Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/0088(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0459/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0459/2007

Debates :

PV 09/07/2008 - 22
CRE 09/07/2008 - 22

Balsojumi :

PV 10/07/2008 - 5.1
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0358

Debates
Trešdiena, 2008. gada 9. jūlijs - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

22. Kopīgā konsulārā instrukcija: biometriskie identifikatori un vīzas pieprasījumi (debates)
PV
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs. − Nākamais jautājums ir Sarah Ludford ziņojums (A6-0459/2007) Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Kopīgo konsulāro instrukciju diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem attiecībā uz vīzām, nosakot biometrisko identifikatoru ieviešanu un paredzot arī noteikumus par vīzu pieteikumu pieņemšanu un apstrādi (COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks (FR) Priekšsēdētāja kungs, pēc manām domām, balsošana par šo priekšlikumu pašlaik ir diskusiju stadijā, kur, iespējams, ne visas iespējas panākt vienošanos pirmajā lasījumā ir pietiekami izpētītas. Pēc Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojuma projekta pieņemšanas 2007. gada 29. novembrī Slovēnijas prezidentūra centās panākt vienošanos starp dalībvalstīm par dažu teksta aspektu redakcionālām izmaiņām, lai ņemtu vērā Eiropas Parlamenta paustās bažas.

Neskatoties uz to, par komitejas pieņemto ziņojumu bija domstarpības trijos galvenajos jautājumos. Pirmkārt, vecuma robeža pirkstu nospiedumu veikšanai, otrkārt, diplomātiskā un konsulārā imunitāte, kas tiek piešķirta ārējo pakalpojumu sniedzēju telpām, un, treškārt, noteikumi šādu ārējo pakalpojumu sniedzēju izmantošanai, kā arī jautājums par vīzu nodevām. Šajos trijos jautājumos Slovēnijas prezidentūra ierosināja jaunu redakciju, lai ņemtu vērā Parlamenta grozījumus.

Trīs valstu ministru sarunās 17. jūnijā pārrunas galvenokārt koncentrējās uz jautājumu par diplomātisko un konsulāro imunitāti ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, bet secinājums – par datu pārraidīšanu netika panākta vienošanās. Pārējie temati netika apspriesti. Kopš tā laika Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejā jaunu debašu nav bijis.

Attiecībā uz ārkārtīgi jutīgo jautājumu par vecuma robežu pirkstu nospiedumu noņemšanai referentam sniegtā Komisijas papildu tehniskā informācija apstiprina, ka tehniski droši ir ņemt pirkstu nospiedumus, sākot no sešu gadu veciem bērniem. Neskatoties uz to, Komisija atbalsta prezidentūras priekšlikumu, ka pirkstu nospiedumi bērniem vecumā no sešiem līdz divpadsmit gadiem būtu jāņem tikai pārbaudes gadījumos un nevis Vīzas informācijas sistēmas (VIS) identifikācijas nolūkos. Turklāt Komisija ir arī apņēmusies veikt pētījumu, ko pieprasījis Eiropas Parlaments.

Turklāt, es atzīmēju, ka, šķiet, ka šāds risinājums ir izvēlēts priekšlikumam pasēm, par ko Eiropas Parlamentam jāpieņem lēmums. Tāpēc man šķiet, ka būtu lietderīgi turpināt pārrunas šajā jautājumā, lai noskaidrotu, vai šis ierosinājums saņems Parlamenta apstiprinājumu.

Cits jautājums attiecas uz ārējo pakalpojumu sniedzēju izmantošanu. Ir konkretizēti apstākļi, kādos dalībvalstis var izmantot šādus pakalpojumu sniedzējus kā pēdējo iespēju, un ir izstrādāts prasību kopums, kas jāievēro, pamatojoties uz Parlamenta grozījumiem. Pārrunas par šo tematu arī jāturpina. Es vēlētos jums atgādināt, ka šī grozījuma kopīgajai konsulārajai instrukcijai apstiprināšana ir būtisks priekšnoteikums VIS ieviešanai.

Pat lai gan regula un lēmums, ar ko nodibināja VIS, tika pieņemti pirmajā lasījumā, saskaņā ar vienošanos starp Parlamentu un Padomi, taisnība ir, ka, ja pašreizējam priekšlikumam būtu jāiet uz otro lasījumu, tas radītu risku, ka VIS varētu nestāties spēkā 2009. gada maijā. Tāpēc ir būtiski panākt ātru vispārēju kompromisu par šo priekšlikumu.

Tātad, es esmu šeit, Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, lai apstiprinātu Komisijas saistības turpināt sarunas un diskusijas, jo īpaši, protams, ar jūsu referenti Baroness Ludford, un arī ar Padomi, lai nākamajos mēnešos panāktu apmierinošu iznākumu. Vēlreiz, man šķiet, ka šāds kompromiss ir sasniedzams, ar nosacījumu, ka darbs tiek rūpīgi veikts un notiek ilgtsošs dialogs starp Padomi un Parlamentu, dialogs, kurā Komisija darīs visu iespējamo, lai sniegtu atbalstu un veicinātu to.

 
  
  

SĒDI VADA: BIELAN kungs
Priekšsēdētāja vietnieks

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford, referente. − Priekšsēdētāja kungs, šis ir Vīzu informācijas sistēmas (VIS) paketes trešais elements. Izmainot pašreizējo Kopīgo konsulāro instrukciju, tas paredz, pirmkārt, prasību uzglabāt biometriku VIS un standartus tā veikšanai, un, otrkārt, vīzu pieteikumu saņemšanas organizāciju. Tas tiešām ļaus VIS uzsākt darbību. Lai gan vīzu noteikumu pilnīgu pārskatīšanu paredz Vīzu kodekss, par kuru ziņojumu izstrādā mans kolēģis Henrik Lax, loģisks pamats iesniegt atsevišķi konkrētu priekšlikumu ir tāds, ka Vīzas kodeksa pieņemšana, šķiet, aizņems vēl ilgāku laiku. Bet svarīgi ir nodrošināt saskaņotību starp šiem abiem priekšlikumiem.

Es jau krietnu laiku diskutēju un apspriežos ar Padomi. Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja pieņēma manu ziņojumu pagājušā gada novembrī un es atvainojos, ka šodien nevaru iesniegt pirmā lasījuma līgumu, bet es uzskatu, ka daļēji tas ir tāpēc, ka Padome strādāja diezgan lēni, bet arī tāpēc, ka, šķiet, tā nevēlas atbildēt, uzrādot patiesu progresu tajos jautājumos, ko mēs pieprasām. Tāpēc es lūdzu saviem kolēģiem apstiprināt ziņojumu, kas tika pieņemts komitejā, un, cerams, ka jaunā prezidentūra spēs panākt, ka dalībvalstis rūpīgāk ņems vērā mūsu viedokli.

Es iztirzāšu tos pašu materiālu ko Komisārs, tikai es to dalītu nevis trīs grupās, bet četrās.

Pirmais, kas liek man bažīties, ir, ka Komisija vēlas turpināt darbu pie pirkstu nospiedumu noņemšanas no maziem bērniem, vienlaikus ignorējot gan principa jautājumus, gan nopietnos izdevumus un neērtības vecākiem, jo problēmas radīs bērnu pirkstu nospiedumu biežās izmaiņas, kā arī to nesakritība vai noraidījumi.

Otrkārt, es no dalībvalstu puses sajūtu nevēlēšanos strādāt kopā, lai kopīgi censtos veikt jauno uzdevumu – organizēt biometrisko faktoru vākšanu kopā.

Treškārt, nepietiekama uzmanība tiek pievērsta datu aizsardzībai un datu drošībai: neskatoties uz daudzajiem skandāliem datu zaudēšanas dēļ, dalībvalstis nav pietiekami nodrošinājušas personas datu aizsardzību pret to zaudējumiem, pārtveršanas no trešās valsts vai tehniskiem defektiem.

Visbeidzot, jautājums par vīzu nodevām. Es nedomāju, ka ir pareizi, ka dalībvalstis like vīzu pieprasītājiem maksāt par viņu pašu administratīvo izvēli, ļaujot komercsabiedrībām, ar kurām tās noslēdz līgumus par biometrisko datu vākšanu, pieprasīt vīzu nodevai vēl papildu samaksu. Es uzskatu, ka, neskatoties uz atkārtotiem lūgumiem, Komisija un Padome nav spējušas nodrošināt ticamus neatkarīgus pierādījumus, lai atbalstītu priekšlikumus sākt pirkstu nospiedumu ņemšanu no bērniem sešu gadu vecumā. Es domāju, ka būtu ievērojami papildu izdevumi, ja tie būtu jāņem ik pēc diviem gadiem. Tātad mēs ierosinām atbrīvot bērnus līdz 12 gadu vecumam sākotnēji no prasības dot pirkstu nospiedumus, bet pārskatīt pēc trim gadiem pēc tehniskās iespējamības, uzticamības un proporcionalitātes sīkas izpētes pirkstu nospiedumu ņemšanai no maziem bērniem. Es uzskatu, ka tas būs saprātīgs solis uz priekšu.

Kas attiecas uz līgumdarbu piesaistīšanu, man nav iebildumu pret vispārējo koncepciju, tiktāl, ka tā paredz uzlabot pakalpojumus vīzu pieprasītājiem, un tā darbojas apstākļos, kas nodrošina vīzu izsniegšanas procesa integritāti, ka tā ir pēdējā iespēja, un pakalpojumu sniedzējs darbojas ēkā, kurai ir diplomātiskā aizsardzība, kas nodrošina konsulāro ierēdņu klātbūtni, kas vada pakalpojumu sniedzēja darbiniekus. Tas garantēs, ka ir nodrošināta datu aizsardzība un materiāli ir aizsargāti pret konfiskāciju, bet es šajā jautājumā neesmu saņēmusi piekāpšanos no Padomes puses. Es arī novēroju, ka dalībvalstis pat nevēlas izpētīt kopīgu atrašanās vietu ar citu dalībvalsti vai vienotu iesniegumu centru.

Es pabeigšu, sakot, ka es aizstāvu 29. pantā pausto valsts datu aizsardzības uzraugu Darba Partijas viedokli. Viņi norādīja uz paradoksu, ka, ieviešot biometriku, tiek nodrošināta vīzu uzticamība un drošība, bet, no otras puses, ja vākšanas līdzekļi nav tādā pašā drošības līmenī, kādu varētu nodrošināt konsulātā vai Vēstniecības konsulārajā nodaļā, tiek vājināta visa procesa uzticamība. Noslēdzošajās piezīmēs es apskatīšu jebkādus citus jautājumus, galvenokārt, par vīzu nodevām.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Klamt, PPE-DE grupas vārdā.(DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, Komisijas priekšlikums grozīt Kopīgo konsulāro instrukciju ir steidzami nepieciešams ES, kur ir atvērtas robežas. Mana grupa stingri atbalsta Sarah Ludford ziņojumu. Es pateicos referentei par labo sadarbību, pateicoties kam Eiropa Parlamenta grupas spēja plaši vienoties par kopīgo tekstu.

Kopīgā konsulārā instrukcija ir jāpārformulē un jāpiemēro šodienas situācijai. Turpmāk vīzu pieprasītājus bez jebkādām šaubām identificēs, vācot biometriskos datus, piemēram, fotogrāfijas un pirkstu nospiedumus.

Agrāk kļuva skaidrs, ka dažas dalībvalstis, starp tām Vācija, skaidroja un piemēroja esošos likumus dažādi un tāpēc ne vienoti. 2000. gadā, piemēram, Vācijas konsulātiem un vēstniecībām tika noteikts nebūt tik birokrātiskiem vīzu piešķiršanā un šaubu gadījumā vīzu piešķirt. Tādas nesavtības rezultātā, ar kādu Vācijas vēstniecība Kijevā izsniedza vīzas, Ukrainas valstspiederīgajiem izsniegto vīzu skaits pieauga no apmēram 150 000 1999. gadā līdz apmēram 300 000 2001. gadā, kas radīja nelegālo imigrantu skaita ievērojamu pieaugumu Šengenas zonā.

Tāpēc steidzami ir nepieciešams nodrošināt, lai visās dalībvalstīs tiktu piemēroti likumi Šengenas vīzu izsniegšanai vienotā veidā. Mana grupa ir par kompromisa meklēšanu starp Padomi un Eiropas Parlamentu, kā to tikko ierosināja Komisārs Barrot.

Mūsu grupa atbalsta gandrīz visus Baroness Ludford ziņojuma punktus. Vienīgie punkti, ko mēs nevaram atbalstīt, ir vecuma robeža bērniem un pirkstu nospiedumu noņemšana. Mēs atbalstām Komisijas priekšlikumu noteikt vecuma robežu bērniem seši gadi. Mana grupa uzskata, ka ir ļoti svarīgi noteikt tieši šādu robežu, lai nepieļautu bērnu tirdzniecību Eiropas Savienībā.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure, PSE grupas vārdā. – (FR) Priekšsēdētāja kungs, Komisār, es vēlētos pateikties Baroness Ludford par ziņojumu, ko mana grupa pilnībā atbalsta. Eiropas Savienības vīzu politika atspoguļo to, kā mēs uzņemam cilvēkus. Tāpēc mēs vēlamies rast risinājumu, kas ļaus mums garantēt Eiropas vīzu drošību, vienlaikus ievērojot trešo valstu pilsoņu, kuri tās pieprasa, pamattiesības, jo īpaši attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Ņemot to vērā, es ceru, ka Padome var saprast Eiropas Parlamenta prasības. Mums jāatrod risinājums, kas ir pieņemams visiem. Es piekrītu referentes bažām attiecībā uz līgumdarbu slēgšanu datu vākšanas pakalpojumiem un vīzā ievietoto biometrisko datu apstrādi. Mēs neuzskatām, ka ir pietiekami vienkārši apstiprināt dalībvalstu praksi. Ja mēs gribam ieviest reālu kopīgu vīzu politiku, ir būtiski, lai dalībvalstis izpētītu citu iespēju pieejamību, kādas tika ierosinātas pirms ķeršanās pie līgumdarbu slēgšanas.

Mūsu prioritāte ir arī nodrošināt, lai tiktu aizsargāts to cilvēku privātums, kuri sniedz biometriskos datus. Mēs uzskatām, ka ir būtiski ļoti skaidri noteikt līgumus ārējo pakalpojumu sniedzējiem, kas varētu vākt šos biometriskos datus. Turklāt, lai garantētu šo datu drošību, man šķiet absolūti būtiski, ka tie jāvāc telpās, kurās ir reāla aizsardzība.

Kas attiecas uz vecuma robežu biometrisko datu vākšanā, man nav nekāda ideoloģiska viedokļa par šo tematu. Tomēr es domāju, ka mūsu pašreizējais pieredzes līmenis neļauj mums garantēt, ka bērnu līdz 12 gadu vecumam pirkstu nospiedumi ir pietiekami uzticami, lai tos varētu vākt turpmākai izmantošanai. Es domāju, ka tas radīs nepareizu iespaidu par drošību.

Tāpēc es vēlētos pieņemt piesardzīgu principu, pirkstu nospiedumu noņemšanai nosakot zemāku vecuma robežu nekā 12 gadi, un tad šo robežu varētu pārskatīt, ja mūsu rīcībā būtu neatkarīgs pētījums, ko Komisārs ir apsolījis, kas dos visu nepieciešamo informāciju par bērnu pirkstu nospiedumu uzticamību.

Kas attiecas uz vīzu cenām, ko, protams, nosaka Padome, tai jābūt maksimālai. As for the price of visas, fixed of course by the Council, this should be a maximum price. Mēs nevaram sagaidīt no vīzu īpašniekeim, lai tie uzņemtos Eiropas Savienības papildu prasību finansiālo slogu.

Visbeidzot, es vēlētos sacīt, Komisār, ka es atzinīgi vērtēju darbu, ko jūs esat ieguldījis šajās sarunās, jo Eiropas Parlaments vēlas, lai tā balss tiktu sadzirdēta, un pašlaik Padome, šķiet, neklausās mūsu pamata argumentos.

 
  
MPphoto
 
 

  Tatjana Ždanoka, Verts/ALE grupas vārdā. –Priekšsēdētāja kungs, vispirms Verts/ALE grupas vārdā es vēlētos pateikties Ludford kundzei par, kā vienmēr, teicami īstenoto sadarbību.

Neskatoties uz to, daži galvenie punkti rada mums lielas bažas. Mēs pilnībā piekrītam Eiropas Datu aizsardzības uzraugam, ka biometrisko datu izmantošana informācijas sistēmā nekad nav nenozīmīga izvēle, jo īpaši, ja šī sistēma skar tik milzīgu personu skaitu. Tāpēc, pēc mūsu domām, pati VIS regula būtu piemērotāka vieta, kur iekļaut noteikumus, kas nosaka gan galvenos likumus, gan izņēmumus.

Arī, kā mēs dzirdējām, vecums, par kuru jaunāki bērni tiek atbrīvoti no pienākuma nodot pirkstu nospiedumus, rada daudz jautājumu. Šeit mēs pateicamies referentei un pārējiem kolēģiem par korekto lēmumu mainīt vecuma robežu no 6 uz 12 gadiem. Tomēr, zinātniskajā literatūrā nav pierādījumu, ka bērnu, kuri ir jaunāki par 14 gadiem, pirkstu nospiedumi var nodrošināt ticamu identifikāciju.

Otrā problēma ir līgumdarbu piesaistīšana vīzu pieteikumu apstrādē. Šeit ir jānodrošina nepieciešamā aizsardzība, lai būtu datu aizsardzības atbilstība. Arī šajā sakarībā referentei ir izdevies panākt ievērojamu progresu, ja Komisijas sākotnējo tekstu salīdzina ar tagad ierosināto.

Neskatoties uz to, mūsu grupa stingri iebilst pret biometrikas plašo ieviešanu. Mēs uzskatām, ka tā ir būtiska iejaukšanās datu drošības procesā un pamattiesībās bez jebkāda nozīmīga ieguvuma. Turklāt nesenie notikumi Itālijā skaidri parādīja, cik viegli pirkstu nospiedumu izmantošana var kļūt par varas ļaunprātīgu izmantošanu.

Kopsavilkumā mēs patiesi atzinīgi vērtējam referentes centienus un drosmi sasniegt vislabākos rezultātus. Neskatoties uz to, Verts/ALE grupa ļoti nevēlas atbalstīt jebkādu biometrisko parametru izmantošanu ES, līdz šī nepieciešamība tiks pierādīta bez saprātīgām šaubām.

Tāpēc mēs nevaram balsot par šo ziņojumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, GUE/NGL grupas vārdā.(DE) Priekšsēdētāja kungs, es esmu par vienotu noteikumu ieviešanu vīzu izsniegšanai, lai nepieļautu tā saucamo vīzu tirgošanu. Tomēr es esmu pret biometrisko datu iekļaušanu vīzās, jo īpaši mazu bērnu gadījumā. Es to uzskatu par pilnīgi nepieņemamu. Turklāt, mēs nevaram ierosināt noņemt pirkstu nospiedumus sešus gadus veciem bērniem, nespējot, piemēram, vispirms veikt plašu, neatkarīgu pētījumu par šāda vecuma bērnu pirkstu nospiedumu izmantošanu un nezinot, cik ilgi šādus bērnu pirkstu nospiedumus var uzglabāt pirmajā vietā. Es nedomāju, ka mēs varam un ka mums vajadzētu pieņemt likumus uz šāda veida pamatiem.

Es saskatu problēmas arī ar ierosinātās jaunās regulas ieviešanu. Visiem vīzu pieprasītājiem, arī bērniem, tagad personiski jāierodas konsulātā, lai nodotu pirkstu nospiedumus. Tas var būt pārāk daudz prasīts no lielās valstīs tālienē dzīvojošiem cilvēkiem. Tas varētu nozīmēt, ka vismazāk nodrošinātajiem, jo īpaši ģimenēm, būs gandrīz neiespējami pieprasīt vīzu, lai ieceļotu Eiropas Savienībā. Vai tādu tēlu Eiropas Savienība vēlas sev nodrošināt ārvalstīs?

Padome un Komisija cenšas darboties pretī, lūkojoties uz privāto sektoru. Tās ierosina dot tiesības ārējo pakalpojumu sniedzējiem saņemt vīzu pieteikumus un biometriskos datus un nosūtīt tos uz attiecīgajiem konsulātiem. Saistītie izdevumi tad reāli tiks novirzīti uz vīzu pieprasītājiem. Un tas vēl nav viss! Pēc manām domām, tas nav veids, kā nodrošināt, lai visi šie ārkārtīgi sensitīvie dati būtu drošībā un konfidenciāli. Tāpēc ir būtiski nodrošināt, lai līgumdarbu piesaistīšana, kas jebkurā gadījumā var tikt atļauta tikai visstingrākajos apstākļos, tiek atļauta tikai telpās, kur ir diplomātiskā aizsardzība. Šajā jautājumā es neapšaubāmi atbalstu referenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE). (PT) Priekšsēdētāja kungs, Komisijas priekšsēdētāja vietnieka kungs, dāmas un kungi, mūsu nodoms bija ar šo iniciatīvu garantēt sadarbspēju starp visām dalībvalstīm, nodrošināt personas datiem vienādu aizsardzības līmeni un vienādu attieksmi pret visiem patvēruma meklētājiem. Es jo īpaši atbalstu centienus veicināt vīzu izsniegšanas procedūras, izmantojot vienas pieturas aģentūras principu un biometrisko identifikatoru vākšanu, tas ir, vīzas pieprasītāju sejas attēlu un desmit pirkstu nospiedumus uzglabāšanai centralizētā Vīzu informācijas sistēmā (VIS).

Mums jāuzsver, ka šie dati tiks izmantoti identifikācijai, kā priekšsēdētāja vietnieks Barrot jau norādīja. Tas ļoti atšķiras no Eiropas pasu kārtības, kur ir atļauts noņemt tikai divu pirkstu nospiedumus, tātad tos var izmantot tikai salīdzināšanai “viens pret vienu”. No šī viedokļa es atzinīgi vērtēju Eiropas Komisijas vēlēšanos, ko tikko plenārsēdē atklāja priekšsēdētāja vietnieks Barrot, sadarboties, uzsākot pētījumu, ko pieprasa Parlaments, par iespēju ņemt pirkstu nospiedumus no bērniem.

Priekšsēdētāja kungs, ņemot vērā, ka mēs gatavojamies pilnībā pārskatīt Kopienas vīzu kodeksu, atsevišķas pārrunas par šo konkrēto priekšlikumu būtu vietā, ja tās paātrinātu procesu. Tomēr šis mērķis netiks sasniegts. Mēs rīt balsosim par priekšlikumu, par kuru netika panākta vienošanās pirmajā lasījumā un kurš pārstāv tikai ilgstoša procesa pirmo fāzi. Tāpēc man ir nopietnas šaubas par nepieciešamību turpināt apspriest šo priekšlikumu atsevišķi, kad tā laika grafiks, šķiet, ir ļoti līdzīgs tam, kāds ir paša kodeksa pārskatīšanai.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Priekšsēdētāja kungs, tikai neliela piebilde. Lielākā pilsoniskā brīvība, kas mums visiem ir, tā ir pati dzīve. Vienmēr ir debates un dažādi viedokļi, kad mēs apspriežam jautājumus par ārkārtējiem drošības pasākumiem – jautājumus, kuri varētu tikt uztverti kā ierobežojumi tam, ko mēs vispārīgi saprotam kā pilsoniskās brīvības. Es vienkārši gribu būt pārliecināts, ka Komisārs ir apmierināts, ka nepieciešamā pilnvaru nodalīšana atbilst tam, kas tagad mums jārisina, lai mēs būtu pārliecināti, ka par soli neatpaliekam no tā, kas reāli tiek garantēts, lai nodrošinātu, ka mēs vienkārši liekam lietā drošības pasākumus, identifikācijas pasākumus, ko pasaule, kurā mēs šodien dzīvojam, patiesi garantē.

Mans kolēģis Coelho kungs tikko atgādināja, ka nespēja panākt vienošanos par to pirmajā lasījumā pauž plašu vēsti. Tā ir ļoti sensitīva joma un aizvien vairāk mūsu iedzīvotāju apstrīd, ka “brīvība” šī vārda vispārīgajā nozīmē tiek viņiem atņemta.

Es beidzu ar šo punktu: vislielākā pilsoņu brīvība ir dzīve. Mums jādara viss, kas patiesi garantē, ka dzīvība tiek pasargāta drošības un papildu pasākumu ziņā. Es vēlētos saņemt no jums apstiprinājumu, ka pilnvaru nodalīšana tomēr pastāv.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. − (FR) Priekšsēdētāja kungs, es uzmanīgi uzklausīju vairākus runātājus. Pirmkārt, es vēlētos atgādināt jums par informāciju, kas jau tika pievienota šim dokumentam. Attiecībā uz tematu par bērnu pirkstu nospiedumiem, tika teikts, ka skaitļi uzrādīja, ka datu bāzē esošo 1,5 miljonu vīzu pieprasītāju pirkstu nospiedumu kvalitāte un uzticamība bija augsta standarta, un man teica, ka šo nostāju atbalstošs tehniskais dokuments tika nosūtīts Baroness Ludford.

Tomēr es no savas puses vēlētos katrā gadījumā pārliecināt jūs, ka es esmu pilnīgi gatavs uzsākt pētījumu, kuru jūs ļoti taisnīgi pieprasījāt, lai mēs reāli varētu redzēt, cik uzticami šie biometriskie dati ir un arī, vai tie ir ieteicami vai nē. Es domāju, ka tā ir ļoti laba ideja. Es patiesi gribu zināt, Baroness Ludford, vai mēs varbūt varētu panākt kompromisu, atšķirot pirkstu nospiedumus, kas ņemti no bērniem vecumā seši un divpadsmit gadi, kas tiktu izmantoti vienīgi salīdzināšanas nolūkiem, un no bērniem vecumā virs divpadsmit gadiem, kurus reāli varētu izmantot citiem nolūkiem.

Jebkurā gadījumā es turpināšu darīt, ko varēšu, lai panāktu kompromisu ar ES jauno prezidentūru, cenšoties nodrošināt, lai Parlamenta vēlmes vairāk tiktu ņemtas vērā.

Kas attiecas uz otro punktu, t.i. līgumdarbu piesaistīšanu, mēs, protams, paudām bažas par pielikumu, kurā uzskaitītas obligātās prasības, kas jāiekļauj līgumos, ko paraksta dalībvalstis ar ārējo pakalpojumu sniedzējiem. Komisija ir izdevusi arī dokumentu, kurā uzskaitīti dažādi tehniskie paņēmieni datu drošības uzturēšanai. Tomēr es atzinīgi vērtēju jūsu bažas par šo jautājumu attiecībā uz datu drošību, un tā ir taisnība, ka trešajā valstī varētu būt risks, ka ārējo pakalpojumu sniedzēju telpās uzturētie dati varētu būt pakļauti konfiskācijai vai obligātajai meklēšanai. Ir būtiski atzīt, ka mums jāizsargājas no šī riska. Es esmu piesardzīgi optimistisks, ka dialogs šajā jautājumā turpināsies. Tādas ir manas domas. Tā ir taisnība, kā Coelho kungs teica, ka mēs varētu censties nodrošināt, lai šis ziņojums un vīzu kodekss tiktu apstrādāts soli pa solim, kā tas bija.

Ar to es varu vienīgi apliecināt Parlamentam un referentei Baroness Ludford, kurai es vēlētos pateikties par visu, ko viņa ir darījusi, ka, neskatoties uz to, es esmu nolēmis panākt kompromisu pietiekami drīz, pieprasot Padomei vairāk uzklausīt Parlamentu, kā arī cerot, ka Parlaments no savas puses, paturot prātā saistības, ko Komisija uzņemsies, būs pietiekami saprotošs. Tāda ir cena, kas mums būs jāmaksā, ja mēs vēlamies panākt kompromisu. Es nedaudz uzsveru šo punktu, jo mēs vēlamies efektīvu un godīgu vīzu sistēmu, un ja mums šāda sistēma jāizveido, tad mums jāatrisina problēmas, kuras šeit apspriedām, Priekšsēdētāja kungs, un es vēlētos pateikties tiem Parlamenta deputātiem, kas šovakar izteica savu viedokli.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford, referente. − Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos pateikties visiem kolēģiem un jo īpaši asistentiem, ar kuriem es strādāju. Mēs kopā strādājām ļoti konstruktīvi un es atzinīgu vērtēju viņu pozitīvo ieguldījumu. Viņi visi ļoti iesaistījās un esmu ļoti pateicīga.

Es vēlos, lai VIS darbotos un tiktu uzsākta pēc iespējas drīz. Savā ziņā tas ir mans bērns, jo es izstrādāju ziņojumu par pašu sistēmu. Bet, kā jau kolēģi uzsvēra, runa ir par ļoti sensitīviem personas datiem un apmēram 70 miljoniem ierakstu vienā reizē. Mēs nevaram atļauties izturēties pret VIS kā vienu lielu eksperimentu. Mums jārīkojas piesardzīgi. Es piekrītu viedokļiem, ko pauda Ždanokas kundze un Roure kundze, ka mums trūkst pietiekamas pieredzes, lai justos pārliecināti, ka nebūs problēmu, piemēram, ar pirkstu nospiedumu ņemšanu sešus gadus veciem bērniem.

Komisārs runāja par to, vai nevajadzētu to īstenot, pamatojoties vienīgi uz pirkstu nospiedumu ņemšanu apstiprinājumam bērniem no 6 līdz 12 gadiem. Tagad par to varētu rasties bažas, bet es domāju, ka ne attiecībā uz praktisko pusi un izmaksām, ja tas tiktu darīts ik pēc diviem gadiem. Atklāti sakot, es nedomāju, ka Padome gribēja tādu priekšlikumu izvirzīt vispār.

Kā norādīja Roure kundze, mums vajadzētu izveidot – vai, precīzāk, jāveido – kopīga vīzu politika. Tāpēc ir tāda vilšanās, ka dalībvalstīm pamatā nav nekādas vēlēšanās sadarboties kaut vai attiecībā uz tām pašām telpām, un tās vēlas piemērot atšķirīgas vīzu nodevas ar augstāko robežu 60 eiro. Es vēlētos, lai Komisija aktīvāk censtos mudināt dalībvalstis uz sadarbību dažādās jomās.

Klamt kundze, kurai es ļoti pateicos par konstruktīvo kritiku un vēlmi strādāt ar mums, ir ierosinājusi, ka pirkstu nospiedumu ņemšana no bērniem, sākot ar sešu gadu vecumu, būtu efektīvs līdzeklis cīņā pret bērnu tirdzniecību. Man jāsaka, ka es nezinu nevienu nopietnu pētījumu, kas ierosinātu, kā sasniegt šo mērķi. Kāpēc izvēlēties bērnu vecumu seši gadi? Kāpēc ne pieci vai četri vai galu galā nulle? Tādā vecumā būtu lielāks bērnu nolaupīšanas risks, nekā sešu gadu vecumā.

Visbeidzot, Coelho kunga priekšlikums apvienot šo ziņojumu ar vīzu kodeksu ir interesants. Viņš šajās debatēs ir iemetis to, ko kriketa spēlētāji sauc par “googly”, un es domāju, ka mums tas būs vēlreiz jāizskata komitejā un jāapspriež. Vienā ziņā es to atbalstu, bet domāju, ka to jāizlemj komitejai.

 
  
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs. − Debates tiek slēgtas.

Balsošana notiks ceturtdien, 2008. gada 10. jūlijā.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika