeni, da je najprej treba razdeliti ribiške kvote, tj. dovoljenja, med pet evropskih držav, vključno seveda s Španijo in Italijo, vendar tudi Portugalsko, ter vključiti zamrzovalna plovila z vlečno mrežo iz nekaterih drugih držav, kot so na primer baltske. Nato je treba zmanjšati ulov s približno 400 000 ton na 250 000 ton, ker se te kvote ne izpolnjujejo v celoti, kar velja tudi za Zahodno Saharo, ki je pod maroškim nadzorom, pri čemer poudarjam generalu Morillonu, da o tem naši ribiči, ki se ukvarjajo z ribolovom tuna v Sredozemskem morju, lahko le sanjajo.

Povprečna izraba ribolovnih možnosti v Mavretaniji znaša 90 % za rake in le 22 % za tuna. V skladu z vsemi podobnimi sporazumi in protokoli je za ribolovne pravice seveda treba plačati finančno nadomestilo, ki za štiri leta znaša približno 300 milijonov EUR do 305 milijonov EUR, tj. 70 ali 80 milijonov EUR na leto. Gospod Borg nam je povedal, kako pomemben je ta prispevek, saj predstavlja približno 15 % mavretanskega letnega proračuna. Ta protokol koristi tudi Mavretaniji, saj bo prispevek ostal bolj ali manj enak, medtem ko se bo ulov zmanjšal. Kljub temu nam Mavretanija povzroča resne težave, saj z zaplembami in denarnimi kaznimi nadleguje naša plovila, pri čemer je res, da se Evropska komisija, kot je pravkar povedala gospa Isler Béguin, na to ni posebej prijazno odzvala in zdaj izvaja pritisk na mavretansko vlado.

Čeprav je ribolov očitno zelo pomemben na teh območjih, kot primer ponovno navajam maroško Dakhlo, ki z izvozom rib v Brazilijo preživlja celotno mesto, kar je tudi razlog za to, da si Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo ter države AKP tako prizadevajo za trajnostno ribiško industrijo in kodeks pravilnega ravnanja. Gospod predsednik, kljub ravnanju Evropske komisije, ki med pogajanji s to mlado demokratično Mavretanijo ni bilo vedno povsem „pravilno“, moramo podpreti ta sporazum, kajti to bo morda zadnji sporazum, ki ga bomo sklenili s to regijo, saj Maroko želi ponovno prevzeti in ohraniti nadzor nad mavretanskimi naravnimi viri.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE). - (ES) Gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje, upali smo, da se bomo s pogajanji o novem protokolu k sporazumu z Mavretanijo odkupili za prejšnja nekakovostna pogajanja in nezadovoljiv izid pogajanj o sporazumu z Marokom, pri čemer sta ta dva nekakovostno sklenjena sporazuma, vključno s krizo v ribiškem sektorju, negativno vplivala na poslovno pomembno ladjevje za ribolov glavonožcev, ki je s socialno-ekonomskega vidika zelo pomembno za Galicijo.

Vendar se to ni zgodilo, zato v zvezi z izidom teh pogajanj Komisiji ne moremo čestitati. Na splošno smo priča izrazitemu zmanjšanju ribolovnih možnosti, pri čemer se finančno nadomestilo ni spremenilo v skladu s tem zmanjšanjem. Zadevni sektor se ni dovolj upošteval, medtem ko so dogovorjeni tehnični ukrepi dvoumni in diskriminatorni do ladjevja Skupnosti. V zvezi z glavonožci je minimalna teža za hobotnice po navedbah poročila največja v regiji, kar je povsem nepotrebno, pri čemer je bila posledica tega ukrepa učinkovita odprava ladjevja za ribolov glavonožcev, poleg tega pa dodelitev dovoljenj škodi relativni stabilnosti in s tem tudi španskemu ladjevju.

Gospod Borg, zagotovo razumete, da vam zaradi vsega tega žal ne moremo čestitati za rezultate, ki ste jih dosegli v zvezi s tem, kajti menim, da bi lahko bili in bi morali biti veliko boljši.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, komisar. Gospod predsednik, najprej se vam zahvaljujem za zanimive pripombe in razpravo, ki smo jo imeli. Izpostavil bom nekaj točk, ki so bile omenjene.

Upravičeno ste izpostavili, da so se v okviru tega revidiranega protokola ribolovne možnosti zmanjšale. Prav zaradi tega smo se odločili za pogajanja o novem protokolu, kajti želeli smo zagotoviti največjo mogočo izrabo ribolovnih možnosti, saj smo bili v okviru prejšnjega protokola priča premajhni izrabi ribolovnih možnosti v zvezi z majhnimi pelagičnimi vrstami in glavonožci.

Kar zadeva tehnične zahteve, na primer v zvezi s strgačami, upamo, da bomo za to vprašanje čim prej poiskali rešitev, pri čemer so tudi mavretanski organi naklonjeni iskanju rešitve, ki bi ustrezala obema stranema. Zahtevo v zvezi z obdobjem obnovitve je sprva vložila industrija, saj je mnenja, da je po takšnih obdobjih obnovitve ulov bolj dobičkonosen.

V zvezi z vprašanjem minimalne teže za hobotnice, določene na 500 g, moram poudariti, da imamo opravka s tretjo državo, tj. suvereno državo Mavretanijo, katere lastni predpisi določajo, da mora minimalna teža za hobotnice znašati 500 g. O tem se nismo mogli pogajati, saj ne moremo od tretje države zahtevati, da spremeni svojo zakonodajo samo zato, ker so naši ribiči bolj naklonjeni ribolovu manjših glavonožcev. Vendar se zavedamo, da predpisi v zvezi z vprašanjem glavonožcev v tej regiji niso usklajeni. Nekatere države dopuščajo ulov manjših glavonožcev, zato je treba odločitev v zvezi s tem vprašanjem sprejeti v okviru odbora za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik.

V zvezi z vprašanjem načel razdelitve, tj. relativne stabilnosti, sem že prej povedal, da Komisija ni pravno zavezana k prenosu relativne stabilnosti iz enega sporazuma v drug sporazum ali iz enega protokola v drug protokol.

Vendar sporazum in protokol določata, da je treba v primeru, da države članice potrebujejo več možnosti in da takšne zahteve temeljijo na dejanskih razmerah v zvezi s staležem, takšne zahteve seveda upoštevati in predložiti Mavretaniji, da bi se lahko v primeru posebne zahteve dogovorili o morebitnem povečanju, tako kot v primeru glavonožcev.

Poudariti moram tudi to, da je bilo v zvezi z glavonožci izrabljenih 22 dovoljenj, pri čemer novi protokol omogoča 25 dovoljenj, kar dokazuje, da poskušamo povečati izrabo.

V primeru, da zadevna država članica zahteva več kot 25 dovoljenj, mora za to predložiti posebne razloge, tako da se lahko o povečanju dogovorimo z Mavretanijo, če to seveda dopuščajo razmere v zvezi s staležem. Poudariti moram dejstvo, da se soočamo s težavami v zvezi s trajnostjo in zdravjem staleža glavonožcev.

Ponovno izpostavljam vprašanje v zvezi z relativno stabilnostjo in poudarjam, da ni mogoče zadostiti vsem zahtevam posamezne države članice. Ena od držav članic se ne strinja z dodelitvijo dovoljenj za ribolov glavonožcev. Vendar pa znatno povečanje dovoljenj za ribolov tuna zadevni državi članici koristi, zato v zvezi s tem niso prejeli pritožb.

V zvezi z odstopom od protokola zaradi premajhne izrabe in pogajanji o novem protokolu ponovno poudarjam to, kar je povedala gospa Isler Béguin, tj. da takšni sporazumi ne zadevajo le ribištva, ampak tudi razvojno pomoč. Čeprav smo zmanjšali finančno pomoč za ribolovne možnosti, si odločno prizadevamo za povečanje razvojne pomoči, k čemur smo zavezani v celoti.

Zato se je skupni finančni prispevek v okviru štiriletnega obdobja ohranil. Proračunska pomoč iz 10. evropskega razvojnega sklada bo predstavljala nadomestilo za preostalih 40 milijonov EUR za obdobje 2009–2012, tj. 10 milijonov EUR na leto, kar pomeni, da bo Mavretanija prejela finančni sveženj, ki je ob upoštevanju sredstev, ki jih Mavretanija prejema kot nadomestilo za ribolovne možnosti, ki so bile zmanjšane na podlagi dejanske izrabe v mavretanskih vodah, in povečanja proračunske pomoči v obliki začasnega nadomestila iz 10. evropskega razvojnega sklada v okviru tega protokola, enak svežnju za ribolov, ki so ga imeli v okviru prejšnjega finančnega protokola.

Za konec še izpostavljam vprašanje zaplemb, pri čemer poudarjam, da bo to nedeljo potekalo zasedanje delovne skupine, ki bo razpravljala o tem posebnem vprašanju ter se dogovorila o priporočilih in smernicah, ki bi morale rešiti to vprašanje. V zvezi z vprašanjem sodelovanja poslancev Evropskega parlamenta, ki ga je na samem začetku govora poudarila gospa Fraga, Komisija meni, da je treba enak pristop v zvezi s sodelovanjem poslancev Evropskega parlamenta pri dvostranskih pogajanjih upoštevati tudi v zvezi s skupnimi odbori, v katerih sta strani uradno zastopani.

Vendar bo Komisija na podlagi veljavnega okvirnega sporazuma s Parlamentom sodelovala še naprej.

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Fraga Estévez, poročevalka. (ES) Gospod predsednik, poskusila bom biti sistematična. Najprej izpostavljam točko, ki jo je omenila gospa Isler Béguin, in poudarjam, da se bodo finančna sredstva za razvojno sodelovanje v okviru štiriletnega obdobja veljavnosti protokola povečala.

Skupni finančni prispevek je tisti, ki se bo zmanjšal za 19 %, medtem ko se bodo sredstva za razvojno pomoč povečala na 11 milijonov EUR v prvem letu, za vsako naslednje leto pa na 16 milijonov EUR, 18 milijonov EUR in 20 milijonov EUR, zato v zvezi z razvojnim sodelovanjem nimate razloga za zaskrbljenost, saj se bodo ta sredstva dejansko povečala.

Gospod Borg, v zvezi z minimalno težo za hobotnice in tehničnimi merili, ki so pomembna za izrabo ribolovnih možnosti, menim, da to težavo v tem trenutku ni potrebno posebej obravnavati. Zelo dobro se zavedate, da ta težava še vedno ni rešena.

Vedno znova ponavljam, da je teža največja v celotni regiji. Odbor za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik je na lanskem zasedanju izjavil, da je treba določiti skupno minimalno težo za celotno regijo, pri čemer menim, da bi si morala Komisija prizadevati za rešitev v zvezi s tem.

Mavretanski znanstveni odbor v svojem poročilu navaja, da 50 % novembrskega ulova na mavretanskem ribiškem območju predstavljajo hobotnice, ki tehtajo od 300 do 500 gramov, kar dokazuje, da se soočamo s težavami v zvezi z minimalno težo na mavretanskem ribiškem območju in tudi drugod.

V zvezi z relativno stabilnostjo se ne želim z vami prepirati, saj je to tema, ki smo jo razpravljali v Parlamentu ter ki je vključena v osnovno uredbo, ki smo jo obravnavali skupaj z uredbo o dovoljenjih za tretje države, vendar je začetna razdelitev drugo vprašanje.

Začetna razdelitev mora spoštovati zgodovinske pravice in v primeru, da se v okviru te razdelitve ribolovne možnosti ne izrabijo v celoti, se strinjam, da lahko Komisija te možnosti dodeli tistim državam, ki jih želijo in zahtevajo, pri čemer poudarjam gospodu Borgu, da se v zvezi s kategorijo 5 v Mavretaniji zgodovinske pravice niso spoštovale.

Ne bom se več spuščala v podrobnosti. Lahko bi odgovorila na več vprašanj, vendar mislim, da mi je zmanjkalo časa, čeprav brez očal ne vidim najbolje.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsednik. − Ta razprava je končana.

Glasovanje bo potekalo jutri, 10. julija 2008.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov