Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/0088(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0459/2007

Pateikti tekstai :

A6-0459/2007

Debatai :

PV 09/07/2008 - 22
CRE 09/07/2008 - 22

Balsavimas :

PV 10/07/2008 - 5.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0358

Diskusijos
Trečiadienis, 2008 m. liepos 9 d. - Strasbūras Tekstas OL

22. Bendrosios konsulinės instrukcijos: biometriniai duomenys ir prašymai išduoti vizą (diskusijos)
PV
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Kitas darbotvarkės klausimas – Sarah Ludford pranešimas(A6-0459/2007) Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu dėl pranešimo dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms skirtas bendrąsias konsulines instrukcijas, dėl vizų atsižvelgiant į biometrinių duomenų įdiegimą, įskaitant nuostatas dėl prašymų išduoti vizą priėmimo ir nagrinėjimo organizavimo (COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Komisijos Pirmininko pavaduotojas. − (FR) Gerb. pirmininke, manau, kad balsavimas dėl šio pasiūlymo vyksta svarstant, kad galbūt nebuvo pakankamai išnaudotos visos galimybės pasiekti susitarimą pirmojo svarstymo metu. Po to, kai Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete 2007 m. lapkričio 29 d. buvo pritarta pranešimo projektui, pirmininkaujančioji Slovėnija bandė gauti bendrą pritarimą iš valstybių narių, kad kai kur projekte būtų pakeistos formuluotės, atsižvelgiant į Europos Parlamento išsakytą susirūpinimą tam tikrais klausimais.

Nepaisant to, nuomonės nesutapo dėl trijų klausimų, esančių komiteto priimtame pranešime. Pirmasis – dėl amžiaus ribos, kada galima imti pirštų atspaudus. Antrasis klausimas – diplomatinio ir konsulinio imuniteto suteikimas išorės paslaugų teikėjų patalpoms, o trečias klausimas – tokių paslaugų teikėjų naudojimas kartu su mokesčiais už vizas. Visais šiais trimis klausimais pirmininkaujančioji Slovėnija pasiūlė naują formuluotę, atsižvelgdama į Parlamento pakeitimus.

Liepos 17 d. per trišalių ministrų derybas diskusijos iš esmės vyko dėl diplomatinio ir konsulinio imuniteto suteikimo išorės paslaugų teikėjams, kokios būtų to pasekmės, duomenų perdavimo, tačiau sutarimas pasiektas nebuvo. Kiti klausimai svarstyti nebuvo. Nuo to laiko Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete naujų diskusijų nevyko.

Dėl labai opaus pirštų atspaudų ėmimo amžiaus ribos klausimo pranešėjui Komisija pateikė papildomą techninę informaciją, kuri patvirtina techninį patikimumą imant vaikų nuo šešerių metų pirštų atspaudus. Tačiau Komisija pritaria pirmininkaujančiosios valstybės narės pasiūlymui, kad pirštų atspaudai iš vaikų nuo 6 iki 12 metų turėtų būti imami tik patikrinimo, o ne tapatybės nustatymo Vizų informacinėje sistemoje (VIS) Tikslais. Be to, Komisija įsipareigojo Europos Parlamento prašymu atlikti analizę.

Be to, atkreipiu dėmesį, kad šis sprendimas buvo pasirinktas dėl pasiūlymo dėl pasų, kur Europos Parlamentas turės priimti sprendimą. Todėl manau, kad šiuo metu būtų naudinga tęsti diskusijas, kad sužinotume, ar šiam pasiūlymui Parlamentas pritartų.

Kitas klausimas yra dėl išorės paslaugų teikėjų naudojimo. Sąlygos, kada nesant kitos išeities valstybės narės gali naudotis tokiais paslaugų teikėjais, buvo tiksliai apibrėžtos ir pagal Parlamento pakeitimus pateiktas sąrašas reikalavimų. Diskusijos šiuo klausimu taip pat turi tęstis. Norėčiau priminti, kad norint įdiegti VIS būtina pritarti šiam pakeitimui dėl bendrų konsulinių instrukcijų.

Nors reglamentas ir sprendimas sukurti VIS buvo priimtas pirmuoju svarstymu po susitarimo tarp Parlamento ir Tarybos, nemeluosiu sakydamas, kad jei dėl šio pasiūlymo turės būti sprendžiama per antrąjį svarstymą, gali kilti pavojus dėl VIS pradėjimo naudoti 2009 m. gegužės mėn. Todėl svarbu skubiai rasti bendrą kompromisą dėl šio pasiūlymo.

Gerb. pirmininke, ponai ir ponios, esu čia tam, kad pavirtinčiau Komisijos įsipareigojimą tęsti derybas ir diskusijas, ypač su jūsų pranešėja baroniene S. Ludford bei Taryba, kad per ateinančius mėnesius pasiektume tinkamą kompromisą. Manau, kad šį kompromisą galimą pasiekti, jei kruopščiai atliksime darbą ir tarp Tarybos ir Parlamento vyks nepertraukiamas dialogas, kurio metu Komisija darys viską, ką gali, teikiant pagalbą ir jį skatinant.

 
  
  

PIRMININKAVO: A. BIELAN
Pirmininko pavaduotojas

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford, pranešėja. − Gerb. pirmininke, tai yra trečia Vizų informacinės sistemos (VIS) paketo dalis. Bendrųjų konsulinių instrukcijų pakeitimuose numatyta pareiga pateikti biometrinius duomenis, kad jie būtų įtraukti į VIS ir būtų nustatyti standartai, kaip tai padaryti. Antra, esama nuostatų dėl prašymų išduoti vizas tvarkos. Tai tikrai padėtų, kad VIS pradėtų veikti. Nors visiškas vizų taisyklių peržiūrėjimas numatytas svarstant Vizų kodeksą, kur pranešėju yra mano kolega Henrik Lax, būtų logiškai atskirai pateikti konkretų pasiūlymą dėl to, nes panašu, kad Vizų kodekso priėmimas gali užtrukti net ilgiau. Tačiau svarbu užtikrinti ryšį tarp dviejų pasiūlymų.

Mano diskusijos ir derybos su Taryba truko ilgai. Praėjusį lapkričio mėn. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas priėmė mano pranešimą. Apgailestauju, kad šiandien negaliu pateikti pirmuoju svarstymu pasiekto susitarimo. Manau, kad iš dalies taip yra todėl, kad Taryba dirbo gana lėtai ir nelabai troško imtis konkrečių veiksmų dėl mūsų patiektų klausimų. Todėl kolegų prašau pritarti pranešimo tekstui, kuris buvo patvirtintas komitete. Tikėkimės, kad naujoji pirmininkaujančioji valstybė narė sugebės įtikinti valstybes nares atidžiau įvertinti mūsų nuomonę.

Pasisakysiu dėl to paties klausimo kaip ir Komisijos narys, tačiau savo klausimus suskirstysiu ne į tris, bet keturias grupes.

Pirmiausia man nerimą kelia Tarybos noras padaryti, kad būtų galima imti mažų vaikų pirštų atspaudus, neatsižvelgiant į principinius klausimus, dideles išlaidas ir nepatogumus tėvams turint problemų dėl dažnai besikeičiančių vaikų pirštų atspaudų ir klaidingais sutapimų ar atmetimų. Nemanau, kad esu gavusi visą informaciją iš Komisijos.

Antra, iš valstybių šalių pusės jaučiu noro dirbti kartų stygių sprendžiant naujas problemas dėl kartu renkamų biometrinių duomenų organizavimo.

Trečia, nedaug dėmesio skiriama duomenų apsaugai ir saugumui. Nepaisant kilusių viešų skandalų dėl duomenų praradimo, valstybės narės nepakankamai jautriai reaguoja į asmens duomenų apsaugojimą nuo kitos šalies perėmimo ar techninių trūkumų.

Galiausiai paminėsiu mokestį už vizą. Manau, kad nėra gerai valstybėms narėms reikalauti, kad prašantys vizos asmenys mokėtų už jų administracinius pasirinkimus, leidžiant komercinėms įmonėms, su kuriomis jos sudarytų sutartis dėl biometrinių duomenų rinkimo, taikyti papildomą mokestį prie mokesčio už vizą. Manau, kad nepaisant pakartotinų prašymų Komisija ir Taryba nepateikė patikimų esminių įrodymų dėl pasiūlymų pradėti imti pirštų atspaudus iš vaikų nuo šešerių metų amžiaus. Manau, kad turėtume daug išlaidų, jei reikėtų kas dvejus metus tai daryti. Todėl mes siūlome iš pradžių jaunesnius nei 12 metų vaikus atleisti nuo pareigos duoti pirštų atspaudus. Ir atlikus išsamią analizę dėl pirštų atspaudų ėmimo iš mažų vaikų techninio įgyvendinimo, patikimumo ir proporcingumo, pasiūlymą peržiūrėti. Manau, kad tai būtų protingas kelias.

Kalbant apie trečiųjų šalių paslaugų pirkimą, man nekelia problemų bendras principas, jei dėl to gerėja paslaugų teikimo vizų prašantiems asmenims kokybė ir yra laikomasi sąlygų užtikrinančių visų išdavimo tvarkos vientisumą. Be to, tai turėtų būti naudojama kaip paskutinė išeitis, paslaugų teikėjas veiktų pastate, kur užtikrinama diplomatinė apsauga, dalyvautų konsuliniai darbuotojai, prižiūrintys paslaugų teikėjo personalą. Taip būtų užtikrinta duomenų apsauga, jie būtų apsaugoti nuo konfiskavimo. Tačiau iš Tarybos nesulaukiu jokių nuolaidų šiuo klausimu. Taip pat išsiaiškinau, kad valstybės narės net nenori nagrinėti bendros vietos su kita valstybe nare ar bendro prašymų priėmimo centro klausimo.

Baigdama pasakysiu, kad pritariu Darbo partijos dėl 29 straipsnio dėl nacionalinių duomenų apsaugos priežiūros institucijų. Ji atkreipė dėmesį į tokį paradoksą, kad jei, viena vertus, didinamas vizų saugumas ir patikimumas, taikant biometrinius duomenis, kita vertus, jei turimos priemonės negali užtikrinti tokio paties saugumo lygio kaip konsulate ar konsulinėje ambasados dalyje, tai mažina viso proceso patikimumą. Savo baigiamosiose išvadose pasisakysiu kitais klausimais, ypač dėl vizų mokesčių.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Klamt, PPE-DE frakcijos vardu. (DE) Gerb. pirmininke, gerbiamieji nariai, ES atvėrus sienas, Komisijos pasiūlymas pataisyti bendrąsias konsulines instrukcijas yra labai reikalingas. Dėkoju pranešėjai už gerą bendradarbiavimą. Dėl to didžioji dalis frakcijų, esančių Europos Parlamente, sugebėjo pritarti jungtiniam tekstui.

Bendrosios konsulinės instrukcijos turi būti pataisytos ir pritaikytos dabartinei padėčiai. Nėra jokių abejonių, kad ateityje besikreipiantys dėl vizų bus atpažįstami pagal tokius surinktus biometrinius duomenis kaip nuotraukos ir pirštų atspaudai.

Aišku, kad praeityje kai kurios valstybės narės, tarp jų ir Vokietija, aiškino ir taikė esamas taisykles skirtingai bei nevienodai. Pavyzdžiui, 2000 m. Vokietijos konsulatai ir ambasados gavo nurodymus elgtis mažiau biurokratiškai išduodant vizas ir kilus abejonėms dėl vizos išdavimo. Dėl to dėl Vokietijos, esančios Kijeve, ambasados dosnumo išduodant vizas, Ukrainos piliečių gavusių vizas skaičius nuo 150 000 išduotų 1999 m. išaugo iki 300 000 – 2001 m. Taigi gerokai padidėjo nelegalių imigrantų Šengeno erdvėje.

Todėl turime skubiai užtikrinti, kad visos valstybės narės, išduodamos Šengeno vizas, taikytų vienodas taisykles. Mano frakcija yra už tai, kad kaip ką tik pasiūlė Komisijos narys J. Barrot, būtų pasiektas kompromisas tarp Tarybos ir Europos Parlamento.

Mūsų frakcija pritaria beveik visiems baronienės S. Ludford pranešimo punktams. Vienintelis dalykas, kuriam mes nepritariame, susijęs su amžiaus riba vaikams imant pirštų atspaudus. Mes palaikome Komisijos pasiūlymą, kad amžiaus riba vaikams būtų šešeri metai. Mano frakcija mano, kad tokia amžiaus riba yra būtina, siekiant užkirsti kelią prekybai vaikais Europos Sąjungoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure, PSE frakcijos vardu. – (FR) Gerb. pirmininke, Komisijos nary, norėčiau padėkoti baronienei S. Ludford už jos pranešimą, kuriam mano frakcija visiškai pritaria. Europos Sąjungos vykdoma vizų politika atspindi, kaip mes sutinkame žmones. Todėl norime rasti sprendimą, kuris mums padėtų užtikrinti Europos vizų saugumą ir kartu būtų gerbiamos besikreipiančių dėl vizų trečiųjų šalių piliečių pagrindinės teisės, ypač asmens duomenų apsaugos srityje.

Tikiuosi, kad turėdama tai galvoje Taryba supras Europos Parlamento reikalavimus. Privalome surasti sprendimą priimtiną visiems. Pritariu pranešėjos susirūpinimui dėl biometrinių duomenų, įtraukiamų į vizas, rinkimo ir apdirbimo paslaugų pirkimo iš trečiųjų asmenų. Nemanome, kad yra gana paprasta pripažinti valstybių narių tvarką. Jei tikrai norime turėti bendrą vizų politiką, svarbu, kad valstybės narės, prieš pirkdamos paslaugas iš trečiųjų asmenų, išnagrinėtų kitas galimybes.

Taip pat mūsų prioritetas yra užtikrinti, kad būtų apsaugotas žmonių, teikiančių biometriniu duomenis, privatumas. Manome, kad svarbu labai aiškiai apibrėžti sutartis su išorės paslaugų teikėjais, kurie rinktų šiuos biometrinius duomenis. Be to, man atrodo, kad yra gyvybiškai svarbu, siekiant užtikrinti šių duomenų saugumą, kad tokie duomenys būtų renkami gerai apsaugotose patalpose.

Dėl amžiaus ribos renkant biometrinius duomenis klausimo neturiu jokios nuomonės. Tačiau manau, kad dabartinė patirtis neleidžia mums užtikrinti, kad jaunesnių nei 12 metų vaikų pirštų atspaudai yra pakankamai patikimi, kad galėtume juos rinkti ir naudoti. Manau, kad tai sudarytų klaidingą įspūdį apie saugumą. Todėl norėčiau, kad mes pritartume prevenciniam principui, nustatydami žemiausią amžiaus ribą imti pirštų atspaudus nuo 12 metų. Ši riba galėtų būti peržiūrėta po to, kai savo žinioje turėtumėme nepriklausomą analizę, kurią Komisijos narys pažadėjo pateikti, su visa reikalinga informacija apie vaikų pirštų atspaudų patikimumą.

Dėl mokesčių už vizas Taryba turėtų nustatyti maksimalią sumą. Negalime tikėtis, kad vizos prašantys asmenys prisiimtų finansinę naštą dėl papildomų Europos Sąjungos reikalavimų.

Galiausiai, Komisijos nary, norėčiau pasakyti, kad vertinu jūsų darbą derybų metu. Europos Parlamentas nori būti išgirstas, tačiau kartais atrodo, kad Taryba negirdi mūsų pagrindinių argumentų.

 
  
MPphoto
 
 

  Tatjana Ždanoka, Verts/ALE frakcijos vardu. – Gerb. pirmininke, pirmiausia Verts/ALE frakcijos vardu norėčiau padėkoti S. Ludford už jos kaip visada puikų bendradarbiavimą.

Tačiau dėl kai kurių pagrindinių klausimų esame labai susirūpinę. Mes visiškai pritariame Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, kad biometrinių duomenų naudojimas informacinėse sistemos neturi reikšmės, ypač kai svarstoma sistema liečia tokį didelį skaičių asmenų. Manome, kad būtų tinkama į VIS reglamentą įtraukti nuostatas, tiksliai nustatančias tiek bendras normas, tiek išimtis.

Kaip visi girdėjome, dėl amžius, kada vaikams yra netaikoma pareiga duoti pirštų atspaudus, kyla daug klausimų. Čia turėtume padėkoti pranešėjai ir kitiems kolegoms už pasiūlytą protingą sprendimą amžiaus ribą nuo 6 metų didinti iki 12 metų. Tačiau mokslinėje literatūroje nėra pateikiama įrodymų apie tai, kad iš pirštų atspaudų, paimtų iš vaikų, kuriems yra mažiau nei 14 metų, galima patikimai nustatyti tapatybę.

Antroji problema yra susijusi su funkcijų, susijusių su prašymais išduoti vizą, perdavimu. Turime suteikti būtinas apsaugos priemones, užtikrinančias duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi. Taip pat šiuo atžvilgiu pranešėja padarė ryškią pažangą, jei lygintume Komisijos pateiktą tekstą su dabartiniu tekstu.

Tačiau mūsų frakcija pasisako prieš, kad biometriniai duomenys būtų plačiai naudojami. Manome, kad tai turi lemiamą reikšmę duomenų saugumui ir pagrindinėms teisėms be didesnės jų teikiamos naudos. Be to, kaip aiškiai parodė paskutiniai įvykiai Italijoje, kaip lengvai pirštų atspaudų naudojimu galima pradėti piktnaudžiauti.

Apibendrinant, mes tikrai vertiname pranešėjos pastangas ir jos drąsą gauti geriausius rezultatus. Tačiau Verts/ALE frakcija labai nenori pritarti biometrinių duomenų naudojimui ES, iki toks reikalingumas bus įrodytas ir nebus pagrįstų abejonių.

Todėl negalime balsuoti už šį pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, GUE/NGL frakcijos vardu. (DE) Gerb. pirmininke, esu už, kad būtų nustatytos vienodos sąlygos išduoti vizas, užkertant kelią vadinamajai prekybai vizomis. Tačiau esu prieš, kad biometriniai duomenys būtų naudojami vizose, ypač mažiems vaikams. Manau, kad tai yra visiškai nederama. Be to, negalime siūlyti imti pirštų atspaudus iš šešiamečių, prieš tai neatlikę išsamios, nepriklausomos analizės dėl tokio amžiaus vaikų pirštų atspaudų naudojimo, pirmiausia nežinodami, kaip ilgai tokie pirštų atspaudai gali būti saugomi. Nemanau, kad galime ar turėtume priimti teisės aktus tuo pagrindu.

Taip pat matau problemų, susijusių su pasiūlyto naujo reglamento įgyvendinimu. Visi prašantys vizos asmenys, įskaitant ir vaikus, dabar turėtų asmeniškai pasirodyti konsulate, kad būtų paimti jų pirštų atspaudai. Galbūt per daug reikalaujama iš žmonių, kurie gyvena atokiose vietovėse, didelėse šalyse. Tai reikštų, kad mažiau pasiturintys asmenys, ypač šeimos, praktiškai neturėtų galimybės kreiptis dėl vizos vykti į Europos Sąjungą. Ar tokį įspūdį apie save Europos Sąjunga nori sudaryti užsienio šalims?

Taryba ir Komisija siekia su tuo kovoti privačiame sektoriuje. Siūloma suteikti išorės paslaugų teikėjams teisę priimti prašymus dėl vizų ir biometrinius duomenis bei persiųsti juos atitinkamiems konsulatams. Tada su tuo susijusios išlaidos tenka prašantiems vizų. Ir tai dar ne viskas! Manau, kad tai nėra būdas užtikrinti, kad visi šie labai slapti duomenys būtų apsaugoti ir konfidencialūs. Todėl svarbu, kad perkant tokias paslaugas iš trečiųjų asmenų, nors tam turėtų būti nustatytos labai griežtos sąlygos, jos būtų atliekamos tik patalpose, turinčiose diplomatinę apsaugą. Šiuo klausimu, aš neabejotinai palaikau pranešėją.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE). (PT) Gerb. pirmininke, Komisijos Pirmininko pavaduotojau, ponai ir ponios, teikiant šią iniciatyvą, mūsų tikslas buvo užtikrinti valstybių narių sąveiką, garantuoti tokį patį asmens duomenų apsaugos lygį ir vienodą elgesį su visais prieglobsčio prašančiaisiais asmenimis. Ypač palaikau pastangas palengvinti vizų išdavimą jų prašantiems taikant „vieno langelio“ principą ir turint vizų prašančių asmenų biometrinius duomenis – veido vaizdą ir pirštų atspaudus, saugomus centralizuotoje Vizų informacinėje sistemoje (VIS).

Turėtume pabrėžti, kad šie duomenys bus naudojami tapatybei nustatyti, kaip jau tai minėjo Pirmininko pavaduotojas J. Barrot. Padėtis yra visai kitokia negu Europos pasų išdavimo atveju. Čia leidžiama paimti tik dviejų pirštų atspaudus, kad jie negalėtų būti panaudoti niekam kitam, išskyrus patikrinimą, tiesiogiai palyginant. Palaikau Europos Komisijos norą, kaip šiandien ką tik pranešė plenariniame posėdyje Komisijos Pirmininko pavaduotojas J. Barrot, bendradarbiauti Parlamento prašymu atliekant analizę dėl vaikų pirštų atspaudų ėmimo tinkamumo.

Gerb. pirmininke, atsižvelgiant į tai, kad bus visiškai peržiūrėtas Bendrijos vizų kodeksas, jei tai padėtų pagreitinti procesą, būtų protinga šį konkretų klausimą svarstyti atskirai. Rytoj mes balsuosime dėl pasiūlymo, dėl kurio nebuvo pasiekta susitarimo pirmuoju svarstymu. Ir tai tik pirmas lėto proceso etapas. Todėl labai abejoju reikalingumu aptarti šį pasiūlymą atskirai, nes jo grafikas yra labai panašus į tą, kai vyks kodekso peržiūrėjimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Gerb. pirmininke, pasisakysiu trumpai. Didžiausia pilietinė laisvė, kurią mes turime, yra pati gyvybė. Kai mes svarstome papildomas saugumo priemones, klausimus, kurie gali būti suvokiami kaip pilietinių teisių ribojimas, visada vyksta diskusijos ir susigrupavimas. Tiesiog noriu žinoti, kad Komisijos narys yra patenkintas, kad būtini patikrinimai ir suderinimai vyks kartu su tuo, ką šiandien čia svarstome. Noriu būti tikra, kad mes nežengsime atgal nuo to, kas jau yra užtikrinta. Noriu įsitikinti, kad naudosime tas saugumo ir tapatybės nustatymo priemones, kurios šiandien tikrai yra reikalingos.

Ką tik mūsų kolega C. Coelho priminė, kad nepasiektas susitarimas pirmojo svarstymo metu yra mums visiems svarbi žinia. Tai labai jautri sritis ir vis daugiau mūsų piliečių iš viso pradeda abejoti žodžiu „laisvė“, nes mano, kad ji yra atimama iš jų.

Baigsiu tokiais žodžiais. Didžiausia pilietinė laisvė yra gyvybė. Privalome padaryti viską, kad būtų apsaugota gyvybė. Norėčiau, kad užtikrintumėte, kad tikrinimo ir kontrolės priemonės vis dėl to veiks.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Komisijos Pirmininko pavaduotojas. − (FR) Gerb. pirmininke, atidžiai klausiau pasisakiusiųjų. Pirmiausia norėčiau priminti jums apie informaciją, kuri jau yra įtraukta į šiuos dokumentus. Kalbant apie vaikų pirštų atspaudus, yra parašyta, kad iš skaičių matyti, kad duomenų bazėje, kurioje yra 1,5 mln. vizų prašytojų duomenys, joje esančių pirštų atspaudų kokybė ir patikimumas yra aukšto lygio. Man buvo pasakyta, kad baronienei S. Ludford buvo išsiųstas tai patvirtinantis techninis dokumentas.

Taip pat iš savo pusės norėčiau patikinti, kad bet kuriuo atveju esu visiškai pasiruošęs atlikti analizę, kurios tikrai teisėtai pareikalavote, kad visi galėtume pamatyti, ar šie biometriniai duomenys yra patikimi ir tikslingi. Manau, kad tai labai gera mintis. Gerb. baroniene S. Ludfor, man tikrai buvo įdomu sužinoti, ar mums pavyks pasiekti kompromisą atskiriant vaikų amžių, iš kurių imtume pirštų atspaudus, tarp šešerių ir dvylikos metų, kurie būtų naudojami tik patikrinimui bei pirštų atspaudams, imamiems iš vaikų, vyresnių nei dvylikos metų, kurie galėtų būti naudojami kitiems tikslams.

Šiaip ar taip padarysiu viską, ką galiu, kad būtų pasiektas kompromisas su nauja pirmininkaujančiąja valstybe nare, užtikrinant, kad į Parlamento pageidavimus būtų daugiau atsižvelgiama.

Dėl antro klausimo, t. y. paslaugų pirkimo iš trečiųjų asmenų, mums tikrai kelią susirūpinimą priedas, kuriame išdėstyti minimalūs reikalavimai, kurie turėtų būti įtraukti į valstybių narių sudaromas sutartis su išorės paslaugų teikėjais. Komisija taip pat pateikė dokumentą, kuriame pateikti įvairūs techniniai būdai, kaip užtikrinti duomenų saugumą. Vertinu jūsų rūpestį dėl duomenų saugumo klausimo. Esate teisūs sakydami, kad trečioje šalyje esantiems išorės paslaugų teikėjo patalpose duomenims gali kilti pavojus, jei jie būtų konfiskuoti ar atliekama privaloma paieška. Svarbu pripažinti, kad turime saugotis tokių pavojų. Esu nusiteikęs optimistiškai, kad dialogas šiuo klausimu tęsis. Tokios yra mano mintys. Pritariu C. Coelho, kad turime pabandyti užtikrinti, kad šis pranešimas ir vizų kodeksas būtų svarstomi kartu, kaip tai buvo daroma anksčiau.

Taigi, galiu tik patvirtinti Parlamentui ir pranešėjai baronienei S. Ludford, kuriai norėčiau padėkoti už visą atliktą darbą, kad vis dėlto esu pasiryžęs gana greitai pasiekti kompromisą, prašydamas Tarybos daugiau įsiklausyti į Parlamentą bei tikėdamasis, kad Parlamentas, iš savo pusės, atsimins Komisijos prisiimtus įsipareigojimus ir bus pakankamai supratingas. Tokią kainą turime mokėti, jei norime pasiekti kompromisą. Šiek tiek labiau pabrėžiu šį klausimą, nes mums reikia vizos informacijos sistemos, kuri yra veiksminga ir teisinga. Gerb. pirmininke, norėdami turėti tokią sistemą, turime išspręsti problemas, dėl kurių vyko šio diskusijos. Taip pat norėčiau padėkoti EP nariams, kurie šiandien pasisakė.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford, pranešėja. − Gerb. pirmininke, norėčiau padėkoti visiems kolegoms ir ypač frakcijų paskirtiems stebėtojams, su kuriai man teko dirbti. Apskritai vyko labai konstruktyvus darbas ir aš pritariau jų teigiamam indėliui. Visi buvo labai užimti ir esu už tai labai dėkinga.

Noriu, kad VIS veiktų, ir noriu, kad tai įvyktų kuo greičiau. Tam tikra prasme tai yra mano kūdikis, kadangi buvau pranešėja ir dėl pačios sistemos klausimo. Tačiau, kaip pažymėjo mūsų kolegos, tai yra labai ypatingi asmens duomenys, kurių iš karto bus apie 70 mln. įrašų. Negalime laikyti VIS vienu dideliu eksperimentu. Turime būti atsargūs. Sutinku su T. Ždanoka ir M. Roure, kad turime nepakankamai patirties, jog būtume tikri, kad pavyks išvengti problemų, pavyzdžiui, dėl šešiamečių pirštų atspaudų.

Komisijos narys minėjo, kad mums gali nepavykti susitarti, kad vaikų nuo 6 iki 12 metų pirštų atspaudai būtų naudojami tik kontrolei. Manau, kad nebus praktiška ir daug kainuos tokių atspaudų rinkimas kas dveji metai. Jeigu atvirai, nemanau, kad Taryba visa tai gerai apgalvojo.

Kaip pastebėjo M. Roure, mes turėtume kurti, o gal jau esame sukūrę bendrą vizų politiką. Liūdna, kad valstybės narės iš esmės visai nenori bendradarbiauti ir nori taikyti skirtingus mokesčius už vizą, dar papildomai taikant 60 EUR. Norėčiau, kad Komisija parodytų iniciatyvą priversdama valstybes nares bendradarbiauti įvairiose vietovėse.

Labai noriu padėkoti E. Klamt už jos konstruktyvią kritiką ir norą dirbti su mumis. Ji užsiminė, kad imdami vaikų nuo šešerių metų pirštų atspaudus galėtume veiksmingai kovoti su prekyba vaikais. Man nėra žinoma apie jokius rimtus tyrimus, kuriuose būtų sakoma, kad tai padėtų pasiekti šį tikslą. Kodėl vaikai turi būti šešerių metų amžiaus? Kodėl ne ketverių, penkerių, trijų, o gal dar neturintys metų? Kiltų didesnis pavojus kūdikiams, kad jie būtų pavogti, o ne šešiamečiams.

C. Coelho pasiūlymas sujungti šį pranešimą su vizų kodeksu yra įdomus. Jis pasinaudojo kriketo žaidėjų metodu šiose diskusijose. Manau, kad turėsime šį pasiūlymą pateikti komitetui ir pažiūrėti, ką jie apie tai mano. Aš neturiu jokių išankstinių nusistatymų, bet manau, kad tai turi nuspręsti komitetas.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks 2008 m. liepos 10 d., ketvirtadienį.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika