Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/0088(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0459/2007

Predložena besedila :

A6-0459/2007

Razprave :

PV 09/07/2008 - 22
CRE 09/07/2008 - 22

Glasovanja :

PV 10/07/2008 - 5.1
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0358

Razprave
Sreda, 9. julij 2008 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

22. Skupna konzularna navodila: biometrični podatki in vloge za izdajo vizuma (razprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsednik. − Naslednja točka je poročilo (A6-0459/2007) gospe Sarah Ludford v imenu odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Skupnih konzularnih navodil o vizumih za diplomatska in konzularna predstavništva glede uvedbe biometričnih podatkov, vključno z določbami o organizaciji sprejema in obravnavanja vlog za izdajo vizuma (KOM(2006)0269 – C6-0166/2006 – 2006/0088(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, podpredsednik Komisije. (FR) Gospod predsednik, menim, da glasovanje o tem predlogu poteka v fazi razprav, v kateri nekatere možnosti za doseganje sporazuma na prvi obravnavani niso bile zadostno obravnavane. Po sprejetju osnutka poročila odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve z dne 29. novembra 2007 je slovensko predsedstvo poskusilo doseči soglasje med državami članicami v zvezi s preoblikovanjem številnih točk iz besedila, tako da bi upoštevalo zaskrbljenost, ki jo je izrazil Evropski parlament.

Vendar v zvezi s tremi glavnimi vprašanji iz poročila, ki ga je sprejel odbor, kljub temu ni bilo soglasja. Prvo vprašanje zadeva starostno omejitev za odvzem prstnih odtisov, drugo zadeva diplomatsko in konzularno imuniteto za prostore zunanjih ponudnikov storitev, tretje pa pogoje za uporabo takšnih zunanjih ponudnikov storitev in vizumske takse. V zvezi s temi tremi vprašanji je slovensko predsedstvo predlagalo novo besedilo, ki bi upoštevalo parlamentarne predloge sprememb.

Med tristranskimi ministrskimi pogovori z dne 17. junija je bilo v ospredju vprašanje diplomatske in konzularne imunitete za zunanje ponudnike storitev ter posledičnega prenosa podatkov, pri čemer sporazum ni bil dosežen. Druga vprašanja niso bila obravnavana. Od takrat v okviru odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ni bilo nobene nove razprave.

V zvezi z zelo občutljivim vprašanjem starostne omejitve za odvzem prstnih odtisov dodatne tehnične informacije, ki jih je Komisija predložila poročevalki, potrjujejo tehnično zanesljivost odvzema prstnih odtisov otrok od šestega leta naprej. Kljub temu Komisija podpira predlog predsedstva, da je treba prstne odtise otrok med šestim in dvanajstim letom starosti uporabiti le za namene preverjanja in ne za identifikacijo v vizumskem informacijskem sistemu (VIS). Poleg tega se je Komisija zavezala, da bo izvedla študijo, ki jo zahteva Evropski parlament.

Ugotavljam, da je bila ta rešitev izbrana tudi za predlog o potnih listih, o katerem Evropski parlament mora sprejeti odločitev. Zato menim, da bi bilo treba še naprej razpravljati o tem predlogu, da bi ugotovili, ali Parlament ta predlog podpira.

Tretje vprašanje zadeva uporabo zunanjih ponudnikov storitev. Določeni so bili pogoji, pod katerimi lahko države članice v skrajni sili uporabijo takšne ponudnike storitev, medtem ko je bil na podlagi parlamentarnih predlogov sprememb sestavljen seznam zahtev, ki jih je treba upoštevati. Tudi o tem vprašanju je treba razpravljati še naprej. Naj vas spomnim, da je sprejetje tega predloga spremembe skupnih konzularnih navodil bistven predpogoj za izvajanje VIS.

Čeprav sta bili uredba in odločitev o vzpostavitvi VIS sprejeti že na prvi obravnavi po sporazumu med Parlamentom in Svetom, je res, da bi lahko morebitna druga obravnava sedanjega predloga ogrozila VIS, ki bo začel delovati maja 2009. Zato je zelo pomembno, da se v zvezi s tem predlogom čim prej doseže soglasje.

Gospod predsednik, gospe in gospodje, potrjujem, da je Komisija zavezana k nadaljevanju pogajanj in razprav, zlasti z vašo poročevalko baronico Ludford ter tudi s Svetom, da bi v prihodnjih mesecih dosegla zadovoljiv kompromis. Ponovno se mi zdi, da je ta kompromis mogoče doseči s temeljitim delom in stalnim dialogom med Svetom in Parlamentom, pri čemer bo Komisija po najboljših močeh prispevala k temu dialogu in ga spodbujala.

 
  
  

PREDSEDUJOČI: GOPOD BIELAN
Podpredsednik

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford, poročevalka. Gospod predsednik, ta predlog je četrti element paketa o vizumskem informacijskem sistemu (VIS). S spremembo obstoječih skupnih konzularnih navodil določa najprej obvezno dajanje biometričnih podatkov za hrambo v VIS ter standarde za to, nadalje pa vključuje določbe o organizaciji sprejema vlog za izdajo vizumov. Ta predlog bi omogočil začetek delovanja VIS. Kljub temu, da je z vizumskim zakonikom, o katerem je poročilo pripravil moj kolega Henrik Lax, predvidena popolna revizija vizumskih pravil, priprava posebnega, ločenega predloga temelji na predpostavki, da bo za sprejetje vizumskega zakonika verjetno potrebno več časa. Vendar je pomembno zagotoviti skladnost med obema predlogoma.

Že dalj časa razpravljam in se pogajam s Svetom. Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve je moje poročilo sprejel lanskega novembra, vendar obžalujem, da na današnji razpravi ne morem predložiti sporazuma s prve obravnave, saj se Svet prepočasi odziva na točke, ki smo jih izpostavili, in ni pripravljen sprejeti konkretnih ukrepov v zvezi s tem. Zato pozivam svoje kolege, da podprejo to poročilo, kot je ga je sprejel odbor, pri čemer upam, da bo novo predsedstvo prepričalo države članice, da bolj upoštevajo naše mnenje.

Izpostavila bi ista vprašanja kot gospod komisar, vendar bi jih razdelila na štiri skupine in ne na tri.

Prvo vprašanje zadeva pripravljenost Sveta, da odobri odvzem prstnih odtisov majhnih otrok, pri čemer ne upošteva vprašanj v zvezi z načeli ter znatnih stroškov in neprijetnosti za starše pri težavah v zvezi s pogostimi spremembami prstnih odtisov otrok ter napačnim ujemanjem ali zavrnitvijo. Menim, da od Komisije nisem prejela celovitih informacij.

Drugo vprašanje zadeva pomanjkanje pripravljenosti držav članic, da bi med seboj sodelovale pri obravnavanju novih izzivov v zvezi z organizacijo zbiranja biometričnih podatkov.

Tretje vprašanje zadeva nezadostno upoštevanje varstva in varnosti podatkov, saj se države članice kljub številnim škandalom v zvezi z izgubo podatkov ne zavedajo pomena varovanja osebnih podatkov pred izgubo, tretjimi državami, ki te podatke poskušajo prestreči, ali tehničnimi napaki.

Zadnje vprašanje zadeva vizumske takse. Po mojem mnenju ni prav, da države članice dopuščajo zunanjim izvajalcem, s katerimi sklepajo pogodbe v zvezi z zbiranjem biometričnih podatkov, da prosilcem za vizum poleg vizumske takse zaračunavajo še dodatno takso. Menim, da Komisija in Svet kljub stalnim pozivom nista uspela zagotoviti verodostojen in konkreten dokaz, ki bi podprl predloge v zvezi z odvzemom prstnih odtisov otrok od šestega leta naprej. Menim, da bi odvzem prstnih odtisov otrok vsaki dve leti povzročil znatne dodatne stroške. Zato predlagamo, da se od zahteve za odvzem prstnih odtisov za zdaj izvzamejo otroci, mlajši od 12 let, pri čemer je treba po treh letih izvesti pregled ter natančno študijo tehnične izvedljivosti, zanesljivosti in sorazmernosti v zvezi z odvzemom prstnih odtisov majhnih otrok. Menim, da bi to bil smiseln korak naprej.

Splošni zasnovi zunanjega izvajanja ne nasprotujem, v kolikor to izboljša storitev za prosilce za vizum, poteka v pogojih, ki zagotavljajo neoporečnost postopka izdajanja vizumov, in se uporablja v skrajni sili ter v kolikor ponudnik storitev deluje v zgradbi, ki je pod diplomatsko zaščito in v kateri so prisotni konzularni uslužbenci, ki nadzorujejo osebje ponudnika storitev. To bi zagotovilo varstvo podatkov in zaščito materiala pred zasegom, vendar v zvezi s tem od Sveta nisem prejela nobenega dovoljenja. Poleg tega ugotavljam, da države članice niso pripravljene niti preučiti možnost sodelovanja z drugo državo članico v obliki kolokacije ali ustanovitve skupnega prijavnega centra.

Za konec poudarjam, da sem upoštevala mnenje delovne skupine nacionalnih nadzornikov za varstvo podatkov iz člena 29. Ta skupina je v svojem mnenju izpostavila neskladje v zvezi z uvedbo biometričnih podatkov, ki sicer izboljšajo zanesljivost in varnost vizumov, vendar v primeru, da način zbiranja ni na enaki ravni varnosti, kot jo lahko zagotovi konzulat ali konzularni oddelek veleposlaništva, to škodi zanesljivosti celotnega postopka. Druge točke, zlasti v zvezi z vizumsko takso, bom obravnavala v sklepnih besedah.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Klamt, v imenu skupine PPE-DE. – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, predlog Komisije o spremembi skupnih konzularnih navodil je nujno potreben v okviru odprtih meja EU. Naša skupina odločno podpira poročilo gospe Sarah Ludford. Zahvaljujem se poročevalki za njeno dobro sodelovanje, ki je večini skupin Evropskega parlamenta omogočilo soglasje o skupnem besedilu.

Skupna konzularna navodila je treba ponovno opredeliti in prilagoditi današnjim razmeram. V prihodnosti bodo prosilci za vizum na podlagi biometričnih podatkov, kot so fotografije in prstni odtisi, identificirani brez kakršnih koli dvomov.

V preteklosti smo bili priča nekaterim državam članicam, vključno z Nemčijo, ki so si veljavna pravila drugače razlagale in jih neskladno uporabljale. Na primer leta 2000 so morali nemški konzulati in veleposlaništva zmanjšati birokracijo, kadar so izdajali vizume ali kadar so bili v dvomih glede odločitve o odobritvi vizuma. Zaradi velikodušnosti nemškega veleposlaništva v Kijevu v zvezi z odobritvijo vizumov se je število vizumov, izdanih ukrajinskim državljanom, povečalo s približno 150 000 leta 1999 na približno 300 000 leta 2001, kar je povzročilo znatno povečanje števila nezakonitih priseljencev v schengenskem območju.

Zato je nujno potrebno zagotoviti skladnost uporabe pravil o izdaji enotnih vizumov v vseh državah članicah. Naša skupina podpira prizadevanje za dosego kompromisa med Svetom in Evropskim parlamentom, kot je pravkar predlagal gospod komisar Barrot.

Naša skupina podpira skoraj vse točke poročila baronice Ludford. Edina točka, ki je ne podpiramo, zadeva starostno omejitev za odvzem prstnih odtisov otrok. Podpiramo predlog Komisije v zvezi z določitvijo starostne omejitve za otroke na šest let. Naša skupina meni, da je to starostno omejitev treba nujno ohraniti, da bi preprečili trgovino z otroki v Evropski uniji.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure, v imenu skupine PSE. (FR) Gospod predsednik, gospod komisar, zahvaljujem se baronici Ludford za poročilo, ki ga je predložila in ki ga naša skupina podpira v celoti. Vizumska politika Evropske unije izraža način, na katerega pozdravljamo ljudi. Zato želimo poiskati rešitev, ki nam bo omogočila, da zagotovimo varnost evropskih vizumov in hkrati spoštujemo temeljne pravice prosilcev iz tretjih držav, zlasti v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Ob upoštevanju tega upam, da Svet lahko razume zahteve Evropskega parlamenta. Poiskati moramo rešitev, ki ustreza vsem. Strinjam se s poročevalko, ki je zaskrbljena glede zunanjega izvajanja v zvezi z zbiranjem in obravnavanjem biometričnih podatkov, ki so vključeni v vizume. Menimo, da potrditev praks držav članic ni dovolj. Če nameravamo imeti skupno vizumsko politiko, je bistveno, da države članice preučijo izvedljivost drugih predlaganih možnosti, preden se zatečejo k zunanjemu izvajanju.

Naša prednostna naloga je tudi zagotovitev varstva zasebnosti ljudi, ki predložijo biometrične podatke. Menimo, da je zelo pomembno jasno opredeliti pogodbe z zunanjimi ponudniki storitev, ki morebiti zbirajo te biometrične podatke. Poleg tega menim, da se lahko varnost teh podatkov zagotovi le tako, da njihovo zbiranje poteka v prostorih, ki so pod resnično zaščito.

V zvezi s starostno omejitvijo za zbiranje biometričnih podatkov nimam nobenega ideološkega mnenja. Vendar menim, da z izkušnjami, ki jih imamo, ne moremo zagotoviti zanesljivosti prstnih odtisov otrok, mlajših od 12 let, s čimer bi omogočili njihovo zbiranje in uporabo. Menim, da bi s tem ustvarili lažen občutek varnosti.

Zato podpiram sprejetje previdnostnega načela v zvezi z zmanjšanjem starostne omejitve za zbiranje prstnih odtisov na 12 let, pri čemer je treba to omejitev pregledati po tem, ko bo Komisija izpolnila svojo obljubo in nam predložila neodvisno študijo, ki bo vključevala vse potrebne informacije o zanesljivosti prstnih odtisov otrok.

V zvezi z vizumsko takso, ki jo seveda določa Svet, nasprotujem dodatnim taksam. Ne moremo pričakovati, da bodo finančne obremenitve zaradi dodatnih zahtev Evropske unije krili prosilci za vizum.

Gospod komisar, za konec se vam zahvaljujem za delo, ki ste ga vložili v ta pogajanja, kajti Evropski parlament želi izraziti svoje mnenje, vendar Svet za zdaj še ni pripravljen prisluhniti našim temeljnim argumentom.

 
  
MPphoto
 
 

  Tatjana Ždanoka, v imenu skupine Verts/ALE. Gospod predsednik, najprej se v imenu skupine Verts/ALE zahvaljujem gospe Ludford za njeno sodelovanje, ki je bilo odlično, tako kot ponavadi.

Kljub temu smo zelo zaskrbljeni glede številnih ključnih točk. V celoti se strinjamo z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, da uporaba biometričnih podatkov pri informacijskih sistemih nikoli ni nepomembna izbira, zlasti v primeru, kadar zadevni sistem vključuje tako veliko število posameznikov. Zato menimo, da bi bila uredba VIS primernejša za vključitev določb v zvezi s splošnimi pravili in izjemami.

Poleg tega smo lahko slišali, da je starost, pod katero so otroci izvzeti iz zahteve za odvzem prstnih odtisov, sporna. V zvezi s tem se zahvaljujemo poročevalki in drugim kolegom, ker so se smiselno odločili, da to starost spremenijo s 6 na 12 let. Vendar ni nobenega znanstvenega dokaza za to, da odvzem prstnih odtisov otrok, mlajših od 14 let, zagotavlja zanesljivo identifikacijo.

Druga težava zadeva zunanje izvajanje v zvezi z vlogami za izdajo vizuma. V zvezi s tem moramo zagotoviti skladnost varstva podatkov. Poleg tega je poročevalka, če primerjamo prvotno besedilo Komisije in besedilo, ki ga obravnavamo danes, dosegla viden napredek v zvezi s tem.

Kljub temu naša skupina odločno nasprotuje obsežni uvedbi biometričnih podatkov. Menimo, da bi to imelo znatne in negativne posledice za varnost podatkov in temeljne pravice. Poleg tega nedavni dogodki v Italiji dokazujejo, kako preprosto lahko uporaba prstnih odtisov preide v zlorabo oblasti.

Če povzamem, iskreno se zahvaljujemo poročevalki za njeno prizadevanje in za njen pogum, da bi dosegla najboljše rezultate. Kljub temu skupina Verts/ALE odločno nasprotuje kakršni koli uporabi biometričnih podatkov v EU, dokler ne bo potreba po uporabi teh podatkov nedvomno dokazana.

Zato ne moremo glasovati za to poročilo.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, v imenu skupine GUE/NGL. – (DE) Gospod predsednik, podpiram uvedbo enotnih pogojev za izdajo vizumov, da bi preprečili tako imenovano trgovanje z vizumi. Vendar načelno nasprotujem vključitvi biometričnih podatkov v vizume, zlasti v primeru majhnih otrok. Menim, da je to popolnoma neustrezno. Poleg tega ne moremo predlagati odvzema prstnih odtisov šestletnih otrok, dokler ne izvedemo obsežne neodvisne študije o uporabi prstnih odtisov otrok takšne starosti, s katero bi ugotovili, kako dolgo bi takšni prstni odtisi sploh veljali kot natančni. Menim, da na takšni podlagi ne moremo in ne smemo sprejemati zakonov.

Težavo vidim tudi v izvajanju predlagane nove uredbe. V skladu s to novo uredbo morajo vsi prosilci, vključno z otroki, obiskati konzulat, da bi se jim odvzeli prstni odtisi. Tega ne moremo pričakovati od ljudi, ki živijo na oddaljenih območjih v velikih državah. To bi lahko pomenilo, da bo revnejšim ljudem, zlasti družinam, skoraj nemogoče vložiti vlogo za izdajo vizuma za vstop v Evropsko unijo. Ali Evropska unija res želi ustvariti takšen vtis v tujini?

Svet in Komisija se na to odzivata tako, da se osredotočata na zasebni sektor. Predlagata, da se zunanjim ponudnikom storitev dodeli pravica do prejemanja vlog za izdajo vizuma in biometričnih podatkov ter posredovanja teh vlog in podatkov pristojnim konzulatom. Dodatne stroške tega postopka naj bi krili prosilci. Vendar to še ni vse. Menim, da na takšen način ne moremo zagotoviti varnosti in zasebnosti vseh teh zelo občutljivih podatkov. Zato je zelo pomembno zagotoviti, da zunanje izvajanje poteka le pod najstrožjimi pogoji in v prostorih, ki so pod diplomatsko zaščito. V zvezi s tem odločno podpiram poročevalko.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE).(PT) Gospod predsednik, gospod podpredsednik Komisije, gospe in gospodje, s to pobudo smo želeli zagotoviti interoperabilnost med vsemi državami članicami, enako raven varstva zasebnih podatkov ter enako obravnavanje vseh prosilcev za azil. Podpiram zlasti prizadevanje za olajšanje postopkov izdaje vizumov prosilcem prek načela vse na enem mestu ter uporabe biometričnih identifikatorjev, tj. fotografij in prstnih odtisov prosilcev, za shranjevanje v centraliziranem vizumskem informacijskem sistemu (VIS).

Poudariti moramo, da se bodo ti podatki uporabili za identifikacijo, kot je pravkar izpostavil gospod podpredsednik Barrot. To je povsem drugače v primerjavi z evropskimi potnimi listi, za katere je dovoljen odvzem le dveh prstnih odtisov, tako da se lahko uporabijo le za identifikacijo. S tega vidika podpiram pripravljenost Evropske komisije na sodelovanje pri izvedbi študije o izvedljivosti odvzema prstnih odtisov otrok, ki jo je zahteval Parlament, pri čemer je to pripravljenost pravkar potrdil tudi gospod podpredsednik Barrot.

Gospod predsednik, ob upoštevanju izvedbe temeljitega pregleda vizumskega zakonika Skupnosti bi bila ločena razprava o tem posebnem predlogu smiselna le v primeru, da bi pospešila ta postopek. Vendar tega cilja ne bo dosegla. Jutri bomo glasovali o predlogu, o katerem na prvi obravnavi še ni bil sklenjen noben sporazum in ki predstavlja prvo fazo počasnega postopka. Zato resno dvomim v potrebo po nadaljnji ločeni razpravi o tem predlogu, saj je časovni razpored v zvezi s tem predlogom zelo podoben časovnemu razporedu v zvezi s samim pregledom zakonika.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Gospod predsednik, samo nekaj besed. Naša najpomembnejša državljanska svoboščina je življenje samo. Vedno potekajo razprave in polarizacija, ko obravnavamo vprašanja v zvezi s posebnimi varnostnimi ukrepi – vprašanja, za katera se morda zdi, da omejujejo to, kar na splošno imenujemo državljanske svoboščine. Rada bi se le prepričala, da je komisar zadovoljen, da bodo potrebna preverjanja in usklajevanja v skladu s tem, kar zdaj obravnavamo; zagotovila, da ne bomo presegli tega, kar je dejansko upravičeno, ter zagotovila, da sprejemamo le varnostne ukrepe in ukrepe identifikacije, ki jih svet, v katerem živimo, dejansko upravičuje.

Kolega gospod Coelho nas je pravkar opozoril, da neuspeh pri sklepanju sporazuma v zvezi s tem na prvi obravnavi, posreduje pomembno sporočilo. To področje je zelo občutljivo in vedno več državljanov dvomi v to, da se jim odvzame „svoboščina“, če izraz posplošim.

V zvezi s tem zaključujem: najpomembnejša državljanska svoboščina je življenje. Za zaščito življenja moramo narediti vse, kar je resnično upravičeno, v smislu varnostnih in posebnih ukrepov. Od vas bi rada zagotovilo, da se preverjanja in usklajevanja kljub temu ohranijo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, podpredsednik Komisije. (EL) Gospod predsednik, pozorno sem poslušal različne govornike. Najprej bi vas opozoril na informacije, ki so že bile dodane na to temo. V zvezi s prstnimi odtisi otrok je bilo navedeno, da so podatki pokazali, da sta kakovost in zanesljivost prstnih odtisov iz baze podatkov, ki vsebuje podrobne podatke o 1,5 milijona prosilcih za vizum, visokega standarda, in rečeno mi je bilo, da je bil tehnični dokument, ki podpira to stališče, poslan baronici Ludford.

Kljub temu vam zagotavljam, da sem v vsakem primeru popolnoma pripravljen začeti izvajati študijo, ki ste jo upravičeno zahtevali, tako da bomo resnično ugotovili zanesljivost teh biometričnih podatkov ter tudi, ali so priporočljivi. Menim, da je to zelo dobra zamisel. Razmišljal sem, baronica Ludford, ali bi morda bilo mogoče doseči sporazum, tako da bi razlikovali med prstnimi odtisi otrok v starosti od šest do dvanajst let, ki bi se uporabljali izključno za namene preverjanja, in prstnimi odtisi otrok, starejših od dvanajst let, ki pa bi se lahko uporabljali za druge namene.

V vsakem primeru si bom še naprej prizadeval za sklenitev kompromisa z novim predsedstvom EU, tako da bom poskušal zagotoviti večje upoštevanje želj Parlamenta.

V zvezi z drugo točko, tj. zunanjim izvajanjem, smo vsekakor bili nekoliko zaskrbljeni zaradi priloge, ki navaja minimalne zahteve, ki jih je treba vključiti v pogodbe, ki jih bodo države članice podpisale z zunanjimi ponudniki storitev. Komisija je objavila tudi dokument, ki navaja različne tehnične metode za varovanje podatkov. Vendar cenim vašo zaskrbljenost v zvezi s tem vprašanjem varnosti podatkov, ker res obstaja tveganje, da bi se lahko v tretji državi podatki, shranjeni pri zunanjemu ponudniku storitev, zasegli ali bili predmet obvezne preiskave. Treba je priznati, da moramo biti v zvezi s tem tveganjem previdni. Sem pa zadržano optimističen, da se bo dialog v zvezi s tem vprašanjem nadaljeval. Tako mislim. Res je, kot je dejal gospod Coelho, da bi lahko poskusili zagotoviti, da se to poročilo in vizumski zakonik skupno preučita.

Ob tem lahko Parlamentu in poročevalki baronici Ludford, ki se ji zahvaljujem za vse opravljeno delo, zagotovim samo, da sem kljub vsemu odločen razmeroma hitro doseči sporazum s pozivom Svetu, da bolj upošteva Parlament, in tudi s pričakovanjem, da bo Parlament, ob upoštevanju zavez, ki jih bo sprejela Komisija, pokazal nekoliko razumevanja. To je cena za doseganje sporazuma. To točko nekoliko izpostavljam, ker je naš cilj učinkovit in pošten vizumski informacijski sistem, za uresničitev tega sistema pa moramo rešiti težave, o katerih smo razpravljali, gospod predsednik, in ob tem se zahvaljujem poslancem, ki so danes zvečer predstavili svoja mnenja.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford, poročevalka. − Gospod predsednik, zahvaljujem se vsem kolegom in zlasti poročevalcem v senci, s katerimi sem sodelovala. Naše skupno delo je bilo zelo konstruktivno in pozdravila sem njihove pozitivne prispevke. Vsi so zelo sodelovali in zelo sem hvaležna.

Želim si, da bi vizumski informacijski sistem deloval in se začel čim prej izvajati. Na nek način je to moj otrok, ker sem jaz poročala o tem sistemu. Vendar, kot so poudarili kolegi, gre za zelo občutljive osebne podatke in nekoč morda 70 milijonov vnosov. Vizumski informacijski sistem ne moremo obravnavati zgolj kot velik eksperiment. Nadaljevati moramo previdno. Strinjam se na primer z gospo Ždanoka in gospo Roure, ki pravita, da nimamo dovolj izkušenj, da bi lahko bili prepričani, da se bomo izognili težavam, na primer v zvezi z zbiranjem prstnih odtisov šestletnih otrok.

Komisar je predlagal, da bi lahko začeli z izvajanjem na podlagi preverjanja samo prstnih odtisov otrok v starosti med 6 in 12 let. S tem bi morda rešili nekatera vprašanja, vendar po mojem mnenju ne tistih v zvezi s praktičnostjo in stroški zbiranja prstnih odtisov vsaki dve leti. Iskreno povedano, mislim, da Svet o tem sploh ni razmišljal.

Kot je poudarila gospa Roure, morali bi razvijati oziroma že razviti skupno vizumsko politiko. Zato je takšno razočaranje, da države članice dejansko sploh niso pripravljene sodelovati na isti lokaciji in da hočejo uporabljati različne vizumske takse z dodatnimi 60 EUR. Rada bi, da bi si Komisija proaktivno prizadevala za sodelovanje držav članic na različnih lokacijah.

Gospa Klamt, ki se ji iskreno zahvaljujem za konstruktivno kritiko in pripravljenost sodelovati z nami, je dejala, da bi bilo zbiranje prstnih odtisov otrok v starosti od šest let naprej učinkovito orodje v boju proti trgovini z orodjem. Povedati moram, da nisem seznanjena z nobenimi resnimi raziskavami, ki bi kazale na uresničitev tega cilja. Zakaj določiti za mejo šest let? Zakaj ne pet let, štiri ali tri leta, ali kar rojstvo? Morda obstaja veliko večje tveganje za ugrabitve dojenčkov, kot pa šestletnih otrok.

Predlog gospoda Coelha o združitvi tega poročila z vizumskim zakonikom je zelo zanimiv. S tem je v to razpravo vključil nekaj, kar se v kriketu imenuje „varljiva žoga“, in menim, da bomo morali to predložiti odboru ter počakati na njegovo mnenje. Odprta sem za predloge, vendar je vse odvisno od odbora.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsednik. − Razprava je končana.

Glasovanje bo potekalo v četrtek, 10. julija 2008.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov