Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 9 юли 2008 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Годишен доклад на ЕЦБ за 2007 г. (разискване)
 3.Координация на системите за социална сигурност: ред за прилагане - Координация на системите за социална сигурност: Приложение XI - Разширяване на приложното поле на разпоредбите на Регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № […] по отношение на гражданите на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби единствено на основание на тяхното гражданство (разискване)
 4.Решение за неотложна процедура
 5.Време за гласуване
  5.1.Годишни програми за действие за Бразилия и Аржентина за 2008 г. (B6-0336/2008) (гласуване)
  5.2.Препоръка на Европейския парламент до Съвета относно приоритетите на ЕС за 63-ата сесия на Общото събрание на ООН (A6-0265/2008, Alexander Graf Lambsdorff) (гласуване)
  5.3.Изменение на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността (A6-0223/2008, Paolo Costa) (гласуване)
  5.4.Изменение на Регламент (ЕО) № 881/2004 за създаване на Европейска железопътна агенция (A6-0210/2008, Paolo Costa) (гласуване)
  5.5.Общи правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (преработка) (A6-0264/2008, Arūnas Degutis) (гласуване)
  5.6.Програма за модернизиране на европейската статистика за предприятията и търговията (A6-0240/2008, Christoph Konrad) (гласуване)
  5.7.Батерии и акумулатори и техните отпадъци (A6-0244/2008, Johannes Blokland) (гласуване)
  5.8.Ограничения за предлагането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (A6-0135/2008, Miroslav Ouzký) (гласуване)
  5.9.Условия за достъп до газопреносни мрежи (A6-0253/2008, Atanas Paparizov) (гласуване)
  5.10.Вътрешен пазар на природен газ (A6-0257/2008, Romano Maria La Russa) (гласуване)
  5.11.Координация на системите за социална сигурност: ред за прилагане (A6-0251/2008, Jean Lambert) (гласуване)
  5.12.Координация на системите за социална сигурност: Приложение XI (A6-0229/2008, Emine Bozkurt) (гласуване)
  5.13.Разширяване на приложното поле на разпоредбите на Регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № […] по отношение на гражданите на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби единствено на основание на тяхното гражданство (A6-0209/2008, Jean Lambert) (гласуване)
  5.14.Образуване на политически групи (изменение на член 29 от Правилника за дейността) (A6-0206/2008, Richard Corbett) (гласуване)
  5.15.Ролята на националния съдия в европейската съдебна система (A6-0224/2008, Diana Wallis) (гласуване)
  5.16.Спорове, водени между Европейския съюз и Съединените американски щати в рамките на Световната търговска организация относно предполагаеми субсидии за „Еърбъс“ и „Боинг“ (гласуване)
  5.17.Европейски стратегически план за енергийните технологии (A6-0255/2008, Jerzy Buzek) (гласуване)
  5.18.Държавни инвестиционни фондове (гласуване)
  5.19.Към нова култура за градска мобилност (A6-0252/2008, Reinhard Rack) (гласуване)
  5.20.Годишен доклад на ЕЦБ за 2007 г. (A6-0241/2008, Olle Schmidt) (гласуване)
 6.Решение за обявяване на 2011 г. за Европейска година на доброволчеството (писмена декларация): вж. протокола
 7.Обяснение на вот
 8.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 9.Европейски програми за спътникова радионавигация (EGNOS и „Галилео“) (подписване на акт)
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 11.Положението в Китай след земетресението и преди Олимпийските игри (разискване)
 12.Стратегически документ на Комисията относно разширяването на ЕС - 2007 г. (разискване)
 13.Приветствие с добре дошли
 14.Стратегически документ на Комисията относно разширяването на ЕС - 2007 г. (продължение на разискването)
 15.Палестински затворници в израелски затвори (разискване)
 16.Положението в Зимбабве (разискване)
 17.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 18.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 19.Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола
 20.Космосът и сигурността (разискване)
 21.Риболовни възможности и финансово участие, предвидени в Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между ЕО и Мавритания (разискване)
 22.Общи консулски инструкции относно визите за дипломатически и консулски представителства във връзка с въвеждането на биометрични данни, включително разпоредби за организиране на приемането и обработването на заявления за визи (разискване)
 23.Риболовни флоти на Европейския съюз, засегнати от икономическата криза (разискване)
 24.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 25.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1124 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1339 kb)
Правна информация - Политика за поверителност