Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 9. července 2008 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Výroční zpráva ECB za rok 2007 (rozprava)
 3.Koordinace systémů sociálního zabezpečení: příloha XI – Rozšíření ustanovení nařízení (ES) č.883/2004 a (ES) č. […] na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti (rozprava)
 4.Rozhodnutí o naléhavém postupu
 5.Hlasování
  5.1.Roční akční programy pro Brazílii a Argentinu (2008) (B6-0336/2008) (hlasování)
  5.2.Priority EU pro 63. zasedání Valného shromáždění OSN (A6-0265/2008, Alexander Graf Lambsdorff) (hlasování)
  5.3.Změna směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství (A6-0223/2008, Paolo Costa) (hlasování)
  5.4.Změna nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (A6-0210/2008, Paolo Costa) (hlasování)
  5.5.Společná pravidla pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracovné znění) (A6-0264/2008, Arūnas Degutis) (hlasování)
  5.6.Program pro modernizaci evropských statistik v oblasti podniků a obchodu (MEETS) (A6-0240/2008, Christoph Konrad) (hlasování)
  5.7.Baterie a akumulátory a odpady z nich (A6-0244/2008, Johannes Blokland) (hlasování)
  5.8.Omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (A6-0135/2008, Miroslav Ouzký) (hlasování)
  5.9.Podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám (A6-0253/2008, Atanas Paparizov) (hlasování)
  5.10.Vnitřní trh se zemním plynem (A6-0257/2008, Romano Maria La Russa) (hlasování)
  5.11.Koordinace systémů sociálního zabezpečení: změny (A6-0251/2008, Jean Lambert) (hlasování
  5.12.Koordinace systémů sociálního zabezpečení: příloha XI (A6-0229/2008, Emine Bozkurt) (hlasování)
  5.13.Rozšíření ustanovení nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. […] na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti (A6-0209/2008, Jean Lambert) (hlasování)
  5.14.Změna článku 29 jednacího řádu: Vytváření politických skupin (A6-0206/2008, Richard Corbett) (hlasování)
  5.15.Úloha národního soudce v evropském soudním systému (A6-0224/2008, Diana Wallis) (hlasování)
  5.16.Spor Airbus/Boeing před WTO (hlasování)
  5.17.Evropský strategický plán pro energetické technologie (A6-0255/2008, Jerzy Buzek) (hlasování)
  5.18.Státní investiční fondy (hlasování)
  5.19.Na cestě knové kultuře městské mobility (A6-0252/2008, Reinhard Rack) (hlasování)
  5.20.Výroční zpráva ECB za rok 2007 (A6-0241/2008, Olle Schmidt) (hlasování)
 6.Vyhlášení roku 2011 Evropským rokem dobrovolné činnosti (písemné prohlášení): viz zápis
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 9.Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dalším provádění evropských programů družicové navigace (EGNOS a Galileo) (podepsání aktu)
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 11.Situace v Číně po zemětřesení a před olympijskými hrami (rozprava)
 12.Strategický dokument Komise pro rok 2007 o rozšíření (rozprava)
 13.Přivítání
 14.Strategický dokument Komise pro rok 2007 o rozšíření (pokračování rozpravy)
 15.Palestinští vězni v Izraeli (rozprava)
 16.Situace v Zimbabwe (rozprava)
 17.Doba vyhrazená pro otázky (otázky na Komisi)
 18.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 19.Žádost o zbavení parlamentní imunity: viz zápis
 20.Vesmír a bezpečnost (rozprava)
 21.Rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi ES a Mauritáníi o partnerství v odvětví rybolovu (rozprava)
 22.Společné konzulární pokyny: prvky biometrické identifikace a žádosti o víza (rozprava)
 23.Rybářská flotila EU postižená hospodářskou krizí (rozprava)
 24.Pořad jednání příštího zasedání : viz zápis
 25.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (883 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (1867 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí