Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0088(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0459/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0459/2007

Συζήτηση :

PV 09/07/2008 - 22
CRE 09/07/2008 - 22

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2008 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0358

Συζητήσεις
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

22. Κοινή Προξενική Εγκύκλιος: εισαγωγή βιομετρικών στοιχείων και θεωρήσεις εισόδου (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0459/2007) της Sarah Ludford, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου περί θεωρήσεων εισόδου για τις διπλωματικές και τις έμμισθες προξενικές αρχές σε σχέση με την εισαγωγή των βιομετρικών στοιχείων, συμπεριλαμβανόμενων διατάξεων για την οργάνωση της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης (COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κατά την άποψή μου, η ψηφοφορία για τη συγκεκριμένη πρόταση πραγματοποιείται σε ένα στάδιο των συνομιλιών, κατά οποίο δεν έχουν πιθανόν διερευνηθεί επαρκώς όλες οι επιλογές για την επίτευξη συμφωνίας κατά την πρώτη ανάγνωση. Ύστερα από την έγκριση του σχεδίου έκθεσης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 29ης Νοεμβρίου 2007, η σλοβενική Προεδρία προσπάθησε να επιτύχει τη συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την επαναδιατύπωση πολλών σημείων του κειμένου, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και οι ανησυχίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Παρά τις συγκεκριμένες προσπάθειες, υπήρξε διαφωνία για την έκθεση που ενέκρινε η ανωτέρω επιτροπή σε τρία μείζονα ζητήματα. Το πρώτο ήταν το ηλικιακό όριο για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, το δεύτερο αφορούσε τη διπλωματική και προξενική ασυλία που χορηγείται στις εγκαταστάσεις των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών, και το τρίτο τους όρους χρήσης των συγκεκριμένων εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών μαζί με το ζήτημα των τελών θεώρησης. Για τα τρία αυτά ζητήματα, η σλοβενική Προεδρία πρότεινε νέα διατύπωση για να ληφθούν υπόψη και οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου.

Στις τριμερείς υπουργικές συνομιλίες της 17ης Ιουνίου, η συζήτηση επικεντρώθηκε ουσιαστικά στο ζήτημα της διπλωματικής και προξενικής ασυλίας για τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, και τη φυσική συνέπεια αυτής, τη διαβίβαση δεδομένων χωρίς προηγουμένως να έχει επιτευχθεί κάποια συμφωνία. Τα άλλα ζητήματα δεν συζητήθηκαν. Από τότε, δεν έχει υπάρξει κάποια νέα συζήτηση στους κόλπους της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Σχετικά με το εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα του ορίου ηλικίας για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, οι πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες που παρείχε στην εισηγήτρια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνουν την τεχνική αξιοπιστία της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων παιδιών από την ηλικία των έξι ετών. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την πρόταση της Προεδρίας, ότι δηλαδή τα δακτυλικά αποτυπώματα των παιδιών ηλικίας μεταξύ έξι και δώδεκα ετών θα λαμβάνονται μόνο για λόγους επαλήθευσης της ταυτότητάς τους και όχι για την αναγνώριση τους στο VIS (Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις). Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης αναλάβει την εκπόνηση μιας μελέτης την οποία ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επιπλέον, θεωρώ ότι η συγκεκριμένη λύση φαίνεται να έχει επιλεγεί για την πρόταση σχετικά με τα διαβατήρια, για την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να λάβει μια απόφαση. Θεωρώ πάντως ότι η συνέχιση των συνομιλιών για το συγκεκριμένο σημείο θα ήταν χρήσιμη προκειμένου να διαπιστώσουμε αν η συγκεκριμένη πρόταση πρόκειται να λάβει την έγκριση του Κοινοβουλίου.

Ένα άλλο ζήτημα αφορά τη χρήση των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών. Οι όροι υπό τους οποίους μπορεί ένα κράτος μέλος να καταφύγει σε παρόχους υπηρεσιών, ως ύστατη λύση, έχουν προσδιοριστεί ενώ έχει καταρτιστεί ένας κατάλογος με τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται με βάση τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Οι συνομιλίες για το συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει επίσης να συνεχιστούν. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η έγκριση της συγκεκριμένης τροπολογίας για την κοινή προξενική εγκύκλιο αποτελεί ένα ουσιαστικό προαπαιτούμενο για την εφαρμογή του VIS.

Ακόμα και αν ο κανονισμός και η απόφαση για τη θέσπιση του VIS εγκρίθηκαν κατά την πρώτη ανάγνωση κατόπιν συμφωνίας του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είναι αλήθεια ότι αν η παρούσα πρόταση υποβληθεί σε δεύτερη ανάγνωση, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να μην ξεκινήσει η λειτουργία του VIS τον Μάιο του 2009. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να επιτευχθεί άμεσα ένας συνολικός συμβιβασμός για τη συγκεκριμένη πρόταση.

Εγώ είμαι λοιπόν εδώ, κυρίες και κύριοι, για να επιβεβαιώσω τη δέσμευση της Επιτροπής για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και συνομιλιών, τόσο με την εισηγήτριά σας βαρόνη Ludford, όσο και με το Συμβούλιο, προκειμένου να επιτευχθεί ένας ικανοποιητικός συμβιβασμός τους ερχόμενους μήνες. Για άλλη μια φορά, μου φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος συμβιβασμός είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί, με την προϋπόθεση ότι θα γίνει επιμελής προσπάθεια και ότι θα υπάρχει συνεχής διάλογος ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, ένας διάλογος τον οποίον η Επιτροπή θα βοηθήσει και θα ενθαρρύνει με κάθε τρόπο.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. BIELAN
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford, εισηγήτρια. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για το τρίτο στοιχείο της δέσμης του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS). Τροποποιώντας την υπάρχουσα Κοινή Προξενική Εγκύκλιο, προβλέπει πρώτον την υποχρέωση παροχής βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης που πρέπει να καταχωρίζονται στο VIS καθώς και τα πρότυπα για τη συγκεκριμένη καταχώριση, και δεύτερον την οργάνωση της παραλαβής των αιτήσεων θεώρησης. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε όντως την έναρξη λειτουργίας του VIS. Μολονότι πλήρης αναθεώρηση των κανόνων περί θεωρήσεων προβλέπεται στον κώδικα θεωρήσεων, του οποίου εισηγητής είναι ο συνάδελφός μου Henrik Lax, ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται μια ειδική πρόταση ξεχωριστά είναι επειδή η έγκριση του κώδικα θεωρήσεων είναι πολύ πιθανόν να απαιτήσει περισσότερο χρόνο. Είναι όμως σημαντικό να διασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ των δύο προτάσεων.

Συνομιλούσα και διαπραγματευόμουν με το Συμβούλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ενέκρινε την έκθεσή μου τον περασμένο Νοέμβριο και λυπάμαι που δεν είμαι σε θέση σήμερα να παρουσιάσω μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, αν και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται ως ένα βαθμό στην ολιγωρία του Συμβουλίου και στο ότι αυτό δεν φαίνεται πρόθυμο να προβεί σε κάποια ουσιαστική ενέργεια για να ανταποκριθεί στα σημεία που επισημαίνουμε. Ζητώ επομένως από τους συναδέλφους μου να εγκρίνουν την έκθεση, όπως εγκρίθηκε από την επιτροπή, και θα ήταν ευχής έργον αν η επερχόμενη Προεδρία μπορούσε να πείσει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώμη μας με μεγαλύτερη προσοχή.

Θα αναφερθώ στα ίδια θέματα με τον Επίτροπο αλλά εγώ θα χωρίσω τα θέματα σε τέσσερις και όχι σε τρεις ομάδες.

Η πρώτη αφορά την άποψη μου σχετικά με την προθυμία του Συμβουλίου να προχωρήσει όσον αφορά τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων των μικρών παιδιών, αγνοώντας την ίδια στιγμή τόσο τα ζητήματα αρχής όσο και το σημαντικό κόστος και την ταλαιπωρία που συνεπάγονται για τους γονείς οι συχνές αλλαγές των παιδικών δακτυλικών αποτυπωμάτων, καθώς και το πρόβλημα των εσφαλμένων αντιστοιχήσεων ή των απορρίψεων. Δεν πιστεύω ότι είχα πλήρη ενημέρωση από την Επιτροπή.

Δεύτερον, αυτό που βλέπω είναι μια έλλειψη προθυμίας για συνεργασία από την πλευρά των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τη νέα πρόκληση σχετικά με την οργάνωση της συλλογής του συνόλου των βιομετρικών στοιχείων.

Τρίτον, μια ανεπαρκή μέριμνα για την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια των δεδομένων: παρά τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα με τις απώλειες δεδομένων, τα κράτη μέλη δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί επαρκώς για να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα από απώλειες, υποκλοπές από τρίτο κράτος ή τεχνικά σφάλματα.

Τέλος, το ζήτημα του τέλους θεώρησης. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό που τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους αιτούντες θεώρηση να πληρώνουν για τις δικές τους διοικητικές επιλογές, επιτρέποντας σε εμπορικές εταιρείες, με τις οποίες συνάπτουν συμβόλαια για τη συλλογή των βιομετρικών στοιχείων να επιβάλουν ένα πρόσθετο τέλος εκτός από το τέλος θεώρησης. Πιστεύω ότι παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν έχουν καταφέρει να παράσχουν αξιόπιστα και ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία που να συνηγορούν υπέρ των προτάσεων για την έναρξη της διαδικασίας λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων των παιδιών από την ηλικία των έξι ετών. Νομίζω ότι το κόστος θα είναι σημαντικό αν η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια. Αυτό επομένως που προτείνουμε είναι αφενός μεν να απαλλάξουμε τα παιδιά κάτω των 12 ετών, αρχικά, από την υποχρέωση να παρέχουν δακτυλικά αποτυπώματα, αφετέρου δε, κάθε τρία χρόνια να πραγματοποιείται μια επανεξέταση κατόπιν ενδελεχούς μελέτης σχετικά με την τεχνική σκοπιμότητα, την αξιοπιστία και την αναλογικότητα της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων από μικρά παιδιά. Νομίζω ότι θα ήταν λογικό να προχωρήσουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Όσον αφορά την ανάθεση σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών, δεν έχω πρόβλημα με τη γενικότερη ιδέα, εφόσον όμως με αυτόν τον τρόπο βελτιώνονται οι υπηρεσίες για τους αιτούντες θεώρηση και υπό την προϋπόθεση ότι διενεργείται υπό όρους που διασφαλίζουν την ακεραιότητα της διαδικασίας έκδοσης θεωρήσεων, ότι χρησιμοποιείται ως έσχατη λύση και ότι ο πάροχος υπηρεσιών έχει ως χώρο δραστηριότητάς του κτίριο υπό διπλωματική προστασία, διασφαλίζοντας ότι προξενικοί υπάλληλοι είναι παρόντες για να επιβλέπουν το προσωπικό του παρόχου υπηρεσιών. Έτσι, θα διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων καθώς και η προστασία του υλικού από ενδεχόμενη κατάσχεση, αν και στο σημείο αυτό το Συμβούλιο δεν υποχωρεί ούτε στο ελάχιστο. Διαπιστώνω επίσης ότι τα κράτη μέλη δεν είναι ούτε καν πρόθυμα να εξετάσουν τη δυνατότητα συστέγασης με κάποιο άλλο κράτος μέλος ή το ενδεχόμενο ενός κοινού κέντρου διεκπεραίωσης.

Θα τελειώσω λέγοντας ότι ζήτησα την άποψη των εθνικών εποπτών προστασίας δεδομένων για το άρθρο 29 της ομάδας εργασίας. Αυτοί έκαναν λόγο για μια παράδοξη κατάσταση· ότι δηλαδή ενώ η εισαγωγή βιομετρικών στοιχείων ενισχύει την αξιοπιστία και την ασφάλεια των θεωρήσεων, από την άλλη πλευρά, αν διαθέτουμε μέσα συλλογής που δεν είναι του ίδιου επιπέδου ασφάλειας, όπως αυτό μπορεί να διασφαλιστεί σε ένα προξενείο ή στο προξενικό τμήμα μιας πρεσβείας, τότε μειώνεται η αξιοπιστία ολόκληρης της διαδικασίας. Για όλα τα υπόλοιπα σημεία, ειδικά για το τέλος θεώρησης, θα επανέλθω στις τελικές μου παρατηρήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Klamt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου είναι άκρως απαραίτητη σε μια ΕΕ ανοιχτών συνόρων. Η ομάδα μου υποστηρίζει σθεναρά την έκθεση της Sarah Ludford. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την καλή συνεργασία, χάρη στην οποία οι Ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό να συμφωνήσουν σε ένα κοινό κείμενο.

Η Κοινή Προξενική Εγκύκλιος πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και να προσαρμοστεί στη σημερινή κατάσταση. Στο μέλλον, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αιτούντες θεώρηση θα αναγνωρίζονται από τη συλλογή των βιομετρικών δεδομένων, όπως π.χ. από τις φωτογραφίες και τα δακτυλικά αποτυπώματα.

Στο παρελθόν, διαπιστώθηκε ότι μερικά κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, ερμήνευαν και εφάρμοζαν τους υφιστάμενους κανόνες με διαφορετικό τρόπο και επομένως όχι ομοιόμορφα. Το 2000 για παράδειγμα, τα γερμανικά προξενεία και οι γερμανικές πρεσβείες έλαβαν μια εγκύκλιο για να μειώσουν τη γραφειοκρατία κατά την έκδοση θεωρήσεων και σε περίπτωση ύπαρξης αμφιβολιών, να αποφασίζουν για τη δυνατότητα χορήγησης ή μη χορήγησης θεώρησης. Η γενναιοδωρία με την οποία η γερμανική πρεσβεία στο Κίεβο έτεινε να χορηγεί θεωρήσεις είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των θεωρήσεων που εκδίδονταν για τους Ουκρανούς υπηκόους από 150 000 περίπου το 1999 σε περίπου 300 000 το 2001, γεγονός που οδήγησε σε σημαντική αύξηση των λαθρομεταναστών στον χώρο Σένγκεν.

Είναι, επομένως, επείγον να διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους κανόνες για την έκδοση θεωρήσεων Σένγκεν με ενιαίο τρόπο. Η Ομάδα μου τάσσεται υπέρ της επιδίωξης ενός συμβιβασμού ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως μόλις πρότεινε ο Επίτροπος Barrot.

Η Ομάδα μας προσυπογράφει σχεδόν κάθε σημείο της έκθεσης της βαρόνης Ludford. Τα μοναδικά σημεία τα οποία δεν προσυπογράφουμε είναι το όριο ηλικίας για τα παιδιά και η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Υποστηρίζουμε την πρόταση της Επιτροπής να θέσει το όριο ηλικίας για τα παιδιά στα έξι χρόνια. Η Ομάδα μου θεωρεί πολύ σημαντικό να διατηρηθεί αυτό το ηλικιακό όριο προκειμένου να προληφθεί το φαινόμενο της εμπορίας παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη βαρόνη Ludford για την έκθεση που εισηγήθηκε, την οποία η Ομάδα μου προσυπογράφει πλήρως. Η πολιτική θεωρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια αντανάκλαση του πώς υποδεχόμαστε τους ανθρώπους. Για αυτόν τον λόγο επιθυμούμε να βρούμε μια λύση που θα μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των ευρωπαϊκών θεωρήσεων σεβόμενοι ταυτόχρονα τα θεμελιώδη δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών που υποβάλλουν τις συγκεκριμένες αιτήσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, ελπίζω το Συμβούλιο να μπορέσει να κατανοήσει τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να βρούμε μια λύση που να είναι αποδεκτή από όλους. Συμμερίζομαι την ανησυχία της εισηγήτριας όσον αφορά την ανάθεση σε τρίτους της συλλογής και επεξεργασίας των βιομετρικών δεδομένων που ενσωματώνονται στις θεωρήσεις. Δεν πιστεύουμε ότι είναι αρκετό το να επικυρώσουμε απλά τις πρακτικές των κρατών μελών. Αν θέλουμε να αποκτήσουμε μια αληθινή κοινή πολιτική θεωρήσεων, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να μελετήσουν τη σκοπιμότητα των άλλων επιλογών που προτείνονται, προτού καταφύγουμε στην ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους.

Είναι επίσης προτεραιότητά μας να διασφαλίσουμε ότι προστατεύεται η ιδιωτική ζωή των ανθρώπων που παρέχουν βιομετρικά δεδομένα. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να προσδιοριστούν με μεγάλη σαφήνεια οι συμβάσεις των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών που θα συλλέγουν τα συγκεκριμένα βιομετρικά δεδομένα. Επιπλέον, προκειμένου να εγγυηθούμε την ασφάλεια των εν λόγω δεδομένων, θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία τα δεδομένα αυτά να συλλέγονται σε χώρους που λαμβάνουν πραγματική προστασία.

Σχετικά με το όριο ηλικίας για τη συλλογή των βιομετρικών δεδομένων, δεν έχω κάποια ιδεολογική άποψη επί του ζητήματος. Ωστόσο, πιστεύω ότι η μέχρι τώρα εμπειρία μας δεν μας επιτρέπει να εγγυηθούμε ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα των παιδιών που είναι κάτω των 12 ετών είναι επαρκώς αξιόπιστα ώστε να συλλέγονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα έδινε μια εσφαλμένη εντύπωση ασφάλειας.

Για αυτόν τον λόγο θα ήθελα να υιοθετήσουμε μια αρχή προφύλαξης ορίζοντας ως κατώτερο όριο ηλικίας για τη συλλογή των δακτυλικών αποτυπωμάτων την ηλικία των 12 ετών. Το όριο αυτό θα μπορεί μελλοντικά να αναθεωρηθεί, όταν θα έχουμε στη διάθεσή μας την ανεξάρτητη μελέτη που μας έχει υποσχεθεί ο Επίτροπος, η οποία θα μας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την αξιοπιστία των δακτυλικών αποτυπωμάτων των παιδιών.

Όσο για την τιμή των θεωρήσεων, που καθορίζεται φυσικά από το Συμβούλιο, αυτή θα πρέπει να είναι η ανώτατη τιμή. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους αιτούντες θεώρηση να επωμιστούν την πρόσθετη επιβάρυνση ή τις πρόσθετες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, θα ήθελα να πω, κύριε Επίτροπε, ότι εκτιμώ την προσπάθεια που καταβάλετε με τις διαπραγματεύσεις, επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να εισακούγεται, και τη στιγμή αυτή το Συμβούλιο δεν φαίνεται να ακούει τα βασικά μας επιχειρήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς, εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, να ευχαριστήσω την κ. Ludford για το άψογο –ως συνήθως– πνεύμα συνεργασίας που επέδειξε.

Ωστόσο, αρκετά από τα βασικά σημεία μας προκαλούν ανησυχία. Συμφωνούμε απολύτως με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ότι η χρήση βιομετρικών δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα δεν αποτελεί ποτέ ασήμαντη επιλογή, ειδικά όταν το εν λόγω σύστημα αφορά έναν πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων. Έτσι, κατά την άποψή μας, θα ήταν πολύ πιο ενδεδειγμένο οι διατάξεις που καθορίζουν τόσο τους γενικούς κανόνες όσο και τις εξαιρέσεις να συμπεριληφθούν στον ίδιο τον κανονισμό VIS.

Επίσης, το κατώτατο όριο ηλικίας για την απαλλαγή των παιδιών από την υποχρέωση παροχής δακτυλικών αποτυπωμάτων εγείρει πολλά ερωτήματα, όπως ακούσαμε. Ευχαριστούμε στο σημείο αυτό την εισηγήτρια και τους άλλους συναδέλφους για τη συνετή απόφαση να αλλάξουν το συγκεκριμένο όριο από 6 σε 12 έτη. Ωστόσο, δεν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών μπορεί να συμβάλει σε μια αξιόπιστη αναγνώριση.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι η ανάθεση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης σε τρίτους. Στο σημείο αυτό, πρέπει να προβλέψουμε τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες για να διασφαλιστεί η τήρηση της προστασίας δεδομένων. Επίσης, χάρη στην εισηγήτρια σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στο θέμα αυτό, αν συγκρίνουμε το αρχικό κείμενο της Επιτροπής με το κείμενο που προτείνεται τώρα.

Η Ομάδα μας, ωστόσο, τάσσεται σθεναρά κατά της εκτεταμένης εισαγωγής των βιομετρικών δεδομένων, η οποία πιστεύουμε ότι έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις για την ασφάλεια των δεδομένων και για τα θεμελιώδη δικαιώματα ενώ είναι δύσκολο να εντοπίσουμε έστω και λίγα σημαντικά οφέλη. Επίσης, τα πρόσφατα γεγονότα στην Ιταλία αποδεικνύουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο πόσο εύκολα μπορεί η χρήση της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων να μετατραπεί σε κατάχρηση εξουσίας.

Συνοπτικά, εκτιμούμε πραγματικά τις προσπάθειες της εισηγήτριας και το θάρρος της προκειμένου να επιτύχει τα βέλτιστα αποτελέσματα. Ωστόσο, η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία εκφράζει πολλές επιφυλάξεις για την αποδοχή οποιασδήποτε χρήσης βιομετρικών δεδομένων στην ΕΕ μέχρι να αποδειχτεί η αναγκαιότητά της πέρα από κάθε εύλογη αμφιβολία.

Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(DE) Κύριε Πρόεδρε, είμαι υπέρ της καθιέρωσης ενιαίων όρων για την έκδοση θεωρήσεων προκειμένου να προληφθεί το φαινόμενο που είναι γνωστό ως «άγρα θεώρησης». Ωστόσο, δεν συμφωνώ επί της αρχής οι θεωρήσεις να περιλαμβάνουν βιομετρικά δεδομένα, ειδικά στην περίπτωση των μικρών παιδιών. Το βρίσκω εντελώς άτοπο. Επιπλέον, δεν μπορούμε να προτείνουμε τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από εξάχρονα παιδιά, χωρίς για παράδειγμα προηγουμένως, να έχουμε εκπονήσει μια ανεξάρτητη μελέτη ευρείας βάσης για τη χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων των παιδιών αυτής της ηλικίας και χωρίς να γνωρίζουμε εκ των προτέρων για πόσο χρονικό διάστημα μπορούν να κρατούνται τα δακτυλικά αποτυπώματα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε ή θα πρέπει να θεσπίζουμε νόμους σε τέτοια βάση.

Θεωρώ επίσης ότι η εφαρμογή του προτεινόμενου νέου κανονισμού θα είναι προβληματική. Όλοι οι αιτούντες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, υποτίθεται ότι τώρα θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στα προξενεία για να υποβληθούν στη διαδικασία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Ίσως πρόκειται για μια υπερβολική απαίτηση για τους ανθρώπους εκείνους που κατοικούν σε απόμακρες περιοχές αχανών χωρών. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι οι λιγότερο εύποροι, ειδικά οι οικογένειες, θα δυσκολεύονται πάρα πολύ να υποβάλουν αίτηση θεώρησης για να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι άραγε η εικόνα που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προβάλλει για τον εαυτό της στο εξωτερικό;

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή προσπαθούν να επιληφθούν του συγκεκριμένου θέματος καταφεύγοντας στον ιδιωτικό τομέα. Προτείνουν την παραχώρηση σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών του δικαιώματος να παραλαμβάνουν αιτήσεις θεώρησης και βιομετρικά δεδομένα και να τα διαβιβάζουν στα αντίστοιχα προξενεία. Έτσι όμως, το κόστος που θα προκύπτει θα μετακυλίεται στους αιτούντες. Και δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα! Κατά την άποψή μου, με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζουμε ότι όλα τα άκρως ευαίσθητα δεδομένα θα κρατούνται σε συνθήκες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους, η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο υπό τις πιο αυστηρές συνθήκες, θα επιτρέπεται μόνο για χώρους που τελούν υπό διπλωματική προστασία. Επί του προκείμενου, υποστηρίζω σθεναρά την εισηγήτρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE). (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, με αυτήν μας την πρωτοβουλία είχαμε την πρόθεση να εγγυηθούμε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ όλων των κρατών μελών, να διασφαλίσουμε το ίδιο επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα και ίση μεταχείριση για όλους τους αιτούντες άσυλο. Υποστηρίζω ειδικά τις προσπάθειες για τη διευκόλυνση των διαδικασιών έκδοσης θεωρήσεων για τους αιτούντες μέσω της αρχής της μονοαπευθυντικής διαδικασίας, και με τη συλλογή των βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων, δηλαδή μιας φωτογραφίας προσώπου και δέκα δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων, τα οποία θα αποθηκεύονται σε ένα κεντρικό Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS).

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση ταυτότητας, όπως έχει ήδη επισημάνει ο Αντιπρόεδρος Barrot. Υπάρχει επομένως μεγάλη διαφορά σε σχέση με αυτό που συμβαίνει με τα ευρωπαϊκά διαβατήρια, όπου προβλέπεται η λήψη μόνο δύο δακτυλικών αποτυπωμάτων τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για τίποτα άλλο παρά μόνο για την επαλήθευση της ταυτότητας, δηλαδή για αντιπαραβολή ενός προς ένα. Από αυτήν την άποψη, χαιρετίζω την προθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αποδείχθηκε στην παρούσα ολομέλεια από τον Αντιπρόεδρο Barrot, να συνεργαστεί διεξάγοντας τη μελέτη που ζήτησε το Κοινοβούλιο σχετικά με τη σκοπιμότητα της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων από παιδιά.

Κύριε Πρόεδρε, δεδομένου ότι πρόκειται να προβούμε σε μια συνολική αναθεώρηση του κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων, μια ξεχωριστή συζήτηση για τη συγκεκριμένη πρόταση θα είχε μόνο νόημα αν επιτάχυνε τη διαδικασία. Ο στόχος αυτός, ωστόσο, δεν θα πραγματοποιηθεί. Αύριο θα ψηφίσουμε για μια πρόταση για την οποία δεν επιτεύχθηκε συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση και αυτό είναι το πρώτο μόνο στάδιο μιας μακρόσυρτης διαδικασίας. Έχω επομένως σοβαρές αμφιβολίες για το αν πρέπει να συνεχιστεί η ξεχωριστή συζήτηση για τη συγκεκριμένη πρόταση, όταν το χρονοδιάγραμμά της φαίνεται να μοιάζει πολύ με το αντίστοιχο της αναθεώρησης του ίδιου του κώδικα.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, ένα μόνο γρήγορο σχόλιο. Η μεγαλύτερη πολιτική ελευθερία που διαθέτουμε είναι η ίδια η ζωή. Υπάρχει πάντα αντιπαράθεση και πόλωση όταν συζητούμε για θέματα που αφορούν πρόσθετα μέτρα ασφάλειας – θέματα τα οποία μπορεί να θεωρούνται ότι περιορίζουν ό,τι γενικά είναι γνωστό ως πολιτικές ελευθερίες. Θέλω μόνο να βεβαιωθώ ότι ο Επίτροπος είναι ικανοποιημένος που οι απαραίτητοι έλεγχοι και ισορροπίες θα συμβαδίζουν με την πρόταση που έχουμε μπροστά μας τη στιγμή αυτή· να βεβαιωθώ ότι δεν προχωράμε περισσότερο από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο· να βεβαιωθώ ότι τα μέτρα ασφάλειας που θεσπίζουμε, τα μέτρα αναγνώρισης ταυτότητας, είναι μόνο τα απολύτως απαραίτητα για τον κόσμο στον οποίον ζούμε σήμερα.

Ο συνάδελφος μου κ. Coelho μόλις μας υπενθύμισε ότι η μη επίτευξη συμφωνίας επί του συγκεκριμένου ζητήματος κατά την πρώτη ανάγνωση στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα. Πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο πεδίο και ολοένα και περισσότεροι από τους πολίτες μας βλέπουν την «ελευθερία» –με τη γενικότερη έννοια της λέξης– να αφαιρείται από αυτούς.

Και τελειώνω με αυτό: η μεγαλύτερη πολιτική ελευθερία είναι η ζωή. Πρέπει να κάνουμε ό,τι επιβάλλεται για την προστασία της ζωής από την άποψη της ασφάλειας και των πρόσθετων μέτρων. Θα ήθελα εγγυήσεις από εσάς ότι σε κάθε περίπτωση θα υπάρχουν οι αναγκαίοι έλεγχοι και οι ισορροπίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, άκουσα προσεκτικά τους διάφορους ομιλητές. Καταρχάς, θα ήθελα απλά να σας υπενθυμίσω την πληροφορία που μόλις προστέθηκε στο φάκελο. Σε ό,τι αφορά τα δακτυλικά αποτυπώματα των παιδιών, ειπώθηκε ότι τα αριθμητικά στοιχεία έδειξαν ότι η ποιότητα και η αξιοπιστία των δακτυλικών αποτυπωμάτων σε μια βάση δεδομένων που περιέχει λεπτομερή δεδομένα για 1,5 εκατομμύριο αιτούντες θεώρηση είναι υψηλού επιπέδου, ενώ πληροφορήθηκα ότι ένα τεχνικό έγγραφο που υποστηρίζει αυτή τη θέση έχει σταλεί στη βαρόνη Ludford.

Από την πλευρά μου πάντως, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι απόλυτα έτοιμος να δρομολογήσω τη μελέτη που πολύ σωστά έχετε ζητήσει, ούτως ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να δούμε πόσο αξιόπιστα είναι αυτά τα βιομετρικά δεδομένα, και επίσης αν μπορούμε να τα συμβουλευόμαστε ή όχι. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα. Είχα πράγματι την απορία, βαρόνη Ludford, αν θα καταλήγαμε σε κάποιον συμβιβασμό κάνοντας μια διάκριση μεταξύ των δακτυλικών αποτυπωμάτων που θα λαμβάνονται από παιδιά ηλικίας μεταξύ έξι και δώδεκα ετών, τα οποία θα χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους επαλήθευσης ταυτότητας, και των δακτυλικών αποτυπωμάτων των παιδιών που έχουν υπερβεί το δωδέκατο έτος της ηλικίας τους, τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς.

Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα εξακολουθώ να κάνω ό,τι μπορώ για να καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό με τη νέα Προεδρία της ΕΕ, προσπαθώντας να διασφαλίσω ότι οι επιθυμίες του Κοινοβουλίου θα λαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη.

Σχετικά με το δεύτερο σημείο, δηλ. την ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους, σίγουρα είχαμε κάποιες ανησυχίες για το παράρτημα, το οποίο περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα συμβόλαια που υπογράφουν τα κράτη μέλη με τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Η Επιτροπή είχε επίσης εκδώσει ένα έγγραφο που περιγράφει διάφορες τεχνικές μεθόδους που εγγυώνται την ασφάλεια των δεδομένων. Ωστόσο, εκτιμώ τις ανησυχίες σας για την ασφάλεια των δεδομένων, και είναι αλήθεια ότι, σε κάποια τρίτη χώρα, μπορεί να υπάρξει ο κίνδυνος τα συγκεκριμένα δεδομένα που διατηρούνται στους χώρους ενός εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών να αποτελέσουν αντικείμενο κατάσχεσης ή υποχρεωτικής έρευνας. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι θα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αυτόν. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι ο διάλογος για το συγκεκριμένο ζήτημα θα συνεχιστεί. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Είναι αλήθεια, όπως είπε και ο κ. Coelho ότι θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε ότι η παρούσα έκθεση και ο κώδικας θεωρήσεων θα έχουν παράλληλη πορεία κατά την επεξεργασία τους.

Τούτου λεχθέντος, μπορώ μόνο να επιβεβαιώσω στο Κοινοβούλιο και στην εισηγήτρια, τη βαρόνη Ludford, την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω για όλη της την προσπάθεια, ότι σε κάθε περίπτωση είμαι αποφασισμένος να καταλήξουμε σε μια συμφωνία αρκετά γρήγορα, ζητώντας από το Συμβούλιο να ακούει περισσότερο το Κοινοβούλιο, και ελπίζοντας επίσης ότι το Κοινοβούλιο, από την πλευρά του, λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει η Επιτροπή, θα επιδείξει κάποιας μορφής κατανόηση. Αυτό είναι το τίμημα το οποίο οφείλουμε να καταβάλουμε αν επιθυμούμε να καταλήξουμε σε κάποιον συμβιβασμό. Τονίζω λίγο το συγκεκριμένο σημείο, επειδή επιθυμούμε ένα Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις που θα είναι αποτελεσματικό και δίκαιο, και αν πρόκειται να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο σύστημα, τότε τα προβλήματα που συζητήσαμε θα πρέπει να επιλυθούν. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους εκείνους του βουλευτές του ΕΚ που διατύπωσαν τις απόψεις τους σήμερα το απόγευμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford, εισηγήτρια. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και ειδικά τους σκιώδεις εισηγητές με τους οποίους συνεργάστηκα. Είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συνεργασία και δέχτηκα πολύ θετικά τις θετικές τους προτάσεις. Ήταν όλοι τους πολύ προσηλωμένοι στο έργο τους και τους είμαι ευγνώμων.

Θα ήθελα το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) να λειτουργήσει και να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κάτι σαν το παιδί μου, καθώς εγώ ήμουν η εισηγήτρια για το ίδιο το σύστημα. Όπως όμως τόνισαν και οι συνάδελφοι, μιλάμε για πολύ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και για περίπου 70 εκατομμύρια εγγραφές την ίδια στιγμή. Το VIS δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται ως ένα μεγάλο πείραμα. Πρέπει να προχωρήσουμε με μια προληπτική βάση. Συμφωνώ με την κ. Ždanoka και την κ. Roure ότι δεν έχουμε αρκετή εμπειρία για να είμαστε σίγουροι ή να προλαμβάνουμε προβλήματα, π.χ. με τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων εξάχρονων παιδιών.

Ο Επίτροπος μίλησε για την πιθανότητα να μην προχωρήσουμε έχοντας ως βάση μόνο την επαλήθευση ταυτότητας για τα παιδιά ηλικίας από 6 μέχρι 12 ετών. Μπορεί τώρα η πρόταση αυτή να εγείρει κάποιες ανησυχίες, αλλά πιστεύω ότι οι ανησυχίες αυτές δεν έχουν να κάνουν με τα πρακτικά ζητήματα και το κόστος που συνεπάγεται η υποχρέωση συλλογής τους κάθε δύο χρόνια. Ειλικρινά, θεωρώ ότι το Συμβούλιο δεν το σκέφτηκε ποτέ αυτό.

Όπως επεσήμανε και η κ. Roure, υποτίθεται ότι δημιουργούμε –ή ότι το έχουμε ήδη κάνει– μια κοινή πολιτική για τις θεωρήσεις. Για αυτόν τον λόγο είναι τόσο λυπηρό που τα κράτη μέλη δεν είναι ουσιαστικά καθόλου πρόθυμα να συνεργάζονται στον ίδιο χώρο και ότι θέλουν να επιβάλλουν διαφορετικά τέλη θεωρήσεων προσθέτοντας άλλα 60 ευρώ. Θα ήθελα η Επιτροπή να επιδείξει μεγαλύτερο ζήλο και να προσπαθήσει να πιέσει τα κράτη μέλη να συνεργάζονται σε διαφορετικούς χώρους.

Η κ. Klamt, την οποία ευχαριστώ πολύ για την εποικοδομητική της κριτική και προθυμία να εργαστεί μαζί μας, ανέφερε ότι η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από τα παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο κατά της εμπορίας ανθρώπων. Οφείλω να πω ότι δεν γνωρίζω καμία σοβαρή έρευνα που να αποδεικνύει ότι κάτι τέτοιο θα πετύχει τον εν λόγω στόχο. Γιατί να επιλέξουμε την ηλικία των έξι; Και γιατί όχι των πέντε, των τεσσάρων ή των τριών, ή ακόμη και μηδέν; Ίσως να υπάρχει πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος αρπαγής ενός μωρού παρά απαγωγής εξάχρονων.

Τέλος, η πρόταση του κ. Coelho να συγχωνεύσει τη συγκεκριμένη έκθεση με τον κώδικα θεωρήσεων είναι ενδιαφέρουσα. Έριξε αυτό που στο κρίκετ λέμε «μπαλιά» και θεωρώ ότι πρέπει να την παραπέμψουμε στην επιτροπή και να δούμε ποια είναι η άποψή τους. Είμαι διαλλακτική, αλλά νομίζω ότι εξαρτάται από την επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2008.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου